LJUDSKI RESURSI6. april 2016.

ODRŽANA RADIONICA NAJBOLJI IZBOR ZAPOSLENIH U PRIVATNIM I PORODIČNIM KOMPANIJAMA

U Privrednoj komori Beograda, 6. aprila 2016. godine, predavač Miloš Tomanović, u interaktivnoj radionici Najbolji izbor zaposlenih u privatnim i porodičnim kompanijama, predočio je rešenja za  jedan od najvećih troškova koje preduzeća imaju, a stvoren  je pogrešnim izborom kadrova što rezultira ne ispunjavanjem poslovnih ciljeva ili velikom fluktuacijom zaposlenih.
Vlasnici često zanemare šta su to unutrašnji pokretači koji definišu jednu osobu, jer se najčešće razmišlja o radnom iskustvu osobe koju priželjkujete, njenom školskom obrazovanju i možda nekim kompetencijama koje poseduje. Svakako je i vlasnicima i zaposlenima cilj da se  uspostavi sistem primanja odgovarajućih osoba koje se po svojim znanjima, veštinama kao i karakternim osobinama i radnim navikama najviše uklapaju u radno okruženje i poslovno opredeljenje kompanije.

17. novembar 2015.

SEMINAR: PREGOVARANJE – UMETNOST I VEŠTINA

Prvi put u ovoj godini, u Privrednoj komori Beograda, održan je seminar na temu “Pregovaranje” po harvardskoj metodi obuke, o kojoj je govorio predavač Miroslav Janković. Osmočasovni trening je obuhvatio principe i koncepte pregovaranja, teme kao što su planiranje, očekivanja, najčešće greške u metodama pregovaranja, kao i moć efikasne komunikacije i ponašanja u pregovorima, koji se svakodnevno dešavaju na poslovnom i privatnom planu. 
Na ovom seminaru razmatrani su vrste i moć efikasnih pitanja u procesu  pregovaranja, etika i faktor vremena, samopouzdanja, prepoznavanja teških situacija i brze adaptacije. Takođe, bilo je reči o pozitivnim Win-win pregovorima, sve do veština neutralizacije “prljavih tehnika” i otkrivanja tajni uspešnog pregovaranja.

24. septembar 2015.

TEAM BUILDING EXPLAINED

Kako je moguće ostvariti uspešan team building događaj koji će doneti povratak novca, energije i vremena koje ste uložili? Kako obezbediti rezultate poboljšanja timskog rada po povratku na radno mesto? Praktične savete i odgovore na ova i brojna druga pitanja polaznici su dobili na seminaru “Team building explained”, koji je po prvi put uspešno održan u Privrednoj komori Beograda.

Predavač je bio Hans Buster, psiholog velikog međunarodnog iskustva  i specijalista za rad u timovima i organizacijama.


4. jun 2015.

RADIONICA: JAVNI NASTUP I VEŠTINE GOVORNIŠTVA

U Privrednoj komori Beograda, 4. juna 2015. godine, održana je radionica o veštinama komunikacije i javnog nastupa, koji je bio namenjen širokoj grupi profesionalaca, kao što su osobe koje se bave javnim poslom, menadžeri, političari, komercijalisti, diplomate, ali i svima drugima koji žele da unaprede svoje komunikacione veštine.
Potrebno je naučiti dobro govoriti, hrabro nastupiti, brzo razmišljati i jasno se izražavati u svakoj poslovnoj i privatnoj situaciji.

Trening je vodio Boris Teodosijević, trener poslovnih komunikacionih veština i izvršni direktor Mense Srbije


24. april 2015.

SEMINAR: MOBING U PRAKSI – PREVENCIJA, ZAŠTITA, POSTUPAK

Tema ovog seminara veoma je aktuelna, te je izazvala  veliko interesovanje polaznika.  Imajući u vidu da je pravna regulativa iz ove oblasti relativno nova a praksa sudova i drugih nadležnih organa još uvek nedovoljno usklađena, sve je veći broj tužbi koje zaposleni podnose protiv poslodavaca zbog zlostavljanja na radu. Ovi podaci govore u prilog tome da je potrebno dobro se upoznati kako sa normativnim okvirom, tako i sa samom procedurom, načinom na koji se utvrđuju činjenice, dokaznim postupkom, ali i mogućnostima da se ovi sporovi preveniraju, ili pak reše putem posredovanja.
Predavač  na ovom seminaru bila je Ljiljana Blagojević, gradski pravobranilac grada Beograda i doktorant na temu: „ Postupak zaštite zaposlenih u slučaju zlostavljanja na radu“.


22. april 2015.

COACHING ALATI I l LIČNI RAZVOJ  SPOSOBNOSTI ZAPOSLENIH

Dvodnevna radionica iz oblasti razvoja ljudskih resursa održana je 21. i 22. aprila 2015. godine, a na njoj su obrađene teme kroz,  praktične vežbe i individualni i grupni trening, iz domena: komunikacije, rasterećenje od stresa, podizanje nivoa lične odgovornosti, etike, rada s ciljevima, donosenje odluka i otkrivanje i podsticanje sopstvenih talenata i neiskorišćenih ličnih resursa.  Kako sebi otvoriti oči i doći do jasne slike o sopstvenoj stvarnosti, na osnovu koje možemo da vučemo prave poteze umesto da samo reagujemo na ono što nam se događa.
Predavač je bio Desimir Ivanović, trener za ljudske resurse, predavač i psihoterapeut i supervizor u više evropskih zemalja, SAD, Kanadi i Australiji, sa iskustvom iz više od 700 stručnih radionica i seminara, učinio je ovu obuku izuzetno zanimljivom i uspešnom.


14. oktobar 2013.

PREDAVANJE: NEURO LINGVISTIČKO PROGRAMIRANJE (NLP) KAO NAJEFIKASNIJI KOMUNIKACIONI MODEL SA PRIMENOM U POSLOVANJU

NLP predavanjeU Privrednoj komori Beograda, 14. oktobra 2013. godine, održano je predavanje na temu: “Neuro Lingvističko Programiranje (NLP) kao najefikasniji komunikacioni model sa primenom u poslovanju” u organizaciji Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta i Udruženja “KLUB PRVIH ŽENA”.
Neuro-lingvističko programiranje (NLP) nas uči  kako povećavati efikasnost svake komunikacije, kao i veštinama i tehnikama koje koriste veliki svetski pregovarači, državnici i druge osobe koje ostvaruju visoke performanse korišćenjem komunikacionih veština.
Slušaoci su imali priliku da saznaju “Šta je NLP, da se upoznaju sa efikasnim principima funkcionisanja komunikacije, kao i sa pet konkretnih veština i tehnika NLP-a. Svoje veštine i znanja sa učesnicima je podelio predavač Zoran Drobnjak, dipl. ing. menadžmenta, NLP trener, business coach i autor knjige „Ljudi vole slične sebi - RAPPORT“.


24. jul 2013.

KAKO POVEĆATI ZAPOSLENOST: PROJEKAT „ZAPOSLIMO SRBIJU“ - Koliki je uticaj reforme javnog sektora na nezaposlenost -

Zaposlimo SrbijuU organizaciji  Privredne  komore Beograda i Udruženja poslodavaca Srbije „Poslodavac“ 24. jula 2013. godine održan okrugli sto na temu: „Uticaj reforme javnog sektora na nezaposlenost“.

Pozdravljajući paneliste i brojne  prisutne učesnike skupa predsednik Privredne komore Beograda, dr Milan Janković, rekao je da je pokrenuta tema od životnog značaja ne samo za privrednike već za celokupnu društvenu zajednicu. On je istakao da očekuje predloge koji će odrediti u kom pravcu i na koji način će da se izvrši reforma javnog sektora, a da ona za krajnji cilj ima unapređenje privrede,  modernizaciju države i stvaranje uslova za otvaranje novih radnih mesta.

Dijana Gligorijević, predsednik Udruženja  poslodavaca Srbije “Poslodavac” je iznela stav da naša država suviše malo obraća pažnju na mogućnosti  investiranja domaćih privrednika  i da se konsultacije o važnim privrednim temama obavljaju u istom krugu ljudi, tako da je stav članova Udruženja “Poslodavac” da taj krug sagovornika treba proširiti na veći broj privrednika. Takođe,  potrebno je da mediji  više u svojim tekstovima iznose primere uspešnih poslodavaca koji uredno  ispunjavaju sve obaveze prema državi i društvu, a ne samo da iznose loše primere.


9. novembar 2012.

U ZAGREBU ODRŽANA X MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O DOŽIVOTNOM UČENJU I RAZVOJU LJUDSKIH POTENCIJALA

U organizaciji Centra za razvoj ljudskih potencijala Hrvatske gospodarske komore, u periodu od 7. do 9. novembra 2012. godine, održana je X Međunarodna konferencija o doživotnom učenju i razvoju ljudskih potencijala. Ove godine, konferencija je nosila naziv "RETROSPEKTIVA I ODRŽIVA PERSPEKTIVA", koja je imala za cilj osvrt na najznačajnije teme projekta "Educa Plus" u proteklih deset godina i sagledavanje do kakvih je promena došlo nakon preduzetih aktivnosti. Konferenciji su prisustvovali predstavnici komorskog sistema Republike Hrvatske i regiona, predstavnici resornih ministarstava Vlade Republike Hrvatske, poslodavačka udruženja, predstavnici malih i srednjih preduzeća.


18 - 19. jul 2012.

VEŠTINE PRENOŠENJA ZNANJA I INFORMACIJA (TRAIN THE TRAINER)

Privredna Komora Beograda, Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta u saradnji sa PA savetnici d.o.o. uspešno je realizovala interaktivnu mentorsku obuku „Veštine prenošenja znanja i informacija (Train the Trainer)“
Obuka je bila namenjena onima koji u svakodnevnom radu prenose znanja i  informacije drugima sa ciljem savladavanja veština dizajniranja i razvoja uspešne obuke.
Učesnici obuke pored iznošenje svojih iskustava i načina rada su imali prilike da prouče sledeće oblasti:

 • Trening, obuka, seminar, radionica – sličnosti i razlike; Trener, instruktor, predavač – uloge
 • Prenošenje znanja i informacija odraslima – kako odrasli uče
 • Utvrđivanje potrebe za obukom - TNA
 • Dizajniranje obuke u skladu sa ciljevima i polaznicima
 • Planiranje i priprema obuke
 • Prednosti i mane različitih metoda obuke
 • Aktivnosti kroz koje se uči
 • Polaznici i kako sa njima
 • Izvođenje obuke – metode i tehnike
 • Evaluacija obuke
 • Preporuke, trikovi, vežbe, „ledolomci“, male tajne „velikih“ trenera

Predavač : Aleksandra Grubin - trener, konsultant i mentor


12. april 2012.

ZNANJA I VEŠTINE ZA ZAPOŠLJAVANJE  - POTREBE PRIVREDE

Privredna komora Beograda organizovala je okruglli sto na temu: "ZNANJA I VEŠTINE ZA ZAPOŠLJAVANJE  - POTREBE PRIVREDE".
Tom prilikom nastojala je da, kroz diskusiju relevantnih zainteresovanih strana, privrednika, predstavnika Ministarstva prosvete i nauke, Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, Nacionalne službe za zapošljavanje, Sekretarijata za privredu grada Beograda, Skupštine grada Beograda, dođe do usaglašavanja stavova o načinima delovanja u smanjenju dispariteta u ponudi kadrova (sa adekvatnim kompetencijama, znanjima i veštinama) na tržištu rada (Nacionalnoj služi za zapošljavanje) u odnosu na tražnju/potrebe privrede.


23. maj 2011.

ODRŽAN SEMINAR "ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA  INVALIDITETOM I SOCIO-UGROŽENIH GRUPA U SEKTORU RECIKLAŽNE INDUSTRIJE''

U organizaciji Privredne komore Beograda, Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, Mistarstva rada i socijalne politike i Nacionalne službe za zapošljavanje Republike Srbije 19. maja 2011. godine održan je seminar na temu ”Zapošljavanje i samozapošljavanje osoba sa invaliditetom i socio-ugroženih grupa u sektoru reciklažne industrije”
Cilj seminara je podizanje nivoa zapošljivosti građana Republike Srbije, postizanje opšteg blagostanja kroz primenu adekvatnih mera za borbu protiv siromaštva i nerazvijenosti koje predstavljaju prioritetan zadatak svih činilaca jednog društva. Na tom putu sve državne ustanove i organizacije civilnog društva imaju moralnu i zakonsku dužnost i obavezu da ulože sve napore, pojedinačno ili u sinergiji, kako bi povećale lični, ali i prosperitet okruženja u kom deluju, žive i posluju.

21-22. mart 2011.

projekAt "MIDWAY"


 


Privredna komora Beograda, kao društveno-odgovoran akter, uključila se u realizaciju projekta „MIDWAY Faza dva – Uključivanje u obrazovanje dece sa teškoćama u razvoju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom“.

Ovaj projekat je podržan kroz program pod nazivom „Inicijativa javnog zagovaranja građanskog društva“ (CSAI) kojim rukovodi Institut za održive zajednice (ISC), a finansira USAID. U okviru ovog projekta Catholic Relief Services raspisao je konkurs za projekte socijalnog preduzetništva. Potencijalni dobitnici grantova za koje je raspisan konkurs za projekte socijalnog preduzetništva u okviru projekta „MIDWAY faza dva“   dolaze iz Beograda (Naša kuća), Bačke Palanke (Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama), Bora (Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom), Vranja (Udruženje osoba sa paraplegijom) i Požege (Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Opštine Požega).

U okviru projekta realizovana je dvodnevna radionica  u Hotelu M u Beogradu, 21. i 22. marta 2011. godine u okviru koje su potencijalni dobitnici grantova imali priliku da  odslušaju predavanja na teme iz oblasti poreske politike, izrade biznis planova, programima NSZ za zapošljavanje i samozapošljavanje, modelima radnog angažovanaj osoba sa invaliditetom i drugim temama od značaja za ovu ciljnu grupu.

Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke