1-3. oktobar 2014.

KOMORA BEOGRADA ORGANIZUJE POSETU 17. OBRTNIČKOM SAJMU ISTARSKE ŽUPANIJE

Nastavljajuću saradnju sa Obrtničkom komorom Istarske županije Privredna komora Beograda – Zajednica opštih udruženja preduzetnika organizuje posetu 17. Obrtničkom sajmu Istre koji će biti održan u Puli (Hrvatska) od 2. do 5. oktobra 2014. godine. Imajući u vidu dobre odnose sa Komorom Istarske županije, drugog dana Sajma, 3. oktobra 2014. godine, biće organizovani b2b susreti privrednika Beograda i Istre.

Polazak iz Beograda autobusom predviđen je 1. oktobra, a povratak 3. oktobra 2014. godine. Učesnici delegacije snose trošak prevoza u iznosu od 30 EUR i smeštaja u iznosu od 100EUR (dva noćenja sa doručkom). Ukoliko želite da budete deo privredne delegacije Komore Beograda, molimo Vas da Vaše učešće potvrdite najkasnije do 24. septembra 2014. godine.

Za sve dodatne informacije, stojimo Vam na raspolaganju. Kontakt osoba je: Dragana Živković , tel. 3619 646, fax. 3618 003 ili putem e-maila:  dragana@kombeg.org.rs


30. jun 2014.

PREZENTACIJA PROGRAMA PODRŠKE ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU

Regionalna agencija za razvoj i evropske integracije Beograd u saradnji sa Privrednom komorom Beograda i Klubom prvih žena organizuje prezentaciju Programa podrške ženskom preduzetništvu. Program je namenjen ženama preduzetnicama, vlasnicama preduzetničkih radnji, mikro, malih i srednjih preduzeća.
Osnovni cilj programa je razvoj ženskog preduzetništva kroz usklađivanje poslovanja sa zahtevima međunarodnih standarda, unapređivanje poslovnih procesa, proizvoda i usluga kao i jačanje ljudskih resursa, a preduzetnice će moći da apliciraju za bespovratna sredstva u iznosu od 50.000,00 do 300.000,00 dinara.

Prezentacija će biti održana u Privrednoj komori Beograda, 30. juna 2014. godine, sala 4, sa početkom u 11 časova. Za sve dodatne informacije i prijavu učešća, kontak osobe su: Dragana Živković, 3619 646 i Mirjana Petrović Čović, 2641 355, lok. 105 ili pute, e-maila: dragana@kombeg.org.rs i mpetroviccovic@kombeg.org.rs


18-20. jul 2014.

KOSIDBA  NA  RAJCU"Kosidba na Rajcu", manifestacija koji se održava od 1892. godine, u organizaciji Opštine Ljig i Turističke organizacije opštine Ljig, biće odžana po 42. put u periodu od 18. do 20. jula 2014. godine.
Međunarodni karakter  kosidbe na Rajcu potvrđuju kosači iz Crne Gore, Bosne i Hecegovine, Slovenije, Danske, sa Islanda, Norveške, Mađarske, Rumunije, Rusije, Kine. Na Rajcu se održava finalno i završno takmičenje kosača-pobednika na nacionalnim i regionalnim takmičenjima koja se po pravilima  kosidbe organizuju u mnogim državama. Pored takmičenja za "Zlatnu kosu" na Rajcu, planirano je da se održi takmičenje za "Prvi glas", najboljeg instrumentalistu, izbor za mis "rajačkih livada", kao i poseban program za razvoj seoskog turizma.
Privredna komora Beograda podržava organizaciju ove velike manifestacije, koja značajno doprinosi privredno-turističkoj promociji opštine Ljig.  Za sve dodatne informacije kontakt osobe su Vesna Škorić, Udruženje ugostiteljstva i turizma , tel. 361-5993 e-mail vesnas@kombeg.org.rs i Dragana Živković, Zajednica opštih udruženja preduzetnika, tel. 361-9646 e-mail dragana@kombeg.org.rs


17. jun 2014.

CHINA SMART EXPO 2014

Privredna komora Beograda u saradnji sa Beogradskim sajmom organizuje 17. juna 2014. godine studijsku posetu Prvom poslovnom sajamu privrede Republike Kine „China SMart Expo 2014“, koji se održava u Budimpešti. China SMart Expo ove godine se po prvi put organizuje za internacionalne posetioce i potencijalne partnere iz MSPP sektora i idealno je mesto za upoznavanje kineske (provincije Shandong) ekonomije i industrije i novih vidova poslovne saradnje. Ove godine se očekuje oko 120 izlagača i  prisustvo gostiju iz 11 zemalja Centralne Evrope.

Za sve dodatne informacije, kontakt osoba je Mirjana Lončar, tel. 011/2642-638, e-mail: miral@kombeg.org.rs. Registracionu prijavu za posetu Sajmu dostaviti najkasnije do 11. juna 2014. god. na datu e-mail adresu ili putem faxa na broj: 011/ 3618-003.  


27. maj 2014.

MEĐUNARODNI POSLOVNI SUSRETI: ODRŽIVA GRADNJA I RENOVIRANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA

Nacionalna agencija za regionalni razvoj i Evropska mreža preduzetništva u Srbiji, kao partner i suorganizator događaja vas pozivaju da učestvujete na Konferenciji i Međunarodnim poslovnim susretima pod nazivom “Sustainable Building an Refurbishment“ („Održiva gradnja i renoviranje građevinskih objekata“), koja se održava 27. i 28. maja 2014. godine, u Beču, Austrija.


8. maj 2014.

OKRUGLI STO "FINANSIRANjE UDRUZENjA I ULOGA KOMORE U UNAPREDjENjU RADA UDRUZENjA I NjIHOVIH CLANOVA"

U cilju pružanja neposredne i efikasne podrške preduzetnicima, članovima Zajednice opštih udruženja preduzetnika, Privredna komora Beograda, organizuje okrugli sto na temu: "Finansiranje udruženja i uloga Komore u unapređenju rada udruženja i njihovih članova".   Na sastanku će biti razmatrane mogućnosti jačanje kapaciteta opstih  udruženja preduzetnika i proširenje spektra usluga koje pružaju svojim članovima kroz razne oblike finansijske i nefinasijske podrske, afirmacija udruživanja i povezivanja preduzetnika,   kao  uspostavljanje i razvijanje partnerskog odnosa između javnog i privatnog sektora.
Pozivamo Vas da učestvujete na okruglom stolu koja će biti održan u četvrtak, 08. maja 2014. godine, u Privrednoj komori Beograda, ul. Kneza Miloša 12, sala 4, sa početkom u 12 časova.

Za sve dodatne informacije i prijavu učešča, kontakt osoba je Mirjana Lončar, telefon: 3619 646 i  fax 3618 003 ili putem e-maila: miral@kombeg.org.rs


6. maj 2014.

NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ - JAVNI POZIV MENTORING ZA 100 NOVOOSNOVANIH I POSTOJEĆIH MSPP

Nacionalna agencija za regionalni razvoj objavljuje JAVNI POZIV MENTORING ZA 100 NOVOOSNOVANIH I POSTOJEĆIH MSPP. Rok za prijavu: utorak, 6. maj 2014.

Ovaj javni poziv za realizaciju mentoring programa sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama i centrima za razvoj MSPP u Subotici, Zrenjaninu, Novom Sadu, Rumi, Beogradu, Požarevcu, Kragujevcu, Kraljevu, Užicu, Novom Pazaru, Nišu, Leskovcu, Vranju, Zaječaru, Kruševcu i Lajkovcu.


17. april 2014.

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA TEŽE ZAPOŠLJIVIH KATEGORIJA SA TERITORIJE GRADA BEOGRADA

Na osnovu Zaključka Privremenog organa grada Beograda, broj 3-2407/14-S-20 od 11. aprila 2014. godine Sekretarijat za privredu grada Beograda objavljuje POZIV ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA TEŽE ZAPOŠLjIVIH KATEGORIJA SA TERITORIJE GRADA BEOGRADA.

Dodela podsticajnih sredstava za samozapošljavanje nezaposlenih lica teže zapošljivih kategorija sa teritorije grada Beograda vrši se u cilju doprinosa smanjenju opšte stope nezaposlenosti, podsticanja zapošljavanja nezaposlenih lica, podrške otvaranju novih malih i srednjih privrednih subjekata, kao i podsticanja otvaranja novih radnih mesta.


9. april 2014.

OKRUGLI STO: "SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO - MOGUĆNOSTI I PERSPEKTIVE RAZVOJA U SRBIJI"

Privredna komora Beograda – Zajednica opštih udruženja preduzetnika i Centar za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa Gradskim centrom za socijalno preduzetništvo organizuje okrugli sto na temu: "SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO – MOGUĆNOSTI I PERSPEKTIVE RAZVOJA U SRBIJI"

Okrugli sto koji za cilj ima podizanje svesti o funkciji socijalnog preduzetništva kod malih i srednjih preduzeća biće održan u sredu, 9. aprila 2014. godine, sa početkom u 11 časova, u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala 4.
Za sve dodatne informacije i prijavu učešča, kontakt osoba je Mirjana Lončar, telefon: 3619 646 i  fax 3618 003 ili putem e-maila: miral@kombeg.org.rs


28. mart 2014.

SIVA EKONOMIJA U KOMUNALNIM DELATNOSTIMA

Imajući u vidu da siva ekonomija predstavlja jedan od najvećih problema sa kojima se suočavaju gotovo sve privredne grane, Privredna komora Beograda organizuje okrugli sto na temu:  "SIVA EKONOMIJA U KOMUNALNIM DELATNOSTIMA"
Okrugli sto ima za cilj da kroz dijalog institucija i realnog sektora doprinese difinisanju mera rešavanja problema nelojalne konkurencije u pružanju kamenorezačkih usluga.
Ceneći značajnu ulogu i napore u pružanju institucionalne podrške privredi i stvaranju povoljnijeg ambijenta za poslovanje, pozivamo Vas da učestvujete u radu okruglog stola i doprinesete sagledavanju mera koje će doprineti značajnom smanjenju sive ekonomije.
Okrugli sto će se održati u petak, 28. marta 2014. godine, sa početkom u 11 časova, u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala IV.
Za sve dodatne informacije i prijavu učešča, kontakt osoba je Mirjana Lončar, tel. 3619 646, fax 3618 003, e-mail: miral@kombeg.org.rs .                   


11. mart 2014.

UTVRĐIVANJE POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI I DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PREDUZETNIKA KOJI VODE  POSLOVNE KNJIGE ZA 2013.

Usled velikog broja izmenjenih poreskih propisa, kao i velikog interesovanja i potrebe privrede za ovim vidom poslovne edukacije i usavršavanja na aktuelnu temu Privredna komora Beograda, Udruženje trgovine, Zajednica opštih udruženja preduzetnika i Centar za poslovno obrazovanje organizuje jednodnevni specijalistički seminar na temu: UTVRĐIVANJE POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI I DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PREDUZETNIKA KOJI VODE  POSLOVNE KNJIGE ZA 2013.

Cilj
specijalističkog seminara, edukovati preduzetnike kako se utvrđuje oporeziva osnovica za  prihode od obavljanja samostalne delatnosti ako ste preduzetnik  koji vodi poslovne knjige. Kada  se možete opredeliti za isplatu lične zarade i šta  lična zarada suštinski znači. Od kada se primenjuje sistem samooporezivanja i šta samooporezivanje praktično znači. Koji prihod preduzetnika ulazi u osnovicu za  godišnji porez na dohodak građana.
Predavači: Snežana Matejić i Snežana Bekčić Šišmanović, iz Sektora za obrazovanje, komunikaciju i mađunarodnu saradnju, Poreska uprava Republike Srbije.
Kotizacija po polazniku:
11.000,00 din +PDV.  

Prijava
za specijalistički seminar se vrši putem ONLINE PRIJAVE.
Kontakt Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta Privredne komore Beograda 3619-472, Nenad Kostić, savetnik.  


11-15. mart 2014.

SAJAM ZANATSTVA I MALE PRIVREDE U MINHENU -IHM 2014

Privredna komora Beograda u saradnji sa agencijom "S.A.B. International" i ove godine organizuje odlazak na stručno studijsko putovanje u Minhen na 66. Međunarodni sajam zanatstva i male privrede – IHM, najveći sajam male privrede i najznačajniju manifestaciju te vrste u Evropi.
IHM predstavlja centralnu izložba ne samo evropskog već i svetskog preduzetništva i inovacija u oblasti preduzetničkih proizvoda, na kojoj se uz preduzetnike predstavljaju i institucije u funkciji razvoja preduzetništva.

Imajući u vidu da je sajam mesto poslovnih susreta proizvođača, potrošača i poslovnih partnera, pokretanja i razvijanja novih poslovnih šansi, proširivanja poslovne saradnje i promocije preduzetništva,  Privredna komora Beograda Vas poziva da budete  deo privredne delegacije koja će posetiti 66. Međunarodni sajam zanatstva i male privrede. Rok za prijavu je 15. februar 2014. godine.
Za sve dodatne informacije, kontakt osobe su Milica Matić , tel. 011/ 3619 646, e-mail: milicam@kombeg.org.rs i Djordje Tutić, tel. 011/ 2642 638, e-mail: djordje@kombeg.org.rs


4. mart 2014.

OKRUGLI STO: "ZNAČAJ EDUKACIJE ZA UNAPREĐENJE POSLOVANJA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA"

U cilju pružanja neposredne i efikasne podrške privrednim subjektima, koji kontinuirano rade na unapređenju poslovanja i podizanju sopstvenih kapaciteta i nivoa znanja, Privredna komora Beograda, organizuje okrugli sto na temu: "Značaj edukacije za unapređenje poslovanja malih i srednjih preduzeća"
Pozivamo Vas da učestvujete na okruglom stolu koja će biti održan u utorak, 4. marta 2014. godine, u Privrednoj komori Beograda, ul. Kneza Miloša 12, sala 4, sa početkom u 11 časova .

Za sve dodatne informacije i prijavu učešča, kontakt osoba je Mirjana Lončar, telefon: 3619 646 i  fax 3618 003 ili putem e-maila: miral@kombeg.org.rs.   


16. januar 2014.

OKRUGLI STO: "OPTEREĆENJA PRIVREDE KROZ LOKALNE KOMUNALNE TAKSE - ISKUSTVA SA TERENA"

Prateći aktuelne probleme poslovanja privrednih subjekata, Privredna komora Beograda aktivno je učestvovala u procesu utvrđivanja lokalnih komunalnih taksi, koje u okviru izvornih javnih prihoda Grada direktno utiču na poslovanje privrednih subjekata.

Nastavljajući aktivnosti u cilju podrške kako poslovanja privrednih subjekata tako i u zalaganju za legalne tokove poslovanja, u Privrednoj komori Beograda održaće se okrugli sto na temu: "OPTEREĆENJA PRIVREDE KROZ LOKALNE KOMUNALNE TAKSE – ISKUSTVA SA TERENA" koji će se održati u Privrednoj komori Beograda 16. januara 2014. godine, sa početkom u 13 časova, u Kneza Miloša 12, sala 4a (na 4. spratu).
Za sve dodatne informacije i prijavu učešća kontakt osoba je Mirjana Lončar, tel. 3619 646, e-mail: miral@kombeg.org.rs


13. decembar 2013.

PREZENTACIJA POTENCIJALA I MOGUĆNOSTI RAZVOJA PRIVREDE VOŽDOVCA

Značaj malih i srednjih preduzeća za Evropsku uniju i zemlje koje žele da joj se priključe potpuno je nesporan, što je potvrđeno praktičnim politikama koje sprovode Evropska komisija i zemlje članice. Komora Beograda, kroz Zajednicu opštih udruženja preduzetnika na najdirektniji način pomaže aktivnosti udruženja preduzetnika, a sve u cilju jačanja preduzetničkog ambijenta na teritoriji grada Beograda.
Spremna da podrži lokalne partnere, lokalne inicijative i sve aktivnosti koje idu u tom pravcu, Privredna komora Beograda u saradnji sa Klubom privrednika opštine Voždovac organizuje prezentaciju na temu: "Potencijali i mogućnosti razvoja privrede Voždovca" koja će biti održana u petak, 13. decembra 2013. godine, u Privrednoj komori Beograda, ul. Kneza Miloša 12, sala VI, sa početkom u 14 časova.

Važnost sinergije preduzetništva i lokalne samouprave je osnov za stvaranje povoljnijeg privrednog ambijenta i ravnomernog regionalnog razvoja, o čemu će na sastanku govoriti državni sekretar u Ministarstvu za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu gospodin Dragan Stevanović.  Sastanku će pristvovati i direktor Nacionalne agencije za regionalni razvoj gospodin Miloš Ignjatović, koji će predstaviti programe za podršku razvoju maliih i srednjih preduzeća i preduzetništva.
Za sve dodatne informacije i prijavu učešča, kontakt osoba je mr Maja Stošković, sekretar Zajednice, telefon: 2642 638 i  fax 3618 003 ili putem e-maila: mstoskovic@kombeg.org.rs

27-29. novembar 2013. 

PRVREDNA KOMORA BEOGRADA OKUPLJA PRIVREDNIKE NA 12. SAJMU PREDUZETNIŠTVA - BIZNIS BAZA 2013

Privredna komora Beograda u saradnji sa Sekretarijatom za privredu Grada Beograda nastupiće na 12. Sajmu preduzetništva "BIZNIS BAZA 2013" i 5. Sajmu lokalne samouprave, koji se održava od 27. do 29. novembra 2013. godine, na Beogradskom Sajmu.
Biznis Baza već 12. godinu za redom predstavlja centralnu izložbu beogradskog i srpskog preduzetništva i inovacija u oblasti preduzuteničkih proizvoda, na kojoj se uz preduzetnike predstavljaju i institucije u funkciji razvoja preduzetništva i sektora za razvoj MSP. Imajući u vidu da je Sajam mesto poslovnih susreta proizvođača, potrošača i poslovnih partnera, pokretanja i razvijanja novih poslovnih šansi, proširivanja poslovne saradnje i promocije preduzetništva, Privredna komora Beograda Vas poziva da uzmete aktivno učešće na ovogodišnjem Sajmu.

Privredna komora Beograda nastupa u HALI 1 na štandu od 360m2.

 POZIVAMO VAS DA NAS POSETITE!


7. novembar 2013.

OKRUGLI STO: "SIVA EKONOMIJA - GLAVNA PREPREKA U POSLOVANJU SEKTORA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA"

Imajući u vidu da siva ekonomija predstavlja jedan od najvećih izazova sa kojima se suočava privreda Beograda i Srbije, Privredna komora Beograda organizuje okrugli sto na temu: "SIVA EKONOMIJA – GLAVNA PREPREKA U POSLOVANJU SEKTORA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA"
Okrugli sto ima za cilj da kroz dijalog institucija države i realnog sektora doprinese difinisanju mera rešavanja gorućeg problema srpske privrede, kojim je najviše pogođen sektor malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Okrugli sto će se održati u četvrtak, 07. novembra 2013. godine, sa početkom u 11 časova, u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala 4a.
Za sve dodatne informacije i prijavu učešča, kontakt osoba je Mirjana Lončar, telefon: 2642 638 i  fax 3618 003 ili putem e-maila: miral@kombeg.org.rs.


1. novembar 2013.

KONFERENCIJA PRODAJNIH STRATEGIJA

KonferencijaPrva konferencija prodajnih strategija - 2013, u zajedničkoj organizaciji Privredne komore Beograda i D.R. Gilbert centat Group, biće održana 1. novembra 2013. godine, u hotelu Holiday Inn.

Privredna komora Beograda je za sve svoje članove omogućila prijavu sa posebnim popustom od 10%. Kotizacija iznosi 87EUR bez PDV-a i podrazumeva celodnevna predavanja i učešće u panel diskusiji, osveženje i ručak, štampani radni materijal, poklon knjigu o prodajnom menadžmentu i kontakte svih učesnika.
Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju. Svoje učešće na Konferenciji prodajnih startegija – 2013 možete prijaviti na e-mail: event@drgilbert-centar.com ili putem telefona: + 381 11 27 62 168 D.R. Gilbert centar Group.

Zajednica opštih udruženja preduzetnika

Info