Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


24. maj 2018.

TRENING: OSTVARITE VAŠA PRAVA KOD PORESKE UPRAVE (IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI)


Na treningu, koji će biti održan u Privrednoj komori Srbiji, pravna lica, preduzetnici  i fizička lica mogu na lak i jednostavan način  da ovladaju  kako da, u skladu sa najnovijim izmenama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, ostvare svoja prava i ispune svoje obaveze kao poreski obveznici. 
Izmene i dopune Zakona su brojne, a posebno su značajne kada su u pitanju: odlaganje plaćanja dugovanog poreza, podnošenje izmenjene poreske prijave, povraćaj PDV, obaveze poreskih obveznika vezanih za poslovni prostor, slučajevi u kojima Poreska uprava postavlja advokata po službenoj dužnosti, nov način dodele PIB stambenim zajednicama, slučajevi u kojima preduzetnici ne mogu izvršiti prekid delatnosti ili promenu podataka u APR, odgovornost lica za tuđe poreske obaveze, nove mere za obezbeđenje naplate poreza i drugo.

Trening će biti održan u četvrtak, 24. maja 2018. godine, od 10 do 15.15 sati, Resavska 15, velika sala Centra za edukaciju.

Kotizacija: 8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV-a).

Dodatne informacije: Centar za edukaciju Privredne komore Srbije, tel. (+381 11) 3300 949, 3300 946, e-mail: edukacija@pks.rs