Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

11. jul 2013.

POREZ NA IMOVINU OD POČETKA  2014. GODINE

Porez na imovinu od početka 2014. godine plaćaće sve firme koje koriste imovinu, bez obira da li je u njihovom vlasništvu, izjavila je savetnica ministra finansija Srbije Milica Bisić. Obveznik  je svako ko je vlasnik ili ko koristi imovinu, ali plaćanje poreza ne može biti osnov za sticanje imovine.   Bisić je dodala i da je izmenama  i dopunama zakona promenjen način na koji se utvrđuje osnovica poreza na imovinu na pravna lica.