Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Transfer tehnologija i ekologija
Aktuelno
Razvoj MSP i preduzetništva
Aktuelno, Aktivnosti
Poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ekonomska politika, prestrukturiranje i razvoj
Aktuelno
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

19. april 2011.

POLITIKA BEZBEDNOSTI KAO PREDUSLOV USPEŠNOSTI


Privredna komora Beograda, Udruženje Informatičke delatnosti i INFO Centar organizuju u utorak 19. aprila u 14 časova, u sali IVa, Kneza Miloša 12, poslovno-stručni skup

POLITIKA BEZBEDNOSTI KAO PREDUSLOV USPEŠNOSTI
    Svetski standardi i praksa iz oblasti bezbednosti informacionih sistema

Cilj skupa je predstaviti standarde i programe obuke i sertifikacije iz oblasti bezbednosti informacionih sistema, dostupne domaćim kompanijama i stručnjacima, koristi i izazove pri uvođenju ISO 27001 standarda upravljanja bezbednošću informacija,  kao i najnovije zahteve i trendove u ovoj oblasti, kako na globalnom tako i na lokalnom tržištu.
Zbog ograničenog broja mesta, molimo Vas da svoje prisustvo potvrdite Vesni Muhić na telefon 011/2645-333 ili putem e-maila vmuhic@kombeg.org.rs