Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

28. septembar 2013. 

REGISTAR ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

Ministartsvo finansija i privrede uputilo je Vladi Srbije na usvajanje Uredbu o izradi jedinstvenog Registra zaposlenih u javnom sektoru, koji treba da bude uspostavljen do kraja septembra. Uvođenje Registra je bitan segment strukturnih reformi javnog sektora, koji će pomoći da se uspostavi red u državi i, kao takav, biće osnov da se od naredne godine uvede centralizovana isplata zarada svim zaposlenima u javnim službama preko Uprave za trezor. Pored toga, Registar će omogućiti da se napravi detaljna analiza optimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, a sve u cilju sprovođenja strukturnih reformi.