Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA


Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

11. jul 2013.

POREZ NA IMOVINU OD POČETKA  2014. GODINE

Porez na imovinu od početka 2014. godine plaćaće sve firme koje koriste imovinu, bez obira da li je u njihovom vlasništvu, izjavila je savetnica ministra finansija Srbije Milica Bisić. Obveznik  je svako ko je vlasnik ili ko koristi imovinu, ali plaćanje poreza ne može biti osnov za sticanje imovine.   Bisić je dodala i da je izmenama  i dopunama zakona promenjen način na koji se utvrđuje osnovica poreza na imovinu na pravna lica.