Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Transfer tehnologija i ekologija
Aktuelno
Razvoj MSP i preduzetništva
Aktuelno, Aktivnosti
Poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ekonomska politika, prestrukturiranje i razvoj
Aktuelno
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

UPUĆUJE POZIV
za dostavljanje prijava za dodelu finansijskih sredstava - subvencija za unapređenje
i proširenje poslovanja privrednih subjekata sa teritorije grada Beograda

Pravo na podnošenje prijava za dodelu  finansijskih sredstava - subvencija imaju  mali privredni subjekti (malo preduzeće i preduzetnik) i srednji privredni subjekti, koji se bave proizvodnom ili uslužnom delatnošću, sa sedištem registrovanim na teritoriji grada Beograda.
Privredni subjekti po ovom osnovu neće moći da konkurišu za dodelu sredstava za potrebe osnivanja novih pravnih lica i preduzetničkih radnji, za programe primarne poljoprivrede, kupovinu putničkih vozila i transportnih sredstava i opreme i za ekološki neprihvatljive projekte. Sredstva se ne mogu dodeliti privrednim subjektima koji obavljaju delatnost u sektorima: čelika, sintetičkih vlakana i uglja, kao ni privrednim subjektima u teškoćama.   uputstvo