Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

12. decembar 2018.

ČETVRTA SEDNICA PARALMENTA PRIVREDNIKA PKS-PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA

 

Četvrta sednica Paralmenta privrednika PKS-Privredne komore Beograda biće održana u sredu, 12. decembra 2018. godine, u 14:00 časova, u PKS-Privrednoj komori Beograda Beograda, Kneza Miloša 12, sala na 6.spratu.

Dnevni red:

  1. Verifikovanje mandata novoizabranih članova
  2. Usvajanje zapisnika sa 3. sednice parlamenta privrednika
  3. Donošenje odluke o imenovanju komisije za nagrade
  4. Aktuelna privredna kretanja na teritoriji Grada Beograda
  5. Program rada za 2019. godinu i izveštaj o pokrenutim i realizovanim lokalnim inicijativama
  6. Izveštaj o pokrenutim i realizovanim zakonodavnim inicijativama
  7. Stručne teme:
  •       Drvo – kao strateška sirovina u funkciji razvoja drvoprerađivačke industrije sa aspekta dodate vrednosti, drvna masa   kao energent i model upravljanja šumskim resursima 
  •       Novi modeli visokoškolskog obrazovanja – povoljnosti za zaposlene i poslodavce (projekat pt&sche)
  •       Prezentacija projekta  ’’Smart factory hub’’