Privredna komora Beograd, kao jedna od najznačajnijih institucija za podršku MSP sektoru, svojim aktivnostima stalno doprinosi stvaranju poslovne klime koja podstiče preduzetnike i male firme. 

 

PRIVREDNICI LIDERI INTEGRACIJA SRBIJE U EVROPU

 

Iskoristili smo Deseti međunarodni kongres malih i srednji preduzeća da uvodničarima i gostima Kongresa postavimo dva pitanja

 

1. Kakve su perspektive srpskih malih i srednjih preduzeća u Evropi?

2. Šta treba da učine mala i srednja preduzeća iz Srbije kako bi bila konkurentna na evropskom tržištu?

 

PETER JUNGEN, predsednik SME Union EPP ( prezentacija ppt )

 • Ekonomska revolucija će doći iz sektora malih i srednjih preduzeća, a ne od velikih korporacija. Preduzetnici koji proizvode nove proizvode i usluge, ti zaposleni ljudi, u stvari kreiraju boljitak.
 • Ključ za Evropu je u inovacijama i sve kompanije koje podržavaju inovativni proces imaju šanse da uspeju, bez obzira da li se radi o belgijskim, francuskim ili srpskim preduzećima. Prednost velikog jednistvenog tržišta je da svi imaju šansu da nešto da ponude. Najvažnije je znati šta je ljudima potrebno i ukoliko možete da im ponudite ono što je njima potrebno i za čim tragaju, bićete vrlo uspešni na evropskom tržištu. To je ta dobra stvar kod jedinstvenog tržišta i tržišne ekonomije.

 

GERHAR HUEMER, direktor Komiteta za edukaciju i razvoj politike (UEAPME)

 • Perspektiva malih i srednih preduzeća iz Srbije zavisi pre svega od sposobnosti srpske Vlada da stvori atmosferu i usvoji pravila u koja investitori mogu da se uzdaju. Preduzetnici će onda biti spremni da ulože svoj novac i pokrenu biznis.
 • Pored toga što je neophodno da budu inovativni, veoma su važne i dobre kvalifikacije, obuka zaposlenih, kao i uspostavljanje partnerstva sa drugim preduzećima iz zemalja Evropske unije. Ne treba se plašiti konkurencije i takmičenja sa drugim kompanijama na evropskom tržištu.

 

IVICA EŽDENCI, direktor Nacionalne agencije za regionalni razvoj ( prezentacija ppt )

 • Na osnovu rezultata velike ankete koju smo radili u julu ove godine, na bazi reprezentativnog uzorka od 3 hiljade malih i srednjih preduzeća, možemo da kažemo da pored svih negativnih trendova i ekonomske krize koja je zahvatila MSP sektor u Srbiji, čak 30 odsto ispitanika smatra da su uspešni i planiraju nove investicije u sledećoj godini. Takođe, 30 odsto ispitanika je odgovorilo da ekonomska kriza ugrožava samo njihovo postojanje. Na osnovu ovih rezultata možemo zaključiti da većina malih i srednjih preduzeća sa optimizmom gleda u naredni period.
 • Neophodna je, pre svega saradnja sa naučnim i tehnološkim institutima, odnosno standardizacija njihove proizvodnje. Preduzeća koja uvode standarde u svoje poslovanje, znači da automatski sarađuju sa najviše priznatim naučnim institucijama u zemlji i na taj način pojačavaju svoju konkurentnost. Druga bitna stvar je udruživanje u klastere, tako da ono preduzeće koje dobije veliki izvozni posao, može sa svojim kooperantima da odgovori na porudžbinu. Isto tako njegov glas može i dalje da se čuje s obzirom na to da predstavlja deo jedne šire celine.

 

HENRY BOHNET, direktor fondacije Konrad Adenauer Stiftung u Beogradu

 • Mala i srednja preduzeća su razvojna šansa Srbije. Jedan od razlog zbog koga je i održan Kongres jeste što postoji mnogo potencijala i mogućnosti u Srbiji za razvoj MSP sektora, ali je svakako neophodna veća otvorenost Vlade da olakša i stvori poslovni ambijent za razvoj ovog sektora. Veoma je značajno obezbediti, kako za radnike tako i za rukovodioce sve relevantne informacije o mogućnostima i prilikama koje postoje u Evropi i koje bi Srbija mogla i tebala da sledi. Razvoj MSP sektora će dovesti do veće konkurentske borbe među akterima na „tržišnoj areni“ što će za posledicu imati veću povoljnost za potrošače u cenovnom i kvalitativnom smislu.
 • Preduzeća u Srbiji već imaju tradicionalnu snagu. Potrebno je da u svom daljem razvoju, ako žele da plasiraju svoje proizvode ili usluge na evropskom tržištu, vide iskustva zemalja u regionu, pre svih Slovenije i Hrvatske. Da razmotre njihov razvojni put, sve lekcije koje su naučili i uspešno sproveli u praksi i koje im pomažu da prežive na evropskom tržištu. Kao najveći potencijal u Srbiji vidim inovativnost i mnoštvo dobrih ideja koje treba realizovati.

 

ALESSANDRA PROTO, (OECD) analitičarka Centra za zaposlenosti i lokalni ekonomski razvoj, LEED Centar
          ( prezentacija1 ppt , prezentacija2 ppt)

 • Jedan od ciljeva OECD-a, kada je u pitanju razvoj MSP sektora, je pomoć državi i privredi u obezbeđivanju dobrog poslovnog okruženja. U tom pravcu, postoji stalna komunikacija i saradnja sa državnim institucijama na regionalnom i lokalnom nivou.
 • Okruženje u kome posluju mala i srednja preduzeća treba da bude pogodno za razvoj njihove konkurentnosti i inovativnosti. Zato je potrebno da MSP sektor ima podršku u razvoju i u prenošenju znanja koja dolaze spolja. Međunarodna saradnja dodatno razvija inovativnost, i tu je perspektiva i budućnost srpskih malih i srednjih preduzeća. Drago mi je da Privredna komora Beograda vrlo intenzivno radi na uspostavljanju međunarodne saradnje za beogradsku privredu, a posebno što je u stalnoj komunikaciji sa institucijama kakva je i OECD.
 • Preduzeća u Srbiji, pre svega, treba da ulažu u razvoj veština, i ako pokažu snagu i podignu nivo svojih sposobnosti na nacionalnom nivou, moći će uspešno da se takmiče i na evropskom. Sa druge strane mere podrške malim i srednjim preduzećima treba da budu usmerene na: korišćenje i objedinjavanje tehnologije, razvoj sistema stalne edukacije i treninga, korišćenje kvalifikovane radne snage, organizaciju međunarodnih kontakta za primenu novih tehnologija, kao i za zajednička ulaganja. Moja sugestija malim i srednjim preduzećima je da se organizuju, na primer u klasterima, kako bi udružili sredstva za istraživanja i razvoj.

Centar za razvoj preduzetništva

Zajednica opštih udruženja preduzetnika

Info