AKTIVNOSTI FORUMA PREDSEDNIKA

 • Dogovarani su oblici mogućeg rada kroz specijalizovane grupe u oblasti zaštite životne sredine, ruralnog turizma, poljoprivrede i preduzetništva, kao i zajedničkog apliciranja prema fondovima Evropske unije.

 • Na sednicama Foruma predsednika ERUSRS-a raspravljalo se o najznačajnim aktivnostima u pogledu ostvarivanja tog projekta, kao i privrednog jačanja savske regije.

 • Razmenjivana su iskustva na području komorskoga organizovanja, pružanja usluga članicama, sprovođenja edukativnih programa i međunarodne promocije privrede.

 • Prezentovani su projekti Međunarodne komisije za sliv reke Save, vezani uz rehabilitaciju i razvoj prometa i plovidbe na reci Savi, obeležavanja plovnog puta i korištenja mapa sliva reke Save. 

 • Uz redovne godišnje skupove članica ERUSRS-a, održavali su se i tematski seminari i konferencije: 
  • Predpristupni fondovi EU-a, Šabac, 27. III. 2008. godine; 

  • Unapređenje međukomorske saradnje u sektoru turizma, Zagreb, 4. XII. 2009. godine; 

  • Konferencija o razvojnim projektima u slivu reke save i seminar o kulturnim rutama, Morovići, 9. II. 2010. 


Projekat ERUSRS