Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

16. oktobar 2018.

DRUGI OKRUGLI STO LIDERA PRIVREDNIH KOMORA GLAVNIH GRADOVA KINE I ŠESNAEST ZEMALJA CENTRALNE I ISTOČNE EVROPE "16+1"

Drugi okrugli sto lidera privrednih komora glavnih gradova Kine i šesnaest zemalja Centralne i Istočne Evrope "16+1" inicijative održan je u Sava Centru, u okviru Trećeg foruma gradonačelnika glavnih gradova ovih zemalja. Na skupu su novi članovi potpisali Deklaraciju o uspostavljanju mehanizma "16+1" okruglog stola predsednika komora glavnih gradova ovih zemalja, koji se zasniva na opštim principima pregovaranja, saradnje i razmene. Njegova misija je da se uspostavi veza između Kine i 16 država Centralne i Istočne Evrope kroz Inicijativu "Jedan pojas jedan put" i da se unapredi saradnja u oblasti trgovine između njihovih glavnih gradova.

Učesnicima su se obratili i pružili punu podršku u budućem radu gradonačelnik Beograda, dr Zoran Radojičić i zamenica gradonačelnika Pekinga, Vang Hong.

Gradonačelnik Beograda, dr Zoran Radojičić je istakao značaj ovog skupa, važnost privrednog aspekta saradnje Narodne Republike Kine, Republike Srbije, gradova Beograda i Pekinga i ostalih glavnih gradova Centralne i Istočne Evrope. On je posebno naglasio da je saradnja sa Kinom u protekle četiri decenije stalno na visokom nivou, a u poslednjih pet godina na najvišem mogućem nivou i da se ta saradnja ogleda u realizaciji mnogih projekata, koji se odražavaju na privredu dve države, a u krajnjoj instanci i na saradnju Beograda i Pekinga.

Forum gradonačelnika 16+1 je odlična prilika za učvršćivanje ekonomske saradnje, promociju razvojnih potencijala, kao i razmenu iskustava u oblasti kulture, polјoprivrede, turizma, obrazovanja, industrije, energergetike i saobraćaja.

Vršilac dužnosti direktora Privredne komore Srbije-Privredne komore Beograda, Aca Popović je rekao da je okrugli sto još jedna dobra prilika da se unapredi saradnja i izrazio nadu da će poslovni sastanci, koji se dešavaju u okviru ovog foruma, rezultirati i konkretnim poslovnim aranžmanma.

"Stvaramo interaktivnu platformu preko koje bi sve članice privrednih komora glavnih gradova mogle da se informišu o uslovima, potencijalima, investicionim aktivnostima koje se dešavaju, tenderima, pronalaženju partnera, tako da bi i privrednici "16+1" mogli da se udruže i kroz zajednički rad stvore timove i nastupaju na trećim tržištima", rekao je Aca Popović.

Glavne teme ovogodišnjeg Foruma 16+1 su razvojne mogućnosti, podrška inovacijama i preduzetništvu kroz inicijativu „Jedan pojas jedan put” (SMART CITY) i turizam kao pokretač privrede, saradnje i povezivanja 16+1 zemalјa korišćenjem savremenih informacionih tehnologija u turizmu kao klјuč uspeha (TURIZAM).