KONTAKT


PKB-PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA

Kneza Miloša 12, 11000 Beograd


Centar za privredno pravni sistem


Milivoj Janković, rukovodilac Centra
milivoj.jankovic@pks.rs
tel: (+381 11) 2641 556/lokal 108


Centar za edukaciju
Jelena Radić
, samostalni savetnik
telefon: (381 11) 3619-472
e-mail: jelenar@kombeg.org.rs
fax: (381 11) 3618 003


Obuka za službenika
za javne nabavke