AKTUELNI SEMINARI

«Budućnost nemaju oni koji znaju već oni koji hoće da uče»
Peter F. Drucker

INFORMACIJA U VEZI SA OBUKOM ZA PROFESIONALNE UPRAVNIKE ZGRADA

Privredna komora Srbije, u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada („Sl. glasnik RS“ br.104/2016),  počela je realizaciju  obuka za sticanje licence profesionalnog upravnika zgrada. Obuka traje sedam dana, odnosno 50 školskih časova (6 dana po 7 časova i 1 dan sa 8 časova).

Pozivamo sva fizička i pravna lica, zainteresovana za obuku za sticanje licence profesionalnog upravnika zgrada, da kontaktiraju Regionalnu privrednu komoru (ime komore, kontakt telefon, mejl adresa ...) i prijave se za učešće u obuci. U skladu sa izraženim interesovanjem, obuke će biti organizovane u junu i julu o.g.

19. mart 2018.

OBUKA: REGRES I SUBROGACIJA U OSIGURANJU - KONTINUIRANO USAVRŠAVANJE OVLAŠĆENIH POSREDNIKA I ZASTUPNIKA U OSIGURANJU

Pet časova obuke Regres i subrogacija u osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju biće održani u ponedeljak, 19. marta 2018, od 09.30 do 14.00 sati, u Privrednoj komori Srbije, Terazije 23, Beograd, sala br. 1, VIII sprat.

Obuka je namenjena kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 11/2017).

Kotizacija: 3.700,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)

Dodatne informacije možete dobiti u Centru za edukaciju Privredne komore Srbije, tel. (+381 11) 3300 949, 3300 931, 3300 946, e-mail: edukacija@pks.rs           

19. mart 2018.

OBUKA: PREVARE U OSIGURANJU - KONTINUIRANO USAVRŠAVANJE OVLAŠĆENIH POSREDNIKA I ZASTUPNIKA U OSIGURANJU

Pet časova obuke Prevare u osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju biće održani u ponedeljak, 19. marta 2018, od 09.30 do 14.00 sati, u Privrednoj komori Srbije, Resavska 15, Beograd, sala 2.

Obuka je namenjena kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 11/2017).

Kotizacija: 3.700,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)

Dodatne informacije možete dobiti u Centru za edukaciju Privredne komore Srbije, tel. (+381 11) 3300 949, 3300 931, 3300 946, e-mail: edukacija@pks.rs        

21. mart 2018.

SEMINAR "PROIZVODNJA SA STANOVIŠTA KNJIGOVODSTVENOG OBUHVATANJA I ISKAZIVANJA U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA"

Seminar "Proizvodnja sa stanovišta knjigovodstvenog obuhvatanja i iskazivanja u finansijskim izveštajima" će biti održan 21. marta 2018. godine, od 9.00 do 16.00 sati, u Privrednoj komori Srbije, Resavska 15, drugi sprat, sala 4.

Cilj seminara je da se polaznici, kroz praktične vežbe i primere, upoznaju i ovladaju tehnikama knjiženja poslovnih događaja vezanih za proizvodnju, upravljanja i planiranja troškova, kao i sistema obračuna troškova, sastavljanja bilansa uspeha sa stanovišta finansijskog i upravljačkog računovodstva, utvrđivanja razlike između cene koštanja gotovog proizvoda i komercijalne cene koštanja, vrednovanja i iskazivanja efekata proizvodnje u finansijskim izveštajima i kontrole  i provere finansijskih izveštaja u proizvodnom privrednom subjektu.

Seminar je namenjen menadžerima, kontrolorima, računovođama i ostalim licima koja žele da prošire svoja znanja u oblasti evidentiranja, praćenja i analize proizvodnje.

Kotizacija: 8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)

Dodatne informacije možete dobiti u Centru za edukaciju Privredne komore Srbije, tel. (+381 11) 3300 949, 3300 931, 3300 946, e-mail: edukacija@pks.rs         

21. mart 2018.

OBUKA: Osnovne karakteristike i ugovaranje životnog osiguranja - kontinuirano usvršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju

Pet časova obuke Osnovne karakteristike i ugovaranje životnog osiguranja - kontinuirano usvršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju biće održani u sredu, 21. marta 2018, od 09.30 do 14.00 sati, u Privrednoj komori Srbije, Resavska 15, Beograd, sala 2.

Obuka je namenjena kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 11/2017).

Kotizacija: 3.700,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)

Dodatne informacije možete dobiti u Centru za edukaciju Privredne komore Srbije, tel. (+381 11) 3300 949, 3300 931, 3300 946, e-mail: edukacija@pks.rs        

30. mart–2. jun 2018.

SPECIJALISTIČKA OBUKA: PORESKI SAVETNIK

Poslovna akademija PKS u saradnji sa Poreskom kancelarijom Tatić organizuje specijalističku obuku, čiji je cilj da se obezbedi kvalitetno i efikasno osposobljavanje za rad na praktičnoj primeni poreskih propisa. U toku obuke polaznicii će prolaziti kroz intenzivni interaktivni rad, koji će im omogućiti da dobiju obrazovanje iz poreske materije.
Obuka se realizuje kroz 100 časova praktične i teorijske nastave koja pruža mogućnost za dobijanje obrazovanja iz oblasti poreskih propisa i poreske administracije, kao i drugih propisa koji su direktno ili indirektno vezani za poresku materiju.

Obuka se realizuje u periodu od 30. marta do 2. juna 2018. godine, petkom od 16.00 do 19.15 sati i subotom od 9:30 do 14:30, u Privrednoj komori Srbije, Resavska 13-15, sala IV. 

Obuka je namenjena: finansijskim direktorima, knjigovođama, računovođama, poreskim stručnjacima i svima onima koji u svom radu imaju dodir sa porezima i poreskim sistemom, kao i onima koji žele da se specijalizuju za zanimanje poreskog savetnika.

Kotizacija: 100.000,00 dinara po učesniku (bez PDV).         

3.  mart - 10. maj 2018.

OBUKA ZA SAMOSTALNOG KNJIGOVOĐU

Usled sve većih i bržih promena u segmentu knjigovodstvenih i poreskih propisa, povećano je i interesovanje za angažovanjem kadrova u ovoj oblasti. Privredna komora Srbije-Privredna komora Beograda, u cilju osposobljavanja potencijalnih resursa za obavljanje ovih poslova, u saradnji sa ACCOUNT d.o.o organizuje Obuku za samostalnog knjigovođu, od 3. marta 2018. godine, osam subota, od 9 do 15:30 časova.

Predavanja su orijentisana na praktičan rad u knjigovodstvu. Uz praćenje  realne dokumentacije i uz praktičan rad koji se obavlja na savremenom internet knjigovodstvenom alatu, SAOP miniMAX, polaznici stiču primenjiva znanja, tako da će, po završetku obuke, lako moći da obavljaju knjigovodstvene poslove u bilo kom privrednom društvu ili agenciji.

Kotizacija po polazniku iznosi 20.000,00 din+PDV. Kotizacija uključuje potrebni radni materijal za seminar, skripte, radne zadatke, pristup knjigovodstvenom programu i prateće materijale, osveženje u pauzama i uverenje o pohađanju kursa. 

Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke