Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


7. jun 2018.

NA POSLOVNOM FORUMU SA PRIVREDNOM DELEGACIJOM IZ PROVINCIJE JUNAN NAJVEĆE INTERESOVANJE ZA POLJOPRIVREDU, KONGRESNI I ETNO TURIZAM

Danas je u PKS-Privrednoj komori Beograda potpisan Memorandum o razumevanju PKS-PK Beograda i Saveta Kine za Promociju Međunarodne Trgovine-Podsaveta Provincije Junan, koji predviđa kontinuiranu razmenu informacija u cilju jačanja privrednih veza dve zemlje bržim uspostavljanjem poslovnih veza, organizovanjem susreta privrednika, nastupa na sajmovima i privrednim izložbama.
Memorandum su potpisali predsednik Saveta Kine za Promociju Međunarodne Trgovine-Podsaveta Provincije Junan, Liu Guangši i vršilac dužnosti PKS-Privredne komore Beograda, Aca Popović.
Na Poslovnom forumu sa privrednom delegacijom provincije Junan iz Kine predstavljeni su privredni potencijali ove provincije i grada Beograda, a predstavnici kineskih i domaćih kompanija prezentovali su svoje poslovanje i mogućnosti saradnje.
Učešće na Forumu je uzelo oko trideset kompanija zainteresovanih za saradnju u oblasti turizma (kongresni i etno turizam), poljoprivrede, razmene tehnologija u polјoprivredi i polјoprivredne tehnike, kulturne razmene, marketinga, investicija, trgovine, saradnju u oblasti organizacije sajmova, konferencija i izložbi.