Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA


Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

28. septembar 2013. 

REGISTAR ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

Ministartsvo finansija i privrede uputilo je Vladi Srbije na usvajanje Uredbu o izradi jedinstvenog Registra zaposlenih u javnom sektoru, koji treba da bude uspostavljen do kraja septembra. Uvođenje Registra je bitan segment strukturnih reformi javnog sektora, koji će pomoći da se uspostavi red u državi i, kao takav, biće osnov da se od naredne godine uvede centralizovana isplata zarada svim zaposlenima u javnim službama preko Uprave za trezor. Pored toga, Registar će omogućiti da se napravi detaljna analiza optimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, a sve u cilju sprovođenja strukturnih reformi.