Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

12. avgust 2013. 

KRETANJE INFLACIJE

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, potrošačke cene su u julu pale za 0,9%. Međugodišnja inflacija je, u skladu sa očekivanjima Narodne banke Srbije, ubrzala pad i u julu je iznosila 8,6%. Prema proceni Narodne banke Srbije, međugodišnja inflacija će i u narednim mesecima biti u snažnom padu i u granice dozvoljenog odstupanja od cilja vratiće se do oktobra.