16. april 2015.

SERTIĆ: U PRIPREMI NOVI ZAKON O STEČAJU

Ministar privrede Željko Sertić najavio je  donošenje novih zakonskih rešenja o stečaju. U razgovoru sa ministrom rada Aleksandrom Vulinom i predsednikom Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisavom Orbovićem, Sertić je istakao da se dosadašnje predrasude o stečaju moraju menjati. Taj proces, kazao je, podrazumeva u najvećem broju slučajeva "čišćenje" preduzeća od nagomilanih dugova i podrazumeva izdvajanje "zdravih delova preduzeća", koji mogu da dovedu do nastavka rada.    


15. april 2015.

U SRBIJI 766.500 NEZAPOSLENIH

Nacionalna služba zaposlavanja beleži pad nezaposlenih u proseku za tri odsto, u odnosu na isti period prošle godine i sada ih je na evidenciji 766.500. "To je podatak koji raduje", naglasio je direktor NSZ Zoran Martinović. On je u izjavi za Tanjug rekao da je do smanjenja broja nezaposlenih došlo u kategorijama koje se smatraju teže zapošljivim - među mladima, osobama bez kvalifikacije i osobama koje su na evidenciji duže od godinu dana, što se, kako je rekao, smatra dugim periodom.


15. april 2015.

KRETANJE INFLACIJE U MARTU

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, rast potrošačkih cena u martu iznosio je 0,7%. Mesečna inflacija, gotovo u potpunosti, posledica je rasta cena neprerađene hrane i energenata (prirodnog gasa i naftnih derivata). Bazna inflacija je i u martu ostala nepromenjena (0,0%), što ukazuje da su inflatorni pritisci i dalje niski. Međugodišnja inflacija je u martu povećana na 1,9%, što je i dalje ispod donje granice dozvoljenog odstupanja od cilja.


15. april 2015.

INDEKSI POTROŠAČKIH CENA, MART 2015.

Cene ovih proizvoda i usluga u martu 2015. godine, u odnosu na februar 2015. godine, u proseku su povećane za 0,7%. Potrošačke cene u martu 2015. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 1,9%, a u odnosu na decembar 2014. godine za 1,4%. Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u martu 2015. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama Komunikacije (2,0%), Hrana i bezalkoholna pića (1,4%), Transport (1,3%), Restorani i hoteli (0,6%), Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva (0,5%), u grupama Alkoholna pića i duvan i Obrazovanje (za po 0,2%) i u grupi Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (0,1%). Pad cena je zabeležen u grupi Rekreacija i kultura (-1,4%) i u grupama Odeća i obuća i Zdravstvo (za po -0,1%). Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.

7. april 2015.

SERTIĆ: PRIVATIZACIJA U ZAKONSKOM ROKU

"Proces privatizacije biće vođen u skladu sa svim zakonskim pravilima, biće javan i otvoren", rekao je Sertić. Direktor Agencije za privatizacija Ljubomir Šubara upozorio je da privatizacija 512 preduzeća sa većinskim državnim kapitalom najverovatnije neće biti gotova do kraja godine, što je zakonski rok. Glavni razlozi nedorečene zakonske odredbe su imovinska pitanja, birokratija, ali i sami zaposleni u toj agenciji.  

6. april 2015.

BEZ OKONČANJA PRIVATIZACIJE 512 FIRMI DO KRAJA 2015.

Privatizacija 512 preduzeća sa većinskim državnim kapitalom najverovatnije neće biti gotova do kraja godine, izjavio je direktor Agencije za privatizaciju Ljubomir Šubara. - Glavni krivci su neke nedorečene zakonske odredbe, imovinska pitanja, birokratija, ali i sami zaposleni u Agenciji za privatizaciju i preduzećima koja čekaju kupce - jer kada ovaj proces bude okončan ostaće bez posla - rekao je Šubara u intervjuu za "Politiku".    

6. april 2015.

NAJVIŠE PENZIJE U BEOGRADU, NAJNIŽE U NOVOM PAZARU

Prosečna penzija u Srbiji za sve kategorije i sve vrste prava je 23.159 dinara, najviše se isplaćuju u Beoradu, Nišu, Boru, a najniže primaju penzioneri Novog Pazara, Aleksinca i Požarevca, podaci su republičkog PIO fonda. Prema istim podacima iz januara, prosečna penzija za starosne penzionere je 24.907, za invalidske 22.450, a za porodične 18.691 dinara.  Kada su u pitanju kategorije osiguranja, prosečna penzija za osiguranike iz kategorije zaposlenih je 24.473, za profesionalna vojna lica 40.934, za samostalne delatnosti 23.775, dok poljoprivrednici imaju najniža primanja 10.315 dinara.    


6. april 2015.

VUJOVIĆ: DEFICIT DUPLO MANJI OD PLANIRANOG

U prva tri meseca deficit u državnoj kasi je dva i po puta manji od planiranog, pokazuju zvanični podaci Ministarstva finansija. Raste naplata PDV-a, akciza i neporeskih prihoda. Ako ovako nastavimo, stvoriće se uslovi za razmatranje povećanja plata i penzija, rekao je  ministar finansija Dušan Vujović. Vujović je, gostujući u Dnevniku RTS-a, rekao da je planirana visina prihoda bila 23 milijardi dinara, a da je ostvareno skoro duplo više. 


6. april 2015.

ROK ZA PODNOŠENJE M-4 PRIJAVA ZA 2014. ISTIČE 30. APRILA

Zbog neažurnosti poslodavaca svaki deseti podnosilac zahteva za starosnu penziju ne može da dobije rešenje Fonda PIO, jer mu poslodavac nije uplaćivao doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje i time ga onemogućio da ostvari staž kao uslov za penziju, kažu u PIO fondu. Svakoj desetoj osobi koja podnosi zahtev za penziju poslodavac nije redovno uplaćivao doprinose. Zbog toga Fond apeluje na poslodavce da ne propuste poslednji rok za podnošenje prijava M-4 za 2014. koji ističe 30. aprila za prethodnu kalendarsku godinu.

2. april 2015.

OKO 73% FIRMI DOSTAVILO FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

Agencija za privredne register je primila oko 150.000 izveštaja za statističke potrebe za 2014. godinu, od čega je 110.000 obveznika istovremeno podnelo i redovne godišnje finansijske izveštaje za 2014. godinu, saopštio je APR. Prema preliminarnim rezultatima prijema finansijskih izveštaja, oko 73% obveznika primene Zakona o računovodstvu iskoristilo je mogućnost da, istovremeno sa izveštajem za statističke potrebe, dostavi i svoje redovne godišnje finansijske izveštaje, iako rok za njihovo dostavljanje ističe tek 30. juna 2015. godine.  

1. april 2015.

PAD INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE U FEBRUARU

Industrijska proizvodnja u Srbiji je u februaru ove godine na međugodišnjem nivou pala 3,3%, a u odnosu na prosek 2014. godine u padu je 6,3%, saopštio je Republički zavod za statistiku. Na mesečnom nivou industrijska proizvodnja u februaru je, prema desezoniranim podacima manja 2,8%, pri čemu prerađivačka industrija beleži pad od 4,6%.     

1. april 2015.

PORESKA PRIJAVA OD 1. APRILA U ELEKTRONSKOM OBLIKU

Svima koji su u 2014. godini zaradili više od 2.211.336 dinara (oko 18.000 EUR) 31. marta je istekao rok za podnošenje poreske prijave za plaćanje godišnjeg poreza na dohodak predajom papira na šaltere. Od 1. aprila do 15. maja, ove godine prijave će se Poreskoj upravi dostavljati isključivo elektronskim putem. Do dana prelaska na podnošenje poreske prijave isključivo u elektronskom obliku, poreska prijava se može podneti neposredno ili putem pošte. 

25. mart 2015.

JAVNI DUG SRBIJE U FEBRUARU 71,9%

Javni dug Srbije na kraju februara 2015. godine iznosio je oko 23,74 mlrd EUR, što je 71,9% bruto domaćeg proizvoda, objavilo je Ministarstvo finansija. Na kraju januara javni dug je bio 23,22 mlrd EUR. Javni dug je na kraju 2014. javni iznosio 22,76 mlrd EUR, odnosno 70,9% BDP-a. Na kraju 2013. godine javni dug Srbije bio je 20,14 mlrd EUR, sa učešćem od 59,6% u BDP. Zakonom o budžetskom sistemu učešće javnog duga u BDP-u ograničeno je na 45%.


25. mart 2015.

SUFICIT BUDŽETA SRBIJE ZA DVA MESECA 1,9 MILIJARDI DINARA

Suficit budžeta Srbije u prva dva meseca 2015. iznosio je 1,9 milijardi dinara, a kada se uključe rashodi iz projektnih zajmova, suficit iznosi milijardu dinara, objavilo je Ministarstvo finansija. Prema saopštenju objavljenom na sajtu Ministarstva ukupnom pozitivnom rezultatu budžeta u januaru i februaru doprinele su mere fiskalne konsolidacije i bolje ostvarenje neporeskih prihoda. U februaru je zabeležen deficit od 11,7 milijardi dinara pošto su ostvareni prihodi od 69 milijardi dinara i izvršeni rashodi od 80,7 milijardi dinara, navelo je Ministarstvo i dodalo da podaci ne uključuju prihode i rashode indirektnih korisnika budžeta.      

25. mart 2015.

PROSEČNA PLATA U SRBIJI 42.749 DINARA

Prosečna neto zarada u Srbiji isplaćena u februaru 2015. bila je 42.749 dinara i nominalno je veća za 8,8 odsto, a realno veća za 7,8 odsto nego u januaru, objavio je Republički zavod za statistiku (RZS). Kako se navodi u saopštenju, prosečna zarada, s porezima i doprinosima, isplaćena u februaru bila je 58.992 dinara što je, u odnosu na prosečnu bruto zaradu u januaru, nominalno više za 8,8 odsto, a realno više za 7,8 odsto. 

23. mart 2015.

RESTITUCIJA (NE) KOČI PRIVATIZACIJU

Do kraja godine, trebalo bi da se okonča postojanje društvenih firmi. Međutim, sve češće su ocene da taj posao neće biti završen na vreme. U Vladi tvrde da rok neće biti produžavan i naglašavaju da se intenzivno radi na rešavanju problema koji ometaju prodaju preduzeća. Prema zakonu, državi je ostalo još devet meseci da okonča višedecenijski problem, odnosno privatizaciju više od 500 preduzeća – 188 je poslato u stečaj a za ostale bi trebalo naći novog vlasnika.  

19. mart 2015

VUJOVIĆ: BUDŽET SRBIJE U SUFICITU I U MARTU

Srbija na ima ukupan suficit u budžetu od početka godine u iznosu od 5,9 milijardi dinara, izjavio je ministar finansija Srbije Dušan Vujović. On je poslanicima u parlamentu rekao da je taj rezultat postignut mimo očekivanja Vlade i da se iz u 2015. iz meseca u mesec beleže dobri rezutati u naplati PDV i akciza, što govori da je Srbija na dobrom putu.  Ministar je dodao da neke od ostvarenih ušteda u budžetu nisu dobre jer su posledica toga što nisu realizovane investicije. "Mi smo koliko 1. marta verovali da će biti gora situacija, a ona je bolja.   

18. mart 2015.

SPOLJNOTRGOVINSKA RAZMENA SRBIJE U JANUARU

Spoljnotrgovinska robna razmena Srbije u januaru ove godine je iznosila 1,8 mlrd EUR što je za 4,8% više nego januara prošle godine, objavio je Republički zavod za statistiku. Izraženo u dolarima, spoljnotrgovinska razmena bila je 2,1 mlrd USD, što je za 10,3% manje nego u januaru 2014. godine. Izvoz robe iz Srbije bio je 777,3 mil EUR (povećanje od 6,1%), odnosno 905,9 mil USD (smanjenje 9,4%). Uvoz je iznosio je1 mlrd EUR (povećanje od 3,9%), odnosno 1,2 mlrd USD (smanjenje 10,9%).  

16. mart 2015.

POREZ NA PRIHOD NA PLATE VEĆE OD 1.500 EVRA

Svi građani Srbije koji su prošle godine prihodovali više od 2.211.336 dinara (oko 18.000 evra) obavezni su da najkasnije do 15. maja 2015. godine podnesu prijavu za plaćanje godišnjeg poreza na dohodak građana. Novina je što od 1. aprila 2015. godine poresku prijavu mogu podneti isključivo u elektronskom obliku. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosečna godišnja zarada po zaposlenom u Srbiji isplaćena u 2014. godini iznosila je 737.112 dinara. 


16. mart 2015.

INDEKSI POTROŠAČKIH CENA,  FEBRUAR 2015.

Cene ovih proizvoda i usluga u februaru 2015. godine, u odnosu na januar 2015. godine, u proseku su povećane za 0,9%. Potrošačke cene u februaru 2015. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 0,8%, a u odnosu na decembar 2014. godine za 0,6%. Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u februaru 2015. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama Hrana i bezalkoholna pića (2,2%), Transport (0,9%), u grupama Alkoholna pića i duvan i Restorani i hoteli (za po 0,5%), Obrazovanje (0,3%) i Rekreacija i kultura (0,2%). Pad cena zabeležen je u grupama Odeća i obuća (-0,8%) i u grupama Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva, Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana i Zdravstvo (za po -0,1%). Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.


3. mart 2015.

VLADA RAZMATRA POVEĆANJE  PDV-A

U Vladi se nezvanično može čuti da se o svemu još razgovara, da prihodi zasad idu dobro i da je povećanje poreza na dodatu vrednost "rezervni plan". S druge strane, ekonomisti kažu da je dobro što u Vladi razmišljaju o mogućem povećanju PDV-a. - Srbija spada među države koje imaju umerenu stopu PDV-a. Verujem da je bolje da država poveća porez nego da dodatno otpušta radnike u javnom sektoru ili da dodatno umanjuje njihove zarade i penzije. 

2. mart 2015.

NAJMINIMALNIJI MINIMALAC U SRBIJI

U Srbiji minimalna plata iznosi 174, a u Luksemburgu 1.923 evra. Najnižu minimalnu platu u Evropskoj uniji ima Bugarska, u iznosu od 184 evra. Prema objavljenim podacima Eurostata, najviša minimalna plata u EU iznosi 1.923 evra, a dobijaju je radnici u Luksemburgu, što je gotovo 11 puta više od bugarske minimalne plate. U Srbiji je od aprila 2012. do kraja 2014. godine minimalna zarada bez poreza i doprinosa iznosila 115 dinara po radnom satu.        


2. mart 2015.

FISKALNO RASTEREĆENJE ZA PRIVREDNIKE

Ministarstvo finansija počelo je izradu zakona o naknadama za upotrebu javnih dobara i prihvatilo inicijativu Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED) da zakonom bude formiran javni elektronski registar svih neporeskih nameta koje plaća privreda, najavio je ministar finansija Dušan Vujović na radnom susretu sa članovima NALED-a u hotelu "Crowne Plaza". 

25. februar 2015.

PROSEČNA PLATA U JANUARU

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u januaru iznosi 39.285 dinara, saopštio je  Republički zavod za statistiku. Prosečna plata u januaru pala ispod 40.000 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u decembru prošle godine manja je za 20,9 odsto.  Prosečna bruto zarada u januaru iznosila je 54.208 dinara. Sa druge strane, neto plata u januaru ove godine bila je tri odsto veća u odnosu na isti mesec prošle godine.


25. februar 2015.

JAVNI DUG SRBIJE 72,3% BDP-A

Javni dug Srbije krajem januara ove godine povećan je za oko 457 mil EUR u odnosu na prethodni mesec, tako da iznosi oko 23,2 mlrd EUR, ili 72,3% BDP-a, objavilo je  Ministarstvo finansija Srbije. Na dan 31. decembra 2014. godine javni dug iznosio je oko 22,7 mlrd EUR, ili 70,9% BDP-a.

24. februar 2015.

U SRBIJI DEFLACIJA 0,2 ODSTO

Maloprodajne cene roba i usluga za ličnu potrošnju, kojima se meri inflacija, u Srbiji su u januaru 2015. godine bile niže za 0,2 odsto nego u decembru prošle godine, saopštio je Republički zavod za statistiku. U poređenju s januarom 2014. godine, rast cena iznosio je 0,1 odsto, dok je godišnja inflacije bila 2,9 odsto.  U januaru su pojeftinili rekreacija i kultura (2,1 odsto), transport (dva odsto), zdravstvo (1,6 odsto), odeća i obuća (0,7 odsto) i komunikacije (0,3 odsto). Poskupeli su hrana i bezalkoholna pića (0,6 odsto), nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (0,5 odsto), stanarina, voda, električna energija, gas i druga goriva (0,4 odsto) i alkoholna pića, duvan, restorani, hoteli i obrazovanje (0,1 odsto).

23. februar 2015.

SRBIJA NAPREDOVALA NA LISTI EKONOMSKIH SLOBODA

Srbija je na ovogodišnjoj listi Indeksa ekonomskih sloboda zabeležila napredak i iz ekonomski "uglavnom neslobodnih" zemalja ušla u kategoriju ekonomski "umereno slobodnih zemalja", objavila je 20.februara 2015.godine Narodna banka Srbije . Na listi, koju zajednički prave "Heritage" fondacija iz Vašingtona i list Wall Street Journal, Srbija je sa 60 poena zauzela 90. mesto na ovogodišnjoj listi od 178 obuhvaćenih zemalja, što je 0,6 poena više u odnosu na prošlogodišnji indeks.   


19. februar 2015.

NBS: MEĐUGODIŠNJA INFLACIJA U JANUARU BLIZU NULE

Inflacija u Srbiji iznosila je prošle godine 1,7 odsto a međugodišnji rast potrošačkih cena u januaru 2015. biće blizu nule, što bi bio istorijski minimum, ali se očekuje da će sredinom godine doći u granice cilja od cetiri plus/minus 1,5 odsto, saopšteno je  u Narodnoj banci Srbije .  Viceguverner NBS Veselin Pješčić rekao je, na predstavljanju Izveštaja o inflaciji za februar 2015. godine, da je niska inflacija od 1,7 odsto u prošloj godini posledica snažnog pada cena primarnih poljoprivrednih proizvoda, pada cene nafte na svetskom tržištu, i neočekivano niskog rasta regulisanih cena.


19. februar 2015.

PAD BDP 1,8 ODSTO

Bruto domaći proizvod je u 2014. godini zabeležio pad od 1,8 odsto, a u ovoj godini pad će iznositi 0,5 odsto, saopštila je  Narodna banka Srbije. Izvršni odbor NBS je odlučio da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od osam odsto, rekao je novinarima generalni direktor Direktorata za ekonomska istraživanja i statistiku NBS Branko Hinić. On je izjavio da je krajem prošle godine stopa nezaposlenosti u Srbiji iznosila 16,8 odsto. Prema Hinićevim rečima, krediti u švajcarskim francima predstavljaju tri odsto bruto društvenog proizvoda, što je, kako je naglasio, znatno manje u odnosu na osam odsto u Poljskoj i sedam odsto u Hrvatskoj.


11. februar 2014

MORAĆEMO DA ŠTEDIMO I 2018.

Fiskalni savet je ocenio da je trogodišnji plan štednje koji je donela Vlada Srbije u načelu dobar, ali će štednja morati da se nastavi i 2018. Kako je ocenjeno, sadašnjim planom neće doći do pada javnog duga od kraja 2017. godine, što je bio cilj tih mera. Učešće javnog duga u bruto-domaćem proizvodu ne bi moglo da počne da se smanjuje pre 2018. kada bi, prema oceni Saveta, premašilo nivo od čak 83 odsto.

12345
Centar za ekonomsku politiku poreski sistem i poslovno izveštavanje


Info