Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA


Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

22. mart 2012.

SVETSKI DAN VODA

22. marta tradicionalno se obeležava Svetski dan voda. Ovaj dan obeležava se od 1993. godine, kada je rezolucijom A/RES/47/193 od 22. februara 1993.godine  Generalna skupština UN-a proglasila ovaj dan za zvanični Svetski dan voda. Od ovog dana Svetski dan voda obeležava se širom planete i to svake godine sa drugim motom, na taj način ukazujući na problem vezane za vodu i vodne resurse.
Moto ovogodišnjeg Svetskog dana voda je "Voda i hrana ".