1. april 2015.

PAD INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE U FEBRUARU

Industrijska proizvodnja u Srbiji je u februaru ove godine na međugodišnjem nivou pala 3,3%, a u odnosu na prosek 2014. godine u padu je 6,3%, saopštio je Republički zavod za statistiku. Na mesečnom nivou industrijska proizvodnja u februaru je, prema desezoniranim podacima manja 2,8%, pri čemu prerađivačka industrija beleži pad od 4,6%.     

1. april 2015.

PORESKA PRIJAVA OD 1. APRILA U ELEKTRONSKOM OBLIKU

Svima koji su u 2014. godini zaradili više od 2.211.336 dinara (oko 18.000 EUR) 31. marta je istekao rok za podnošenje poreske prijave za plaćanje godišnjeg poreza na dohodak predajom papira na šaltere. Od 1. aprila do 15. maja, ove godine prijave će se Poreskoj upravi dostavljati isključivo elektronskim putem. Do dana prelaska na podnošenje poreske prijave isključivo u elektronskom obliku, poreska prijava se može podneti neposredno ili putem pošte. 

25. mart 2015.

JAVNI DUG SRBIJE U FEBRUARU 71,9%

Javni dug Srbije na kraju februara 2015. godine iznosio je oko 23,74 mlrd EUR, što je 71,9% bruto domaćeg proizvoda, objavilo je Ministarstvo finansija. Na kraju januara javni dug je bio 23,22 mlrd EUR. Javni dug je na kraju 2014. javni iznosio 22,76 mlrd EUR, odnosno 70,9% BDP-a. Na kraju 2013. godine javni dug Srbije bio je 20,14 mlrd EUR, sa učešćem od 59,6% u BDP. Zakonom o budžetskom sistemu učešće javnog duga u BDP-u ograničeno je na 45%.


25. mart 2015.

SUFICIT BUDŽETA SRBIJE ZA DVA MESECA 1,9 MILIJARDI DINARA

Suficit budžeta Srbije u prva dva meseca 2015. iznosio je 1,9 milijardi dinara, a kada se uključe rashodi iz projektnih zajmova, suficit iznosi milijardu dinara, objavilo je Ministarstvo finansija. Prema saopštenju objavljenom na sajtu Ministarstva ukupnom pozitivnom rezultatu budžeta u januaru i februaru doprinele su mere fiskalne konsolidacije i bolje ostvarenje neporeskih prihoda. U februaru je zabeležen deficit od 11,7 milijardi dinara pošto su ostvareni prihodi od 69 milijardi dinara i izvršeni rashodi od 80,7 milijardi dinara, navelo je Ministarstvo i dodalo da podaci ne uključuju prihode i rashode indirektnih korisnika budžeta.      

25. mart 2015.

PROSEČNA PLATA U SRBIJI 42.749 DINARA

Prosečna neto zarada u Srbiji isplaćena u februaru 2015. bila je 42.749 dinara i nominalno je veća za 8,8 odsto, a realno veća za 7,8 odsto nego u januaru, objavio je Republički zavod za statistiku (RZS). Kako se navodi u saopštenju, prosečna zarada, s porezima i doprinosima, isplaćena u februaru bila je 58.992 dinara što je, u odnosu na prosečnu bruto zaradu u januaru, nominalno više za 8,8 odsto, a realno više za 7,8 odsto. 

23. mart 2015.

RESTITUCIJA (NE) KOČI PRIVATIZACIJU

Do kraja godine, trebalo bi da se okonča postojanje društvenih firmi. Međutim, sve češće su ocene da taj posao neće biti završen na vreme. U Vladi tvrde da rok neće biti produžavan i naglašavaju da se intenzivno radi na rešavanju problema koji ometaju prodaju preduzeća. Prema zakonu, državi je ostalo još devet meseci da okonča višedecenijski problem, odnosno privatizaciju više od 500 preduzeća – 188 je poslato u stečaj a za ostale bi trebalo naći novog vlasnika.  

19. mart 2015

VUJOVIĆ: BUDŽET SRBIJE U SUFICITU I U MARTU

Srbija na ima ukupan suficit u budžetu od početka godine u iznosu od 5,9 milijardi dinara, izjavio je ministar finansija Srbije Dušan Vujović. On je poslanicima u parlamentu rekao da je taj rezultat postignut mimo očekivanja Vlade i da se iz u 2015. iz meseca u mesec beleže dobri rezutati u naplati PDV i akciza, što govori da je Srbija na dobrom putu.  Ministar je dodao da neke od ostvarenih ušteda u budžetu nisu dobre jer su posledica toga što nisu realizovane investicije. "Mi smo koliko 1. marta verovali da će biti gora situacija, a ona je bolja.   

18. mart 2015.

SPOLJNOTRGOVINSKA RAZMENA SRBIJE U JANUARU

Spoljnotrgovinska robna razmena Srbije u januaru ove godine je iznosila 1,8 mlrd EUR što je za 4,8% više nego januara prošle godine, objavio je Republički zavod za statistiku. Izraženo u dolarima, spoljnotrgovinska razmena bila je 2,1 mlrd USD, što je za 10,3% manje nego u januaru 2014. godine. Izvoz robe iz Srbije bio je 777,3 mil EUR (povećanje od 6,1%), odnosno 905,9 mil USD (smanjenje 9,4%). Uvoz je iznosio je1 mlrd EUR (povećanje od 3,9%), odnosno 1,2 mlrd USD (smanjenje 10,9%).  

16. mart 2015.

POREZ NA PRIHOD NA PLATE VEĆE OD 1.500 EVRA

Svi građani Srbije koji su prošle godine prihodovali više od 2.211.336 dinara (oko 18.000 evra) obavezni su da najkasnije do 15. maja 2015. godine podnesu prijavu za plaćanje godišnjeg poreza na dohodak građana. Novina je što od 1. aprila 2015. godine poresku prijavu mogu podneti isključivo u elektronskom obliku. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosečna godišnja zarada po zaposlenom u Srbiji isplaćena u 2014. godini iznosila je 737.112 dinara. 


16. mart 2015.

INDEKSI POTROŠAČKIH CENA,  FEBRUAR 2015.

Cene ovih proizvoda i usluga u februaru 2015. godine, u odnosu na januar 2015. godine, u proseku su povećane za 0,9%. Potrošačke cene u februaru 2015. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 0,8%, a u odnosu na decembar 2014. godine za 0,6%. Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u februaru 2015. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama Hrana i bezalkoholna pića (2,2%), Transport (0,9%), u grupama Alkoholna pića i duvan i Restorani i hoteli (za po 0,5%), Obrazovanje (0,3%) i Rekreacija i kultura (0,2%). Pad cena zabeležen je u grupama Odeća i obuća (-0,8%) i u grupama Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva, Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana i Zdravstvo (za po -0,1%). Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.


3. mart 2015.

VLADA RAZMATRA POVEĆANJE  PDV-A

U Vladi se nezvanično može čuti da se o svemu još razgovara, da prihodi zasad idu dobro i da je povećanje poreza na dodatu vrednost "rezervni plan". S druge strane, ekonomisti kažu da je dobro što u Vladi razmišljaju o mogućem povećanju PDV-a. - Srbija spada među države koje imaju umerenu stopu PDV-a. Verujem da je bolje da država poveća porez nego da dodatno otpušta radnike u javnom sektoru ili da dodatno umanjuje njihove zarade i penzije. 

2. mart 2015.

NAJMINIMALNIJI MINIMALAC U SRBIJI

U Srbiji minimalna plata iznosi 174, a u Luksemburgu 1.923 evra. Najnižu minimalnu platu u Evropskoj uniji ima Bugarska, u iznosu od 184 evra. Prema objavljenim podacima Eurostata, najviša minimalna plata u EU iznosi 1.923 evra, a dobijaju je radnici u Luksemburgu, što je gotovo 11 puta više od bugarske minimalne plate. U Srbiji je od aprila 2012. do kraja 2014. godine minimalna zarada bez poreza i doprinosa iznosila 115 dinara po radnom satu.        


2. mart 2015.

FISKALNO RASTEREĆENJE ZA PRIVREDNIKE

Ministarstvo finansija počelo je izradu zakona o naknadama za upotrebu javnih dobara i prihvatilo inicijativu Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED) da zakonom bude formiran javni elektronski registar svih neporeskih nameta koje plaća privreda, najavio je ministar finansija Dušan Vujović na radnom susretu sa članovima NALED-a u hotelu "Crowne Plaza". 

25. februar 2015.

PROSEČNA PLATA U JANUARU

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u januaru iznosi 39.285 dinara, saopštio je  Republički zavod za statistiku. Prosečna plata u januaru pala ispod 40.000 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u decembru prošle godine manja je za 20,9 odsto.  Prosečna bruto zarada u januaru iznosila je 54.208 dinara. Sa druge strane, neto plata u januaru ove godine bila je tri odsto veća u odnosu na isti mesec prošle godine.


25. februar 2015.

JAVNI DUG SRBIJE 72,3% BDP-A

Javni dug Srbije krajem januara ove godine povećan je za oko 457 mil EUR u odnosu na prethodni mesec, tako da iznosi oko 23,2 mlrd EUR, ili 72,3% BDP-a, objavilo je  Ministarstvo finansija Srbije. Na dan 31. decembra 2014. godine javni dug iznosio je oko 22,7 mlrd EUR, ili 70,9% BDP-a.

24. februar 2015.

U SRBIJI DEFLACIJA 0,2 ODSTO

Maloprodajne cene roba i usluga za ličnu potrošnju, kojima se meri inflacija, u Srbiji su u januaru 2015. godine bile niže za 0,2 odsto nego u decembru prošle godine, saopštio je Republički zavod za statistiku. U poređenju s januarom 2014. godine, rast cena iznosio je 0,1 odsto, dok je godišnja inflacije bila 2,9 odsto.  U januaru su pojeftinili rekreacija i kultura (2,1 odsto), transport (dva odsto), zdravstvo (1,6 odsto), odeća i obuća (0,7 odsto) i komunikacije (0,3 odsto). Poskupeli su hrana i bezalkoholna pića (0,6 odsto), nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (0,5 odsto), stanarina, voda, električna energija, gas i druga goriva (0,4 odsto) i alkoholna pića, duvan, restorani, hoteli i obrazovanje (0,1 odsto).

23. februar 2015.

SRBIJA NAPREDOVALA NA LISTI EKONOMSKIH SLOBODA

Srbija je na ovogodišnjoj listi Indeksa ekonomskih sloboda zabeležila napredak i iz ekonomski "uglavnom neslobodnih" zemalja ušla u kategoriju ekonomski "umereno slobodnih zemalja", objavila je 20.februara 2015.godine Narodna banka Srbije . Na listi, koju zajednički prave "Heritage" fondacija iz Vašingtona i list Wall Street Journal, Srbija je sa 60 poena zauzela 90. mesto na ovogodišnjoj listi od 178 obuhvaćenih zemalja, što je 0,6 poena više u odnosu na prošlogodišnji indeks.   


19. februar 2015.

NBS: MEĐUGODIŠNJA INFLACIJA U JANUARU BLIZU NULE

Inflacija u Srbiji iznosila je prošle godine 1,7 odsto a međugodišnji rast potrošačkih cena u januaru 2015. biće blizu nule, što bi bio istorijski minimum, ali se očekuje da će sredinom godine doći u granice cilja od cetiri plus/minus 1,5 odsto, saopšteno je  u Narodnoj banci Srbije .  Viceguverner NBS Veselin Pješčić rekao je, na predstavljanju Izveštaja o inflaciji za februar 2015. godine, da je niska inflacija od 1,7 odsto u prošloj godini posledica snažnog pada cena primarnih poljoprivrednih proizvoda, pada cene nafte na svetskom tržištu, i neočekivano niskog rasta regulisanih cena.


19. februar 2015.

PAD BDP 1,8 ODSTO

Bruto domaći proizvod je u 2014. godini zabeležio pad od 1,8 odsto, a u ovoj godini pad će iznositi 0,5 odsto, saopštila je  Narodna banka Srbije. Izvršni odbor NBS je odlučio da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od osam odsto, rekao je novinarima generalni direktor Direktorata za ekonomska istraživanja i statistiku NBS Branko Hinić. On je izjavio da je krajem prošle godine stopa nezaposlenosti u Srbiji iznosila 16,8 odsto. Prema Hinićevim rečima, krediti u švajcarskim francima predstavljaju tri odsto bruto društvenog proizvoda, što je, kako je naglasio, znatno manje u odnosu na osam odsto u Poljskoj i sedam odsto u Hrvatskoj.


11. februar 2014

MORAĆEMO DA ŠTEDIMO I 2018.

Fiskalni savet je ocenio da je trogodišnji plan štednje koji je donela Vlada Srbije u načelu dobar, ali će štednja morati da se nastavi i 2018. Kako je ocenjeno, sadašnjim planom neće doći do pada javnog duga od kraja 2017. godine, što je bio cilj tih mera. Učešće javnog duga u bruto-domaćem proizvodu ne bi moglo da počne da se smanjuje pre 2018. kada bi, prema oceni Saveta, premašilo nivo od čak 83 odsto.

10. februar 2015.

SVAKA TRE

ĆA OD 188 FIRMI IMA ŠANSU DA PREŽIVI STEČAJ

Svako treće preduzeće od 188 onih za koje je Vlada Srbije usvajanjem Akcionog plana predvidela stečaj, ima šansu da se u tom postupku oporavi i nastavi da radi, izjavila je savetnica ministra privrede Andrijana Živanović dodajući da u svakom slučaju država neće ostaviti radnike na cedilu. - Da li će firme iskoristiti šansu da se u procesu stečaja oporave i nastave da rade, zavisi od svih učesnika u postupku - rekla je Živanovićeva. Pre svega, kako je navela, zavisi od poverilaca i njihove zainteresovanosti da pomognu da se ostvari sanacija firme nad kojom se pokreće stečaj. Prema njenim rečima, gotovo 70% preduzeća sa spiska posluje suštinski samo fiktivno, nemaju radnike ili ih imaju manje od pet, a godinama ne obavljaju nikakvu privrednu aktivnost, niti imaju poslovni kapacitet za reorganizaciju.  

9. februar 2015.

VUJOVIĆ: VRAĆANJE JAVNOG DUGA NIJE UGROŽENO

Vraćanje javnog duga neće biti ugroženo, a država će se ubuduće više zaduživati u dinarima na finansijskom tržištu, tako da će učešće dinarskog dela javnog duga biti povećano sa sadašnjih 22 odsto na 40 odsto javnog duga na dugi rok”, izjavio je ministar finansija Dušan Vujović. On je na konferenciji za novinare naveo i da je javni dug Srbije dostigao 22,7 milijardi evra ili 70,9 odsto bruto domaćeg proizvoda na kraju 2014. godine. Javni dug će nastaviti da raste i u 2016. , naveo je ministar, kada će dostići 79 odsto BDP-a, a onda će početi da pada zahvaljujući merama fiskalne konsolidacije.  


3. februar 2015.

OBJAVLJEN SPISAK 188 PREDUZEĆA KOJA IDU U STEČAJ

Agencija za privatizaciju objavila je spisak 188 preduzeća koja idu u stečaj jer za njih nije bilo zainteresovnih kupaca. Vlada Srbije usvojila je 31. januara Akcioni plan kojim će se pokretanjem stečaja okončati postupak privatizacije 188 preduzeća u kojima nema proizvodnje, niti za njih ima zainteresovanih investitora, ili je u njima poslovanje neodrživo. U 76 od tih preduzeća nema zaposlenih radnika, a u 50 ima manje od pet zaposlenih. U svim preduzećima, gde je ukupno oko 5.000 radnika, biće sprovedeni socijalni programi. Socijalni programi treba da budu sprovedeni u narednih 60 dana, a otpremnine su 200 evra po godini staža kod poslednjeg poslodavca, odnosno maksimalno 8.000 evra.


2. februar 2015.

SERTIĆ: POKUŠAĆEMO DA RADNIKE PREBACIMO U DRUGE FIRME

Ministar privrede Željko Sertić rekao je da će se pokušati kroz privatizaciju i investicione programe da se radnici preduzeća u kojima je Akcionim planom Vlade predviđeno pokretanje stečaja prebace u druge firme, jer ima nedostatka kvalifikovane radne snage. Sertić je  istakao da se razgovaralo sa sindikatima i da su napravljeni modeli da bi se sačuvala osnovna socijalna pravna radnika. Sertić je, navodeći da je Vlada Srbije donela Akcioni plan prema kojem će se pokretanjem stečaja okoncati postupak privatizacije u 188 preduzeća u Srbiji, rekao da tih 188 preduzeća nema nikakvu mogućnost da nađe kupca, da ide u stečaj, a da je reč o 5.000 radnika.


27. januar 2015.

PROSEČNA  ZARADA U SRBIJI U DECEMBRU 49.970 DINARA

Prosečna neto zarada u Srbiji u decembru 2014. bila je 49.970 dinara i nomimalno je veća za 13 odsto, a realno veća za 13,5 odsto nego u novembru, objavio je Republički zavod za statistiku .  Kako se navodi u saopštenju, prosečna zarada, s porezima i doprinosima, isplaćena u decembru bila je 68.739 dinara što je, u odnosu na prosečnu bruto zaradu u novembru, nominalno više za 12,7 odsto, a realno više za 13,2 odsto.  Bruto zarada isplaćena u decembru 2014. godine nominalno je manja za 1,9 odsto, a realno je manja za 3,5 odsto od prosečne zarade sa porezima i doprinosima u istom mesecu 2013. godine.


20. januar 2015.

POTROŠAČKA KORPA U NOVEMBRU 66.119 DINARA

Potrošačka korpa u Srbiji je novembra 2014. godine koštala 66.119 dinara što je 187 dinara, odnosno za 0,28%, manje nego prethodnog meseca, saopštilo je Ministarstvo trgovine. U odnosu na novembar 2013. godine prosečna potrošačka korpa skuplja je za 2,19%. Minimalna potrošačka korpa je novembra prošle godine koštala 34.348 dinara i jeftinija je za 83,8 dinara nego prethodnog meseca. Ipak, u poređenju s novembrom 2013. godine, minimalna potrošačka korpa skuplja je za 1,55%. Za pokriće prosečne potrošačke korpe u novembru prošle godine bilo je potrebno 1,5 prosečnih zarada, a za pokriće minimalne korpe 0,78 prosečnih zarada. U oktobru 2014. godine za pokriće prosečne potrošačke korpe bilo je potrebno 1,48 prosečnih zarada, a za pokriće minimalne korpe 0,77 prosečnih zarada.


15. januar 2015.

PREMA I ZVEŠTAJU SVETSKE BANKE SRBIJA NA 91. MESTU NA SVETU

U najnovijem izveštaju Svetske banke „Doing Business 2015”, u prognozi uslova poslovanja u zemljama sveta za 2015. godinu, Srbija je rangirana na 91. mesto od ukupno 189 država, što je pad s prošlogodišnje 77. pozicije, dok je od zemalja u regionu samo Bosna i Hercegovina lošije plasirana, na 107. mestu.  Od zemalja u regionu najbolje je plasirana Makedonija, na 30. mestu, Crna Gora je na 36. poziciji, Bugarska na 38, Rumunija na 48, Slovenija na 51. mestu i Hrvatska na 65. Srbija je po ovom izveštaju najbolja u delu zaštite investitora i manjinskih akcionara, čak na 32. mestu, a najgore je ocenjenja u delu dobijanja građevinskih dozvola, gde je na 186. mestu. Po jednostavnosti plaćanja poreza Srbija je na 165. mestu, a u rešavanju nesolventnosti pala je na 48. mesto s procedurom koja u proseku traje dve godine, s troškovima u vrednosti 20 odsto nekretnine i stopom povraćaja od 29,2 odsto. Izveštaj Svetske banke o poslovanju za 2015. godinu, pod nazivom „Više od efikasnosti”, predstavlja 12. u nizu godišnji izveštaj te institucije, koji vrednuje propise za unapređenje poslovne aktivnosti, ali i one koje je ograničavaju. Na prvom mestu liste je Singapur, dok je drugi Novi Zeland, a treći Hongkong. Slede Danska, Južna Koreja, Norveška, SAD, Britanija, Finska i Australija.


15. januar 2015.

SVETSKA BANKA PREDVIĐA RAST SRPSKE PRIVREDE  2016. GODINE

Nakon prošlogodišnjeg negativnog privrednog rasta od minus 2 odsto, prema najnovijem izveštaju Svetske banke, privreda Srbije će ove godine registrovati negativni rast od minus 0,5 odsto. Svetska banka u ovom izveštaju za region jugoistočne Evrope, predviđa u 2016. rast srpske privrede od 1,5 odsto. Kada posmatramo zemlje našeg regiona, Svetska banka ove godine očekuje privredni rast Hrvatske od 0,5 odsto u ovoj i 1,2 odsto u 2016. godini, za Crnu Goru predviđa privredni rast od 3,4 odsto, odnosno 2,9 odsto u narednoj godini, za Bosnu i Hercegovinu rast od 1,5 odsto u ovoj i 2,5 odsto u 2016. godini. BDP Makedonije će, prema projekcijama banke, porasti 3,5 odsto u 2015. i 3,8 odsto u 2016. godini, a Albanije 3,0 odsto u ovoj i 4,0 odsto u 2016. godini.  U regionu će ove godine spoljna tražnja ostati ključni pokretač privrednog rasta, dok će potrošačko i poslovno poverenje ostati slabo zbog očekivane političke neizvesnosti, hronično visoke stope nezaposlenosti, ali i dalje slabašnog bankarskog sistema pogođenog visokim obimom nenaplativih zajmova. Stručnjaci ove banke  smatraju da su nasleđeni problem, poput visokog fiskalnog deficita i javnog duga, smanjili fiskalni prostor u jednom broju zemalja, naročito u regionu jugoistočne Evrope (Albaniji, Srbiji i Makedoniji), dok su dosadašnji napori tih zemalja za smanjenje javne potrošnje bili, pre svega, na strani rezanje kapitalnih investicija, a ne na rešavanje strukturnih problema.


13. januar 2015.

JAVNI DUG SRBIJE 22,86 MILIJARDI  EVRA

Javni dug Srbije iznosi 22,86 milijardi evra, što je za oko 570 miliona evra više nego na kraju novembra prošle godine, objavila je  Uprava za javni dug Ministarstva finansija Srbije. Po podacima Uprave, javni dug je 9. januara iznosio 2.803,6 milijardi dinara. Na kraju novembra 2014. godine javni dug Srbije iznosio je 2.686,6 milijardi dinara, odnosno 22,29 milijardi evra, što je 69,2 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP). Na kraju 2013. godine javni dug Srbije iznosio je 20,14 milijardi evra, odnosno 59,6 odsto BDP. Javni dug je na kraju 2000. godine bio 14,17 milijardi evra, što je iznosilo 201,2 odsto BDP. Od tada je najniži iznos javnog duga bio 2008. godine i iznosio je 8,78 milijardi, odnosno 28,3 odsto BDP. Zakonom o budžetskom sistemu učešće javnog duga u BDP-u ograničeno je na 45 odsto.


12. januar  2015.

PRIPREMLJEN MODEL PRIVATIZACIJE ZA 226 PREDUZEĆA

Za 226 državnih preduzeća je određen model privatizacije i kreću prve objave privatizacionih procesa, izjavio je u subotu ministar privrede Željko Sertić i dodao da za njih već ima zainteresovanih. On je rekao da je na spisku za privatizaciju 512 preduzeća sa 85.000 zaposlenih i da će od tog broja 188 otići u stečaj, ali da u njima ima svega oko 5.000 radnika, tako da je to, kako je naveo, minimalan procenat. Sertić je napomenuo da tih 188 preduzeća nemaju funkcionalnu aktivnosti već godinama unazad i da faktički ne rade. Prema njegovim rečima, postoji i 90 preduzeća u kojima je trenutno iz raznih razloga zaustavljena privatizacija.   

12345
Centar za ekonomsku politiku poreski sistem i poslovno izveštavanje


Info