B I C

Biznis Informativni Centar
Privredne komore Srbije - Privredne komore Beograda

Mesto gde privrednici mogu da dobiju sve odgovore


Biznis Informativni Centar Privredne komore Srbije - Privredne komore Beograda (BIC) kreiran je kao informativno-savetodavni centar koji privrednicima, potencijalnim investitorima  na jednom mestu pruža informacije i savetodavnu pomoć radi konkretnog rešavanja problema u poslovanju.  

Biznis Informativni Centar (BIC) osmišljen je  kao "one-stop shop" u smislu nefinansijske podrške postojećim malim i srednjim privrednim društvima i preduzetnicima i onima koji nameravaju to da postanu, gde bi potencijalni korisnici, budući investitori mogli brzo i efikasno da dobiju podršku savetodavnog karaktera iz različitih oblasti ekonomskog i pravnog delovanja

Biznis Informativni Centar Privredne komore Srbije - Privredne komore Beograda  je  i centralni punkt "Kancelarije za brze odgovore privredi", zajedničkog projekta Privredne komore Beograda, Sekretarijata za privredu Grada Beograda, Regionalne agencije za razvoj i EU integracije i beogradskih opština.

Kancelarije za brze odgovore privredi  otvorene su u 10 beogradskih opština u kojima svi privredni subjekti i investitori, posebno mala i srednja privredna društva i preduzetnici, mogu efikasno i stručno, u roku od 48 - 72 sata, da dobiju odgovore i savete  o poslovanju. Na raspolaganju je nefinansijska  pomoć u otvaranju privrednih subjekata, poboljšanju privređivanja i unapređenju konkurentnosti, jednostavno, brzo i tačno.

Privrednici, preduzetnici i investitori, postojeći ili potencijalni, pitanja mogu da postave putem upitnika na portalu, telefonom ili mogu da dođu u kancelariju opštine na kojoj posluju. Pitanja koja prevazilaze njihovu nadležnost opštinski info centri prosleđuju Biznis Info Centru Privredne komore Beograda ili Skupštini grada za pojedine sekretarijate.

Zavod za informatiku i statistiku je osmislio veb aplikaciju Kancelarije za brze odgovore s funkcijama obrade pitanja, pripreme odgovora, distribuiranje odgovora, kao i pregleda podataka o pitanjima i odgovorima. Najveći broj pitanja biće u nadležnosti Biznis Info Centra Privredne komore Srbije - Privredne komore Beograda, na čiju adresu privrednici mogu i direktno da upute pitanja. Biznis Info Centru  logistiku pružaju svi komorski centri i udruženja, kao i resursi Skupštine grada. 

ON-LINE UPITNIK


Pitajte  BIC Privredne komore Srbije - Privredne komore Beograda

Ako osnivate privredno društvo:

 • kako najbrže i najefikasnije da  registrujete privredno društvo/preduzetničku radnju (izbor najprikladnijeg zakonskog oblika);
 • koje zakone, propise i procedure morate da primenjujete i na koji način;
 • o kreditnim linijama i podsticajima  za  osnivanje privrednog društva;
 • kako da pripremite poslovne planove, obuke i kursevi za  start up privredna društva   
 • sve  u vezi s računovodstvom i knjigovodstvom;  
 • sve u vezi s informacionim tehnologijama: primena propisa,  primena IT u poslovanju i izbor najboljih rešenja;  
 • kako naći odgovarajući kancelarijski ili skladišni prostor radi kupovine ili zakupa;  
 • o svemu što se odnosi na edukacije, okrugle stolove i radionice.

Ako već imate privredno društvo informišite se o:

 • primeni zakonskih i poreskih propisa i procedura i njihova primena;
 • raspoloživim izvorima finansiranja,  kreditnim linijama, programima pomoći, finansijskom lizingu, tarifama koje naplaćuju različite banke, lizing kompanije i brokeri;  
 • potencijalnim investitorima;
 • računovodstvu i knjigovodstvu;
 • makroekonomske i sektorske analize;
 • kancelarijskom ili skladišnom prostoru radi kupovine ili zakupa;
 • bonitetu firme;
 • pripremi poslovnih planova, statističkih i finansijskih analiza, analizi tržišta, privatizaciji;
 • zaštiti životne sredine (ekologija, obnovljivi izvori energije);
 • apliciranju  za sredstva iz programa EU i pomoći u izradi projektnih predloga;
 • stranim tržištima i pronalaženju novih tržišta; 
 • informacionim tehnologijama: primeni propisa, upućivanju u primenu IT u poslovanju, izboru najadekvatnijih hardverskih i softverskih rešenja za određenu firmu; 
 • tržišnim mogućnostima u Srbiji i van nje, o uvoznim i izvoznim procedurama, zahtevima EU i drugih tržišta, carinskim stopama i kvotama;  
 • stranim  ulaganjima (pomoć u pronalaženju lokacija, pomoć u administrativnim procedurama, povezivanje s lokalnim kompanijama);  
 • izvoznim potencijalima  privrednih subjekata i lokalnih samouprava s teritorije grada Beograda; 
 • poslovno informisanje i posredovanje (poslovni adrsari, baze podataka i dr.);
 • edukaciji privrednih subjekata u različitim oblastima;
 • ostale informacije po zahtevu privrednika;

 


Centar za razvoj preduzetništva

Zajednica opštih udruženja preduzetnika

Info