Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


9. jun 2011.

STRUČNI SKUP "REINŽENJERING POSLOVNIH PROCESA – PRIMERI IZ PRAKSE"

U interesu privrede, a u cilju kvalitetne pripreme preduzeća za postizanje veće produktivnosti, efikasnosti i konkurentnosti, Privredna komora Beograda i Mašinski fakultet  Univerziteta u Beogradu, organizuju stručni skup na temu:

REINŽENJERING POSLOVNIH PROCESA – PRIMERI IZ PRAKSE 

predavači  će biti:  Prof. dr Branko  Vasić,  Mašinski fakultet   i dr Dejan Curović,  Mašinski fakultet

Reinženjering poslovnih procesa predstavlja najzastupljeniji princip menadžmenta koji je zasnovan  na procesnom pristupu što je osnova koja se koristi i za projektovanje informacionih sistema, bezbednosti informacija, zaštite životne sredine, implementaciju standarda sistema kvaliteta, upravljanje projektima i dr.
Tema obuhvata najnovija znanja  koja su neophodna menadžmentu preduzeća da u uslovima promenljivog poslovnog okruženja sa visokim stepenom rizika  zadrži i obezbedi  konkurentnost.
Ciljna grupa su: menadžeri, projekt menadžeri, inženjeri i predstavnici koji su uključeni u neke od procesa planiranja, vođenja ili realizacije projekata.
Na skupu će biti prikazani primeri iz prakse – reinženjering poslovnih procesa nabavke i skladištenja u sistemima i opisana iskustva predavača kroz izvedene projekte u više firmi.  
Stručni skup će biti održan  09. juna 2011. godine (četvrtak), sa početkom u 11,00 h u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala na IV spratu.     
Zbog ograničenog broja prisutnih, molimo Vas da  potvrdite prisustvo Vaših predstavnika.
Kontakt osoba  Ljiljana Dragic - dipl ing, telefon  2641-355 /182  i  2641-083,  faks 3618-003,  e-mail drljilja@gmail.com