Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA3. avgust 2018.

KOMPANIJE IZ SRBIJE POVUKLE 40 MILIONA EVRA IZ PROGRAMA HORIZONT 2020


Iz budžeta EU programa Horizont 2020, koji je namenjen istraživanju i inovacijama, 47 malih i srednjih preduzeća iz Srbije povuklo je skoro 40 miliona evra. Program traje do 2020. godine, a ukupan budžet je oko 80 milijardi evra.
Srbija je od početka, od 2014. godine, učesnica HORIZONT 2020 sa mogućnošću da domaća mala i srednja preduzeća podstakne, da pod jednakim uslovima kao i privrednici iz zemalja Evropske unije, konkurišu za sredstva iz programa.
Apliciranje se odvija na dva načina Konzorcijumski projekti i Instrument za MSP. Prvi podrazumeva pravljenje međunarodnih konzorcijuma, a budžeti za ovaj način konkurisanja su višemilionski.