FORUM PREDSEDNIKA ERUSRS-A

Od pokretanja projekta „Ekonomska regija u slivu reke Save“ 2007. godine, Forumom predsednika ERUSRS-a predsedavale su:

  • PKRS PPK Banja Luka, Republika Srpska, BiH, 2013./2014.

  • GZS ZOR Ljubjana, Republika Slovenija,  2012./2013.

  • HGK Komora Zagreb, Republika Hrvatska, 2010./2011.

  • Privredna komora Beograd, Republika Srbija, 2009./2010.

  • Privredna komora regije Banja Luka, Republika Srpska, BiH, 2008./2009.

  • Regionalna privredna komora Valjevo, Republika Srbija, 2007./2008.

Održane sednice Foruma predsednika


Projekat ERUSRS