AGENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE

Agenciju za zapošljavanje (u daljem tekstu: Agencija) mogu da osnivaju fizička i pravna lica, u skladu sa zakonom.

Agencija obavlja poslove zapošljavanja utvrđene Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti («Sl.glasnik RS» br. 36/09 i 88/10), i upisuje se u Registar privrednih subjekata, Beograd, Brankova 25, www.apr.gov.rs, uz prethodno pribavljenu dozvolu za rad od strane Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike. Zakonom o ministarstvima («Sl.glasnik RS» br. 43/2007) pomenutu dozvolu izdaje Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije.

Dozvolu za rad Agenciji, Ministarstvo izdaje na osnovu pismenog zahteva, uz koji se dostavljaju dokazi o ispunjavanju uslova u pogledu prostorne i tehničke opremljenosti i stručne osposobljenosti zaposlenih, što je bliže uređeno Pravilnikom o prostornim i tehničkim uslovima za rad Agencie za zapošljavanje, uslovima stručne osposobljenosti zaposlenih, programu sadržini i načinu polaganja ispita za rad u zapošljavanju(«Sl.glasnik RS» br. 98/09 i 100/2012)  i Uredbom o visini naknade za izdavanje dozvole za rad agenciji za zapošljavanje («Sl.glasnik RS» br. 104/09).

Ministarstvo vodi registar izdatih dozvola za rad i formira bazu podataka o osnovanim agencijama.

ASPISAK AGENCIJA ZA ZAPOŠLJAVANJE SA TERITORIJE GRADA BEOGRADA
KOJIMA JE IZDATA DOZVOLA ZA RAD
NAZIV SEDIŠTE I ADRESA BROJ I DATUM
DOZVOLE
  
KONTAKT

  
PRIMEDBA
1.  AGENCIJA
IRS
 Beograd,
Čika  Ljubina 11/I
 
022-03-00060/2005-03 od
10.01.2006.
 
011 21 88 684
office@irs.rs
 Dozvola produžena 03.02.2012
2. MLADOST-Č
d.o.o.
Beograd,
Mihajla Valtrovića 36
022-03-00032/2006-03 od 15.11.2006. 011 25 09 777
011 25 12 684
mladcu@eunet.rs
Dozvola
produžena
12.04.2010.
3. TRENKWALDER KADROVSKE USLUGE
d.o.o.
Beograd,
Omladinskih brigada 86
022-03-00002/2007-03 od  15.01.2007. 011 21 29 063
www.trenkwalder.com

m.grujic@trenkwalder.com
Dozvola
produžena
26.01.2010.
4. JOB  d.o.o. Beograd,
Batutova 10
022-03-00011/2007-03 od
01.02.2007.
011 24 08 501
office@jobbgd.com

www.jobbgd.com
Dozvola produžena 29.12.2009.
5. CITYSCOPE ENTERPRISES d.o.o. Beograd,
Rige od Fere 16
022-03-00091/2006-03 od
06.12.2006.
011 291 0595
ivana.milosevic@cityscope.rs
Dozvola produžena
07.09.2010.
6. DAAL d.o.o.  Beograd,
Svetozara Miletića 15
022-03-00003/2007-03 od 08.02.2007. 011 33 90 769
prijava.agencija.daal@eunet.rs
Dozvola produžena 11.11.2009.
7. BALKAN JOBS d.o.o. Beograd,
Omladinska 11a
300-022-03-00027/2009-15 od 29.03.2010. 011 3670 264
www.balkanjobs.net

info@balkanjobs.net
 
8. LINK CONSULTANTS INTERNATIONAL
d.o.o.
Beograd,
Omladinska 11a
022-02-00008/2007-03 od 06.03.2007. 011 36 70 264
www.link-consultants.com

 office@link-consultants.com
Dozvola produžena
15.03.2010.
9. ORKA S Beograd,
Dobrinjska 9
300-022-03-00018/2011-16 od 30.09.2011. 011 36 11 331;
011 36 14 178
orka.gl@sezampro.rs
 
10. MOND  CLUB d.o.o. Beograd,
Despota Stefana 112
300-022-03-8/2007-15 od 22.02.2008.  
011 27 69 401;
011 27 69 411
www.mondclub.rs
mondclub@verat.net

Dozvola produžena 04.02.2011.
11. MIRNA KUĆA Beograd,
Lomina 41
300-021-03-38/2008-15 od 24.03.2008. 011 36 19 898
mirnakuca@sezampro.rs
Dozvola produžena 29.12.2009.
12. MANPOWER
d.o.o.
Beograd,
Francuska 17
022-03-000015/2008-15 od
17.04.2008.
011 26 30 105
062 55 33 42
faks: 011 26 30 203
ana.mijatovic@manpower.rs
Dozvola produžena 29.12.2009.
13. DIS AGENCIJA D.O.O. Beograd,
Sime Igumanova 22
022-03-00004/2011-16
29.03.2011.
011 344 1952
disagencija@gmail.com
 
14. S.E. AGENCY Beograd,
Balkanska 35-39
022-03-00002/2007-15 od
19.11.2007.
011 3620 171
office@sea-agency.com
Dozvola produžena 12.01.2011.
15. GO EUROPE GO d.o.o. Beograd,
Vladimira Popovića 6
101-00-00028/2011-16 od
15.06.2011.
011 31 21 850
www.goeuropego.org

mr@goeuropego.org
 
16. HUMAN RESOURCES SOLUTIONS Beograd,
Bulevar Mihajla Pupina 10G, lokal 77
021-03-00112/2011-16 од
27.06.2011.
011 311 9585
office@hrsolution.eu
 
17. MODERNA Beograd,
Čupićeva 11
022-03-00017/2011-16
31.08.2011.
037 44 10 31
igor_pavlovic@live.com
 
18. DEDRA MID
d.o.o.
Beograd,
Karađorđeva 48
300-022-03-12/2008-15 od 18.10.2008. 011 30 32 412;
011 21 87 112
oz1992@drenik.net
Dozvola produžena
14.10.2011.
19. MSS STAFFING SERVICES
d.o.o.
Beograd,
Ilije Garašanina 22
022-03-00014/2009-15 od 02.04.2009. 011 32 31 559;
011 32 37 784
vesna_filijovic@mss.co.rs

www.mss.co.rs
 Dozvola produžena 07.05.2012.
20. Avax usluge d.o.o Lazarevac,
Voke Savića 5
023-02-00022/2005-03 od 08.02.2005. 011 81 22 227
avax.usluge@gmail.com
Dozvola produžena 24.08. 2009.
21. POBEDNIK O.Z.B. d.o.o. Beograd,
Palmira Toljatija 5/IV
022-03-00006/2006-03 od
18.05. 2006.
011 26 72 825;
nada@pobednik-ozb.com

www.pobednik-ozb.com
Dozvola produžena 23.09.2009.
22. ADECCO HUMAN RESOURCES d.o.o.  Beograd,
Vladimira Popovića 40
022-03-00033/2009-15 od 23.09.2009. 011 66 95 179 Dozvola produžena 24.02.2012.
23. HILL
INTERNATIONAL
d.o.o.
Beograd,
Ruzveltova 45/I
023-02-00026/2005-03 od  24.03.2005. 011 32 94 504;
011 32 94 505
hill@hill.rs

www.hill.rs
Dozvola produžena 09.05.2012.
24. E- SEARCH
d.o.o.
Beograd,
Bulevar Mihaila Pupina 10z/4
023-02-00203/2004-03 od  08.02.2005. 011 31 32 038;
011 31 32 034
mo@e-search.co.rs

www.e-search.co.rs
Dozvola produžena 07.05.2009.
25. DEKRA
ZAPOŠLJAVANJE

d.o.o.
Beograd,
Antifašističke borbe 12
022-03-00048/2005-03 od
17.11.2005.
011 21 20 454;
011 21 20 455
office@dekra.rs

www.dekra.rs
Dozvola produžena 22.09.2009.
26. SIMEKS d.o.o. Beograd,
Bulevar Mihaila Pupina 87
022-03-00004/2006-03  od 02.02.2006. 011 21 36 328;
011 21 37 022
www.simex-beograd.co.rs

selekcija@simexbeograd.rs 
Dozvola produžena 22.09.2009.
27. MANAGE HRS d.o.o. Maršala Birjuzova 8/10 022-03-00038/2008-15 od
13.05.2009.
01126 36 705
office@manage.co.rs

www.manage.co.rs
Dozvola produžena 29.05.2012.
28. CONSULTEAM  d.o.o. Beograd,
Prote Mateje 52
022-03-00017/2008-15 od
06.05.2009.
011 24 43 980
cteam@consulteam.co.rs
 Dozvola produžena 10.05.2012.
29. WIZANTIANA
EDUCATION TRAVEL CENTAR
d.o.o.
Beograd,
Cara Nikolaja II 90
022-03-00029/2009-15 od
22.09.2009.
011 24 62 668
011 34 49 413
info@wizantiana.co.rs

www.wizantiana.co.rs
 
30. CVISION Beograd,
Bulevar kralja Aleksandra 244a
022-03-00046/2009-15 od
30.12.2009.
011/ 240 55 23
064/ 99 67 192
office@cvision.rs
www.cvision.rs
 
31. STANTON CHASE INTERNACIONAL
d.o.o.
Beograd,
Bulevar oslobođenja 75
022-03-00035/2009-15 od
26.01.2010.
011 39 73 676
belgrade@stantonchase.com
 
32. Svetlana Jovanović Obrenovac,
Vojvode Mišića 190
022-03-0007/2010-15 od
06.04.2010.
011 8725 647
svetlanaj.biro@hotmail.com
 
33. CITY JOB d.o.o Beograd,
Resavska 34a
022-03-00026/2009-15 od
17.05.2010.
011 36 12 710
bento@eunet.rs
 
34. CENTRAL HR d.o.o. Beograd,
Vanizelosova 16
022-03-00078/2007-03
14.03.2007.
011 303 55 95
pedja@central.rs
Dozvola produžena 21.10.2010.
35. SEQUESTER
EMPLOYMENT doo
Beograd,
Palmotićeva 22
022-03-35/2008-15 od
02.07.2008.
011 30 38 283 www.sequestergroup.com Dozvola produžena 01.08.2011.
36. SIOM INVEST
doo
Beograd,
Cvijićeva 20
 022-03-00015/2011-16 od
01.08.2011.
011 27 66 097
siominvestdoo@gmail.com
 
37. DIB STARS
doo
Beograd,
Kralja Milutina 49
022-03-00013/2011-16 od
06.08.2011.
011 36 20 565
milica.dibstars@hotmail.com
 
38. DEUS DET
doo
Beograd,
Knežopoljska 2
021-03-000107/2011-16 od
16.08.2011.
011 33 92 300
nemanjavukanovic@gmail.com
 
39. POTENZA GROUP d.o.o. Beograd,
Alekse Nenadović 5
022-03-00012/2011-16 od
09.08.2011. 
011 344 94 44
potenza@potenza.rs
 
40. MARK MEDIA Novi Beograd, Autoput 2, SRC "11 april", poslovni prostor 3  022-03-00019/2011-16 od 03.11.2011. 011 26 90 399  
41. BALKAN CONSULTING Beograd,Bulevar Despota Stefana 15, kancelarija 12 022-03-0027/2011-16 od 12.12.2011. 011 32 47 433
mara.ognjenovic@balkan-consult.com
 
42. GALA LUX d.o.o. Beograd,
Gavrila Principa 60
 022-03-000-29/2011-16 od 11.01.2012. 011 66 87 755
060 494 75 85
 
43. VEMIS GROUP
d.o.o.
Beograd, Pariske komune 11 022-03-000-00003/2012-16 od 06.02.2012. 011 71 93 792
011 41 12 048
 
44. PALILULA Beograd, Bulevar Despota Stefana 128a 300-150-00-00002/2012-16 od 20.03. 2012. 011 27 64 938
011 27 52 978
agen06@eunet.rs
 
45. SNAP INT Beograd,
Tome Maksimovića 7, lokal 3
022-03-0030/2011-16 od 04.06.2012. 011 38 08 245
011 24 12 255
 
46. GLOBAL SOURCING TEAM Beograd,
Bulevar Mihajla Pupina 17/15
022-03-00030-2011-16 od
19.06.2012.
062 775 315
sargicm@yahoo.com
 

Informacije o ostalim agencijama za zapošljavanje sa područja Republike Srbije kojima je izdata dozvola za rad, možete dobiti na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje: www.nsz.gov.rs


Centar za privredno-pravni sistem

Info

Pravne radionice 
- pitanja i odgovori -

Obuka za službenika
za javne nabavke