27. novembar 2014.

ZARADE PO ZAPOSLENOM U REPUBLICI SRBIJI, OKTOBAR 2014.

Prosečna zarada isplaćena u oktobru 2014. godine iznosi 61.963 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u septembru 2014. godini, nominalno je veća za 1,9% i realno je veća za 2,1%. Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u oktobru 2014. godine iznosi 44.938 dinara. U poređenju sa prosečnom zaradom bez poreza i doprinosa isplaćenom u septembru 2014. godine, nominalno je veća za 2,2% i realno je veća za 2,4%.   


26. novembar 2014.

U SRBIJI IMA 741.000 NEZAPOSLENIH

Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović kaže da je u Srbiji trenutna stopa nezaposlenosti 17,6 odsto. Prema njegovim rečima, na evidenciji te službe je 741.000 nezaposlenih. Martinović je na konferenciji za novinare u Čačku rekao da je broj nezaposlenih u Srbiji smanjen u odnosu na prvi kvartal ove godine za 52.000, a stopa nezaposlenosti za 3,2 odsto.

24. novembar 2014.

ŽIVOTNA SREDINA I KLIMATSKE PROMENE - ZAVRŠEN BILATERALNI SKRINING ZA POGLAVLjE 27

Pregovaračka grupa Republike Srbije za poglavlje 27 (životna sredina i klimatske promene) predstavila je u Briselu, u periodu od 17-21. novembra  2014. godine stanje životne sredine u Republici Srbiji. Prikazano je stanje u oblastima: horizontalno zakonodavtsvo, kvalitet vazduha, upravljanje otpadom, zaštita prirode, buka, klimatske promene, industrijsko zagađenje, hemikalije, civilna zaštita i zaštita voda. Takođe predstavljeni su načelni planovi u pogledu postizanja pune transpozicije, koraci u daljoj implementaciji, kao i mere jačanja kapaciteta i pripreme planskih dokumenata.


24. novembar 2014.

PROGNOZE MMF-A

MMF predviđa da će bruto društveni proizvod Srbije ove godine biti manji, delom zbog poplava, delom zbog pada tražnje i lošeg poslovanja preduzeća. Od kraja 2013. inflacija je ispod planirane, stopa nezaposlenosti iznad 17 odsto je ozbiljan problem, a očekuje se i rast budžetskog deficita na osam odsto BDP-a kao i rast javnog duga na 68 odsto. Novi ekonomski program vlade podrazumeva strukturne reforme i ambicioznu fiskalnu konsolidaciju. Cilj je da se zaustavi rast javnog duga koji bi trebalo da počne da opada od 2017 godine.     


21. novembar 2014.

U SRBIJI VIŠE OD 1900 PREDUZEĆA U STEČAJU

U Srbiji ima oko 1.360 privatnih preduzeća koja su u stečaju i oko 550 preduzeća gde je država većinski vlasnik a nalaze se u stečaju, rekla je u četvrtak (20. novembra 2014. godine) vršilac dužnosti direktora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika Ivana Mikić u Leskovcu.  Mikić je, u razgovoru sa direktorima preduzeća u stečaju na području Jablaničkog okruga, predstavnicima banaka i lokalne samouprave, istakla da izmenjen i dopunjen Zakon o stečaju omogućava efikasnije i transparentnije sprovođenje stečajnih postupaka.


21. novembar 2014.

INVESTICIJE U OSNOVNE FONDOVE U REPUBLICI SRBIJI, 2013.

Prema rezultatima godišnjeg istraživanja „Investicije u osnovne fondove“, ostvarene investicije u Republici Srbiji u 2013. godini manje su za 16,9% nego u prethodnoj godini, dok ostvarene investicije u nove osnovne fondove pokazuju pad u 2013. godini, u odnosu na prethodnu godinu, za 17,6%.  Posmatrano po regionima, 49,9% investicija ostvareno je u Beogradskom regionu, 26,6% u Regionu Vojvodine, 15,7% u Regionu Šumadije i Zapadne Srbije i 7,8% u Regionu Јužne i Istočne Srbije. Posmatrano po delatnostima, najveće učešće na nivou Republike Srbije u ostvarenim investicijama u osnovne fondove zabeleženo je u sektoru prerađivačke industrije, 30,2%, sektoru informisanja I komunikacija, 13,5% i sektoru trgovine na veliko i malo i popravke motornih vozila, 9,6%, sektoru saobraćaja i skladištenja, 7,1%, i u sektoru snabdevanja električnom energijom, gasom i parom, 6,4%.

19. novembar 2014.

NBS: PAD BDP-A U OVOJ I NAREDNOJ GODINI

Narodna banka Srbije objavila je revidiranu procenu bruto domaćeg proizvoda (BDP) prema kojoj će BDP Srbije u ovoj godini pasti za oko dva odsto, dok je po prethodnoj proceni taj pad trebao da bude 0,5 odsto. Na konferenciji za novinare na kojoj je predstavljen izveštaj o inflaciji, rečeno je da su procene da će 2015. godine BDP Srbije pasti za oko 0,5 odsto. „Oporavak ekonomske aktivnosti očekujemo od 2016. godine”, kazao je generalni direktor Direktorata za ekonomska istraživanja i statistiku NBS-a Branko Hinić.   


19. novembar 2014.

VUJOVIĆ: SPORAZUM SA MMF GOTOVO STO ODSTO SIGURAN

Ministar finansija je izjavio da je dogovor sa MMF gotovo sto odsto izvestan, te da je već dogovoreno da uštede na tri godine budu 4,25 odsto BDP-a, odnosno oko 1,3 milijarde evra. Tek će se videti, dodao je, šta će od toga ući u budžet za 2015, 2016. i 2017. godinu i na kojim stavkama će biti prilagođavanja, ali je važno da će do 2017. taj dogovor biti ispunjen. "Dogovor sa MMF-om je 99 odsto biti postignut", rekao je Vujović izrazivši nadu da će to sutra biti i objavljeno. Dogovoren je, kaže, sadržaj mera, a ostaje još dogovor o njihovoj veličini i obimu. Upitan šta konkretno čini preostalih jedan odsto, ministar kaže da je reč o modalitetima.


6. novembar 2014.

EKONOMISTI: SUFICIT U OKTOBRU JE DOBRA VEST

Oktobar mesec je bio veoma dobar za budžet države jer su prihodi prvi put posle dužeg vremena bili veći od rashoda i ako bi se taj trend nastavio, Srbija bi postala veoma uspešna u kraćem roku nego što je to vlada predvidela. Ekonomisti:Suficit u oktobru je dobra vest. Prihodi su u oktorbu iznosili 79,3 milijarde, a rashodi 79 milijardi dinara. Za to je, smatraju ekonomisti, najviše zaslužna akcija Poreske uprave i bolja naplata poreza.


5. novembar 2014.

VLADA SLEDEĆE NEDELJE OBJAVLJUJE SPISAK 100 FIRMI U RESTRUKTUIRANJU KOJE IDU U STEČAJ

Ministar privrede Željko Sertić izjavio je  da će Vlada Srbije naredne sedmice objaviti spisak više od 100 preduzeća u restrukturiranju koja idu u stečaj. - Firme koje ne mogu da rade ne mogu više da budu na teretu države, ali svima treba da bude jasno da stečaj nije kraj za firmu jer neko može da je kupi i iz stečaja. I postoje razni načini na koje firma iz stečaja može da počne da radi - rekao je Sertić na skupu koji je organizovala Američka privredna komora. Ministar je dodao da će u rano proleće Vlada ući u izmene Zakona o stečaju kako bi se, kako je rekao, dodatno precizirali načini na koje firme iz stečaja mogu da nastave uspešo da funkconišu.


4. novembar 2014.

PRVE PRIVATIZACIJE PO NOVOM ZAKONU 2015. GODINE

Prvi javni pozivi za privatizaciju preduzeća po novom zakonu očekuje se krajem decembra ove godine, a prve prodaje u januaru 2015, izjavila je v.d. direktorka Agencije za privatizaciju Marijana Radovanović. Na okruglom stolu "Privatizacija u Srbiji" ona je ocenila da će to objavljivanje poziva za pojedinačna preduzeća za koje će biti određen model privatizacije biti pravi test novog zakonskog okvira.  

3. novembar 2014. 

FISKALNI SAVET: JAVNI DUG DO KRAJA GODINE 70% BDP-A

Do kraja 2014. godine javni dug Srbije će premašiti 23 mlrd EUR i iznosiće oko 70% bruto društvenog proizvoda, ocena je Fiskalnog saveta izneta u izveštaju za septembar.  Fiskalni savet napominje da je javni dug na kraju septembra iznosio je 22,6 mlrd EUR, odnosno 68,2% BDP-a i da je on povećan za 250 mil EUR, uglavnom zbog slabljenja evra u odnosu na dolar. U odnosu na početak godine dug države je veći za oko 2 mlrd EUR i do kraja 2014. godine on će, izvesno, premašiti 23 mlrd EUR, navodi Fiskalni savet.   


3. novembar 2014.

PAD BDP SRBIJE 3,7% U TREĆEM KVARTALU 2014.

Realni pad bruto domaćeg proizvoda Srbije u trećem kvartalu 2014. iznosio je 3,7% u poređenju sa istim periodom prošle godine, objavio je 31. oktobra 2014. godine Republički zavod sa statistiku. Kako je navedeno u saopštenju, to je fleš procena kvartalnog BDP-a u stalnim cenama. Obračun kvartalnog BDP za treći kvartal 2014. godine, koji je detaljniji i koji se izvodi na nižim nivoima agregiranja metodom deflacije, biće objavljen 28. novembra 2014. godine.

29. oktobar 2014.

ČINJENICE: NEĆE NAM BITI BOLJE 2015.

Predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović izjavio je da svi ovogodišnji trendovi pokazuju da ni sledeće godine neće biti privrednog rasta. Prema njegovim rečima, sve ukazuje da će Srbija i 2015. godine biti u recesiji.  "Već sada pravimo makro projekcije za sledeću godinu, i ne vidimo rast, trendovi ove godine pokazuju da će i sledeće godine najverovatnije biti recesija. Privreda bi na tom trendu bila čak i da nije došlo do smanjenja plata i penzija", ocenio je Petrović gostujući na RTS-u.   


29. oktobar 2014.

JAVNI DUG RASTE, DOSTIGAO 66,8 ODSTO BDP-A

Javni dug Srbije je na kraju septembra ove godine iznosio je 22,11 milijardi evra, što je 66,8 odsto bruto domaćeg proizvoda, objavilo je Ministarstvo finansija.  U odnosu na avgust, javni dug je uvećan za oko 230 miliona evra, prenosi Beta.  Ukupne direktne obaveze države u avgustu su iznosile 19,49 milijardi evra, a indirektne 2,62 milijarde evra. Na kraju 2013. godine javni dug Srbije iznosio je 20,14 milijardi evra, odnosno 59,6 odsto BDP. Javni dug je na kraju 2000. godine bio 14,17 milijardi evra, što je iznosilo 201,2 odsto BDP. Od tada je najniži iznos javnog duga bio 2008. godine i iznosio je 8,78 milijardi, odnosno 28,3 odsto BDP. Zakonom o budžetskom sistemu učešće javnog duga u BDP-u ograničeno je na 45 odsto.


27. oktobar 2014.

SMANJENA STOPA  NEZAPOSLENOSTI U SRBIJI NA 20,3 ODSTO

Prema podacima Ankete o radnoj snazi za drugi kvartal ove godine, Stopa nezaposlenosti u Srbiji smanjena je na 20,3 odsto, pa je sada nezaposlenih lica za 0, 5 odsto manje u odnosu na prvi kvartal godine ove godine. Prema rečima Zorana Martinovića, direktora  Nacionalne službe za zapošljavanje, veliki uticaj na to imali su sezonski poslovi u letnjim mesecima, usvajanje sistemskih zakona i uvođenje u legalne tokove poslova iz sive zone. On je ukazao na činjenjicu da sezonski poslovi imaju značaj doprinos u zapošljavanju, imajući u vidu da je u julu, avgustu i septembru zabeležen veći broj zaposlenih u odnosu na prvih šest meseci. Martinović je dodao da je zapošljavanje zabeleženo u realnom sektoru budući da je ono u javnom sektoru sada ograničeno.


27. oktobar  2014.

PROSEČNA PLATA U SEPTEMBRU 43.975 DINARA

Prosečna neto zarada u Srbiji isplaćena u septembru iznosi 43.975 dinara i u poređenju sa avgustovskom neto platom nominalno je manja za 3,6%, a realno za 4,3%, saopštio je 24. oktobra 2014. godine Republički zavod za statistiku. Septembarska prosečna neto zarada je nominalno veća za 2,6%, a realno za 0,5% u odnosu isti mesec 2013. godine. Prosečna neto plata isplaćena u periodu januar-septembar nominalno je veća za 1,7%, a realno manja za 0,4% u odnosu na zaradu iz istog perioda prošle godine.


27. oktobar 2014.

SKUPŠTINA USVOJILA REBALANS BUDŽETA SRBIJE

Skupština Srbije usvojila je rebalans budžeta i prateće zakone kojima je predviđeno smanjenje plata u javnom sektoru i penzija većih od 25.000 dinara. Smanjenje plata preko 25.000 dinara važi za sve zaposlene u javnom sektoru, uključujući direktne i indirektne korisnike budžetskih sredstava i javnih preduzeća, dok će smanjenje penzija biti raspoređeno po rastućoj graničnoj stopi, tako da veći teret podnesu oni koji imaju visoke penzije, dok 61 odsto penzionera neće imati nikakvo smanjenje. Smanjenje plata i penzija stupa na snagu 1. novembra. Pored toga, usvojenim rebalansom, tj Zakonom o izmenama i dopunama zakona o budžetu za 2014. godinu biće povećan manjak u budžetu za 42 milijarde dinara, što je 4,64 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP). Budžetskih rashodi povećani su sa 1.113 milijardi dinara na 1.122 milijarde, a prihodi su smanjeni sa 930 milijardi, na 897 milijardi dinara. Na strani prihoda, ukupni prihodi budžeta Srbije za 2014. smanjeni su za 32,7 milijardi dinara ili 3,5 odsto, pri čemu su poreski prihodi smanjeni za 43 milijarde dinara ili za 5,4 odsto, a neporeski su povećani za osam milijardi ili za 6,5 odsto.


23. oktobar 2014.

VUJOVIĆ: DOBAR TRENUTAK ZA REFORME

„Srbija se trenutno nalazi u dobroj poziciji da sprovede najavljene mere”, rekao je u Dnevniku RTS-a ministar finansija Dušan Vujović. “Rebalans je prvi korak na putu reformi koje moramo da završimo i koje su obećavane godinama i decenijama”, istakao je ministar finansija Dušan Vujović. Smanjenje plata i penzija stupiće na snagu 1. novembra, najavio je Vujović. Vujović je rekao da je krajnje vreme da se reforme sprovedu jer postoji poverenje investitora, a devizne rezerve su dobre. Kaže da je potrebno prihvatiti žrtve zarad bolje budućnosti.


22. oktobar 2014.

USVOJEN PREDLOG REBALANSA BUDŽETA

Vlada Srbije usvojila je predlog rebalansa ovogodišnjeg budžeta i set zakona čijom primenom se obezbeđuje finansijska stabilnost ekonomskog sistema zemlje. Usvojeni su i nacrti odluka o davanju saglasnosti na odluke o izmenama i dopunama finansijskih planova Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Nacionalne službe za zapošljavanje i Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, prenosi Beta. Vlada je usvojila i Predlog zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava. Usvojen je i Predlog zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija i Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja. Ti predlozi zakona upućeni su Skupštini Srbije na razmatranje.


21. oktobar 2014.

MARTINOVIĆ: IZ MESECA U MESEC MANJE NEZAPOSLENIH

Usvajanjem važnih i sistemskih zakona stvoren je povoljniji privredni i investicioni ambijent, a samim tim i uslovi za nova zapošljavanja, izjavio je direktor nacionalne službe za zapošljavanje zoran martinović, dodajući da se iz meseca u mesec smanjuje broj nezaposlenih na evidenciji te službe. on je gostujući na rtv pink rekao da je stopa nezaposlenosti u srbiji smanjena za 0,5 odsto u drugom kvartalu ove godine u odnosu na prvi kvartal, a da je u odnosu na februar ove godine 45.000 nezaposlenih manje.


17. oktobar 2014.  

MINISTARSTVO FINANSIJA: O REBALANSU SREDINOM NAREDNE SEDMICE

Detalji rebalansa budžeta Srbije za 2014. biće poznati sredinom naredne sedmice, rečeno je  agenciji Beta u Ministarstvu finansija. Kako su naveli u Ministarstvu, radi se na poslednjim tehničkim detaljima rebalansa, a sredinom naredne nedelje znaće se kada će Vlada Srbije da usvoji taj dokument i kada će biti prosleđen Skupštini na usvajanje. Rebalans ovogodišnjeg budžeta će, kako je najavljivano, sadržati mere stabilizacije javnih finansija, među kojima je smanjenje plata budžetskih korisnika i penzija većih od 25.000 dinara. Budžetom Srbije za 2014. godinu predviđeni su prihodi od 930 milijardi, rashodi od 1.113 milijardi, odnosno deficiti od 182,5 milijardi dinara, što je 4,6% projektovanog bruto domaćeg proizvoda (BDP).

14. oktobar 2014.  

INFLACIJA U SEPTEMBRU 0,7%, MEĐUGODIŠNJA 2,1%

Potrošačke cene proizvoda i usluga u Srbiji su u septembru porasle za 0,7% u odnosu na avgust, dok međugodišnja inflacija iznosi 2,1%, saopštio je Republički zavod za statistiku. Potrošačke cene u septembru su u odnosu na decembar 2013. godine povećane za 2,3%. Najviši rast cena u septembru je zabeležen u grupama hrana i bezalkoholna pića - 2,3%, obrazovanje - 1,6%, restorani i hoteli - 0,7%, transport i stan, voda, električna energija, gas i druga goriva - po 0,4%, odeća i obuća - 0,3%. Povećanje cena u grupama nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana i komunikacije iznisilo je po 0,2%. Pad cena je zabeležen u grupama rekreacija i kultura - za 5,8% i alkoholna pića i duvan - 0,1%. Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.


6. septembar 2014.

U SRBIJI SADA MANJE NEZAPOSLENIH NEGO PROŠLE GODINE

U Srbiji trenutno 20,3 odsto stanovništva nema posao, što je 0, 5 odsto manje u odnosu na početak ove godine, a 3,8 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, pokazali su podaci Nacionalne službe za zapošljavanje. Na zaposlenje se u proseku čeka skoro četiri godine, a problematična je starosna struktura zaposlenih, budući da značajan broj nezaposlenih čine mlađi od 30 godina i stariji od 50 godina. Ukupna stopa nezaposlenosti u aprilu prošle godine iznosila je 24,1, a u avgustu ove godine registrovano je 757.243 lica na evidenciji NSZ, tačnije 20,3 odsto.  


2. oktobar 2014.  

MIJAILOVIĆ: INTENZIVNI RAZGOVORI SA MMF-OM O REBALANSU I MERAMA

“Predlog rebalansa budžet koji bi do kraja meseca trebalo da se nađe u Skupštini Srbije, uključiće deo reformskih mera”, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu finansija Nenad Mijailović, dodajući da se o tome vode intenzivni razgovori sa Međunarodnim monetarnim fonodom. "Nešto od najavljenih i planiranih mera bi trebalo da bude uključeno u predlog rebalansa, a veći deo ostaje za budžet 2015. godine", rekao je Mijailović. Prema njegovim rečima, privodi se kraju izrada rebalansa budžeta i Ministarstvo finansija se trudi da sve što je dogovoreno u vezi sa tim bude u predviđenom okviru. "Rebalans će se naći, kao što je premijer najavio, do kraja meseca i u parlamentu", rekao je Mijailović.


1. oktobar 2014.

NBS: SPOLJNI DUG OD POČETKA GODINE MANJI ZA POLA MILIONA EVRA

Spoljni dug Srbije u julu ove godine iznosio je 25,25 milijardi evra što je za više od pola miliona manje nego što je iznosio u decembru 2013. godine, objavila je  Narodna banka Srbije. U najnovijem Statističkom biltenu centralne banke, navedeno je da je privatni sektor u julu dugovao 12,22 milijarde evra, dok je javni sektor dugovao tog meseca neznatno više, 12,88 milijardi evra. Prema podacima NBS, privatni sektor je od početka godine do jula smanjio dug za gotovo milijardu evra, sa 13,16 na 12,22 milijarde.   


1. oktobar 2014.

FISKALNI SAVET: DEFICIT BUDŽETA BIĆE 8,5 ODSTO BDP

Fiskalni savet  je upozorio da bi deficit budžeta Srbije u 2014. godini mogao iznositi 8,5 odsto bruto domaćeg proizvoda, što je više od planiranog. Fiskalni savet: Deficit budžeta biće 8,5 odsto BDP - Deficit budžeta opšte države na kraju avgusta dostigao je 122 milijarde dinara, što ukazuje na probijanje planiranog deficita za ovu godinu - saopštio je Fiskalni savet. Kako je navedeno, "kada se u deficit uključe i još uvek netransparentni rashodi države 'ispod crte' ukupan deficit u 2014. godini mogao bi da premaši planiranih 286 milijardi dinara i dostigne iznos od 310-315 milijardi, odnosno oko 8,5 odsto BDP".  


30. septembar 2014.

MINIMALNA CENA RADA IDUĆE GODINE 121 DINAR PO SATU

Vlada Republike Srbije donela je odluku da visina minimalne cene rada u Srbiji u 2015. godini iznosi 121 dinar po radnom času, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. Ova odluka će, kako je saopštila vladina kancelarija za saradnju sa medijima, biti primenjivana od 1. januara 2015. godine. Minimalna cena rada u Srbiji nije bila povećavana od 2012. Godine. Ovo povećanje od 5,2 odsto odraziće se na povećanje prosečne minimalne zarade. U narednoj godini minimalna mesečna zarada zaposlenog iznosiće najmanje 28.430,50 dinara, odlučeno je na sednici Vlade Republike Srbije, navodi se u saopštenju.


26. septembar 2014.

PROSEČNA ZARADA U AVGUSTU 45.610 DINARA

Prosečna neto zarada u avgustu, u Srbiji, iznosila je 45.610 dinara i u poredjenju sa prosečnom zaradom u julu, nominalno je veća 0,9 odsto, a realno 1,1 odsto, saopštio je Republički zavod za statistiku. Prosečna neto zarada, isplaćena avgustu, u odnosu na isti mesec lane nominalno je veća 1,9 pdsto, a realno 0,4 odsto. Prosečna neto zarada, isplaćena u periodu januar-avgust, u odnosu na prosečnu neto zaradu, isplaćenu u periodu januar-avgust 2013. godine, nominalno je veća 1,6 odsto, a realno je manja 0,5 odsto.

25. septembar 2014.

FISKALNI SAVET: NAJAVLJENO SMANJENJE PLATA I PENZIJA NIJE DOVOLJNO

Predsednik Fiskalnog saveta Srbije Pavle Petrović ocenio je da najavljeno smanjenje plata u javnom sektoru i penzija nije dovoljno, i dodao da su ostali elementi planiranih ušteda već bili nategnuti. On je u emisiji "Kažiprst" na B92 ponovio je da je Srbiji potrebna ušteda od 2 mlrd EUR, a da se najavljenom smanjenjem obezbeđuje tek 400 mil EUR. - To je najsigurnija mera i trebalo je da obezbedi 800 mill EUR, ali se sada razlika očekuje od drugih elemenata štednje, otpuštanja u javnom sektoru i borbe sa sivom ekonomijom, što su nategnute mere - rekao je Petrović.   

12345
Centar za ekonomsku politiku prestrukturiranje i razvoj


Info