21. april 2017.

AKCIJA: "PIONIRI-U-PRAKSI"

Evropski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) kroz program Climate-KIC, a preko Privredne komore Srbije organizuje akciju “Pioniri-u-praksi”.

Ukoliko ste profesionalac  koji radi u oblasti životne sredine, klimatskih promena, održivosti i želite da naučite nove veštine i provedete 4-6 nedelja na radnoj praksi u inostranstvu. Ukoliko ste kompanija koja bi želela da bude domaćin međunarodnom pioniru tokom 4-6 nedelja i da radite sa njim na konkretnom projektu, prijavite se putem online prijave .
Više informacija možete pronaći na flajeruwebsite-u ili Facebook-u.

Rok za apliciranje je 21.04. 2017.       


31. mart 2017.

TAKMIČENJE ZA NAJBOLJU TEHNOLOŠKU INOVACIJU U SRBIJI

Trinaesto po redu, Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji 2017. (NTI 17) je otpočelo!
Svi zainteresovani  potrebne informacije mogu dobiti putem sajta  www.inovacija.org ili pronađite OVDE. Rok za prijavu je 31.mart 2017. godine. Početni nagradni fond je 4.000.000 dinara.

Izvor: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja


25. mart 2017.

“SAT ZA NAŠU PLANETU” 2017


Svetski fond za prirodu (WWF) 25. marta 2017. godine organizuje akciju „Sat za našu planetu“. U okviru akcije širom sveta sva svetla će se isključiti na jedan sat počev od 20:30 časova.

Cilj akcije je motivisanje građana, organizacija, institucija, kompanija da daju svoj doprinos očuvanju životne sredine i smanjenju potrošnje prirodnih resursa.

Ideja „Sat za našu planetu“ potekla je još 2004. godine, a prva ujedinjena svetska akcija pod ovim nazivom održana je 29. marta 2008. godine u trajanju od 20h do 21h i tada je učestvovalo 35 zemalja i preko 400 gradova sveta. U Republici Srbiji akcija se održava osmi put.

Izvor: earthhour.org


1-2. mart 2017.

RADIONICA O POKRETAČIMA INVESTICIJA I FINANSIJSKIM INSTRUMENTIMA ZA PODRŽAVANJE TRANSFERA TEHNOLOGIJA I INOVACIJA

Ciljevi radionice su identifikacija postojećih finansijskih alata koji podržavaju inovaciju i aktivnosti transfera tehnologije u regionu, zatim istraživanje očiglednih grešaka i načina da se one prevaziđu, kao i pomoć da se ojača nova, dobra praksa koja povećava uticaj koje inovacije imaju na regionalni razvoj. Radionicu, koja će se baviti finansijskim instrumentima kao podršci inovacijama i projektima transfera tehnologija u zemljama zapadnog Balkana i dunavskog regiona, organizuju Joint Research Centre (JRC), Centar za transfer tehnologije, Univerziteta u Beogradu, NTP Beograd i Privredna komora Srbije. Ovo je jedna od prvih pratećih aktivnosti “Nedelje makro-regionalnih inovacija” održane u Trstu u septembru prošle godine.
Radionica će se održati 1. i 2. marta 2017. u Beogradu.

Prijava za učešće je otvorena do 24. februara 2017. U prilogu se nalazi nacrt agende.

Izvor: https://ec.europa.eu/jrc


25. februar 2017.

ISKORISTI ŠANSU I STUDIRAJ U KINI

Jedinstvena prilika za nastavak školovanja na master akademskim i doktorskim studijama u Kini pruža se studentima iz Srbije. Država fascinantne istorije, kulture, tradicije, sa ogromnim ekonomskim i tehnološkim napretkom nudi stipendije svim vrednim, mladim ljudima željim znanja i uspeha.
Prijavite se ukoliko želite da se usavršite u nekoj od sledećih oblasti: biologija, ekologija, hemijsko inženjerstvo i tehnologija, zaštita voda, agrikultura, zaštita šivotne sredine, prehrambene tehnologije, kompjuterske nauke i tehnologija, nauka o usevima, zaštita biljaka, hortikultura, stočarstvo, veterina, šumarstvo, enologija, ekonomija i menadžment u oblasti agrikulture i šumarstva, sociologija.
Stipendije obezbeđuje Vlada Kine u saradnji sa Univerzitetom Northwest A&F, Xi’an city i Shaanxi Province iz Kine. Detaljne informacije o konkursu, uslovima i načinu prijavljivanja možete pronaći u prilogu.

Izvor: Centar za transfer tehnologije


21. februar 2017.

BEČ DOBIJA JEDAN OD NAJVEĆIH STARTAP CENTARA JUGOISTOČNE EVROPE

Jedan od najvećih startap centara u jugoistočnoj Evropi biće smešten u srcu Beča, u poslovno-hotelskom kompleksu Design Tower. Kompanija weXelerate okupiće na jednom mestu velika preduzeća, investitore, zajedničke poduhvate, startap preduzeća, poslovne inkubatore i partnere u oblasti prodaje i usluga, kako bi sarađivali na razvoju novih digitalnih poslovnih modela. Preduzetnici i njihovi partneri fokusiraće se na tri inovativne oblasti, internet stvari, tehnologije u oblasti finansijskih sistema i medije.
Centar će raditi neprekidno 365 dana u godini, a celokupno prizemlje biće javno dostupan zajednički prostor za rad. Na prvom spratu će biti smešten besplatan 100-dnevni Akcelerator program za mlade preduzetnike od koga će profitirati uspešni kandidati.  Naš svet se menja sve brže. Zajedno možemo da ubrzamo tempo inovativnog razvoja i dostignemo vrhunac produktivne aktivnosti u Austriji. Sada imamo šansu da stvorimo novi zaštitni znak na polju inovacija za celu jugoistočnu Evropu. Računamo da ćemo godišnje dobijati 10.000 prijava od startap preduzeća iz čitavog sveta koji žele da sarađuju sa našim partnerima - izjavio je Hasen Kirmači, generalni direktor weXelerate.

Prva zvanična prezentacija weXelerate najavljena je za 9. mart 2017. godine u zgradi DesignTower u Beču.

Izvor: E-kapija


3. februar 2017.

JAVNI POZIV ZA SPROVOĐENJE I ORGANIZACIJU TAKMIČENJA ZA NAJBOLJU TEHNOLOŠKU INOVACIJU U 2017. GODINI

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisuje Javni poziv za sprovođenje i organizaciju Takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju u 2017. godini.
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavljuje Javni poziv zainteresovanim institucijama da se prijave samostalno ili kao konzorcijum od dve ili više institucija za sprovođenje i organizaciju Takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju u 2017. godini.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja preporučenom poštom na adresu Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd sa naznakom „ZA JAVNI POZIV ZA SPROVOĐENjE I ORGANIZACIJU TAKMIČENjA ZA NAJBOLjU TEHNOLOŠKU INOVACIJU U 2017. GODINI” (ne otvarati), kao i u elektronskoj verziji koju je potrebno dostaviti putem mejla na adresu: marina.vukobratovic@mpn.gov.rs  

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od datuma objavljivanja Javnog poziva na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, zaključno sa 10.02.2017. godine. 


31. januar 2017.  

RASPISAN KONKURS ZA PODSTICAJNA SREDSTVA ZA RECIKLERE ZA 2016. GODINU

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Srbije raspisalo konkurs za dodelu podsticajnih sredstava reciklerima i proizvođačima kesa, koja će biti isplaćena iz budžeta za narednu godinu. Planiran je iznos veći od 2 milijarde dinara, dok je u protekle dve godine resorno ministarstvo reciklerima isplatilo sredstva u iznosu od 1,9 milijardi dinara. Na konkurs se mogu prijaviti oni koji otpad koriste kao sekundarne sirovine ili za dobijanje energije, kao i proizvođači kesa za višestruku upotrebu debljine veće od 20 mikrona.
Konkurs je otvoren do 31. januara 2017. godine.
Sve detaljne informacije u vezi konkursa možete naći na sajtu Ministarstava poljoprivrede i zaštite životne sredine.

27. januar 2017.

NACRT TREĆEG NACIONALNOG IZVEŠTAJA O SPROVOĐENJU ARHUSKE KONVENCIJE

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine pokrenulo je postupak izrade trećeg nacionalnog Izveštaja o sprovođenju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine (Arhuska konvencija), u skladu sa obavezama koje Republika Srbija ima kao članica Konvencije („Službeni glasnik RS”, br.38/09).

Tekst Nacrta trećeg nacionalnog izveštaja o sprovođenju Arhuske konvencije možete videti OVDE.

Mole se svi zainteresovani subjekti (organi javne vlasti, udruženja građana, javnost,  preduzeća, druga domaća i strana pravna lica i preduzetnici, naučne i stručne organizacije i druge javne službe) da primedbe, predloge i komentare na tekst Nacrta trećeg izveštaja, pošalju do 27. januara 2017. godine na e-mail adresu: tina.janjatovic@eko.minpolj.gov.rs i gordana.petkovic@eko.minpolj.gov.rs

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine


26. januar 2017.

STRUČNI SKUP ” ZELENA ZANIMANJA”

Povodom obeležavanja Svetskog dana obrazovanja o zaštiti životne sredine,   u organizaciji Privredne komore Srbije-Privredne komore Beograda, Centra za ekologiju i Fakulteta za primenjenu ekologiju “Futura”, biće organizovan dogadjaj  pod nazivom  “Zelena zanimanja”.

Skup će biti održan u četvrtak 26.januara 2017. godine , u zgradi Privredne komore Beograda, Kneza Miloša 12, sala 401, sa početkom u 10:30 časova.
Glavna tema ovog skupa biće novi obrazovni profili u domenu zaštite životne sredine, nastali kao odgovor na potrebe prakse. O trenutnom stanju i potrebi za multidisciplinarnim i integralnim pristupima u rešavanju trenutnih izazova govoriće predstavnici Agencije za zaštitu životne sredine, Gradskog sekretarijata za zaštitu životne sredine i Privredne komore Srbije. Takođe, prisutnima će biti predstavljen najnoviji katalog zelenih zanimanja o kojima će nešto više pričati univerzitetski profesori.


24. januar 2017.

  IZVEŠTAJ O RADU SEKTORA INSPEKCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ZA 2016. GODINU

Sektor inspekcije za zaštitu životne sredine, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, u skladu sa nadležnostima u vršenju inspekcijskog nadzora u sprovođenju propisa iz oblasti zaštite životne sredine, održivom korišćenju ribljeg fonda i zaštiti od jonizujućih zračenja sačinio je Izveštaj o radu za 2016. godinu.

Ostvareni rezulatati prikazani u Izveštaju o radu Sektora inspekcije za zaštitu životne sredine za 2016. godinu nedvosmisleno ukazuju da je osvojena još jedna stepenica na putu izgradnje efikasnog sistema sprovođenja mera zaštite životne sredine, jačanju svesti za očuvanje životne sredine, kao i implemetaciji pravnih tekovina EU.
Sve detaljne informacije možete naći na sajtu Ministarstava poljoprivrede i zaštite životne sredine.

23. januar 2017.

OTVOREN KONKURS ZA ISTRAŽIVAČKE RADOVE NA TEMU PREKOGRANIČNE SARADNJE

U okviru druge faze projekta za jačanje kapaciteta institucija za prekograničnu saradnju (CBIB+) koji finansira EU, 22.07.2016. godine je otvoren nagradni konkurs za istraživačke radove na temu prekogranične saradnje između zemalja korisnica (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Kosovo*, Crna Gora i Srbija) za koju su sredstva izdvojena iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA 2007-2013).

Osim što će biti nagrađeni, tri najbolja rada će o trošku druge faze projekta CBIB+ biti objavljena u naučnim časopisima koji se izdaju u zemljama iz kojih dolaze njihovi autori koji će biti pozvani na učešće u Regionalnom konsultativnom forumu na kom će predstaviti svoje radove. Pravila konkursa, obrazac za prijavljivanje i druge informacije u vezi sa konkursom su objavljene na internet stranici projekta i mogu se preuzeti OVDE. Rok za podnošenje radova je do ponoći 23. januara 2017. po srednjeevropskom vremenu pri čemu će se kao datum slanja prijave uzimati vreme kada je poslata elektronska pošta. Sve prijave poslate nakon navedenog roka neće biti uzete u razmatranje.

*Ova oznaka je bez prejudiciranja stavova o statusu i u skladu je sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.

IZVOR: Delegacija EU u Republici Srbiji

9. januar 2017.

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE RASPISALA JE   JAVNI POZIV ZA SERVISE IZ RASHLADNOG I KLIMATIZACIONOG SEKTORA

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine raspisuje javni poziv i poziva da se prijave svi servisi koji obavljaju delatnosti instalacije, održavanja ili servisiranja i provere ispuštanja rashladne i klimatizacione opreme i toplotnih pumpi koje sadrže ili se oslanjaju na supstance koje oštećuju ozonski omotač ili na fluorovane gasove sa efektom staklene bašte, delatnost sakupljanja supstanci koje oštećuju ozonski omotač ili fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte iz rashladne i klimatizacione opreme i toplotnih pumpi i  isključivanje iz upotrebe takve opreme i sistema. Uslov za prijavljivanje je da servis imenuje jedno svoje stalno zaposleno lice za obuku servisnih tehničara, koje je državljanin Republike Srbije i ima stečeno osnovno stručno obrazovanje ili najmanje tri godine prakse iz oblasti koja odgovara vrsti delatnosti koju servis obavlja, kao i da najkasnije do 15. 01. 2017. dostavi popunjeni obrazac – Upitnik za servise (obrazac 1 ili obrazac 2 – u zavisnosti od vrste servisiranja rashladnih sistema ili klima uređaja), koji je sastavni deo ovog poziva i koji mora biti potpisan i overen od strane ovlašćenog pravnog lica ili preduzetnika.
Sve detaljne informacije u vezi javnog poziva možete naći na sajtu Ministarstava poljoprivrede i zaštite životne sredine.

31. januar 2017.

START UP ENERGY TRANSITION AWARD

Nemačka agencija za energiju (DENA) u saradnji sa GIZ-om, KFW-om trenutno razvija platformu i program za start-upove koji rade na inovacijama. Ideja je da se kombinuje inovativni biznis i politička volja da se stvori održivi energetski oslonac u cilju sprečavanja klimatskih promena.

Imate priliku da učestvujete u “Start Up Energy Transition Award” – prvoj globalnoj start-up nagradi za vizionare i inovatore koji se bore protiv klimatskih promena. Više informacija možete videti OVDE.

Izvor: http://startup-energy-transition.com/


13. decembar 2016.

OTVORENO POGLAVLJE 25 – NAUKA I ISTRAŽIVANJE

U okviru procesa pregovora za pristupanje Republike Srbije Evropskoj uniji, u Briselu je 13. decembra 2016. godine održana Međuvladina konferencija o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji na kojoj je otvoreno i privremeno zatvoreno (do zatvaranja svih 35 pregovaračkih poglavlja) Pregovaračko poglavlje 25 – nauka i istraživanje.

Poglavlje 25 ne podrazumeva konkretna merila i ne zahteva izradu posebnog akcionog plana, a Pregovaračka pozicija Republike Srbije sadrži aktivnosti koje se odnose na dalji proces usaglašavanja zakonodavnog i institucionalnog okvira sa pravnim tekovinama i standardima EU u oblastima nauke, istraživanja i inovacija.


29. novembar 2016.

PARTNERSTVOM KA PREGOVARAČKOM POGLAVLJU 27 

U utorak 29. novembra 2016. godine  u sali 401, ul. Kneza Miloša 12, sa početkom u 11:00 časova u prostorijama Privredne komore Beograda održaće se završna konferencija projekta  „Partnerstvom ka pregovaračkom poglavlju 27“. Konferencija se održava u organizaciji Fondacije za ekološke akcije „Green Limes“ i lokalne građanske inicijative „LOGIN“.


24. novembar 2016.

STRUČNI SKUP: "JAČANJE KAPACITETA STUDIJSKIH PROGRAMA IZ OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE"

Stručni tim za reformu visokog obrazovanja Republike Srbije (HERE tim) u saradnji sa Visokom tehnološkom školom strukovnih studija iz Aranđelovca organizuje skup pod nazivom "Jačanje kapaciteta studijskih programa iz oblasti zaštite životne sredine", koji će se održati 24. novembra 2016. godine, u Aranđelovcu u Hotelu "Izvor".
Događaj se organizuje sa ciljem pružanja podrške visokog obrazovanja pregovoračkim naporima Srbije sa EU u poglavlju 27. Cilj skupa jeste da se kroz analizu stanja u oblasti zaštite životne sredine daju preporuke za razvoj studijskih programa iz oblasti zaštite životne sredine u sistemu visokog obrazovanja Republike Srbije.  Više informacija o samom skupu možete videti ovde


18. novembar 2016.

NOVA SEZONA EKO-KVIZA "PRLJAVO ILI ČISTO – NIJE ISTO"

Javno komunalno preduzeće "Gradska čistoća" u saradnji sa Sekretarijatom za obrazovanje i dečju zaštitu i u školskoj 2016/2017. godini, organizuje eko-kviz na temu "Prljavo ili čisto – nije isto" za učenike od petog do osmog razreda osnovnih škola na teritoriji Beograda. Cilj je podizanje nivoa svesti osnovaca o značaju životne sredine i nivoa informisanosti  o reciklaži i ekologiji. Svečano otvaranje nove sezone „Eko-kviza” održaće se u petak, 18. novembra, sa početkom u 10 časova u Direkciji JKP „Gradska čistoća” (Mije Kovačevića 4).
Toga dana takmičiće se osnovne škole „Svetozar Marković” sa Vračara, „Stanko Marić” iz Ugrinovaca, „Olga Petrov” iz Padinske skele i „Veljko Dugošević” sa Zvezdare.
Takmičenja će se održavati petkom u popodnevnim časovima  u Direkciji JKP „Gradska čistoća”. Za svaku školu nastupa ekipa od četiri člana i to po jedan učenik petog, šestog, sedmog i osmog razreda. Za  najbolje učesnike kviza JKP „Gradska čistoća” je obezbedilo nagrade.

Izvor: ЈКP Gradska Čistoća


4. novembar 2016.

PARISKI SPORAZUM JE STUPIO  NA SNAGU

Pariski sporazum je usvojen prošlog decembra na svetskom klimatskom Samitu u Parizu, pri čemu se preko 190 zemalja sveta, uključujući i Srbiju, obavezalo da će progresivno smanjivati svoje emisije gasova staklene bašte, do nultog nivoa emisija u drugoj polovini ovog veka. Da bi Sporazum stupio na snagu, bilo je potrebno da ga ratifikuje preko 55 zemalja sveta, koje zajedno čine preko 55% svetskih emisija gasova sa efektom staklene bašte.
U do sada nezapamćenom izrazu političke volje i jedinstva širom sveta, oba uslova su ispunjena. Tako Pariski sporazum stupa na snagu , 4. novembra, manje od godinu dana nakon što je usvojen. To je jedan od rekorda za najbrže stupanje na snagu jedne globalne konvencije. Sada je vreme da se Sporazum prevede u niz aktivnosti koje će omogućiti dostizanje postavljenih ciljava, počevši od izrade planskih dokumenata za borbu protiv klimatskih promena. Srbija još nije ratifikovala ovaj sporazum, a predstavnici organizacija koje se bave ovom temom urigraju da Vlada Srbije što pre počne da ga primenjuje.
Pariski sporazum stupa na snagu u vreme kad Srbija razvija Nacionalnu strategiju za borbu protiv klimatskih promena. To je jedinstvena prilika da aktuelna Vlada pokaže da je zrela da ponudi ozbiljne alternative aktuelnoj energetskoj strategiji koja planira proširenje kapaciteta na ugalj i njihov rad nakon 2050. godine.


28. oktobar 2016.

PRVI BEOGRADSKI KLIMATON – SKUP POSVEĆEN KLIMATSKIM PROMENAMA

Privredna komora Srbije u saradnji sa Climate-KIC 28. oktobra organizuje prvi beogradski Klimaton - skup posvećen klimatskim promenama, koji će biti održan istovremeno u više od 100 velikih gradova širom sveta. Reč je o globalnom događaju koji traje u kontinuitetu 24 sata - saopštila je PKS. Climate-KIC je jedno od najvećih javno-privatnih partnerstava u EU, koje rešava problem klimatskih promena kroz inovacije.

Cilj Klimatona je obrazovanje buduće generacije klimatskih lidera koji će se edukovati kako da klimatske promene rešavaju kroz četiri prioritetne teme: urbana područja, korišćenje zemljišta, proizvodni sistemi, metrika odlučivanja i finansije. PKS poziva preduzetnike, inovatore, studente i projektante da se udruže u timove i provedu 24 časa zajedno, kako bi pronašli inovativna rešenja za smanjenje ugljeničnog otiska grada Beograda. Ta rešenja mogu da uključe oblasti kao što su merenje CO2 emisija, poboljšani javni prevoz, energetski efikasne zgrade, alternativna goriva i izvori mobilne energije, snabdevanje električnom energijom iz niskougljeničnih izvora, strateško planiranje prostora i mnoge druge.

Izvor: Tanjug, E-kapija


KONKURS ZA DODELU GODIŠNJIH NAGRADA PRIVREDNE KOMORE BEOGRADAPrivredna komora Beograda

objavljuje

K   O   N   K   U   R   S

za dodelu godišnjih nagrada Privredne komore Beograda


I - Nagrade za
doktorske disertacije, megistarske teze, master radove i diplomske/završne radove studenata fakulteta i visokih škola strukovnih studija, u školskoj 2015/2016. godini (radovi odbranjeni u periodu od 1.10.2015. do 30.09.2016. godine), sa temama iz oblasti privrede.

Predloge za nagrade podnosi fakultet ili visoka škola strukovnih studija. Inicijativu za podnošenje predloga fakultetu ili visokoj školi strukovnih studija mogu pokrenuti i instituti, privredni subjekti, druge organizacije i pojedinci.

Kontakt telefoni: 2641-355, lokal 162.

formular              pravilnik             pravilnik sa pratećim izmenama

II - Nagrade za pronalaske, dizajnerska rešenja i tehnička unapređenja iz oblasti privrede ostvarena u periodu: 1. oktobar 2015 / 30. septembar 2016. godine. Pod ostvarenim rešenjima se podrazumevaju rešenja čija je realizacija nastupila u prethodno navedenom roku.

Predloge za nagradu podnose preduzeća, preduzetnici, instituti, fakulteti, žiri Majskog i Oktobarskog salona u Beogradu, savezi i udruženja pronalazača.

Kontakt telefon: 2641-355, lokal 113.

formular               pravilnik      pravilnik sa pratećim izmenama      sadržaj prijave

Prijave na konkurs treba dostaviti najkasnije do 28. novembra 2016. godine  Privrednoj komori Beograda. 

Nagrade se dodeljuju u vidu diploma i novčanih nagrada. Odluke o dodeli nagrada donose odgovarajući žiriji. Načini podnošenja prijava i sadržaj određeni su pravilnicima za dodelu nagrada koji se, kao i sve potrebne informacije, mogu  dobiti u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, ili preko navedenih brojeva telefona.


27. oktobar 2016.

SPORAZUM O SARADNJI ZA PROGRAM „ENVAP 3“

U oblasti zaštite životne sredine predstavljen je program– ENVAP 3, „Priprema za pregovore U procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj Uniji.
Za realizaciju ovog programa biće nadležna Vlada Kraljevine Švedske koja će donirati Vladi Srbije 3 miliona evra. Program će biti usmeren na podršku resornom Ministarstvu, pregovaračkoj grupi za pripremu pregovora, Agenciji za životnu sredinu, kao i na sprovođenje komunikacionih strategija neophodnih za uspešnu realizaciju Programa. Donacija koju dodeljuje Vlada Kraljevine Švedske, treba da pomogne Vladi Srbije na njenom putu evrointegracija, a s obzirom na to da je Poglavlje 27, koje se tiče zaštite životne sredine, jedno od najskupljih i najzahtevnijih poglavlja u pregovaračkom procesu, veoma je važno da se ova pomoć iskoristi na pravi način i usmeri na rešavanje važnih problema iz ove oblasti.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine


26. oktobar 2016.

DODELA BESPOVRATNIH SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA OBLAST ŽIVOTNE SREDINE

Regionalni centar za zaštitu životne sredine uz finansijsku podršku Švedske razvojne agencije, dodelio je bespovratna sredstva nevladinim organizacijama iz oblasti zaštite životne sredine. Program podrške organizacijama civilnog društva ima za cilj aktivnije uključenje predstavnika nevladinih organizacija u pregovore sa Evropskom Unijom za poglavlje 27, uz primenu principa rodne ravnopravnosti i načela održivog razvoja, kao i zalaganje i učestvovanje u kreiranju, nadzoru i sprovođenju politika zaštite životne sredine i evropskih integracija, uz saradnju i akvitnu podršku resornih institucija, u prvom redu, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Ugovore za bespovratna sredstva je potpisalo 11 predstavnika konzorcijuma od 55 organizacija civilnog društva, u vrednosti od 400 000 eura.
Više informacija možete videti na sajtu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine


24. oktobar 2016.

POZIV ZA PRIKUPLJANJE KRATKIH PREDLOGA PROJEKATA (2PP)

Horizont 2020 – oblast “Širenje izvrsnosti i učešća“ (Horizon2020 – Spreading Excellence and Widening Participation). Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavljuje poziv za prikupljanje kratkih predloga projekta za oblast WIDESPREAD-04-2017: Teaming Phase 1.

Glavni cilj poziva Teaming je formiranje Centara izvrsnosti u manje razvijenim zemljama EU (i pridruženim članicama Horizont2020 programa) ili unapređenje već postojećih Centara. Više informacija o ovom pozivu kao i Radni program oblasti “Širenje izvrsnosti i učešća“ nalazi se OVDE.

Pozivamo sve zainteresovane koji žele da prijave projekat za poziv WIDESPREAD-04-2017: Teaming Phase 1 da pošalju kratak predlog projekta (2PP) na elektronsku adresu: teaming2017@mpn.gov.rs do 24.10.2016. godine. Ministarstvo će razmotriti pružanje podrške projektima koji ispunjavaju uslove poziva definisane u Radnom programu oblasti “Širenje izvrsnosti i učešća“ i koji su pristigli u navedenom roku. E-mail adresa za dodatna pitanja: teaming2017@mpn.gov.rs .

Izvor: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

24. oktobar 2016.

KONFERENCIJA ,,OPEN INNOVATION” 2016

Centar za transfer tenhologije Univerziteta u Beogradu i SEE ICT uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ (ACCESS projekat), su pokrovitelji Open innovation konferencije koja će biti održana 24. oktobra u zgradi Rektorata Univerziteta u Beogradu.

Open Innovation koncept je razvijen usled činjenice da kompanije i korporacije ne mogu da isprate velike tehnološke i digitalne promene u današnjem dobu bez inovativnih rešenja eksternih resursa. Open Innovation Lab Serbia je u ovom formatu spojio kompanije poput Bosch-a, Delta Holdinga, Siemens-a sa srpskim startapima i timovima u stvaranju inovativnih rešenja. Cilj Open Innovation konferencije je predstavljanje procesa i rezultata Open Innovation Laba u Srbiji, iskustava i perspektiva za istraživanja, razvoj i inovacije velikih kompanija kroz angažovanje stranih i lokalnih eksperata(Bosch Start-up GmbH, Telekom Srbija, Univerzitet u Beogradu).

Ukoliko ste zainteresovani, molimo Vas da svoje prisustvo potvrdite do 20.10. na ctt@rect.bg.ac.rs

Izvor: Centar za transfer tehnologije


24. oktobar 2016.

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU I UČEŠĆE U REALIZACIJU INOVACIONIH PROJEKATA PO PROGRAMU INOVACIONE DELATNOSTI UTVRĐENOM ZA 2016. GODINU

Program inovacione delatnosti za 2016. godinu se ostvaruju putem inovacionih projekata u čijoj realizaciji učestvuju razvojno-proizvodni centri iz čl. 16. stav 1. Zakona o inovacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05,18/10 i 55/13 – Zakon), registrovani subjekt inovacione delatnosti – pravno lice upisano u Registar inovacione delatnosti – Registar koji vodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Ministarstvo.
Registrovani subjekti inovacione delatnosti razvojno-proizvodni centri, prijavljuju inovacione projekte koji će doprineti realizaciji ciljeva programa inovacione delatnosti za 2016. godinu utvrđenih Uredbom Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 80/2016) – program finansiranja inovacionih projekata koji za rezultat imaju razvijen komercijalno vrifikovan proizvod, uključujući i softver, proces, tehnologiju ili uslugu.
Po ovom javnom pozivu registrovani subjekt inovacione delatnosti – razvojno– proizvodni centar može prijaviti shodno raspoloživim budžetskim sredstvima samo jedan inovacioni projekat koji po pretežnim svojstvima za neposredan rezultat ima stvaranje novih proizvoda, tehnologija, procesa i usluga ili značajnu izmenu postojećih u skladu sa potrebama tržišta.
Po ovom pozivu se prijavljuju inovacioni projekti koji traju do 12 meseci, a realizuju se do kraja 2017. godine. Više informacija o uputstvima i formularima za prijavu kao i tekstu javnog poziva možete videti OVDE.

Izvor: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja


21. oktobar 2016.

REGIONALNI SKUP "PARTNERSTVOM KA PREGOVARAČKOM POGLAVLJU 27"

U organizaciji Fakulteta za primenjenu ekologiju ”Futura” i Centra za ekologiju Privredne komore Beograda biće organizovan regionalni skup ”Partnerstvom ka pregovaračkom poglavlju 27”. Skup će biti održan u petak 21. oktobra 2016. godine, u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala 402, sa početkom u 11 časova.
Cilj skupa je predstavljanje projekta „Partnerstvom ka pregovaračkom poglavlju 27“ koji realizuje Fondacije za ekološke akcije Zeleni/Green u saradnji sa Lokalnom građanskom inicijativom LogIN iz Arilja, a sufinansira ga Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije. Takođe jedan od ciljeva ovog projekta je umrežavanje i jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i njihovo aktivno učešće u pregovaračkom procesu u okviru Pregovaračkog poglavlja 27 (Životna sredina). Prijava učešća se vrši online putem.  


14. oktobar 2016.

ODGOVORNO UPRAVLJANJE OTPADOM U KOMUNALNOM SEKTORU-RECIKLAŽNA DVORIŠTA. TRENUTNA SITUACIJA I BUDUĆI PLANOVI

U  okviru  13. Međunarodnog sajma zaštite životne sredine i prirodnih resursa - Ecofair 2016, Privredna komora Beograda u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu životne sredine Grada Beograda organizuje panel na temu "Odgovorno upravljanje otpadom u komunalnom sektoru-reciklažna dvorišta. Trenutna situacija i budući planovi".

Panel će biti održan 14. oktobra 2016. godine, u 10:05 h, u Zelenoj sali Hale 1 Beogradskog sajma.


14. oktobar 2016. 

SARADNJA NAUKE I PRIVREDE U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE-GDE SMO SADA I U KOM PRAVCU IDEMO

Privredna komora Beograda u saradnji sa Centrom za transfer tehnologija Beogradskog Univerziteta i Fondom za inovacinu delatnost organizuje panel  na temu "Saradnja nauke i privrede u oblasti zaštite životne sredine - gde smo sada i u kom pravcu idemo".
Cilj organizacije ovog panela je informisanje privatnog sektora i naučnih institucija o trenutnim i budućim programima, mogućnostima i modelima saradnje.
Panel će biti održan 14. oktobra 2016. godine, u 10:45 h, u Zelenoj sali Hale 1 Beogradskog sajma.


14. oktobar 2016.

KONFERENCIJA: OBRAZOVANJE STRUČNIH KADROVA IZ OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Imajući u vidu sve veću potrebu privrede i obrazovnih institucija za stručnim usavršavanjem studenata i srednjoškolaca,  u saradnji sa Udruženjem Hrabri čistač i obrazovnim institucijama, Privredna komora Beograda organizuje konferenciju na temu "Obrazovanje stručnih kadrova iz oblasti zaštite životne sredine".
Konferencija će biti održana u okviru 13. Međunarodnog sajma zaštite životne sredine i prirodnih resursa- Ecofair 2016, 14. oktobra 2016. godine, u 15:30 časova, u Zelenoj sali Hale 1 Beogradskog sajma, u cilju predstavljanja trenutne situacije i pokretanja budućih planova i aktivnosti.


12-14. oktobar 2016.

MEĐUNARODNI SAJAM ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I PRIRODNIH RESURSA – ECOFAIR

Međunarodni sajam zaštite životne sredine i prirodnih resursa - EcoFair - posvećen je sistemu zaštite životne sredine, sa posebnim akcentom na “Cirkularnoj ekonomiji”, industriju reciklaže, upravljanje otpadom, komunalne tehnologije, zaštitu prirode i zaštitu prirodnih resursa od zagađenja.
Principima na kojima je organizovan kao i dosadašnjim rezultatima, EcoFair se obraća svim faktorima koji u ovoj oblasti imaju uticaj – institucijama i javnom sektoru, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, privredi, edukativnoj, medijskoj sferi i civilnom sektoru. 

Kompletnu agendu konferencijskog programa možete pogledati na portalu www.sajamekologije.rs


12-14. oktobar 2016. 

13. MEĐUNARODNI SAJAM ECOFAIR I 12. MEĐUNARODNI SAJAM ENERGETIKA 2016- NOVA ENERGIJA

Pod sloganom „Nova energija“, u periodu od 12-14. oktobra 2016. godine, u Hali 1 Beogradskog sajma, biće održani 12. Međunarodni sajam Energetike, Energetika 2016  i 13. Međunarodni sajam zaštite životne sredine, EcoFaiR 2016.
Sajam se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva rudarstva i energetike i Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, a u partnerstvu sa Privrednom komorom Srbije i resornim udruženjima i asocijacijama iz zemlje i regiona.
Centralne teme ovogodišnjeg sajma energetike su: investicioni projekti u energetskom sektoru i sektoru rudarstva, zelene investicije, regionalno povezivanje kroz projekte energetskog sektora, poslovni susreti kompanija čitavog regiona i saradnja po modelu javno-privatno partnerstvo. Poseban akcenat ovogodišnjeg sajma EcoFair stavljen je na reciklažu i komunalnu delatnost. Privredna komora Beograda će i ove godine biti aktivni učesnik i partner oba sajma, kako u izlagačkom, tako i u konferencijskom delu.
Imajući u vidu značaj oba sajma za čitav region, pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj manifestaciji.
poziv-Energetika        poziv-EcoFair


6. oktobar 2016.

STUDIJSKO PUTOVANJE U HOLANDIJU KOMPANIJAMA ZAINTERESOVANIM ZA RAZVOJ KOGENERATIVNIH POSTROJENJA

Ambasada Kraljevine Holandije u Beogradu organizuje studijsko putovanje u tu zemlju za kompanije iz sektora energetike i poljoprivrede koje su zainteresovane za razvoj kogenerativnih postrojenja na bazi nedrvne biomase.
Cilj ovog putovanja je da se domaćoj poljoprivrednoj i prerađivačkoj industriji (u sektorima gde je to primenljivo) predstave holadske tehnologije i rešenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije na bazi nedrvne biomase (kogeneracija - CHP tehnologija).
Zatim, da se donosiocima odluka na državnom i pokrajinskom nivou dodatno omogući uvid u modele efikasnog organizovanja u sektoru obnovljivih izvora energije, prevashodno na tržištu biomase.


30. septembar 2016.

POZIV ZA PREDLOGE PROJEKTA MULTILATERALNE NAUČNE I TEHNOLOŠKE SARADNJE U DUNAVSKOM REGIONU ZA 2017-2018. GODINU

Na osnovu zaključenog Programa za finansiranje multilateralne naučne i tehnološke saradnje u Dunavskom regionu između Srbije, Austrije, Češke Republike i Slovačke Republike, raspisan je Poziv za predloge projekta multilateralne naučne i tehnološke saradnje u Dunavskom regionu za 2017-2018. godinu.

Za podnosioce projektnih predloga iz Srbije, potrebno ja da: pored elektronske prijave predloga projekta koja se popunjava on-line na sajtu Ministarstva, na srpskom i engleskom jeziku sa svim  prateći prilozima u zadatim formatima,  dostave iste štampane, potpisane i overene primerke. Po jednu štampanu verziju i na srpskom i na engleskom jeziku, koje su potpisane i overene,  potrebno je dostaviti do 30. septembra 2016. godine.

Više informacija saznajte OVDE.

Izvor: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

23. septembar 2016.

FRANCUSKA FINANSIRA MEĐUNARODNE STARTAP PROJEKTE

U Francuskoj se, drugu godinu zaredom, održava konkurs za finansiranje međunarodnih startap projekata pod nazivom French Tech Ticket koji je otvoren 21. juna, a rok za podnošenje prijava je 23. septembar.

Program je namenjen međunarodnim preduzetnicima koji žele da razviju startap projekat u Francuskoj, u nekom od 41 poslovnih inkubatora širom ove zemlje, a obezbeđene su finansije i druge beneficije za 70 najboljih projekata u trajanju od godinu dana, navodi se u saopštenju Francusko-srpske privredne komore.

22-25. septembar 2016.

"HOW WORK WORKS" – KONFERENCIJA EVROPSKIH KREATIVNIH HUBOVA U BEOGRADU

Nova Iskra najavljuje trodnevnu međunarodnu konferenciju “How Work Works”, od 22. do 24. septembra u Beogradu. Događaj će okupiti predstavnike skoro 100 hab organizacija iz Evrope, regiona i Srbije, a u bogatom programu su i predavanja predstavnika vodećih edukativnih organizacija iz domena kreativnosti – Fabrica centra iz Italije, i Hyperisland iz Švedske.

Međunarodna konferencija How Work Works deo je projekta European Creative Hubs Network, , koji je inicirao odsek za kreativnu ekonomiju British Council-a, a u kome Nova Iskra učestvuje zajedno sa partnerima iz Grčke, Španije, Nemačke, Belgije i Velike Britanije. Više od 150 delegata, predstavnika hub organizacija i brojnih evropskih i regionalnih “stakeholdera”, okupiće se u Beogradu na prvom od tri planirana foruma, kako bi se mapirao eko-sistem evropskih hab inicijativa aktivnih u domenu kreativnosti, edukacije i preduzetništva, i podržalo njihovo uvezivanje, razmene i razvoj kapaciteta.

21. septembar 2016.

SRBIJA ZAUZIMA 65. MESTO NA LISTI „GLOBALNOG INDEKSA INOVATIVNOSTI“

Na listi „Globalnog indeksa inovativnosti“ koja rangira 128 zemalja, Srbija zauzima 65. poziciju. U oblasti znanja i tehnološkog autputa zauzima 50. mesto, a u području institucija, ljudskog kapitala i istraživanja zauzela je 56. poziciju. Prema indikatoru sofisticiranosti tržišta, Srbija je nešto lošije rangirana, pa tako zauzima 109. mesto.

Na vrhu liste nalaze se Švajcarska, Švedska, Velika Britanija, SAD i Finska, kao najinovativnije države na svetu.

Marko Derča, potpredsednik u “A.T. KERNIJU“, smatra da Srbija može da poboljša svoju poziciju na listi „Globalnog indeksa inovativnosti“, ukazujući da su sklapanje partnerstava za razvoj i stimulaciju inovacija, osnova koja Srbiju može dovesti među vodeće inovatore u svetu. On dodaje da su umreženost i partnerstva između velikih i malih kompanija i startapova, jedan od ključnih faktora pomoću kojih bi Srbija mogla da se popne na rang listi i pozicionira među vodeće inovatore.


16. septembar 2016.

GRAD BEOGRAD FINANSIRA POSLOVANJE U NAUČNO-TEHNOLOŠKOM PARKU

Rok za prijave na javni konkurs za dodelu sredstava za podršku razvoja inovativnih delatnosti i samozapošljavanja, koj je raspisoa Sekreatijat za privredu grada Beograda produžen je do 16. septembra.
Visina opredeljenih finansijskih sredstava je 5.000.000,00 dinara, u maksimalom iznosu do 500.000 dinara po korisniku, za pokriće troškova infrastrukturnih i stručnih usluga u Naučno-tehnološkom parku Beograd u prvoj godini poslovanja, a u cilju podrške samozapošljavanju nezaposlenih lica, razvoja novih inovativnih i visokotehnoloških proizvoda, usluga i procesa, stvaranja novih tehnoloških preduzeća, povećanja konkurentske sposobnosti privrednih subjekata i uključivanja u međunarodne tržišne tokove.
Troškovi koji se finansiraju su troškovi infrastrukturnih i stručnih usluga od strane Naučno-tehnološkog parka Beograd, u koje spadaju: kancelarijski poslovni prostor (korišćenje zajedničkih prostorija – sala za sastanke, sala za prezentacije i dr.), administrativne i stručne usluge (knjigovodstvene, pravne i sekretarske usluge), i ostale relevantne usluge u zavisnosti od stepena razvoja biznis ideje.

Više infomacija pročitajte OVDE.

Izvor: E-kapija, Beoinfo


16. septembar 2016.

MЕĐUNARODNI DAN OČUVANJA OZONSKOG OMOTAČA

Od 1995. godine, 16. septembar se u celom svetu obeležava kao međunarodni dan očuvanja ozonskog omotača. Povod za ovaj datum je Montrealski protokol (potpisan 16. septembra 1994. godine) kojim su predviđene aktivnosti koje bi omogućile zaštitu i očuvanje ozonskog omotača. Ozonski omotač označava sloj u atmosferi, na visini od 10 do 50 km, u kome se nalaze molekuli ozona. 
Naučnici su još 1970. godine otkrili da je sloj ozonskog omotača sve “tanji” u oblasti iznad južnog pola. Ova promena u ozonskom omotaču označena je kao “ozonska rupa” i zaključeno je da na njeno povećanje utiče prisustvo nekih štetnih gasova (npr. CFC, hlorofluorougljenici, jedinjenja) u atmosferi. Ozonska rupa označava deo ozonskog omotača u kome je prisustvo molekula ozona manja od kritične vrednosti. 
Cilj obeležavanja ovog ekološkog datuma je podstaći ljude da doprinesu zaštiti ozonskog omotača, jer se samo zajedničkim naporima može postići cilj.

.

15. septembar 2016.

DOBRA SARADNJA SRBIJE I NEMAČKE U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Branislav Nedimović održao je danas bilateralni sastanak sa ambasadorom Savezne Republike Nemačke u Beogradu NJ.E. Akselom Ditmanom.
Ministar Nedimović i ambasador Ditman konstatovali su da dve zemlje imaju veoma intezivnu saradnju. Kao prioritetne teme sastanka istaknute su održivi rast i zapošljavanje, gde je jedan od ciljeva podrška malim i srednjim preduzećima; oblast zaštite životne sredine i proces približavanja Republike Srbije Evropskoj uniji u oblasti poljoprivrede i zaštite životne sredine. Ministar Nedimović je tokom sastanka istakao da je potrebna saradnja u oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama, prečišćavanje voda, kao i razvijanje tržišta biomase u Srbiji i njeno korišćenje. Takođe, ministar se zahvalio na mnogobrojnim projektima koje je finansirala Vlada Savezne Republike Nemačke i naglasio da će Republika Srbije od 2017. godine obezbediti značajna budžetska sredstva, kojima će se finansirati aktivnosti vezane za zaštitu životnu sredinu.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

13. septembar 2016.

NOVI KONKURS EU NAGRADA ZA ŽENE INOVATORE 2017

Novo izdanje takmičenja će biti na mreži od 13. septembra!

Novi krug takmičenja EU Nagrada za žene inovatore u 2017-oj godini će nagraditi izuzetno ostvarenje žena preduzetnika koje su dovele inovacije na tržište. Prijave će se prikupljati u periodu od 13. septembra do 3. novembra 2016. godine.

Biće uključena nova kategorija mladih talenata „Nagrada Inovator u usponu“, koja će biti pokrenuta u cilju prepoznavanja mladih, ženskih inovatora!

Više informacija možete videti OVDE.


26. avgust 2016.

PRIJAVLJIVANJE ZA LOKALNO TAKMIČENJE SLUSH 2016

Domaćim startapima i ove godine se nudi prilika da predstave svoje ideje u oblasti društvenih inovacija i kvalifikuju se za učešće na konferenciji Slush 2016 u Helsinkiju – na takmičenju Slush koje će biti održano u Beogradu, 1. septembra 2016. godine, u prostorijama Fonda u Naučno-tehnološkom parku „Beograd“, od 11h do 16h. Srbija je jedna od 20 zemalja širom sveta u kojima će tokom leta biti održana lokalna takmičenja za Slush. I ove godine takmičenje za naše kompanije organizuje Fond za inovacionu delatnost u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova Finske.
Prijave za takmičenje treba poslati Fondu do 26. avgusta 2016. godine popunjavanjem formulara koji možete pogledati ovde, a sva pitanja se mogu slati na slush@inovacionifond.rs 
Idealni kandidati za takmičenje su startapi koji razvijaju originalna i održiva rešenja za goruća pitanja Planete – bez sektorskih i geografskih ograničenja; imaju iskustvo i potencijal za rast; veštine i želju da postignu uspeh; poslovnu ideju koja je privukla interesovanje, ali je i dalje u ranoj fazi razvoja; prototip u radnoj fazi.


16-22. septembar 2016.

EVROPSKA NEDELJA MOBILNOSTI – EU FOTO KONKURS: BUDI EKO MOBILAN (PRIJAVE DO 9. SEPTEMBRA 2016)

Evropska nedelja mobilnosti (ENM) je godišnja kampanja održive urbane mobilnosti, koja se održava svake godine od 16. do 22. septembra i koja ima za cilj da promoviše alternativne vrste mobilnosti u svrhu očuvanja životne sredine. Ove godine nizom aktivnosti u različitim krajevima Evrope, a sa zajedničkom temom “Pametna mobilnost. Jaka ekonomija” ukazuje se na sve veću potrebu da se ulice i gradovi prilagode građanima, a ne automobilima. Kako bi istakli značaj zaštite životne sredine, posebno u svetlu klimatskih promena, Delegacija EU i EU info centar od 12. septembra kreću sa kampanjom “Evropa za zelenu Srbiju” u okviru koje će organizovati čitav niz događaja sa dve osnove teme: klimatske promene i održiva urbana mobilnost.
U susret Evropskoj Nedelji mobilnosti, Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, EU info centar i EU info kutak u Nišu i Novom Sadu pozivaju sve građane i građanke Srbije da se prijave na foto konkurs “BUDI EKO-MOBILAN!”.  Fotografije sa vašom originalnom porukom, u što većoj rezoluciji, pošaljite do 9. septembra 2016, do 17:00h, putem elektronske pošte na adresu: takmicenje@euinfo.rs.
Više informacija o foto konkursu možete pogledati OVDE.

Izvor: www.euinfo.rs


19. avgust 2016.

NOVI KRITERIJUMI ZA EKOLOŠKU OZNAKU EU

Evropska komisija je usvojila novi set kriterijuma za evropsku ekološku oznaku (EU Ecolabel) za kompjutere, nameštaj i obuću. Ova šema ustanovljena je 1992. godine na dobrovoljnoj osnovi kako bi se privrednici podstakli da razvijaju usluge i proizvode koji nisu toliko štetni za životnu sredinu. Pored uticaja na životnu sredinu, važnu ulogu u dobijanju dozvole imaju i bezbednost proizvoda i socijalni aspekt proizvodnje. U EU ovu oznaku sada im više od 30.000 proizvoda.

Da bi dobili ovu oznaku, proizvođači kompjutera moraće da tokom procesa kreiranja proizvoda i proizvodnje uzmu u obzir energetsku efikasnost i mogućnost unapređivanja i nadogradnje pesonalnih računara i tableta, saopštila je 17. avgusta Evropska komisija. Takođe, proizvođači će morati da vode računa i o tome koliko lako će proizvod moći da se rastavi a sirovine prikupe i recikliraju. Proizvođači nameštaja će morati ubuduće da sprovode sveobuhvatniju procenu dužine trajanja proizvoda, a posebnu pažnju će morati da posvete potencijalno opasnom materijalu i ostacima koji bi mogli da doprinesu zagađenju vazduha u prostorijama. Novi zahtevi su postavljeni i kada je reč o standardima za uslove rada u postrojenjima za završnu fazu proizvodnje obuće.


18. avgust 2016.

NOVA RADIONICA POSVEĆENA PROGRAMU SARADNJE NAUKE I PRIVREDE FONDA ZA INOVACIONU DELATNOST

Nova radionica o Programu saradnje nauke i privrede biće održana u četvrtak 18. avgusta od 13h do 15h u prostorijama Fonda, u Naučno-tehnološkom parku “Beograd”, Veljka Dugoševića 54. Ulaz je slobodan. Takođe, Fond će u petak, 19.08.2016. od 10 do 12h organizovati radionicu u Nišu, u prostorijama Regionalne privredne komore Niš, adresa Dobrička 2, velika sala. Datum i vreme svake sledeće radionice biće objavljeni na sajtu Fonda. Zainteresovani se o detaljima Programa mogu obavestiti i slanjem pitanja na cgs@inovacionifond.rs, ili se mogu javiti Fondu na broj 011 6555 696 svakog radnog dana od 8.30 do 15.30h.
Program saradnje nauke i privrede sprovodi Fond za inovacionu delatnost, a finansiraju ga Evropska unija, u iznosu od 2,4 miliona evra, i Republika Srbija, u iznosu od 1 milion evra. Osmišljen je uz tehničku pomoć Svetske banke, takođe iz sredstava Evropske unije. Svrha Programa je podsticanje saradnje između privatnih preduzeća i javnih naučnoistraživačkih organizacija u Srbiji, kako bi se kroz zajedničke razvojne projekte stvorili inovativni proizvodi, usluge i tehnologije sa tržišnom primenom. U okviru ovog programa, Fond će obezbediti bespovratna sredstva u iznosu do 300 000 evra po projektu.

Izvor: Fond za inovacionu delatnost

12. avgust 2016.

BRANISLAV NEDIMOVIĆ PREUZEO DUŽNOST MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Branislav Nedimović preuzeo je danas, 12. avgusta 2016. godine, dužnost od dosadašnjeg ministra Snežane Bogosavljević Bošković. Primopredaja dužnosti obavljena je u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine


12. avgust 2016.

MINISTAR MLADEN ŠARČEVIĆ PREUZEO RESOR OD DOSADAŠNJEG MINISTRA VERBIĆA

Novoizabrani ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević preuzeo je danas i formalno resor od dosadašnjeg ministra dr Srđana Verbića. Primopredaja dužnosti obavljena je u zgradi Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Prethodni ministar Verbić je upoznao je sadašnjeg ministra Šarčevića sa organizacijom i stanjem u resoru prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i sa predstojećim obavezama. Sastanak novoizabranog i dosadašnjeg ministra protekao je u srdačnoj i radnoj atmosferi.

Izvor: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja


9. avgust 2016.

U SUSRET 11. NOĆI ISTRAŽIVAČA NAUČNI KAMION PUTUJE SRBIJOM

U susret 11. evropskoj Noći istraživača koja se uz podršku Evropske unije održava u, simbolično, jedanaest gradova (Beograd, Niš, Kragujevac, Požarevac, Pirot, Petnica, Inđija, Novi Sad, Subotica, Zrenjanin, Šabac), naučnici su rešili da proputuju Srbijom u Naučnom kamionu.
Naučni kamion je  putujuća laboratorija, učionica i prostor za radionice i tribine. Osmišljen je tako da može da stigne u sve delove Srbije i približi nauku građanima kroz različite programe koji se u njemu održavaju. U svakom gradu koji će posetiti, osmišljen je višednevni program koji će činiti raznovrsni sadržaju namenjeni učenicima, organizovanim grupama, ali i svim zainteresovanim građanima.

Izvor: www.europa.rs


8. avgust 2016.  

DAN EKOLOŠKOG DUGA ZA 2016. GODINU JE 8. AVGUST

Međunarodna istraživačka organizacija Global Footprint Network saopštila je da će ove godine čovečanstvo potrošiti budžet ekoloških resursa za celu godinu 8. avgusta. Ovaj datum naziva se Dan ekološkog duga, a predstavlja dan kada godišnja potrošnja čovečanstva u odnosu na prirodu prekorači ono što Zemlja može da regeneriše u toj godini. Datum je pomeren za pet dana ranije u odnosu na prošlu godinu, a skoro dva meseca u odnosu na 2000. godinu. Prema Izveštaju o stanju planete, sve zemlje regiona žive izvan mogućnosti svojih prirodnih resursa, a najveći ekološki otrisak ima Slovenija (5,8 gha), dok Srbija ima najmanji eklološki otisak (2,8gha).
Novi Izveštaj o stanju planete biće objavljen krajem oktobra ove godine.


5. avgust 2016.

DONETA ODLUKA O IZBORU PROJEKATA I DODELI FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA PODRŠKU PROJEKTIMA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE KOJE REALIZUJU UDRUŽENJA I DRUGE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA U 2016. GODINI

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine po raspisanom javnom konkursu od 24. maja 2016. godine u oblasti zaštite životne sredine, a na osnovu  sprovedene konkursne procedure i konačne liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata koju je utvrdila Konkursna komisija za sprovođenje postupka za dodelu sredstava za podršku projektima zaštite životne sredine koje sprovode udruženja i druge organizacije civilnog društva u 2016. godini sufinansiraće se 50 projekata.
Odluku o  izboru projekata i dodeli finansijskih sredstava za podršku projektima zaštite životne sredine koje realizuju udruženja i druge organizacije civilnog društva u 2016. godini možete preuzeti ovde.
Konačnu Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata možete preuzeti ovde.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine


1-5. avgust 2016.  

RASPISAN POZIV ZA OPERATERE ZA UPRAVLJANJE AMBALAŽNIM OTPADOM U BEOGRADU

JKP „Gradska čistoća” iz Beograda saopštila je da će od 1. do 5. avgusta 2016. godine prikupljati ponude za izbor operatera sistema upravljanja ambalažnim otpadom po osnovu Zakona o ambalažnom otpadu.
Izbor operatera vršiće se po kriterijumu najviša ponuđena cena.
Više informacija možete pogledati na stranici JKP „Gradska čistoća”.


1. avgust 2016.

STIPENDIJE NEMAČKE FONDACIJE ZA ŽIVOTNU SREDINU

Nemačka fondacija za životnu sredinu (Deutsche Bundesstiftung Umwelt - DBU) i ove godine dodeljuje stipendije za praksu ili istraživački boravak u trajanju do dvanaest meseci u organizacijama u Nemačkoj - univerzitetima, institutima, ministarstvima ili nevladinim organizacijama.
Mogućnost da konkurišu za stipendije imaju master diplomci (koji su diplomu stekli u poslednje tri godine), studenti master ili doktorskih studija, ali i građani Srbije do 30 godina starosti sa znanjem nemačkoj jezika.
Stipendijama će biti podržan najširi spektar struka pri čemu predlog projekta mora biti u oblasti zaštite životne sredine, ekologije, održivog razvoja, klimatskih promena ili obnovljivih izvora energije.
Prijava se vrši onlajn, a potrebno je pripremiti: CV na nemačkom jeziku, predlog projekta (do 3 strane, sa opisom problema, metodologijom rada i očekivanim rezultatita) na nemačkom jeziku, kopiju diplome - na nemačkom ili engleskom jeziku, pismo preporuke od univerzitetskog profesora - na nemačkom ili engleskom jeziku, sertifikat ili potvrdu o znanju nemačkog jezika - na nemačkom jeziku. Intervju sa potencijalnim kandidatima obavljaće se na nemačkom.
Konkurs je otvoren do 1. avgusta 2016. godine
Početak realizacije stipendiranog projekta predviđen je za 1. februar 2017. godine.
Detaljnije informacije o uslovima, programu i prijavi kandidata mogu se pronaći ovde.

25. jul 2016.

UTVRĐEN PREDLOG LISTE VREDNOVANJA I RANGIRANJA PROJEKATA UDRUŽENJA I DRUGIH ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Po Javnom konkursu za dodelu sredstava za podršku projektima zaštite životne sredine koje realizuju udruženja i druge organizacije civilnog društva u 2016. godini, Konkursna komisije za sprovođenje postupka dodele sredstva utvrdila je Predlog liste vrednovanja i rangiranja pristiglih prijava.
Uvid u podnete prijave i priloženu dokumentaciju  učesnici konkursa  mogu izvršiti u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, ul. Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd, III sprat, kancelarija 325, od 7,30 do 15,30 časova, u roku od tri radna dana od dana objavljivanja. Kontakt tel: 011/31 21 241.
Rok za podnošenje prigovora je pet dana od dana objavljivanja na internet stranici  Ministarstva i portalu e-Uprava, odnosno sreda, 27. jul 2016.  godine. Predlog liste može se preuzeti ovde.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine


17. jul 2016.

OD JESENI SARADNJA SRPSKIH I ITALIJANSKIH NAUČNIKA

Italijanski i srpski naučnici od jeseni će sarađivati u oblasti fizike, inženjerstva i tehnologije. Na to ih obavezuju novi ugovori, potpisani prošle nedelje. Osim toga Univerzitet u Beogradu i Nacionalni institut za nuklearnu fiziku, konkurisaće za zajedničke projekte iz fondova Evropske unije.
Posle godinu dana profesor Fernando Feroni ponovo u Beogradu sa ugovorima o saradnji koje je, kako kaže, pripremio između dva boravka u Srbiji. Ovi ugovori su važni koraci u našoj daljoj saradnji, vaši naučnici će pohađati doktorske i postdoktorske studije u Italiji. Takođe ugovor uključuju programe i za master studije, kao i saradnju u oblastima u kojima je Srbija veoma jaka. Potpisani sporazumi moći će da se primenjuju od septembra. Jedan od ciljeva je i da zajedno učestvujemo u projektima Evropske unije HORIZON 2020 - kaže Fernando Feroni, predsednik Nacionalnog instituta za nuklearnu fiziku.

Izvor: E-kapija, RTS


13. jul 2016.

JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODRŠKU RAZVOJA INOVATIVNIH DELATNOSTI I SAMOZAPOŠLJAVANJA


Na zvaničnoj internet prezentaciji grada Beograda www.beograd.rs danas je objavljen Javni konkurs za dodelu sredstava za podršku razvoja inovativnih delatnosti i samozapošljavanja koji Sekretarijat za privredu sprovodi sa Naučno-tehnološkim parkom Beograd.

Javni konkurs možete pogledati OVDE.


11. jul 2016.

BOGOSAVLJEVIĆ BOŠKOVIĆ UČESTVOVALA NA SASTANKU MINISTARA ŽIVOTNE SREDINE I KLIMATSKIH PROMENA U SLOVAČKOJ


Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković učestvovovala je danas na konferenciji i neformalnom sastanku ministara životne sredine i klimatskih promena u Bratislavi, Slovačka, na poziv slovačkog ministra životne sredine Lasla Solimosa. Ovo predstavlja prvi sastanak u oblasti po preuzimanju Vlade Slovačke presedavanjem Saveta EU.
Sastanku je prisustvovalo 46 visokih predstavnika država i institucija EU, 19 ministara država članica i kandidata, uključujući Komesara Generalnog direktorata za životnu sredinu.
Cilj Konferencije bio je razmatranje mogućnosti, politika i mera za smanjenje uticaja promena klime na vodne resurse i efikasnije prilagođavanje na već uočeno smanjenje količina i kvaliteta voda, uključujući suše i poplave i njihov uticaj na kvalitet života stanovništva.


10. jul 2016.

PREDSTAVLJENA STUDIJA O MOGUĆNOSTIMA KORIŠĆENJA ŽIVOTINJSKOG OTPADA

Studija o mogućnosti korišćenja životinjskog otpada predstavljena je u Beogradu na sastanku Radnih grupa za meso i mleko, u okviru projekta "Javno-privatni politički dijalog" koji u Srbiji realizuju Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO) i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD).
Studiju je na prostoru zapadnog Balkana finansirao EBRD, a sprovedena je uz podršku konsultantske kompanije "Ernst & Young", navodi se u zajedničkom saopštenju FAO i EBRD, dostavljenom Tanjugu.
Radne grupe, koje je osnovalo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, okupljaju eminentne predstavnike ova dva sektora stočarstva, sa ciljem unapređenja produktivnosti i konkurentnosti proizvodnje, prerade i prometa mesa i mleka, promocije investiranja u ove sektore i unapređenja bezbednosti hrane za ljude i životinje u Srbiji.

Izvor: E-kapija


10. jul 2016.

NA KALEMEGDANU OD NEDELJE REPLIKA TESLINOG TRANSFORMATORA


Povodom 160 godina od rođenja velikog naučnika, Muzej Nikole Tesle, uz podršku Sekretarijata za kulturu Grada Beograda, organizovaće niz aktivnosti kojima će ovaj jubilej biti obeležen. Tako će u nedelju, 10. jula, od 21 čas na Kalemegdanu biti predstavljena replika Teslinog transformatora, snage 12 miliona volti, čije varnice dosežu do devet metara visine, saopštavaju iz Muzeja Nikole Tesle.

Transformator će na Kalemegdanu biti postavljen do 15. jula i tokom svake večeri predviđen je poseban program za sve posetioce. Replika koristi najsavremeniju tehnologiju i može raditi u više režima, a jednim od njih postiže se i standardni režim karakterističan za Tesline transformatore, kakav je bio i njegov transformator iz Kolorado Springsa.


8. jul 2016.

U SRBIJI ZAŠTIĆENO 54 PROIZVODA

U Srbiji je imenom porekla ili geografskom oznakom na nacionalnom nivou do sada zaštićeno 54 proizvoda, kaže nam Zoran Dragojević, rukovodilac Grupe za dizajn i oznake geografskog porekla Zavoda za intelektualnu svojinu Srbije. Najviše je poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, a osim gorepomenutih, tu su ariljska malina, somborski sir, užička pršuta, homoljski med, sremski kulen, rtanjski čaj, futoški kupus, valjevski duvan-čvarci... Putem Lisabonskog sporazuma o međunarodnoj zaštiti imena porekla proizvoda, međunarodno su zaštićena samo tri srpska proizvoda: leskovački domaći ajvar, homoljski med i vino "bermet".

Zaštićeno ime ili poreklo, naročito u prehrambenoj industriji, više i nije stvar prestiža koliko bitno oruđe u konkurentskoj trci za potrošače. Geografske oznake donose dodatnu vrednost samom proizvodu, što mu, s jedne strane donosi lakši "prolaz" do potrošača, a s druge, i najvažnije, veću zaradu. Prema Lisabonskoj konvenciji, ovi proizvodi ne podležu carinskim barijerama, i ne postoje propisane kvote za njihov izvoz. Računica je sasvim jednostavna, i vrlo očigledna na otvorenom tržištu EU.

Izvor: E-kapija


6. jul 2016.

OTVORENO PRVO RECIKLAŽNO DVORIŠTE U BEOGRADU

Na Bežanijskoj kosi je otvoreno prvo reciklažno dvorište, koje će građanima dati mogućnost da donesu otpad svake vrste i time doprinesu zaštiti životne sredine. To je dao projekta vezanog za reciklažu koji prema usvojenom planu za upravljanje otpadom sprovodi  Grad Beograd u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu životne sredine i JKP „Gradska čistoća”.

Ovo je prvo od 14 reciklažnih dvorišta, koja će biti raspoređena na čitavoj teritoriji Beograda, što građanima daje mogućnost da reciklabilni otpad donesu ovde kod nas i isti će biti zbrinut. Ovde ćemo sortirati i balirati sav otpad i to je prvi korak u širenju reciklaže u gradu. Do kraja godine u gradu Beogradu bi trebalo da bude šest reciklažnih dvorišta, dok je pomenuti broj od 14 u planu za realizaciju do kraja 2018. godine – rekao je Miroslav Bogdanović, direktor JKP „Gradska čistoća”.


23. jun 2016.

100 MILIONA EVRA ZA INVESTICIJE U INFRASTRUKTURU ŽIVOTNE SREDINE

Državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine dr Stana Božović održala je završnu sednicu upravnog odbora petogodišnjeg razvojnog programa podrške razvoju infrastrukture u oblasti zaštite životne sredine EISP, koji je finansirala Vlada Kraljevine Švedske sa preko 4 miliona evra. Jedan od najbitnijih rezultata saradnje je kreiranje neophodne infrastrukture kako bi se u ovoj godini projekti koji su spremni i zreli za finasiranje iz pretpristupnih fondova Evropske Unije podržali sa 100 miliona evra bespovratnih sredstava.
“Zahvaljujući našoj saradnji uspeli smo da rešimo 80% svih problematičnih projekata koje smo nasledili, da za preostale problematične projekte pripremimo tendersku dokumentaciju i obezbedimo finansiranje, da pripremimo i usvojimo neke od najzačajnijih strateških dokumenata za oblast zaštite životne sredine, stvorimo pravni okvir za Zeleni fond, pripremimo podzakonske akte i povećamo kapacitete koji će omogućiti prikupljanje i do 12 milijardi dinara ekoloških taksi umesto dosadašnjih šest, da sprovedemo važne infrastrukturne projekte čije iskustvo će nam omogućiti da se budući projekti iz oblasti infrastrukture životne sredine sprovode mnogo efikasnije i uspešnije. Danas Srbija ima jasnu viziju i plan pripreme, finansiranja i sprovođenja infrastrukturnih projekata iz oblasti zaštite životne sredine, kako bi u planiranom i realnom roku dostigla zadate ciljeve i na taj način obezbedila svojim građanima zdravu životnu sredinu, koja je u skladu sa standardima EU“, istakla je državni sekretar dr Stana Božović.


21. jun 2016.

PROGRAM SARADNJE NAUKE I PRIVREDE

Fond za inovacionu delatnost sprovodi program za saradnju nauke i privrede, koji se finansira od strane Evropske unije.
Svrha Programa je podsticanje saradnje između privatnih preduzeća i javnih naučnoistraživačkih organizacija u Srbiji, kako bi se kroz zajedničke razvojne projekte stvorili inovativni proizvodi, usluge i tehnologije sa tržišnom primenom.
Za sredstva mogu konkurisati konzorcijumi od najviše pet članova sastavljeni od najmanje jednog privatnog malog, mikro ili srednjeg preduzeća osnovanog u Srbiji, sa godišnjima prihodom od najmanje 200.000 EUR, i jedne javne naučnoistraživačka organizacije, takođe registrovane u Srbiji.
Finansiranje za ovaj program obezbedila je Evropska unija, u iznosu od 2.4 miliona evra i Republika Srbija, u iznosu od 1 milion evra.
Rok za podnošenje prijava je do 23. septembara 2016. do 17h
Više informacija o samom Programu možete naći na stranici Fonda za inovacionu delatnos


8. jun 2016.

SRBIJA POSVEĆENA SPROVOĐENJU SPORAZUMA IZ PARIZA

„Uključenje borbe protiv klimatskih promena u planiranje i sprovođenje mera u energetici, poljoprivredi, saobraćaju, izgradnji infrastrukture obezbeđuje njihovu održivost i konkurentnost, odnosno investicije koje neće biti ugrožene elementarnim nepogodama i prirodnim katastrofama. Sve ovo kreira i zahteva Sporazum iz Pariza. Zbog toga Ministarstvo ima jasne ciljeve i radi na planovima sprovođenja Sporazuma iz Pariza koji se tiču ispunjenja: administrativnih procedura, i konkretnih infrastrukturnih zahvata, praćenih promenom svesti, ustaljenih praksi i načina projektovanja”, rekla je državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Stana Božović na konferenciji povodom obeležavanja 5. juna, Međunarodnog dana zaštite životne sredine u Ambasadi Republike  Francuske. Na konferenciji su učestvovali i NJ.E. Kristin Moro, ambasador Republike Francuske u Srbiji, NJ.E. Abdela Zagur, ambasador Kraljevine Maroko u Srbiji, NJ.E. Irena Vojačkova Solorano, stalni predstavnik UNDP u Srbiji.


7. jun 2016.

U TOKU AKCIJA „ZA ZELENIJI BEOGRAD“

Akcija „Za zeleniji Beograd”, u organizaciji JKP „Zelenilo – Beograd”, traje već četrnaest godina i postala je tradicionalana.  Cilj je pozitivan odnos građana prema zelenilu i uređenju okoline. Prijavljivanje na nekim opštinama još uvek traje, a u nekima je završeno. Na početku akcije, takmičenje se sprovodi na nivou opština koje biraju po troje najboljih u pet kategorija. Bira se najlepša zelena površina oko stambene zgrade, najlepši balkon, zelena površina ispred poslovnih zgrada, školsko dvorište i najlepše zelenilo oko predškolske ustanove.

Osvajači prvih mesta, sa svih deset gradskih opština, učestvuju u takmičenju koje će se održati na nivou grada, a na završnoj svečanosti, koja se tradiconalno održava u prostorijama „Zelenila” na Malom Kalemegdanu, biće proglašeni „najbolji od najboljih”. Završna svečanost je sredinom jula.

IZVOR: Beoinfo


7. jun 2016.

MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE PRVI PUT DODELJENE NAGRADE U OBLASTI ZAŠTITE OZONSKOG OMOTAČA

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine prvi put je kao institucija nagrađeno medaljama i sertifikatima za uspešno sprečavanje ilegalne trgovine supstancama, koje oštećuju ozonski omotač, na Regionalnom sastanku carinskih organa zemalja Ozonske mreže za Evropu i centralnu Aziju u Ašhabadu, koji je održan u maju 2016. godine. Odeljenje za zaštitu prirodnih resursa iz Sektora za zaštitu životne sredine nagrađeno je za doslednu primenu iPIC mehanizma, kao jednog od načina za prevenciju ilegalnog prometa ovim supstancama.
Dodela nagrada ozonske mreže se organizuje svake dve godine i ove godine je organizovana po četvrti put. Prestavnici Ministarstva su ranije nagrađivani 2010, 2012, 2014. i 2016. godine i samim tim Srbija predstavlja lidera u regionu u pogledu preduzimanja preventivnih aktivnosti.

6. jun 2016.

„FIAT” U SRBIJI UKIDA SUBVENCIJE ZA RECIKLAŽU STARIH AUTOMOBILA

Za manje od mesec dana kupci "Fiat" automobila neće više dobijati subvencije za reciklažu svojih polovnih vozila. Srbija će tada postati jedina zemlja u regionu u kojoj neće biti ekoloških subvencija za reciklažu automobila. Prilikom prodaje automobila u Evropi, ekologija ima sve važniju ulogu. Donacije koje daju države EU za kupovinu električnih ili hibridnih vozila kreću se od četiri do 35.000 EUR. Onaj ko želi da svoje staro vozilo bezbedno uništi i kupi novo, takođe uživa donacije od dve do pet hiljada evra. Kod nas jedina ekološka subvencija biće ukinuta krajem meseca, tako da svi koji žele da recikliraju svoje vozilo i kupe "fiat" mogu to da urade do 1. jula.


6. jun 2016.

SRBIJI NEOPHODNA MODERNA POLITIKA U OBLASTI UPRAVLJANJA OTPADOM

Na FEAD forumu pod nazivom "Da li tržištu otpada u Evropi treba više liberalizacije ili više propisa", koji je održan u okviru prestižnog sajma IFAT u Minhenu, zaključeno je da je za uspostavljanje sistema upravljanja otpadom, kao jednog od najvažnijih i ekonomski najzahtevnijih segmenata u procesu evrointegracija Srbije, neophodna moderna politika upravljanja otpadom koja će omogućiti dalji razvoj ove oblasti.

U ovom momentu tržište otpada u Republici Srbiji je u ranom povoju i daje mogućnost, kako domaćim, tako i stranim investitorima, za njegov dalji razvoj i kreiranje novih radnih mesta - istakla je Sandra Kamberović, generalni sekretar Udruženja "Hrabri čistač", čiji su predstavnici bili među učesnicima foruma.


5. jun 2016.

SVETSKI DAN ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

U više od 100 zemalja širom sveta 5. juna se obeležava Svetski dan zaštite životne sredine s ciljem da se ljudi ujedine i deluju kako bi se obezbedila čistija, zelenija i sjajnija budućnost za sebe i buduće generacije. „U narednom periodu ako se iskoriste svi potencijali u oblasti zelene ekonomije i obvnovljivih izvora energije mogao bi da se zaposli veliki broj ljudi, kao i u oblastima upravljanja otpadom, održivog turizma i održive poljoprivredne proizvodnje“, rekla je ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević Bošković.
Ministar je naglasila da upravo zelena ekonomija treba da ima ključno mesto u razvoju sveta i podsetila da je u proteklom periodu u oblasti životne sredine obavljeno dosta posla i da su načinjeni veliki pomaci, naročito u pogledu zakonske regulative, koji predstavljaju osnov za dalji razvoj, ali je preostalo još dosta posla kako bi to postala grana privrede od koje će svako ko se njom bavi imati koristi.


5. jun 2016.

BEOGRAD PRISTUPIO NAJVEĆOJ SVETSKOJ KLIMATSKOJ INICIJATIVI

Povodom Svetskog dana zaštite životne sredine, gradonačelnik Beograda Siniša Mali potpisao je danas dokumente kojima Grad Beograd pristupa Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju (Covenant of Mayors for Climate and Energy) i Pariskom pozivu na akciju (Paris Pledge for Action). Gradonačelnik je izjavio da je Grad Beograd pristupanjem ovim inicijativama pokazao privrženost borbi protiv klimatskih promena, zaštiti životne sredine i efikasnom korišćenju energije.


3. jun 2016.

VESIĆ: NOVIM UREĐAJEM DO TAČNIH PODATAKA O STEPENU ZAGAĐENJA VAZDUHA U GRADU

Gradski menadžer Goran Vesić i sekretar za zaštitu životne sredine Goran Trivan danas su, povodom obeležavanja Svetskog dana zaštite životne sredine na platou ispred zgrade Gradske uprave, prezentovali uređaj koji meri zagađenje vazduha, a koji je namenjen za procenu lične izloženosti prilikom svakodnevnih aktivnosti.

Vesić je rekao da je ovaj dan posvećen kvalitetu vazduha, te da se današnjim akcijama skreće pažnja javnosti na to da je važno voditi računa o njegovom kvalitetu u Beogradu.


31. maj 2016.

KONKURS-ZAJEDNICI ZAJEDNO 2016

U saradnji s lokalnim samoupravama, NIS a.d. Novi Sad (NIS) raspisuje javni konkurs za dodelu finansijskih sredstava za realizaciju projekata iz oblasti sporta, kulture, zaštite životne sredine, nauke i pomoći socijalno ugroženim grupama, koji će se realizovati na teritorijama gradova Beograd, Novi Sad, Pančevo, Zrenjanin, Niš, Čačak, Kikinda i opština Novi Bečej, Kanjiža, Žitište i Srbobran. Svi nosioci projekata moraju imati sedište u navedenim lokalnim zajednicama.
Minimalna vrednost projekta za finansiranje iznosi 300.000 dinara. Maksimalna vrednost pojedinačnog projekta ne treba da prelazi 30% u odnosu na ukupna raspoloživa sredstva namenjena lokalnoj samoupravi iz koje se konkuriše.
Cilj konkursa je da se unapredi kvalitet života u lokalnim zajednicama u kojima se posluje, korporativnea društvena odgovornost i prepoznavanja potrebe za povezivanjem lokalne zajednice i značajnih privrednih subjekata.
Ostala pravila konkursa, obrasci, kao i dodatne informacije za podnosioce zahteva, nalaze se na sajtu http://www.zajednicizajedno.nis.eu/uslovi-konkursa

Konkurs je otvoren od 01. aprila 2016. godine do 31. maja 2016. godine do 16 časova.


30. maj 2016.

PROJEKAT MOTIVATOR – POKRENI, POBOLJŠAJ, PROMENI

Osnovni cilj projekta MOTIVATOR je podrška jačanju saradnje na relaciji univerzitet-privreda-država. Preciznije, stimulisanje transfera rezultata naučnoistraživačkog rada u privredu, ohrabrivanje osnivanja inovativnih start-up preduzeća, i podrška širenju preduzetničkog duha među mladima, putem obezbeđivaja slobodnog protoka informacija.
Projekat će se realizovati u periodu od maja 2016. do kraja novembra 2017. godine.
Projekat se realizuje uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, a finansira sredstvima Vladе Sjedinjenih Američkih Država.
Više informacija o Centru za transfer tehnologije na http://www.ctt.bg.ac.rs/

Izvor: Centar za transfer tehnologije

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat