Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

20. februar 2019.

KOMPANIJE PREHRAMBENE INDUSTRIJE NA PANELU O JAVNIM NABAVKAMA HRANE


Preko dvadeset kompanija iz sektora prehrambene industrije danas je uzelo učešće na panelu "Ključni izazovi u javnim nabavkama hrane – kako ih prevazići", koji je održan u Privrednoj komori Beograda. Panel je organizovao Odbor Sektora za polјopriverdu PKS-Priverdne komore Beograda u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvom odbrane, Gradom Beograd-Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki, Centrom za ispitivanje namirnica.
Panel je održan u skladu sa dobrom praksom u javnim nabavkama, za potrebe naručilaca u svrhu istraživanja tržišta, radi pripreme postupka javnih nabavki, kao i informisanja privrednih subjekata o svojim planovima i potencijalnim zahtevima u vezi sa nabavkom, pod uslovom da se time ne narušavaju načela obezbeđenja konkurencije, jednakosti priverdnih subjekata i transparentnosti. zaključci