Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA


Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 
12. avgust 2010.  PKB PLANIRA GRADNJU MLEKARA

Milan Veljović, generalni direktor Korporacije, izjavio je da će ta kompanija, ukoliko “Imlek” ne pri­hvati novi ugovor o otkupnoj ceni mleka, otvoriti sopstvenu mlekaru. PKB, kao najveći proizvođač mleka u Srbiji, “Imleku” prosečno dnevno isporuči 172.000 litara mleka. Odmah pošto je Grad Beograd preuzeo PKB, započeti pregovori sa “Imlekom”, sa zahtevom da se otkupna cena mleka poveća sa 0,26 na 0,28 evra.