31. jul 2014.

FISKALNI SAVET: PLATE I PENZIJE SMANJITI 15 ODSTO

Plate i penzije u javnom sektoru potrebno je smanjiti za 15 odsto već prilikom rebalansa budžeta, a uporedo s tim potrebno je i otpuštanje zaposlenih u javnom sektoru, navodi se u rezimeu Fiskalnog saveta Srbije. Uštede na platama i penzijama, kako je navedeno, ključne su za uspeh fiskalne konsolidacije jer daju najveće efekte koje je moguće videti već od 2015. godine. Smanjenjem plata i penzija za 15 odsto ostvarila bi se ušteda od oko 800 miliona evra. - Trenutno se za plate u javnom sektoru izdvaja skoro 11 odsto BDP, a za penzije skoro 14 odsto BDP, dok je održiv nivo oko 8 odsto BDP za plate i 10 odsto za penzije - navedeno je u rezimeu koji je dat novinarima pred početak konferencije Fiskalnog saveta u Narodnoj banci Srbije.


30. jul 2014.

RADNE KNJIŽICE IDU U ISTORIJU

Izmenama Zakona o radu predviđeno je da se ubuduće radni staž za zaposlene vodi u matičnoj evidenciji PIO fonda. Papirna radna knjižica zameniće se 1. januara 2015. - Radne knjižice izdate do tog datuma nastavljaju da se koriste radi ostvarivanja prava iz radnog odnosa - kaže za “Blic” Snežana Bogdanović iz Ministarstva rada. Fond preuzima obavezu vođenja radne knjižice u elektronskom obliku za svakog od nas.


30. jul 2014.

OSNOVICE PENZIJSKOG OSIGURANJA VIŠE ZA 16,5 ODSTO

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje je 26 odsto, što znači da će se mesečni izdatak kretati u rasponu od 5.646,16 dinara do 80.659,8 dinara. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podsetio je građane koji sami plaćaju doprinos za penzije da od avgusta važe nove osnovice osiguranja koje su u odnosu na prethodni period više za 16,5 odsto, zbog usklađivanja sa kretanjem zarada u prethodnom kvartalu. 


28. jul 2014.

   PROSEČNA ZARADA U JUNU 44.883 DINARA

Prosečna neto zarada isplaćena u junu u Srbiji iznosi 44.883 dinara i u odnosu na maj nominalno je veća za 1,6 a realno za 1,5 odsto, objavio je  Republički zavod za statistiku. Junska neto plata nominalno je veća za 1,1 odsto i realno manja za 0,2 odsto, u odnosu na zaradu isplaćenu u istom mesecu 2013. godine. Prosečna junska bruto zarada iznosi 61.992 dinara i nominalno je veća za 1,7 a realno za 1,6 odsto od majske. Bruto zarada isplaćena u junu je nominalno veća za 1 a realno manja za 0,3 odsto u poređenju sa junom 2013. godine.


28. jul 2014.

ZAKONI ZA EFIKASNIJE POSLOVANJE

Vlada Srbije je usvojila Zakon o privatizaciji i Zakon o stečaju. Reč je o paketu reformskih zakona kojima bi trebalo da se ubrza privatizacija i obezbede uslovi za poboljšanje poslovnog ambijenta. Zakon o privatizaciji se odnosi na 584 preduzeća, uključujući preduzeća u restrukturiranju kojih je 157. Ona budžet koštaju oko 740.000.000 evra godišnje i zato je zakonom predviđeno da se njihov status okonča do aprila iduće godine.


28. jul 2014.

JAVNI DUG UVEĆAN ZA POLA MILIJARDE EVRA

Krajem juna, javni dug Srbije bio je 20,66 milijardi evra, što je 63 odsto bruto domaćeg proizvoda, objavilo Ministarstvo finansija. Prema podacima  javni dug države je u prvoj polovini ove godine povećan za 519 miliona evra, prenosi Beta. Ukupan spoljni dug na kraju juna ove godine bio je 12,26 milijardi evra, a ukupni unutrašnji dug oko 8,4 milijarde evra. Prema podacima Ministarstva, ukupne direktne obaveze države na kraju juna iznosile su 17,99 milijardi evra, a indirektne 2,67 milijardi evra. Na kraju 2013. godine, javni dug Srbije iznosio je 20,14 milijardi evra, odnosno 63,8 odsto BDP-a. Zakonom o budžetskom sistemu učešće javnog duga u BDP-u ograničeno je na 45 odsto.


22. jul 2014.

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU PRIVLAČENJA DIREKTNIH INVESTICIJA

Republika Srbija je u 2014. godini donela novi podsticajni program za green-field i brown-field projekte u Srbiji, čiji je osnov Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija ("Sl. glasnik RS", br. 55/2014) koja je stupila na snagu 24.05.2014. Nova Uredba Vlade Srbije o uslovima i načinu privlačenja stranih direktnih investicija trebalo bi da počne sa efektivnom primenom krajem avgusta, nakon rebalansa državnog budžeta. Primenom mera iz ove uredbe će, kako se očekuje, biti ubrzan privredni rast, povećana stopa zapošljavanja i izgradnja infrastrukture u Srbiji. Novi podsticajni program predviđa da se visina sredstava koja mogu biti dodeljena određuje u odnosu na opravdane troškove ulaganja (ulaganje u materijalna i nematerijalna sredstva koja su definisana Uredbom) ili na opravdane troškove bruto zarada za nova radna mesta u dvogodišnjem periodu nakon realizacije investicije, što je razlika u odnosu na raniju uredbu o privlačenju direktnih investicija koja je predviđala bodovni sistem.


22. jul 2014.

ZAKON O RADU I ZAKON O PIO STUPAJU NA SNAGU 29. JULA 2014.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu i prečišćeni tekst ovog propisa, koji stupa na snagu 29. jula ove godine, objavljen je u najnovijem broju "Službenog glasnika". Prečišćeni tekst obuhvata izmene i dopune Zakona o radu koji je 18. jula donela Narodna skupština. Objavljen je i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koji stupa na snagu 29. jula, a primenjuje se od 1. januara 2015. godine.

Izvor: eKapija


16. jul 2014.

HILJADU POREZNIKA VEĆ KONTROLIŠE NEPLATIŠE

Za vikend je počela pojačana kontrola plaćanja poreza, ali i spremanje rešenja o drakonskim kaznama za one koji tu obavezu ne izmiruju. U skladu sa godišnjim planom, oko 600 poreskih inspektora u svakom trenutku kontroliše firme, uključujući i velike poreske obveznike. Osim njih, oko 400 kontrolora proverava izdavanje fiskalnih računa i poslovanje preko fiskalnih kasa, kao i prijavljene radnike, pre svega u maloprodaji - otkriva za „Blic“ novi direktor Poreske uprave Aleksandar Miljković.


11. jul 2014.

ELEKTRONSKA PRIJAVA SVIH POREZA OD 1. OKTOBRA 2015. GODINE

Prijave poreza na dodatu vrednost od 1. jula podnose se isključivo eklektronski, što je do sada bilo samo opciono. Zakonom je predviđeno da se poreska prijava podnosi isključivo u elektronskom obliku za poreze koji se plaćaju po odbitku u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana i zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, kao i za porez na dodatu vrednost.


9. jul 2014.

ŽENE I MUŠKARCI U PENZIJU SA 65 GODINA ŽIVOTA

Prema Pregledu odredaba Zakona o PIO koje se dopunjuju, žene i muškarci ići će u penziju sa 65 godina života i najmanje 15 godina staža ili sa 45 godina staža.  Ministarstvo rada Srbije objavilo je pregled izmena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO) kojim se predviđa da do 2032. postepeno budu izjednačeni uslovi za odlazak u penziju žena i muškaraca.               

1. jul 2014.

BDP BELEŽI RAST U PRVOM KVARTALU 2014

Prema podacima Republičkog zavoda za statitiku, realni rast bruto domaćeg proizvoda (BDP), u prvom kvartalu ove godine, u odnosu na isti period prethodne godine, iznosio je 0,1odsto. Desezonirana serija podataka pokazuje pad BDP-a za 0,3 odsto u odnosu na prethodni kvartal. Posmatrano po delatnostima, u prvom kvartalu u odnosu na isti period 2013. godine, značajan realni rast bruto dodate vrednosti zabeležen je u sektoru informisanja i komunikacija (5,15 odsto), saobraćaja i skladištenja (2,7 odsto) i sektoru prerađivačke industrije (1,6 odsto). Značajan pad bruto dodate vrednosti zabeležen je u sektoru građevinarstva 7,8 odsto, finansijskih delatnosti i delatnosti osiguranja 3,7 odsto, i sektoru trgovine 2 odsto.


27. jun 2014.

OD 1. JULA OBAVEZNA ELEKTRONSKA PRIJAVA PDV

Prijave poreza na dodatu vrednost  od 1. jula podnose se isključivo eklektronski, što je do sada bilo samo opciono, objavila je na svom sajtu Poreska uprava Srbije. U slučaju da u prijavi postoje neispravnosti ili matematičke greške dobićete o tome obavešenje u elektronskom obliku. Poreska prijava će se smatrati podnetom kada u elektronskom obliku dobijete potvrdu o formalnoj ispravnosti i matematičkoj tačnosti podataka i identifikacioni broj prijave - navedeno je na sajtu Poreske uprave.


26. jun 2014.

KRSTIĆ: KONTROLA PORESKIH OBVEZNIKA DVA PUTA MESEČNO

“Nadležni organi će svakog poreskog obveznika kontrolisati dva puta mesečno nakon što stupi na snagu novi zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji”, rekao je ministar finansija Lazar Krstić na konferenciji koju organizuje Savet stranih investitora (FIT). Krstić je istakao da je fiskalna konsolidacija osnovni preduslov za ekonomski razvoj i najavio da će, dve do tri nedelje nakon usvajanja ovog zakona, država krenuti u beskompromisnu borbu protiv sive ekonomije.               

25. jun 2014.

VUJOVIĆ: PRVE PRIVATIZACIJE GOTOVE DO FEBRUARA 2015. GODINE

Javna rasprava o zakonima o stečaju i privatizaciji  će trajati do 14. jula, izjavio je ministar privrede Dušan Vujović i dodao da će prva grupa preduzeća u restrukturiranju završiti proces privatizacije, uspešno ili stečajem, početkom febuara 2015. godine. Vujović je na 14. Ekonomskom samitu, precizirao da će odmah po završetku javne rasprave ovi zakoni biti upućeni Vladi Srbije, a konačni predlozi zakona koji će, kako kaže, uključiti sve promedbe i sugestije iz javne rasprave, idu u parlament najkasnije oko 20. jula.                  

25. jun 2014.  

PAD PROSEČNE MESEČNE ZARADE

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u maju ove godine iznosi 44.184 dinara. Prema saopštenju Republičkog zavoda za statistiku, u  poređenju sa prosečnom zaradom bez poreza i doprinosa isplaćenom u aprilu 2014. godine, nominalno je manja za 3,6 odsto i realno je manja za 3,7 odsto. Prosečna bruto zarada isplaćena u maju 2014. godine iznosi 60.966 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u aprilu 2014. godini, nominalno je manja za 3,5 odsto i realno je manja za 3,6 odsto.


24. jun 2014.

KRSTIĆ: REBALANS BUDŽETA U AVGUSTU ILI SREDINOM SEPTEMBRA

Ministar finansija Lazar Krstić izjavio je da veruje da će tokom avgusta ili sredinom septembra biti usvojen rebalans budžeta, kada se završi procena štete od poplava i procena efekata poplava na budžet.  Obraćajući se učesnicima  14. Ekonomskog samita, Krstić je naglasio da njegovo ministarstvo oko procene štete razgovara sa Svetskom bankom i Evropskom unijom, a oko procene efekata poplava na budžet sa Međunarodnim monetarnim fondom.  


24. jun 2014.

USVOJEN BUDŽET GRADA BEOGRADA ZA 2014.

Skupština grada Beograda usvojila je budžet Grada Beograda za 2014. godinu u iznosu od 78,1 milijardu dinara, koji treba da stupi na snagu 1. jula. Ovo je prvi budžet koji usvaja aktuelna gradska vlast, ozbirom da je Beograd u prvih pola godine bio na privremenom finansiranju. Skupština grada je osim budžeta usvojila i Odluku o završnom računu gradskog budžeta za prošlu godinu, Odluku o lokalnim komunalnim i administrativnim taksama, Odluku o boravišnoj taksi. Usvojene su i Odluka o prestanku važenja odluke o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta, kao i Cenovnik usluga organizacionih jedinica gradske uprave.


19. jun 2014.

NBS: SPOLJNI DUG PADA, ALI JAVNI RASTE

Analiza duga koju je objavila Narodna banka Srbije (NBS) pokazala je da je spoljni dug Srbije u prva tri meseca ove godine smanjen za 338,2 miliona evra, dok je sa druge strane javni dug, u porastu za 365,8 miliona evra. Spoljni dug Srbije, odnosno ukupna zaduženost države i privatnih preduzeća prema stranim poveriocima, iznosio je 25,5 milijardi evra, dok je sa druge strane javni dug, odnosno ukupna zaduženost države i javnog sektora, na kraju marta iznosio 20,5 milijardi evra.


16. jun 2014.

KRSTIĆ: VLADA SRBIJE ĆE ŠTITITI PENZIONERE I MINIMALCE

Ministar finansija Lazar Krstić izjavio je da Vlada Srbije ne planira uvođenje kriznog poreza kako bi nadomestila troškove nastale zbog katastrofalnih poplava, kao i da plan za penzije, zasad, ostaje isti.  "Sve što Vlada Srbije bude radila u cilju fiskalne konsolidacije, radiće tako da uticaj na penzije bude minimalan", izjavio je ministar Krstić na redovnom samitu ministara finansija i guvernera u Bečićima.                 


13. jun 2014.

MAJSKA INFLACIJA U SRBIJI  0,1%

Inflacija u Srbiji je u maju  iznosila 0,1% na mesečnom nivou, međugodišnja je dostigla 2,1%, a od decembra prošle godine do kraja maja 2014. potrošačke cene su povećane za 1,8%, saopštio je Republički zavod za statistiku. Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u maju 2014. godine, u odnosu na april, rast cena zabeležen je u grupi "Odeća i obuća" za 0,3%, zatim u grupama "Hrana i bezalkoholna pića", "Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva" i "Restorani i hoteli" za po 0,2% i u grupi "Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana" za 0,1%. Pad cena zabeležen je u grupama "Transport", "Rekreacija i kultura i obrazovanje" za po 0,3% i u grupi "Komunikacije" za 0,1%. Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale, navodi se u saopštenju.


11. jun 2014.

MOGUĆE JE PROVERITI IZNOS PAUŠALNOG POREZA

Poreska uprava Srbije pozvala je obveznike samostalnih delatnosti kojima je povećan iznos paušalnog poreza, da se jave Poreskoj upravi kako bi se proverili razlozi povećanja i razmotrila njihova rešenja.  Iz Poreske uprave podsećaju da su uslovi, kriterijumi i elementi za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti definisani uredbom koja je u decembru 2013. godine izmenjena i kada je došlo do promene visine osnovice za određene kategorije obveznika.   


11. jun 2014.

SRBIJA NA ZAČELJU EVROPE PO KONKURETNOSTI

Na osnovu izveštaja o evropskoj konkurentnosti za 2014 Svetskog ekonomskog foruma, pod nazivom "Izgradnja konkurentnije Evrope", Srbija je manje konkurentna od članica Evropske unije, ali i od kandidata za članstvo i treba da sprovede reforme, kojima bi morala da unapredi poslovnu klimu, digitalnu agendu i obrazovanje, kao osnove za "pametan" rast. Kako prenosi Euraktiv Srbija, prioritet Srbije u jačanju konkurentnosti, treba da bude i izgradnja institucionalnih kapaciteta, a mnogo toga mora da se uradi i po pitanju nefleksibilnog tržišta rada, gde su registrovane neusklađenosti između produktivnosti i plata, zatim visoke stope nezaposlenosti mladih, kao i slabe veze poslodavaca i radnika. Srbija je za ukupnu konkurentnost u izveštaju Svetskog ekonomskog foruma dobila ocenu 3,46 od mogućih sedam, gde je konkurentnost evropskih zemalja merena na bazi napredovanja ka „pametnom“, inkluzivnom i održivom rastu, što su prioriteti strategije Evropa 2020. Gledano po kriterijumima za ocenu, Srbija ima nešto više od 3,46 za inkluzivan rast, socijalnu inkluziju, održiv rast i ekološku održivost, a manje od toga za tržište rada i zaposlenost, "pametan" rast, okruženje za poslovanje i kod inovacija. Među zemljama kandidatima za EU najbolje je plasiran Island sa 5,15 poena, a slede Crna Gora sa 4,07 poena, Turska sa 3,83 i Makedonija sa 3,62.


10. jun 2014.

PAUŠALNI POREZ

Rešenja o paušalom porezu koja su na adresu pojedinih preduzetnika stigla znatno uvećana, i do 150%, mogla bi biti povučena, nezvanično se saznaje u Ministarstvu finasija i Poreskoj upravi Srbije. Kako je potrvđeno u Poreskoj upravi, poreska rešenja se trenutno proveravaju i analiziraju, šta će se zaista preduzeti znaće se već ove nedelje, a ne isključuje se ni povlačanje uvećanih poreskih rešenja. Na adrese hiljada paušalnih poreskih obveznika u Srbiji stižu nova poreska rešenja s porezom uvećanim u rasponu do 50 do 150%. Unija poslodavaca Srbije upozorila je Vladu Srbije i najširu javnost na to da će takva politika povećanja opterećenja privrede naterati hiljade malih privrednika da zatvore svoje firme i radnje i nastave da rade u "sivoj" ekonomiji.


5. jun 2014.

NOVI REFORMSKI ZAKONI ZA OPORAVAK PRIVREDE

Do 1. jula trebalo bi da bude usvojen vladin paket od 21 reformskog zakona, koji će pomoći oporavku privrede kroz smanjenje suviših administrativnih prepreka, poboljšanje poslovnog okruženja i privlačenje više stranih investicija, izjavio je predsednik Ekonomskog saveta SNS Milenko Dželetović. On je najavio i da će u javnom sektoru od 1. jula biti primenjen sistem platnih razreda. Vladin set mera je samo prvi korak u reformama i restruktuiranju javnog sektora i to je kompleksan proces koji treba tu oblast da učini profitabilnom, naglasio je Dželetović za RTS i napomenuo da će država pomoći da višak zaposlenih u javnom sektoru nađe perspektivu u privatnom sektoru. U 153 javna preduzeća, koja čekaju na restruktuiranje, ima oko 50.000 zaposlenih i sigurno je da će puno ljudi ostati bez posla, kazao je Dželetović i dodao da se u javnom sektoru još prebrojavaju zaposleni, tako da se još ne može tačno proceniti koliko ima viška. Prema njegovim rečima, mala i srednja preduzeća su ciljana grupacija kojoj će država pomoći da se brže razvija, otvara nova radna mesta i apsorbuje višak radne snage iz javnog sektoru, a država će na taj način biti fiskalno rasterećena.

Izvor: Tanjug


4. jun 2014.

BDP U PADU 1,5 ODSTO

Na prezentaciji  poslednjeg broja časopisa "Makroekonomske analize i trendovi" (MAT), član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković izjavio je da je i bez poplava bilo neizvesno da li će Srbija imati rast BDP-a, a da je sada, sa poplavama, izvesno da će Srbija skliznuti ispod nule, u recesiju. Vučković je posebno skrenuo pažnju da bi deficit, i bez efekata poplava, bio veći od 8 odsto, što zahteva hitno ragovanje. Prema njegovim  rečima, ukoliko mere vlade budu oštre, a najavljeno je smanjenje plata, onda efekti do kraja godine mogu biti zadovoljavajući. On je dodao i da je u ovom trenutku nezahvalno prognozirati kolike bi uštede u budžetu trebalo da se ostvare, ali da su uštede sigurno oko jednog procentnog poena, ili 400 mil EUR, o čemu se i do sada govorilo. Autor MAT-a Miladin Kovačević izjavio je da bi u ovoj godini pad BDP-a mogao biti i 1,5 odsto u odnosu na proteklu godinu. Prema njegovim rečima, najvažnije oblasti koje će uticati na negativnu stopu kretanja BDP-a od minus 1,5 odsto uslovljene su najviše padom u poljoprivrednoj proizvodnji i industriji, posebno energetici.


2. jun 2014.

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

Skupština Srbije usvojila je 30. maja 2014. godine izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana, kojima će privatni poslodavci od 1. jula dobijati poreske olakšice za svakog novozaposlenog radnika, kao i izmene Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Kako je predviđeno tim izmenama, poslodavac će imati pravo na povraćaj 65% plaćenog poreza ako je zasnovao radni odnos sa najmanje jednim, a najviše sa devet radnika, 70% ako zaposli od 10 do 99 radnika i 75% za zapošljavanje najmanje 100 novih radnika.


2. jun 2014. 

STANJE NELIKVIDNOSTI U PRIVREDI

Lanac nelikvidnosti u srpskoj privredi je veoma dugačak. Privredni subjekti duguju drugim privrednim subjektima, jer ne mogu da naplate svoja potraživanja. Premda je zbog dvogodišnje blokade poslovnog računa do kraja 2013. godine iz Registra privrednih subjekata koji vodi Agencija za privredne registre izbrisano 13.355 preduzetnika, zbog neizmirenih dugova u blokadi na kraju januara 2014. godine bilo je 46.005 računa. Taj dug, bez kamate, iznosio je preko 233 milijarde dinara i padao je na 24.553 pravna lica (53%) i 21.452 preduzetnika. U martu 2014. dug  privrede, bez kamate, iznosi 243 milijarde dinara, a broj blokiranih privrednih subjekata je skoro 47.000. Podaci APR pokazuju da je najviše blokiranih privrednih subjekata koji su u blokadi duže od 180 dana, i to skoro 100.000. U najtežoj poziciji, što se tiče nelikvidnosti, su mikro i mali privredni subjekti, uključujući preduzetnike, kojih je 101.664 u 2013. imalo blokirane račune, a od toga 72% provelo je u blokadi duže od šest meseci.

Izvor: MAT, Ekonomski institut, april 2014.


2. jun 2014.

PENALI ZA PREVREMENO PENZIONISANJE

‘’Blic" saznaje da bi Vlada u julu trebalo da objavi odluku o uvođenju i visini kaznenih penala za prevremeno penzionisanje. Ova mera počeće da se primenjuje u januaru 2015. a najizvesnije rešenje jesu penali od 4% godišnje.  Uvođenje penala je neophodno jer čak 70% muškaraca i 50% žena ide u penziju pre zakonom predviđene starosne granice. Od onih koji su prošle godine penzionisani, pun staž odradilo je 45,8%. Vlada je najavila da bi se od 2015. granica za žene za odlazak u penziju pomerala po 6 meseci godišnje. Tako bi žene 2020. išle u penziju sa 63 godine.


27. maj 2014.

APRILSKA PROSEČNA NETO ZARADA

Prosečna neto zarada u aprilu 2014. godine iznosila je 45.847 dinara, i u poređenju sa prosečnom zaradom isplaćenom u martu nominalno je veća za 5,5 odsto a realno za 4,9 procenata, saopštio je  Republički zavod za statsitiku. Aprilska prosečna neto zarada je, i nominalno i realno manja u poređenju sa istim mesecom prošle godine i to za 1,5 odsto, odnosno za 3,5 odsto, respektivno. Prosečna bruto zarada u aprilu ove godine iznosila je 63.167 dinara, i u odnosu na prethodni mesec je nominalno veća za 5,7 a realno za 5,1 odsto.

1234
Centar za ekonomsku politiku prestrukturiranje i razvoj


Info