Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA


Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

12. avgust 2013. 

KRETANJE INFLACIJE

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, potrošačke cene su u julu pale za 0,9%. Međugodišnja inflacija je, u skladu sa očekivanjima Narodne banke Srbije, ubrzala pad i u julu je iznosila 8,6%. Prema proceni Narodne banke Srbije, međugodišnja inflacija će i u narednim mesecima biti u snažnom padu i u granice dozvoljenog odstupanja od cilja vratiće se do oktobra.