BANKE U AGENCIJI ZA OSIGURANJE DEPOZITA
 

  AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA
11000 Beograd
Knez Mihailova 2-4
+ 381 11 2075 100
+ 381 11 3287 741
www.aod.rs

info@aod.rs

Direktor Agencije: Dr Zoran Obradović
 


BANKE U STEČAJU I LIKVIDACIJI


RB NAZIV BANKE NAPOMENA
1.
NOVA AGROBANKA AD
u stečaju 
2. ASTRA BANKA AD Beograd u stečaju
3. BC BANKA AD Beograd u stečaju
4. BEOBANKA AD Beograd  u stečaju
5. BEOGRADSKA BANKA AD Beograd u stečaju
6. BORSKA BANKA AD Bor u stečaju
7. GOLD INTERNACIONAL BANKA AD Beograd u stečaju
8. INVESTBANKA AD Beograd u stečaju
9. JIK BANKA AD Beograd u stečaju
10. JUGOBANKA AD BEOGRAD u stečaju
11. KONTROL BANKA AD Beograd u stečaju
12. KOSOVSKA BANKA AD Zvečan u stečaju
13. KREDITNO-ESKPORTNA BANKA AD Beograd u likvidaciji
14. MEDIFARM BANKA AD Beograd u stečaju
15. PRIVREDNA BANKA AD Novi Sad u stečaju
16. RAJ BANKA AD Beograd u likvidaciji
17. VALJEVSKA BANKA AD Valjevo  u likvidaciji
 18. UNIVERZAL BANKA AD Beograd
u stečaju
 19. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE AD Novi Sad
u stečaju
 20. POLJOPRIVREDNA BANKA AGROBANKA AD Beograd
u stečaju


BANKE ČIJI JE AKCIONAR REPUBLIKA SRBIJA

RB VLASNIČKA STRUKTURA BANKA UČEŠĆE RS
(%)
AOD STEČAJEVI
(%)
UKUPNO UČEŠĆE
(%)
1. Banke u kojima je Republika Srbija većinski akcionar BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD Beograd*  100% / 100%
SRPSKA BANKA AD Beograd 99,06% /
99,06%
2. Banke u kojima je Republika Srbija zajedno sa EBRD i IFC većinski akcionar KOMERCIJALNA BANKA AD Beograd 42,60% 6,11% 48,71%
ČAČANSKA BANKA AD Čačak 28,49% 3,27% 31,76%
3. Banke u kojima je Republika Srbija manjiski akcionar JUBMES BANKA AD Beograd 20,08% 8,03% 28,11%

* učešće Republike Srbije iznosi 47,85%, dok učešće JP PTT saobraćaja «Srbija», Fonda za PIO i Fonda za razvoj Republike Srbije iznosi 52,15%, što je ukupno 100%

06. mart 2014.


Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA