22. decembar 2014.

VLADA USVOJILA IZMENE ZAKONA O AKCIZAMA I POREZIMA

Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici u subotu (20. decembra 2014. godine) Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama kojim se predlaže promena odredbi o vremenu i načinu podnošenja poreske prijave za akcize.  Usvojen je i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost (PDV), kao i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica. Vlada je usvojila i Predlog zakona o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju. Vlada je donela odluku o formiranju Koordinacionog tela za usmeravanje aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije,a za predsednika Koordinacionog tela imenovana je potpredsednik Vlade i ministar državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički.


22. decembar 2014.

DEO NOVCA IZ IPA FONDOVA ZA OTPREMNINE

Ministarka Jadranka Joksimović kaže da postoji mogućnost da deo sredstava iz IPA fondova bude dat kao socijalna podrška preduzećima u restrukturiranju. To znači da ćemo moći, ako to dobro isprogramiramo, da dobijemo značajna sredstva za programe i samozapošljavanja i otpremnina - kazala je Joksimović za Pink. Ministarka bez portfelja zadužena za evrointegracije, koja je nacionalni IPA koordinator, rekla je da je da je već proverila da li takva mogućnost postoji i dobila potvrdan odgovor. - Države članice će nam sigurno izaći u susret, na nama je samo da budemo vrlo odgovorni i precizni u formiranju planova - istakla je Joksimović. Ona je rekla i da je Srbija dobila mogućnost da deo sredstava, čak 62 mil EUR, opet prenameni za potrebe sanacije šteta od poplava. - Dobili smo već iz Fonda solidarnosti EU još 60 mil EUR bespovratnih sredstava, i mislim da će ona u januaru, februaru biti dostupna - kazala je Joksimović.


18. decembar 2014.

JAVNI DUG NA KRAJU NOVEMBRU 68,3% BDP

Javni dug Srbije je na kraju novembra ove godine iznosio 22,29 mlrd EUR, što je 68,3% bruto domaćeg proizvoda (BDP), objavilo je Ministarstvo finansija Srbije.  U odnosu na septembar, javni dug je uvećan za oko 70 mil EUR. Ukupne direktne obaveze države u oktobru su iznosile 19,79 mlrd EUR, a indirektne 2,49 mlrd EUR. Na kraju 2013. godine javni dug Srbije iznosio je 20,14 mlrd EUR, odnosno 59,6% BDP. Javni dug je na kraju 2000. godine bio 14,17 mlrd EUR, što je iznosilo 201,2% BDP. Od tada je najniži iznos javnog duga bio 2008. godine i iznosio je 8,78 mlrd EUR, odnosno 28,3% BDP. Zakonom o budžetskom sistemu učešće javnog duga u BDP-u ograničeno je na 45%.


16. decembar 2014.

MINIMALNA OTPREMNINA 100 EVRA PO GODINI

Vlada Srbije smanjila je minimalni iznos otpremnina za radnike koji ostaju bez posla u firmama u restrukturiranju. Neće biti 300 evra po godini staža, nego 100 evra. Precizan iznos ipak će se utvrđivati za svako preduzeće posebno. U obrazloženju piše da je Vlada donela takvu odluku zbog izražene potreba za maksimalnim uštedama. Ta odluka i mogućnost za isplatu otpremnina koje su, iako umanjene, i dalje više nego što je to predviđeno aktuelnim odredbama Zakona o radu važi za zaposlene u preduzećima koja su stekla status „preduzeća u restrukturiranju“ do 13. avgusta ove godine.  U Vladi Srbije kažu da je nakon donošenja izmena Zakona o radu bila ideja da se radnicima koji napuštaju firme u restrukturiranju obezbedi isplata otpremnine u visini 300 evra po godini staža. Razlog za to je bila činjenica da su za zaposlene koji su ranije napuštali te firme važila takva pravila.


16. decembar 2014.

VLADA USVOJILA PREDLOG BUDŽETA ZA 2015.

Vlada Srbije je usvojila Predlog zakona o budžetu za 2015. godinu kojim je planiran prihod od 924,4 milijarde dinara, a rashodi su 1.083 milijarde zaokruženo, saopštio je ministar finansija Dušan Vujović.Vujović je na vanrednoj konferenciji za novinare nakon sednice Vlade Srbije rekao da je planirani deficit 158,6 milijardi i uporediv sa budžetskim deficitom iskazanim na početku godine i rebalansom na kraju godinu. On je podsetio da je na početku godine deficit iznosio 163,8 milijardi a u rebalansu 213 miljiardi dinara.


15. decembar 2014.

NOVEMBARSKA INFLACIJA 2,4%

U Srbiji je u novembru tekuće godine zabeležena mesečna inflacija od 2,4%, a za 11 meseci, od decembra 2013, njen rast iznosi 2,2%, saopštio je u petak (12. decembar 2014. godine) Republički zavod za statistiku. U novembru je, u odnosu na prethodni mesec, rast cena zabeležen u grupama Hrana i bezalkoholna pića za 0,4%, Odeća i obuća i Zdravstvo za po 0,3%, Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva i Restorani i hoteli za po 0,2%, Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana i Rekreacija i kultura za po 0,1 odsto. Pad cena zabeležen je u grupama Alkoholna pića i duvan za 2,3% i Transport za 0,4%.  Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.


11. decembar 2014.

SERTIĆ: U 80 PREDUZEĆA NEMA ZAPOSLENIH

Od 502 preduzeća sa spiska za privatizaciju gotovo 80 njih nema nijednog zaposlenog, već su samo ljušture koje postoje na papiru i ne mogu drugačije da budu ugašene nego kroz procese stečaja, izjavio je ministar privrede Željko Sertić. Željko Sertić je govoreći na konferenciji "Javna preduzeća i tržišna konkurentnost u Srbiji" dodao i da postoji između 80 i 90 firmi koje imaju jednog ili dva zaposlena, prenosi Tanjug.

2. decambar 2014.

VUJOVIĆ: U STEČAJ IDE 200 DRŽAVNIH PREDUZEĆA

Za oko 200 državnih preduzeća najverovatnije neće biti ni kupaca ni partnera, a ministar finansija Dušan Vujović kaže da će radnici, ukoliko ta preduzeća odu u stečaj, imati otpremnine i biti zaštićeni u tom procesu. "To znači da će ta preduzeća, ako se nešto volšebno ne dogodi u narednih mesec ili dva, ići u proceduru stečaja, a to znači da će radnici imat  otpremnine i biti zaštićeni u tom procesu", rekao je Vujović za B92. 230560Prema njegovim rečima, sredstva tih preduzeća biće oslobođena za druge namene.   

1. decembar 2014.

RAST SPOLJNOTRGOVINSKE RAZMENE

Spoljnotrgovinska robna razmena Srbije za 10 meseci ove godine porasla je 3,6% u odnosu na isti period prošle godine, dok je deficit porastao 1,7%, saopštio je 28. novembra 2014. godine Republički zavod za statistiku. Vrednost spoljnotrgovinske robne razmene od početka godine, zaključno sa oktobrom, bila je 29.796,8 mil USD, od čega je izvoz vredeo 12.503,6 mil USD, što je 4% više u odnosu na isti period prethodne godine.  


1. decembar 2014.

BDP SRBIJE U TREĆEM KVARTALU REALNO PAO 3,6%

Bruto društveni proizvod  Srbije je u trećem kvartalu tekuće godine, prema revidiranim podacima Republičkog zavoda za statistiku, zabeležio realni pad od 3,6% u odnosu na isti period prošle godine, a u drugom kvartalu za 1,3%. Kako je saopštio Republički zavod za statistiku, desezonirani podaci pokazuju da je i u drugom i u trećem kvartalu 2014. BDP opao za po 1,1%, resprektivno, u odnosu na tromesečja koja su im prethodila. Posmatrano po delatnostima, u trećem kvartalu 2014. realni pad bruto dodate vrednosti zabeležen je u sektoru industrije i snabdevanja vodom i upravljanja otpadnim vodama za 11,9%, u građevinarstvu za 6,4%, i sektoru finansijskih delatnosti i delatnosti osiguranja za 3% u poređenju sa odgovarajućim periodom lani. Rast bruto dodate vrednosti zabeležen je u sektoru informisanja i komunikacija za 3,2%.

27. novembar 2014.

ZARADE PO ZAPOSLENOM U REPUBLICI SRBIJI, OKTOBAR 2014.

Prosečna zarada isplaćena u oktobru 2014. godine iznosi 61.963 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u septembru 2014. godini, nominalno je veća za 1,9% i realno je veća za 2,1%. Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u oktobru 2014. godine iznosi 44.938 dinara. U poređenju sa prosečnom zaradom bez poreza i doprinosa isplaćenom u septembru 2014. godine, nominalno je veća za 2,2% i realno je veća za 2,4%.   


26. novembar 2014.

U SRBIJI IMA 741.000 NEZAPOSLENIH

Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović kaže da je u Srbiji trenutna stopa nezaposlenosti 17,6 odsto. Prema njegovim rečima, na evidenciji te službe je 741.000 nezaposlenih. Martinović je na konferenciji za novinare u Čačku rekao da je broj nezaposlenih u Srbiji smanjen u odnosu na prvi kvartal ove godine za 52.000, a stopa nezaposlenosti za 3,2 odsto.

24. novembar 2014.

ŽIVOTNA SREDINA I KLIMATSKE PROMENE - ZAVRŠEN BILATERALNI SKRINING ZA POGLAVLjE 27

Pregovaračka grupa Republike Srbije za poglavlje 27 (životna sredina i klimatske promene) predstavila je u Briselu, u periodu od 17-21. novembra  2014. godine stanje životne sredine u Republici Srbiji. Prikazano je stanje u oblastima: horizontalno zakonodavtsvo, kvalitet vazduha, upravljanje otpadom, zaštita prirode, buka, klimatske promene, industrijsko zagađenje, hemikalije, civilna zaštita i zaštita voda. Takođe predstavljeni su načelni planovi u pogledu postizanja pune transpozicije, koraci u daljoj implementaciji, kao i mere jačanja kapaciteta i pripreme planskih dokumenata.


24. novembar 2014.

PROGNOZE MMF-A

MMF predviđa da će bruto društveni proizvod Srbije ove godine biti manji, delom zbog poplava, delom zbog pada tražnje i lošeg poslovanja preduzeća. Od kraja 2013. inflacija je ispod planirane, stopa nezaposlenosti iznad 17 odsto je ozbiljan problem, a očekuje se i rast budžetskog deficita na osam odsto BDP-a kao i rast javnog duga na 68 odsto. Novi ekonomski program vlade podrazumeva strukturne reforme i ambicioznu fiskalnu konsolidaciju. Cilj je da se zaustavi rast javnog duga koji bi trebalo da počne da opada od 2017 godine.     


21. novembar 2014.

U SRBIJI VIŠE OD 1900 PREDUZEĆA U STEČAJU

U Srbiji ima oko 1.360 privatnih preduzeća koja su u stečaju i oko 550 preduzeća gde je država većinski vlasnik a nalaze se u stečaju, rekla je u četvrtak (20. novembra 2014. godine) vršilac dužnosti direktora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika Ivana Mikić u Leskovcu.  Mikić je, u razgovoru sa direktorima preduzeća u stečaju na području Jablaničkog okruga, predstavnicima banaka i lokalne samouprave, istakla da izmenjen i dopunjen Zakon o stečaju omogućava efikasnije i transparentnije sprovođenje stečajnih postupaka.


21. novembar 2014.

INVESTICIJE U OSNOVNE FONDOVE U REPUBLICI SRBIJI, 2013.

Prema rezultatima godišnjeg istraživanja „Investicije u osnovne fondove“, ostvarene investicije u Republici Srbiji u 2013. godini manje su za 16,9% nego u prethodnoj godini, dok ostvarene investicije u nove osnovne fondove pokazuju pad u 2013. godini, u odnosu na prethodnu godinu, za 17,6%.  Posmatrano po regionima, 49,9% investicija ostvareno je u Beogradskom regionu, 26,6% u Regionu Vojvodine, 15,7% u Regionu Šumadije i Zapadne Srbije i 7,8% u Regionu Јužne i Istočne Srbije. Posmatrano po delatnostima, najveće učešće na nivou Republike Srbije u ostvarenim investicijama u osnovne fondove zabeleženo je u sektoru prerađivačke industrije, 30,2%, sektoru informisanja I komunikacija, 13,5% i sektoru trgovine na veliko i malo i popravke motornih vozila, 9,6%, sektoru saobraćaja i skladištenja, 7,1%, i u sektoru snabdevanja električnom energijom, gasom i parom, 6,4%.

19. novembar 2014.

NBS: PAD BDP-A U OVOJ I NAREDNOJ GODINI

Narodna banka Srbije objavila je revidiranu procenu bruto domaćeg proizvoda (BDP) prema kojoj će BDP Srbije u ovoj godini pasti za oko dva odsto, dok je po prethodnoj proceni taj pad trebao da bude 0,5 odsto. Na konferenciji za novinare na kojoj je predstavljen izveštaj o inflaciji, rečeno je da su procene da će 2015. godine BDP Srbije pasti za oko 0,5 odsto. „Oporavak ekonomske aktivnosti očekujemo od 2016. godine”, kazao je generalni direktor Direktorata za ekonomska istraživanja i statistiku NBS-a Branko Hinić.   


19. novembar 2014.

VUJOVIĆ: SPORAZUM SA MMF GOTOVO STO ODSTO SIGURAN

Ministar finansija je izjavio da je dogovor sa MMF gotovo sto odsto izvestan, te da je već dogovoreno da uštede na tri godine budu 4,25 odsto BDP-a, odnosno oko 1,3 milijarde evra. Tek će se videti, dodao je, šta će od toga ući u budžet za 2015, 2016. i 2017. godinu i na kojim stavkama će biti prilagođavanja, ali je važno da će do 2017. taj dogovor biti ispunjen. "Dogovor sa MMF-om je 99 odsto biti postignut", rekao je Vujović izrazivši nadu da će to sutra biti i objavljeno. Dogovoren je, kaže, sadržaj mera, a ostaje još dogovor o njihovoj veličini i obimu. Upitan šta konkretno čini preostalih jedan odsto, ministar kaže da je reč o modalitetima.


6. novembar 2014.

EKONOMISTI: SUFICIT U OKTOBRU JE DOBRA VEST

Oktobar mesec je bio veoma dobar za budžet države jer su prihodi prvi put posle dužeg vremena bili veći od rashoda i ako bi se taj trend nastavio, Srbija bi postala veoma uspešna u kraćem roku nego što je to vlada predvidela. Ekonomisti:Suficit u oktobru je dobra vest. Prihodi su u oktorbu iznosili 79,3 milijarde, a rashodi 79 milijardi dinara. Za to je, smatraju ekonomisti, najviše zaslužna akcija Poreske uprave i bolja naplata poreza.


5. novembar 2014.

VLADA SLEDEĆE NEDELJE OBJAVLJUJE SPISAK 100 FIRMI U RESTRUKTUIRANJU KOJE IDU U STEČAJ

Ministar privrede Željko Sertić izjavio je  da će Vlada Srbije naredne sedmice objaviti spisak više od 100 preduzeća u restrukturiranju koja idu u stečaj. - Firme koje ne mogu da rade ne mogu više da budu na teretu države, ali svima treba da bude jasno da stečaj nije kraj za firmu jer neko može da je kupi i iz stečaja. I postoje razni načini na koje firma iz stečaja može da počne da radi - rekao je Sertić na skupu koji je organizovala Američka privredna komora. Ministar je dodao da će u rano proleće Vlada ući u izmene Zakona o stečaju kako bi se, kako je rekao, dodatno precizirali načini na koje firme iz stečaja mogu da nastave uspešo da funkconišu.


4. novembar 2014.

PRVE PRIVATIZACIJE PO NOVOM ZAKONU 2015. GODINE

Prvi javni pozivi za privatizaciju preduzeća po novom zakonu očekuje se krajem decembra ove godine, a prve prodaje u januaru 2015, izjavila je v.d. direktorka Agencije za privatizaciju Marijana Radovanović. Na okruglom stolu "Privatizacija u Srbiji" ona je ocenila da će to objavljivanje poziva za pojedinačna preduzeća za koje će biti određen model privatizacije biti pravi test novog zakonskog okvira.  

3. novembar 2014. 

FISKALNI SAVET: JAVNI DUG DO KRAJA GODINE 70% BDP-A

Do kraja 2014. godine javni dug Srbije će premašiti 23 mlrd EUR i iznosiće oko 70% bruto društvenog proizvoda, ocena je Fiskalnog saveta izneta u izveštaju za septembar.  Fiskalni savet napominje da je javni dug na kraju septembra iznosio je 22,6 mlrd EUR, odnosno 68,2% BDP-a i da je on povećan za 250 mil EUR, uglavnom zbog slabljenja evra u odnosu na dolar. U odnosu na početak godine dug države je veći za oko 2 mlrd EUR i do kraja 2014. godine on će, izvesno, premašiti 23 mlrd EUR, navodi Fiskalni savet.   


3. novembar 2014.

PAD BDP SRBIJE 3,7% U TREĆEM KVARTALU 2014.

Realni pad bruto domaćeg proizvoda Srbije u trećem kvartalu 2014. iznosio je 3,7% u poređenju sa istim periodom prošle godine, objavio je 31. oktobra 2014. godine Republički zavod sa statistiku. Kako je navedeno u saopštenju, to je fleš procena kvartalnog BDP-a u stalnim cenama. Obračun kvartalnog BDP za treći kvartal 2014. godine, koji je detaljniji i koji se izvodi na nižim nivoima agregiranja metodom deflacije, biće objavljen 28. novembra 2014. godine.

29. oktobar 2014.

ČINJENICE: NEĆE NAM BITI BOLJE 2015.

Predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović izjavio je da svi ovogodišnji trendovi pokazuju da ni sledeće godine neće biti privrednog rasta. Prema njegovim rečima, sve ukazuje da će Srbija i 2015. godine biti u recesiji.  "Već sada pravimo makro projekcije za sledeću godinu, i ne vidimo rast, trendovi ove godine pokazuju da će i sledeće godine najverovatnije biti recesija. Privreda bi na tom trendu bila čak i da nije došlo do smanjenja plata i penzija", ocenio je Petrović gostujući na RTS-u.   


29. oktobar 2014.

JAVNI DUG RASTE, DOSTIGAO 66,8 ODSTO BDP-A

Javni dug Srbije je na kraju septembra ove godine iznosio je 22,11 milijardi evra, što je 66,8 odsto bruto domaćeg proizvoda, objavilo je Ministarstvo finansija.  U odnosu na avgust, javni dug je uvećan za oko 230 miliona evra, prenosi Beta.  Ukupne direktne obaveze države u avgustu su iznosile 19,49 milijardi evra, a indirektne 2,62 milijarde evra. Na kraju 2013. godine javni dug Srbije iznosio je 20,14 milijardi evra, odnosno 59,6 odsto BDP. Javni dug je na kraju 2000. godine bio 14,17 milijardi evra, što je iznosilo 201,2 odsto BDP. Od tada je najniži iznos javnog duga bio 2008. godine i iznosio je 8,78 milijardi, odnosno 28,3 odsto BDP. Zakonom o budžetskom sistemu učešće javnog duga u BDP-u ograničeno je na 45 odsto.


27. oktobar 2014.

SMANJENA STOPA  NEZAPOSLENOSTI U SRBIJI NA 20,3 ODSTO

Prema podacima Ankete o radnoj snazi za drugi kvartal ove godine, Stopa nezaposlenosti u Srbiji smanjena je na 20,3 odsto, pa je sada nezaposlenih lica za 0, 5 odsto manje u odnosu na prvi kvartal godine ove godine. Prema rečima Zorana Martinovića, direktora  Nacionalne službe za zapošljavanje, veliki uticaj na to imali su sezonski poslovi u letnjim mesecima, usvajanje sistemskih zakona i uvođenje u legalne tokove poslova iz sive zone. On je ukazao na činjenjicu da sezonski poslovi imaju značaj doprinos u zapošljavanju, imajući u vidu da je u julu, avgustu i septembru zabeležen veći broj zaposlenih u odnosu na prvih šest meseci. Martinović je dodao da je zapošljavanje zabeleženo u realnom sektoru budući da je ono u javnom sektoru sada ograničeno.


27. oktobar  2014.

PROSEČNA PLATA U SEPTEMBRU 43.975 DINARA

Prosečna neto zarada u Srbiji isplaćena u septembru iznosi 43.975 dinara i u poređenju sa avgustovskom neto platom nominalno je manja za 3,6%, a realno za 4,3%, saopštio je 24. oktobra 2014. godine Republički zavod za statistiku. Septembarska prosečna neto zarada je nominalno veća za 2,6%, a realno za 0,5% u odnosu isti mesec 2013. godine. Prosečna neto plata isplaćena u periodu januar-septembar nominalno je veća za 1,7%, a realno manja za 0,4% u odnosu na zaradu iz istog perioda prošle godine.


27. oktobar 2014.

SKUPŠTINA USVOJILA REBALANS BUDŽETA SRBIJE

Skupština Srbije usvojila je rebalans budžeta i prateće zakone kojima je predviđeno smanjenje plata u javnom sektoru i penzija većih od 25.000 dinara. Smanjenje plata preko 25.000 dinara važi za sve zaposlene u javnom sektoru, uključujući direktne i indirektne korisnike budžetskih sredstava i javnih preduzeća, dok će smanjenje penzija biti raspoređeno po rastućoj graničnoj stopi, tako da veći teret podnesu oni koji imaju visoke penzije, dok 61 odsto penzionera neće imati nikakvo smanjenje. Smanjenje plata i penzija stupa na snagu 1. novembra. Pored toga, usvojenim rebalansom, tj Zakonom o izmenama i dopunama zakona o budžetu za 2014. godinu biće povećan manjak u budžetu za 42 milijarde dinara, što je 4,64 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP). Budžetskih rashodi povećani su sa 1.113 milijardi dinara na 1.122 milijarde, a prihodi su smanjeni sa 930 milijardi, na 897 milijardi dinara. Na strani prihoda, ukupni prihodi budžeta Srbije za 2014. smanjeni su za 32,7 milijardi dinara ili 3,5 odsto, pri čemu su poreski prihodi smanjeni za 43 milijarde dinara ili za 5,4 odsto, a neporeski su povećani za osam milijardi ili za 6,5 odsto.


23. oktobar 2014.

VUJOVIĆ: DOBAR TRENUTAK ZA REFORME

„Srbija se trenutno nalazi u dobroj poziciji da sprovede najavljene mere”, rekao je u Dnevniku RTS-a ministar finansija Dušan Vujović. “Rebalans je prvi korak na putu reformi koje moramo da završimo i koje su obećavane godinama i decenijama”, istakao je ministar finansija Dušan Vujović. Smanjenje plata i penzija stupiće na snagu 1. novembra, najavio je Vujović. Vujović je rekao da je krajnje vreme da se reforme sprovedu jer postoji poverenje investitora, a devizne rezerve su dobre. Kaže da je potrebno prihvatiti žrtve zarad bolje budućnosti.


22. oktobar 2014.

USVOJEN PREDLOG REBALANSA BUDŽETA

Vlada Srbije usvojila je predlog rebalansa ovogodišnjeg budžeta i set zakona čijom primenom se obezbeđuje finansijska stabilnost ekonomskog sistema zemlje. Usvojeni su i nacrti odluka o davanju saglasnosti na odluke o izmenama i dopunama finansijskih planova Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Nacionalne službe za zapošljavanje i Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, prenosi Beta. Vlada je usvojila i Predlog zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava. Usvojen je i Predlog zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija i Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja. Ti predlozi zakona upućeni su Skupštini Srbije na razmatranje.

12345
Centar za ekonomsku politiku prestrukturiranje i razvoj


Info