Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSP i preduzetništva
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ekonomska politika, prestrukturiranje i razvoj
Aktuelno
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 
12. avgust 2010.  PKB PLANIRA GRADNJU MLEKARA

Milan Veljović, generalni direktor Korporacije, izjavio je da će ta kompanija, ukoliko “Imlek” ne pri­hvati novi ugovor o otkupnoj ceni mleka, otvoriti sopstvenu mlekaru. PKB, kao najveći proizvođač mleka u Srbiji, “Imleku” prosečno dnevno isporuči 172.000 litara mleka. Odmah pošto je Grad Beograd preuzeo PKB, započeti pregovori sa “Imlekom”, sa zahtevom da se otkupna cena mleka poveća sa 0,26 na 0,28 evra.