Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA


Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

5. jul 2010.   "SWISSLION -TAKOVO" – RECEPT ZA USPEŠNO POSLOVANJE

Koncern "Swisslion-Takovo"  deo je poslovnog sistema koji se sastoji od 66 fabrika u Srbiji, Makedoniji, BiH, Hrvatskoj... sa 7.500 zaposlenih. Sve fabrike se uspešno dokazuju na tržištu i sve su profitabilne, a oko 65% njihove proizvodnje se izvozi. Komparativne prednosti u odnosu na konkurenciju su proizvodna i informaciona tehnologija, robotizovana procesna oprema, entuzijazam, znanje i stručnost, a opterećenja su visoka davanja prema državi, jer cenu koštanja opterećuju visoke carine, prelevmani i takse. Prošle godine u proizvodne kapacitete u Srbiji investirano je 35 miliona evra, a ove godine to neće biti ispod 30 miliona evra – otvoren je pogon gotovih jela, s ciljem da se od "Takova" napravi najveća kuhinja za urbanu porodicu, a za mesec dana biće otvorena nova fabrika sladoleda, koja je koštala oko 25 miliona evra.