26. decembar 2016.

ZAJEDNIČKA SEDNICA SKUPŠTINE I UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA PRAVNIKA U PRIVREDI SRBIJE

Predstavnici Privredne komore Beograda prisustvovali su zajedničkoj sednici Skupštine i Upravnog odbora Udruženja pravnika u privedi Srbije koja je održana  26. decembra 2016. godine u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu u prepunoj sali za konferencije.
Na sednici je, između ostalog, utvrđena osnovna tema za Dvadesetšesti jubilarni Susret pravnika u privredi koja glasi - PRAVO I SUDSKI I ARBITRAŽNI SPOROVI, sa uobičajenim tematskim oblastima.
Utvrđen je termin za održavanje Dvadesešestog jubilarnog Susreta pravnika u privredi koji će se održati u periodu od 21. maja do 23. maja 2017. ovog puta u hotelu “Zlatibor mona” na Zlatiboru.


13. decembar 2016.

XXIX KOPAONIČKA ŠKOLA PRIRODNOG PRAVA

U periodu od 13. do 17. decembra na Kopaoniku, održana je dvadesetdeveta po redu „Kopaonička škola prirodnog prava“ sa temom: "Pravo i društveni imperativi" koja se održava pod pokroviteljstvom UNESKO-a i GIZ-a.
Na ovom eminentnom skupu u prisustvu više od 700 pravnih teoretičara i praktičara profesora univerziteta, članova akademija nauka, naučnih instituta, sudova, advokature i drugih pravosudnih organizacija, upravnih i drugih državnih organa, privrednih komora, bankarskih i osiguravajućih organizacija iz Belorusije, Nemačke, Ukrajine, Češke, Francuske, Mađarske, Crne Gore, Makedonije, Republike Srpske, Slovenije ove godine je predstavljeno preko 200 referata domaćih i stranih autora koji su štampani u četiri toma.


12. decembar 2016.

REALIZOVAN SEMINAR "PRAVNI MEHANIZMI ZAŠTITE PODATAKA U KOMPANIJAMA"

Privredna komora Beograda, nastavljajući dobru saradnju sa strukovnom Nacionalnom asocijacijom menadžera korporativne bezbednosti", organizovala je seminar  pravnim mehanizmima zaštite podataka.
Seminar je bio prilika da se učesnici skupa upoznaju sa relevantnim propisima i teškoćama i propustima u implementaciji zakonskih obaveza, ali i da se ukaže i na važne mogućnosti operacionalizacije i upotrebe internih pravnih akata u službi podizanja nivoa korporativne bezbednosti.
Seminar je doprineo unapređenju bezbednosne kulture u oblastima zaštite podataka i informacione bezbednosti.


9. decembar 2016.

STRUČNI SKUP U SARADNJI SA PRIVREDNIM APELACIONIM SUDOM

U Privrednoj komori Beograda, u saradnji sa Privrednim apelacionim sudom, održan je stručni skup na kome su obrađene teme: "O primeni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama" i "Zastupanje pravnog lica".
Predavači na stručnom skupu su bili: dr Vesna Dabetić Trogrlić, sudija Privrednog apelacionog suda i mr Zagorka Kolović, sudija Privrednog apelacionog suda.
Na skupu je između ostalog istaknuto sledeće:
Zakonom o  rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama uređuju se rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, između privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, a u cilju sprečavanja neizmirenja novčanih obaveza u roku.


25. novembar 2016.

STRUČNI SKUP: "PREDLOG ZA IZVRŠENJE" I "PRIGOVOR"

Sud je isključivo nadležan za izvršenje zajedničke prodaje nepokretnosti i pokretnih stvari, činjenja, nečinjenja ili trpljenja i vraćanjem zaposlenog na rad. Javni izvršitelji jesu isključivo nadležni za izvršenje ostalih izvršnih isprava, rešenja o izvršenju na osnovu verodostojne isprave, rešenja o usvajanju predloga za protivizvršenje i rešenja o izvršenju rešenja o izrečenim sudskim penalima, samo je deo onoga što je istaknuto na stručnom skupu, na kome su obrađene teme iz oblasti Zakona o izvršenju i obezbeđenju: "Predlog za izvršenje" i "Prigovor"
Predavači na stručnom skupu su bili: Branka Žerajić, sudija Privrednog suda u Beogradu i Tijana Popović, sudija Privrednog suda u Beogradu. 


4. novembar 2016.

STRUČNI SKUP U SARADNJI SA PRIVREDNIM SUDOM U BEOGRADU

Nastavljajući saradnju sa Privrednim sudom u Beogradu, u Privrednoj komori Beograda održan je stručni skup na kome su obrađene teme "Odnos stečajnog postupka i drugih postupaka" i  "Položaj stečajnog dužnika u parnici".
Predavači su bili mr Ljiljana Matić, sudija Privrednog suda u Beogradu i Branka Žerajić, sudija Privrednog suda u Beogradu
Na skupu je, između ostalog, istaknuto sledeće:
Parnični postupak proistekao iz stečajnog postupka teče svojim tokom i ne postoji nikakva posebna zakonska regulativa koja ovakve postupke odvaja od drugih parničnih postupaka.
Postoje problemi u praksi, zbog dužine trajanja parničnog postupka, za okončanje stečajnog postupka.

Centar za privredno-pravni sistem

Info

Obuka za službenika
za javne nabavke


Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost