AKTUELNI SEMINARI

«Budućnost nemaju oni koji znaju već oni koji hoće da uče»
Peter F. Drucker

INFORMACIJA U VEZI SA OBUKOM ZA PROFESIONALNE UPRAVNIKE ZGRADA

Privredna komora Srbije, u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada („Sl. glasnik RS“ br.104/2016),  počela je realizaciju  obuka za sticanje licence profesionalnog upravnika zgrada. Obuka traje sedam dana, odnosno 50 školskih časova (6 dana po 7 časova i 1 dan sa 8 časova).

Pozivamo sva fizička i pravna lica, zainteresovana za obuku za sticanje licence profesionalnog upravnika zgrada, da kontaktiraju Regionalnu privrednu komoru (ime komore, kontakt telefon, mejl adresa ...) i prijave se za učešće u obuci. U skladu sa izraženim interesovanjem, obuke će biti organizovane u junu i julu o.g.


25. maj 2018.

SEMINAR: BEZBEDNOSNI IZAZOVI SAVREMENOG POSLOVANJA

U Privrednoj komori Srbije će biti održan seminar "Bezbednosni izazovi savremenog poslovanja", 25. maja 2018. godine, od 10 do 15.15 sati, Resavska 15, velika sala CE.

Cilj seminara: Osposobljavanje polaznika za jedinstveno sagledavanje svih elemenata sistema poslovne bezbednosti, uočavanje njihove disperzije i predlaganje optimizacije sistema poslovne bezbednosti primenom međunarodnih standarda i nacionalne regulative. Prepoznavanje specifičnih oblika ugrožavanja bezbednosti poslovanja i preduzimanje adekvatnih mera zaštite optimizacijom postojećih resursa, bez dodatnih troškova. Upoznavanje sa standardima i mogućnostima bezbednosti međunarodnog poslovanja. Razmena iskustava i obučavanje kroz radionicu za logičko prepoznavanje specifičnih oblika ugrožavanja poslovne bezbednosti i rešavanje konkretnih zadataka.

Kotizacija: 8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV-a).

Dodatne informacije: Centar za edukaciju Privredne komore Srbije, tel. (+381 11) 3300 949, 3300 946, e-mail: edukacija@pks.rs      


14. april - 26. maj 2018.

ŠKOLA DIGITALNOG MARKETINGA 2.0

Privredna komora Srbije poziva vas da postanete polaznik jedinstvene Škole digitalnog marketinga 2.0, nakon koje ćete biti osposobljeni da potpuno samostalno kreirate kampanje na društvenim mrežama i putem njih poboljšate prodaju proizvoda ili usluga.

Tokom kurseva naučićete da pravite Facebook i Instagram kampanje, da se uspešno promovišete preko Google-a, posebno primenom  Adwords alata, promovišete video sadržaj putem Youtube-a, i  kreirate newslettere.
Predavači Škole za digitalni marketing su ljudi, koji stoje iza uspešnih domaćih i internacionalnih kampanja na društvenim mrežama.

Škola je sa kotizacijom u iznosu od 50.000+PDV    


30. maj 2018.

SEMINAR: PROIZVODNJA SA STANOVIŠTA KNJIGOVODSTVENOG OBUHVATANJA I ISKAZIVANJA U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA

Seminar "Proizvodnja sa stanovišta knjigovodstvenog obuhvatanja i iskazivanja u finansijskim izveštajima" je namenjen menadžerima, kontrolorima, računovođama i ostalim licima koja žele da prošire svoja znanja u oblasti evidentiranja, praćenja i analize proizvodnje. 

Kroz praktične vežbe i primere polaznici će se upoznati i ovladati tehnikama: knjiženja poslovnih događaja vezanih za proizvodnju,  upravljanja i planiranja troškova, kao i sistema obračuna troškova,  sastavljanja bilansa uspeha sa stanovišta finansijskog i upravljačkog računovodstva,  utvrđivanja razlike između cene koštanja gotovog proizvoda i komercijalne cene koštanja, vrednovanja i iskazivanja efekata proizvodnje u finansijskim izveštajima, kontrole  i provere finansijskih izveštaja u proizvodnom privrednom subjektu.

Seminar će biti održan u sredu, 30. maja 2018. godine, u Privrednoj komori Srbije, Resavska 15, od 9:00 do 16:00 sati, sala CESO.

Kotizacija: 8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV-a).

Dodatne informacije: Centar za edukaciju Privredne komore Srbije, tel. (+381 11) 3300 949, 3300 946, e-mail: edukacija@pks.rs


30. mart–2. jun 2018.

SPECIJALISTIČKA OBUKA: PORESKI SAVETNIK

Poslovna akademija PKS u saradnji sa Poreskom kancelarijom Tatić organizuje specijalističku obuku, čiji je cilj da se obezbedi kvalitetno i efikasno osposobljavanje za rad na praktičnoj primeni poreskih propisa. U toku obuke polaznicii će prolaziti kroz intenzivni interaktivni rad, koji će im omogućiti da dobiju obrazovanje iz poreske materije.
Obuka se realizuje kroz 100 časova praktične i teorijske nastave koja pruža mogućnost za dobijanje obrazovanja iz oblasti poreskih propisa i poreske administracije, kao i drugih propisa koji su direktno ili indirektno vezani za poresku materiju.

Obuka se realizuje u periodu od 30. marta do 2. juna 2018. godine, petkom od 16.00 do 19.15 sati i subotom od 9:30 do 14:30, u Privrednoj komori Srbije, Resavska 13-15, sala IV. 

Obuka je namenjena: finansijskim direktorima, knjigovođama, računovođama, poreskim stručnjacima i svima onima koji u svom radu imaju dodir sa porezima i poreskim sistemom, kao i onima koji žele da se specijalizuju za zanimanje poreskog savetnika.

Kotizacija: 100.000,00 dinara po učesniku (bez PDV).         


6. jun 2018.

SEMINAR: ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Kroz praktične vežbe i primere, na seminaru "Analiza finansijskih izveštaja" polaznicima će biti omogućeno da ovladaju naprednijom primenom alata i teoretskih znanja u praksi i da sagledaju primenu različitih pristupa analize finansijskih izveštaja sa stanovišta revizije, kreditora i menadžmenta.
Seminar će biti održan 6. juna 2018. godine, u Privrednoj komori Srbije, od 9.00 do 15.00 sati, Resavska 15, velika sala CE.

Kotizacija
: 8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV-a).

Dodatne informacije: Centar za edukaciju Privredne komore Srbije, tel. (+381 11) 3300 949, 3300 946, e-mail: edukacija@pks.rs     12. maj-23. jun 2018.

OBUKA ZA SAMOSTALNOG KNJIGOVOĐU

Usled sve većih i bržih promena u segmentu knjigovodstvenih i poreskih propisa, povećano je i interesovanje za angažovanjem kadrova u ovoj oblasti. U cilju osposobljavanja potencijalnih resursa za obavljanje ovih poslova, Poslovna akademija Privredne komore Srbije, u saradnji sa ACCOUNT d.o.o, organizuje Obuku za samostalnog knjigovođu, od 12. maja 2018. godine, osam subota, od 9 do 15:30 časova, Resavska 13-15, velika sala CE.

Predavanja su orijentisana na praktičan rad u knjigovodstvu. Uz praćenje  realne dokumentacije i uz praktičan rad koji se obavlja na savremenom internet knjigovodstvenom alatu, SAOP miniMAX, polaznici stiču primenjiva znanja, tako da će, po završetku obuke, lako moći da obavljaju knjigovodstvene poslove u bilo kom privrednom društvu ili agenciji.

Kotizacija po polazniku iznosi 20.000,00 din+PDV. Kotizacija uključuje potrebni radni materijal za seminar, skripte, radne zadatke, pristup knjigovodstvenom programu i prateće materijale, osveženje u pauzama i uverenje o pohađanju kursa.   

Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke