UEAPME NEWSFLASH - br. 266 04.07.2014.
UEAPME Newsflash

Postoji opasnost da uvođenje Zelenog akcionog plana za MSP bude neuspešno

Evropska komisija objavila je novi Zeleni akcioni plan za MSP sa spiskom aktivnosti usmerenih ka unapređenju energetske efikasnosti malih i srednjih preduzeća. UEEPME je zadovoljna samom listom, u kojoj se navode pokretači i prepreke s kojima se MSP susreću i finansijski instrumenti za MSP i koja sadrži kampanju za podizanje svesti. Ipak, kada je reč o implementaciji navedenih aktivnosti, Komisija se ponovo previše oslanja na sopstvenu mrežu – EEN. UEAPME je stoga upozorila da će sprovođenje aktivnosti biti neuspešno ukoliko se tokom podržavanja zelenih inicijativa MSP ne bude koristilo veliko iskustvo i kompetencije MSP organizacija i zanatskih komora. Iz tog razloga, UEAPME je pozvala Evropsku komisiju na punu saradnju s asocijacijama koja zastupaju MSP.

 

Savet ne bi trebalo da odloži donošenje propisa o troškovima kartica

Evropska alijansa korisnika plaćanja urgirala je kod novog Italijanskog predsedavajućeg tela da se ubrza rad na  MIF propisu (multilateralni troškovi razmene). Alijansa je neformalna grupa poslovnih asocijacija-  kao što su EuroCommerce, UEAPME, HOTREC i BEUC (potrošači), koja predstavlja korisnike sistema plaćanja. U zajedničkom mišljenju još jednom su objasnili da se problem limita multilateralnih troškova razmene kod upotrebe kreditnih i debitnih kartica  mora hitno rešiti.  EP je u aprilu uložio amandman na predlog propisa, kako bi biznise i korisnike zaštitio od lobističkih aktivnosti Vise, MasterCarda i banaka, koji od troškova plaćanja karticama na godišnjem nivou ostvaruju profit od 9 milijardi evra. Ovaj predlog trenutno se nalazi na stolu ECOFIN saveta. Iz tog razloga, Alijansa od italijanskog predsedavajućeg tela traži da predlog bude prioritetno rešen, što je u interesu svih korisnika platnih kartica u Evropi.

 

Javne politike i upravljanje: njihova uloga u zelenoj ekonomiji

Savetnica za održivi razvoj Rosa Solanes govorila je prošle nedelje na godišnjoj konferenciji projekta GreenEcoNet. Projekat, koji finansira EK, treba da ujedini akademske i poslovne krugove u platformi EU za podržavanje tranzicije evropskih MSP ka zelenoj ekonomiji. Ona je objasnila da se problemi u ovoj oblasti s kojima se MSP susreću (nedostatak tehničke pomoći, pristup finansijama i veštinama, itd) mogu prevazići uz odgovarajuće javne politike, kao što su 7. Akcioni program za zaštitu životne sredine i Akt o malom biznisu. Deveti princip Akta o malom biznisu- „Omogućavanje MSP da izazove iz oblasti zaštite životne sredine pretvore u poslovne prilike“- podstakao je donošenje novog Zelenog akcionog plana za MSP. Ona je dodala da postoji još jedan način za prevazilaženje prepreka s kojima se MSP susreću na putu ka zelenoj ekonomiji, a to je stvaranje odgovarajućih upravljačkih struktura i obezbeđivanje učešća posredničkih organizacija koje zastupaju interese MSP u njima.

 

Lokalni razvoj zavisi od pristupa MSP finansijama

Konferenciju o Novim modelima finansiranja u lokalnim upravama organizovali su region Ile de France i Globalni fond za razvoj gradova. Direktor za ekonomsku politiku Gerhard Huemer bio je govornik na ovoj konferenciji, a njegova tema bila je finansiranje MSP na lokalnom nivou. Istakao je ekonomsku i socijalnu ulogu MSP u lokalnim društvima i lokalnom razvoju, da bi zatim objasnio zašto su decentralizovane bankarske strukture, kao što su na primer štedionice, bolje za finansiranje lokalne ekonomije od velikih komercijalnih banaka. Takođe je predstavio nove programe EU za finansiranje MSP i pozvao je prisutne političare da na što bolji način iskoriste strukturne i investicione fondove i obezbede nove finansijske instrumente (npr. sisteme garancija), što bi imalo daleko veći efekat leveridža na ekonomiju od izgradnje novih puteva ili drugih velikih infrastrukturnih investicija.     

 

PREDSTOJEĆI DOGAĐAJI:

  • Pripravnički staž – otvoren tender (22.8, kontakt Liliane Volozinskis)
  • Konferencija „Odlučivanje u EU“ na Alpbach forumu (22-23.8, kontakt Gerhard Huemer)
Centar za razvoj preduzetništva

Zajednica opštih udruženja preduzetnika

Info