KVALITET I STANDARDIZACIJA


15. decembar 2015.

NOVA VERZIJA STANDARDA ISO 9001:2015

U Privrednoj komori Beograda, 14. i 15. decembra 2015. godine, realizovan je kurs na temu „Nova verzija standarda ISO 9001:2015“.
Revizija standarda ISO 9001 pruža priliku organizacijama da na bolji način prilagode svoj sistem menadžmenta kvaliteta zahtevima standarda. Novi elementi oslikavaju modernu praksu i načine rada u menadžmentu i fokusiraju se na rezultate kao i na učinke u sistemu kvaliteta.
Na samom kursu, polaznici su dobili komparativni pregled sadržaja ISO 9001:2008 i ISO 9001:2015, uz identifikaciju osnovnih izmena, razumevanja konteksta organizacije, zahteva relevantnih zainteresovanih strana i pristupa zasnovanom na riziku i njegovoj implementaciji.
Kurs je realizovan u saradnji sa  sertifikacionom  kućom Quality Austria Center prema zvanično registrovanom kursu matične kuće sa sedištem u Beču, Austrija, koja je izdala qualityaustria potvrde/ sertifikate.


27. novembar 2015.

PROCENA I KONTROLA PRAVNIH RIZIKA VAŽAN SEGMENT KORPORATIVNE BEZBEDNOSTI

U organizaciji Privredne komore Beograda i Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti, održan je seminar posvećen temi "Procena i kontrola pravnih rizika kao instrument korporativne bezbednosti".

Seminar je imao za cilj da ukaže na mogućnosti unutrašnje pravne zaštite i na značaj saradnje i harmoničnog delovanja pravne službe i lica zaduženih za bezbednost u kompaniji. Razvoj pravnih veština i znanja je dragocen mehanizam zaštite bezbednosti preduzeća. 


13. maj 2015.

REALIZOVAN KURS NA TEMU: NOVA VERZIJA STANDARDA ISO 9001:2015

U Privrednoj komori Beograda, 12. i 13. maja 2015. godine, realizovan je kurs na temu „Nova verzija standarda ISO 9001:2015“
Revizija standarda ISO 9001 pruža priliku organizacijama da na bolji način prilagode svoj sistem menadžmenta kvaliteta zahtevima standarda. Novi elementi oslikavaju modernu praksu i načine rada u menadžmentu i fokusiraju se na rezultate kao i na učinke u sistemu kvaliteta.
Kurs je realizovao tim eksperata sertifikacione kuće Quality Austria Center prema zvanično registrovanom kursu matične kuće sa sedištem u Beču, Austrija, koja je izdala qualityaustria potvrde/sertifikate.


2. april 2015.

MENADŽMENT KVALITETOM – INTERNI AUDITOR


U Privrednoj komori Beograda, u periodu od 30. marta do 2. aprila 2015. godine, realizovan je  kurs na temu: "Menadžment kvalitetom – interni auditor (proveravač)".
Cilj ovog kursa bio je da se učesnici osposobe za sprovođenje internih provera u svojoj organizaciji.
Učesnici su imali priliku da sagledaju na koji način se može dobiti sveobuhvatni pregled efektivnosti sistema, kroz proveravanje svog sistema menadžmenta kvaliteta. Program kursa je koncipiran tako da upoznaje stručnjake sa osnovnim tehnikama provere kao i međunarodnim standardom ISO 9001.  

11. decembar 2014.

PRIKAZ NOVIH  MODELA STANDARDA I NAJZNAČAJNIJIH IZMENA U NJIMA  -  ISO  9001:2015  i  ISO 14001:2015  DIS VERZIJE

Prоf. dr Vidоsаv Мајstоrоvić, dipl. maš. inž, redovni profesor Mašinskog fakulteta u Beogradu i predsednik JUSK-a,  upoznao je polaznike seminara sa stanjem  sertifikacije u svetu i Srbiji, kao i sa novim modelima QMS-a i EMS-a.
Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa elementima koje organizacije treba da razmotre prilikom donošenja odluke o potrebnim izmenama u sistemu menadžmenta kvalitetom i menadžmenta zaštite životne sredine,  kao i sa uticajem koji novi ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 i njihove očekivane izmene mogu imati na organizaciju i korake koje treba preduzeti u prilagođavanju novim zahtevima.


2. oktobar 2014.

5. QUALITY AUSTRIA FORUM

U Privrednoj komori Beograda, 2. oktobra 2014. godine, realizovan je 5. Quality Austria forum. Tema ovogodišnjeg Foruma je bila: „Menadžment rizikom vs. spoznaja katastrofe – meč u 10 rundi” 
Petu godinu za redom  QA Center i Privredna komora Beograda nastoje da učesnicima Foruma pruže informacije o novim trendovima u oblasti kvaliteta i standardizacije. Forumu je prisustvovalo preko sto učesnika, članova Privredne komore Beograda kao i predstavnika partnerskih organizacija. Predavači QA i QAC su nastojali da prenesu učesnicima zaključke iz svog bogatog iskustva u saradnji sa kompanijama koje imaju implementirane standarde. Obrađene su teme „Tajna pametnog poslovanja“ - Axel Dick, Izvršni potpredsednik QA, „Menadžment rizikom i upravljanje kontinuitetom poslovanja“ - g. Eckehard Bauer, Izvršni potpredsednik QA  i  „Obuke za bezbednost hrane – postupanje u vanrednim situacijama“ g. Vladimir Surčinski, Project Manager QAC. Posebno interesantni su bili rezultati istraživanja koje je prezentovala gđa Jelena Cice - izvršni direktor QA Center.


12. jun 2014.

PRIBLIŽAVANJE PROBLEMATIKE OBRADE I ZAŠTITE PODATAKA  U KOMPANIJAMA

Zastita podatakaNovi zakoni i podzakonski propisi, čije je donošenje rezultat tekućih reformi u oblasti svojinskih odnosa i privrednog poslovanja, doneli su promene i u sferi obrade i zaštite podataka i čuvanja poslovne tajne, kao jednog od najvažnijih oblika zaštite poslovnih informacija (podataka i dokumenata). S obzirom na to da obavljanje privredne aktivnosti samo po sebi nameće potrebu da se neke informacije tretiraju izdvojeno od opšteg režima, ovo je tema kojoj se treba uvek iznova vraćati i kritički je vrednovati.

U skladu sa tim, a polazeći od realnog uticaja zaštite poslovnih tajni na regularnost i efikasnost tržišnog privređivanja, kao i obrade i zaštite podatka ali i od eventualnih kaznenopravnih posledica neovlašćenog pribavljanja i odavanja ovih tajni, Privredna komora Beograda u saradnji sa Srpskom asocijacijom menadžera korporativne bezbednosti, održala je 12. juna 2014. godine seminar posvećen ''OBRADA I ZAŠTITA PODATAKA - normativni aspekti''.


18. oktobar 2012.

ODRŽANA OBUKA ZA PREDUZENIKE O PRIMENI INTEGRISANIH MENADŽMENT SISTEMA

U Privrednoj komori Beograda, u organizaciji Zajednice opštih udruženja preduzetnika, Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta, Centra za razvoj malih i srednjih preduzeća i Centra za korporativnu bezbednost, a u saradnji sa Opštim udruženjem preduzetnika opštine Čukarica, održan je sastanak na temu primene integrisanih menadžment sistema u funkciji unapređenja poslovanja i razvoja preduzetnika.
Cilj sastanka bio je da se kroz neposrednu razmenu iskustva, preoporuka i prakse između predavača i preduzetnika sagledaju mogućnosti uvođenja kao prednosti implementacije pojedinih standarda kao što su Zakon o bezbednosti hrane (HACCP), Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, Zakon o zaštiti od požara i Zakon o zaštiti životne sredine.
Preduzetnici su tokom sastanka imali priliku da kroz prezentaciju i dijalog sa predvačima saznaju pod kojim uslovima i na koji način mogu da se pripreme i realizuju zahteve konkurentnog tržišta, imajući u vidu njihove troškove.


9. oktobar 2012 - jun 2013.

NOVI PRISTUP IMPLEMENTACIJI STANDARDA ISO 9001:2008,  ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007

Zahvaljujući pomoći Austrijske Agencije za Razvoj (ADA), Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta Privredne komore Beograda u partnerstvu sa Quality Austria Center daje mogućnost kompanijama koje posluju na teritoriji Srbije da, na inovativan i održivi način, implementiraju, prihvate i primene sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007 i time unaprede organizaciju, procese i funkcije rada. Ovaj proces se odvija kroz dve faze:

FAZA I - EDUKACIJA 
oktobar - decembar 2012. 

FAZA II - OTVORENI TRENINZI
januar - jun 2013. 

Edukacija se realizuje kroz pohađanje kurseva akreditovanih prema zahtevima standarda ISO 17024. Nakon uspešno položenog ispita, učesnik dobija međunarodno priznat sertifikat qualityaustria (QA) i Evropske Organizacije za Kvalitet (EOQ) sa zvanjem Menadžera sistema kvaliteta - Quality System Manager, Menadžera zaštite životne sredine - Environmental System Manager i Menadžera zaštite zdravlja i bezbednosti na radu - Occupational Health and Safety Systems Manager.
POZIVNO PISMO     PRIJAVNI LIST     BROŠURA    POZIV-DETALJNIJE


27. septembar 2012.

TREĆI FORUM KVALITETA

U Privrednoj komori Beograda 27. septembra 2012. godine, realizovan je  treći FORUM KVALITETA u organizaciji Privredne komore Beograda i  sertifikacione kuće Quality Austria Center.
Ove godine, Forum je imao za cilj da prikaže najčešće neusaglašenosti koje se javljaju tokom sertifikovanja organizacija u Srbiji.  Osim ove teme, na Forumu je  bilo reči i o održivom razvoju i energetskoj efikasnosti i bezbednosti informacija.
Forum je okupio predstavnike uspešnih organizacija koje su sertifikovale sisteme menadžmenta prema zahtevima međunarodnih standarda i sistema (ISO 9001, ISO 22000, IFS, FSSC 22000, HACCP sistem, ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18000 i dr.) kao i predstavnike organizacija koje su učestvovale u projektu Austrijske agencije za razvoj (ADA).
Kroz iskustva i prezentacije predstavnika organizacija, gosti Foruma su bili u mogućnosti da se upoznju sa profilom organizacija kao i da čuju dragocene informacije u vezi sa koracima, prednostima i daljim planovima organizacija na putu od ideje za implementaciju do sertifikacije sistema menadžmenta.


18-22. jun 2012.

KURS ZA MENADŽERE SISTEMA BEZBEDNOSTI INFORMACIJA

Privredna komora Beograda, u partnerstvu sa Quality Austria Center, organizuje "Kurs za menadžere sistema bezbednosti informacija", koji će biti realizovan u periodu od  18. do 22. juna 2012. godine, u Privrednoj komori Beograda, (sala III) u periodu od  9 - 17h.
Međunarodni standard ISO/IEC 27001, kao i vodič za implemetaciju ISO/IEC 27002, su osnova kursa za menadžere sistema bezbednosti informacija. Kurs je namenjen onima koji žele da implementiraju standard ISO/IEC 27001 u svojim organizacijama i da ga nakon toga održavaju i unapređuju. Tokom kursa i na ispitu, obezbeđeno je konsekutivno prevođenje na srpski jezik kao i prateća literatura na srpskom jeziku.  Sadržaj ispita za Menadžere sistema bezbednosti informacija, odnosi se na tri modula ovog kursa.
SERTIFIKAT: Nakon uspešno položenog ispita, polaznici dobijaju međunarodno priznat sertifikat Menadžera sistema bezbednosti informacija.
KOTIZACIJA: 850 evra + PDV. Kotizacija pokriva troškove edukacije, ispita, sertifikata, radnog materijala, osveženja i ručka.
PRIJAVA: Prijavljivanje do 15. juna  2012. godine (putem on-line prijave). Prijava će se smatrati prihvaćenom nakon uplate. Za dodatne informacije i prijavu učešća možete se obratiti Centru za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta. Kontakt osoba: Jelena Radić, e-mail: jelenar@kombeg.org.rs ; telefon: +381 11 2641 355 lokal: 174 ili +381 11 2642 966.    brošura/detaljnije


27. mart 2012.

RADIONICA: PRIMENA PRINCIPA DOBRE PROIZVOĐAČKE I HIGIJENSKE PRAKSE I HACCP U RESTORANIMA JAVNE I KOLEKTIVNE ISHRANE 

Privredna komora Beograda, Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta, u saradnji sa konsultantskom firmom »Consact International Consalting Group«, je realizovala radionicu: "PRIMENA PRINCIPA DOBRE PROIZVOĐAČKE I HIGIJENSKE PRAKSE I HACCP U RESTORANIMA JAVNE I KOLEKTIVNE ISHRANE
Cilj  stručnog osposobljavanja bio je produbljivanje postojeća znanja zaduženih lica za bezbednost hrane i primenu principa DPP-DHP-HACCP u objektima kolektivne ishrane u školskim i predškolskim ustanovama, odnosno usmerenje na ključna, konkretna i specifična pitanja ove problematike. Koncept kursa je bio osmišljen tako da su mogli da prate i oni koji su tek krenuli u implementaciju DPP-DHP-HACCP, ali i oni koji već godinama primenjuju sistem.


3. april 2012.

 

NOVI PRISTUP IMPLEMENTACIJI STANDARDA ISO 9001:2008,  ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007

Zahvaljujući pomoći austrijske Agencije za razvoj (ADA), Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta Privredne komore Beograda u partnerstvu sa Quality Austria Center daje mogućnost kompanijama koje posluju na teritoriji Srbije da, na inovativan i održivi način, implementiraju, prihvate i primene sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007 i time unaprede organizaciju, procese i funkcije rada. Ovaj proces se odvija kroz dve faze:
FAZA I - EDUKACIJA (april/jun 2012) - Edukacija se realizuje kroz pohađanje  akreditovanih kurseva. Nakon uspešno položenog ispita, učesnik dobija međunarodno priznat sertifikat qualityaustria (QA) i Evropske Organizacije za Kvalitet (EOQ).
Faza II - OTVORENI TRENINZI (jun/decembar 2012.) - Cilj otvorenih treninga je da učesnici, kroz radionice i praktičan rad na izradi dokumentacije, implementiraju standarde ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007 u svojim kompanijama, uz podršku qualityaustria licenciranih trenera.
SERTIFIKACIJA: Nakon procesa edukacije i implementacije standarda, za kompanije učesnice u projektu, sledi sertifikacija od strane renomirane sertifikacione kuće qualityaustria. Iznos sertifikacije biće umanjen za 30% , što je omogućila Austrijska Agencija za Razvoj (ADA).
PRIJAVA: Prijavljivanje do 28. marta 2012. godine. Prijava će se smatrati prihvaćenom nakon uplate prve rate.
Za dodatne informacije i prijavu učešća možete se obratiti Centru za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta. Kontakt osoba: Jelena Radić, e-mail: jelenar@kombeg.org.rs ; telefon: +381 11 2641 355 lokal: 174 ili +381 11 2642 966.


7. novembar 2011.

ODRŽAN KURS ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ODGOVORNIH LICA U TRGOVINAMA ZA SAMOSTALNO USPOSTAVLJANJA I PRIMENU PRINCIPA DOBRE TRGOVAČKE, DISTRIBUTIVNE I HIGIJENSKE PRAKSE

HACCPU Privrednoj komori Beograda, održan je akreditovani intenzivni kurs „Stručno osposobljavanje odgovornih lica u trgovinama za primenu principa dobre proizvođačke (trgovačke i distributivne) i higijenske prakse (Reg. No: 890020-15)“.
Jednodnevni akreditovani kurs realizuje se u saradnji sa multinacionalnom konsultantskom firmom “ConsAct International Consalting Group” i “ConsAct” d.o.o.
Privredna komora Beograda, Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta nastavlja sa pripremom privrede za integrisanje na EU tržište i sa realizovanjem kurseva iz oblasti bezbednosti hrane i HACCP sistema.


25. oktobar 2011.

NOVI PRISTUP IMPLEMENTACIJI STANDARDA  ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004

Privredna komora Beograda u partnerstvu sa Quality Austria Center a uz pomoć Austrijske Agencije za Razvoj (ADA),  25. oktobra 2011. počela je sa realizacijom prve faze projekta: NOVI PRISTUP IMPLEMENTACIJI STANDARDA  ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004.
Učesnici u projektu su kompanije koje žele da ovakvim pristupom, kroz edukaciju i otvorene treninge samostalno implementiraju, prihvate i primene sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 i time unaprede organizaciju, procese i funkcije rada. Ovoj pristup omogućava privrednim subjektima da stečena znanja na jedan inovativan i održiv način primene u svojim organizacijama,  da posmatraju svoje organizacije kao sistem, prepoznaju funkcije i potencijale menadžment sistema, integrišu menadžment sisteme i da ih dalje  razvijaju i unapređuju.  brošura  galerija slika

7-8. oktobar 2011.  

U RPK ZAJEČAR ODRŽAN TRENING RADI LAKŠE IMPLEMENTACIJE HACCP SISTEMA BEZBEDNOSTI HRANE

Nastavljajući dobru međukomorsku saradnju Privredna komora Beograda i Regionalna privredna komora Zaječar, u saradnji sa Quality Austria Centrom, održale su 7. i 8. oktobra 2011. godine, trening radi lakše implementacije HACCP sitema bezbednosti hrane u prostorijama RPK Zaječar za privrednike i preduzetnike timočkog regiona.

Prema Zakonu o bezbednosti hrane (Sl. glasnik RS 41/2009, član 47) subjekti u poslovanju hranom dužni su da uspostave sistem za osiguranje bezbednosti hrane u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa hrane, osim na nivou primarne proizvodnje, u svakom objektu pod njihovom kontrolom, u skladu sa principima dobre proizvođačke i higijenske prakse i analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP).


28. septembar 2011.

DRUGI QUALITY FORUM U SRBIJI

Privredna komora Beograda u saradnji sa renomiranom sertifikacionom kućom  Quality Austria i Quality Austria Center, austrijskom Agencijom za razvoj i CIN-om, 28. septembra 2011. godine, organizovala je  drugi Forum kvaliteta u Srbiji.

Forumu je prisustvovalo više od 150 učesnika i bio je izvanredna prilika za kompanije iz Srbije da saznaju nešto više o najnovijim trendovima iz sveta kvaliteta. Takođe, prikazani su  primeri iz prakse - kompanije sa sertifikovanim menadžment sistemima a predstavljena su i  svetska iskustva u oblasti kvaliteta i standardizacije.
Kroz prezentacije, interaktivna izlaganja i diskusije izlagači su se trudili da ukažu na značaj integrisanih menadžment sistema kao preduslova za efikasnu organizaciju i procese EU integracija kompanija koje posluju na teritoriji Republike Srbije.
Svoje iskustvo u projektu ADA 2010 sa učesnicima su podelile kompanije: Ambar d.o.o.; Meggle Srbija d.o.o. i ZZ “Poljoprivrednik” a svoja iskustva sa integrisanim menadžment sistemima  sa učesnicima su podelili  FRIKOM AD, FRUVITA d.o.o., ROAMING ELECTRONICS d.o.o. galerija slika


1-2. jul 2011.

ODRŽAN TRENING RADI LAKŠE IMPLEMENTACIJE HACCP SISTEMA BEZBEDNOSTI HRANE

HACCPPrivredna komora Beograda i Regionalna privredna komora Zaječar, u saradnji sa Quality Austria Centrom, održala je, 1. i 2. jula 2011. godine, trening radi lakše implementacije HACCP sistema bezbednosti hrane u prostorijama RPK Zaječar.
Nakon kratkog teorijskog uvoda i ukazivanja na zakonski okvir, predavač dr Igor Panin, predstavnik Quality Austria Centra je kroz mnoštvo radionica, učesnicima treninga preneo iskustva za lakšu implementaciju HACCP sistema, čime su predstavnici organizacija stekli potrebna znanja da samostalno izrade svu potrebnu dokumentaciju koju zahteva HACCP sistem. Nakon završene edukacije učesnicima  su uručeni sertifikati o pohađanju treninga.


29-30. mart 2011.

ODRŽAN KURS ZA RUKOVODIOCA HACCP TIMA


U Privrednoj komori Beograda, u periodu od 29-30. marta 2011. godine održan je REGISTROVANI KURS ZA OSPOSOBLJVANJE ODGOVORNIH LICA ZA RUKOVODIOCA HACCP TIMA (Reg. No: 890020-24). Dvodnevni registrovani kurs realizuje se u saradnji sa multinacionalnom konsultantskom firmom “ConsAct International Consalting Group” i “ConsAct” d.o.o. Kurs je registrovan kod Centra za zapošljavanje u Budimpešti i realizuje se prema registrovanom programu.
Privredna komora Beograda, Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta nastavlja sa pripremom privrede za integrisanje na EU  tržište i sa realizovanjem kurseva iz oblasti bezbednosti hrane i HACCP sistema.


8-9. februar 2011.

  ODRŽAN KURS ZA RUKOVODIOCA HACCP TIMA

U Privrednoj komori Beograda, u periodu od 08-09. februara 2011.godine održan je REGISTROVANI KURS ZA OSPOSOBLJVANJE ODGOVORNIH LICA ZA RUKOVODIOCA HACCP TIMA (Reg. No: 890020-24). Dvodnevni registrovani kurs realizuje se u saradnji sa multinacionalnom konsultantskom firmom “ConsAct International Consalting Group” i “ConsAct” d.o.o. Kurs je registrovan kod Centra za zapošljavanje u Budimpešti i realizuje se prema registrovanom programu.
Privredna komora Beograda, Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta nastavlja sa pripremom privrede za integrisanje na EU  tržište i sa realizovanjem kurseva iz oblasti bezbednosti hrane i HACCP sistema.

Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke