24.  novembar 2017.

RADIONICE: SOMBOR, SUBOTICA I NIŠ

Privredna komora Srbije i Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja u okviru aktivnosti projekta LbD, organizovale su tri radionice u Regionalnoj  privrednoj komori Sombora,  Regionalnoj privrednoj komori  Severno Bačkog upravnog okruga u Subotici  i u Regionalna privrednoj komori Niša, u periodu od 16. do 24. novembra 2017. godine.

U radionici su učestvovali predstavnici kompanija koje su ušle u proces implementacije dualnog modela obrazovanja, zaposleni u kompanijama zaduženi za praktičan rad učenika odgovarajućeg obrazovnog profila kao i direktori škola koje imaju dualni model i nastavnci praktične nastave.

Cilj radionice bio je razmena iskustava u implementaciji dualnog modela obrazovanja, indentifikacija problema na koje se nailazi i predloga njihovog rešavanja.


17. jul 2017.

 NA SEMINARU "JAVNE NABAVKE U PRIVREDI" PREDSTAVNICI PRIVREDE, PONUĐAČI I NARUČIOCI

Seminar "Javne nabavke u privredi", koji je održan u PKS-Privrednoj komori Beograda, bio je odlična prilika za okupljanje predstavnika privrede, ponuđača i naručilaca.
Učesnici su se upoznali o pravima ponuđača u postupku javne nabavke, problemima vezanim za dodatne uslove i kriterijume za dodelu ugovora i podizvođačku i konzorcijsku ponudu.
Predavači Marija Veličković, zamenik direktora Službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki grada Beograda i Jasmina Milenković, član Republičke Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, govorile su i o stavovima Republičke komisije u vezi sa neuobičajeno niskom cenom u postupku javne nabavke, problemima u vezi sa javnim nabavkama osiguranja, pregovaračkom pozicijom Republike Srbije za pristupanje EU i pregovorima o poglavlju 5 – Javne nabavke, kao i stavovima i praksom naručioca i Republičke komisije u vezi sa rešavanjem dilema kod sprovođenja postupka javne nabavke, stručne ocene ponuda, dodele ugovora i zaštite prava ponuđača.


28. jun 2017.

TRANSNACIONALNI SASTANAK PROJEKTA “LEARNING BY DOING”

U PKS - Privrednoj komori Beograda 27. i 28. juna 2017. održan je godišnji sastanak projekta “Learning By Doing” u sklopu Interreg-Dunavskog transnacionalnog programakome je prisustvovalo više od 40 učesnika iz 14 zemalja partnera projekta.  Projekat traje od 1. januara 2017. do 30. juna 2019. njegov budžet je 2,3 miliona evra, a cilj je što uspešnija implementacija modela dualnog obrazovanja u školske sisteme zemalja partnera Dunavskog transnacionalnog programa. Vodeći partner projekta je Privredna komora Budimpešte, a ostali partneri su iz Slovenije, Češke, Rumunije, Slovačke, Hrvatske, Austrije, Nemačke, Bosne i Hercegovine, Ukrajine, Bugarske, Moldavije, Makedonije i Crne Gore. Partneri projekta u Srbiji su Privredna komora Srbije-Privredna komora Beograda i Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja.


23. juna 2017.

Održan seminar: „Microsoft Project Professional 2013“- alat za Upravljanje projektima

U PKS-Privrednoj komori Beograda održan je seminar: „Microsoft Project Professional 2013“- alat za Upravljanje projektima. Fokus seminara bio je na praktičnoj upotrebi ovog moćnog i popularnog softverskog alata, koji je postao nezamenljiv u svim industrijskim granama i poslovnim oblastima, od građevinskih i infrastrukturnih projekta, preko javnih, 'državnih', finansijskih pa sve do istraživačkih projekata. Ova trodnevna obuka  (21 ‘contact hours’) pomogla je svim učesnicima, sadašnjim i budućim rukovodiocima projekata, menadžerima privatnih i javnih kompanija da steknu znanja koja će biti odmah primenljiva na poslovima kojima  se bave.

Predavač: Miroslav Janković, BsEE, MBA, PMP, MCTS

13. jun 2017.

ODRŽANA OBUKA ZA POLAGANJE ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE

U PKS-Privrednoj Komori Beograda danas je uspešno završena dvodnevna obuka za polaganje ispita za službenika za javne nabavke. Polaznici su imali prilike da se upoznaju sa svim aspektima javnih nabavki, od pojma i predmeta javne nabavke, zakonodavnih i institucionalnih okvira u Republici Srbiji i EU, konkursne dokumentacije, kriterijuma za dodelu ugovora kao i javnim nabavkama iz oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja, poštanskih usluga, odbrane i bezbednosti.
Za razliku od ranije važećih zakona, po novom Zakonu o javnim nabavkama, ispit za službenika za javne nabavke može polagati svako zainteresovano lice, bilo da je predstavnik naručioca ili zaposleno kod ponuđača. Za polaganje ispita može se samostalno prijaviti i nezaposleno lice, koje sticanjem sertifikata za službenika za javne nabavke dobija veću šansu za zaposlenje. 


18. maj 2017.

ODRŽAN INTERAKTIVNI SEMINAR O DOSTAVLJANJU IZVEŠTAJA NBS

U Privrednoj Komori Beograda održan je inetaktivni seminar na temu: Dostavljanje izveštaja Narodnoj banci Srbije. Seminar je održala gospođa Biljana Trifunović.
Neke od najaktuelnijih tema koje su bile obrađene i koje su posebno zanimale učesnike bilo je prvo razjasniti šta su direktna ulaganja i koji su po tom osnovu obavezujući izveštaji koji se dostavljaju NBS. Uvoz – izvoz robe i usluga, kao i dati i primljeni avansi stariji od godinu dana obavezuju privrednike da registruju kreditni posao kod NBS, kao i mnoge druge teme koje su uspešno obrađene.
Predavač, dipl. ekonomista Biljan Trifunović, vlasnik i direktor „IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY“ d.o.o, Beograd,  aktivno primenjuje spoljnotrgovinske i devizne propise u realizaciji  ovih poslova za veliki broj domaćih i stranih kompanija.


12. april 2017.

REALIZOVAN SEMINAR O ZAŠTITI PODATAKA KAO SEGMENTA KORPORATIVNE BEZBEDNOSTI

Privredna komora Srbije-Privredna komora Beograda realizovala je još jedan seminar iz dela korporativne bezbednosti, na temu ’’Zaštita podataka kao segmenta korporativne bezbednosti’’. 
Kroz predavanja, diskusiju i radionicu, ukazano je na značaj razvoja metoda zaštite podataka u različitim korporativnim okruženjima, u cilju ispunjavanja zakonskih obaveza i zaštite integriteta, kredibiliteta i poslovanja privrednih subjekata.
Obrada i zaštita podataka kao ključ bezbednosti privrednih društava se odnosi pre svega na rad sa podacima o ličnosti, poslovnoj tajni i tajnim podacima.

6. april 2017.

STUDIJSKA POSETA AUSTRIJI 

U organizaciji Privredne komore Beča prva studijska poseta projekta LbD, od 4. do 6. aprila 2017. godine,  bila je izuzetno važna zbog predstaviljanja austrijskog modela  dualnog obrazovanja na koji se ugleda većina partnera. Obilaskom dve škole sa radionicama koje se koriste i za dokvalifikaciju odraslih osoba, uverili smo se u efikasnost i dobru povezanost privrede i obrazovanja koje je rezultat dugogodišnje tradicije i stalnog unapređenja. Učenike na praksi posetili smo u kompaniji Wiener Netze GmbH  koja snabdeva energijom skoro dve trećine Austije, a poseta je završena u WIFI institutu, u centru za karijerno vođenje  i informisanje gde zainteresovani mladi ljudi dobijaju podršku u izboru zanimanja i odabiru kompanije za praktičnu nastavu.


12. decembar 2016.

REALIZOVAN SEMINAR "PRAVNI MEHANIZMI ZAŠTITE PODATAKA U KOMPANIJAMA"

Privredna komora Beograda, nastavljajući dobru saradnju sa strukovnom Nacionalnom asocijacijom menadžera korporativne bezbednosti", organizovala je seminar  pravnim mehanizmima zaštite podataka.
Seminar je bio prilika da se učesnici skupa upoznaju sa relevantnim propisima i teškoćama i propustima u implementaciji zakonskih obaveza, ali i da se ukaže i na važne mogućnosti operacionalizacije i upotrebe internih pravnih akata u službi podizanja nivoa korporativne bezbednosti.
Seminar je doprineo unapređenju bezbednosne kulture u oblastima zaštite podataka i informacione bezbednosti.

21. oktobar 2016.

OBUKA ZA POLAGANjE ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE

 Zbog velikog interesovanja svojih članova i šire javnosti, a u cilju pripreme za polaganje ispita za službenika za javne nabavke, u organizaciji Centra za privredno-pravni sistem i Centra za edukaciju i upravljanje projektima 20. i 21. oktobra 2016. godine u Privrednoj komori Beograda održana je dvodnevna Obuka za polaganje ispita za službenika za javne nabavke.

Obuku su sproveli stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom u oblasti javnih nabavki u zemlji i inostranstvu:

 • Marija Veličković, zamenik direktora Službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki grada Beograda i
 • Jasmina Milenković, član Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

19. oktobar 2016.

TRENING: KAKO POVEĆATI PRODAJNE REZULTATE U PRODAJI OSIGURANJA

U Privrednoj komori Beograda, u organizaciji Udruženja finansijskih organizacija  i Centra za edukaciju i upravljanje projektima, održan je motivacioni trening na temu: Zašto su zanimanja na području osiguranja zanimanja budućnosti  u EU i kako povećati prodajne rezultate u prodaji osiguranja? Trening je realizovala Dragica Korenjak, dipl. menađžer, predsednica Udruženja agencija za osiguranje u Sloveniji, autor više knjiga iz domena prodaje osiguranja i realizator brojnih seminara na lokalnom i regionalnom nivou. U radu treninga učestvovali su predstavnici osiguravajućih kompanija, agencija za zastupanje i posredovanje u osiguranju i ovlašćeni posrednici i zastupnici. U dvočasovnom, interaktivnom predavanju, istaknut je značaj stalne edukacije, razvoja novih tehnika prodaje, unapređenja odnosa i komunikacije sa klijentima.


22-23. avgust 2016.

PROJEKAT PT&SCHE – STUDIJSKA POSETA ESTONIJI

U okviru projekta PT&SCHE predstavnici Privredne komore Beograda posetili su Univerzitet u Talinu, Estonija. Kroz primere dobre prakse prezentovana su iskustva Univerziteta u Talinu, kao i Otvorenog Univerziteta u Holandiji u oblasti daljinskog i kombinovanog učenja, kao i sve prednosti i mane online/offline učenja. Pored ovoga, partneri iz EU su predstavili i načine postizanja i održavanja nivoa kvaliteta kurseva koji se predaju na njihovim visokoškolskim ustanovama.
Ova poseta je bila prilika za sastanak svih partnera na projektu radi sagledavanja dosadašnjih aktivnosti kao i zajedničkog planiranja aktivnosti koje predstoje u narednom periodu u cilju što kvalitetnijeg implementiranja projektnih ideja.


27. jun 2016.

“KORPORATIVNO UPRAVLjANjE - OBUKA ZA UPRAVU I ZAPOSLENE U JAVNIM PREDUZEĆIMA, DRŽAVNIM DRUŠTVIMA KAPITALA I DRUGIM PRAVNIM LICIMA“


Zbog velikog interesovanja članova i šire stručne javnosti o stanju i pravcu razvoja korporativnog upravljanja u privrednim društvima, Privredna komora Beograda organizovala je seminar na temu: "Korporativno upravljanje - obuka za upravu i zaposlene u javnim preduzećima, državnim društvima kapitala i drugim pravnim licima“

Seminar je bio namenjen upoznavanju članova Nadzornog odbora, direktora javnih preduzeća i predstavnika državnog kapitala, direktora DOO u državnom vlasništvu i zavisnim društvima javnih preduzeća, uključujući i državne institute, sa obavezom poznavanja pravila korporativnog upravljanja na šta ih obavezuje novi zakon o javnim preduzećima i što je uslov za obavljanje navedenih funkcija, kao i drugih privrednih društava sa potrebom uvođenja dobrih pravila korporativnog upravljanja u privrednim društvima i javnim preduzećima, diplomiranim pravnicima, finansijskim stručnjacima i menadžerima u privrednim društvima koja u svom poslovanju primenjuju i nastoje da afirmišu korporativno upravljanje kao put za stvaranje bolje ekonomske pozicije i postizanja veće efikasnosti društva. Predavač na seminaru bila je dr Ljiljana Rajnović, ekspert za poslovno pravo, tržište hartija od vrednosti, restukturiranje i  reorganizaciju, stečaj i likvidaciju.


17. jun 2016.

REALIZOVANA TRODNEVNA OBUKA O PISANJU PROJEKATA ZA EU FONDOVE

U cilju podizanja nivoa znanja i veština za pripremu projekata, koji se mogu finansirati iz dostupnih EU programa, u Privrednoj komori Beograda, u organizaciji Centra za edukaciju održana je trodnevna obuka na temu: "Pisanje projekata za EU fondove".
Cilj trodnevne obuke je bio da omogući unapređenje znanja i sticanje veština za samostalno apliciranje i realizaciju projekata koje finansijski podržava Evropska unija kroz bespovratna sredstva. Nastavni program obuke se zasnivao na podjednakoj zastupljenosti predavanja i praktičnih vežbi.
Zbog velikog interesovanja svojih članova, Privredna komora Beograda će nastaviti sa aktivnostima iz EU oblasti, a najavu za kalendarsku 2016. godinu možete videti na linku: PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA OLAKŠAVA PRISTUP IZVORIMA FINANSIRANJA KROZ OBRAZOVANJE.


17. jun 2016.

OBUKA ZA POLAGANJE ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE

Zbog velikog interesovanja svojih članova i šire javnosti, a u cilju pripreme za polaganje ispita za službenika za javne nabavke, u organizaciji Centra za privredno-pravni sistem i Centra za edukaciju i upravljanje projektima 16. i 17. juna 2016. godine u Privrednoj komori Beograda održana je dvodnevna Obuka za polaganje ispita za službenika za javne nabavke
Obuku su sproveli stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom u oblasti javnih nabavki u zemlji i inostranstvu: Marija Veličković, zamenik direktora Službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki grada Beograda i Jasmina Milenković, član Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.
Obuka je organizovana u skladu sa Pravilnikom o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke („Sl. glasnik RS“ br. 77/14) i obuhvata sve segmente javnih nabavki neophodne za polaganje ispita za službenika za javne nabavke i to:


4. jun 2016.

Završena stručna jednomesečna obuka „EU projekti od A do Z“

U Privrednoj komori Beograda u okviru realizacije projekta „EU FONDOVI ZA PRIVREDU“ organizovana je od 19. maja do 04. juna 2016. godine jednomesečna obuka EU obuka, „EU projekti od A do Z“, od ideje, preko pripreme i pisanja, do implementacije i upravljanja projektima Evropskih fondova.
Stručna obuka je omogućila polaznicima uvid i ekspertizu u ključnim procesima izrade i sprovođenja projekata Evropske unije, od funkcionisanja tržišta EU donacija, analizu otvorenih i predstojećih konkursa, izradu logičke matrice i budžeta za EU projekte, poznavanje procedura javnih nabavki i pripremi tenderskih dosijea i ponuda, do alata za efikasno lobiranje i pregovaranje i najsavremenije metode i koncepte upravljanja međunarodnim projektima.
Privredna komora Beograda će u narednom periodu intenzivirati institucionalnu saradnju, razmenu informacija i znanja, osnažiti kapacitete privrednih subjekata, ali i povećati vidljivost ekspertize koja postoji u poslovnom društvu za kreiranje i sprovođenje projekata u pripremi aplikacionog formulara i projektne dokumentacije za programe podrške EU za bespovratna finansijska sredstva namenjena Republici Srbiji.
PLANIRANE AKTIVNOSTI DO KRAJA 2016. GODINE


1. jun 2016.

ODRŽANA INFO SESIJA O EU PROGRAMIMA 2014-2020

U Privrednoj komori Beograda je održana jedna u nizu info sesija posvećenih obuci privrednika i preduzetnika za oblasti koje imaju najveći uticaj na njihovo poslovanje, a odnose se na mogućnosti koje pruža Evropska unija, u ovom slučaju za podsticaje u okviru odgovarajućih fondova. Info sesijom je rukovodio tim Privredne komore Beograda i predavač Evropske trening Akademije, Rakto Bojovićkoji su, kombinacijom teorije i praktičnih primera, omogućili učesnicima dragocena znanja za projekte i/ili projektne inicijative, a u skladu sa EU kriterijumima. 
Cilj info sesije je da pruži učesnicima  informacije o svim raspoloživim izvorima finansiranja i mogućnostima  za izradu projekata, kojima bi aplicirali  na otvorenim i predviđenim  konkursima u 2016. godini za EU programe za period 2014-2020. godine, kao i  o  budućim programima kako bi se na vreme pripremili za novi ciklus finansiranja Evropske unije i adekvatno odabrali  i programe i projekte.
Najava svih EU obuka za 2016. godinu: PRISTUP IZVORIMA FINANSIRANJA KROZ OBRAZOVANJE


7. maj 2016. 

OBUKA ZA SAMOSTALNOG KNJIGOVOĐU

Usled sve većih promena u segmentu knjigovodstvenih i poreskih propisa, Privredna komora Beograda je, u cilju osposobljavanja potencijalnih resursa, u saradnji sa SAOP d.o.o, u periodu od 5. marta do 7. maja 2016. godine, organizivala još jednu, u nizu obuka za samostalnog knjigovođu, uz sticanje praktičnih znanja i rad na računaru i programu za knjigovodstvo.
Predavanja su bila orijentisana na praktičnom radu u knjigovodstvu. Uz praćenje  realne dokumentacije i uz praktičan rad koji se obavljao na savremenom internet knjigovodstvenom alatu, SAOP miniMAX.


22. aprila 2016.

ZAVRŠENA TRODNEVNA OBUKA O PISANJU PROJEKATA ZA EU FONDOVE

U cilju podizanja nivoa znanja i veština za pripremu projekata koji se mogu finansirati iz dostupnih EU programa, u Privrednoj komori Beograda, u organizaciji Centra za edukaciju održana je trodnevna obuka na temu: "Pisanje projekata za EU fondove" 
Cilj trodnevne obuke je bio da omogući unapređenje znanja i sticanje veština za samostalno apliciranje i realizaciju projekata koje finansijski podržava Evropska unija kroz bespovratna sredstva. Nastavni program obuke se zasnivao na podjednakoj zastupljenosti predavanja i praktičnih vežbi.
Zbog velikog interesovanja svojih članova, Privredna komora Beograda će nastaviti sa aktivnostima iz EU oblasti, a najavu za kalendarsku 2016. godinu možete videti na linku: PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA OLAKŠAVA PRISTUP IZVORIMA FINANSIRANJA KROZ OBRAZOVANJE.


15. april 2015.

REALIZOVANA EU OBUKA ZA PRAG PROCEDURE

U cilju upoznavanja članova i šire stručne javnosti o novinama koje donose projekti finansirani od strane Evropske unije, u Privrednoj komori Beograda, u organizaciji Centra za edukaciju i upravljanje projektima održana je dvodnevna obuka na temu: Javne nabavke po pravilima Evropske unije – PRAG procedure.
Cilj obuke je bio unapređenje znanja i razvoj veština za procedure u nabavkama po zahtevima EU, kao i priprema ponuda za raspisane tendere. Pored neophodnih teoretskih znanja koja su pružena polaznicima, dati su i konkretni praktični primeri u vezi sa pripremom tenderskih dosijea, njihovoj evaluaciji, kao i pripremi ponuda za tendere.

Zbog velikog interesovanja svojih članova, Privredna komora Beograda će nastaviti sa aktivnostima iz EU oblasti, a najavu možete videti na linku: PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA OLAKŠAVA PRISTUP IZVORIMA FINANSIRANJA KROZ OBRAZOVANJE.


8. april 2016.

ODRŽANA OBUKA "PISANJE PROJEKATA ZA KONKURSE EU FONDOVA 2014-2020. SA FOKUSOM NA NOVI EU PROGRAM HORIZON 2020"

U Privrednoj komori Beograda, u okviru realizacije projekta "EU fondovi za privredu", organizovana je dvodnevna obuka za pisanje projekata za otvorene konkurse EU fondova, sa fokusom na najavljene pozive za period 2014-2020. godine i na novi EU program HORIZON 2020.
Cilj obuke je bio unapređenje i razvoj veština za pisanje predloga projekata za EU fondove, definisanje tenderskih procedura, smernice za visoke kriterijume evaluacije evropske Komisije, upoznavanje sa alatima, koji su od pomoći u poboljšanju performansi i kvalitetu projekta, mapiranje raspoloživih finansijskih sredstava iz EU fondova, znanja u kros-kulturnim pregovaranjima, veštine za mobilisanje zainteresovanih strana, pronalazak odgovarajućih partnera i osiguravanje u realizaciji obaveza.


6. april 2016.

ODRŽANA RADIONICA NAJBOLJI IZBOR ZAPOSLENIH U PRIVATNIM I PORODIČNIM KOMPANIJAMA

U Privrednoj komori Beograda, 6. aprila 2016. godine, predavač Miloš Tomanović, u interaktivnoj radionici Najbolji izbor zaposlenih u privatnim i porodičnim kompanijama, predočio je rešenja za  jedan od najvećih troškova koje preduzeća imaju, a stvoren  je pogrešnim izborom kadrova što rezultira ne ispunjavanjem poslovnih ciljeva ili velikom fluktuacijom zaposlenih.
Vlasnici često zanemare šta su to unutrašnji pokretači koji definišu jednu osobu, jer se najčešće razmišlja o radnom iskustvu osobe koju priželjkujete, njenom školskom obrazovanju i možda nekim kompetencijama koje poseduje. Svakako je i vlasnicima i zaposlenima cilj da se  uspostavi sistem primanja odgovarajućih osoba koje se po svojim znanjima, veštinama kao i karakternim osobinama i radnim navikama najviše uklapaju u radno okruženje i poslovno opredeljenje kompanije.


1. april 2016.

ODRŽANA INFO SESIJA O PROGRAMIMA EU DOSTUPNIM I DOMAĆIM PREDUZETNICIMA

U Privrednoj komori Beograda, 1. aprila 2016. godine, je održana jedna u nizu info sesija posvećenih obuci privrednika i preduzetnika za oblasti koje imaju najveći uticaj na njihovo poslovanje, a odnose se na mogućnosti koje pruža Evropska unija, u ovom slučaju za podsticaje u okviru odgovarajućih fondova. Info sesijom je rukovodio tim Privredne komore Beograda i predavač Evropske trening Akademije, Tatjana Dijankoji su, kombinacijom teorije i praktičnih primera i informacijama, omogućili učesnicima dragocena znanja za projekte i/ili projektne inicijative, a u skladu sa EU kriterijumima. 
Najava svih EU obuka za 2016. godinu: PRISTUP IZVORIMA FINANSIRANJA KROZ OBRAZOVANJE


30. mart 2016

REALIZOVAN TRENING: KREIRANJE EXCEL DASHBOARD-A

U Privrednoj komori Beograda, u period od 28 - 30. marta 2016. godine, održan je još jedan u nizu trodnevnih treninga na temu: “Kreiranje Excel dashboard-a”. Excel je jedan od najefikasnijih programa za grafo-analitičku i tabelarnu obradu podataka, dok dashboard, kao vizuelni interfejs, omogućava brz i jednostavan uvid u ključne parametre koji su relevantni za određeni poslovni proces ili poslovanje u celini. Dashboard izveštaji omogućavaju menadžerima da dobiju kvalitne informacije i na osnovu njih da brzo donesu odluke. 
Učesnici treninga su se tokom tri dana obučavali na koji način da velikoj količini podataka, koji im svakodnevno pristižu, daju smisao i na koji način da sačine kvalitetnu informaciju i izveštaj koji će menadžmentu omogućiti vizuelni pregled nekog segmenta poslovanja ili poslovanja u celini i pri tom pomoći pri donošenju odluka.


29. mart 2016.

OBUKA ZA POLAGANJE ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE

Zbog velikog interesovanja svojih članova i šire javnosti, a u cilju pripreme za polaganje ispita za službenika za javne nabavke, u organizaciji Centra za privredno-pravni sistem i Centra za edukaciju 24. i 25. marta 2016. godine u Privrednoj komori Beograda održana je dvodnevna Obuka za polaganje ispita za službenika za javne nabavke.
Obuka je organizovana u skladu sa Pravilnikom o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke („Sl. glasnik RS“ br. 77/14) i obuhvata sve segmente javnih nabavki neophodne za polaganje ispita za službenika za javne nabavke.

26. mart 2016.

Završena obuka prve grupe polaznika u okviru Škole digitalnog marketinga

U Privrednoj komori Beograda završena je obuka prve grupe polaznika u okviru Škole digitalnog marketinga koja je trajala u periodu od 26. februara do 26. marta 2016. godine.
Digitalni marketing podrazumeva promovisanje određenog proizvoda ili usluge putem digitalnih kanala, uglavnom društvenih mreža, ka precizno targetiranoj publici. Ono što ga razlikuje od tradicionalnog marketinga je to što je jeftin i razni elementi svake reklame vrlo su merljivi. 
Škola digitalnog marketinga koncipirana je kao skup obuka kroz koje polaznici uče kako da prave Facebook i Instagram kampanje, da se uspešno promovišu preko Google-a, posebno primenom  Adwords alata, Serach i Display, da promovišu video sadržaj putem Youtube-a i  kreiraju savršene newslettere.
Zbog velikog interesovanja u toku je formiranje naredne grupe polaznike. Naredna Škola digitalnog marketinga će početi 20. maja 2016.    

25. mart 2016.

ZAVRŠENA STRUČNA OBUKA "EU PROJEKTI OD A DO Z"

U Privrednoj komori Beograda u okviru realizacije projekta "EU fondovi za privredu" organizovana je jednomesečna EU obuka, "EU projekti od A do Z", od ideje, preko pripreme i pisanja, do implementacije i upravljanja projektima Evropskih fondova.
Obuka je omogućila polaznicima uvid i ekspertizu u ključnim procesima izrade i sprovođenja projekata Evropske unije, od funkcionisanja tržišta EU donacija, analizu otvorenih i predstojećih konkursa, izradu logičke matrice i budžeta za EU projekte, poznavanje procedura javnih nabavki i pripremi tenderskih dosijea i ponuda, do alata za efikasno lobiranje i pregovaranje i najsavremenije metode i koncepte upravljanja međunarodnim projektima.


16. mart 2016.

PRIMENA LEAN METODOLOGIJE U UNAPREĐENJU POSLOVANJA

U Privrednoj komori Beograda  organizovan je trening na temu: “Primena LEAN metodologije u unapređenju poslovanja”
Model poslovanja japanskih kompanija, mnogim organizacijama širom sveta, predstavlja uzor na putu ka uspehu. Ovaj model je koncipiran na KAIZEN filozofiji, koja se fokusira na kontinuirani napredak u svim aspektima života, u ovom našem slučaju, aspekt poslovanja. Kao komplementarna metodologija se koristi LEAN, koja stavlja fokus na maksimalne rezultate pri datim okolnostima.  Kada se primenjuje na radnom mestu, LEAN aktivnosti kontinuirano poboljšavaju sve poslovne funkcije i utiču na poboljšanje poslovne situacije kroz povećanje prihoda i smanjenje gubitaka.


15. mart 2016.

PROJEKAT PT&SCHE – STUDIJSKA POSETA SLOVENIJI

Predstavnici Privredne komore Beograda bili su u studijskoj poseti Sloveniji u okviru projekta PT&SCHE. Cilj projekta je uvođenje dodatnih oblika studiranja u Srbiji – studiranje uz rad i studiranje kroz kratke cikluse. Tokom same studijske posete, predstavnici Privredne komore Beograda su bili upoznati sa osnovnim oblicima visokoobrazovnog sistema u Sloveniji, kao i zakonskom regulativom koja ga prati.

19. februar 2016.

ZAŠTITA PODATAKA BITAN SEGMENT KORPORATIVNE BEZBEDNOSTI 

Privredna komora Beograda, u saradnji sa Srpskom asocijacijom menadžera korporativne bezbednosti i Inovacionim centrom Fakulteta bezbednosti u Beogradu, realizovala je jednodnevnu edukaciju na temu Zaštita podataka kao segmenta korporativne bezbednosti.

Kroz predavanja, diskusiju i radionicu, ukazano je na značaj razvoja metoda zaštite podataka u različitim korporativnim okruženjima, u cilju ispunjavanja zakonskih obaveza i zaštite integriteta, kredibiliteta i poslovanja privrednih subjekata.

Bezbednosni rizici u savremenom poslovanju mogu biti rizik od protivpravnog delovanja eksternih, internih i mešovitih subjekata. Kategorije rizika u obradi i zaštiti podataka su rizik od pravne neusaglašenosti – pravna odgovornost; rizik od neadekvatne eksterne regulative i rizik od neadekvatne unutrašnje regulative – nepostojanje pravne zaštite.


12. februar 2016.

ODRŽANA OBUKA "PISANJE PROJEKATA ZA KONKURSE EU FONDOVA 2014-2020. SA FOKUSOM NA NOVI EU PROGRAM HORIZON 2020"

U Privrednoj komori Beograda, u okviru realizacije projekta „EU fondovi za privredu“ organizovana je dvodnevna obuka za pisanje projekata za otvorene konkurse EU fondova, sa fokusom na najavljene pozive za period 2014-2020. godine i na novi EU program HORIZON 2020.
Cilj obuke je bio unapređenje i razvoj veština za pisanje predloga projekata za EU fondove, definisanje tenderskih procedura, smernice za visoke kriterijume evaluacije evropske Komisije, upoznavanje sa alatima koji su od pomoći u poboljšanju performansi i kvalitetu projekta, mapiranje raspoloživih finansijskih sredstava iz EU Fondova, znanja u kros-kulturnim pregovaranjima, veštine za mobilisanje zainteresovanih strana, pronalazak odgovarajućih partnera i osiguravanje u realizaciji obaveza.


5. februar 2016.

INFO SESIJA  - "EU PROGRAMI 2014-2020"

Privredna komora Beograda je, 5. februara 2016. godine, održala jednodnevnu EU info sesiju u cilju pružanja efikasne podrške privrednim subjektima koji kontinuirano rade na unapređenju poslovanja i podizanju sopstvenih kapaciteta, kako bi maksimalno, a na efikasan način iskoristili dostupnu finansijsku podršku EU Fondova namenjenu tržištu Republike Srbije,  pod nazivom: INFO SESIJA – "EU programi 2014-2020"
Info sesijom je rukovodio tim Privredne komore Beograda i predavač Evropske trening Akademije Tatjana Dijankoji su kombinacijom teorije i praktičnih primera i informacijama, omogućili učesnicima dragocena znanja za projekte i/ili projektne inicijative, a u skladu sa EU kriterijumima. 
EU programi 2014-2020 su prezentovani u Privrednoj komori Beograda i nude nove finansijske mogućnosti za organizacije iz Beograda i Srbije. Info sesija je pružila polaznicima neophodne informacije o predstojećim EU programima kako bi se na vreme pripremili za nov ciklus finansiranja EU projekata, za otvorene i najavljene konkurse, kao i jasan pregled ciljeva EU fondova za Srbiju kako bi odabrali one koji najviše odgovaraju potrebama Vaše organizacije. 

Najava svih EU obuka za 2016. godinu: PRISTUP IZVORIMA FINANSIRANJA KROZ OBRAZOVANJE


29. januar 2016.

OBUKA ZA POLAGANJE ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE

Zbog velikog interesovanja svojih članova i šire javnosti, a u cilju pripreme za polaganje ispita za službenika za javne nabavke, u organizaciji Centra za privredno-pravni sistem i Centra za edukaciju, 28. i 29. januara 2016. godine, u Privrednoj komori Beograda održana je dvodnevna obuka za polaganje ispita za službenika za javne nabavke.
Obuka je organizovana u skladu sa Pravilnikom o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke („Sl. glasnik RS“ br. 77/14) i obuhvata sve segmente javnih nabavki neophodne za polaganje ispita za službenika za javne nabavke. 


25. decembar 2015.

DEVIZNO POSLOVANJE – DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA NARODNOJ BANCI SRBIJE PREMA NOVIM PROPISIMA

U Privrednoj komori Beograda, u cilju blagovremene pripreme spoljnotrgovinske i devizne dokumentacije pred završni račun, održan je jednodnevni trening na temu: "Devizno poslovanje – dostavljanje izveštaja Narodnoj banci Srbije prema novim propisima".
Pored brojnih olakšica, koje su uvedene novim propisima, i dalje su ostale na snazi brojne i visoke kazne, kojima se kažnjavaju privrednici za određene propuste u poslovanju. Usvojena su nova podzakonska akta, koja regulišu materiju prebijanja dugovanja i potraživanja po kreditnim poslovima u devizama sa inostrastvom, kao i po obavljenim spoljnotrgovinskim poslovima. Njihova primena u praksi detaljno je obrađena kroz praktične primere.


22. decembar 2015.

OBUKA ZA POLAGANJE ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE

Zbog velikog interesovanja članova Komore i šire javnosti, a u cilju pripreme za polaganje ispita za službenika za javne nabavke, u organizaciji Centra za privredno-pravni sistem i Centra za edukaciju, 21. i 22. decembra 2015. godine, u Privrednoj komori Beograda održana je dvodnevna obuka za polaganje ispita za službenika za javne nabavke.
Obuku su sproveli stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom u oblasti javnih nabavki u zemlji i inostranstvu: Marija Veličković, zamenik direktora Službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki grada Beograda i Jasmina Milenković, pomoćnik sekretara u Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.
Obuka je organizovana u skladu sa Pravilnikom o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke („Sl. glasnik RS“ br. 77/14) i obuhvata sve segmente javnih nabavki neophodne za polaganje ispita za službenika za javne nabavke.

17. decembar 2015.

REALIZOVANA NAPREDNA OBUKA "EU PROJEKTI OD A DO Z"

U Privrednoj komori Beograda, u okviru realizacije projekta „EU fondovi za privredu“, organizovana je jednomesečna obuka "EU projekti od A do Z", od ideje, preko pripreme i pisanja, do implementacije i upravljana projektima evropskih fondova.
Obuka je omogućila polaznicima uvid i ekspertizu u ključnim procesima izrade i sprovođenja projekata Evropske unije, od funkcionisanja tržišta EU donacija, analizu otvorenih i predstojećih konkursa, izradu logičke matrice i budžeta za EU projekte, poznavanje procedura javnih nabavki i pripremi tenderskih dosijea i ponuda, do alata za efikasno lobiranje i pregovaranje i najsavremenije metode i koncepte upravljanja međunarodnim projektima.

15. decembar 2015.

NOVA VERZIJA STANDARDA ISO 9001:2015

U Privrednoj komori Beograda, 14. i 15. decembra 2015. godine, realizovan je kurs na temu „Nova verzija standarda ISO 9001:2015“.
Revizija standarda ISO 9001 pruža priliku organizacijama da na bolji način prilagode svoj sistem menadžmenta kvaliteta zahtevima standarda. Novi elementi oslikavaju modernu praksu i načine rada u menadžmentu i fokusiraju se na rezultate kao i na učinke u sistemu kvaliteta.
Na samom kursu, polaznici su dobili komparativni pregled sadržaja ISO 9001:2008 i ISO 9001:2015, uz identifikaciju osnovnih izmena, razumevanja konteksta organizacije, zahteva relevantnih zainteresovanih strana i pristupa zasnovanom na riziku i njegovoj implementaciji.
Kurs je realizovan u saradnji sa  sertifikacionom  kućom Quality Austria Center prema zvanično registrovanom kursu matične kuće sa sedištem u Beču, Austrija, koja je izdala qualityaustria potvrde/ sertifikate.


12. decembar 2015.

REALIZOVANA: OBUKA ZA SAMOSTALNOG KNJIGOVOĐU uz sticanje praktičnih znanja i rad na računaru i programu za knjigovodstvo

Privredna komora Beograda u saradnji sa SAOP d.o.o. realizovala je: OBUKU ZA SAMOSTALNOG KNJIGOVOĐU uz sticanje praktičnih znanja i rad na računaru i programu za knjigovodstvo.
Obuka je bila namenjena licima koja imaju malo ili su bez iskustva u knjigovodstvenom radu i onima koji žele da svoje postojeće znanje iz knjigovodstva nadograde.
Predavanja su bila orijentisana na praktičnom radu u knjigovodstvu. Uz praćenje  realne dokumentacije i uz praktičan rad koji se obavljao  na savremenom Internet knjigovodstvenom programskom rešenju, SAOP miniMAX,  polaznici su po završenom ispitu stekli primenjiva znanja, tako da će lako moći da obavljaju knjigovodstvene poslove u bilo kom privrednom društvu ili agenciji.
Autor i predavač je bila diplomirani ekonomista, gospođa Vera Lončar, direktor i vlasnik privrednog društva „Account“, sertifikovani poslovni konsultant (ICIP), sa dugogodišnjim iskustvom na poslovima računovodstva, finansija, revizije i analize finansijskih izveštaja, kao i računovodstveno-finansijskom i poreskom konsaltingu, sa svojim saradnicima.


2. decembar 2015.

DEVIZNO POSLOVANJE – DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA NARODNOJ BANCI SRBIJE PREMA NOVIM PROPISIMA

U cilju blagovremene pripreme spoljnotrgovinske i devizne dokumentacije pred završni račun, u Privrednoj komori Beograda je održan jednodnevni trening na temu: "Devizno poslovanje – dostavljanje izveštaja Narodnoj banci Srbije prema novim propisima".
Pored brojnih olakšica, koje su uvedene novim propisima i dalje su ostale na snazi brojne i visoke kazne, kojima se kažnjavaju privrednici za određene propuste u poslovanju. Usvojena su nova podzakonska akta koja regulišu materiju prebijanja dugovanja i potraživanja po kreditnim poslovima u devizama sa inostrastvom, kao i po obavljenim spoljnotrgovinskim poslovima. Njihova primena u praksi detaljno je obrađena kroz praktične primere.
Svi oni koji  nisu uspeli da prisustvuju događaju, imaće priliku da treningu na istu temu  prisustvuju u Privrednoj komori Beograda 25. decembra 2015. godine.


27. novembar 2015.

PROCENA I KONTROLA PRAVNIH RIZIKA VAŽAN SEGMENT KORPORATIVNE BEZBEDNOSTI

U organizaciji Privredne komore Beograda i Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti, održan je seminar posvećen temi "Procena i kontrola pravnih rizika kao instrument korporativne bezbednosti".

Seminar je imao za cilj da ukaže na mogućnosti unutrašnje pravne zaštite i na značaj saradnje i harmoničnog delovanja pravne službe i lica zaduženih za bezbednost u kompaniji. Razvoj pravnih veština i znanja je dragocen mehanizam zaštite bezbednosti preduzeća. 


25. novembar 2015.

ODRŽANA OBUKA ZA PISANJE PROJEKATA ZA KONKURSE EU FONDOVA SA FOKUSOM NA NOVI EU PROGRAM HORIZON 2020

U Privrednoj komori Beograda, u okviru realizacije projekta "EU fondovi za privredu", organizovana je dvodnevna obuka za pisanje projekata za otvorene konkurse EU fondova, sa fokusom na najavljene pozive za period 2014-2020. godine i na novi EU program HORIZON 2020.
Cilj obuke je bio unapređenje i razvoj veština za pisanje predloga projekata za EU fondove, definisanje tenderskih procedura, smernice za visoke kriterijume evaluacije evropske Komisije, upoznavanje sa alatima koji su od pomoći u poboljšanju performansi i kvalitetu projekta, mapiranje raspoloživih finansijskih sredstava iz EU fondova, znanja u kros-kulturnim pregovaranjima, veštine za mobilisanje zainteresovanih strana, pronalazak odgovarajućih partnera i osiguravanje u realizaciji obaveza.


18-20. novembar 2015.

KREIRANJE EXCEL DASHBOARD-A

U Privrednoj komori Beograda, u period od 18-20. novembra 2015. godine, održan je još jedan u nizu trodnevnih treninga na temu: “Kreiranje Excel dashboard-a”. Excel je jedan od najefikasnijih programa za grafo-analitičku i tabelarnu obradu podataka, dok dashboard, kao vizuelni interfejs, omogućava brz i jednostavan uvid u ključne parametre koji su relevantni za određeni poslovni proces ili poslovanje u celini. Dashboard izveštaji omogućavaju menadžerima da dobiju kvalitne informacije i na osnovu njih da brzo donesu odluke.


18. novembar 2015.

GODIŠNJE PLANIRANJE MARKETING AKTIVNOSTI

U Privrednoj komori Beograda realizovan je trening na temu: „Godišnje planiranje marketing aktivnosti“.
Tokom celodnevnog treninga koji je koncipiran na praktičnom i konstruktivnom radu, učesnici su kreirali marketing planove i učili kako da ih povezuju sa poslovnim planovima kompanije. Ključne teme trening modula bile su: Uloga marketinga u funkcionisanju kompanije. Šta treba da rade direktori marketinga i brend menadžeri? Kako analizirati i planirati efikasnost marketing budžeta – ROMI? Kako se formira marketing budžet? Izbor marketing strategija? Procedura izrade godišnjeg marketing plana. Analiza marketing plana.
Trening je realizovao gospodin Branko Budanović, direktor  konsalting agencije Smart target.

17. novembar 2015.

INFO SESIJA  - EU FONDOVI ZA PRIVREDU SRBIJE, "NOVI EU PROGRAMI 2015-2020. I FINANSIJSKE MOGUĆNOSTI ZA PRIVREDU U 2015."

U Privrednoj komori Beograda je, 17. novembra 2015. održana jednodnevnu EU info sesiju u cilju pružanja efikasne podrške privrednim subjektima koji kontinuirano rade na unapređenju poslovanja i podizanju sopstvenih kapaciteta, kako bi maksimalno, a na efikasan način iskoristili dostupnu finansijsku podršku EU Fondova namenjenu tržištu Republike Srbije,  pod nazivom: INFO SESIJA - EU FONDOVI ZA PRIVREDU SRBIJE «NOVI EU PROGRAMI 2015-2020. I FINANSIJSKE MOGUĆNOSTI ZA PRIVREDU U 2015. GODINI».

17. novembar 2015.

SEMINAR: PREGOVARANJE – UMETNOST I VEŠTINA

Prvi put u ovoj godini, u Privrednoj komori Beograda, održan je seminar na temu “Pregovaranje” po harvardskoj metodi obuke, o kojoj je govorio predavač Miroslav Janković. Osmočasovni trening je obuhvatio principe i koncepte pregovaranja, teme kao što su planiranje, očekivanja, najčešće greške u metodama pregovaranja, kao i moć efikasne komunikacije i ponašanja u pregovorima, koji se svakodnevno dešavaju na poslovnom i privatnom planu. 
Na ovom seminaru razmatrani su vrste i moć efikasnih pitanja u procesu  pregovaranja, etika i faktor vremena, samopouzdanja, prepoznavanja teških situacija i brze adaptacije. Takođe, bilo je reči o pozitivnim Win-win pregovorima, sve do veština neutralizacije “prljavih tehnika” i otkrivanja tajni uspešnog pregovaranja.

17. novembar 2015.

SEMINAR: PREGOVARANJE – UMETNOST I VEŠTINA

Prvi put u ovoj godini, u Privrednoj komori Beograda, održan je seminar na temu “Pregovaranje” po harvardskoj metodi obuke, o kojoj je govorio predavač Miroslav Janković. Osmočasovni trening je obuhvatio principe i koncepte pregovaranja, teme kao što su planiranje, očekivanja, najčešće greške u metodama pregovaranja, kao i moć efikasne komunikacije i ponašanja u pregovorima, koji se svakodnevno dešavaju na poslovnom i privatnom planu. 
Na ovom seminaru razmatrani su vrste i moć efikasnih pitanja u procesu  pregovaranja, etika i faktor vremena, samopouzdanja, prepoznavanja teških situacija i brze adaptacije. Takođe, bilo je reči o pozitivnim Win-win pregovorima, sve do veština neutralizacije “prljavih tehnika” i otkrivanja tajni uspešnog pregovaranja.


14. novembar 2015.

KORIŠĆENJE ADWORDS ALATA U ON LINE OGLAŠAVANJU I POSTAVKA KAMPANJA NA INTERNETU NA MREŽI ZA PRETRAGU

U Privrednoj komori Beograda je, po četvrti put, održana trodnevna radionica posvećena praktičnoj primeni Adwords alata, namenjenog kreiranju oglasa i kampanja za potrebe internet oglašavanja. Adwords je alat koji ima stalna inoviranja i dopune i svakodnevno možete pronaći puno novih informacija i saveta njegove primene. Kontinuiran rad u njemu, uz permanentno osvežavanje znanja i praćenje trendova upotrebe Adwords alata, doprinosi efikasnosti i efektivnosti oglašavanja. 


13. novembar 2015.

OBUKA ZA POLAGANJE ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE

Zbog velikog interesovanja svojih članova i šire javnosti, a u cilju pripreme za polaganje ispita za službenika za javne nabavke, u organizaciji Centra za privredno-pravni sistem i Centra za edukaciju, 12. i 13. novembra 2015. godine, u Privrednoj komori Beograda održana je dvodnevna obuka za polaganje ispita za službenika za javne nabavke
Obuka je organizovana u skladu sa Pravilnikom o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke („Sl. glasnik RS“ br. 77/14) i obuhvata sve segmente javnih nabavki neophodne za polaganje ispita za službenika za javne nabavke.


10. novembar 2015.

ODRŽANA EU OBUKA "JAVNE NABAVKE PO PRAVILIMA EVROPSKE UNIJE - PRAG PROCEDURE"

U cilju upoznavanja članova i šire stručne javnosti o novinama koje donose projekti finansirani od strane Evropske unije, u Privrednoj komori Beograda, u organizaciji Centra za edukaciju, održana je dvodnevna obuka na temu: "Javne nabavke po pravilima Evropske unije – PRAG procedure".
Glavni cilj obuke je bio unapređenje znanja i razvoj veština za procedure u nabavkama po zahtevima EU, kao i priprema ponuda za raspisane tendere.  


3. novembar 2015.

SEMINAR: "MEĐUNARODNO PREBIJANJE DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA, CESIJA I ASIGNACIJA U SPOLJNOJ TRGOVINI"

U Privrednoj komori Beograda, 3. novembra 2015. godine, održan je jednodnevni seminar na temu: “Međunarodno prebijanje dugovanja i potraživanja, cesija i asignacija u spoljnoj trgovini”.
Novi Zakon o deviznom poslovanju omogućava da se spoljnotrgovinski poslovi plaćaju i naplaćuju i “papirološki”, što je do skoro bilo nezamislivo. Cilj seminara je da se privrednici upoznaju sa svim zakonski dozvoljenim načinima “papirološkog” plaćanja po obavljenim spoljnotrgovinskim poslovima.
Polaznici su dobili jasna uputstva i  mogućnost da unaprede i osavremene svoja znanja, razjasnili brojne nedoumice u vezi uvoza/izvoza robe i usluga i na sasvim drugi način mogu pristupiti poslu, špediteri mogu biti od velike pomoći, ali njihov posao  se sasvim oslanja na dokumentaciju koju mu dostavlja spoljnotrgovinska služba i od nje prvenstveno zavisi kvalitet poslovanja.


30. oktobar 2015.

ZAVRŠENA NAPREDNA OBUKA "EU PROJEKTI OD A DO Z"

U Privrednoj komori Beograda, u okviru realizacije projekta "EU FONDOVI ZA PRIVREDU", organizovana je  oktobra 2015. godine jednomesečna obuka EU obuka, "EU projekti od A do Z", od ideje, preko pripreme i pisanja, do implementacije i upravljanja projektima Evropskih fondova.
Obuka je omogućila polaznicima uvid i ekspertizu u ključnim procesima izrade i sprovođenja projekata Evropske unije, od funkcionisanja tržišta EU donacija, analizu otvorenih i predstojećih konkursa, izradu logičke matrice i budžeta za EU projekte, poznavanje procedura javnih nabavki i pripremi tenderskih dosijea i ponuda, do alata za efikasno lobiranje i pregovaranje i najsavremenije metode i koncepte upravljanja međunarodnim projektima.


28. oktobar 2015.

OBUKE ZA POTREBE PRIVREDE - SARADNJA SA EDUKATIVNiM CENTROM U NOVOM SADU

Predstavnici Privredne komore Beograda posetili su Edukativni centar u Novom Sadu, koji radi na edukaciji nezaposlenih lica u cilju povećanja mogućnosti za zapošljavanjem, a u skaldu sa ustanovljenim potrebama na tržištu rada. Obuke se obavljaju i prema specifičnim potrebama preduzeća.
Cilj Edukativnog centra je prevencija dugoročne nezaposlenosti, pomoć u sticanju novih znanja i veština radi lakšeg zapošljavanja i podrška razvoju preduzetništva, a osnovni zadatak je da u što efikasnijoj meri smanji negativne posledice sporih promena obrazovnog sistema i omogući školovanje određenih obrazovnih profila traženih od poslodavaca.
Razmatrane su mogućnosti saradnje Privredne komore Beograda i Edukativnog centra u cilju pružanja edukacije za članove, prema potrebama i merama privrede.


21. oktobar 2015.

REALIZOVANA OBUKA ZA PISANJE PROJEKATA ZA KONKURSE EU FONDOVA SA FOKUSOM NA NOVI EU PROGRAM HORIZON 2020

U Privrednoj komori Beograda, u okviru realizacije projekta "EU FONDOVI ZA PRIVREDU", organizovana je,  20. i 21. oktobra 2015. godine, dvodnevna obuka za pisanje projekata za otvorene konkurse EU fondova, sa fokusom na najavljene pozive za period 2015-2020. godine i na novi EU program HORIZON 2020.
Cilj obuke je bio unapređenje i razvoj veština za pisanje predloga projekata za EU fondove, definisanje tenderskih procedura, smernice za visoke kriterijume evaluacije evropske Komisije, upoznavanje sa alatima koji su od pomoći u poboljšanju performansi i kvalitetu projekta, mapiranje raspoloživih finansijskih sredstava iz EU Fondova, znanja u kros-kulturnim pregovaranjima, veštine za mobilisanje zainteresovanih strana, pronalazak odgovarajućih partnera i osiguravanje u realizaciji obaveza.


19. oktobar 2015.

PILOT PROJEKAT - UPOZNAVANJE DECE NIŽEG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE SA WEB INFORMACIONIM TEHNOLOGIJAMA

Privredna komora Beograda i kompanija Devana Technologies, koja je svetski lider u svom domenu upravljanja velikog broja internet sajtova, osmislile su i pokrenule pilot projekat upoznavanja dece nižeg razreda osnovne škole sa web informacionim tehnologijama. Na samom početku projekta, u ponedeljak 19. oktobra 2015. godine učenici četvrtog razreda OŠ Filip Filipović, kao ogledno odeljenje,  posetili su razvojni deo kompanije Devana Techologies, gde su ih pored organizatora projekta, dočekali zaposleni kompanije. Tokom posete, učenici su odslušali predavanje sa praktičnom primenom kako se primenom Word Press alata pravi web site, zatim su obišli kompaniju i upoznali se sa njenim funkcionisanjem, razvojnim sektorima i timovima. Po mentorskom principu, edukacija dece se dalje nastavlja u školi u okviru mini labaratorije, posebno pripremljenoj za realizaciju ovog projekta. 


14. oktobar 2015. 

INFO SESIJA  - EU FONDOVI ZA PRIVREDU SRBIJE NOVI EU PROGRAMI 2015-2020. I FINANSIJSKE MOGUĆNOSTI ZA PRIVREDU U 2015.

Privredna komora Beograda je 14. oktobra 2015. održala jednodnevnu EU info sesiju u cilju pružanja efikasne podrške privrednim subjektima koji kontinuirano rade na unapređenju poslovanja i podizanju sopstvenih kapaciteta, kako bi maksimalno, a na efikasan način iskoristili dostupnu finansijsku podršku EU Fondova namenjenu tržištu Republike Srbije,  pod nazivom: Info sesija - EU fondovi za privredu Srbije «Novi EU programi 2015-2020. i finansijske mogućnosti za privredu u 2015. godini»
Info sesijom je rukovodio tim eksperatakoji su kombinacijom teorije i praktičnih primera i informacijama, pružili učesnicima dragocena znanja za projekte i/ili projektne inicijative, a u skladu sa EU kriterijumima. 


14. oktobar 2015.

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST

U Privrednoj komori Beograda, 14. oktobra 2015. godine, realizovan je seminar na temu: “Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost”.
Seminar je realizovan u cilju informisanja članova Privredne komore Beograda, kako bi se adekvatno pripremili za primenu rešenja propisanih Zakonom. Seminar je realizovala gospođa Irina Stevanović Gavrović, Ministarstvo finansija.
Na seminaru su obrađene teme:  Strano lice kao obveznik  PDV; Poreski punomoćnik; Značajne izmene kod instituta poreskog dužnika (npr. u građevinskoj delatnosti); Oporezivanje PDV imovine, odnosno dela imovine posle izvršenog prenosa na koji nije obračunat PDV; Izmene kod mesta i vremena prometa dobara; Izdavanje računa kao nastanak poreske obaveze za pojedine promete; Izmene kod poreske osnovice; Primena posebne poreske stope PDV (usluge smeštaja i usluge prevoza putnika); Izmene kod uskraćivanja prava na odbitak prethodnog poreza (npr. prevoz i ishrana zaposlenih); Jedinstven rok za podnošenje poreske prijave.

6. oktobar 2015.

TRENING PRIPREMA I PISANJE INVESTICIONIH PROJEKATA

U Privrednoj komori Beograda, u Organizaciji Centra za edukaciju održan je trening na temu "Priprema i pisanje investicionih projekata".
Trening je koncipiran da omogući orijentaciju među različitim izvorima finansiranja, koji su na raspolaganju kompanijama u regionu i da pomogne srpskim organizacijama da nauče kako da privuku potencijalne partnere za zajedničko ulaganje.
Glavni cilj treninga je bio da omogući uvid u alternativne izvore finansiranja: kredite, investicione fondove, zajednička ulaganja i da razvije veštine za pripremu i pisanje projekata za privatne investitore.

30. septembar 2015.

PRAKTIČNA IMPLEMENTACIJA STRATEGIJE KOMPANIJE

U Privrednoj komori Beograda realizovan je seminar na temu: Praktična implementacija strategije kompanije – korišćenjem Key Performance Indicators (KPIs) - Ključnih indikatora performansi i Balanced Scorecard (BSC) - Balansiranih merila performansi.
Tokom seminara, prvi deo predavanja je bio posvećen strategiji i strategijskom menadžmentu,  upravljanju pomoću ciljeva i strateškom planiranju. Drugi deo predavanja je bio fokusiran na definisanju ključnih indikatora performansi (Key Performance Indicators – KPIs) kao i njihovoj primeni za ostvarenje misije, vizije i strateških ciljeva moderne organizacije, kao i uvođenju KPIs i balansiranih merila performansi (Balanced Scorecard – BSC) u savremenu organizaciju.  
Učesnici seminara su imali priliku i da se upoznaju sa primerima praktične upotrebe KPIs kao i softverima za Balanced Scorecard koji se u praksi koriste.


25. septembar 2015.

REALIZOVAN SEMINAR "UVOD U SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE"

U Privrednoj komori Beograda održan je jednodnevni seminar na temu "Uvod u spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje"
Ovo je uvodni seminar iz oblasti spoljnotrgovinskog i deviznog poslovanja gde polaznici dobijaju zaokruženi prikaz propisa koji su neophodni za rad. Polaznici seminara, posebno oni koji tek počinju da rade u spoljnoj trgovini, ali i rukovodioci službi, moći će da steknu kompletan uvid u složeno poslovanja  iz ove oblasti. Zato ne iznenađuje da ne tako davno za rad u spoljnoj trgovini bio je neophodan sertifikat, poznat kao “zeleni karton”. 

24. septembar 2015.

TEAM BUILDING EXPLAINED

Kako je moguće ostvariti uspešan team building događaj koji će doneti povratak novca, energije i vremena koje ste uložili? Kako obezbediti rezultate poboljšanja timskog rada po povratku na radno mesto? Praktične savete i odgovore na ova i brojna druga pitanja polaznici su dobili na seminaru “Team building explained”, koji je po prvi put uspešno održan u Privrednoj komori Beograda.

Predavač je bio Hans Buster, psiholog velikog međunarodnog iskustva  i specijalista za rad u timovima i organizacijama.


23. septembar 2015.

REALIZOVANA OBUKA ZA PISANJE PROJEKATA ZA KONKURSE EU FONDOVA SA FOKUSOM NA NOVI EU PROGRAM HORIZON 2020

U Privrednoj komori Beograda u okviru realizacije projekta „EU FONDOVI ZA PRIVREDU“ organizovana je  22. i 23. septembra 2015. godine dvodnevna obuka za pisanje projekata za otvorene konkurse EU fondova, sa fokusom na najavljene pozive za period 2015-2020. godine i na novi EU program HORIZON 2020.
Cilj obuke je bio unapređenje i razvoj veština za pisanje predloga projekata za EU fondove, definisanje tenderskih procedura, smernice za visoke kriterijume evaluacije evropske Komisije, upoznavanje sa alatima koji su od pomoći u poboljšanju performansi i kvalitetu projekta, mapiranje raspoloživih finansijskih sredstava iz EU Fondova, znanja u kros-kulturnim pregovaranjima, veštine za mobilisanje zainteresovanih strana, pronalazak odgovarajućih partnera i osiguravanje u realizaciji obaveza.


22. septembar 2015.

REVIZIJA STANDARDA ISO 9001:2015

U Privrednoj komori Beorada, u organizaciji Centra za unapređenje kvaliteta i Centra za edukaciju, 21. i 22. septembra 2015. godine, održan je kurs “NOVA VERZIJA STANDARDA ISO 9001:2015”.
Revizija standarda ISO 9001 pruža priliku organizacijama da na bolji način prilagode svoj sistem menadžmenta kvalitetom zahtevima standarda. Novi elementi oslikavaju modernu praksu i načine rada u menadžmentu i fokusiraju se na rezultate, kao i na učinke u sistemu kvaliteta.  
Učesnici kursa su dobili detaljne informacije o izmenama standarda, novinama koje se odnose na kontekst organizacije, zahteve relevantnih zainteresovanih strana, pristupu zasnovanom na riziku i njegovoj implementaciji, performansama (učinku) kvaliteta, pokazateljima, merenju i praćenju, pristupu orijentisanom na procese i značaju uključivanja najvišeg rukovodstva.


16. septembar 2015.

INFO SESIJA - EU FONDOVI ZA PRIVREDU SRBIJE NOVI EU PROGRAMI 2015-2020. I FINANSIJSKE MOGUĆNOSTI ZA PRIVREDU U 2015.

U Privrednoj komori Beograda je realizovana jednodnevna EU info sesija, u cilju pružanja efikasne podrške privrednim subjektima, koji kontinuirano rade na unapređenju poslovanja i podizanju sopstvenih kapaciteta, kako bi maksimalno, a na efikasan način iskoristili dostupnu finansijsku podršku EU Fondova namenjenu tržištu Republike Srbije.

Info sesijom EU fondovi za privredu Srbije «Novi EU programi 2015-2020. i finansijske mogućnosti za privredu u 2015. godini» je rukovodio tim eksperatakoji su, kombinacijom teorije i praktičnih primera i informacijama, omogućili učesnicima dragocena znanja za projekte i/ili projektne inicijative, a u skladu sa EU kriterijumima. 

Najava svih EU obuka, link: PRISTUP IZVORIMA FINANSIRANJA

27. avgust 2015.

KORIŠĆENJE ADWORDS ALATA U ON LINE OGLAŠAVANJU -  POSTAVKA KAMPANJA NA MREŽI ZA PRETRAGU

U Privrednoj komori Beograda je počela realizacija trodnevne radionice za postavku kampanja na pretraživačkoj mreži (search): “Korišćenje AdWords alata u on line oglašavanju i postavka kampanja na Internetu”.     
Cilj radionice je da polaznici savladaju osnove, urade dobru pripremu, samostalno postave oglas na AdWords platformi i upravljaju dalje kampanjom prateći efekte, rade analizu raspoloživih analitika, i shodno feedbacku, optimizovanje kampanje.  
Dinamika rada tokom radionica je takva da tokom dva dana polaznici rade u aplikaciji, prolaze kroz sve elemente kreiranja kampanje i oglasa, zatim tokom narednih nedelju dana primenjuju stečeno znanje na svojim konkretnim oglasima, da bi se na završnim časovima radionice razmenila iskustva učesnika i konsultacije za dalji rad od predavača. 

29. jun 2015.

KORIŠĆENJE ADWORDS ALATA U ON LINE OGLAŠAVANJU -  POSTAVKA KAMPANJA NA MREŽI ZA PRETRAGU

U Privrednoj komori Beograda, održana je trodnevna radionica "Korišćenje AdWords alata u on line oglašavanju - Postavka kampanja na mreži za pretragu". Kampanje i oglasi se putem ovog sistema, pripremaju i na stručan način upravlja, omogućavajući korisnicima i kompanijama značajne uštede u vremenu i novcu. Putem AdWords platforme kontroliše se budžet, ciljna grupa, jezička i geografska pokrivenost, prilagođenost medijima i uređajima, praćenje rezultata i analiza kampanja. 

27. jun 2015.

TRENING - FINANSIJSKA ANALIZA

U cilju sticanja novih  znanja i veština, članova  i šire stručne javnosti, Privredna komora Beograda, Udruženje trgovine i usluga i Centar za edukaciju, organizovalu su trening na temu Finansijska analiza, koji se održavao 26. i 27. juna 2015. godine. Cilj treninga je sticanje određenih znanja u primeni različitih metoda finansijske analize, kojima se procenjuje aktuelna finansijska situacija preduzeća i njegovo finansijsko zdravlje, a naročito, iniciranje posebnog načina razmišljanja, istraživanja, povezivanja i zaključivanja na osnovu rezultata primenjenih metoda analize.


24. jun 2015.

 ODRŽANA OBUKA ZA PISANJE PROJEKATA ZA KONKURSE EU FONDOVA SA FOKUSOM NA NOVI EU PROGRAM HORIZON 2020

U Privrednoj komori Beograda u okviru realizacije projekta „EU fondovi za privredu“ organizovana je  23. i 24. juna 2015. godine dvodnevna obuka za pisanje projekata za otvorene konkurse EU fondova, sa fokusom na najavljene pozive za period 2015-2020. godine i na novi EU program HORIZON 2020.
Cilj obuke je bio unapređenje i razvoj veština za pisanje predloga projekata za EU fondove, definisanje tenderskih procedura, smernice za visoke kriterijume evaluacije evropske Komisije, upoznavanje sa alatima koji su od pomoći u poboljšanju performansi i kvalitetu projekta, mapiranje raspoloživih finansijskih sredstava iz EU Fondova, znanja u kros-kulturnim pregovaranjima, veštine za mobilisanje zainteresovanih strana, pronalazak odgovarajućih partnera i osiguravanje u realizaciji obaveza.
PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2015. GODINI


22. jun 2015.

MENADŽMENT PRODAJE" - DOBRA PRAKSA RUKOVOĐENJA PRODAJNIM TIMOVIMA

Dvodnevni seminar na temu: „Menadžment prodaje“ - dobra praksa rukovođenja prodajnim timovima, realizovan je u Privrednoj komori Beograda, 15. i 22. juna 2015. godune.
Uspešna prodaja je  neophodna je za uspeh u bilo kom poslu i obuhvata svaki aspekt ovog procesa, od procesa analiziranja do realizacije prodajnih aktivnosti.
Tokom dvodnevnog seminara obrađene su oblasti: Uloga menadžera prodaje (aktivnosti, opis poslova i odgovornosti, upravljanje ciljevima, matrica „CMOK“); Planiranje prodaje (unakrsni SWOT, 5 sila, matrica ABC 1,2,3,  miks kupaca/proizvoda, koeficijent transformacije…); Prodajni tim (Selekcija, Obuka i razvoj, Vođenje tima, Nagrađivanje, Novi pravci u vođenju prodajnih timova). 
Metodologija rada predavača, gospođe Tatjana Bolpačić - regionalnog trener i konsultanta za prodaju, koncipirana je  najvećim  delom na vežbama, radionicama i simulacijama situacija (vođenje intervjua, individualni razgovor sa prodavcem- povratna informacija prodavcu, davanje otkaza...).

20. jun 2015.

REALIZOVAN XII CIKLUS SPECIJALISTIČKE OBUKE ZA PORESKO SAVETOVANJE

Privredna komora Beograda je po dvanaesti put relizovala "Specijalističku  obuku za  poresko savetovanje" Obuka je relizovana u saradnji sa Privrednim savetnikom i Common Sense Group u trajanju od 03. aprila do 20. juna 2015. godine.
Cilj specijalističke obuke  bio je da se kroz 100 časova obezbedi kvalitetno i efikasno osposobljavanje kadrova za rad na praktičnoj primeni poreskih propisa. 
Kroz anketiranje učesnika, specijalistička obuka je ocenjena sa najvišom ocenom, što ukazuje na to da će se Komora i dalje zalagati za profesionalno obrazovanje ka ostvarenju svojih strateških ciljeva.


19. jun 2015.

OBUKA ZA POLAGANJE ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE

U cilju pripreme za polaganje ispita za službenika za javne nabavke, u organizaciji Centra za privredno-pravni sistem i Centra za edukacij, 18.  i  19. juna 2015. godine u Privrednoj komori Beograda održana je dvodnevna Obuka za polaganje ispita za službenika za javne nabavke
Obuka je organizovana u skladu sa Pravilnikom o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke („Sl. glasnik RS“ br. 77/14) i obuhvata sve segmente javnih nabavki neophodne za polaganje ispita za službenika za javne nabavke.
Privredna komora Beograda će na zahtev svojih članova, nastaviti sa obukama iz ove oblasti o čemu će njeni članovi, kao i druga zainteresovana lica biti blagovremeno obavešteni.


17. jun 2015.

PRIMENA MERA EKONOMSKE ZAŠTITE POTROŠAČA

Ekonomska bezbednost korporativnog sektora postaje sve važniji segment poslovanja kompanija u svetu i Srbiji. Formiranjem posebnog tima ljudi koji će se unutar firme baviti pitanjem ekonomske bezbednosti mogu se sprečiti višemilionske zloupotrebe i gubici, naročito u velikim sistemima, istakli su stručnjaci iz ove oblasti na edukativnom skupu „Sprečiti gubitke primenom mera ekonomske zaštite poslovanja“, održanom 17. juna u organizaciji Privredne komore Beograda.
Skup je bio prilika da učesnici dobiju informacije od menadžera odeljenja ekonomske zaštite poslovanja kompanije NIS a.d, kako da smanje rizike poslovanja i zaštitite svoju kompaniju od pretnji i zloupotreba, kako spolja, tako iznutra.


16. jun 2015.

INFO SESIJA  - EU FONDOVI ZA PRIVREDU SRBIJE NOVI EU PROGRAMI 2015-2020. I FINANSIJSKE MOGUĆNOSTI ZA PRIVREDU U 2015.

Privredna komora Beograda je 16. juna 2015. održala jednodnevnu EU info sesiju u cilju pružanja efikasne podrške privrednim subjektima koji kontinuirano rade na unapređenju poslovanja i podizanju sopstvenih kapaciteta, kako bi maksimalno, a na efikasan način iskoristili dostupnu finansijsku podršku EU Fondova namenjenu tržištu Republike Srbije,  pod nazivom: Info sesija - EU fondovi za privredu Srbije «Novi eu programi 2015-2020. i finansijske mogućnosti za privredu u 2015. godini»
Info sesijom je rukovodio tim eksperatakoji su kombinacijom teorije i praktičnih primera i informacijama, omogućili učesnicima dragocena znanja za projekte i/ili projektne inicijative, a u skladu sa EU kriterijumima. 

Najava svih EU obuka, link: PRISTUP IZVORIMA FINANSIRANJA


13. jun 2015.

TRENING - FINANSIJSKA ANALIZA

U cilju sticanja novih  znanja i veština, članova  i šire stručne javnosti, Privredna komora Beograda, Udruženje trgovine i usluga i Centar za edukaciju, organizovalu su trening na temu Finansijska analiza, koji se održao 12. i 13. juna 2015. godine. Cilj treninga je sticanje određenih znanja u primeni različitih metoda finansijske analize, kojima se procenjuje aktuelna finansijska situacija preduzeća i njegovo finansijsko zdravlje, a naročito, iniciranje posebnog načina razmišljanja, istraživanja, povezivanja i zaključivanja na osnovu rezultata primenjenih metoda analize.


4. jun 2015.

RADIONICA: JAVNI NASTUP I VEŠTINE GOVORNIŠTVA

U Privrednoj komori Beograda, 4. juna 2015. godine, održana je radionica o veštinama komunikacije i javnog nastupa, koji je bio namenjen širokoj grupi profesionalaca, kao što su osobe koje se bave javnim poslom, menadžeri, političari, komercijalisti, diplomate, ali i svima drugima koji žele da unaprede svoje komunikacione veštine.
Potrebno je naučiti dobro govoriti, hrabro nastupiti, brzo razmišljati i jasno se izražavati u svakoj poslovnoj i privatnoj situaciji.

Trening je vodio Boris Teodosijević, trener poslovnih komunikacionih veština i izvršni direktor Mense Srbije


29. maj 2015.

REALZOVAN SEMINAR "SISTEM PRAVOLINIJSKE PRODAJE"

Kompanije bez posedovanja sistema prodaje neće moći da opstanu u sve jačoj konkurenciji zato što će manje uspešne kompanije sa boljim sistemom prodaje da dominiraju tržištem. Upravo zbog toga je važno da kompanija integriše sistem prodaje koji provereno dobro radi i koji daje očekivane rezultate.
Privrednici koje su želeli da se upoznaju sa novim mogućnostima povećaja prodaje na strateškom nivou, imali su priliku da u Privrednoj komori Beograda, 29. maja 2015. godine, učestvuju na  seminaru-radionici na temu: Sistem pravolinijske prodaje „The System“.
Pored konkretnih tehnika i praktičnih vežbi, polaznici su imali priliku da se upoznaju sa sistemom koji treba da ugrade u svoje firme i u lični arsenal i tako povećaju prodaju na strateškom nivou. Predavač na seminaru, gospodin Milan Stanić, praktični instruktor prodaje i konsultant u oblasti info marketinga, podelio je sa učesnicima svoja iskustva u prodaji i preneo na koji način "sistem" mogu da koriste kako bi ostvarili ciljeve.


27. maj 2015.

UGROŽAVANJE KORPORATIVNIH RESURSA SOCIJALNIM INŽENJERINGOM

Privredna komora Beograda je, u saradnji sa Inovacionim centrom Fakulteta bezbednosti u Beogradu i Srpskom asocijacijom menadžera korporativne bezbednosti, organizovala stručni seminar posvećen temi: ''Bezbednost poslovanja i socijalni inženjering''.
Kroz predavanja i diskusiju, ukazano je na socijalni inženjering koji predstavlja veoma efikasan, uslovno rečeno, novopojavni oblik ugrožavanja korporativnih resursa, pod kojim se na prvom mestu podrazumevaju informacije bez kojih nije moguć uspešan rad, funkcionisanje i poslovanje pravnog entiteta. Najkraće rečeno, socijalni inženjering je oblik manipulacije pojedincima sa ciljem da se navedu da urade nešto što inače ne bi uradili, a odnosi se na ispunjenje nekih zahteva koje postavlja napadač. U pozadini svih tih zahteva, kao krajnji cilj napadača, stoji njegova želja da pristupi i dođe u posed određenih informacija, bez obzira da li su one u elektronskoj ili papirnoj formi ili im se pak usmeno saopšte.

27. maj 2015. 

društvo srbije za odnose s javnošću dodelilo priznanja profesionalcima – prijem 2015.

Društvo Srbije za odnose s javnošću (DSOJ) nagradilo je najbolje komunikacijske kampanje, projekte i inicijative na tradicionalnom, 18. po redu godišnjem PRijemu. Za nagrade ove godine, u 13 kategorija, prijavljeno je ukupno 68 projekata, a u finalnom izboru našlo se 30 radova iz korporativnog, javnog i neprofitnog sektora.
Prestižno PRiZNANJE – Komunikator godine ove godine otišlo je u ruke Saši Jankoviću, zaštitniku građana. Nagrada za Izuzetan lični doprinos u oblasti komunikacija – Srđan Đurić za 2014. godinu uručena je Ivani Parčetić Mitić, osnivaču i urednici portala Marketing mreža. Sandra Milenković Nikolić, zaposlena u Privrednoj komori Beograda, dobitnica je Nagrade za najbolji akademski rad „Dr Dragutin Vračar“. Na osnovu ovog master rada, odbranjenog na Fakultetu za kulturu i medije, izdavačka kuća HESPERIAedu objavila je knjigu pod naslovom „Suočavanje stavova o motivaciji – etički priručnik za poslodavce i zaposlene“. Knjiga je predstavljena na Beogradskom sajmu knjiga 2014. godine.


27. maj 2015.

REALIZOVANA OBUKA ZA PISANJE PROJEKATA ZA KONKURSE EU FONDOVA SA FOKUSOM NA NOVI EU PROGRAM HORIZON 2020

U Privrednoj komori Beograda u okviru realizacije projekta „EU fondovi za privredu“ organizovana je 26. i 27. maj 2015. godine dvodnevna obuka za pisanje projekata za otvorene konkurse EU fondova, sa fokusom na najavljene pozive za period 2015-2020. godine i na novi EU program HORIZON 2020.
Cilj obuke je bio unapređenje i razvoj veština za pisanje predloga projekata za EU fondove, definisanje tenderskih procedura, smernice za visoke kriterijume evaluacije evropske Komisije, upoznavanje sa alatima koji su od pomoći u poboljšanju performansi i kvalitetu projekta, mapiranje raspoloživih finansijskih sredstava iz EU Fondova, znanja u kros-kulturnim pregovaranjima, veštine za mobilisanje zainteresovanih strana, pronalazak odgovarajućih partnera i osiguravanje u realizaciji obaveza.


19. maj 2015.

ODRŽANA EU OBUKA ZA PRAG PROCEDURE

U cilju upoznavanja članova i šire stručne javnosti o novinama koje donose projekti finansirani od strane Evropske unije, u Privrednoj komori Beograda, u organizaciji Centra za edukaciju održana je dvodnevna obuka na temu: Javne nabavke po pravilima Evropske unije – PRAG procedure.
Glavni cilj obuke je bio unapređenje znanja i razvoj veština za procedure u nabavkama po zahtevima EU, kao i priprema ponuda za raspisane tendere. Pored neophodnih teoretskih znanja koja su pružena polaznicima, dati su i konkretni praktični primeri u vezi sa pripremom tenderskih dosijea, njihovoj evaluaciji, kao i pripremi ponuda za tendere.
Zbog velikog interesovanja svojih članova, Privredna komora Beograda će nastaviti sa aktivnostima iz EU oblasti, a najavu možete videti na linku: PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA OLAKŠAVA PRISTUP IZVORIMA FINANSIRANJA KROZ OBRAZOVANJE

19. maj 2015.

INFO SESIJA  - EU FONDOVI ZA PRIVREDU SRBIJE NOVI EU PROGRAMI 2015-2020. I FINANSIJSKE MOGUĆNOSTI ZA PRIVREDU U 2015.

Privredna komora Beograda je 19. maja 2015. godine, održala jednodnevnu EU info sesiju u cilju pružanja efikasne podrške privrednim subjektima koji k,ontinuirano rade na unapređenju poslovanja i podizanju sopstvenih kapaciteta, kako bi maksimalno, a na efikasan način iskoristili dostupnu finansijsku podršku EU Fondova namenjenu tržištu Republike Srbije,  pod nazivom: INFO SESIJA - EU FONDOVI ZA PRIVREDU SRBIJE «Novi EU programi 2015-2020. i finansijske mogućnosti za privredu u 2015. godini»

Najava svih EU obuka, link: PRISTUP IZVORIMA FINANSIRANJA


13. maj 2015.

REALIZOVAN KURS NA TEMU: NOVA VERZIJA STANDARDA ISO 9001:2015

U Privrednoj komori Beograda, 12. i 13. maja 2015. godine, realizovan je kurs na temu „Nova verzija standarda ISO 9001:2015“
Revizija standarda ISO 9001 pruža priliku organizacijama da na bolji način prilagode svoj sistem menadžmenta kvaliteta zahtevima standarda. Novi elementi oslikavaju modernu praksu i načine rada u menadžmentu i fokusiraju se na rezultate kao i na učinke u sistemu kvaliteta.
Kurs je realizovao tim eksperata sertifikacione kuće Quality Austria Center prema zvanično registrovanom kursu matične kuće sa sedištem u Beču, Austrija, koja je izdala qualityaustria potvrde/sertifikate.

24. april 2015.

NOVINE U ZAKONU O PREKRŠAJIMA

U Privrednoj komori Beograda, u Organizaciji Centra za privredno–pravni sistem, Centra za edukaciju i USAID Projekat za reformu pravosuđa i odgovornu vlast, održana je treća u ovoj godini, radionica na temu:NOVINE U ZAKONU O PREKRŠAJIMA

Realizatori radionice bili su: Zoran Pašalić, predsednik Prekršajnog Apelacionog suda i Sunčica Savić, sudija Prekršajnog suda u Beogradu.

Na radionici su obrađene teme:Najznačajnije novine u Novom Zakonu o prekršajima; Odgovornost za prekršaje privrednih subjekata; Položaj i prava stranaka u prekršajnom postupku; Izmene u sistemu prekršajnih sankcija; Prekršajni nalog; Sporazum o priznanju prekrsaja.


24. april 2015.

SEMINAR: MOBING U PRAKSI – PREVENCIJA, ZAŠTITA, POSTUPAK

Tema ovog seminara veoma je aktuelna, te je izazvala  veliko interesovanje polaznika.  Imajući u vidu da je pravna regulativa iz ove oblasti relativno nova a praksa sudova i drugih nadležnih organa još uvek nedovoljno usklađena, sve je veći broj tužbi koje zaposleni podnose protiv poslodavaca zbog zlostavljanja na radu. Ovi podaci govore u prilog tome da je potrebno dobro se upoznati kako sa normativnim okvirom, tako i sa samom procedurom, načinom na koji se utvrđuju činjenice, dokaznim postupkom, ali i mogućnostima da se ovi sporovi preveniraju, ili pak reše putem posredovanja.
Predavač  na ovom seminaru bila je Ljiljana Blagojević, gradski pravobranilac grada Beograda i doktorant na temu: „ Postupak zaštite zaposlenih u slučaju zlostavljanja na radu“.


22. april 2015.

COACHING ALATI I l LIČNI RAZVOJ  SPOSOBNOSTI ZAPOSLENIH

Dvodnevna radionica iz oblasti razvoja ljudskih resursa održana je 21. i 22. aprila 2015. godine, a na njoj su obrađene teme kroz,  praktične vežbe i individualni i grupni trening, iz domena: komunikacije, rasterećenje od stresa, podizanje nivoa lične odgovornosti, etike, rada s ciljevima, donosenje odluka i otkrivanje i podsticanje sopstvenih talenata i neiskorišćenih ličnih resursa.  Kako sebi otvoriti oči i doći do jasne slike o sopstvenoj stvarnosti, na osnovu koje možemo da vučemo prave poteze umesto da samo reagujemo na ono što nam se događa.
Predavač je bio Desimir Ivanović, trener za ljudske resurse, predavač i psihoterapeut i supervizor u više evropskih zemalja, SAD, Kanadi i Australiji, sa iskustvom iz više od 700 stručnih radionica i seminara, učinio je ovu obuku izuzetno zanimljivom i uspešnom.

22. april 2015.

OBUKA ZA PISANJE PROJEKATA ZA KONKURSE EU FONDOVA SA FOKUSOM NA NOVI EU PROGRAM HORIZON 2020

U Privrednoj komori Beograda u okviru realizacije projekta „EU fondovi za privredu“ organizovana je 21. i 22. aprila 2015. godine dvodnevna obuka za pisanje projekata za otvorene konkurse EU fondova, sa fokusom na najavljene pozive za period 2015-2020. godine i na novi EU program HORIZON 2020.
Cilj obuke je bio unapređenje i razvoj veština za pisanje predloga projekata za EU fondove, definisanje tenderskih procedura, smernice za visoke kriterijume evaluacije evropske Komisije, upoznavanje sa alatima koji su od pomoći u poboljšanju performansi i kvalitetu projekta, mapiranje raspoloživih finansijskih sredstava iz EU Fondova, znanja u kros-kulturnim pregovaranjima, veštine za mobilisanje zainteresovanih strana, pronalazak odgovarajućih partnera i osiguravanje u realizaciji obaveza. 


17. april 2015.

REALIZOVANA OBUKA O EVALUACIJI RADNOG UČINKA

Obuka "Izrada i uvođenje sistema za merenje radnog učinka" realizovana je  16.  i  17. aprila 2015. godine u Privrednoj komori Beograda, u cilju upoznavanja članova i šire stručne javnosti o evaluaciji radnog učinka.
Tokom dvodnevne obuke predstavljene su primenjive metode merenja radnog učinka, povezanost sa drugim procesima, kao i analize metoda i kriterijuma procene radnog učinka zaposlenih. Najvažnije, prikazani su praktični kriterijumi i efekti do kojih dovodi njihova primena.

Najave ostalih obuka, link: CENTAR ZA EDUKACIJU PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA


17. april 2015.

REALIZOVANA EDUKACIJA POSVEĆENA PROCENI PRAVNIH  RIZIKA I ZAŠTITI OD INSAJDERSKE PRETNJE KAO ELEMENTA POSLOVNE BEZBEDNOSTI

U organizaciji Privredne komore Beograda i Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti, održan je još jedan u nizu seminara iz oblasti korporativne bezbednosti na temu procena pravnih rizika i zaštiti od insajderske pretnje kao elementi poslovne bezbednosti.
Kroz predavanja, diskusiju i radionicu, bilo je ukazano na značaj razvoja veštine procene pravnih rizika i ovladavanja  tehnikama zaštite privrednih društava i drugih organizacija od insajderske pretnje i drugih opasnosti u oblasti bezebdnosti informacija. Seminar je imao za cilj podizanje nivoa bezbednosne kulture u oblasti obrade i zaštite podataka, sticanje znanja o normativnim, organizacionim i drugim merama korporativne zaštite, kao i upoznavanje sa metodama procene rizika i principima izgradnje održivog sistema prevencije insajderske pretnje.


16. april 2015.

INFO SESIJA  - EU FONDOVI ZA PRIVREDU SRBIJE, NOVI EU PROGRAMI 2015-2020. I FINANSIJSKE MOGUĆNOSTI ZA PRIVREDU U 2015.

Privredna komora Beograda je održala jednodnevnu EU info sesiju u cilju pružanja efikasne podrške privrednim subjektima koji kontinuirano rade na unapređenju poslovanja i podizanju sopstvenih kapaciteta, kako bi maksimalno, a na efikasan način iskoristili dostupnu finansijsku podršku EU Fondova namenjenu tržištu Republike Srbije,  pod nazivom: Info sesija - EU fondovi za privredu srbije "Novi EU programi 2015-2020. i finansijske mogućnosti za privredu u 2015. godini"
Info sesijom je rukovodio tim eksperatakoji su, kombinacijom teorije i praktičnih primera, omogućili učesnicima dragocena znanja za projekte i/ili projektne inicijative, a u skladu sa EU kriterijumima. 
Najava svih EU obuka, link: PRISTUP IZVORIMA FINANSIRANJA


8. april 2015.

RADIONICA: KORIŠĆENJE ADWORDS ALATA U ON LINE OGLAŠAVANJU -  POSTAVKA KAMPANJA NA MREŽI ZA PRETRAGU

U Privrednoj komori Beograda, u saradnji sa NVA Company, održana je trodnevna radionica "Korišćenje AdWords alata u on line oglašavanju - Postavka kampanja na mreži za pretragu"
Cilj radionice je da polaznici savladaju osnove, urade dobru pripremu, samostalno postave oglas na AdWords platformi i upravljaju dalje kampanjom, podrazumevajuću praćenje efekata, analizu raspoloživih analitika, i shodno feedbacku, optimizovanje kampanje. Od posebnog značaja bili su praktični saveti i instrukcije,  koje je predavač, Sonja Jovović iz svog višegodišnjeg iskustva podelila sa učesnicima radionice, kao i mogućnost nastavka komunikacije u cilju podrške tokom napredovanja u primeni ovog alata. 


8. april 2015.

ALATI ZA PRIVLAČENjE I ZADRŽAVANjE VELIKIH KUPACA

U Privrednoj komori Beograda, organizovan je trening na temu: „Alati za privlačenje i zadržavanje velikih kupaca“.
Istraživanja govore o tome da je nekoliko puta skuplje privući novog kupca nego zadržati postojećeg i iz tog razloga je važno imati jasnu sliku o tome ko su najvredniji kupci i koliki trud je vredno uložiti kako bismo ih zadržali.  Cilj treninga je bio da učesnici unaprede veštine upravljanja velikim-važnim kupcima (key account management) sa ciljem postizanja lojalnosti istih i održive konkurentnosti na tržištu. 
Trening je namenjen izvršnom menadžmentu, zaposlenima u sektoru trgovine, komercijale, prodaje, direktorima/vlasnicima firmi, tim liderima, kao i svima koji žele da unaprede svoje lične veštine i upoznaju se sa važnim principima upravljanja velikim kupcima. 


2. april 2015.

MENADŽMENT KVALITETOM – INTERNI AUDITOR


U Privrednoj komori Beograda, u periodu od 30. marta do 2. aprila 2015. godine, realizovan je  kurs na temu: "Menadžment kvalitetom – interni auditor (proveravač)".
Cilj ovog kursa bio je da se učesnici osposobe za sprovođenje internih provera u svojoj organizaciji.
Učesnici su imali priliku da sagledaju na koji način se može dobiti sveobuhvatni pregled efektivnosti sistema, kroz proveravanje svog sistema menadžmenta kvaliteta. Program kursa je koncipiran tako da upoznaje stručnjake sa osnovnim tehnikama provere kao i međunarodnim standardom ISO 9001.  

27. mart 2015.

TRENING: PRIPREMA I PISANJE INVESTICIONIH PROJEKATA

U Privrednoj komori Beograda, u organizaciji Centra za edukaciju održan je prvi trening na temu: Priprema i pisanje investicionih projekata.
Glavni cilj treninga je bio da omogući uvid u alternativne izvore finansiranja (krediti, investicioni fondovi, zajednička ulaganja..) i da razvije veštine za pripremu i pisanje projekata za privatne investitore.
Trening je dizajniran da omogući orijentaciju među različitim izvorima finansiranja koji su na raspolaganju kompanijama u regionu i da pomogne srpskim organizacijama da nauče kako da privuku potencijalne partnere za zajedničko ulaganje.


26. mart 2015.

OBUKA ZA PISANJE PROJEKATA ZA KONKURSE EU FONDOVA SA FOKUSOM NA NOVI EU PROGRAM HORIZON 2020

U Privrednoj komori Beograda u okviru realizacije projekta „EU FONDOVI ZA PRIVREDU“ organizovana je 25. i 26. marta 2015. godine nova obuka za pisanje projekata za otvorene konkurse EU fondova, sa fokusom na najavljene pozive za period 2015-2020. godine i na novi EU program HORIZON 2020.
Cilj obuke je bio unapređenje i razvoj veština za pisanje predloga projekata za EU fondove, definisanje tenderskih procedura, smernice za visoke kriterijume evaluacije evropske Komisije, upoznavanje sa alatima koji su od pomoći u poboljšanju performansi i kvalitetu projekta, mapiranje raspoloživih finansijskih sredstava iz EU Fondova, znanja u kros-kulturnim pregovaranjima, veštine za mobilisanje zainteresovanih strana, pronalazak odgovarajućih partnera i osiguravanje u realizaciji obaveza.  

23. mart 2015.

PRIPREMA ELEKTRONSKIH OBRAZACA ZA ZAVRŠNI RAČUN - NAČIN PRIPREME I ELEKTRONSKO POTPISIVANJE DOKUMENTACIJE

Usled identifikovanih potreba i svakodnevnih upita privrednih društava, koja su u obavezi da završne finansijske izveštaje dostavljaju primenom nove aplikacije, Privredna komora Beograda, u saradnji sa Halcom ad Beograd i Agencijom za privredne registre APR organizovala je 20. i 23. marta 2015. godine, dve  radionice sa demonstracijom Priprema elektronskih obrazaca za završni račun - Način pripreme i elektronsko potpisivanje dokumentacije. Obveznici dostavljanja završnih finansijkih izveštaja putem aplikacije su mala, srednja i velika privredna društva, dok mikro, nisu, ali mogu koristiti aplikaciju ukoliko se odluče za elektronsko izveštavanje. Tokom radionice demonstriran je proces pripreme dokumenta za elektronsko potpisivanje, upis, potpis, validacija,  dati su saveti u primeni određenih programa za pripremu dokumenta, preporuke za čuvanje i korišćenje sertifikata, rešenja u situaciji većeg broja potpisnika kao i praktične smernice dostavljanja dokumenata putem aplikacije APR-a.  


19. mart 2015.

INFO SESIJA ADWORDS ALAT ZA OGLAŠAVANJE, DEFINISANJE, POKRETANJE I UPRAVLJANJE ADWORDS KAMPANJAMA

U Privrednoj komori Beograda, 19. marta 2015. godine, u saradnji sa ²NWA COMPANY², specijalizovanom za veb poslovanje, održana je info sesija Adwords alat za oglašavanje, Definisanje, pokretanje i upravljanje Adwords kampanjama.
Učesnici su tokom info sesije imali priliku da se informišu o karakteristikama i mogućnostima koriščenja, ovog sve zastupljenijeg alata za oglašavanje. Posebno je ukazano na preduslove za pokretanje Adwords kampanje, elemente koji, u cilju postizanja željenih i izbegavanja neželjenih efekata, zahtevaju prethodnu dobru pripremu, planiranje, stručno vođenje i posvećenost bavljenjem Adwords oglašavanjem.

18. mart 2015.

INFO SESIJA  - EU FONDOVI ZA PRIVREDU SRBIJE NOVI EU PROGRAMI 2015-2020. I FINANSIJSKE MOGUĆNOSTI ZA PRIVREDU U 2015.

U cilju pružanja podrške privrednim subjektima koji kontinuinirano rade na unapređenju poslovanja i podizanju sopstvenih kapaciteta, kako bi maksimalno iskoristili dostupnu finansijsku podršku EU Fondova namenjenu tržištu Republike Srbije, u Privrednoj komori Beograda održana je jednodnevna info sesija na temu: - EU fondovi za privredu Srbije «Novi EU programi 2015-2020. i finansijske mogućnosti za privredu u 2015. godini».
Info sesijom je rukovodio tim eksperata koji su  učesnicima pružili informacije kako  da inoviraju postojeća i steknu dodatna znanja u vezi sa pokretanjem projektne inicijative i izradom projekata,  a u skladu sa EU kriterijumima. 


13. mart  2015.

OBUKA ZA POLAGANJE ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE

Zbog velikog interesovanja svojih članova i šire javnosti, a u cilju pripreme za polaganje ispita za službenika za javne nabavke, u organizaciji Centra za privredno-pravni sistem i Centra za edukaciju 12. i 13. marta 2015. godine u Privrednoj komori Beograda održana je dvodnevna Obuka za polaganje ispita za službenika za javne nabavke.

Obuku su sproveli stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom u oblasti javnih nabavki u zemlji i inostranstvu: Marija Veličković, zamenik direktora Službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki grada Beograda i Jasmina Milenković, pomoćnik sekretara u Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.


26. februar 2015.

KLJUČNI INDIKATORI PERFORMANSI (KEY PERFORMANCE INDICATORS – KPIS) I BALANSIRANA MERILA PERFORMANSI (BALANCED SCORECARD – BSC) ZA OSTVARENJE POSLOVNE IZVRSNOSTI I VRHUNSKIH POSLOVNIH REZULTATA

U cilju upoznavanja članova  i šire stručne javnosti sa vodećim konceptima strategijskog menadžmenta, Privredna komora Beograda organizovala je seminar na temu: Ključni indikatori performansi (key performance indicators – kpis) i balansirana merila performansi (balanced scorecard – bsc) za ostvarenje poslovne izvrsnosti i vrhunskih poslovnih rezultata

Cilj seminara bio je da se edukuju menadžeri o značaju i primeni ključnih indikatora performansi (Key Performance Indicators – KPIs) za ostvarenje misije, vizije i strategijskih ciljeva moderne organizacije. Uvođenje ključnih indikatora performansi i balansiranih merila performansi (Balanced Scorecard – BSC) u savremenu organizaciju. Razumevanje i prihvatanje BSC-a kao vodećeg koncepta strategijskog menadžmenta i lidera inovacionog razvoja najboljih svetskih kompanija. Upoznavanje sa prikazima praktične upotrebe softvera za BSC i KPIs na konkretnim primerima u praksi. Analiza softvera za Balanced Scorecard – BSC i njihova praktična primena.

Predavač: dr Bojan Kostandinović, dipl. inž. maš, doktor ekonomskih nauka iz oblasti strategijskog menadžmenta, magistar tehničkih nauka iz oblasti industrijskog inženjerstva


25. februar 2015.

OBUKA ZA PISANJE PROJEKATA ZA KONKURSE EU FONDOVA SA FOKUSOM NA NOVI EU PROGRAM HORIZON 2020


U Privrednoj komori Beograda u okviru realizacije projekta „EU FONDOVI ZA PRIVREDU“ organizovana je 24. i 25. februara 2015. godine nova obuka za pisanje projekata za otvorene konkurse EU fondova, sa fokusom na najavljene pozive za period 2015-2020. godine i na novi EU program HORIZON 2020. 

Cilj obuke je bio unapređenje i razvoj veština za pisanje predloga projekata za EU fondove, definisanje tenderskih procedura, smernice za visoke kriterijume evaluacije evropske Komisije, upoznavanje sa alatima koji su od pomoći u poboljšanju performansi i kvalitetu projekta, mapiranje raspoloživih finansijskih sredstava iz EU Fondova, znanja u kros-kulturnim pregovaranjima, veštine za mobilisanje zainteresovanih strana, pronalazak odgovarajućih partnera i osiguravanje u realizaciji obaveza. 


21. februar 2015.

"TRANSFERNE CENE"

Usled velikog interesovanja i potrebe privrede za ovim vidom poslovne edukacije i usavršavanja, Privredne komore Beograda - Centra za edukaciju i Udruženja trgovine i usluga,  organizovala je stručni skup na temu: „Transferne cene“ sa ciljem da se učesnici upoznaju sa novim načinom utvrđivanja transfernih cena, novim načinom iskazivanja transfernih cena u poreskom bilansu, izveštaj koji se prvi put dostavlja uz poreski bilans.

Transakcije između povezanih pravnih lica dramatično su se povećale u poslednjih 20 godina što postavlja sve složenije zahteve i poslove za oporezivanje kako poreskim obveznicima, tako i nadležnim poreskim organima. Svedoci smo činjenice da transferne cene poslednjih par godina sve više zaokupljaju pažnju poreskih inspektora, a za očekivati je da će u narednom periodu biti u žiži kontrola poreza na dobit izjavio je predavač dr Milan Negovanović, iz Privrednog savetnika.


20. februar 2015.

ODRŽAN SEMINAR“UPRAVLJANJE PROJEKTIMA, TENDERI I UGOVORI U GRAĐEVINARSTVU”


U Privrednoj komori Beograda, 19. i 20. februara 2015. godine, održan seminar  “UPRAVLJANJE PROJEKTIMA, TENDERI I UGOVORI U GRAĐEVINARSTVU”.  Širok spisak aktuelnih tema iz građevinske industrije obuhvatile su teorijsku i praktičnu analizu metoda i tehnika u upravljanju projektima korišćenjem softverskog paketa MS Project .

Na seminaru je bilo reči o tenderskim procedurama sa osvrtom na upustva ponuđača, opšte i posebne uslove ugovora, kvalifikacione  kriterijume, kao i specifičnosti pojedinih ugovora i potrebne finansiske garancije. Uz veliki broj primera, predavač, dr Darko Plamenac je  iz skorašnje građevinske prakse kod nas i u okruženju govorio  o rizicima investitora i izvođača, o procedurama i neophodnim obrascima, projektnoj dokumentaciji i garantnim rokovima. Seminar je zaokružen analizom važnosti pravilnog upravljanja u oblasti klejmova, sporova i arbitraža. 


19. februar 2015.

INFO SESIJA  - EU FONDOVI ZA PRIVREDU SRBIJE NOVI EU PROGRAMI 2015-2020. I FINANSIJSKE MOGUĆNOSTI ZA PRIVREDU U 2015

U Privrednoj komori Beograda je, 19. februara 2015, održana jednodnevna EU info radionicu u cilju pružanja efikasne podrške privrednim subjektima koji kontinuinirano rade na unapređenju poslovanja i podizanju sopstvenih kapaciteta, kako bi maksimalno, a na efikasan način iskoristili dostupnu finansijsku podršku EU Fondova namenjenu tržištu Republike Srbije,  pod nazivom: INFO SESIJA - EU FONDOVI ZA PRIVREDU SRBIJE «NOVI EU PROGRAMI 2015-2020. I FINANSIJSKE MOGUĆNOSTI ZA PRIVREDU U 2015. GODINI»
Info sesijom je rukovodio tim eksperata, koji su kombinacijom teorije i praktičnih primera i informacija, omogućili učesnicima dragocena znanja za projekte i/ili projektne incijative,  da inoviraju postojeća, kao i da steknu dodatna znanja i informacije u vezi sa pokretanjem projektne inicijative i izradom projekata,  a u skladu sa EU kriterijumima. EU programi 2015-2020. su prezentovani u Privrednoj komori Beograda i nude nove finansijske mogućnosti za organizacije iz Beograda i Srbije. Info sesija je pružila polaznicima neophodne informacije o predstojećim EU programima kako bi se na vreme pripremili za nov ciklus finansiranja EU projekata, za otvorene i najavljene konkurse, kao i jasan pregled ciljeva EU fondova za Srbiju kako bi odabrali one koji najviše odgovaraju potrebama Vaše organizacije. 


13. februar 2015. 

DOSTAVLJANJE FINANSIJSKIH I DRUGIH IZVEŠTAJA I DOKUMENTACIJE ZA 2014. GODINU

Privredna komora Beograda je četvrti put uspešno realizovala poslovno stručni skup na temu “Dostavljanje finansijskih izveštaja i dokumentacije za 2014. godinu”, u petak 13. februara 2015. godine.


7. februar 2015.

ODRŽAN STRUČNI SKUP NA TEMU "IZBEGAVANJE MEĐUNARODNOG DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA"

U Privrednoj komori Beograda realizovan je stručni skup na temu: ''Izbegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja".

Stručni skup, koji je koncipiran na osnovu pravno - teoretskih znanja i iskustva iz prakse, omogućio je polaznicima upoznavanje sa opštim odredbama, ali i specifičnostima u primeni Zakona o međunarodnim ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

Predavač stručnog skupa je mr Dejan Dabetić, viši savetnik sektora  za fiskalni sistem Ministrastva finansija Republike Srbije.


23. januar 2015.

DOSTAVLJANJE FINANSIJSKIH I DRUGIH IZVEŠTAJA I DOKUMENTACIJE ZA 2014. GODINU

Privredna komora Beograda je treći put uspešno realizovala poslovno stručni skup na temu "Dostavljanje finansijskih izveštaja i dokumentacije za 2014. godinu", u petak 23. januara 2015. godine.
Učesnici su imali priliku da kroz interaktivnu komunikaciju dobiju sve važne informacije i na zadovoljstvo svih učesnika skup i organizacija ocenjen najvišom ocenom.
Teme stručnog skupa koje je Ružica Stamenković, iz Agenciji za privredne registre, prezentovala su:


23. januar 2015.

ODRŽAN SEMINAR "PRODAJA NEPOKRETNOSTI U IZVRŠNOM POSTUPKU"

U Privrednoj komori Beograda realizovan je seminar na temu: ''Prodaja nepokretnosti u izvršnom postupku''.
Predavanja, koja su koncipirana na osnovu pravno - teoretskih znanja i iskustva iz prakse, realizovali su dr Nebojša Šarkić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu i Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda u Beogradu.
Na seminaru je pažnja posvećena obradi tema koje se odnose na osnovna načela izvršnog postupka, sredstva izvršenja, pravila postupanja, prava i obaveze učesnika u postupku i ovlašćenja sudskih i privatnih izvršitelja.


27. decembra 2014.

REALIZOVAN XI CIKLUS SPECIJALISTIČKE OBUKE ZA PORESKO SAVETOVANJE

Privredna komora Beograda je po jedanaesti put relizovala "Specijalističku  obuku za  poresko savetovanje" Obuka je relizovana u saradnji sa Privrednim savetnikom i Common Sense Group u trajanju od 17. oktobra do 27. decembra 2014. godine.
Cilj specijalističke obuke  bio je da se kroz 100 časova obezbedi kvalitetno i efikasno osposobljavanje kadrova za rad na praktičnoj primeni poreskih propisa.
Kroz anketiranje učesnika, specijalistička obuka je ocenjena sa najvišom ocenom, što ukazuje na to da će se Komora i dalje zalagati za profesionalno obrazovanje ka ostvarenju svojih strateških ciljeva.


26. decembar 2014.  

TRENING: KREIRANJE EXCEL DASHBOARD-A

U Privrednoj komori Beograda, u periodu od 24. do 26. decembra 2014. godine, održan je još jedan u nizu trodnevnih treninga na temu: “Kreiranje Excel dashboard-a”.
Excel je jedan od najefikasnijih programa za grafo-analitičku i tabelarnu obradu podataka, dok dashboard, kao vizuelni interfejs, omogućava brz i jednostavan uvid u ključne parametre koji su relevantni za određeni poslovni proces ili poslovanje u celini. Dashboard izveštaji omogućavaju menadžerima da dobiju kvalitne informacije i na osnovu njih da brzo donesu odluke.


23. decembar 2014.

OBUKA ZA PISANJE PROJEKATA ZA KONKURSE EU FONDOVA SA FOKUSOM NA NOVI EU PROGRAM HORIZON 2020 

U Privrednoj komori Beograda u okviru realizacije projekta „EU fondovi za privredu“organizovana je 22. i 23. decembra 2014. godine nova obuka za pisanje projekata za otvorene konkurse EU fondova, sa fokusom na najavljene pozive za period 2014-2020. godine i na novi EU program HORIZON 2020. 


22. decembar 2014.

STRUČNI SKUP: „ZAKON O PRIVREMENOM UREĐIVANJU  OSNOVICA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA, ODNOSNO ZARADA I DRUGIH STALNIH PRIMANJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

Privredna komora Beograda, je organizovala jednodnevni stručni skup na temu „Zakon o privremenom uređivanju  osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava“, u  ponedeljak, 22. decembra 2014. godine, sa početkom u 10:00 časova, Kneza Miloša br. 12, sala VI na šestom spratu.
Predavači, Nada Marković, viši savetnik za metodologiju revizije, Državna revizorska institucija i Slavica Manojlović, rukovodilac Grupe za sistem finansiranja plata, Sektor budžeta, Ministarstvo.

11. decembar 2014.

PRIKAZ NOVIH  MODELA STANDARDA I NAJZNAČAJNIJIH IZMENA U NJIMA  -  ISO  9001:2015  i  ISO 14001:2015  DIS VERZIJE

Prоf. dr Vidоsаv Мајstоrоvić, dipl. maš. inž, redovni profesor Mašinskog fakulteta u Beogradu i predsednik JUSK-a,  upoznao je polaznike seminara sa stanjem  sertifikacije u svetu i Srbiji, kao i sa novim modelima QMS-a i EMS-a.
Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa elementima koje organizacije treba da razmotre prilikom donošenja odluke o potrebnim izmenama u sistemu menadžmenta kvalitetom i menadžmenta zaštite životne sredine,  kao i sa uticajem koji novi ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 i njihove očekivane izmene mogu imati na organizaciju i korake koje treba preduzeti u prilagođavanju novim zahtevima.


9. decembar 2014.

INFO SESIJA  - EU FONDOVI ZA PRIVREDU SRBIJE NOVI EU PROGRAMI 2014-2020. I FINANSIJSKE MOGUĆNOSTI ZA PRIVREDU U 2014.


Privredna komora Beograda je 09. decembra 2014. održala jednodnevnu EU info radionicu u cilju pružanja efikasne podrške privrednim subjektima koji kontinuinirano rade na unapređenju poslovanja i podizanju sopstvenih kapaciteta, kako bi maksimalno, a na efikasan način iskoristili dostupnu finansijsku podršku EU Fondova namenjenu tržištu Republike Srbije,  pod nazivom: INFO SESIJA - EU FONDOVI ZA PRIVREDU SRBIJE «NOVI EU PROGRAMI 2014-2020. I FINANSIJSKE MOGUĆNOSTI ZA PRIVREDU U 2014. GODINI»

5. decembar 2014.

ODRŽANA PANEL DISKUSIJA PRIVATNOG I DRŽAVNOG SEKTORA O MOTIVACIJI I PROMOCIJA KNJIGE "SUOČAVANJE STAVOVA O MOTIVACIJI"

U organizaciji Privredne komore Beograda i izdavačke kuće HESPERIAedu održana je panel diskusija privatnog i državnog sektora o motivaciji i promocija knjige "Suočavanje stvova o motivaciji", autorke mr Sandre Milenković Nikolić. Svoje stavove suočili su: Aca Marković, član Nadzornog odbora Elektroprivrede Srbije, Diana Gligorijević, direktorka marketinga – TeleGroup, Anja Ivana Milić, tehnički direktor – ArhiPro, prof. dr Tatjana Milivojević – Fakultet za kulturu i medije, Olga Kićanović, savetnica u Republičkoj Agenciji za mirno rešavanje radnih sporova i Zorica Stablović Bulajić, direktorka i glavna urednica – HESPERIAedu i moderator panela.


4. decembar 2014.

NAPLATA POTRAŽIVANJA PO OSNOVU KOMUNALNIH I SLIČNIH USLUGA, TUŽBE IZ IZVRŠNOG POSTUPKA

Nastavlajući saradnju sa Privrednim sudom u Beogradu po sedmi put u ovoj godini,  u Privrednoj komori Beograda, u prepunoj sali na šestom spratu, održan je stručni skup na temu: "Naplata potraživanja po osnovu komunalnih i sličnih usluga, tužbe iz izvršnog postupka"
Realizatori stručnog skupa bile su sudije Privrednog suda u Beogradu, dr Vesna Dabetić-Trogrlić i Branka Žerajić.
Na skupu je istaknuto: Prilikom naplate potraživanja po osnovu izvršenih komunalnih i sličnih usluga, pružalac usluga - izvršni poverilac podnosi nadležnom izvršitelju predlog za izvršenje na osnovu verodostojne isprave (npr. račun, izvod iz poslovnih knjiga, menica i dr.) koju prilaže uz predlog.


27. novembar 2014.

STRUČNI SKUP: NOVI SISTEM FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANjA (pripreme za dostavljanje finansijskih izveštaja za 2014. godinu, u elektronskoj formi)

Novine koje uvodi novi sistem finansijskog izveštavanja odnose se na: obveznike i njihove obaveze, veličinu pravnih lica, primenu regulative u skladu sa snagom i veličinom pravnih lica, vrste i obim finansijskih i drugih izveštaja i dokumentacije, usvajanje i odgovornost za finansijske izveštaje, dostavljanje finansijskih i drugih izveštaja i dokumentacije, javno objavljivanje finansijskih izveštaja i njihovo korišćenje,  sankcije. Ko su obveznici finansijskog izveštavanja? Od finansijskih izveštaja za 2014. novi obveznici su faktoring društva i crkve i verske zajednice u delu obavljanja privredne delatnosti. Šta donosi novo razvrstavanje pravnih lica? Pravna lica se razvrstavaju u skladu sa vrednostima iz evropske direktive (povećane oko 3,5 puta u odnosu na dosadašnje)  na mikro, mala, srednja i velika. Uvodi se nova kategorija - mikro pravna lica gde se sve finansijske institucije smatraju velikim, a preduzetnici mikro pravnim licima.


22. novembar 2014.

TRENING: POWERPIVOT ZA EXCEL 2010 WORKSHOP – DAJTE SMISAO VAŠIM PODACIMA

U Privrednoj komori Beograda u periodu od 20-22. novembra 2014. godine, održan je  trodnevni trening na temu: PowerPivot za Excel 2010 Workshop – Dajte smisao Vašim podacima. Microsoft PowerPivot za Excel 2010 je  fantastičan alat u svetu analize podataka čiji je cilj da pruži najkomforniji rad sa podacima u cilju poslovnog izveštavanja (BI), a istovremeno korisnicima daje svu moć koja im je potrebna za izvođenje svih vrsta analiza poslovnih podataka i to bez pomoći IT odeljenja.

17. novembar 2014.

INFO SESIJA  - EU FONDOVI ZA PRIVREDU SRBIJE "NOVI EU PROGRAMI 2014-2020. I FINANSIJSKE MOGUĆNOSTI ZA PRIVREDU U 2014."

U Privrednoj komori Beograda je održana jednodnevna EU info radionica, u cilju pružanja efikasne podrške privrednim subjektima koji kontinuinirano rade na unapređenju poslovanja i podizanju sopstvenih kapaciteta, kako bi maksimalno, a na efikasan način iskoristili dostupnu finansijsku podršku EU fondova namenjenu tržištu Republike Srbije,  pod nazivom: Info sesija - EU fondovi za privredu Srbije "Novi EU programi 2014-2020. i Finansijske mogućnosti za privredu u 2014. godini"


15. novembar 2014.

SPECIJALISTIČKA OBUKA ZA PORESKO SAVETOVANJE – (FISKALNE KASE I POREZ NA DOBIT)

Privredna komora Beograda u saradnji sa Privrednim savetnikom i Common Sense Group, po jedanaesti put organizovala "Specijalističku  obuku za  poresko savetovanje". U petoj nedelji Specijalističke obuke koja je realizovana 14. i 15. novembra 2014. bilo je reči o Fiskalnim kasama, Porezu na dobit i oporezivanju nerezidentnih pravnih lica - primena čl. 40 i 40a  zakona o porezu na dobit.

Prvog dana, o fiskalnim kasama je govorio Ivan Antić, koji je učesnicima objasnio kako da prevaziđu sve probleme sa kojima su se učesnici susretali u toku rada, sa akcentom na obveznike evidentiranja i lica koja su oslobođena obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase, fiskalni dokumenti i evidencije u vezi sa fiskalnim kasama i evidentiranje prometa, otklanjanje grešaka pri evideniranju prometa kao i kaznene odredbe u fiskalnom sistemu. Drugog dana, predavač Filip Čubrić je učesnicima govorio o poreskom obvezniku, poreskoj stopi i poreskoj osnovici a u drugom bloku o utvrđivanju obaveze poreza na dobit usklađivanjem prihoda i rashoda u poreskom bilansu na Obrascu PB1.


14. novembar 2014.

DVANAESTA RADIONICA: NOVINE U ZAKONU O PREKRŠAJIMA

Na radionici Novine u Zakonu o prekršajima su obrađene sledeće teme: Najznačajnije novine u Novom Zakonu o prekršajima; Odgovornost za prekršaje privrednih subjekata; Položaj i prava stranaka u prekršajnom postupku; Izmene u sistemu prekršajnih sankcija; Prekršajni nalog; Sporazum o priznanju krivice
Radionicu „Novine u Zakonu o prekršajima“, u Privrednoj komori Beograda, u ovoj godini, pohađalo je više od 500 učesnika, a zbog velikog interesovanja svojih članova, Privredna komora Beograda će nastaviti sa aktivnostima iz ove oblasti, u saradnji sa prekršajnim sudovima u Republici Srbiji, USAID-om i drugim relevantnim institucijama, o čemu će članovi Komore biti blagovremeno obavešteni. 


8. novembar 2014.

SPECIJALISTIČKA OBUKA ZA PORESKO SAVETOVANJE

– (Harmonizacija poreskog zakonodavstva Srbije sa poreskim pravom Evropske unije i Porez na dohodak građana)

Privredna komora Beograda u saradnji sa Privrednim savetnikom i Common Sense Group, po jedanaesti put je organizovala "Specijalističku  obuku za  poresko savetovanje". U četvrtoj nedelji Specijalističke obuke koja je realizovana 7. i 8. novembra 2014. godine, bilo je reči o harmonizaciji poreskog zakonodavstva Srbije sa poreskim pravom Evropske unije i Porezu na dohodak građana.
Važna obaveza koju je Srbija preuzela potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju jeste usklađivanje propisa sa pravnim tekovinama EU (acquis communitaire), kao i njihova dosledna primena.  Što se tiče oblasti poreskog usklađivanja, ono je regulisano članom 100 Sporazuma, kojim se predviđa da će Srbija uspostaviti saradnju u oblasti oporezivanja, uključujući mere usmerene ka daljoj reformi fiskalnog sistema i restruktuiranju poreske uprave radi efektivnije naplate javnih prihoda i borbe protiv poreske utaje i štetne poreske konkurencije.  


7. novembar 2014.

NOVINE U ZAKONU O PREKRŠAJIMA

U Privrednoj komori Beograda, u Organizaciji Centra za privredno–pravni sistem, Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta i USAID Projekat za reformu pravosuđa i odgovornu vlast održana je jedanaesta u nizu radionica na temu: Novine u Zakonu o prekršajima
Na radionici su obrađene sledeće teme: Najznačajnije novine u Novom Zakonu o prekršajima, Odgovornost za prekršaje privrednih subjekata, Položaj i prava stranaka u prekršajnom postupku, Izmene u sistemu prekršajnih sankcija, Prekršajni nalog i Sporazum o priznanju krivice.


4. novembar 2014.

ODRŽAN SEMINAR OBEZBEĐENJE LICA MESTA I DOKAZA KAO FUNKCIJA KORPORACIJSKE BEZBEDNOSTI

Korporacijska bezbednostCilj seminara bio je upoznavanje odgovornih lica i službenika obezbeđenja sa značajem poznavanja praktičnih procedura za obezbeđenje lica mesta i dokaza i pravila postupanja nakon izvršenog krivičnog dela u cilju efikasne saradnje sa nadležnim organima.
Krivična dela izvršena protiv privrednih društava mogu ostaviti ozbiljne posledice  po njegov imovinu, poslovanje i reputaciju. Zaštita interesa korporacije zahteva preventivno i aktivno delovanje na sprečavanju krivičnih dela i minimizaciji negativnih efekata ostvarenih protivpravnih akata. Jedna od najvažnijih funkcija korporacijske bezbednosti je prevencija eksternog i internog kriminalnog delovanja i pružanje pomoći nadležnim organima.


1. novembar 2014.

SPECIJALISTIČKA OBUKA ZA PORESKO SAVETOVANJE – (Carine i Porez na imovinu)

Privredna komora Beograda u saradnji sa Privrednim savetnikom i Common Sense Group, po jedanaesti put je organizovala "Specijalističku  obuku za  poresko savetovanje". U trećoj nedelji Specijalističke obuke, koja je realizovana 31. oktobra i 1. novembra 2014. godine, bilo je reči o carinama i porezu na imovinu.

Kada je reč o carinama, teme koje su bile obrađene: pojam carinske tarife, podele carinskih tarifa, pojam nomenklature, harmonizovani sistem i carinska tarifa za 2014. godinu, elementi na osnovu kojih se obračunavaju uvozne ili izvozne dažbine, kao i ostale mere predviđene u trgovini robom, zakonski osnov za oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina, neplaćanje carine, odnosno povećanje ili sniženje stope carine po carinskom i drugim zakonima.
Drugog dana bilo je reči o porezu na imovinu: porez na imovinu u statici, sve o praktičnoj primeni propisa o porezima na imovinu, porez na prenos apsolutnih prava kao i porez na nasleđe i poklon. 


30. oktobar 2014.   

ODRŽAN SEMINAR POSVEĆEN OBRADI I ZAŠTITI PODATAKA U KOMPANIJAMA

Cilj seminara bio je unapređenje postojećih znanja i analiza prakse u obradi i zaštiti podataka kojima raspolažu pravna lica - poslovne tajne, profesionalne tajne, ličnih podataka i ostalih podataka vezanih za rad kompanija i institucija, prikazivanje opštih normativnih, bezbednosnih i tehnoloških preduslova za kontinuitet poslovanja.
Zaštita poslovne tajne predstavlja jedan od nerazvijenih oblika poslovanja privrednih društava, gde ne postoje jasno definisani kriterijumi i uslovi za njegovu realizaciju.


28. oktobar 2014.

OBUKA ZA PISANJE PROJEKATA ZA KONKURSE EU FONDOVA SA FOKUSOM NA NOVI EU PROGRAM HORIZON 2020

Cilj obuke je bio unapređenje i razvoj veština za pisanje predloga projekata za EU fondove, definisanje tenderskih procedura, smernice za visoke kriterijume evaluacije evropske Komisije, upoznavanje sa alatima koji su od pomoći u poboljšanju performansi i kvalitetu projekta, mapiranje raspoloživih finansijskih sredstava iz EU Fondova, znanja u kros-kulturnim pregovaranjima, veštine za mobilisanje zainteresovanih strana, pronalazak odgovarajućih partnera i osiguravanje u realizaciji obaveza.


25. oktobar 2014.

SPECIJALISTIČKA OBUKA ZA PORESKO SAVETOVANJE – PDV (Porez na dodatu vrednost)

Privredna komora Beograda u saradnji sa Privrednim savetnikom i Common Sense Group, po jedanaesti put organizuje "Specijalističku  obuku za  poresko savetovanje". U drugoj nedelji Specijalističke obuke za poresko savetovanje koja je realizovana od 24. do 25. oktobra 2014. bilo je reči o Porezu na dodatu vrednost. Predavač je bila Irina Stevanović Gavrović iz Ministarstva finansija.
Teme koje su obrađene: Predmet oporezivanja PDV, Poreska osnovica, Poreska stopa, Poreska oslobođenja sa pravom  na odbitak prethodnog poreza, Poreska oslobođenja bez prava na odbitak prethodnog poreza...


24. oktobar 2014.

INFO SESIJA - EU FONDOVI ZA PRIVREDU SRBIJE NOVI EU PROGRAMI 2014-2020. I FINANSIJSKE MOGUĆNOSTI ZA PRIVREDU U 2014.

Privredna komora Beograda je održala jednodnevnu EU info radionicu u cilju pružanja efikasne podrške privrednim subjektima koji kontinuinirano rade na unapređenju poslovanja i podizanju sopstvenih kapaciteta, kako bi maksimalno iskoristili dostupnu finansijsku podršku EU Fondova namenjenu tržištu Republike Srbije,  pod nazivom: INFO SESIJA - EU FONDOVI ZA PRIVREDU SRBIJE «NOVI EU PROGRAMI 2014-2020. I FINANSIJSKE MOGUĆNOSTI ZA PRIVREDU U 2014. GODINI» 


18. oktobar 2014.

KREIRANJE EXCEL DASHBOARD-A, VIZUELNI PREGLED POSLOVANJA

Excel DashboardDashboard, kao vizuelni interfejs, omogućava brz i jednostavan uvid u ključne parametre koji su relevantni za određeni poslovni proces ili poslovanje u celini, a dashboard izveštaji omogućavaju menadžerima da dobiju kvalitne informacije i na osnovu njih da brzo donesu odluke.
Učesnici treninga su se tokom tri dana obučavali na koji način da velikoj količini podataka, koji im svakodnevno pristižu, daju smisao i na koji način da sačine kvalitetnu informaciju i izveštaj koji će menadžmentu omogućiti vizuelni pregled nekog segmenta poslovanja ili poslovanja u celini i pri tom pomoći pri donošenju odluka.


17-18. oktobar 2014.   

SPECIJALISTIČKA OBUKA ZA PORESKO SAVETOVANJE

Privredna komora Beograda u saradnji sa Privrednim savetnikom i Common Sense Group po jedanaesti put realizuje "Specijalističku  obuku za  poresko savetovanje".

U prvoj nedelji Specijalističke obuke za poresko savetovanje koja je realizovana od 17. do 18. oktobra 2014. bilo je reči o Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji, u okviru koje su obrađene sledeće teme: Najnovije izmene i dopune ZPPPA, Načela poreskog postupka i Postupak terenske kontrole. Predavač bio je mr Moma Kijanović, direktor Certus Consulting d.o.o- Centar za investicioni, finansijski i poreski konsalting.


17. oktobar 2014.

NOVINE U ZAKONU O PREKRŠAJIMA

U Privrednoj komori Beograda, u organizaciji Centra za privredno–pravni sistem, Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta i USAID Projekat za reformu pravosuđa i odgovornu vlast održana je deseta u nizu radionica na temu: Novine u zakonu o prekršajima. Realizatori desete radionice bili su Milan Marinović, predsednik Prekršajnog suda u Beogradu i Nevenka Pančić, sudija Apelacionog prekršajnog suda.
Na radionici su obrađene sledeće teme: Najznačajnije novine u Novom Zakonu o prekršajima, Odgovornost za prekršaje privrednih subjekata, Položaj i prava stranaka u prekršajnom postupku, Izmene u sistemu prekršajnih sankcija, Prekršajni nalog, Sporazum o priznanju krivice.


13. oktobar 2014.

PREZENTACIJA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU

Povodom početka primene Zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju („Sl. Glasnik RS“, br: 83/14 od 05. avgusta 2014. godine), Privredna komora Beograda u saradnji sa Agencijom za licenciranje stečajnih upravnika, Privrednim sudom u Beogradu i Privrednom komorom Srbije, u prepunoj sali na  šestom spratu, organizovala je prezentaciju Zakona o izmenama i dopunama zakona o stečaju.
Prezentaciju su realizovali Ivana Matić, vd direktora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika Jovan Kordić, predsednik Privrednog suda u Beogradu


10. oktobar 2014.

ODRŽAN STRUČNI SKUP: PRIMENA NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTARCIJI

U Privrednoj komori Beograda je održan stručni skup na temu: Primena najnovije izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administarciji.
Skup je vodio mr Momo Kijanović, direktor Certus Consulting doo Beograd. Kijanović je naglasio da su, prema  usvojenim izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administracij, koje su u primeni od  04. jula 2014. godine, izvršene vrlo obimne i značajne izmene i dopune kojima se ujednačava, objedinjava i pooštrava prekršajna politika u domenu poreskih propisa, stavranje pravnog okvira za dalje informatičko osavremenjivanje usluga poreskim obveznicima od strane Poreske uprave, uspostavljanje pravila koja obeshrabruju obezbeđivanje poslovne likvidnosti neplaćanja poreza i usaglašavanje odredbi ZPPPA sa odredbama drugih zakona.


10. oktobar 2014.

SEMINAR: WORDPRESS STARTER

U Privrednoj komori Beograda realizovan je prvi u nizu seminara na temu „WordPress STARTER“.  WordPress je besplatan alat otvorenog koda za kreiranje Web sajtova i blogova sa ugrađenim sistemom za upravljanje sadržajem.

Ovo je jedan od najpopularnijih sistema za upravljanje sadržajem i kreiranje Internet prezentacija, a atkuelan podatak iz drugog kvartala 2014. godine je da je preko 25% najpopularnijih Web sajtova napravljeno pomoću WordPress-a.


9. oktobar 2014.

ODRŽAN SEMINAR: "KAKO NAPLATITI POTRAŽIVANJA I ZADRŽATI B2B KUPCE?"

U organizaciji Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta i Udruženja trgovine Privredne komore Beograda, uspešno je realizovan jednodnevni seminar na temu „Kako naplatiti potraživanja i zadržati B2B kupce?“.
Tokom četri modula učesnici su imali priliku da razmatraju teme, šta je i zašto je važna naplata potraživanja, koji su sistemi naplate potraživanja B2B kupcima, kako koristiti proces uveravanja (influencing) u naplati, kako rešavati probleme u naplati potraživanja.
Svoja iskustva i znanja sa polaznicima su podelili Miodrag Kostić i mr Marko Burazor,  konsultanti i  treneri prodajnih i poslovnih veština.


3. oktobar 2014.

EVIDENTIRANJE PROMETA PREKO FISKALNE KASE

U Privrednoj komori Beograda je uspešno realizovan stručni skup na temu "Evidentiranje prometa preko fiskalne kase", sa ciljem otklanjanja eventualnih problema kod upotrebe fiskalnih kasa i unapredjenje fiskalnog sistema.
Skup je vodio Ivan Antić, specijalista za poresko savetovanje i fiskalni sistem, iz Privrednog savetnika. Na skupu je bilo reči o problemima sa kojima su se učesnici susretali u toku rada, sa akcentom na obveznike evidentiranja i lica koja su oslobođena obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase, fiskalni dokumenti i evidencije u vezi sa fiskalnim kasama i evidentiranje prometa, otklanjanje grešaka pri evideniranju prometa kao i kaznene odredbe u fiskalnom sistemu.


2. oktobar 2014.

5. QUALITY AUSTRIA FORUM

U Privrednoj komori Beograda, 2. oktobra 2014. godine, realizovan je 5. Quality Austria forum. Tema ovogodišnjeg Foruma je bila: „Menadžment rizikom vs. spoznaja katastrofe – meč u 10 rundi” 
Petu godinu za redom  QA Center i Privredna komora Beograda nastoje da učesnicima Foruma pruže informacije o novim trendovima u oblasti kvaliteta i standardizacije. Forumu je prisustvovalo preko sto učesnika, članova Privredne komore Beograda kao i predstavnika partnerskih organizacija. Predavači QA i QAC su nastojali da prenesu učesnicima zaključke iz svog bogatog iskustva u saradnji sa kompanijama koje imaju implementirane standarde. Obrađene su teme „Tajna pametnog poslovanja“ - Axel Dick, Izvršni potpredsednik QA, „Menadžment rizikom i upravljanje kontinuitetom poslovanja“ - g. Eckehard Bauer, Izvršni potpredsednik QA  i  „Obuke za bezbednost hrane – postupanje u vanrednim situacijama“ g. Vladimir Surčinski, Project Manager QAC. Posebno interesantni su bili rezultati istraživanja koje je prezentovala gđa Jelena Cice - izvršni direktor QA Center.

1. oktobar 2014.

POWERPIVOT ZA EXCEL 2010 WORKSHOP - Dajte smisao Vašim podacima 

Microsoft PowerPivot za Excel 2010 je  fantastičan alat u svetu analize podataka čiji je cilj da pruži najkomforniji rad sa podacima u cilju poslovnog izveštavanja (BI), a istovremeno korisnicima daje svu moć koja im je potrebna za izvođenje svih vrsta analiza poslovnih podataka i to bez pomoći IT odeljenja.
Tokom trodnevnog treninga polaznici su se upoznali sa načinom kreiranja PowerPivot tabela, korišćenjem tabela u realnom okruženju, kako da koriste sve mogućnosti PowerPivot-a, a  u isto vreme kako da identifikuju one slučajeve kada upotreba ovog alata nije optimalna.


24-25. septembar 2014.

OBUKA ZA PISANJE PROJEKATA ZA KONKURSE EU FONDOVA SA FOKUSOM NA NOVI EU PROGRAM HORIZON 2020  

EU fondoviU Privrednoj komori Beograda u okviru realizacije projekta „EU FONDOVI ZA PRIVREDU“ organizovana je 24. i 25. septembra 2014. godine nova obuka za pisanje projekata za otvorene konkurse EU fondova, sa fokusom na najavljene pozive za period 2014-2020. godine i na novi EU program HORIZON 2020.


25. septembar 2014.

"PRAKTIČNA PRIMENA ZAKONA O RADU I PRAVILNIKA O SADRŽAJU OBRAČUNA ZARADE, ODNOSNO NAKNADE ZARADE"

Na veliko interesovanje privrede za aktuelnu temu, u Privrednoj komori Beograda, u sali Privrednog medija uspešno realizovan stručni skup na temu: „Praktična primena Zakona o radu i pravilnika o sadržaju obračuna zarade, odnosno naknade zarade“ sa ciljem pružanja podrške privrednim subjektima na teritoriji grada Beograda.

Realiztaor skupa bila je Snežana Andžić iz Privrednog savetnika, koja je kroz interaktivnu komunikaciju učesnicima predstavila novine Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu. Na zadovoljstvo svih učesnika skupa, usaglašene su sve nejasnoće u praktičnoj primeni samog Zakona.


17. septembar 2014.

INFO SESIJA  - EU FONDOVI

ZA PRIVREDU SRBIJE "NOVI EU PROGRAMI 2014-2020. I FINANSIJSKE MOGUĆNOSTI ZA PRIVREDU U 2014."

U Privrednoj komori Beograda je, 17. septembra  2014. godine, održana jednodnevna EU info radionica, u cilju pružanja efikasne podrške privrednim subjektima koji kontinuinirano rade na unapređenju poslovanja.
Info sesijom je rukovodio tim eksperata, koji su, kombinacijom teorije i praktičnih primera, pružili učesnicima dragocena znanja u procesu izrade  projekata i pokretanje projektne inicijative, a u skladu sa EU kriterijumima. 
EU programi 2014-2020. su prezentovani u Privrednoj komori Beograda i nude nove finansijske mogućnosti za organizacije iz Beograda i Srbije.
Info sesija je pružila polaznicima neophodne informacije o predstojećim EU programima kako bi se na vreme pripremili za nov ciklus finansiranja EU projekata, za otvorene i najavljene konkurse, kao i jasan pregled ciljeva EU fondova za Srbiju.


15. septembar 2014.

ZAKON O PRIVATIZACIJI - PRAKTIČNA PRIMENA I OTVORENA PITANJA -

Zbog aktuelne teme, a na zahtev velikog broja privrednika, u Privrednoj komori Beograda, u prepunoj sali Privrednog medija centra održan je stručni skup na temu Zakon o privatizaciji - praktična primena i otvorena pitanja.
Pored brojnih tema koje su detaljno analizirane, na skupu je istaknuto i da je trenutno 502 preduzeća koja čekaju na privatizaciju, a da je rok za privatizaciju društvenog kapitala 31.12.2015. Odredbe zakona ne primenjuju se na sportske organizacije, izdavače medija, preduzeća za prof. rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i preduzeća koja su registrovana za proizvodnju naoružanja i vojne opreme, osim ukoliko je zakonima koji uređuju položaj tih preduzeća, predviđena primena odredaba ovog zakona.
U postupku privatizacije ne primenjuju se odredbe ZOPD o raspolaganju imovinom velike vrednosti i ne donose se posebne odluke o prodaji imovine.


10. septembar 2014.

ODRŽANA OBUKA UVOD U ANDROID PROGRAMIRANJE

Udruženje informatičke delatnosti i Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta Privredne komore Beograda organizovali su, drugu po redu, obuku "Uvod u android programiranje", koja je održana od 8. do 10. septembra 2014. godine.
Obuka je realizovana sa firmom Code Factory, a imala je cilj da polaznike uvede u sve elemente programiranja na Android platformi na razumljiv i konkretan način, kako bi izbegli česte početničke greške koje kasnije značajno uspore napredovanje u razvoju softvera. Na kraju kursa, polaznici su ovladali dovoljnom količinom znanja za izradu manjih aplikacija, kompletnih i spremnih za objavljivanje na Google Play-u.

8. avgust 2014.

PREZENTACIJA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU

Povodom početka primene Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu  („Sl. Glasnik RS“, br: 75/2014), koji je stupio na snagu 29. jula 2014 godine, u Privrednoj komori Beograda, organizovan je stručni skup na temu: PREZENTACIJA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU. 
U prepunoj sali na šestom spratu, nakon uvodne reči potpredsednika Privredne komore Beograda Predraga Ćurčića, prezentaciju su realizovali predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, g-đa Gordana Budimović i g-đa Snežana Bogdanović.
Nakon održane prezentacije, članovi Komore su imali priliku da postave pitanja i tako razreše sve dileme oko primene novih zakonskih rešenja. Zbog velikog interesovanja, Privredna komora Beograda će nastaviti aktivnosti u vezi sa Zakonom o radu o čemu će  članovi biti blagovremeno obavešteni.


10. jul 2014.

IZMENA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Privredna komora Beograda, Udruženje trgovine i  Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta organizovali su u saradnji sa Common Sens Group stručni seminar na temu : IZMENA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI.

U cilju  upoznavanja članova Privredne komore Beograda sa novinama  zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, seminar je održan u prostorijama Komore. Realizator seminara  predavač :  Irina Stevanović Gavrović , pomoćnik ministra, Ministarstvo finansija.


3. jul 2014.

ODRŽANA OBUKA UVOD U ANDROID PROGRAMIRANJE

U organizaciji Privredme komore Beograda, Udruženja informatičke delatnosti i Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta, održana je prva u nizu obuka "Uvod u Android programiranje", u okviru Centra za obuku programera. Obuka je realizovana sa predavačima iz firme Code Factory, a imala je cilj da polaznike uvede u sve elemente programiranja na Android platformi na razumljiv i konkretan način, kako bi izbegli česte početničke greške koje kasnije značajno uspore napredovanje. Na kraju kursa, polaznici su ovladali dovoljnom količinom znanja za izradu manjih aplikacija, kompletnih i spremnih za objavljivanje na Google Play-u.


2. jul 2014.  

ODRŽAN SEMINAR POSVEĆEN DETEKCIJI LAŽI KROZ ANALIZU PONAŠANJA

Privredna komora Beograda i Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti, u saradnji sa Inovacionim centrom Fakulteta bezbednosti u Beogradu organizovala je seminar na temu:''Primena specijalnih tehnika u korporacijskoj bezbednosti – detekcija laži kroz analizu ponašanja'', koji je održan 02.jula 2014. godine.
Predavanja je vodio kriminalistički psiholog i poligrafski ispitivač MUP-a RS, Goran Kojić, ekspert na Kriminalističko policijskoj akademiji. Učesnici su tokom interaktivnog izlaganja, iskustvenih primera i preporuka predavača, stekli fundamentalna znanja kako se priprema i sprovodi proces detekcije laganja kroz analizu ponašanja, odnosno procenjivanja ljudskog ponašanja u kontekstu korporacijske bezbednosti.
Polaznici su detaljno upoznati sa svim fazama, elementarnim uslovima i faktorima koji moraju biti ostvareni za uspešnu primenu specijalnih metoda i tehnika za sprovođnje ispitivanja i intervenisanja u kriznim situacijama u poslovnom okruženju. Posebno je istaknut značaj dobrog planiranja i pripreme uslova ispitivanja, organizovanja intervjua, veštine i znanja ispitivača.


30. jun 2014.

IZVEŠTAJ O ODRŽANOM OPERATIVNOM SASTANKU RADNE GRUPE EVLIA PROJEKTA

Projekat EVLIAInovacija je ključni pokretač evropske konkurentnosti i rasta, međutim, mlada i inovativna MSP suočavaju se sa velikim problemima u pokušajima da se pozicioniraju na tržištu i/ili da unaprede poslovanje, pre svega zbog nedostatka finansija. S druge strane, ona su obično u nepovoljnom položaju kada je reč o privlačenju eksternog finansiranja, jer obično ne mogu da ispune zahteve finansijskih posrednika i banaka, pa se ne tako retko dešava da zapadnu u ozbiljne poteškoće koje mogu dovesti i do prestanka njihovog poslovanja, a da pri tome imaju vrlo vredne resurse u pogledu nematerijalnih dobara.

Sa tim u vezi, Privredna komora Beograda je organizovala operativni sastanak radne grupe EVLIA projekta 30. juna 2013. godine sa ciljem realizacije vrlo važnih aktivnosti – obuka (on-line i kroz dvodnevni seminar tokom avgusta i septembra) za organizacije, predstavnike nadležnih institucija koje se bave pružanjem podrške ili usluga malim i srednjim preduzećima i stručnjake pojedince koji se bave valorizacijom intelektualne svojine, koja ima za cilj osposobljavanje radi identifikacije nematerijalnih dobara privrednih subjekata, koja imaju potencijal da budu novčano iskazana i generišu ekonomsku dobit za preduzeće.


26. jun 2014.

 PRIMENA PROPISA IZ OBLASTI POREZA NA DODATU VREDNOST

Privredna komora Beograda, Udruženje trgovine i  Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta organizovali su  u saradnji sa Common Sense Group po trinaesti put stručni seminar na temu: PRIMENA PROPISA IZ OBLASTI POREZA NA DODATU VREDNOST.
Cilj seminara je bio da se kroz 20 časova praktične i teorijske nastave, obezbedi kvalitetno i efikasno osposobljavanje kadrova za rad na praktičnoj primeni poreskih propisa i poreske administracije iz oblasti Poreza na dodatu vrednost.

19 jun 2014. 

OBUKA ZA PISANJE PROJEKATA ZA KONKURSE EU FONDOVA SA FOKUSOM NA NOVI EU PROGRAM HORIZON 2020

Privredna komora Beograda u okviru realizacije projekta „EU FONDOVI ZA PRIVREDU“ organizovala je 18. i 19. juna 2014. novu obuka za pisanje projekata za otvorene konkurse EU fondova, sa fokusom na najavljene pozive za period 2014-2020. godine i na novi EU program HORIZON 2020.
Obukom je rukovodio tim domaćih i inostranih stručnjaka BSN Akademije, a zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu, pružili su neophodne informacije i dragocena uputstva kako da se aplicira za bespovratna sredstva na najbolji način. Inovativna metodologija treninga zasnivala se na kombinaciji teorije i praktičnog rada na projektnim inicijativama, a održao se na srpskom i engleskom jeziku.
Tokom dvodnevne obuke predavači su odgovorili na sva pitanja ili nedoumice svih polaznika u planiranju i realizaciji projekata. Nakon treninga, polaznicima je uručeno uverenje o završenom treningu.

PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2014. GODINI

17. jun 2014. 

INFO SESIJA  - EU FONDOVI ZA PRIVREDU SRBIJE NOVI EU PROGRAMI 2014-2020. I FINANSIJSKE MOGUĆNOSTI ZA PRIVREDU U 2014.

Privredna komora Beograda je 17. juna  2014. održala jednodnevnu EU info radionicu u cilju pružanja efikasne podrške privrednim subjektima koji kontinuinirano rade na unapređenju poslovanja i podizanju sopstvenih kapaciteta, kako bi maksimalno, a na efikasan način iskoristili dostupnu finansijsku podršku EU Fondova namenjenu tržištu Republike Srbije,  pod nazivom: INFO SESIJA - EU FONDOVI ZA PRIVREDU SRBIJE «NOVI EU PROGRAMI 2014-2020. I FINANSIJSKE MOGUĆNOSTI ZA PRIVREDU U 2014. GODINI»
Info sesijom je rukovodio tim eksperata, koji su kombinacijom teorije i praktičnih primera i informacija, omogućili učesnicima dragocena znanja za projekte i/ili projektne incijative,  da inoviraju postojeća, kao i da steknu dodatna znanja i informacije u vezi sa pokretanjem projektne inicijative i izradom projekata,  a u skladu sa EU kriterijumima. EU programi 2014.-2020. su prezentovani u Privrednoj komori Beograda i nude nove finansijske mogućnosti za organizacije iz Beograda i Srbije. Info sesija je pružila polaznicima neophodne informacije o predstojećim EU programima kako bi se na vreme pripremili za nov ciklus finansiranja EU projekata, za otvorene i najavljene konkurse, kao i jasan pregled ciljeva EU fondova za Srbiju kako bi odabrali one koji najviše odgovaraju potrebama Vaše organizacije.   PLANIRANE OBUKE


12. jun 2014.

PRIBLIŽAVANJE PROBLEMATIKE OBRADE I ZAŠTITE PODATAKA  U KOMPANIJAMA

Zastita podatakaNovi zakoni i podzakonski propisi, čije je donošenje rezultat tekućih reformi u oblasti svojinskih odnosa i privrednog poslovanja, doneli su promene i u sferi obrade i zaštite podataka i čuvanja poslovne tajne, kao jednog od najvažnijih oblika zaštite poslovnih informacija (podataka i dokumenata). S obzirom na to da obavljanje privredne aktivnosti samo po sebi nameće potrebu da se neke informacije tretiraju izdvojeno od opšteg režima, ovo je tema kojoj se treba uvek iznova vraćati i kritički je vrednovati.

U skladu sa tim, a polazeći od realnog uticaja zaštite poslovnih tajni na regularnost i efikasnost tržišnog privređivanja, kao i obrade i zaštite podatka ali i od eventualnih kaznenopravnih posledica neovlašćenog pribavljanja i odavanja ovih tajni, Privredna komora Beograda u saradnji sa Srpskom asocijacijom menadžera korporativne bezbednosti, održala je 12. juna 2014. godine seminar posvećen ''OBRADA I ZAŠTITA PODATAKA - normativni aspekti''.


24. maj 2014.

SPECIJALISTIČKA OBUKA ZA PORESKO SAVETOVANJE


Poresko savetovanjeNa zadovoljstvo svih učesnika kao i organizatora, Privredna komora Beograda je u saradnji sa Privrednim savetnikom i Komon Sens d.o.o. uspešno realizovala desetu po redu „Specijalističku obuku za poresko savetovanje“.

Cilj obuke bio je da se kroz 100 časova praktične i teorijske nastave učesnicima omoogući kvalitetno i efikasno osposobljavanje za rad na primeni poreskih propisa, poreskoj administraciji, za rad na poreskim poslovima u privrednim društvima, institucijama i organizacijama javnog sektora, kao i za obavljanje poslova poreskog savetovanja.


21-23. maj 2014.

TRENING: POWERPIVOT ZA EXCEL 2010 WORKSHOP – DAJTE SMISAO VAŠIM PODACIMA 

Power PivotU Privrednoj komori Beograda, od 21. do 23. maja 2014. godine, realizovan je još jedan trening na temu "PowerPivot za Excel 2010 Workshop – Dajte smisao Vašim podacima".  Polaznici su imali priliku da se detaljno upoznaju  se načinom kreiranja PowerPivot tabela kao i njihovim korišćenjem u realnom okruženju, počevši od osnovnih koncepata, pa sve do kompleksnih modela podataka i DAX formula, a u cilju unapređenja veštine analize podataka i sticanja boljeg uvida u svoje poslovanje.


19-20. maj 2014.

OBUKA ZA PISANJE PROJEKATA ZA KONKURSE EU FONDOVA SA FOKUSOM NA NOVI EU PROGRAM HORIZON 2020

U Privrednoj komori Beograda u okviru realizacije projekta „EU FONDOVI ZA PRIVREDU“ organizovana je 19. i 20. maja 2014. godine nova obuka za pisanje projekata za otvorene konkurse EU fondova, sa fokusom na najavljene pozive za period 2014-2020. godine i na novi EU program HORIZON 2020. 

Cilj obuke je bio unapređenje i razvoj veština za pisanje predloga projekata za EU fondove, definisanje tenderskih procedura, smernice za visoke kriterijume evaluacije evropske Komisije, upoznavanje sa alatima koji su od pomoći u poboljšanju performansi i kvalitetu projekta, mapiranje raspoloživih finansijskih sredstava iz EU Fondova, znanja u kros-kulturnim pregovaranjima, veštine za mobilisanje zainteresovanih strana, pronalazak odgovarajućih partnera i osiguravanje u realizaciji obaveza. 


14. maj 2014.

ODRŽAN TRENING POSVEĆEN ULOZI I ZNAČAJU KRIZNE KOMUNIKACIJE

Krizni menadzmentPrivredna komora Beograda i Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti, u saradnji sa Inovacionim centrom Fakulteta bezbednosti u Beogradu, odžali su 14. maja 2014. godine seminar posvećen: ''Ulozi i značaju krizne komunikacije u korporacijskoj bezbednosti''. Na seminaru je istaknuto da su krize i krizne situacije neizbežan deo svakodnevnog života. Tako, postoje dve krize, one kojima Vi upravljate i one koje upravljaju vama.  Potreban je proaktivan pristup, a značajan deo upravljanja krize se odnosi na upravljanje na percepcijskom nivou, na način kako se kriza doživljava od strane ključnih javnosti. U tom smislu krizna komunikacija je izuzetno važan alat kriznog menadžementa.


14. maj 2014.

STRUČNI SKUP: DILEME BANKARSKOG SEKTORA U VEZI OVLAŠĆENJA I POSTUPANJA PRIVATNIH IZVRŠITELJA

U Privrednoj komori Beograda, u saradnji sa Komorom Izvršitelja i Udruženjem banaka Srbije, održan je stručni skup na temu: “Dileme bankarskog sektora u vezi ovlašćenja i postupanja privatnih izvršitelja”. Skup je organizovan sa ciljem da se u zajedničkoj diskusiji privatnih izvršitelja i predstavnika bankarskog sektora istaknu i razreše dileme u primeni Zakona o obezbeđenju i izvršenju, kako bi se osnovu zajedničkih stavova definisale smernice i uspostavila ujednačena praksa u postupanju učesnika u izvršnom postupku. Uvodna izlaganja podneli su Aleksandra Trešnjev, predsednik Komore Izvršitelja, Mirjana Banić, izvršitelj i Predrag Ćatić, specijalista za pravne poslove iz Udruženja banaka Srbije. Kroz prezentacije  i diskusiju istaknuta su brojna pitanja vezana za dostavljanje podataka o klijentima banaka posebno sa aspekta tajnosti podataka ličnosti, a ukazano je i na raznoliku praksu u postupanju izvršitelja.


7-8. maj 2014.

OSNOVNA OBUKA ZA INTERNU REVIZIJU

Privredne komora Beograda u saradnji sa Komon Sens, u periodu od 7. do 8. maja 2014. realizovala je četvrtu po redu Osnovnu obuku za internu reviziju.Procedure i metodologije rada same obuke saglasne su sa Međunarodnim standardima profesionalne prakse interne revizije koje je utvrdio međunarodni Institut internih revizora (Institute of Internal Auditors (IIA)), i konsistentne su sa najboljom praksom.

Predavači iz Odseka za internu reviziju, Ministarstva finansija: Slobodan Gavrović, Zoran Živojinović, Ljubinko Stanojević i Vesna Jovičić, oni su učesnicima medju kojima su bili predstavnici kompanija kao i pojedinci koji se bave ovom ili slicnom profesijom predstavili zajedničke referentne osnove za internu reviziju, osnovne koncepte koji leže u osnovi interne revizije, izazovi sa kojima će se susretati u uvođenju interne revizije, primerere kako unaprediti opšte znanje o rizicima, kontrolama i poslovnim procesima. 

25. april 2014.

ZAŠTITA INTELEKTUALNIH PRAVA PRED PRIVREDNIM SUDOM U BEOGRADUU Privrednoj komori Beograda, u Organizaciji Centra za privredno–pravni sistem, Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta održan je stručni skup na temu: ZAŠTITA INTELEKTUALNIH PRAVA PRED PRIVREDNIM SUDOM U BEOGRADU.

 Realizatori stručnog skupa bili su:

 • dr Vesna Dabetić-Trogrlić, sudija Privrednog suda u Beogradu
 • Mirjana Šarić, načelnik odeljenja za žigove u Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije

Na stručnom skupu predstavljen je značaj zaštite žiga, uslovi za njegovu zaštitu, sadržina i obim prava, sticanje žiga, zaštita žiga od povrede.


22-23. april 2014.

OBUKA ZA PISANJE PROJEKATA ZA KONKURSE EU FONDOVA SA FOKUSOM NA NOVI EU PROGRAM HORIZON 2020

EU fondoviPrivrednoj komori Beograda u okviru realizacije projekta „EU FONDOVI ZA PRIVREDU“ organizovan je 22. i 23. aprila 2014. nova obuka za pisanje projekata za otvorene konkurse EU fondova, sa fokusom na najavljene pozive za period 2014-2020. godine i na novi EU program HORIZON 2020.

Cilj obuke je bio unapređenje i razvoj veština za pisanje predloga projekata za EU fondove, definisanje tenderskih procedura, smernice za visoke kriterijume evaluacije evropske Komisije, upoznavanje sa alatima koji su od pomoći u poboljšanju performansi i kvalitetu projekta, mapiranje raspoloživih finansijskih sredstava iz EU Fondova, znanja u kros-kulturnim pregovaranjima, veštine za mobilisanje zainteresovanih strana, pronalazak odgovarajućih partnera i osiguravanje u realizaciji obaveza.


16. april 2014.

DODELJENE NAGRADE PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA

NagradjeniU prisustvu velikog broja zvanica iz javnog i društvenog života, predstavnika diplomatskog kora, Vlade RS, Skupštine grada Beograda, naučnih i obrazovnih institucija, komorskog sistema i brojnih privrednika 16. aprila 2014. godine, u Ateljeu 212 po 46. put, dodeljene su nagrade Privredne komore Beograda za najbolje doktorske disertacije, magistarske teze, master i diplomske radove, kao i nagrade za najbolje pronalaske, tehnička unapređenja i dizajnerska rešenja za školsku 2012/2013. godinu.

Čestitajući nagrađenima dr Milan Janković, predsednik Privredne komore Beograda je istakao, da zahvaljujući privrednicima, članovima Privredne komore Beograda koji su prepoznali značaj naučnih istraživanja i njihove primene u privredi, Komora Beograda i ove godine ima mogućnost da ispoštuje i valorizuje rezultate rada mladih istraživača i to će činiti i ubuduće. Ja verujem u projekat „Beograd na vodi“, investicije, mostove, metro, ali i u sve ono što ovi mladi ljudi donose i što će biti od koristi svima nama, ali i generacijama koje dolaze iza nas.


11. april 2014.

NOVINE U ZAKONU O PREKRŠAJIMA

Zakon o prekrsajimaU Privrednoj komori Beograda, u Organizaciji Centra za privredno–pravni sistem, Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta i USAID Projekat za reformu pravosuđa i odgovornu vlast održana je prva u nizu radionica na temu: NOVINE U ZAKONU O PREKRŠAJIMA. Realizatori prve radionice bili su: dr Mirjana Šušnjara, sudija Prekršajnog apelacionog suda i  Sunčica Savić, sudija Prekršajnog suda. Prisutnima su dati odgovori na konkretna pitanja i razjašnjene brojne nedoumice u vezi praktične primene ovog Zakona. 

U Privrednoj komori Beograda do 20. juna 2014. godine biće održano ukupno deset radionica na ovu temu, koje će biti realizovane svakog petka i to bez kotizacije. Privredna komora Beograda poziva sve zainteresovane predstavnike privrednih subjekata da se prijave za učešće na radionicama na brojeve telefona 3619-472, ili 2641-355, lokal 169.


9. april 2014.

PRIPREMNA NASTAVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA STICANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVLAŠĆENOG LICA U OBLASTI  SPREČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANSIRANJE TERORIZMA

Pranje novcaPripremna nastava za polaganje stručnog ispita za sticanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica u oblasti  sprečavanja pranja novca i finansiranje terorizma realizovana je u Privrednoj komori Beograda 9. aprila 2014. godine.  Svoja iskustva i znanja sa polaznicima je podelo dipl. ekonomista Dejan Trifunović, suvlasnik i zamenik direktora “IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY”

Pripremne nastava je realizovana u cilju  detaljnog upoznavanja sa propisima i novinama iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, s posebnim akcentom na pripremu za uspešno polaganje ispita i dobijanje licence u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Sl.glasnik RS", br. 20/09, 72/09 i 91/10, u primeni od 01.01.2011. godine), kako bi obveznici pomenutog Zakona imali  licencirano ovlašćeno lice i zamenika.  Nastavi su prisustvovali predstavnici "Jubmes bank" a.d. Beograd, "Delta Generali", "Grawe osiguranje a.d.o.", "FOCUS FACTOR PLUS" i "SAFE LIFE" d.o.o.


4. april 2014.

ZNAČAJ VIDEO PRODUKCIJE U UNAPREĐENJU POSLOVANJA

video produkcijaU organizaciji Udruženja informatičke delatnosti, Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta i Zajednice opštih udruženja preduzetnika, održano je stručno predavanje o multimedijalnoj kompanijskoj komunikaciji. Renomirani predavač, koji se već 20 godina bavi ovakvim načinom predstavljanja kompanija, Boris Đurić, je predstavio važnost video prezentovanja, mesto plasiranja video prezentacija, razloge za odabir profesionalaca za realiizaciju video prezentacije, izbor standarda video komunikacije, primenu video klipova i druge potrebne elemente za kreiranje i plasiranje kvalitetne video prezentacije kompanije. Video pozivnica.


28. mart 2014.

POLOŽAJ I ULOGA PRIVATNIH IZVRŠITELJA  U PRAVOSUDNOM SISTEMU SRBIJE

U Privrednoj komori Beograda, u organizaciji Centra za privredno pravni sistem i Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta, održan je stručni skup na temu: Položaj i uloga privatnih izvršitelja  u pravosudnom sistemu Srbije.

Realizatori stručnog skupa bili su: Jovan Kordić, vršilac funkcije predsednika Privrednog suda u Beogradu i Aleksandra Trešnjev, predsednik Komore Izvršitelja Republike Srbije. Na stručnom skupu su istaknuti razlozi za uvođenje privatnih izvršitelja u pravosudni sistem Srbije i to: nedovoljan broj sudskih izvršitelja, njihova nedovoljna osposobljenost za vršenje poslova izvršenja, materijalna nezainteresovanost za obavljanje delatnosti imajući u vidu veoma niske plate sudskih izvršitelja, neopremljenost ni osnovnim sredstvima za obavljanje posla.


25. mart 2014.

ODRŽAN SEMINAR NA TEMU NOVINE U JAVNIM NABAVKAMA - INTERNI AKT I PLAN NABAVKI

U organizaciji Privredna komore Beograda, u utorak, 25. marta 2014. godine, realizovan je seminar "Novine u javnim nabavkama – interni akt i plan nabavki".

Uprava za javne nabavke donela је Pravilnik o sadržini akta kojim se bliže uređuje postupak javne nabavke unutar naručioca, koji je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 106/13 od 05.12.2013. godine.

U cilju upoznavanja članova Privredne komore Beograda sa novinama u oblasti javnih nabavki, seminar je održan u prostorijama Komore. Seminar je namenjen svima koji učestvuju u postupku javnih nabavki, bilo sa strane ponuđača ili naručioca. Realizator seminara: Marija Krivokapić, licencirani predavač i konsultant za oblast javnih nabavki.


21. mart 2014.

POREZ NA IMOVINU - PRAKTIČNA PRIMENA

PoreziPrivredna komora Beograda, Udruženje trgovine i Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta organizovala je jednodnevni stručni skup na temu:  POREZ NA IMOVINU - PRAKTIČNA PRIMENA

Teme o kojima je bilo reči u okviru stručnog skupa: Poreski obveznici; Oporeziva prava kao predmet poreza na imovinu; Umanjenje obračunatog poreza za površinu zemljišta pod objektom; Način utvrđivanja poreske osnovice; 'Tržišna' vrednost kao poreska osnovica; Knjigovodstvena vrednost kao poreska osnovica.

Program skupa realizovala je predavač i specijalista za poresko savetovanje Snežana Andžić, Privredni savetnik.


21. mart 2014.

UNOVČENJE IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA

Stecajni duznikU prepunoj sali na šestom spratu Privredne komore Beograda, u organizaciji Centra za privredno pravni sistem i Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, održan je stručni skup na temu: UNOVČENJE IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA. Realizatori seminara bili su: Verica Smiljanić, vršilac funkcije Privrednog suda u Požarevcu i Dragana Todorović, licencirani stečajni Upravnik

Na seminaru je detaljno objašnje postupak prodaje pravnog lica i istaknuto da je pre pristupanja prodaji, stečajni upravnik dužan je da izvrši procenu celishodnosti prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica, odnosno celokupne imovine stečajnog dužnika u odnosu na prodaju imovine stečajnog dužnika u delovima i da o tome obavesti odbor poverilaca.


20. mart 2014.   

Održan seminar posvećen poslovnoj bezbednosti u kompanijama, bankama i ostalim finansijskim organizacijama

U organizaciji Privredne komore Beograda i Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti, 20.marta 2014.godine održana je edukacija na temu ''Poslovna bezbednost u kompanijama, bankama i ostalim finansijskim organizacijama - Integrisanje bezbednosnih funkcija, informaciona bezbednost, rizici poslovnih i ličnih podataka''.
Cilj seminara bio je podizanje svesti u oblasti zaštite od sajber kriminala i socijalnog inženjeringa, ukazivanje na način i tehnologiju zaštite od internet prevara, kao i zloupotrebe  korporativnih i ličnih podataka i integrisanje bezbednosnih funkcija u kompanijama.
Učesnike seminara o pretnjama utemeljenjim na socijalnom inženjeringu i sajber kriminalu upoznao je Saša Živanović, načelnik Odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala MUP-a, istakavši da socijalni inženjering u suštini predstavlja umeće navođenja drugih osoba da postupaju prema vašim željama. Najčešće metode prevara u socijalnom inženjeringu, odnose se na: uveravanje, lažno predstavljanje, stvaranje odgovarajuće situacije, iskorišćavanje želje za pomaganjem, iskorišćavanje starih veza iz poslovnih kontakata. Državni organi ne mogu samostalno da se suprostave viskotehnološkom kriminalu, i u tom pravcu potrebna je saradnja sa javnim i privatnim sektorom, a da bi to partnerstvo funkcionisalo na pravi način, neophodno je uspostaviti pravne mehanizme i zakonsku regulativu.


20. mart 2014.

INFO SESIJA  - EU FONDOVI ZA PRIVREDU SRBIJE NOVI EU PROGRAMI 2014-2020. I FINANSIJSKE MOGUĆNOSTI ZA PRIVREDU U 2014.

EU fondoviPrivredna komora Beograda je 20. marta  2014. održala jednodnevnu EU info radionicu u cilju pružanja efikasne podrške privrednim subjektima koji kontinuinirano rade na unapređenju poslovanja i podizanju sopstvenih kapaciteta, kako bi maksimalno, a na efikasan način iskoristili dostupnu finansijsku podršku EU Fondova namenjenu tržištu Republike Srbije,  pod nazivom: INFO SESIJA - EU FONDOVI ZA PRIVREDU SRBIJE «NOVI EU PROGRAMI 2014-2020. I FINANSIJSKE MOGUĆNOSTI ZA PRIVREDU U 2014. GODINI»

Info sesijom je rukovodio tim eksperata, koji su kombinacijom teorije i praktičnih primera i informacija, omogućili učesnicima dragocena znanja za projekte i/ili projektne incijative,  da inoviraju postojeća, kao i da steknu dodatna znanja i informacije u vezi sa pokretanjem projektne inicijative i izradom projekata,  a u skladu sa EU kriterijumima. EU programi 2014.-2020. su prezentovani u Privrednoj komori Beograda i nude nove finansijske mogućnosti za organizacije iz Beograda i Srbije. Info sesija je pružila polaznicima neophodne informacije o predstojećim EU programima kako bi se na vreme pripremili za nov ciklus finansiranja EU projekata, za otvorene i najavljene konkurse, kao i jasan pregled ciljeva EU fondova za Srbiju kako bi odabrali one koji najviše odgovaraju potrebama Vaše organizacije.


12-14. mart 2014.

ODRŽAN TRENING NA TEMU POWERPIVOT ZA EXCEL 2010 WORKSHOP - DAJTE SMISAO VAŠIM PODACIMA -

U Privrednoj komori Beograda od 12. do 14. marta 2014. godine realizovan je još jedan trening na temu PowerPivot za Excel 2010 Workshop – Dajte smisao Vašim podacima. Tokom ovog trodnevnog treninga, polaznici su imali priliku da se detaljno upoznaju se načinom kreiranja PowerPivot tabela kao i njihovim korišćenjem u realnom okruženju, počevši od osnovnih koncepata, pa sve do kompleksnih modela podataka i DAX formula, a u cilju unapređenja veštine analize podataka i sticanja boljeg uvida u svoje poslovanje. Trening su pohađali predstavnici kompanija PharmaSwiss d.o.o., Messer Tehnogas AD Beograd, Ivković d.o.o., HD Evropska konsalning grupa, Strabag d.o.o., Akvabutik d.o.o.


27. februar 2014.

 

PREDSTAVLJANJE ZAKONA O PREKRŠAJIMA

U prepunoj sali na šestom spratu Privredne komore Beograda, u organizaciji Centra za privredno pravni sistem i Suda časti pri privrednoj komori Beograda, održan je stručni skup na temu: PREDSTAVLJANJE ZAKONA O PREKRŠAJIMA
Zakon su predstavili članovi radne grupe za izradu Zakona i to: Zoran Pašalić, predsednik Prekršajnog apelacionog suda; dr Mirjana Šušnjara, sudija Prekršajnog apelacionog suda; prof. dr Nataša Mrvić Petrović, naučni saradnik na Institutu za uporedno pravo.
Prisutnima se obratio i dr Danilo Nikolić, državni sekretar u Ministarstvu pravde i državne uprave RS.
Zakon donet 25. jula 2013. godine, počinje da se primenjuje od. 1. marta 2014. godine.  


26. i 27. februar 2014.

OBUKA ZA PISANJE PROJEKATA ZA KONKURSE EU FONDOVA SA FOKUSOM NA NOVI EU PROGRAM HORIZON 2020

Eu projektiPrivrednoj komori Beograda u okviru realizacije projekta „EU FONDOVI ZA PRIVREDU“ organizovan je 26. i 27. febrauara 2014. novi trening za pisanje projekata za otvorene konkurse EU fondova, sa fokusom na najavljene pozive za period 2014-2020. godine i na novi EU program HORIZON 2020.

Cilj treninga je bio unapređenje veština za pisanje predloga projekata, definisanje tenderskih procedura, smernice za visoke kriterijume evaluacije evropske Komisije, upoznavanje sa alatima koji su od pomoći u poboljšanju performansi i kvalitetu projekta, mapiranje raspoloživih finansijskih sredstava iz EU Fondova, znanja u kros-kulturnim pregovaranjima i veštine za mobilisanje zainteresovanih strana i osiguravanje u realizaciji obaveza.


11. februar 2014.

INFO SESIJA - EU FONDOVI ZA PRIVREDU SRBIJE - NOVI EU PROGRAMI 2014-2020. I FINANSIJSKE MOGUĆNOSTI ZA PRIVREDU U 2014.

EU fondoviPrivredna komora Beograda je 11. februara 2014. održala jednodnevnu EU info radionicu u cilju pružanja efikasne podrške privrednim subjektima koji kontinuirano rade na unapređenju poslovanja i podizanju sopstvenih kapaciteta, kako bi maksimalno, a na efikasan način iskoristili dostupnu finansijsku podršku EU Fondova namenjenu tržištu Republike Srbije,  pod nazivom: INFO SESIJA - EU FONDOVI ZA PRIVREDU SRBIJE «NOVI EU PROGRAMI 2014-2020. I FINANSIJSKE MOGUĆNOSTI ZA PRIVREDU U 2014. GODINI»

Info sesijom je rukovodio tim eksperata,  koji su kombinacijom teorije i praktičnih primera i informacija, omogućili učesnicima da inoviraju postojeća, kao i da steknu dodatna znanja i informacije u vezi sa pokretanjem projektne inicijative i izradom projekata,  a u skladu sa EU kriterijumima. EU programi 2014-2020. su po drugi put prezentovani u Srbiji i nude nove finansijske mogućnosti za organizacije iz Srbije. Info sesija je pružila polaznicima neophodne informacije o predstojećim EU programima kako bi se na vreme pripremili za nov ciklus finansiranja EU projekata, za otvorene i najavljene konkurse, kao i jasan pregled ciljeva EU fondova za Srbiju kako bi odabrali one koji najviše odgovaraju potrebama Vaše organizacije.


6. februar 2014.

REALIZOVANA OBUKA "POREZI I DOPRINOSI I OBUKA ZA PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE ZA POREZ PO ODBITKU OD 1. JANUARA 2014."

Poreski odbitakPrivredna komora Beograda, Udruženje trgovine i Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta organizovali trecu po redu jednodnevnu specijalističku obuku "Porezi i doprinosi i obuka za podnošenje poreske prijave za porez po odbitku od 1. januara 2014."

Predavači koji su govoriti o zakonskim osnovama i praktičnom popunjavanju  pojedinačnih poreskih prijava za poreze i  doprinose po odbitku  (Obrazac- PPP PD)  za prihode iz radnog odnosa su: Vesna Šibalija, rukovodilac radne grupe za pripremu primene objedinjene naplate poreza po odbitku, Sektor za kontrolu, Poreska uprava Republike Srbije Snežana Matejić, Sektor za obrazovanje, komunikaciju i mađunarodnu saradnju, Poreska uprava Republike Srbije. Eelektronska komunikacija između Poreske uprave i podnosioca prijave predavač: Siniša Sekulić, Sektor za informacione i komunikacione tehnoligije i član radne grupe za pripremu primene objedinjene naplate poreza po odbitku, Poreska uprava Republike Srbije.

Na osnovu popunjenih anketa, polaznici su istakli zadovoljstvo i značaju ove aktuelne teme, kao i interaktivnom komunikacijom sa predavačima i dobijanja konkretnih odgovora na postavljena pitanja. Takođe, polaznici su izrazili zainteresovanost za sledeći termin obuke, na kojoj bi se diskutovalo o implementaciji sistema.

3. februar 2014. 

REALIZOVANA OBUKA: POREZI I DOPRINOSI I OBUKA ZA PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE

Privredna komora Beograda, Udruženje trgovine i Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta organizovali su po drugi put  jednodnevnu specijalističku obuku: POREZI I DOPRINOSI I OBUKA ZA PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE ZA POREZ PO ODBITKU OD 1. JANUARA 2014.
Predavači koji su govoriti o zakonskim osnovama i praktičnom popunjavanju  pojedinačnih poreskih prijava za poreze i  doprinose po odbitku  (Obrazac- PPP PD)  ZA PRIHODE IZ RADNOG ODNOSA su:
Vesna Šibalija, rukovodilac radne grupe za pripremu primene objedinjene naplate poreza po odbitku, Sektor za kontrolu, Poreska uprava Republike Srbije;
Snežana Matejić, Sektor za obrazovanje, komunikaciju i mađunarodnu saradnju, Poreska uprava Republike Srbije. Eelektronska komunikacija između Poreske uprave i podnosioca prijave;
Siniša Sekulić, Sektor za informacione i komunikacione tehnoligije i član radne grupe za pripremu primene objedinjene naplate poreza po odbitku, Poreska uprava Republike Srbije.
Na osnovu popunjenih anketa, polaznici su istakli zadovoljstvo i značaju ove aktuelne teme, kao i interaktivnom komunikacijom sa predavačima i dobijanja konkretnih odgovora na postavljena pitanja. Takođe, polaznici su izrazili zainteresovanost za sledeći termin obuke, na kojoj bi se diskutovalo o implementaciji sistema.


23. januar 2014.  

SEMINAR:

ZAKON O UMANJENJU NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU

U Privrednoj komori Beograda, dana  23. januara 2014. godine, održan je informativni seminar  na temu: ZAKON O UMANJENJU NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU. Zakon su predstavili: Irina Stevanović Gavrović, pomoćnica ministra u sektoru za fiskalni sistem Ministarstva finansija i  Svetlana Kuzmanović Živanović, rukovodilac Grupe za porez na dohodak građana i sistema doprinosa za socijalno osiguranje pri Ministarstvu finansija. Nakon prezentacije, prisutni su imali prilike da učestvuju u diskusiji, a sve u cilju da se razreše nejasnoće proistekle iz primene ovog zakona.
Zakon, koji predviđa smanjenje plata većih od 60.000 dinara lica zaposlenih u javnom sektoru, a čijom se primenom nastoji smanjiti budžetski deficit, stupio  je  na snagu 1. januara 2014. Rashodi za zaposlene u javnom sektoru veći su od tri odsto BDP, što je oko 900 miliona evra godišnje, i viši su nego u uporedivim državama centralne i istočne Evrope.


21. januar 2014.

REALIZOVANA OBUKA: POREZI I DOPRINOSI I OBUKA ZA PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE ZA POREZ PO ODBITKU OD 1. JANUARA 2014.

Privredna komora Beograda, Udruženje trgovine i Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta organizovali su jednodnevnu specijalističku obuku: Porezi i doprinosi i obuka za podnošenje poreske prijave za porez po odbitku od 1. januara 2014.

Predavači koji su govoriti o zakonskim osnovama i praktičnom popunjavanju  pojedinačnih poreskih prijava za poreze i  doprinose po odbitku  (Obrazac- PPP PD)  ZA PRIHODE IZ RADNOG ODNOSA su: Vesna Šibalija, rukovodilac radne grupe za pripremu primene objedinjene naplate poreza po odbitku, Sektor za kontrolu, Poreska uprava Republike Srbije Snežana Matejić, Sektor za obrazovanje, komunikaciju i mađunarodnu saradnju, Poreska uprava Republike Srbije. Eelektronska komunikacija između Poreske uprave i podnosioca prijave Siniša Sekulić, Sektor za informacione i komunikacione tehnoligije i član radne grupe za pripremu primene objedinjene naplate poreza po odbitku, Poreska uprava Republike Srbije.

Na osnovu popunjenih anketa, polaznici su istakli zadovoljstvo i značaju ove aktuelne teme, kao i interaktivnom komunikacijom sa predavačima i dobijanja konkretnih odgovora na postavljena pitanja. Takođe, polaznici su izrazili zainteresovanost za sledeći termin obuke, na kojoj bi se diskutovalo o implementaciji sistema.


26. decembar 2013.

TRENING: POWERPIVOT ZA EXCEL 2010 WORKSHOP

U Privrednoj komori Beograda, u periodu od 24. do 26. decembra 2013. godine, realizovan je još jedan trening na temu PowerPivot za Excel 2010 Workshop – Dajte smisao Vašim podacima. Tokom ovog trodnevnog treninga, polaznici su imali priliku da se detaljno upoznaju  se načinom kreiranja PowerPivot tabela kao i njihovim korišćenjem u realnom okruženju, počevši od osnovnih koncepata, pa sve do kompleksnih modela podataka i DAX formula, a u cilju unapređenja veštine analize podataka i sticanja boljeg uvida u svoje poslovanje. Trening su pohađali predstavnici kompanija "Lukoil Srbija" a.d. Beograd, Agencija za energetiku Republike Srbije, MovemCo, SAGA d.o.o. Beograd i srednje škole  "17. septembar" iz Lajkovca.


25-26. decembar 2013.

OBUKA ZA PISANJE PROJEKATA ZA KONKURSE EU FONDOVA SA FOKUSOM NA NOVI EU PROGRAM HORIZON 2020

EU fondoviU Privrednoj komori Beograda u okviru realizacije projekta „EU FONDOVI ZA PRIVREDU“ organizovana je 25. - 26. decembra 2013. novi trening za pisanje projekata za otvorene konkurse EU fondova, sa fokusom na najavljene pozive za period 2014-2020. godine i na novi EU program HORIZON 2020.

Cilj treninga je bio unapređenje veština za pisanje predloga projekata, definisanje tenderskih procedura, smernice za visoke kriterijume evaluacije evropske Komisije, upoznavanje sa alatima koji su od pomoći u poboljšanju performansi i kvalitetu projekta, mapiranje raspoloživih finansijskih sredstava iz EU Fondova, znanja u kros-kulturnim pregovaranjima i veštine za mobilisanje zainteresovanih strana i osiguravanje u realizaciji obaveza.


23. decembar 2013.

REALIZOVANA:

DEVETA SPECIJALISTIČKU OBUKU ZA  PORESKO SAVETOVANJE

Na zadovoljstvo svih učesnika i njihovog  interesovanja za vidom poslovne edukacije i usavršavanja u okviru poreskog sistema Privredna komora Beograda u saradnji sa Privrednim savetnikom i Common sens group po deveti put uspešno je realizovala: SPECIJALISTIČKU OBUKU ZA PORESKO SAVETOVANJE

Cilj specijalističke obuke je bio da se obezbedi kvalitetno i efikasno osposobljavanje kadrova za rad na primeni poreskih propisa, odnosno za rad u poreskoj administraciji, za rad na poreskim poslovima u privrednim društvima i u institucijama i organizacijama javnog sektora, kao i za obavljanje poslova poreskog savetovanja.


17. decembar 2013.

NEOPHODNO DONOŠENJE PODZAKONSKIH AKATA U CILJU BLAGOVREMENE PRIMENE ZAKONA O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU 

U organizaciji Privredne komore Beograda i Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti, 17. decembra 2013. godine održan je seminar na temu: ''Obaveze privrednih subjekata po osnovu Zakona o privatnom obezbeđenju'', koji je bio posvećen sagledavanju i obradi usvojenog novog zakonskog rešenja, kojim se reguliše oblast privatnog obezbeđenja.
Donošenjem novog Zakona predviđa se uspostavljanje registra firmi koje se bave obezbeđenjem, uređuju se obavezno obezbeđenje i zaštita određenih objekata kritične infrastrukture, poslovi i rad pravnih i fizičkih lica u oblasti privatnog obezbeđenja, uslovi za njihovo licenciranje, način vršenja poslova i ostvarivanje nadzora nad njihovim radom.

Seminar je imao za cilj da se privredni subjekti upoznaju sa novim propisima - normativnim rešenjima iz oblasti privatnog obezbeđenja, kao i pravima i obavezama pružaoca i korisnika usluga privatnog obezbeđenja.


13. decembar 2013. 

INFO SESIJA  - EU FONDOVI ZA PRIVREDU SRBIJE «NOVI EU PROGRAMI 2014-2020. I FINANSIJSKE MOGUĆNOSTI ZA PRIVREDU U 2014. GODINI»


Privredna komora Beograda je 13. decembra 2013. održala jednodnevnu EU info radionicu u cilju pružanja efikasne podrške privrednim subjektima koji kontinuirano rade na unapređenju poslovanja i podizanju sopstvenih kapaciteta, kako bi maksimalno, a na efikasan način iskoristili dostupnu finansijsku podršku EU Fondova namenjenu tržištu Republike Srbije,  pod nazivom: INFO SESIJA - EU FONDOVI ZA PRIVREDU SRBIJE «NOVI EU PROGRAMI 2014-2020. I FINANSIJSKE MOGUĆNOSTI ZA PRIVREDU U 2014. GODINI»

Info sesijom je rukovodio tim eksperata,  koji su kombinacijom teorije i praktičnih primera i informacija, omogućili učesnicima da inoviraju postojeća, kao i da steknu dodatna znanja i informacije u vezi sa pokretanjem projektne inicijative i izradom projekata,  a u skladu sa EU kriterijumima. EU programi 2014-2020. su po drugi put prezentovani u Srbiji i nude nove finansijske mogućnosti za organizacije iz Srbije. Info sesija je pružila polaznicima neophodne informacije o predstojećim EU programima kako bi se na vreme pripremili za nov ciklus finansiranja EU projekata, za otvorene i najavljene konkurse, kao i jasan pregled ciljeva EU fondova za Srbiju kako bi odabrali one koji najviše odgovaraju potrebama Vaše organizacije.


10. decembar 2013.

SEMINAR: "BANKARSKA GARANCIJA KAO INSTRUMENT OBEZBEĐENJA"

U organizaciji Privredne komore Beograda - Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta i Udruženja finansijskih organizacija, 10. decembra 2013. godine, u prostorijama Trening Sektora Alpha Bank Srbija A.D. za grupu zaposlenih je održan seminar na temu "Bankarska garancija kao instrument obezbeđenja". Seminar je ralizovala Cvijeta Anđelković, Trade finance consultant i član ICC Bankarske komisije. Polaznici seminara su imali priliku da se upoznaju sa značajem bankarske garancije, pravima i obavezama učesnika, prednostima i razlikama  ovog instrumenta u  odnosu na druge instrumenete obezbeđenja potraživanja, načinu realizacije i uslovima zahteva za plaćanje garnacije, sa posebnim osvrtom na  međunarodna  pravila za garancije na poziv URDG 758  izdata od strane ICC Pariz. Seminar je ocenjen kao izuzetno uspešan, a polaznici su pored teorijskih znanja imali mogućnost da se upoznaju i sa primerima iz prakse.


6. decembar 2013.   

Novi trend u međunarodnom prometu - instrumenti plaćanja  sa posebnim osvrtom na dokumenta po akreditivu ( Revizija ISBP)

U Privrednoj komori Beograda, u organizaciji Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta, Udruženja finansijskih organizacija i Udruženja trgovine, u petak, 6. decembra 2013. godine, realizovan je seminar na temu:  „Novi trend u međunarodnom prometu - instrumenti plaćanja  sa posebnim osvrtom na dokumenta po akreditivu ( Revizija ISBP)”.
Seminar je realizovala Cvijeta Anđelković, Trade finance consultant i član ICC Bankarske komisije, Pariz.
Seminaru su prisustvovali zaposleni u bankarskom sektoru i spoljnotrgovinskim kompanijama. Cilj seminara je bio da se učesnicima pruže informacije o karakteristikama i značaju izbora najpovoljnijeg i najsigurnijeg mehanizma plaćanja u međunarodnom prometu. Pored standardnih instrumenata plaćanja / doznaka, inkaso, akreditivi /  bili su obrađeni i novi mehanizmom u međunarodnom prometu - BPO (platna obligacija banke) ili elektronski akreditiv, čija je primena počela 1. juna 2013. godine. Imajući u vidu izraženo interesovanje učesnika u  dosadašnjim seminarima iz ove oblasti, kao i česta pitanja iz prakse, posebna pažnja je bila  posvećena dokumentima i značaju pregleda dokumenata po dokumentarnom akreditivu.  

27. novembar 2013.

ODRŽAN SEMINAR: ''KONTINUITET POSLOVANJA I VANREDNE SITUACIJE U SISTEMU KORPORATIVNE BEZBEDNOSTI''

U organizaciji Privredne komore Beograda i Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti, održan je još jedan u nizu seminara, ovog puta posvećen temi: ''Kontinuitet poslovanja i vanredne situacije u sistemu korporativne bezbednosti".

Seminar je imao za cilj osposobljavanje polaznika za sagledavanje potreba i obaveza poslovnih subjekata i organa uprave iz oblasti upravljanja kontinuitetom poslovanja i oporavkom od vanrednih situacija radi uspostavljanja praktično primenjivog sistemskog reagovanja na vanredne situacije i kontinuirano poslovanje u vanrednim uslovima, a u odnosu na poslovne procese i veličinu organizacije.

26. novembra 2013.

ODRŽANA PRIPREMNA NASTAVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA STICANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVLAŠĆENOG LICA U OBLASTI SPREČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANSIRANJE TERORIZMA  


U organizaciji Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta i Udruženja finansijskih organizacija Komore Beograda održana je 26. novembra  2013. godine pripremna nastava za polaganje stručnog ispita za sticanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranje terorizma“.

Događaj je okupio predstavnike računovodstvenih agencija, osiguravajućih i revizorskih kuća i banaka, kao što su: BEOFLAME DOO, ERSTE GROUP IMMORENT SERBIA DOO, SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD, AGENCIJA TREZOR, DDOR GARANT, PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA i drugi. U ime Privredne komore Beograda prisutne učesnike pozdravile su Vera Dostanić, sekretar Udruženja finansijskih organizacija i Sandra Milenković, rukovodilac Sektora za poslovno obrazovanje, koje su ujedno najavile i održavanje stručnog ispita  iz oblasti sprečavanja pranja novca  i finansiranja terorizma u prostorijama Privredne komore Beograda, 28. novembra 2013. godine, a u organizaciji Uprave.


6. novembar 2013.

ODRŽAN SEMINAR "PRODAJNA PREZENACIJA KLJUČNIM B2B KUPCIMA"

U organizaciji Udruženja trgovine i Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta Komore Beograda održan je jednodnevni seminar 6. novembra 2013. godine na temu: "PRODAJNA PREZENTACIJA KLJUČNIM B2B KUPCIMA".  

Seminaru su prisustvovali predstavnici sledećih kompanija: EUROQUALITY GROUP, GM KONSALTING, BLUMEN GROUP DOO, CYCLE DOO i drugi. Prisutne učesnike seminara pozdravila je Sandra Milenković, rukovodilac Sektora za poslovno obrazovanje.

30-31. oktobar2013.  

Trening: Izbor i priprema naslednika u porodičnim kompanijama

U Privrednoj komori Beograda u periodu od 30. do  31. oktobra  2013. godine, održan je trening  „Izbor i priprema naslednika u porodičnim kompanijama”. Trening se bavi najvažnijim aspektima ispravnog izbora i kvalitetne pripreme naslednika i njegovih saradnika. Kroz odgovarajuće vežbe, prikaz alata i prezentaciju modela i slučajeva iz prakse, na treningu su obrađene teme: Određivanje stadijuma razvoja porodične kompanije; Razjašnjavanje daljeg pravca razvoja porodične kompanije; Preduslovi za dalji uspešan razvoj porodične kompanije; Selekcija naslednika i preporuke za oblikovanje njegovog radnog mesta; Uvođenje naslednika u posao; Plan uvođenja naslednika u posao.
Trening je realizovao gospodin Nebojša Carić, sertifikovani konsultanti i eksperti Adizes Instituta - Adizes Business Consulting.


24. oktobar 2013.

ODRŽAN SEMINAR „DEVIZNO POSLOVANJE I DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA NARODNOJ BANCI SRBIJE“ 

U organizaciji Privredne komore Beograda (Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta, Udruženje trgovine i Udruženje finansijskih organizacija) i Udruženja „KLUB PRVIH ŽENA“ održan je jednodnevni seminar u četvrtak, 24. oktobra 2013. godine, na temu „DEVIZNO POSLOVANJE I DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA NARODNOJ BANCI SRBIJE“.

Tema seminara je okupila predstavnike sledećih kompanija: GEBRUDER WEISS DOO, UNIVERZAL BANKA AD, GRAND CASINO, BEST-INVEST, MOZZART DOO i druge. Prisutne učesnike seminara pozdravila je Sandra Milenković, rukovodilac Sektora za poslovno obrazovanje Komore Beograda.   


23. oktobar  2013.

POD SLOGANOM "BEOGRAD KAO INSPIRACIJA ZA VELIKA OTKRIĆA ", DODELJENE TRADICIONALNE NAGRADE PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA

U prepunoj sali pozorišta "Atelje 212", uručene su tradicionalne godišnje nagrade Privredne komore Beograda za najbolje doktorske disertacije, magistarske teze, master i diplomske/završne radove, najbolje pronalaske, dizajnerska rešenja i tehnička unapređenja. Nagrade se dodeljuju u cilju što kvalitetnijeg i uspešnijeg povezivanja privrede i nauke i afirmisanja pronalazačkih, dizajnerskih i inovatorskih  rešenja primenljivih u privredi.
Svečanoj dodeli nagrada prisustvovali su predstavnici Vlade Republike Srbije, Skupštine grada Beograda, diplomatskog kora, Rektorata Univerziteta u Beogradu, beogradskih univerziteta i  instituta, komorskog sistema, regionalnih i domaćih institucija i organizacija, kao i brojni privrednici.

Predsednik Privredne komore Beograda, dr Milan Janković je, obraćajući se zvanicama, istakao da bi Privredna komora Beograda u dugogodisnjoj tradiciji dodele nagrada nastoji da podrži talentovane ljude kako bi ostavili trag iza sebe, poveli naše društvo napred i učinili da Beograd postane svetla tačka u regionu i celom svetu. Nagrada Komore bi trebalo da bude još jedna referenca za plasiranje novih ideja i inovacija. Značaj kontinuiteta Nagrade Privredne komore Beograda ogleda se, pre svega, u dugoj tradiciji negovanja inovativnosti i unapređenja naučnog, privrednog i umetničkog stvaralaštva. 


21-23. oktobar 2013.

POWERPIVOT ZA EXCEL 2010 WORKSHOP – DAJTE SMISAO VAŠIM PODACIMA

U Privrednoj komori Beograda, od 21. do 23. oktobra 2013. godine, realizovan je trening PowerPivot za Excel 2010 Workshop – Dajte smisao Vašim podacima. Tokom ovog trodnevnog treninga, polaznici su imali priliku da se detaljno upoznaju  se načinom kreiranja PowerPivot tabela kao i njihovim korišćenjem u realnom okruženju, počevši od osnovnih koncepata, pa sve do kompleksnih modela podataka i DAX formula. Cilj ovog treninga je unapređenje veština analize podataka, a samim tim i bolji uvid u poslovanje.
Trening je dizajniran za profesionalce koji žele da koriste sve mogućnosti PowerPivot-a dok u isto vreme dozvoljava da se identifikuju oni slučajevi kada upotreba PowerPivot-a nije najoptimalnija. Ovaj trening se održava po programu PowerPivot Workshop koji su osmislili svetski priznati stručnjaci na polju Microsoft BI rešenja, Marco Russo i Alberto Ferrari i namenjen je svima onima koji žele da steknu bolji uvid u poslovanje svoje kompanije.
Treningu  su prisustvovali  zaposleni u  kompanijama: Tehnohemija,  Victoria Group,  NIS,  BASF SRBIJA kao i  Narodne banke Srbije, a svoje iskustvo i znanje sa polaznicima je podelio predavač, Aleksandar Matić - dipl.ing. MBA PMP.

23. oktobar 2013. 

GODIŠNJA NAGRADA PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA ZA NAJBOLJE DOKTORSKE DISERTACIJE, MAGISTARSKE TEZE, MASTER I DIPLOMSKE/ZAVRŠNE RADOVE, PRONALASKE, DIZAJNERSKA REŠENJA I TEHNIČKA UNAPREĐENJA

Privredna komora Beograda tradicionalno dodeljuje Godišnju nagradu za najbolje doktorske disertacije, magistarske teze, master i diplomske/završne radove, najbolje pronalaske, dizajnerska rešenja i tehnička unapređenja, radi što kvalitetnijeg i uspešnijeg povezivanja privrede i nauke i afirmisanja pronalazačkih, dizajnerskih i inovatorskih  rešenja primenljivih u privredi.

Godišnju nagradu za najbolje doktorske disertacije, magistarske teze, master i diplomske radove Privredna komora Beograda dodeljuje od 1968. godine.
Tradicionalno, počev od 1975. godine, Privredna komora Beograda dodeljuje i Godišnju nagradu za najbolje pronalaske i tehnička unapređenja.
Godine 1984. Godišnju nagradu Privredna komora Beograda dodeljuje i za najbolja rešenja u oblasti dizajna (industrijsko oblikovanje, grafički dizajn, vizuelne komunikacije, ergonomske i marketinške dizajnerske inovacije) za oblast privrede.

Svečanа dodelа Godišnje nagrade za 2011/2012. godinu, biće održana u sredu, 23. oktobra 2013. godine, u 19:30 časova, Atelje 212, Svetogorska 21.


14. oktobar 2013.

PREDAVANJE: NEURO LINGVISTIČKO PROGRAMIRANJE (NLP) KAO NAJEFIKASNIJI KOMUNIKACIONI MODEL SA PRIMENOM U POSLOVANJU

NLP predavanjeU Privrednoj komori Beograda, 14. oktobra 2013. godine, održano je predavanje na temu: “Neuro Lingvističko Programiranje (NLP) kao najefikasniji komunikacioni model sa primenom u poslovanju” u organizaciji Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta i Udruženja “KLUB PRVIH ŽENA”.
Neuro-lingvističko programiranje (NLP) nas uči  kako povećavati efikasnost svake komunikacije, kao i veštinama i tehnikama koje koriste veliki svetski pregovarači, državnici i druge osobe koje ostvaruju visoke performanse korišćenjem komunikacionih veština.
Slušaoci su imali priliku da saznaju “Šta je NLP, da se upoznaju sa efikasnim principima funkcionisanja komunikacije, kao i sa pet konkretnih veština i tehnika NLP-a. Svoje veštine i znanja sa učesnicima je podelio predavač Zoran Drobnjak, dipl. ing. menadžmenta, NLP trener, business coach i autor knjige „Ljudi vole slične sebi - RAPPORT“.

10. oktobar 2013.

Seminar: “BANKARSKA GARANCIJA KAO INSTRUMENT OBEZBEĐENJA U MEĐUNARODNOM PROMETU”

U organizaciji Udruženja finansijskih organizacija, Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta i Udruženja trgovine, u Privrednoj komori Beograda, održan je seminar na temu: "Bankarska garancija kao instrument obezbeđenja u međunarodnom prometu". Seminar je imao za cilj da unapredi znanja iz oblasti spoljnotgovinskog poslovanja, ukaže na značaj garancije kao instrumenta obezbeđenja i primenu međunarodnih pravila za garancije. Seminar je ralizovala Cveta Anđelković, Trade finance consultant i član ICC Bankarske komisije,  a u radu su učestvovali predstavnici Komercijalne banke, Alpha banke, Findomestic banke, Dunav banke, Unicredit bnke, NLB banke, Energoprojekta i drugih kompanija.  Seminar je ocenjen kao izuzetno uspešan, a naročito je pohvaljeno što su pored teorijskih znanja obrađeni brojni primeri iz prakse.


9. oktobar 2013.

PREDAVANJE “ OSTVARITE POSLOVNE I FINANSIJSKE CILJEVE“  

PredavanjeU organizaciji Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta Privredne Komore Beograda i Udruženja „KLUB PRVIH ŽENA“ 9. oktobra 2013. godine održano je predavanje na temu:  „OSTVARITE POSLOVNE I FINANSIJSKE CILJEVE“.  

Predavanje je okupilo preko 100 predstavnika privrede iz različitih kompanija i institucija kao što su: Udruženje preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, JP Pošta Srbije, Gradska opština Zvezdara, GALENIKA, DUNAV OSIGURANJE, Komercijalna banka, Afeja, Srpska akademija inovacionih nauka, Vesta International, AD Planinka i druge. Prisutne učesnike pozdravila je Sandra Milenković, rukovodilac Sektora za poslovno obrazovanje Komore Beograda.  

1. oktobar 2013.  

POSLOVNA TAJNA I KOMERCIJALNA ŠPIJUNAŽA - PROCENA OPASNOSTI I PRAVNI MEHANIZMI ZAŠTITE

U organizaciji  Privredne komore Beograda – Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta, Centra za korporativnu bezbednost i Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti, u utorak,  1. oktobra 2013. godine, u Privrednoj komori Beograda je realizovan seminar: „POSLOVNA TAJNA I KOMERCIJALNA ŠPIJUNAŽA - PROCENA OPASNOSTI I PRAVNI MEHANIZMI ZAŠTITE“.
Stručnjaci u oblasti korporativne i informacione bezbednosti:  Dr Milan Milošević,  Dr Goran Matić i Dr Mladen Milošević, kao predavači na seminaru, podelili su svoja iskustva i znanje sa učesnicima.
U okviru radionica, učesnici su imali priliku da se upoznaju  sa različitim primerima adekvatne unutrašnje regulative u oblasti zaštite poslovne tajne kao i da podele svoja iskustva i analiziraju ih sa prisutnima.

26-27. septembra 2013.  

TRENING ZA PISANJE PROJEKATA ZA KONKURSE EU FONDOVA SA FOKUSOM NA NOVI EU PROGRAM HORIZON 2020

U Privrednoj komori Beograda u okviru realizacije projekta „EU FONDOVI ZA PRIVREDU“ organizovan je 26. i 27. septembra novi trening za pisanje projekata za otvorene konkurse EU fondova, sa fokusom na najavljene pozive za period 2014-2020. godine i na novi EU program HORIZON 2020.
Treningom je rukovodio tim domaćih i inostranih stručnjaka BSN Akademije, a zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu, pružili su neophodne informacije i uputstva kako da se aplicira za bespovratna sredstva na najbolji način. Inovativna metodologija treninga zasnivala se na kombinaciji teorije i praktičnog rada na projektnim inicijativama, a održao se na srpskom i manjim delom na engleskom jeziku.

25. septembra 2013. 

ODRŽANA PRIPREMNA NASTAVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA STICANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVLAŠĆENOG LICA U OBLASTI SPREČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANSIRANJE TERORIZMA 

U organizaciji Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta i Udruženja finansijskih organizacija Komore Beograda održana je 25. septembra  2013. godine pripremna nastava za polaganje stručnog ispita za sticanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranje terorizma“. Nastava je organizovana u saradnji sa Udruženjem KLUB PRVIH ŽENA.

Pripremna nastava je održana sa ciljem detaljnog upoznavanja sa propisima i novinama iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, sa posebnim akcentom na pripremu za uspešno polaganje ispita i dobijanje licence u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Sl.glasnik RS", br. 20/09, 72/09 i 91/10, u primeni od 01.01.2011. godine), kao bi obveznici pomenutog Zakona imali  licencirano ovlašćeno lice i zamenika.

Događaj je okupio predstavnike računovodstvenih agencija, revizorskih kuća, banaka i menjačnica kao što su: EURORAČUNOVODSTVO DOO, SIGMA REVIZIJA DOO BEOGRAD, CONFIDA CONSULTING DOO, GAKOVIĆ DOO, NICEFOODS RESTORANI DOO, PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA i drugi. U ime Privredne komore Beograda prisutne učesnike pozdravile su Vera Dostanić, sekretar Udruženja finansijskih organizacija i Sandra Milenković, rukovodilac Sektora za poslovno obrazovanje.


24. septembra 2013.

ODRŽAN JEDNODNEVNI SEMINAR "UVOZ BEZ TAJNI – OD PORUDŽBENICE DO PLAĆANJA"

Seminar - uvozU organizaciji Privredne komore Beograda – Udruženja trgovine i Centra za poslovno obrazovanje i unapređenja kvaliteta, održan je jednodnevni seminar 24. septembra 2013. godine na temu: „UVOZ BEZ TAJNI - OD PORUDŽBENICE DO PLAĆANJA“.

Prisutne učesnike seminara pozdravila je u ime Privredne komore Beograda Sandra Milenković, rukovodilac Sektora za poslovno obrazovanje. Seminaru su prisustvovali predstavnici iz sledećih kompanija: AD BIP BEOGRAD, VELUX SRBIJA DOO, CARLSBERG SRBIJA DOO, TRAFFIC CONSULTING i druge.  

23. septembar 2013.

 OPERATIVNA SARADNJA MINISTARSTVA FINANSIJA, ODELJENJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI I PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA, CENTRA ZA POSLOVNO OBRAZOVANJE I UNAPREĐENJE KVALITETA

Odeljenje za kontrolu državne pomoći, Ministarstvo finansija i Privredna komore Beograda, Centar za poslovno obrazovanje su ostvarili operativnu saradnju u cilju: razmene informacija i znanja, osnaživanje kapaciteta privrednih subjekata, ali i povećanja uspešnosti u pripremi aplikacionih formulara, projektne dokumentacije i sprovođenja projekata radi efektivnijeg i većeg korišćenja sredstava razvojne pomoći Evropske Unije koja se dodeljuje kroz instrumente predpristupne pomoći EU (IPA komponente) i državne pomoć koja se dodeljuje u R. Srbija.

19. septembar 2013.

 PREZENTACIJA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA 

U organizaciji Privredne komore Beograda, za zaposlene u  kompaniji Kolubara Metal Vreoci, u četvrtak, 19. septembra 2013. godine, realizovana je prezentacija Zakona o javnim nabavkama.  Novi Zakon o javnim nabavkama, koji je stupio na snagu 6. januara 2013. godine, primenjuje se od 1. aprila 2013. godine. Zaposleni u  kompaniji Kolubara Metal Vreoci su imali priliku da se upoznaju sa postupkom javnih nabavki  kao i sa  podzakonskim aktima, sadržini konkursne dokumentacije, uslovima za učešće u postupku javnih nabavki, antikorupcijskim odredbama, sprečavanju sukoba interesa, kao i ostalim temama, relevantnim za  učesnike u postupku javnih nabavki.


18. septembar 2013.

10. MEĐUNARODNI SAJAM OBRAZOVANJA - MBAfair™ 2013.

Sajam obrazovanjaCentar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta Privredne komore Beograda, u sredu, 18. septembra 2013. godine, učestvovao je kao izlagač na 10-om internacionalnom sajmu MBAfair™ 2013 koji je održan u hotelu Hyatt Regency Beograd. Sajam se organizuje sa ciljem da studentima iz Srbije pruži informacije o najboljim mogućnostima i programima kada je njihovo obrazovanje i karijera u pitanju. Na MBAfair™ 2013 učestvovalo je 14 izlagača iz zemlje i inostranstva među kojima je Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta imao priliku da studentima i drugim posetiocima  predstavi i svoje programe.

17. septembar 2013.

ODRŽANO SAVETOVANJE MEĐUNARODNO PREBIJANJE DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA PO OSNOVU REALIZOVANOG SPOLJNO-TRGOVINSKOG POSLA U SKLADU SA NOVIM PROPISIMA IZ JULA 2013. GODINE

U organizaciji Privredne komore Beograda i Udruženja „KLUB PRVIH ŽENA“ 17. septembra 2013. godine održano je savetovanje na temu: „MEĐUNARODNO PREBIJANJE DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA PO OSNOVU REALIZOVANOG SPOLJNO-TRGOVINSKOG POSLA U SKLADU SA NOVIM PROPISIMA IZ JULA 2013. GODINE“.

10 - 11. septembar 2013. 

ODRŽAN DVODNEVNI SEMINAR „UVOD U WEB PROGRAMIRANJE POSLOVNIH APLIKACIJA - HTML5/CSS/Javascript“ U KOMORI BEOGRADA

Udruženje informatičke delatnosti i Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta Komore Beograda, održali su dvodnevni seminar, 10. i 11. septembra 2013. godine na temu: „UVOD U WEB PROGRAMIRANJE POSLOVNIH APLIKACIJA - HTML5/CSS/Javascript“, u okviru Centra za obuku programera.


30. avgust 2013.

ODRŽANO PREDAVANJE "STRASTVENI BIZNIS – PROMENIMO PRAVILA IGRE PRE NEGO ŠTO IH NEKO DRUGI PROMENI"

U organizaciji Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta Komore Beograda 30.08.2013. godine, održano je predavanje na temu „STRASTVENI BIZNIS - Promenimo pravila igre pre nego što ih neko drugi promeni“. Predavanju je prisustvovalo preko 100 privrednika i preduzetnika Beograda, koji su se odazvali pozivu jer su smatrali da je njihovoj kompaniji potreban novi pristup biznisu i nova korporativna energija.


24. jul 2013.

KAKO POVEĆATI ZAPOSLENOST: PROJEKAT „ZAPOSLIMO SRBIJU“ - Koliki je uticaj reforme javnog sektora na nezaposlenost -

Zaposlimo SrbijuU organizaciji  Privredne  komore Beograda i Udruženja poslodavaca Srbije „Poslodavac“ 24. jula 2013. godine održan okrugli sto na temu: „Uticaj reforme javnog sektora na nezaposlenost“.

Pozdravljajući paneliste i brojne  prisutne učesnike skupa predsednik Privredne komore Beograda, dr Milan Janković, rekao je da je pokrenuta tema od životnog značaja ne samo za privrednike već za celokupnu društvenu zajednicu. On je istakao da očekuje predloge koji će odrediti u kom pravcu i na koji način će da se izvrši reforma javnog sektora, a da ona za krajnji cilj ima unapređenje privrede,  modernizaciju države i stvaranje uslova za otvaranje novih radnih mesta.

Dijana Gligorijević, predsednik Udruženja  poslodavaca Srbije “Poslodavac” je iznela stav da naša država suviše malo obraća pažnju na mogućnosti  investiranja domaćih privrednika  i da se konsultacije o važnim privrednim temama obavljaju u istom krugu ljudi, tako da je stav članova Udruženja “Poslodavac” da taj krug sagovornika treba proširiti na veći broj privrednika. Takođe,  potrebno je da mediji  više u svojim tekstovima iznose primere uspešnih poslodavaca koji uredno  ispunjavaju sve obaveze prema državi i društvu, a ne samo da iznose loše primere.


11. jul 2013.

REALIZOVAN SEMINAR: NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI I NAČELA KOJA SE PRIMENJUJU U PORESKOM POSTUPKU

Poreski postupakU Privrednoj komori Beograda organizovan je jednodnevni smeinar na temu: "NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI I NAČELA KOJA SE PRIMENJUJU U PORESKOM POSTUPKU”
Seminar je organizovan u cilju informisanja o značajnim izmenama i dopunama, kojima se preciziraju ovlašćenja Poreske uprave u poslovima kontrole kao tumačenje Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koji je usvojen 29.05.2013. godine sa svim svojim izmenama i dopunama. Svoja iskustva i dugogodišnja znanja sa polaznicima je podelio Mr Momo Kijanović, direktor društva ALTIS CAPITAL d.o.o. Beograd, konsultant za poreze i član Srpskog fiskalnog društva, o ovoj temi pričao je kao član radne grupe.
Na seminaru su prisustvovali predstavnici kompanija finansijskog sektora i aktivno su  ušestvovali u interaktivnoj debati.


8. jul 2013.

PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA U POSETI KOMPANIJI “MOPEX”

MopexU organizaciji Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta Komore Beograda, održana je in house obuka za zaposlene u kompaniji „MOPEX“, 8. jula 2013. godine, na temu: “PAS$ION KONCEPT, KREIRANJE STRASTVENE ORGANIZACIJE". 
Svoja iskustva i znanja sa polaznicima je podelio Zoran Marković, osnivač prve telekomunikacione firme u Srbiji „Bel Pagette“, a sada vlasnik firme „ZoviMe“. Tri uzastopne godine biran je za menadžera godine u Jugoslaviji. Tvorac je „PAS$ION koncepta“, koji je nastao 1994. godine kao posledica želje da se unapredi prodaja, vođenje posla i način života uopšte, koji je uspešno  implementiran u kompaniji Bel Pagette i  velikom broju drugih firmi različitih delatnosti. Gospodin Marković vodio je firme sa preko 3.000 zaposlenih, a obuke „PAS$ION -  STRASTVENA predavanja“ držao je u Srbiji, Rumuniji, Poljskoj, Italiji, Indiji, Kanadi, Filipinima, Velikoj Britaniji i USA. 


5. jul 2013.

DODELA BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OBLASTI IT

Bespovratna sredstva za ITU organizaciji Udruženja informatičke delatnosti, Udruženja finansijskih organizacija i Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta, u saradnji sa Agencijom za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije - SIEPA održana je info-sesija o dodeli bespovratnih sredstava u oblasti IT. Obeshrabrujući podatak je da se na anketama 50% mladih izjasnilo da želi da karijeru nastavi u javnom sektoru. Poziv je objavljen 25. juna i traje do 15. novembra ili do utroška predviđenih sredstava od milion evra. Sredstva će se dodeljivati sukcesivno, kako startapovi budu odobravani od strane komisije koju većinom čine domaći privrednici koji već imaju iskustva u startap projektima. više informacija


28. jun 2013.

“KAKO PREVAZIĆI POSLOVNE ZAMKE I SAČUVATI KOMPANIJU”

U Privrednoj komori Beograda, u petak, 28. juna 2013. godine, u organizaciji  Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta, realizovan je trening “KAKO PREVAZIĆI POSLOVNE ZAMKE I SAČUVATI KOMPANIJU”. Predavač, gospodin Nebojša Carić, sertifikovani konsultant i ekspert Adizes Instituta - Adizes Business Consulting, se trudio da kroz  primere iz prakse, u toku predavanja, prenese prisutnima deo svog bogatog, dugogodišnjeg iskustva.
Trening se bavi najvažnijim aspektima nastanka poslovnih i organizacionih kriza sa glavnim ciljem da se učesnicima prenesu najnovija znanja koja su neophodna za identifikaciju uzroka i efikasno prevazilaženje kriza. Kroz odgovarajuće vežbe, demonstraciju alata i prezentaciju modela i slučajeva iz prakse, učesnici su imali priliku da steknu jasan uvid u ovu problematiku.

28. jul 2013.

     

ODRŽANA INFO SESIJA: UVOĐENJE EVALUACIJE PERFORMANSI 

 

Udruženje informatičke delatnosti i Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta Privredne komore Beograda, 28. juna 2013. godine, organizovali su info sesiju na kojoj je predstavljena studija slučaja jedne  IT kompanije iz Zapadne Evrope. U okviru sesije predstavnicima IT sektora dat je odgovor zbog čega je menadžment spreman da uloži 3,8 miliona € za uvođenje novog sistema merenja učinka i platne strukture zaposlenih u IT sektoru.
Učesnike sesije pozdravio je Dušan Rakić, sekretar Udruženja informatičke delatnosti Komore Beograda, a kroz osnovnu analizu studije slučaja učesnike info sesije vodio je Ivan Marković, šef tima za izradu platnih struktura i sistema za merenje učinka IT profesionalnih timova.  


26. jun 2013.

ODRŽAN JEDNODNEVNI SEMINAR "DEVIZNO POSLOVANJE"

Privredna komora Beograda – Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta i Udruženje trgovine, organizovali su jednodnevni seminar, 26. juna 2013. godine, na temu: „DEVIZNO POSLOVANJE“.
Ova oblast posebno je okupila predstavnike sledećih kompanija: ESENSA DOO, AUTOPREVOZ A.D. ČAČAK, CARLSBERG SRBIJA DOO, INSTITUT MIHAJLO PUPIN-POSLOVNE USLUGE DOO, DELHAIZE SERBIA DOO, SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD, MIN DIV SVRLJIG AD, FABRIKA VIJAKA I DELOVA ZA ŠINSKA VOZILA, MARFIN BANK AD, IBIS-INSTRUMENTS DOO, SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA, PRVI PARTIZAN AD, TRANSPORTŠPED DOO i druge.
Seminar je organizovan u saradnji sa agencijom "IFA -INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY”.


25. juna 2013.

ODRŽANA IN HOUSE OBUKA U NIŠU “PAS$ION KONCEPT, KREIRANJE STRASTVENE ORGANIZACIJE" 

Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta i Udruženje informatičke delatnosti Privredne komore Beograda, održali su u utorak, 26. juna 2013. godine, in house obuku u estetskom centru „DR VAIS“, u Nišu, na temu:  “PAS$ION KONCEPT - KREIRANJE STRASTVENE ORGANIZACIJE". 
Prisutne učesnike seminara pozdravile su i zahvalile se na ukazanom poverenju Privrednoj komori Beograda, Sandra Milenković, rukovodilac Sektora za poslovno obrazovanje i Jelena Radić, rukovodilac Odeljanja za proveru i ocenjivanje kvaliteta Komore Beograda.  
Svoja iskustva i znanja sa polaznicima je podelio Zoran Marković, osnivač prve telekomunikacione firme u Srbiji „Bel Pagette“, a sada vlasnik firme „ZoviMe“. Tri uzastopne godine biran je za menadžera godine u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji. Tvorac je „PAS$ION koncepta“, koji je nastao 1994. godine.


18. jun 2013.

ODRŽAN DVODNEVNI SEMINAR „UVOD U WEB PROGRAMIRANJE POSLOVNIH APLIKACIJA - HTML5/CSS/Javascript“

Udruženje informatičke delatnosti i Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta Komore Beograda u saradnji sa konsultantskom kućom „CODE FACTORY“ iz Beograda , održali su dvodnevni seminar, 17. i 18. juna 2013. godine na temu: „UVOD U WEB PROGRAMIRANJE POSLOVNIH APLIKACIJA - HTML5/CSS/Javascript“, u okviru Centra za obuku programera.  
Svoja iskustva i znanja sa polaznicima je podelio Milan Todorović (CODE FACTORY), predavač sa dvodecenijskim iskustvom u obuci kadrova u oblastima programiranja i upravljanja softverskim projektima. Program seminara bio je namenjen programerima u drugim tehnologijama koji žele da prošire svoje znanje u pravcu web programiranja, osobama koje žele da se prekvalifikuju za posao programera, početnicima u web programiranju, kao i studentima i diplomcima koji žele da upotpune znanje.  

12. jun 2013. 

OKRUGLI STO: "IZMENE I DOPUNE ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA I ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE"

Stupanjem na snagu izmena i dopuna privredno - sistemskih zakona i usled velikog interesovanja i potrebe privrede za dodatnim znanjem iz oblasti poreske politike, dana 12. juna 2013. godine, u Privrednoj komori Beograda, održan je okrugli sto na temu: Izmene i dopune ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA i ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE. Predavač, gospodin Ivan Antić, savetnik iz „Privrednog savetnika“, je učesnike okruglog stola upoznao sa najvažnijim izmenama i dopunama navedenih zakona, nakon čega je bila održana prezentacija softvera za obračun zarada i drugih ličnih primanja, koju je izvršio gospodin Miodrag Milosavljević, rukovodilac projekta obračuna zarada u privrednom društvu „Privredni savetnik – informacione tehnologije“. Tokom diskusije, prisutni su imali priliku da u neposrednoj komunikaciji sa predavačima dobiju odgovore na sve nejasnoće vezane za primenu novih poreskih rešenja u praksi.


12. jun 2013. 

ODRŽAN SEMINAR "PRODAJNI RAZGOVOR SA KLJUČNIM B2B KUPCIMA"

U organizaciji Udruženja trgovine i Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta Komore Beograda, 12. juna 2013. godine održan je jednodnevni seminar, na temu: "PRODAJNI RAZGOVOR SA KLJUČNIM B2B KUPCIMA".
Cilj seminara jeste unapređenje prodajnih veština sa ciljem postizanja boljih prodajnih rezultata i uspešnog pozicioniranja na tržištu. Seminar je bio namenjen izvršnom menadžmentu, zaposlenima u sektoru trgovine, komercijale, prodaje, direktorima/vlasnicima firmi, tim liderima, kao i svima koji su želeli da unaprede svoje lične veštine i upoznaju se sa važnim principima prodajnog razgovora i ključne prodaje.
Seminar je okupio predstavnike kompanija: DENTAL-ANT D.O.O, LOGOSOFT D.O.O, NO-NO CLUB D.O.O, PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA i druge.

10. jun 2013.

PREZENTACIJA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

U organizaciji Privredna komore Beograda, za zaposlene u  kompaniji Telenor d.o.o. u ponedeljak, 10. juna 2013. godine, realizovana je prezentacija Zakona o javnim nabavkama.  Novi Zakon o javnim nabavkama stupio je na snagu 06. januara 2013. godine, a primenjuje se od 01. aprila 2013. godine.  Na prezentaciji, zaposleni u  kompaniji Telenor d.o.o. su imali prilike da saslušaju teme vezane za novine u  Zakonu o javnim nabavkama i diskutuju na iste, kao i da se informišu o pravima  ponuđača.

7. juna 2013.

"ADVANCED EU PROJECT MANAGEMENT AND LEADERSHIP PROGRAM EULPM  2020"

U organizaciji Privredne komore Beograda, Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta i BSN Akademije završen je petonedeljni trening "ADVANCED EU PROJECT MANAGEMENT AND LEADERSHIP PROGRAM EULPM 2020" .
EULPM 2020 je jedinstveni masters trening program i jedini na Balkanu koji su vodeći donatori u regionu ocenili za najbolji program iz oblasti garantuje kvalitet rezultata i uticaj projektnih inicijativa, unapređenje znanja iz oblasti projektnog menadžmenta, liderstva i lobiranja.
Ova oblast posebno je okupila predstavnike sledećih kompanija: METADATA D.O.O, REAL FACTOR D.O.O., SAVEZ STUDENATA STOMATOLOŠKOG FAKULTETA U BEOGRADU, SAGA D.O.O., TELEGROUP D.O.O., BNM INTERNATIONAL D.O.O., DESING D.O.O., ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA ZUBIN POTOK, MILŠPED D.O.O., AGENCIJA“TOPLICA DRVO”, NOVATRONIC D.O.O., JK BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA, FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA i druge. 


5. jun 2013.

ZAVRŠEN OSMI CIKLUS SPECIJALISTIČKE OBUKE ZA  PORESKO SAVETOVANJE

Na zadovoljstvo svih učesnika i njihovog interesovanja za vidom poslovne edukacije i usavršavanja u okviru poreskog sistema Privredna komora Beograda u saradnji sa Privrednim savetnikom i Common Sense Group saradnji  po osmi put uspešno je realizovala  SPECIJALISTIČKU OBUKU ZA PORESKO SAVETOVANJE
Cilj specijalističke obuke je bio da se obezbedi kvalitetno i efikasno osposobljavanje kadrova za rad na primeni poreskih propisa, odnosno za rad u poreskoj administraciji, za rad na poreskim poslovima u privrednim društvima i u institucijama i organizacijama javnog sektora, kao i za obavljanje poslova poreskog savetovanja.
Specijalistička obuka je realizovana kroz 100 časova praktične i teorijske nastave koja im je pružila dobijanje zaokruženog specijalističkog obrazovanja iz oblasti poreskih propisa i poreske administracije, kao i drugih propisa koji su direktno ili indirektno vezani za poresku materiju. Učesnici su imali priliku da  raspravljaju  i o praktičnim pitanjama koja se odnose na postupak utvrđivanja, naplate i kontrole javnih prihoda.    
Program specijalističke obuke su realizovali  predavači/eksperti iz oblasti poreskog prava i poreske administracije.


4. jun 2013.

NAJČEŠĆE KORIŠĆENI INSTRUMENTI PLAĆANJA U MEĐUNARODNOJ TRGOVINI I NAJNOVIJI MEHANIZAM ZA UNAPREĐENJA

U Privrednoj komori Beograda, u utorak, 4. juna 2013. u organizaciji Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta, Udruženja finansijskih organizacija i Udruženja trgovine, realizovan je seminar na temu:  Najčešće korišćeni instrumenti plaćanja u međunarodnoj trgovini  i najnoviji  mehanizam za unapređenja- Trade finance - BPO bankarska obaveza plaćanja.
Seminaru su  prisustvovali  zaposleni u bankarskom sektoru (UNIVERZAL BANKA A.D. BEOGRAD, PIRAEUS BANKA A.D. BEOGRAD, KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD, CREDIT AGRICOLE SRBIJA, FINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD) kao i drugim kompanijama (ESENSA DOO,  AD IMLEK BEOGRAD, VATROSPREM PROIZVODNJA DOO, VIP MOBILE DOO).
Pored standardnih instrumenata plaćanja,  učesnici su imali priliku da se upoznaju sa novim mehanizmom u međunarodnom prometu - BPO (bankarska obaveza plaćanja) i međunarodnim pravilima za njegovu praktičnu primenu, usvojenim 17. aprila 2013. godine na konferenciji Komisije za bankarsku tehniku i praksu ICC Pariz, a čija je zvanična primena počela 17. maja 2013.

Seminar je realizovala gospođa Cveta Anđelković, Trade finance consultant i član ICC Bankarske komisije, Pariz.

28. maj 2013.

      PREZENTACIJA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

U organizaciji Privredna komore Beograd, za zaposlene u  JP "Železnice Srbije", u utorak, 28. maja 2013. godine, realizovana je prezentacija Zakona o javnim nabavkama.  Novi Zakon o javnim nabavkama stupio je na snagu 06. januara 2013. godine, a primenjuje se od 01. aprila 2013. godine.  Na prezentaciji, zaposleni u  JP "Železnice Srbije", su imali prilike da saslušaju i diskutuju na  teme vezane za novine u  Zakonu o javnim nabavkama  kada je reč o antikorupcijskim odredbama, sprečavanju sukoba interesa i novim postupcima. Takođe,  obrađene su i teme koje  se odnose na podzakonska akta, sadržinu konkursne dokumentacije, uslove za učešće u postupku javne nabavke, kao i ostale teme, relevantne za  učesnike u postupku javnih nabavki.


27. maj 2013. 

ODRŽAN JEDNODNEVNI SEMINAR: "KOMUNIKACIJA – OSNOVNO SREDSTVO U RUKOVOĐENJU LJUDIMA I USPEŠNOM POSLOVANJU KOMPANIJE"

U organizaciji Privredne komore Beograda – Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta i Udruženja „KLUB PRVIH ŽENA“, održan je jednodnevni seminar, 27. maja 2013. godine, na temu: „KOMUNIKACIJA – OSNOVNO SREDSTVO U RUKOVOĐENJU LJUDIMA I USPEŠNOM POSLOVANJU KOMPANIJE“.
Ova oblast posebno je okupila predstavnike sledećih kompanija: MEDO DOO, COOPSERVICEBMK, PRIVREDNO DRUŠTVO MOZZART D.O.O., WINDVISION OPERTIONS, OPTIK PROFESIONAL, SKUPŠTINA GRADA BEOGRADA i druge.
Svoja iskustva i znanja sa polaznicima je podelila Jelena Timotijević, saradnik za ljudske resurse i trener u konsultantskoj kući „H.art Development Center“. 


22. maj 2013.

ODRŽAN JEDNODNEVNI SEMINAR "MEĐUNARODNA CESIJA, ASIGNACIJA, PREUZIMANJE DUGOVA I PRENOS POTRAŽIVANJA"

 

Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta i Udruženje trgovine Privredne komore Beograda, 22. maja 2013. godine, organizovali su jednodnevni seminar na temu: „MEĐUNARODNA CESIJA, ASIGNACIJA, PREUZIMANJE DUGOVA I PRENOS POTRAŽIVANJA“.
Ova oblast posebno je okupila predstavnike sledećih kompanija: PRVI PARTIZAN A.D.UŽICE, TELEGROUP D.O.O. BEOGRAD, FARMALOGIST DOO BEOGRAD, WIRTGEN SRBIJA DOO, TEXTIL DOO, KLEEMANN LIFTOVI D.O.O., GEBRUDER WEISS D.O.O., PHOENIX PHARMA DOO, PRVA ISKRA – NAMENSKA PROIZVODNJA A.D., I-CARGO INC DOO, PRIVREDNI SAVETNIK D.O.O. i drugi.
Polaznici su kroz brojne primere u toku seminara razjasnili nedoumice u vezi sa gore navedenom temom, nakon čega su osposobljeni da usvojeno znanje primene u samostalnom radu. Nakon predavanja, polaznicima su uručena uverenja o pohađanju seminara.


9. maja 2013.

PO TREĆI PUT ODRŽANA PRIPREMNA NASTAVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA STICANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVLAŠĆENOG LICA U OBLASTI SPREČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANSIRANJE TERORIZMA

U organizaciji Privredne komore Beograda – Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta i Udruženja finansijskih organizacija, 9. maja 2013. godine održana je pripremna nastava za polaganje stručnog ispita za sticanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranje terorizma. Aktuelna tema okupila je predstavnike bankarskog sektora i računovodstvenih agencija: ORAH AKTIVA DOO, KRON AD, ALPHA BANK SRBIJA i drugi. Prisutne učesnike seminara pozdravila su i zahvalile se na ukazanom poverenju Privrednoj komori Beograda, Vera Dostanić, sekretar Udruženja finasijskih organizacija i Sandra Milenković, rukovodilac Sektora za poslovno obrazovanje.


8. maj 2013.

U KOMORI BEOGRADA ODRŽAN SEMINAR „KLJUČNA B2B PRODAJA“

U organizaciji Privredne komore Beograda – Udruženja trgovine i Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta, održan je 8. maja 2013. godine jednodnevni seminar na temu: "Ključna B2B prodaja". Seminar je organizovan u saradnji sa konsultanskom kućom „POSLOVNA ZNANJA“.

Prisutne učesnike seminara pozdravila je i zahvalila se na ukazanom poverenju Privrednoj komori Beograda, Sandra Milenković, rukovodilac Sektora za poslovno obrazovanje.
Svoja iskustva i znanja sa polaznicima su podelili konsultanti CMC, Miodrag Kostić i mr Marko Burazor.
Ova oblast posebno je okupila
predstavnike sledećih kompanija i institucija:  Eglo rasveta doo, Dr Vais doo, Gradska opština Zemun, Blumen group doo, Cinefest doo, Homepage doo, Quadra graphic, Logosoft d.o.o., Privredna komora Beograda, Galenika Fitofarmacija a.d. Beograd, Tehnomanija d.o.o., Građevinska direkcija Srbije d.o.o., Metinvest SMC d.o.o. i druge.


25. april 2013. 

   REALIZOVAN SEMINAR "ZAŠTITA TAJNOSTI PODATAKA U SISTEMU KORPORATIVNE BEZBEDNOSTI"

U organizaciji Privredne komore Beograda - Centra za korporativnu bezbednost i Centra za poslovno obrazovanje, a u saradnji Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti, održan je seminar posvećen Zaštiti tajnosti podataka u sistemu korporativne bezbednosti. Svoja znanja i iskustva  sa učesnicima seminara podelili su dr Milan Milošević,  dr Goran Matić i dr Mladen Milošević.
Ukazano je na mogućnosti racionalizacije i efikasnosti kod kreiranja i implementiranja bezbednosnih funkcija, sprovođenja zakonskih obaveza, međunarodnih i nacionalnih standarda i donošenja normativno-pravnih akata u ovoj oblasti, kako u kompanijama tako i drugim organizacijama.


18. april 2013.

ODRŽAN JEDNODNEVNI SEMINAR "AKTIVNO OPLEMENJIVANJE I REEKSPORTNA DORADA" ZA PROIZVODNA PREDUZEĆA, POSREDNIKE PRI UVOZU I IZVOZU I ŠPEDITERE

U organizaciji Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta i Udruženja trgovine Privredne komore Beograda, održan je jednodnevni seminar na temu: "AKTIVNO OPLEMENJIVANJE I REEKSPORTNA DORADA".
Ova oblast posebno je zainteresovala proizvodna preduzeća, posrednike pri uvozu i izvozu, kao i  špeditere iz sledećih kompanija:  INDUSTRIJA PRECIZNE MEHANIKE; ELEPHANT PHARMA DOO; PRVA ISKRA NAMENSKA PROIZVODNJA AD; HIBRID DOO; CARNEX DOO INDUSTRIJA MESA; CARNEX DOO INDUSTRIJA MESA; COM-ŠPED DOO.
Polaznici su, kroz brojne primere u toku seminara, razjasnili nedoumice u vezi sa uslugama aktivnog oplemenjivanja i reeksportne dorade, nakon čega su osposobljeni da usvojeno znanje primene u samostalnom radu. Nakon seminara, učesnicima su uručena uverenja o pohađanju seminara.


17. april 2013.

INFO SESIJA: EU PROGRAMI, OTVORENI POZIVI I MOGUĆNOSTI ZA PRIVREDNE SUBJEKTE  U 2013. GODINI


Privredna komora Beograda je 17. aprila održala jednodnevnu info sesiju u cilju pružanja efikasne podrške privrednim subjektima koji kontinuirano rade na unapređenju poslovanja i podizanju sopstvenih kapaciteta, kako bi maksimalno, a na efikasan način iskoristili dostupnu finansijsku podršku EU Fondova namenjenu tržištu Republike Srbije, pod nazivom: EU FONDOVI ZA PRIVREDU SRBIJE «EU PROGRAMI, OTVORENI POZIVI I MOGUĆNOSTI ZA PRIVREDNE SUBJEKTE ZA 2013. GODINU»
Info sesija je bila namenjena privrednicima u MSP sektoru, preduzetnicima, udruženjima privrednika, nevladinim organizacijama, državnim institucijama, lokalnim samoupravama, univerzitetima.


9-10. april 2013.

PRIPREMA I RAZVOJ INVESTICIONIH PROJEKATA

U cilju pružanja efikasne podrške privrednim subjektima, koji kontinuirano rade na unapređenju poslovanja i podizanju sopstvenih kapaciteta kako bi efikasno realizovali svoje investicione projekte kroz dostupne izvore finansiranja, Privredna komora Beograda je 09. i 10. aprila organizovala TRENING ZA INVESTICIONE PROJEKTE ZA PRIVREDU u 2013. godini.
Trening je bio namenjen privrednim subjektima (korporacije, mala i srednja preduzeća), preduzetnicima, udruženjima privrednika, nevladinim organizacijama, državnim institucijama, lokalnoj samoupravi, univerzitetima.


4. april 2013. 

ODRŽANA PRIPREMNA NASTAVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA STICANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVLAŠĆENOG LICA U OBLASTI SPREČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANSIRANJE TERORIZMA

U organizaciji Privredne komore Beograda – Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta i Udruženja finansijskih organizacija, 4. aprila 2013. godine održana je pripremna nastava za polaganje stručnog ispita za sticanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranje terorizma. Aktuelna tema okupila je predstavnike bankarskog sektora i računovodstvenih agencija.
Prisutne učesnike seminara pozdravila su i zahvalile se na ukazanom poverenju Privrednoj komori Beograda, Vera Dostanić, sekretar Udruženja finasijskih organizacija i Sandra Milenković, rukovodilac Sektora za poslovno obrazovanje.


26 - 27. mart 2013.

PRIPREMA I PISANJE PREDLOGA PROJEKTA ZA EU FONDOVE ZA PRIVREDNI SEKTOR

U Privrednoj komori Beograda, u okviru realizacije projekta "EU FONDOVI ZA PRIVREDU", organizovan je, 26. i 27. marta, novi trening za pisanje projekata za otvorene konkurse EU fondova za privredni sektor, sa fokusom na otvorene i najavljene pozive u 2013. godini.
Trening je bio namenjen privrednicima u MSP sektoru,  preduzetnicima, udruženjima privrednika, nevladinim organizacijama, državnim institucijama, lokalnoj samoupravama, univerzitetima.
Privredna komora Beograda će u narednom periodu intenzivirati institucionalnu saradnju, razmenu informacija i znanja, osnažiti kapacitete privrednih subjekata, ali i povećati vidljivost ekspertize koja postoji u poslovnom društvu za kreiranje i sprovođenje projekata u pripremi aplikacionog formulara i projektne dokumentacije za programe podrške EU (za bespovratna sredstva) namenjena Republici Srbiji. Planirane aktivnosti


26. mart 2013.

ODRŽAN SEMINAR  „IZVOZ   I  DEVIZNO  POSLOVANЈE“ 

U organizaciji Privredne komore Beograda – Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta i Udruženja trgovine, 26. marta 2013. godine održan je jednodnevni seminar, na temu: IZVOZ I DEVIZNO POSLOVANJE“. Seminar je organizovan u saradnji sa agencijom "IFA -INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY”.
Prisutne učesnike seminara pozdravila je i zahvalila na ukazanom poverenju Privrednoj komori Beograda, Sandra Milenković, rukovodilac Sektora za poslovno obrazovanje. Svoja iskustva i znanja sa polaznicima je podelila dipl. ekonomista, Biljana Trifunović, vlasnica i direktorka firme “ IFA - INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY”, dugogodišnji novinar dnevnog lista "Privredni pregled", predavač na brojnim seminarima sa dvodecenijskim iskustvom.
Tema seminara okupila je predstavnike sledećih kompanija: CINI INVEST, PULSE OFFICE, PRO DOMO SYSTEM, JET DIRECT, INPHARM CO, TECHNOLOGY INTERNATIONAL SERVICES, SAVABIEN, DOKA SERB, KONKAV KONVEKS, EURODOM, PEZOS EXPORT-IMPORT, PRVA ISKRA - NAMENSKA PROIZVODNJA, TELEKOM SRBIJA, PROGETTI i druge.


14. mart 2013.

INFO SESIJA NOVI EU PROGRAMI I FONDOVI ZA 2013. GODINU

Privredna komora Beograda je održala jednodnevnu info sesiju u cilju pružanja efikasne podrške privrednim subjektima koji kontinuirano rade na unapređenju poslovanja i podizanju sopstvenih kapaciteta, kako bi maksimalno, a na efikasan način iskoristili dostupnu finansijsku podršku EU Fondova namenjenu tržištu Republike Srbije, pod nazivom: EU FONDOVI ZA PRIVREDU SRBIJE «EU PROGRAMI, OTVORENI POZIVI I MOGUĆNOSTI ZA PRIVREDNE SUBJEKTE ZA 2013. GODINU»
Privredna komora Beograda će u narednom periodu intenzivirati institucionalnu saradnju, razmenu informacija i znanja, osnažiti kapacitete privrednih subjekata, ali i povećati vidljivost ekspertize koja postoji u poslovnom društvu za kreiranje i sprovođenje projekata u pripremi aplikacionog formulara i projektne dokumentacije za programe podrške EU (za bespovratna sredstva) namenjena Republici Srbiji.      Planirane aktivnosti


13. mart 2013.

ODRŽAN SEMINAR NA TEMU "BEZBEDNOST POSLOVNE ORGANIZACIJE U SISTEMU KORPORATIVNE BEZBEDNOSTI"

U Privrednoj komori Beograda održan je seminar na temu: ''Bezbednost poslovne organizacije u sistemu korporativne bezbednosti'', u organizaciji Privredne komore Beograda-Centra za korporativnu bezbednost i Centra za poslovno obrazovanje, u saradnji sa Srpskom asocijacije menadžera korporativne bezbednosti.
Tokom seminara obrađene su teme koje su se odnosile na bezbednosne elemente i obaveze poslovne organizacije; bezbednost materijalne i intelektualne svojine, poslovanja i zaposlenih; analiza rizika i ugroženosti po pojedinim oblastima bezbednosti i poslovanja; integracija bezbednosnih funkcija i sistem korporativne bezbednosti; međunarodni i nacionalni bezbednosni standardi i zakonski okvir u ovoj oblasti; interna i eksterna bezbednosna odgovornost poslovne organizacije; nacionalni zakoni i propisi iz oblasti bezbednosti poslovnih organizacija i dr.

6. mart 2013. 

  

PDV U GRAĐEVINARSTVU I PROMETU NEPOKRETNOSTI


Usvajanjem novog paketa izmena privredno - sistemskih zakona i usled velikog interesovanja i potrebe privrede za ovim vidom poslovne edukacije i usavršavanja, Privredne komore Beograda Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta  i Centra za ekonomsku politiku, prestukturiranje i razvoj i Common Sense,  uspešno je realizovala stručni seminar na izuzetno aktuelnu temu: "Primena propisa iz oblasti poreza na dodatu vrednost u građevinarstvu i prometu nepokretnosti – primena od 1. januara 2013. godine"
Cilj seminara je bio da se kompanije koje se bave gradjevinarstvom i prometom nepokretnosti upoznaju sa najznačajnijim izmenama i dopunama Zakona o PDV-u koji se primenjuju od 1. januara 2013. godine.

Predavač: Irina Stevanović Gavrović, Ministarstvo  finansija i privrede.

5. mart 2013.

ODRŽANA PRIPREMNA NASTAVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA STICANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVLAŠĆENOG LICA U OBLASTI SPREČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANSIRANJE TERORIZMA

U organizaciji Privredne komore Beograda – Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta i Udruženja finansijskih organizacija, 5. marta 2013. godine, održana je Pripremna nastava za polaganje stručnog ispita za sticanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranje terorizma. Aktuelna tema okupila je predstavnike bankarskog sektora, revizorskih kuća i računovodstvenih agencija.
Prisutne učesnike seminara pozdravila je i zahvalila na ukazanom poverenju Privrednoj komori Beograda, Sandra Milenković, rukovodilac Sektora za poslovno obrazovanje.
Svoja iskustva i znanja sa polaznicima je podelio dipl. ekonomista Dejan Trifunović, suvlasnik i zamenik direktora “IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY”, sa dugogodišnjim iskustvom u finansijskom i računovodstvenom sektoru banaka i privrede, ovlašćeni računovođa, revizor, ovlašćeni procenitelj kapitala. Autor je i predavač brojnih seminara sa dvodecenijskim iskustvom.

26. februar 2013.

ODRŽAN SEMINAR "UVOZ BEZ TAJNI – OD PORUDŽBENICE DO PLAĆANJA"

U organizaciji Privredne komore Beograda – Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta i Udruženja trgovine, 26. februara 2013. godine, održan je jednodnevni seminar na temu: "Uvoz bez tajni - od porudžbenice do plaćanja". Seminar je organizovan u saradnji sa agencijom "IFA -INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY”.
Prisutne učesnike seminara pozdravila je i zahvalila na ukazanom poverenju Privrednoj komori Beograda, Sandra Milenković, rukovodilac Sektora za poslovno obrazovanje. Svoja iskustva i znanja sa polaznicima je podelila dipl. ekonomista, Biljana Trifunović, vlasnica i direktorka firme “ IFA - INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY”, dugogodišnji novinar dnevnog lista "Privredni pregled", predavač na brojnim seminarima sa dvodecenijskim iskustvom.
Tema seminara okupila je predstavnike iz sledećih kompanija: EKSINO DOO, TINIS COMPANY DOO, INDUSTRIJA PRECIZNE MEHANIKE, GORENJE TIKI DOO, MITECO-KNEŽEVAC DOO, JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROMREŽA SRBIJE, PERSEJ KOMUNIKACIJE, STEELSOFT DOO, PULSE OFFICE DOO, POWER SYMBOL TECHNOLOGY DOO, JET DIRECT DOO, PRIVREDNI SAVETNIK, INTRACOM TELECOM D.O.O.  i druge. 

13. februar 2013. 

ODRŽAN SEMINAR"DELEGIRANJE – USLOV ZA USPEŠNIJE POSLOVANJE I KVALITETNIJI TIMSKI RAD"

U organizaciji Privredne komore Beograda – Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta, 13. februara 2013. godine, održan je jednodnevni seminar na temu: "DELEGIRANJE – USLOV ZA USPEŠNIJE POSLOVANJE I KVALITETNIJI TIMSKI RAD - Zadavanje zadataka – primarna uloga rukovodioca".
Prisutne učesnike seminara pozdravila je i zahvalila na ukazanom poverenju Privrednoj komori Beograda i Centru za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta, Sandra Milenković, rukovodilac Sektora za poslovno obrazovanje.
Svoja iskustva i znanja sa polaznicima je podelila Marija Pavić, HR konsultant i direktor H.art development center - po profesiji je psiholog (master), specijalista, sertifikovani kouč i psihoterapeut.
Seminar je okupio predstavnike izvršnog menadžmenta, direktore/vlasnike firmi, tim lidere, rukovodioce, kao i sve one koji su želeli da steknu znanje i upoznaju se sa važnim principima delegiranja.

3. januar 2013.   

SPECIJALISTIČKA OBUKA ZA PORESKO SAVETOVANJE

Na zadovoljstvo svih učesnika i njihovog interesovanja za vidom poslovne edukacije i usavršavanja u okviru poreskog sistema Privredna komora Beograda u saradnji sa Privrednim savetnikom i Common Sense Group po sedmi put uspešno je realizovala:  SPECIJALISTIČKU OBUKU ZA PORESKO SAVETOVANJE

Cilj specijalističke obuke je bio da se obezbedi kvalitetno i efikasno osposobljavanje kadrova za rad na primeni poreskih propisa, odnosno za rad u poreskoj administraciji, za rad na poreskim poslovima u privrednim društvima i u institucijama i organizacijama javnog sektora, kao i za obavljanje poslova poreskog savetovanja.

Specijalistička obuka je realizovana kroz 120 časova praktične i teorijske nastave koja im je pružila dobijanje zaokruženog specijalističkog obrazovanja iz oblasti poreskih propisa i poreske administracije, kao i drugih propisa koji su direktno ili indirektno vezani za poresku materiju. Učesnici su imali priliku da  raspravljaju  i o praktičnim pitanjama koja se odnose na postupak utvrđivanja, naplate i kontrole javnih prihoda. Program specijalističke obuke su realizovali  predavači/eksperti iz oblasti poreskog prava i poreske administracije. evaluacija    učesnici


17. decembra 2012.

ODRŽAN SEMINAR "MEĐUNARODNO PREBIJANJE DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA PO OSNOVU REALIZOVANOG SPOLJNOTRGOVINSKOG POSLA"

U organizaciji Privredne komore Beograda – Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta, 17. decembra 2012. godine, održan je jednodnevni seminar, na temu: „MEĐUNARODNO PREBIJANJE DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA PO OSNOVU REALIZOVANOG SPOLJNO-TRGOVINSKOG POSLA“.
Seminar je organizovan u saradnji sa firmom " IFA - INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY”. Svoja iskustva i znanja sa polaznicima je podelila dipl. ekonomista, Biljana Trifunović, vlasnica i direktorka firme “IFA - INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY”.
Seminar je okupio predstavnike izvršnog menadžmenta, zaposlene u sektoru spoljnotrgovinskog i deviznog poslovanja, direktore, vlasnike kompanija, tim lidere, kao i sve one koji su želeli da steknu znanja i upoznaju se sa važnim principima rada u spoljnoj trgovini.

14. decembar 2012.  

ODRŽAN MENTORSKI SEMINAR „USPEŠNI MODELI PLATNIH STRUKTURA I MERENJA UČINKA ZAPOSLENIH“

Privredna komora Beograda u saradnji sa konsultantskom kućom ''Zaposlenje org'' održala je dvodnevni mentorski seminar 13. i 14. decembra 2012. godine, na temu: „USPEŠNI MODELI PLATNIH STRUKTURA I MERENJA UČINKA ZAPOSLENIH“.
Seminar je imao za cilj ukazivanje na moguće kriterijume i proces merenja radnog učinka zaposlenih, predstavljanje mogućnosti upotrebe platne strukture kao važnog sredstva za ostvarivanje strateških ciljeva, definisanje principa i detaljna analiza uspešnih modela, sa posebnim osvrtom na one koji su primenjivi u uslovima domaće privrede.
Interaktivni mentorski seminar, koji predstavlja spoj predavanja, analiza modela i slučaja, diskusije i praktičnog rada, okupio je zaposlene iz sledećih kompanija: Neofyton, Telekom Srbija, Državna lutrija Srbije.


30. novembra 2012.

ODRŽAN SEMINAR "DA LI STE PROBALI WINDOWS 8 U VAŠEM POSLOVANJU?"

Udruženje informatičke delatnosti i Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvalteta  Privredne komore Beograda, u saradnji sa kompanijom "YUTRO.com", organizovali su 30. novembra 2012. godine, poslovno-stručni skup na temu: "DA LI STE PROBALI WINDOWS 8 U VAŠEM POSLOVANJU - Primeri dobre prakse i „cloud“ alati u poslovnoj primeni". Skup je okupio preko 100 učesnika različitih kompanija iz Beograda i drugih gradova Srbije.


22. novembra 2012.

 

ODRŽAN SEMINAR "VIRTUELNO POSLOVANJE I CLOUD BUSINESS MANAGEMENT"

U organizaciji Privredne komore Beograda – Udruženja informatičke delatnosti i Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta, 22.11.2012. godine, održan je seminar na temu: "VIRTUELNO POSLOVANJE I CLOUD BUSINESS MANAGEMENT".
Seminar koji je organizovan u saradnji sa kompanijom Nesk WebArt okupio je preko 100 predstavnika domaće privrede.


19. novembar 2012.

ODRŽANO PREDAVANJE NA TEMU – REALNA KULTURA

U organizaciji Centra za obrazovanje i unapređenje kvaliteta i Udruženja uslužnih delatnosti, a u saradnji sa Udruženjem „Klub Prvih žena“, u Privrednoj komori Beograda održano je predavanje na temu „Realna kultura“. Predavač je bila  Milena Trobozić Garfield, menadžer u kulturi, konsultant i producent nezavisnih pozorišnih predstava „Zapali me“ i „Diplomac“, producent filma „Beli beli svet“ i član Upravnog odbora pozorišta za mlade "Adventure Theater" u Vašingtonu.
Predavanje je bilo interaktivnog karaktera i obuhvatalo je tri celine: Kultura u krizi – opasnosti privatizacije, Kako se upravlja društvenim institucijama koje su neprofitne institucije sa jasnom misijom i Može li kultura preživeti u privatnim rukama ili kako transformisati institucije kulture i zaštiti ih od privatizacije koja neminovno vodi u profitno usmerenu produkciju bez jasne kulturne misije.
Milena Trobozić Garfield govorila je o primerima najuspešnijih američkih i evropskih neprofitnih institucija kulture i umetnosti, kao i iskustvima iz svoje dugogodišnje prakse.
Predavanje je ukazalo na važnost i razumevanje marketinga u kulturi i umetnosti, ulozi menadžmenta u uslovima ekonomske krize i digitalne revolucije.
Govorilo se i o tome, šta treba i šta je u našoj moći da učinimo kako bi kultura prošla kroz proces promena i opstala na drugačiji način i kroz drugačiju formu, a da ispuni svoju društvenu ulogu.


9. novembar 2012.

U ZAGREBU ODRŽANA X MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O DOŽIVOTNOM UČENJU I RAZVOJU LJUDSKIH POTENCIJALA

U organizaciji Centra za razvoj ljudskih potencijala Hrvatske gospodarske komore, u periodu od 7. do 9. novembra 2012. godine, održana je X Međunarodna konferencija o doživotnom učenju i razvoju ljudskih potencijala. Ove godine, konferencija je nosila naziv "RETROSPEKTIVA I ODRŽIVA PERSPEKTIVA", koja je imala za cilj osvrt na najznačajnije teme projekta "Educa Plus" u proteklih deset godina i sagledavanje do kakvih je promena došlo nakon preduzetih aktivnosti. Konferenciji su prisustvovali predstavnici komorskog sistema Republike Hrvatske i regiona, predstavnici resornih ministarstava Vlade Republike Hrvatske, poslodavačka udruženja, predstavnici malih i srednjih preduzeća.


29. oktobar 2012.

ZAVRŠEN SAJAM OBRAZOVANJA "ZVONCE"

Prepoznajući značaj i proaktivnu ulogu poslovnog obrazovanja, na ovogodišnjem Sajmu kontinuiranog učenja Privredna komora Beograda, koja se prepoznaje u stručnoj i privrednoj javnosti kao kreator naprednog privrednog ambijenta zasnovanog na znanju predstavila je aktuelnu edukativnu ponudu, kreativne programe svima koji su željni i svesni značaja znanja i obrazovanja. Na štandu Privredne komore Beograda bile su predstavljene dve srednje stručne škole koje učestvuju u procesu reforme obrazovanja koja ima za cilj da se, kroz formalno obrazovanje, uz veće učešće praktičnog rada, omogući sticanje onih znanja, veština i kompetencija koje vode ka lakšem uključivanju na tržište rada i povećanju zaposlenosti.

Predstavljen je projekat DELMVET u kome Privredna komora Beograda učestvuje kao partner. Cilj ovog projekta je da doprinese boljem usklađivanju srednjeg i poslesrednjeg stručnog obrazovanja sa potrebama tržišta rada, odnosno usaglašavanje potreba privrede sa jedne strane sa ishodima učenja u sistemu formalnog i neformalnog obrazovanja sa druge strane, što je prepoznato kao potreba u svim zemljama zapadnog Balkana.


18. oktobar 2012.

ODRŽANA OBUKA ZA PREDUZENIKE O PRIMENI INTEGRISANIH MENADŽMENT SISTEMA

U Privrednoj komori Beograda, u organizaciji Zajednice opštih udruženja preduzetnika, Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta, Centra za razvoj malih i srednjih preduzeća i Centra za korporativnu bezbednost, a u saradnji sa Opštim udruženjem preduzetnika opštine Čukarica, održan je sastanak na temu primene integrisanih menadžment sistema u funkciji unapređenja poslovanja i razvoja preduzetnika.
Cilj sastanka bio je da se kroz neposrednu razmenu iskustva, preoporuka i prakse između predavača i preduzetnika sagledaju mogućnosti uvođenja kao prednosti implementacije pojedinih standarda kao što su Zakon o bezbednosti hrane (HACCP), Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, Zakon o zaštiti od požara i Zakon o zaštiti životne sredine.
Preduzetnici su tokom sastanka imali priliku da kroz prezentaciju i dijalog sa predvačima saznaju pod kojim uslovima i na koji način mogu da se pripreme i realizuju zahteve konkurentnog tržišta, imajući u vidu njihove troškove.


12. oktobar 2012.

OSNOVNA OBUKA ZA INTERNU REVIZIJU

U organizaciji Centra za poslovno obrazovanje i Centra za ekonomsku politiku, prestrukturiranje i razvoj  Privredne komore Beograda, u periodu od 1. do 12. oktobra 2012. godine realizovana je “Osnovna obuka za internu reviziju” u trajanju od 30 časova teoriske i praktične nastave.
Obuka je realizovana u cilju predstavljanja zajedničke referentne osnove za interne revizore, da revizorima olakša razumevanje principa modernih revizijskih tehnika i nove terminologije, i da im pomogne u obavljanju revizorskih dužnosti.
Procedure i metodologije koje su polaznici obuke uspešno savladali saglasne su sa Međunarodnim standardima profesionalne prakse interne revizije koje je utvrdio međunarodni Institut internih revizora (Institute of Internal Auditors (IIA)). i konsistentne su sa najboljom praksom.
Predavači na obuci su bili: Slobodan Gavrović, Zoran Živojinović, Ljubinko Stanojević, Vesna Jovičić


9 - 10. oktobar 2012.

ODRŽAN SEMINAR NA TEMU: ''BEZBEDNOSNA I ORGANIZACIONA KULTURA U POSLOVANJU''

U organizaciji Centra za poslovno obrazovanje i Centra za korporativnu bezbednost Privredne komore Beograda, u periodu od 9. do 10. oktobra 2012. godine organizovan je dvodnevni seminar na temu: ''Bezbednosna i organizaciona kultura u poslovanju''.
Svoja iskustva sa učesnicima seminara podeli su predstavnici Kriminalističko-policijske akademije, koji su kroz  predavanje, diskusiju i kroz primere nastojali da ukažu na aspekte bezbednosne i organizacione kulture u poslovanju. Seminar je bio namenjen od vlasnika kompanija do menadžera bezbednosti koji upravljaju bilo kojim brojem ljudi, kao i zaposlenima na pozicijama u kompanijama koji se bave pitanjima bezbednosti. 
Cilj seminara je bio upoznavanje polaznika sa osnovnim pojmovima i najvažnijim aspektima organizacione i bezbednosne kulture, kao i uticaj koji sama organizaciona kultura u poslovanju ima na bezbednost. Tokom predavanja obrađene su teme iz oblasti organizaciona kultura u korporacijama; bezbednosna kultura u korporacijama; upravljanje promenama organizacione (bezbednosne) kulture, kao i završna radionica po pitanju ocena stanja organizacione kulture, Majer-Brigsov indikator, upravljanje promenama i upravljanje stresom.
Privredna komora Beograda će i u narednom periodu nastojati da kroz organizovanje edukativnih i stručnih skupova približi oblast korporativne bezbednosti svojim članovima, u cilju povećanja otpornosti privrednih subjekata na krizne situacije i unapređenje bezbednosne kulture u kompanijama.


27. septembar 2012.

TREĆI FORUM KVALITETA

U Privrednoj komori Beograda 27. septembra 2012. godine, realizovan je  treći FORUM KVALITETA u organizaciji Privredne komore Beograda i  sertifikacione kuće Quality Austria Center.
Ove godine, Forum je imao za cilj da prikaže najčešće neusaglašenosti koje se javljaju tokom sertifikovanja organizacija u Srbiji.  Osim ove teme, na Forumu je  bilo reči i o održivom razvoju i energetskoj efikasnosti i bezbednosti informacija.
Forum je okupio predstavnike uspešnih organizacija koje su sertifikovale sisteme menadžmenta prema zahtevima međunarodnih standarda i sistema (ISO 9001, ISO 22000, IFS, FSSC 22000, HACCP sistem, ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18000 i dr.) kao i predstavnike organizacija koje su učestvovale u projektu Austrijske agencije za razvoj (ADA).
Kroz iskustva i prezentacije predstavnika organizacija, gosti Foruma su bili u mogućnosti da se upoznju sa profilom organizacija kao i da čuju dragocene informacije u vezi sa koracima, prednostima i daljim planovima organizacija na putu od ideje za implementaciju do sertifikacije sistema menadžmenta.


21. septembar 2012.

XV REDOVNO SAVETOVANJE IZ OBLASTI NAKNADE ŠTETE I OSIGURANJA

U hotelu „Čigota“ na Zlatiboru, 20. septembra 2012. godine, otvoreno je XV REDOVNO SAVETOVANJE IZ OBLASTI NAKNADE ŠTETE I OSIGURANJA.
Savetovanje je  u organizaciji Udruženja za odštetno pravo  i Privredne komore Beograda, u saradnji sa Udruženjem osiguravača Srbije, a pod pokroviteljstvom NBS i  traje do 22. septembra 2012. 
Ove godine povelja Udruzenja za odstetno pravo dodeljena je prof. dr Borisu Maroviću, profesoru Univerziteta u Novom Sadu koji je ovo prestižno priznanje dobio zahvaljujući izuzetnom doprinosu struci tokom svog četrdesetogodišnjeg iskustva u osiguranju.
Referate iz oblasti naknade štete i osiguranja pripremili su domaći i strani stručnjaci, a na savetovanju je organizovan i okrugli sto na temu: “NOVI ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU".    


18 - 19. jul 2012.

VEŠTINE PRENOŠENJA ZNANJA I INFORMACIJA (TRAIN THE TRAINER)

Privredna Komora Beograda, Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta u saradnji sa PA savetnici d.o.o. uspešno je realizovala interaktivnu mentorsku obuku „Veštine prenošenja znanja i informacija (Train the Trainer)“
Obuka je bila namenjena onima koji u svakodnevnom radu prenose znanja i  informacije drugima sa ciljem savladavanja veština dizajniranja i razvoja uspešne obuke.
Učesnici obuke pored iznošenje svojih iskustava i načina rada su imali prilike da prouče sledeće oblasti:

 • Trening, obuka, seminar, radionica – sličnosti i razlike; Trener, instruktor, predavač – uloge
 • Prenošenje znanja i informacija odraslima – kako odrasli uče
 • Utvrđivanje potrebe za obukom - TNA
 • Dizajniranje obuke u skladu sa ciljevima i polaznicima
 • Planiranje i priprema obuke
 • Prednosti i mane različitih metoda obuke
 • Aktivnosti kroz koje se uči
 • Polaznici i kako sa njima
 • Izvođenje obuke – metode i tehnike
 • Evaluacija obuke
 • Preporuke, trikovi, vežbe, „ledolomci“, male tajne „velikih“ trenera

Predavač : Aleksandra Grubin - trener, konsultant i mentor


12. jul 2012.

ZASTUPANJE INTERESA KROZ POZICIONE PAPIRE

Na osnovu saradnje koja je uspostavljena između Privredne komore Beograda i GIZ-ovog programa ACCESS, 12. jula 2012. godine u Privrednoj komori Beograda je  održana  radionica na temu: "Zastupanje interesa kroz pozicione papire", koja je imala za cilj podizanje kapaciteta za zastupanje interesa članstva i unapređenja usluga.
ACCESS program Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ) podržava komorski sistem i profesionalna udruženja pri kreiranju boljih usluga za svoje članove, u dijalogu sa državnim institucijama, kao i  u povezivanju sa relevantnim nemačkim komorama i udruženjima.
Radionica je koncipirana tako da su učesnici  na primerima dobre prakse iz SR Nemačke imali priliku da saznaju na koji način se koriste pozicioni papiri da bi se jačala uloga komora i udruženja. 
Radionicu je vodila g-dja Beate Heimberger iz SEQUA - Razvojne agencije nemačkog komorskog sistema.

3. jul 2012.

  

SPECIJALISTIČKA OBUKA ZA PORESKO SAVETOVANJENa zadovoljstvo svih učesnika i njihovog  interesovanja za vidom poslovne edukacije i usavršavanja u okviru poreskog sistema Privredna komora Beograda u saradnji sa Privrednim savetnikom i Visokom poslovnom školom strukovnih studija po šesti put uspešno je realizovala: SPECIJALISTIČKU OBUKU ZA PORESKO SAVETOVANJE

Cilj specijalističke obuke je bio da se obezbedi kvalitetno i efikasno osposobljavanje kadrova za rad na primeni poreskih propisa, odnosno za rad u poreskoj administraciji, za rad na poreskim poslovima u privrednim društvima i u institucijama i organizacijama javnog sektora, kao i za obavljanje poslova poreskog savetovanja.
Specijalistička obuka je realizovana kroz 120 časova praktične i teorijske nastave koja im je pružila dobijanje zaokruženog specijalističkog obrazovanja iz oblasti poreskih propisa i poreske administracije, kao i drugih propisa koji su direktno ili indirektno vezani za poresku materiju. Učesnici su imali priliku da  raspravljaju  i o praktičnim pitanjama koja se odnose na postupak utvrđivanja, naplate i kontrole javnih prihoda.
Program specijalističke obuke su realizovali  predavači/eksperti iz oblasti poreskog prava i poreske administracije.  evaluacija   učesnici


26-27. maj 2012.

ITIL V3 FOUNDATION FOR ITSERVICE MANAGEMENT TRENING

U Privrednoj komori Beograda u periodu od 26-27. maja 2012. godine realizovana je obuka: ITIL V3 Foundation for IT Service Management trening
ITIL (Information Technology Infrastructure Library), kao skup najboljih svetskih praksi, nudi kompanijama rešenja za smanjenje troškova, povećanu produktivnost, lakšu implementaciju kao i smanjenje administracije.
Ovom prilikom, obučena su lica koja rade ili se pripremaju za rad u IT podršci, zaposleni u bankama i privrednom sektoru.
Ukoliko ste zainteresovani da saznate nešto više o ovoj obuci, stojimo Vam na raspolaganju. Kontakt osoba: Matić Aleksandar, tel. 011-3625-143, e-mail: matica@kombeg.org.rs


27. mart 2012.

RADIONICA: PRIMENA PRINCIPA DOBRE PROIZVOĐAČKE I HIGIJENSKE PRAKSE I HACCP U RESTORANIMA JAVNE I KOLEKTIVNE ISHRANE 

Privredna komora Beograda, Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta, u saradnji sa konsultantskom firmom »Consact International Consalting Group«, je realizovala radionicu: "PRIMENA PRINCIPA DOBRE PROIZVOĐAČKE I HIGIJENSKE PRAKSE I HACCP U RESTORANIMA JAVNE I KOLEKTIVNE ISHRANE
Cilj  stručnog osposobljavanja bio je produbljivanje postojeća znanja zaduženih lica za bezbednost hrane i primenu principa DPP-DHP-HACCP u objektima kolektivne ishrane u školskim i predškolskim ustanovama, odnosno usmerenje na ključna, konkretna i specifična pitanja ove problematike. Koncept kursa je bio osmišljen tako da su mogli da prate i oni koji su tek krenuli u implementaciju DPP-DHP-HACCP, ali i oni koji već godinama primenjuju sistem.


20. april 2012.

Seminar: PowerPivot za Excel 2010 – Dajte smisao Vašim podacima-


U Privrednoj komori Beograda, 20. aprila 2012. godine,  realizovan je jednodnevni besplatni seminar na temu: PowerPivot za Excel 2010–Dajte smisao Vašim podacima.
Microsoft PowerPivot za Excel 2010 je nova tehnologija čiji je cilj da pruži najkomforniji rad sa podacima u cilju poslovnog izveštavanja (BI). PowerPivot korisnicima daje svu moć koja im je potrebna za izvođenje svih vrsta analiza i to bez pomoći IT odeljenja u šta su  učesnici seminara imali priliku i da se uvere.
Nakon ovog uvodnog seminara u Privrednoj komori Beograda će biti realizovana trodnevna radionica u periodu od 16-18. maja 2012. godine gde će svi oni koji žele da nauče da rade u PowerPivot-u imati priliku da se u potpunosti osposobe da koriste ovaj alat za analiziranje poslovnih podataka.


12. april 2012.

ZNANJA I VEŠTINE ZA ZAPOŠLJAVANJE  - POTREBE PRIVREDE

Privredna komora Beograda organizovala je okruglli sto na temu: "ZNANJA I VEŠTINE ZA ZAPOŠLJAVANJE  - POTREBE PRIVREDE".
Tom prilikom nastojala je da, kroz diskusiju relevantnih zainteresovanih strana, privrednika, predstavnika Ministarstva prosvete i nauke, Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, Nacionalne službe za zapošljavanje, Sekretarijata za privredu grada Beograda, Skupštine grada Beograda, dođe do usaglašavanja stavova o načinima delovanja u smanjenju dispariteta u ponudi kadrova (sa adekvatnim kompetencijama, znanjima i veštinama) na tržištu rada (Nacionalnoj služi za zapošljavanje) u odnosu na tražnju/potrebe privrede.


29. mart 2012.

OBUKA ZA PISANJE PROJEKATA ZA OTVORENE KONKURSE EU FONDOVA CIP i FP7

Privredna komora Beograda u okviru realizacije projekta „EU FONDOVI ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA“ nastavila je sa organizovanjem treninga i realizovala jos jednu obuku a, sve to u cilju unapređenja veština pisanja projekata kod privrednih subjekata koji konkretno rade na apliciranju za sredstva iz EU fondova.


17. mart 2012.

OBUKA VEŠTAKA I KANDIDATA ZA VEŠTAKE SAOBRAĆAJNE, FINANSIJSKE I GRAĐEVINSKE STRUKE

Privredna komora Beograda u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta Union realizovala je: OBUKU VEŠTAKA I KANDIDATA ZA VEŠTAKE SAOBRAĆAJNE, FINANSIJSKE I GRAĐEVINSKE STRUKE.
Obuka je bila namenjena kandidatima, kao i sudskim veštacima svih struka. Obuku je realizovao tim profesora i istaknuti stručnjaci u ovoj oblasti.

26. februar 2012.  

SPECIJALISTIČKU OBUKU ZA  PORESKO SAVETOVANJE

Na zadovoljstvo svih učesnika i njihovog  interesovanja za vidom poslovne edukacije i usavršavanja u okviru poreskog sistema Privredna komora Beograda u saradnji sa Privrednim savetnikom i Visokom poslovnom školom strukovnih studija po peti put uspešno je realizovala:

SPECIJALISTIČKU OBUKU ZA PORESKO SAVETOVANJE

Cilj specijalističke obuke je bio da se obezbedi kvalitetno i efikasno osposobljavanje kadrova za rad na primeni poreskih propisa, odnosno za rad u poreskoj administraciji, za rad na poreskim poslovima u privrednim društvima i u institucijama i organizacijama javnog sektora, kao i za obavljanje poslova poreskog savetovanja.
Specijalistička obuka je realizovana kroz 120 časova praktične i teorijske nastave koja im je pružila dobijanje zaokruženog specijalističkog obrazovanja iz oblasti poreskih propisa i poreske administracije, kao i drugih propisa koji su direktno ili indirektno vezani za poresku materiju. Učesnici su imali priliku da  raspravljaju  i o praktičnim pitanjama koja se odnose na postupak utvrđivanja, naplate i kontrole javnih prihoda.
Program specijalističke obuke su realizovali  predavači/eksperti iz oblasti poreskog prava i poreske administracije.  evaluacija   učesnici


16 - 18. januar 2012.

OBUKA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE

Na osnovu saglasnosti Ministarstva finansija Republike Srbije (Rešenje broj 153-03-00148/2009-27 od 3. novembra 2010. godine), u periodu od 16. do 18. januara 2012. godine u prostorijama Privredne komore Beograda realizovana je:
OBUKA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE
Obuka je realizovana prema Jedinstvenom programu obuke službenika za javne nabavke u skladu sa Pravilnikom o postupku za izdavanje sertifikata za službenika za javne nabavke („Sl. glasnik RS“, br. 50/2009). Realizatori programa su bili sertifikovani predavači.


PROGRAM PODRŠKE U PROMENI KARIJERE  PROFESIONALNIH PRIPADNIKA MO I VOJSKE SRBIJE „P  R  I  S  M  A”

Privredna komora Beograda, kao partner u Programu za promenu karijere “Prisma”, koji je razvila MO i Direkcija za promenu karijere, nastavlja svoje aktivnosti u procesu  resocijalizacije i aktivnog uključenja lica iz sastava Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u savremene privredne tokove i sisteme poslovnog odlučivanja. U tom smislu, Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta Privredne komore Beograda aktivno je učestvovao u motivacionim radionicama, predstavljajući program obuka bivšim pripadnicima Vojske RS i MO. Osnovna intencija je da se kroz specijalističku obuku steknu znanja, veštine i kompetencije koje će reintegrisati polaznike u Programu promene karijere  u civilne ekonomske i društvene tokove. U novom, dvanaestom po redu ciklusu, Privredna komora Beograda je realizovala obuku pod     nazivom "KNJIGOVODSTVO, VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA" s dodatnim modulima: PreduzetništvoInfo obuka
Privredna komora Beograda će i u narednom periodu nastaviti da pruža pomoć u konsultacijama u procesu zapošljavanja kod poznatog poslodavca ili započinjanja sopstvenog biznisa.


8-9. novembar 2011.

EU FONDOVI ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA

EU fondoviU Privrednoj komori Beograda, 8. i 9. novembra 2011. godine, realizovan je četvrti trening: EU FONDOVI ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA a fokus je ovog puta stavljen na otvorene konkurse za program FP7 i CIP, koji su namenjeni MSP sektoru za bespovratna finansijska sredstva.
Trening je realizovan u saradnji sa BSN Akademijom čiji tim domaćih i inostranih stručnjaka zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu i inovativnj metodologiji koja se zasniva na kombinaciji teorije i praktičnog rada, na najbolji način prenosi znanje na koji način da svoje projektne ideje pretočite u forme pogodne za apliciranje za sredstva iz EU fondova.


7. novembar 2011.

ODRŽAN KURS ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ODGOVORNIH LICA U TRGOVINAMA ZA SAMOSTALNO USPOSTAVLJANJA I PRIMENU PRINCIPA DOBRE TRGOVAČKE, DISTRIBUTIVNE I HIGIJENSKE PRAKSE

HACCPU Privrednoj komori Beograda, održan je akreditovani intenzivni kurs „Stručno osposobljavanje odgovornih lica u trgovinama za primenu principa dobre proizvođačke (trgovačke i distributivne) i higijenske prakse (Reg. No: 890020-15)“.
Jednodnevni akreditovani kurs realizuje se u saradnji sa multinacionalnom konsultantskom firmom “ConsAct International Consalting Group” i “ConsAct” d.o.o.
Privredna komora Beograda, Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta nastavlja sa pripremom privrede za integrisanje na EU tržište i sa realizovanjem kurseva iz oblasti bezbednosti hrane i HACCP sistema.

5. novembra 2011.

OBUKA VEŠTAKA I KANDIDATA ZA VEŠTAKE SAOBRAĆAJNE, FINANSIJSKE I GRAĐEVINSKE STRUKE

U cilju upoznavanja članica i šire stručne javnosti o novinama koje se tiču novog Zakona o veštačenju, Privredna komora Beograda u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta Union organizovala je jednomesečnu obuku. Obuka je bila namenjena kandidatima, kao i sudskim veštacima svih struka koju je realizovao tim profesora i istaknutih stručnjaka u ovoj oblasti.


2. novembar 2011.

RADIONICA «EU PROGRAMI, OTVORENI POZIVI I MOGUĆNOSTI ZA PRIVREDNE SUBJEKTE»

EU fondoviPrivredna komora Beograda je održala jednodnevnu radionicu u cilju pružanja efikasne podrške privrednim subjektima koji kontinuirano rade na unapređenju poslovanja i podizanju sopstvenih kapaciteta, kako bi maksimalno, a na efikasan način iskoristili dostupnu finansijsku podršku EU Fondova namenjenu tržištu Republike Srbije,  pod nazivom:

 EU FONDOVI ZA PRIVREDU SRBIJE
« EU PROGRAMI, OTVORENI POZIVI I MOGUĆNOSTI ZA PRIVREDNE SUBJEKTE  »

Radionicom je rukovodio tim eksperata,  koji su kombinacijom teorije i praktičnih primera i informacija, omogućili učesnicima da inoviraju postojeća, kao i da steknu dodatna znanja i informacije u vezi sa pokretanjem projektne inicijative i izradom projekata,  a u skladu sa EU kriterijumima.
Radionica je imala preko 50 polaznika i bila je namenjena privrednicima u MSP sektoru,  preduzetnicima, udruženjima privrednika, nevladinim organizacijama, državnim institucijama, lokalnoj samoupravama, univerzitetima.

1. novembar 2011. 

SAJAM OBRAZOVANJA "ZVONCE"

"ODZVONILO JE NEZNANJU" je slogan četvrtog Međunarodnog sajma obrazovanja ”ZVONCE”. Učestvovanjem na Sajmu obrazovanja, Privredna komora Beograda još jednom je potvrila svoju ulogu u razvoju društva i ekonomije znanja (knowledge economy).
Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta Privredne komore Beograda, asocijacije privrede koja je  uključena u evropske i svetske tokove povezivanja privrede, nauke i obrazovanja, plasirao je na Sajmu obrazovanja savremene, kreativne obrazovne programe zasnovane na inovativnim metodama učenja. Ključne aktivnosti u obrazovnom procesu koji se realizuje u Privrednoj komori Beograda, usmerene su ka tome da se omogući dostupnost obrazovanja, zasnovanog na kontinuiranom ispitivanju potreba tržišta rada za specifičnim kompetencijama i profilima. Na ovaj način se direktno utiče i na  podizanje nivoa zapošljivosti kroz omogućavanje prekvalifikacija, sticanje novih znanja i veština koja direktno odgovaraju potrebama privrede i tržištu rada.
Sajam kontinuiranog obrazovanja trajao je od od 23. do 30. oktobra 2011. Na štandu Privredne komore Beograda punu podršku dale su članice Komore koje utiču kroz svoju obrazovnu aktivnost na razvoj društva zasnovanog na znanju, doprinose unapređenju privrednog ambijenta i podizanju konkurentnosti.

25. oktobar 2011.

NOVI PRISTUP IMPLEMENTACIJI STANDARDA  ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004

Privredna komora Beograda u partnerstvu sa Quality Austria Center a uz pomoć Austrijske Agencije za Razvoj (ADA),  25. oktobra 2011. počela je sa realizacijom prve faze projekta: NOVI PRISTUP IMPLEMENTACIJI STANDARDA  ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004.
Učesnici u projektu su kompanije koje žele da ovakvim pristupom, kroz edukaciju i otvorene treninge samostalno implementiraju, prihvate i primene sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 i time unaprede organizaciju, procese i funkcije rada. Ovoj pristup omogućava privrednim subjektima da stečena znanja na jedan inovativan i održiv način primene u svojim organizacijama,  da posmatraju svoje organizacije kao sistem, prepoznaju funkcije i potencijale menadžment sistema, integrišu menadžment sisteme i da ih dalje  razvijaju i unapređuju.  brošura  galerija slika

23. oktobar 2011.  

EU FONDOVI ZA PRIVREDU SRBIJE – BESPOVRATNA SREDSTVA - SA FOKUSOM NA IKT“

Privredna komora Beograda je, u saradnji sa BSN Akademijom, realizovala  III i iV trening EU fondovi za mala i srednja preduzeća, sa posebnim fokusom na otvorene konkurse za IKT, program FP7, koji su namenjeni MSP sektoru za bespovratna finansijska sredstva.
Održan trening je izrađen po posebnoj metodologiji, a značajno prilagođen privrednom društvu. Ima za cilj da unapredi razmenu informacija i znanja, osnaži kapacitete privrednih subjekata, a posebno da poveća vidljivost ekspertize koja postoji u poslovnom društvu za kreiranje i sprovođenje projekata u pripremi aplikacionog formulara i projektne dokumentacije za programe podrške EU (za bespovratna sredstva) namenjena Republici Srbiji. 
Održavanjem redovnih treninga povodom raspisanih javnih konkursa za donacije (finansijska sredstva) EU jača pozicija i kapaciteti privrednih subjekata. Ovo omogućava da se maksimalno iskoriste sve prilike koje se otvaraju za Srbiju pridruživanjem EU i predstojećim promenama Zakona o finansiranju.
Privredna komora Beograda poziva zainteresovane privredne subjekte da se infomišu o svim najavljenim obukama za 2011. godinu.

16. oktobar 2011. 

ODRŽAN I DRUGI TRENING EU FONDOVI ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA

U Privrednoj komori Beograda je, 15. i 16. oktobra 2011. godine, realizovan drugi trening: EU FONDOVI ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA. Trening je realizovan u saradnji sa BSN Akademijom, a fokus je stavljen na otvorene konkurse za program FP7 i CIP koji su namenjeni MSP sektoru za bespovratna finansijska sredstva.
Program treninga je osmišljen po posebnoj metodologiji prilagođenoj filozofiji privrednog društva, čiji su glavni ciljevi unapređenje poslovanja, razmena informacija, podizanje kapaciteta i nivoa znanja.
Ova inicijativa Privredne komore Beograda  ima za cilj podizanje nivoa informisanosti o procesu apliciranja, ali i da poveća vidljivost ekspertize koja postoji u poslovnom društvu za kreiranje i sprovođenje projekata u pripremi aplikacionog formulara i projektne dokumentacije za programe podrške EU (za bespovratna sredstva) namenjene Republici Srbiji. Organizovanje redovnih treninga povodom raspisanih javnih konkursa za donacije (finansijska sredstva) EU  imaju za cilj da se privredni subjekti edukuju o svim mogućnostima koje im se nude kao i da im ukažu kako da maksimalno iskoriste sve prilike koje se otvaraju za Srbiju pridruživanjem EU. 
Privredna komora Beograda poziva sve zainteresovane privredne subjekte da se  registruju kroz otvorenu on-line Anketu   

7-8. oktobar 2011.  

U RPK ZAJEČAR ODRŽAN TRENING RADI LAKŠE IMPLEMENTACIJE HACCP SISTEMA BEZBEDNOSTI HRANE

Nastavljajući dobru međukomorsku saradnju Privredna komora Beograda i Regionalna privredna komora Zaječar, u saradnji sa Quality Austria Centrom, održale su 7. i 8. oktobra 2011. godine, trening radi lakše implementacije HACCP sitema bezbednosti hrane u prostorijama RPK Zaječar za privrednike i preduzetnike timočkog regiona.

Prema Zakonu o bezbednosti hrane (Sl. glasnik RS 41/2009, član 47) subjekti u poslovanju hranom dužni su da uspostave sistem za osiguranje bezbednosti hrane u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa hrane, osim na nivou primarne proizvodnje, u svakom objektu pod njihovom kontrolom, u skladu sa principima dobre proizvođačke i higijenske prakse i analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP).

7-8. oktobar 2011.  

 

EU FONDOVI ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA


U Privrednoj komori Beograda 7. i 8. oktobra 2011. realizovan je prvi trening: EU FONDOVI ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA. Trening je realizovan u saradnji sa BSN Akademijom  a fokus je stavljen na otvorene konkurse za program FP7 i CIP koji su namenjeni MSP sektoru za bespovratna finansijska sredstva.
Program treninga je osmišljen po posebnoj metodologiji prilagođenoj filozofiji  privrednog društva čiji su glavni ciljevi unapređenje poslovanja, razmena informacija, podizanje kapaciteta i nivoa znanja.
Ova inicijativa Privredne komore Beograda  ima za cilj podizanje nivoa informisanosti o procesu apliciranja ali i da poveća vidljivost ekspertize koja postoji u poslovnom društvu za kreiranje i sprovođenje projekata u pripremi aplikacionog formulara i projektne dokumentacije za programe podrške EU (za bespovratna sredstva) namenjena Republici Srbiji. Organizovanje redovnih treninga povodom raspisanih javnih konkursa za donacije (finansijska sredstva) EU  imaju za cilj da se privredni subjekti edukuju o svim mogućnostima koje im se nude kao i da im ukažu kako da maksimalno iskoriste sve prilike koje se otvaraju za Srbiju pridruživanjem EU. 

Privredna komora Beograda poziva sve zainteresovane privredne subjekte da se  registruju kroz otvorenu on-line Anketu  galerija

18. jul 2011.

HEDŽING – ZAŠTITA PREDUZEĆA OD VOLATILNOG TRŽIŠTA

HedzingPrivredna komora Beograda u saradnji sa PS Invest a.d. planira niz besplatnih seminara na temu ’’Relani hedžing – zaštita od promene valutnih kurseva i cena sirovina’’. Pored aktivnosti umerenih na edukaciju u razgovoru predsednika Privredne komore Beograda, dr Milana Jankovića i direktora PS Investa, Đure Bajića dogovarane su i druge aktivnosti i usluge koje će Komora od jeseni pružati svojim članovima. Kroz niz planiranih seminara Udruženje finansijskih organizacija i Udruženje Trgovine Privredne komore Beograda će omogućiti svojim članovima da se upoznaju sa mogućnostima i prednostima koje pruža Realni hedžing.


7-8. jul 2011.

OBUKA ZA RAD SA ELEKTRONSKOM PRAVNOM BAZOM

OBUKA ZA RAD SA ELEKTRONSKOM PRAVNOM BAZOMU Privrednoj komori Beograda, 7. i 8. jula 2011. godine, realizovana je  OBUKA ZA RAD SA ELEKTRONSKOM PRAVNOM BAZOM. Obuku su pohađali pravnici,  rukovodioci finansijskih službi i šefovi računovodstva.
Zbog velikog interesovanja, obuka će ponovo biti realizovana u septembru kada će svi koji u svom poslovanju koriste propise, stručne komentare, sudsku praksu, službena mišljenja i ostale dokumente u vezi tumačenja i primene propisa, bez obzira da li su korisnici elektronske pravne baze Paragraf Lex ili ne, biti u mogućnosti da pohađaju ovu obuku.
Informacije: Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta, tel: (381 11) 2642 966, 3619 472


1-2. jul 2011.

ODRŽAN TRENING RADI LAKŠE IMPLEMENTACIJE HACCP SISTEMA BEZBEDNOSTI HRANE

HACCPPrivredna komora Beograda i Regionalna privredna komora Zaječar, u saradnji sa Quality Austria Centrom, održala je, 1. i 2. jula 2011. godine, trening radi lakše implementacije HACCP sistema bezbednosti hrane u prostorijama RPK Zaječar.
Nakon kratkog teorijskog uvoda i ukazivanja na zakonski okvir, predavač dr Igor Panin, predstavnik Quality Austria Centra je kroz mnoštvo radionica, učesnicima treninga preneo iskustva za lakšu implementaciju HACCP sistema, čime su predstavnici organizacija stekli potrebna znanja da samostalno izrade svu potrebnu dokumentaciju koju zahteva HACCP sistem. Nakon završene edukacije učesnicima  su uručeni sertifikati o pohađanju treninga.


29. jun 2011.

NOVE "LÖGLEN" TEHNOLOGIJE U GRAĐEVINARSTVU

LoglenU Privrednoj komori Beograda, 29.6.2011. godine,  realizovana je prezentacija na temu novih materijala i sistema gradnje niskoenergetskih objekata:

NOVE "LÖGLEN" TEHNOLOGIJE U GRAĐEVINARSTVU.

"Löglen"  građevinski sistem je rezultat osmogodišnjeg istraživačkog rada, koji svojim jedinstvenim tehničkim parametrima otvara novo poglavlje u građevinskoj industriji. Nova "Löglen" tehnologija u građevinarstvu obezbeđuje izuzetnu energetsku efikasnost, zbog dobre termoizolacione sposobnosti, visoku vatrootpornost, odličan odnos cene i vrednosti, zaštitu životne sredine, zbog mogućnosti reciklaže i brzu izgradnju objekta. Zidna konstrukcija diše, raspolaže veoma dobrom parodifuzijom, tako da je iz zdravstvenog aspekta idealna i stvara prijatnu atmosferu.
Sposobnost dobre termoizolacije i zadržavanja toplote kod "Löglen"  zgrada je izvanredna, u potpunosti su bez hladnih mostova i ne zahtevaju dodatnu termoizolaciju, pošto zidna konstrukcija u čitavoj debljini materijala obezbeđuje odličnu termoizolaciju.
Ovaj građevinski sistem obezbeđuje ostvarenje jedne zgrade u celosti, počev od jednostavnih porodičnih kuća, društvenih institucija, škola, hotela, kancelarija do hala neograničene visine. Sistem "Löglen"  raspolaže najvišim građevinskim sertifikatima, priznatih od strane nadležnog instituta.
Prezentaciji su prisustvovali predstavnici građevinskih firmi, arhitektonskih projektnih biroa, investitori, kao i ostali zainteresovani slušaoci.
Više informacija o ovoj tehnologiji možete dobiti na sajtu: www.loglen.rs

20. jun 2011.

  

ITIL V3 FOUNDATION FOR IT SERVICE MANAGEMENT TRENING

Privredna komora Beograda kako bi svojim članicama omogućila uvid u najnovije svetske trendove, a time doprinela konkuretnosti  domaćih firmi na svetskom tržištu, organizovala je

ITIL V3 FOUNDATION FOR IT SERVICE MANAGEMENT TRENING

ITIL obuka odgovara osobama koje žele da postanu ili već rade kao članovi timova u IT podršci ili kao menadžeri IT podrške. ITIL (Information Technology Infrastructure Library) je sertifikat namenjen svima koji se bave IT uslugama i podrškom a žele detaljna saznanja o IT Service Management-u. Dobijanjem ITIL sertifikata, polaznik demonstrira posedovanje veština neophodnih za uspešno planiranje, implementaciju, upravljanje i rešavanje problema u IT podršci.


7. jun 2011.

ODRŽAN SEMINAR "POVREDA NA RADU" – Zakonodavni okvir u Republici Srbiji

Privredna komora Beograda, Centar za privredno-pravni sistem i Udruženje uslužnih delatnosti u saradnji sa Upravom za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva rada i socijalne politike Republike Srbije i Institutom za medicinu rada  i  radiološku zaštitu, organizovali su 07. juna 2011.godine, seminar na temu: "Povreda na radu'', kako bi se upoznali predstavnici MSP sektora sa obavezama u cilju primene i unapeđenja zaštite i bezbednosti na radu.
Realizatori seminara, bili su: Vera Božić Trefalt, direktor Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, prof. dr Bogoljub Peruničić, zamenik direktora Instituta za medicinu rada i prof. dr Petar Bulat, profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu. 


23. maj 2011.

ODRŽAN SEMINAR "ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA  INVALIDITETOM I SOCIO-UGROŽENIH GRUPA U SEKTORU RECIKLAŽNE INDUSTRIJE''

U organizaciji Privredne komore Beograda, Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, Mistarstva rada i socijalne politike i Nacionalne službe za zapošljavanje Republike Srbije 19. maja 2011. godine održan je seminar na temu ”Zapošljavanje i samozapošljavanje osoba sa invaliditetom i socio-ugroženih grupa u sektoru reciklažne industrije”
Cilj seminara je podizanje nivoa zapošljivosti građana Republike Srbije, postizanje opšteg blagostanja kroz primenu adekvatnih mera za borbu protiv siromaštva i nerazvijenosti koje predstavljaju prioritetan zadatak svih činilaca jednog društva. Na tom putu sve državne ustanove i organizacije civilnog društva imaju moralnu i zakonsku dužnost i obavezu da ulože sve napore, pojedinačno ili u sinergiji, kako bi povećale lični, ali i prosperitet okruženja u kom deluju, žive i posluju.


20. maj 2011.

 

  SEMINAR IZ OBLASTI DEVIZNOG POSLOVANJA

U organizaciji Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta i Udruženja finansijskih organizacija i u saradnji sa kompanijom Art of Business, dana 20. maja 2011. godine u  Privrednoj komori Beograda održan je jednodnevni instruktivni seminar iz oblasti deviznog poslovanja.

21. april 2011. 

  

"OBUKE I SERTIFIKACIJE IZ OBLASTI SIGURNOSTI INFORMACIONIH SISTEMA"


Završen blok obuka Programa obuke i sertifikacije iz oblasti sigurnosti informacionih sistema (CompTIA kurs), odnosno (CISSP kurs). Obuke su organizovane u saradnji Privredne komore Beograda, Network Security i 2ETC, uz podršku USAID Projekta za razvoj konkurentnost i usmerena na usvajanje znanja potrebnih za dobijanje međunarodnih sertifikata CISSP i CompTIA Security+. Obuke su vodili domaći stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom koji i sami poseduju ove sertifikate. Model obuke kombinuje obuku u učionici, sa učenjem na daljinu – tzv. kombinovano učenje (“blended learning”). Kroz pet (šest za CISPP) jednodnevnih radionica u savremeno opremljenim učionicama Privredne komore Beograda koje su bile rasporedjene tokom pet radnih nedelja, prelazio se korpus znanja vezan za odgovarajući sertifikat. Paralelno sa radionicama, polaznici su dobili kroz 2ETC e-Learning portal 24x7  pristup SkillSoft IT Security Knowledge Center-u koji im je obezbio veliki broj materijala (knjiga, prezentacija, vezbi, testova, audio i video zapisa) za pripremu ispita, u trajanju od 6 meseci. Obuka se izvodila u dve grupe. Sertifikate je dobilo oko 50 učesnika.

20. april 2011. 

 

Realizovan trening za implementaciju HACCP sistema u pekarske radnje


U Privrednoj komori Beograda u periodu od 18. do 20. aprila 2011. godine realizovan je Trening za implementaciju HACCP sistema u pekarske radnje.
Trening je osmišljen za zaposlene u pekarama u cilju stručnog osposobljavanja lica subjekata u poslovanju sa hranom za samostalnu implementaciju HACCP sistema i izradu dokumentacije.
U cilju bržeg i efikasnijeg rada, nakon kratkog teorijskog uvoda i ukazivanja na zakonski okvir, predavač je, kroz radioničarski rad,  učesnicima treninga preneo iskustva za lakšu implementaciju HACCP sistema.
Na ovaj način, zaposleni u sektoru pekarstva  su dobili mogućnost da se upoznaju i na pravi način primene zahteve HACCP sistema kao i da nauče kako da samostalno izrade svu potrebnu dokumentaciju koju zahteva HACCP sistem.
Predavač kao i trening su od strane polaznika bili ocenjeni najvišom ocenom.

Zbog velikog interesovanja sledeći Trening za implementaciju HACCP sistema u pekarske radnje će biti realizovan u periodu od 26-28. maja 2011. godine (prijava).

30. mart 2011.

  

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA I ADMINISTRACIJA UGOVORA PREMA FIDIC–u 


Privredna komora Beograda, Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta, u nameri da podrži nastojanja svojih članova da podignu i poboljšaju kvalitet usluga, primenom stečenih znanja i kroz razmenu iskustava, organizovala je tradicionalni seminar  

 „UPRAVLJANJE PROJEKTIMA I ADMINISTRACIJA UGOVORA PREMA FIDIC – u
(bela, crvena, žuta, srebrna, zelena i zlatna knjiga)“

Cilj seminara je da učesnici ovladaju procedurama administarcije ugovora i upravljanja projektima prema FIDIC – u.
Seminar je bio namenjen licima koja vode i kontrolišu realizaciju projekta - liderima timova, kao i članovima timova koji rade na pojedinim fazama projekta.
Realizator programa i predavač na seminaru je dr Darko Plamenac, dipl. građ. inž., član revizione radne grupe FIDIC-ovog Komiteta za ugovaranje.


29-30. mart 2011.

ODRŽAN KURS ZA RUKOVODIOCA HACCP TIMA


U Privrednoj komori Beograda, u periodu od 29-30. marta 2011. godine održan je REGISTROVANI KURS ZA OSPOSOBLJVANJE ODGOVORNIH LICA ZA RUKOVODIOCA HACCP TIMA (Reg. No: 890020-24). Dvodnevni registrovani kurs realizuje se u saradnji sa multinacionalnom konsultantskom firmom “ConsAct International Consalting Group” i “ConsAct” d.o.o. Kurs je registrovan kod Centra za zapošljavanje u Budimpešti i realizuje se prema registrovanom programu.
Privredna komora Beograda, Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta nastavlja sa pripremom privrede za integrisanje na EU  tržište i sa realizovanjem kurseva iz oblasti bezbednosti hrane i HACCP sistema.

25. mart 2011. 

OBUKA ZA POSREDNIKA PREMA PROPISIMA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU

Privredna komora Beograda, Centar za privredno pravni sistem i Centar za poslovno obrazovanje unapređenje kvaliteta u petak, 25. marta 2011. godine, organizovali su  OBUKU ZA POSREDNIKA PREMA PROPISIMA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU.
U cilju osposobljavanja za posrednika prema propisima Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu ("Službeni glasnik RS, br. 36/2010"), učesnici su nakon teorijskog uvoda imali priliku da se u timskom radu kroz simulaciju posredovanja oprobaju u ulozi posrednika i ostalih aktera u ovom procesu.
Program su realizovale Jasmina Vukotić - Maričić, inspektor rada prvog odeljenja inspekcije rada u gradu Beogradu i Olga Kićanović, samostalna savetnica u Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova, licencirani predavači i stručnjaci u ovoj oblasti.

 

21-22. mart 2011.

projekAt "MIDWAY"


 


Privredna komora Beograda, kao društveno-odgovoran akter, uključila se u realizaciju projekta „MIDWAY Faza dva – Uključivanje u obrazovanje dece sa teškoćama u razvoju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom“.

Ovaj projekat je podržan kroz program pod nazivom „Inicijativa javnog zagovaranja građanskog društva“ (CSAI) kojim rukovodi Institut za održive zajednice (ISC), a finansira USAID. U okviru ovog projekta Catholic Relief Services raspisao je konkurs za projekte socijalnog preduzetništva. Potencijalni dobitnici grantova za koje je raspisan konkurs za projekte socijalnog preduzetništva u okviru projekta „MIDWAY faza dva“   dolaze iz Beograda (Naša kuća), Bačke Palanke (Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama), Bora (Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom), Vranja (Udruženje osoba sa paraplegijom) i Požege (Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Opštine Požega).

U okviru projekta realizovana je dvodnevna radionica  u Hotelu M u Beogradu, 21. i 22. marta 2011. godine u okviru koje su potencijalni dobitnici grantova imali priliku da  odslušaju predavanja na teme iz oblasti poreske politike, izrade biznis planova, programima NSZ za zapošljavanje i samozapošljavanje, modelima radnog angažovanaj osoba sa invaliditetom i drugim temama od značaja za ovu ciljnu grupu.


14. mart 2011.

RELIZOVANA:

RAČUNOVODSTVENo - KNJIGOVODSTVENa OBUKA

Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta i Centar za ekonomsku politiku, prestrukturiranje i razvoj, uspešno su realizovali tradicionalnu

RAČUNOVODSTVENO – KNJIGOVODSTVENU OBUKU
koja je trajala
od 14. februara do 14. marta 2011. godine.

Osnovni cilj obuke je bio, da se polaznici obuče za vođenje poslovnih knjiga (prosto i dvojno knjigovodstvo) uz savremenu tehničku podršku, inovativne metode rada na praktičnim primerima. U sklopu obuke, polaznicima je bilo omogućeno da pod mentorskim nadzorom koriste instalirani softver za vođenje poslovnih knjiga, i da na taj način primene stečena znanja.
Obuku su realizovali tim akademskih stručnjaka iz prakse Prof. Mirjana Medojević, viši predavač, Beogradska poslovna škola - Visoka škola strukovnih studija, Snežana Veličković dipl.ecc., savetnik za poreski sistem u Privrednoj komori Beograda u trajanju od 50 nastavnih časova.

9. marta 2011. 

 

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA KORIŠĆENJEM SOFTVERSKIH SISTEMA


Privredna komora Beograda, Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta, u nameri da podrži nastojanja svojih članova da podignu i poboljšaju kvalitet usluga, primenom stečenih znanja i kroz razmenu iskustava, organizovala jednodnevni seminar:

 "UPRAVLJANJE PROJEKTIMA  KORIŠĆENJEM SOFTVERSKIH SISTEMA"

Objedinjujući teorijske osnove, praktičnu primenu i iskustva, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa procedurama upravljanja projektima neophodnim  za samostalno vođenje i kontrolisanje projekata. Takođe, učesnici su imali mogućnost da se upoznaju sa osnovnim principima mrežnog planiranja, izrade planova, kontrole i analize projekata kao i praćenja realizacije investicionih projekata upotrebom softverskih paketa za upravljanje projektima.
Realizator programa i predavač na seminaru je prof. dr Darko Plamenac, dipl. građ. inž.


9. mart 2011.

RADIONICE: ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA – OBAVEZE I PRAVA

Privredna komora Beograda, Udruženje trgovine, Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta i Centar za privredno pravni sistem, započinje seriju radionica na temu:  ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA – OBAVEZE I PRAVA –
Cilj radionica je bio da se članovi Privredne komore Beograda blagovremeno i kvalitetno  upoznaju sa pravima i obavezama trgovaca i potrošača, kao i da dobiju odgovore u vezi sa nastalim nejasnoćama i specifičnostima u primeni ovog Zakona.
Radionice su realizovali prof.dr Katarina Ivančević  i Dragoljub Simonović, advokat .


6. mart 2011.

RELIZOVANA

SPECIJALISTIČKA OBUKA ZA  PORESKO SAVETOVANJE


Na zadovoljstvo svih učesnika i njihovog  interesovanja za vidom poslovne edukacije i usavršavanja u okviru poreskog sistema Privredna komora Beograda u saradnji sa Privrednim savetnikom i Visokom poslovnom školom strukovnih studija po treći put uspešno je realizovala

SPECIJALISTIČKU OBUKU ZA PORESKO SAVETOVANJE

Cilj specijalističke obuke je bio da se obezbedi kvalitetno i efikasno osposobljavanje kadrova za rad na primeni poreskih propisa, odnosno za rad u poreskoj administraciji, za rad na poreskim poslovima u privrednim društvima i u institucijama i organizacijama javnog sektora, kao i za obavljanje poslova poreskog savetovanja.
Specijalistička obuka je realizovana kroz 120 časova praktične i teorijske nastave koja im je pružila dobijanje zaokruženog specijalističkog obrazovanja iz oblasti poreskih propisa i poreske administracije, kao i drugih propisa koji su direktno ili indirektno vezani za poresku materiju. Učesnici su imali priliku da  raspravljaju  i o praktičnim pitanjama koja se odnose na postupak utvrđivanja, naplate i kontrole javnih prihoda.
Program specijalističke obuke su realizovali  predavači / eksperti iz oblasti poreskog prava i poreske administracije.


Početkom marta počela je realizacija projekta DELMVET u okviru programa IPA Adriatic. Vodeći partner je Regionalno veće Drača, a partneri su COOSS Marche i Uprava regije Marche iz Italije,  Privredna komora Beograda i Ministarstvo za energetiku, rudarstvo i industriju BiH. Cilj projekta je razvoj efikasnog lokalno primenljivog modela strukovnog obrazovanja posle završetka srednje škole. U periodu 18-20.4.2011. u Draču je održan kick-off meeting na kome su učestvovali i članovi projektnog tima Privredne komore Beograda.

 

Projekat traje 30 meseci - do kraja avgusta 2013. godine i njegova ukupna vrednost je nešto više od 1,3 miliona evra.

 


8-9. februar 2011.

  ODRŽAN KURS ZA RUKOVODIOCA HACCP TIMA

U Privrednoj komori Beograda, u periodu od 08-09. februara 2011.godine održan je REGISTROVANI KURS ZA OSPOSOBLJVANJE ODGOVORNIH LICA ZA RUKOVODIOCA HACCP TIMA (Reg. No: 890020-24). Dvodnevni registrovani kurs realizuje se u saradnji sa multinacionalnom konsultantskom firmom “ConsAct International Consalting Group” i “ConsAct” d.o.o. Kurs je registrovan kod Centra za zapošljavanje u Budimpešti i realizuje se prema registrovanom programu.
Privredna komora Beograda, Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta nastavlja sa pripremom privrede za integrisanje na EU  tržište i sa realizovanjem kurseva iz oblasti bezbednosti hrane i HACCP sistema.


17. novembar 2010.

 

Radionica:"Kako uspešno obavljati poslove bezbednosti i zdravlja na radu "

U Privrednoj komori Beograda, u organizaciji Centra za privredno-pravni sistem, 17. novembra 2010. godine, održana je radionica na temu," Kako uspešno obavljati poslove bezbednosti i zdravlja na radu”.
Realizatori radionice, bili su: mr Simo Kosić,diplomirani inženjer mašinstva, konsultant u Upravi za bezbednost i zdravlje na radu, Dušan Nenić, predstavnik Železničko transportnog preduzeća Beograd, kao i Aleksandar Šotić iz Visoke tehničke škole strukovnih studija u Zemunu.

5. novembar 2010.

STRES NA RADU, ZDRAVSTVENI ILI SOCIO-EKONOMSKI PROBLEM

U organizaciji Instituta za medicinu rada Srbije "Dr Dragomir Karajović", uz podršku "Center for Internacional Rural and Enviromental Health", a pod pokroviteljstvom Privredne komore Beograda, 05. novembra 2010. godine, u Sava Centru, u Beogradu, održan je seminar na temu: "Stres na radu-zdravstveni, ili socio-ekonomski problem".
Realizatori seminara, bili su specijalisti medicine rada, internisti-kardiolozi, psihijatri, predstavnici Instituta za medicinu rada Srbije.

3. mart 2010.  DODELJENE GODIŠNJE NAGRADE PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA

Svečana dodela Godišnjih nagrada Privredne komore Beograda za najbolje doktorske disertacije, magistarske teze, master radove, diplomske radove, pronalaske, dizajnerska rešenja i tehnička unapređenja za 2009. godinu, održana je 3. marta 2010. godine u Ateljeu 212. Obraćajući se prisutnim zvanicama, dr Milan Janković, predsednik Privredne komore Beograda, istakao je da poverenjem, podrškom i ulaganjem u naučnu misao, istraživanje i pronalazaštvo, Privredna komora Beograda želi da ohrabri  prave vrednosti, ocenivši da su znanje, univerziteti i instituti na kojima se ono stiče, jedini pravi oslonac budućeg razvoja Srbije. Predsednik Janković je ukazao da se razvoj Srbije, a samim tim i Beograda, upravo mora bazirati na nauci i primeni novih tehnologija, jer oni su osnovni pokretači sveukupnog i kvalitetnog napretka društva.

Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke