26. jun 2015.

ZARADE PO ZAPOSLENOM U REPUBLICI SRBIJI, MAJ 2015.

Prosečna zarada isplaćena u maju 2015. godine iznosi 60.487 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u aprilu 2015. godine, nominalno je manja za 3,3% i realno je manja za 3,0%. Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u maju 2015. godine iznosi 43.964 dinara. U poređenju sa prosečnom zaradom bez poreza i doprinosa isplaćenom u aprilu 2015. godine, nominalno je manja za 3,6% i realno je manja za 3,3%.    


22. jun 2015.

OD 43 FIRME KOJE SU POČETKOM JUNA OSTALE BEZ ZAŠTITE DRŽAVE, U STEČAJ KRENULO NJIH 15

Računi su skoro svima u blokadi i mnogi su se već obratili trgovinskim sudovima tražeći izlaz u stečaju. Ostali se mahom pripremaju da krenu istim putem. Od 43 preduzeća, koja su prvog dana juna ostala bez zaštite države od prinudne naplate, prema podacima Ministarstva privrede, 15 je u predstečajnom postupku. Od oko 10.000 zaposlenih, koliko ih radi u ovim firmama, zasad je 5.000 spremno za socijalni program. Mnogo obećanja i nada, ali je vreme pokazalo da je otpremnina većini jedini izlaz. Tako izgleda rasplet i u "Kočnoj tehnici" iz Trstenika.

22. jun 2015.

DEFICIT BUĐETA SRBIJE NA KRAJU MAJA 24,5 MILIJARDI DINARA

Deficit budžeta Srbije u prvih pet meseci 2015. godine iznosio je 24,5 milijardi, a zajedno sa rashodima za projektne zajmove 29,3 milijardi dinara, objavilo je Ministarstvo finansija. U maju su prihodi republičkog budžeta bili 71,4 milijarde, a rashodi 76,6 milijardi, tako da je deficit iznosio d 5,2 milijarde dinara. Poreski prihodi su iznosili 62,4 milijarde, a donacije 0,1 milijardu dinara. Po osnovu PDV u maju je naplaćeno 36,8 milijardi, a prihod od akciza je bio 12,7 milijarde dinara.     

16. jun 2015.

RASPOLOŽIVA SREDSTVA I LIČNA POTROŠNJA DOMAĆINSTVA, PRVI  KVARTAL 2015.

U prvom kvartalu 2015. godine, u Republici Srbiji, prosečna mesečna raspoloživa sredstva po domaćinstvu iznosila su 58800 dinara. Od ukupno raspoloživih sredstava 95,5% čine prihodi u novcu, a 4,5% su prihodi u naturi. Najveći udeo u raspoloživim sredstvima imaju prihodi iz redovnog radnog odnosa – 48,0%,  penzije – 29,2%, prihodi od poljoprivrede, lova i ribolova – 4,5% i ostala primanja – 4,5%.  Izdaci za ličnu potrošnju domaćinstava u Republici Srbiji iznose 60295 dinara, od čega je najveći udeo izdataka za hranu i bezalkoholna pića – 34,9% i stanovanje, vodu, el. energiju, gas i ostala goriva – 17,1%. Slede izdaci za transport – 9,3%, ostali lični predmeti i ostale usluge – 5,8%, odeću i obuću – 5,4%, komunikacije – 5,3%, zdravlje – 4,5% i oprema za stan i tekuće održavanje – 4,5%.

15. jun 2015.

U MAJU DEFLACIJA 0,3%, GODIŠNJA INFLACIJA 1,5%

Cene proizvoda i usluga na malo u Srbiji u maju ove godine bile su u proseku niže za 0,3 odsto u odnosu na prethodni mesec, dok je na godišnjem nivou zabeležen njihov rast od 1,5 procenata, saopštio je Republički zavod za statistiku. Inflacija je u posmatranom mesecu u odnosu na decembar 2014. godine iznosila 1,6 procenata. Pad cena je u maju u odnosu na april, zabeležen u grupi hrana i bezalkoholna pića za 1,1 odsto, i u grupama zdravstvo i rekreacija i kultura za po 0,1 procenat. U maju je poskupljenje evidentirano u grupama transport za 0,5 odsto, alkoholna pića i duvan 0,4, restorani i hoteli 0,3, kao i u grupama stan, voda, električna energija, gas i druga goriva, komunikacije i obrazovanje za po 0,1 procenat, navedeno je u saopštenju.

15. jun 2015.

PORESKA UPRAVA UVODI ELEKTRONSKI SERVIS ZA AKCIZE U 2016.

Vršilac dužnosti direktora Poreske upave Srbije Dragana Marković najavila je u subotu (13. juna 2015. godine) da će ova institucija u toku iduće godine uvesti elektronski servis za akcize. Ona je, na Samitu ministara finansija i guvernera, panelu dirketora poreskih uprava, rekla da će posle tog aktiviranja u Srbiji 95% poreskih prihoda biti pokriveno elektronskim servisima. Elektronski servisi, prema njenim rečima, doprineće smanjenju troškova. Takođe je Marković dodala da se radi i na jedinstvenom softverskom sistemu koji će objedniti sve informacione sisteme i time doprineti efikasnijem radu Poreske uprave.


3. jun 2015.

PROMET ROBE U TRGOVINI NA MALO. APRIL 2015.

Promet robe u trgovini na malo u Republici Srbiji, u aprilu 2015. godine u odnosu na april 2014. godine, veći je i u tekućim i u stalnim cenama za 0,2%. U aprilu 2015, u poređenju sa prethodnim mesecom, promet robe je veći u tekućim cenama za 9,4%, a u stalnim cenama za 8,8%.  Promet robe u trgovini na malo u periodu januar - april 2015, u odnosu na isti period 2014. godine, manji je u tekućim cenama za 0,9%, a u stalnim cenama je veći za 0,4%.

3. jun 2015.

INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA, APRIL 2015.

Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u aprilu 2015. godine manja je za 0,1% nego u aprilu 2014. godine, a u odnosu na prosek 2014. godine veća je za 5,4%. Industrijska proizvodnja u periodu januar–april 2015. godine, u poređenju sa istim periodom 2014. godine, manja je za 1,5%. Posmatrano po sektorima, u aprilu 2015. godine, u odnosu na isti mesec 2014., zabeležena su sledeća kretanja: Sektor Rudarstvo–pad od 7,4%, Sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – pad od 3,1%  i Sektor Prerađivačka industrija–rast od 1,6%.   

1.  jun 2015.

SERTIĆ: INTERES DA PRIVATIZACIJA BUDE BRZO ZAVRŠENA

44 preduzeća su u klasičnom privatizacionom procesu, 17 preduzeća je zaštićeno i najveći deo tih preduzeća je u pripremi za privatizaciju, dok je za pojedina preduzeća rok za privatizaciju produžen do godinu dana, kaže ministar privrede Željko Sertić. Javni pozivi za privatizaciju objavljeni su za 44 preduzeća i pozivi su u toku, rekao je gostujući u Dnevniku RTS-a ministar privrede Željko Sertić.  Za 338 preduzeća je definisana sudbina i proces je u toku.   

1. jun 2015.

VLADA ODOBRILA PRODU ŽENJE PRIVATIZACIJE 17 PREDUZEĆA

Vlada Srbije odredila je u petak, 29. maja 2015. godine, kojih 17 preduzeća su od strateškog značaja za privredu i čija privatizacija će biti odložena godinu dana. U tim preduzećima je zaposleno oko 22.000 radnika i postoje realne šanse da se revitalizuju, navodi se u saopštenju posle sednice Vlade.  

1. jun 2015.

KVARTALNI BRUTO DOMAĆI PROIZVOD U REPUBLICI SRBIJI, I KVARTAL 2015.

Realni pad bruto domaćeg proizvoda u prvom kvartalu 2015. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, iznosio je 1,8%. Desezonirana serija podataka pokazuje pad bruto domaćeg proizvoda u prvom kvartalu 2015. godine od 0,4% u odnosu na prethodni kvartal. Posmatrano po delatnostima, u prvom kvartalu 2015. godine u odnosu na isti period prethodne godine značajan realni rast bruto dodate vrednosti zabeležen je u sektoru finansijskih delatnosti i delatnosti osiguranja, 4,8%.    

25. maj 2015.

ZARADE PO ZAPOSLENOM U REPUBLICI SRBIJI, APRIL 2015.

Prosečna zarada isplaćena u aprilu 2015. godine iznosi 62.532 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u martu 2015. godini, nominalno je veća za 5,7% i realno je veća za 5,2%. Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u aprilu 2015. godine iznosi 45.605 dinara. U poređenju sa prosečnom zaradom bez poreza i doprinosa isplaćenom u martu  2015. godine, nominalno je veća za 5,8% i realno je veća za 5,3%.   

21. maj 2015.

POREZNICI JOŠ HVATAJU ZALET

Iako početak ove godine obećava bolje rezultate, Srbija još nije uspela da vrati stepen naplate poreza iz 2012, kažu u Fiskalnom savetu. Premijer Aleksandar Vučić nekoliko puta je s puno optimizma isticao kako rastu prihodi od poreza. Naročito od akciza i PDV-a na uvoznu robu. Sa druge strane iz Fiskalnog saveta ovih dana stižu poruke da Srbija ima problema naplati poreza. Nikola Altiparmakov, član ove institucije, u Skupštini je istakao kako još nismo uspeli da vratimo stepen naplate iz 2012.

20. maj 2015.

STOPA NEZAPOSLENOSTI U SRBIJI MANJA ZA TRI ODSTO

Stopa nezaposlenosti u Srbiji je 2014. godine opala za 3,2 procentna poena i na kraju te godine je iznosila 16,8 odsto, objavio je Republički zavod za statistiku. Po podacima iz Ankete o radnoj snazi za četvri kvartal 2014. godine, stopa nezaposlenosti iznosi 16,8% (za stanovništvo starije od 15 godina) što je smanjenje od 0,8 procentnih poena u odnosu na treći kvartal, a četiri procentna poena u odnosu na prvi kvartal 2014. godine.   

20. maj 2015.

BEZ POSLA OSTAJE 40.000 LJUDI

Još jedan javni poziv za privatizaciju biće raspisan do kraja maja za 28 preduzeća u restrukturiranju. Ministar Sertić: Biće teških posledica za većinu tih firmi. Reč je o preduzećima: “Budimka”, “Mostogradnja”, “Rudnik Kovin”, te poljoprivredno dobro “Aleksa Šantić” i još desetak poljoprivrednih kombinata, saznaje “Blic”. Oni će biti zaštićeni od prinudne naplate dugova sledećih šest meseci. 502 firme u restrukturiranju koje je Vlada ponudila na prodaju avgusta 2014. podeljene u četiri grupe.   

13. maj 2015.

POTROŠAČKE CENE U APRILU PORASLE 0,5%

Potrošačke cene u aprilu, u odnosu na mart, u proseku su povećane 0,5%, saopštio je Republički zavod za statistiku. Maloprodajne cene robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u aprilu 2015. su, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane 1,8 %, a u odnosu na decembar 2014. godine 1,9%. Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u aprilu u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama "Alkoholna pića i duvan" (2,5%), "Rekreacija i kultura" (1,1%). Nešto manje povećanje imale su grupe hrana i bezalkoholna pića (0,7%), nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (0,5%), komunikacije (0,4%) i u grupama zdravstvo" i odeća i obuća (za po 0,1%). Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale, navedeno je u saopštenju.

12. maj 2015.

SERTIĆ: JOŠ 15 PRIVATIZACIJA DO KRAJA MAJA

Ministar privrede Željko Sertić najavio je da će do kraja ovog meseca biti objavljeno još petnaestak privatizacija preduzeća, dodajući da je do sad država precizno utvrdila sudbinu za 338 svojih preduzeća. - Za tačno 338 preduzeća smo definisali na koji način će biti restrukturirana i privatizovana - rekao je Sertić novinarima na Sajmu tehnike, dodajući da je ostalo još 188 preduzeća za koja će se tek videti šta će sa njima biti.   

11. maj 2015.

ROK ZA PRIJAVU VISOKIH PLATA IZ 2014. ISTIČE 15. MAJA

Građani koji su prošle godine imali prihode veće od 2,2 miliona dinara dinara, a nisu podneli poreznicima odgovarajuću prijavu, imaju još nekoliko dana na raspolaganjzu da to učine, jer propisan rok ističe 15. maja. Oni će svoju prijavu za plaćanje godišnjeg poreza na dohodak morati po novom pravilu koje važi od 1. aprila, da podnesu isključivo elektronskim putem.   

7. maj 2015.

SERTIĆ: STEČAJ REALAN ZA JOŠ 100 DO 150 FIRMI

Ministar privrede Željko Sertić izjavio je u utorak da je stečaj realan za 100 do 150 firmi od 526, koliko ih je na spisku Agencije za privatizaciju.  Do 1. juna znaće se definitivno sudbina 338 firmi od ukupno 526, naveo je Sertić, a zatim objasnio u grupu tih 338 spada i 188 preduzeća nad kojima je već pokrenut stečajni postupak (nezavisno od novih 100 do 150, koje je pomenuo), kao i tridesetak firmi koje će se do tada naći u procesu privatizacije.  


6. maj 2015.

DO 1. JULA ZNAĆE SE SUDBINA 340 PREDUZEĆA

Vlada Srbije zatražila je od Međunarodnog monetarnog fonda da se za godinu ili dve produži rok zaštite od poverilaca za 25 preduzeća u restrukturiranju, izjavio je ministar privrede Srbije Željko Sertić.  Sertić je rekao da je taj predlog iznet jer 31. maja, kada padne zaštita, ta preduzeća mogu da odu direktno u likvidaciju.   

4. maj 2015.

FISKALNI SAVET: NE OČEKUJEMO PRIVREDNI RAST U 2015.  GODINI

Predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović ne očekuje da će Srbija u 2015. godini zabeležiti privredni rast, a smatra da će MMF dati pozitivnu ocenu kada je u pitanju fiskalni deficit, s tim da će se glavni razgovori voditi o preduzećima u restrukturiranju, privatizaciji i reformi zapošljavanja u javnom sektoru. Fiskalni savet, reklao je Petrović za RTS, ne vidi prostor za povećanje plata i penzija.  


4. maj 2015.

PROMET ROBE U TRGOVINI NA MALO


Promet robe u trgovini na malo u Republici Srbiji, u martu 2015. godine u odnosu na mart 2014. godine, manji je u tekućim cenama za 5,2%, a u stalnim cenama za 5,1%. U martu 2015, u poređenju sa prethodnim mesecom, promet robe je veći u tekućim cenama za 12,2%, a u stalnim cenama za 10,7%.  Promet robe u trgovini na malo u periodu januar - mart 2015, u odnosu na isti period 2014. godine, manji je u tekućim cenama za 2,6%, a u stalnim cenama za 1%.

4. maj 2015.

PLATE NA JUGU SRBIJE ZA 10.000 MANJE OD PLATA U BEOGRADU

Prosečna zarada na jugu Srbije manja je za oko 10.000 dinara u odnosu na prosečnu platu u Beogradu ili Vojvodini, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. Prema tim podacima, zaposleni u Beogradu i Vojvodini u martu su zaradili u proseku 48.567 dinara, a zaposleni južno od Save i Dunava 35.797 dinara.     

28. april 2015.

JAVNI DUG SRBIJE U MARTU 73,3% BDP

Javni dug Srbije na kraju marta 2015. godine iznosio je oko 24,19 mlrd EUR, što je 73,3% bruto domaćeg proizvoda (BDP), objavilo je Ministarstvo finansija. Na kraju februara javni dug je bio 23,74 mlrd EUR. Ukupne direktne obaveze države na kraju marta iznosile su 21,64 mlrd EUR, a indirektne 2,55 mlrd EUR. Javni dug je na kraju 2014. iznosio 22,76 mlrd EUR, odnosno 70,9% BDP. Na kraju 2013. godine javni dug Srbije bio je 20,14 mlrd EUR, sa učešćem od 59,6% u BDP. Javni dug je na kraju 2000. godine bio 14,17 mlrd EUR, što je iznosilo 201,2% BDP. Od tada je najniži iznos javnog duga bio 2008. godine - 8,78 mlrd EUR, odnosno 28,3% BDP. Zakonom o budžetskom sistemu učešće javnog duga u BDP-u ograničeno je na 45%.

28. april 2015.

ZAHTEVI ZA POVRAĆAJ PDV-A STRANCIMA DO 30 JUNA

Strani poreski obveznici koji su tokom 2014. godine platili porez na dodatu vrednost u Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Makedoniji, imaju rok da do 30. juna dostave zahtev za povraćaj PDV-a. To jedino ne važi za Bosnu i Hercegovinu, u kojoj strani poreski obveznici imaju najkasnije 14 meseci od datuma izdavanja fakture da dostave zahtev za povraćaj PDV-a, navodi regionalna savetodavna organizacija "Eurofast", i dodaje da je cilj povraćaja PDV-a zapravo izbegavanje dvostrukog oporezivanja.  

27. april 2015.

OSTAJU PENALI ZA PREVREMENO PENZIONISANJE

Penali za prevremeno penzionisanje biće ukinuti samo za one koji su prihvatili socijalni program, napustili firmu i sada čekaju na penziju, saznaje „Blic“.  To znači da će po izmenama Zakona o PIO, koji je u pripremi, svima ostalima koji nisu ispunili jedan od dva uslova za penzionisanje - ili godine života ili godine staža, penzija biti trajno umanjena. Naime, budućim penzionerima će za svaki mesec nedostatka staža ili godina života biti obračunato umanjenje od 0,34 odsto na penziju koju bi primali da su ispunili oba uslova.    

27. april 2015.

BILANSI PREDUZEĆA ZA TRI GODINE BIĆE POZITIVNI

Ministar privrede Željko Sertić izjavio je u nedelju (26. aprila 2015. godine) da će, u procesu ostvarivanja reformi, u naredne tri godine javna preduzeća u Srbiji uspešno poslovati i ostvarivati pozitivne bilanse. - Napravljeni su zajednčki planovi i planiranim uštedama u naredne tri godine uspećemo da poslovanje javnih preduzeća učinimo uspešnim, i sa 55 milijardi dinara gubitaka u 2013. godini dođemo do pozitivnih bilansa - rekao je Sertić u intervjuu novosadskom "Dnevniku".   

27. april 2015.

PROSEČNA PLATA U SRBIJI U MARTU 43.121 DINAR

Prosečna neto zarada u Srbiji u martu je bila 43.121 dinar i nominalno je veća za 0,9%, a realno za 0,2%, objavio je Republički zavod za statistiku. Kako se navodi u saopštenju, prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u martu nominalno je manja za 0,8 odsto, a realno manja za 2,6% u poređenju s prosečnom neto zaradom isplaćenom u martu 2014. godine. Prosečna bruto zarada u Srbiji isplaćena u martu ove godine bila je 59.141 dinar, što je nominalno više za 0,3%, ali realno manje za 0,4% nego u februaru ove godiine. Prosečna zarada, sa porezima i doprinosima, isplaćena u martu ove godine nominalno je manja za 1,1 odsto, a realno je manja za 2,9% od prosečne bruto zarade isplaćene u martu 2014. godine, navodi se u saopštenju RZS.

22. april 2015.

POČETAK GODINE BOLJI OD PROGNOZA

Budžet za ovu godinu skrojen na proceni da privrednog rasta neće biti, što se poklapa sa procenom MMF o padu BDP od 0,5 odsto Međunarodni monetarni fond  sa zadovoljstvom priznaje grešku u prognozi manjka u budžetu Srbije. Fond je spreman da napravi reviziju projekcije ekonomskog rasta i on će biti u domenu malo iznad nule. Ovo su dve ključne poruke, koje je iz Vašingtona, gde je prisustvovao godišnjoj skupštini MMF-a i Svetske banke, poslao ministar finansija Dušan Vujović.   

16. april 2015.

SERTIĆ: U PRIPREMI NOVI ZAKON O STEČAJU

Ministar privrede Željko Sertić najavio je  donošenje novih zakonskih rešenja o stečaju. U razgovoru sa ministrom rada Aleksandrom Vulinom i predsednikom Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisavom Orbovićem, Sertić je istakao da se dosadašnje predrasude o stečaju moraju menjati. Taj proces, kazao je, podrazumeva u najvećem broju slučajeva "čišćenje" preduzeća od nagomilanih dugova i podrazumeva izdvajanje "zdravih delova preduzeća", koji mogu da dovedu do nastavka rada.    

12345
Centar za ekonomsku politiku poreski sistem i poslovno izveštavanje


Info