Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


8. jun 2018.

FORMIRANA SEKCIJA "ELEKTROTEHNIČKI SISTEMI U GRAĐEVINARSTVU"

Na konstitutivnoj sednici sekcije "Elektrotehnički sistemi u građevinarstvu", koja je održana danas u PKS-Privrednoj komori Beograda, predložen je Program rada Sekcije, čiji će osnovni cilj biti organizovanje građevinskih kompanija i privrednika, koji imaju zajednički interes unapređenja građevinske delatnosti, sa akcentom na inovativnim tehnologijama.
U radu Sekcije učestvuje četrnaest privrednih društava, a za predsednika je izabrana Slavica Mladenović, direktorka kompanije Energocoop.
Članovi Sekcije su upoznati sa organizacijom novog Komorskog sistema Srbije. Oni su se složili da je ovaj vid organizovanja koristan za privredu, jer je, u neposrednom dijalogu kompanija iz ove oblasti i predstavnika Privredne komore Srbije-Privredne komore Beograda, moguće da se stavovi, predlozi i inicijative o određenim pitanjima brže dostavljaju nadležnom sektoru Komore.
Vršilac dužnosti PKS-Privredne komore Beograda, Aca Popović je istakao da će članovi ove asocijacije imati punu podršku Komore glavnog grada, bez obzira da li su njihovi zahtevi opšteg privrednog karaktera, koji se preko određenih inicijativa Privredne komore Srbije predočavaju državi ili se odnose na rešavanje problema koji se tiču konkretno ove branše, a koja ima veliki broj firmi i mnogo aktivnosti u Beogradu.