Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


3. avgust 2018.

KOMPANIJE IZ SRBIJE POVUKLE 40 MILIONA EVRA IZ PROGRAMA HORIZONT 2020


Iz budžeta EU programa Horizont 2020, koji je namenjen istraživanju i inovacijama, 47 malih i srednjih preduzeća iz Srbije povuklo je skoro 40 miliona evra. Program traje do 2020. godine, a ukupan budžet je oko 80 milijardi evra.
Srbija je od početka, od 2014. godine, učesnica HORIZONT 2020 sa mogućnošću da domaća mala i srednja preduzeća podstakne, da pod jednakim uslovima kao i privrednici iz zemalja Evropske unije, konkurišu za sredstva iz programa.
Apliciranje se odvija na dva načina Konzorcijumski projekti i Instrument za MSP. Prvi podrazumeva pravljenje međunarodnih konzorcijuma, a budžeti za ovaj način konkurisanja su višemilionski.