STATISTIČKI PODACI

REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU
Beograd, Milana Rakića 5
telefon: 2412-922
www.stat.gov.rs
Prof. dr Miladin Kovačević direktor

Republički zavod za statistiku je posebna stručna organizacija u sistemu državne uprave u Republici Srbiji koja obavlja stručne poslove koji se odnose na: donošenje programa, organizaciju i sprovođenje statističkih istraživanja, odnosno izradu metodologije, prikupljanje, obradu, statističku analizu i objavljivanje statističkih podataka; pripremu i donošenje jedinstvenih statističkih standarda; razvoj, održavanje i korišćenje republičkih administrativnih i statističkih registara; formiranje i održavanje sistema nacionalnih računa; saradnju i stručnu koordinaciju sa organima i organizacijama ovlašćenim za vršenje statističkih istraživanja; saradnju sa međunarodnim organizacijama radi standardizacije i obezbeđivanja uporedivosti podataka; obradu podataka radi utvrđivanja rezultata izbora i referenduma na republičkom nivou, kao i druge poslove određene zakonom.

Statistika građevinarstva omogućava praćenje obima građevinske proizvodnje, zatim promene strukture investicionih ulaganja u građevinskoj delatnosti prema Klasifikaciji vrsta građevina, kao i kretanje dinamike stambene izgradnje. Pored toga, obezbeđuje podatke o promenama u nivou i strukturi potrošnje građevinskog i pogonskog materijala u građevinarstvu. Podaci o cenama stanova novogradnje koriste se u cilju sagledavanja nivoa tekućih cena stanova novogradnje, dok podaci o izdatim građevinskim dozvolama pokazuju buduće kretanje građevinske delatnosti.

GRAĐEVINSKA DELATNOST

Prema poslednjim raspoloživim podacima, građevinsku privredu Srbije čini oko 11.530 privrednih društava, sa oko 116.760 radnika. Građevinarstvo učestvuje u ukupnom broju privrednih društava sa 13,1%. Građevinarstvo učestvuje u ukupnom broju zaposlenih sa 11,8%.

Izvođenje građevinskih radova – građevinska operativa obuhvata:

  • projektovanje, inženjering i drugi srodni arhitektonski i inženjerski poslovi. Ova oblast obuhvata 3.265 privredna društva sa 18.300 radnika.
  • visokogradnja (koju čine delatnosti: rušenje objekata - zemljani radovi, ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem, grubi građevinski radovi i specifični radovi) obuhvata stambenu izgradnju, izgradnju hotela, poslovnih zgrada, poslovnih centara, zgrade za saobraćaj i telekomunikacije, industrijske zgrade, skladišta i drugo. Ovu oblast čine 2.690 privrednih društava sa  31.235 radnika.
  • niskogradnja i hidrogradnja (koju čine delatnosti: izgradnja saobraćajnica, pista i sl, izgradnja hidroenergetskih objekata i ostali građevinski i specijalizovani radovi) obuhvata infrastrukturne objekte kao što su: autoputevi, putevi i ulice, železničke pruge, aerodromske piste, mostovi, vijadukti, tuneli i podzemni prolazi, luke, plovni kanali, brane i ostali hidrograđevinski objekti, cevovodi, komunikacioni i električni vodovi. Ova oblast obuhvata  1.210 privredih društava sa 34.356 radnika.
  • zanatsko – završni radovi (čine delatnosti: postavljanje električnih instalacija i opreme, izolacioni radovi, postavljanje cevnih instalacija, ostali instalacioni radovi, malterisanje, ugradnja stolarije, postavljanje podnih i zidnih obloga, bojenje i zastakljivanje i ostali završni radovi) predstavljaju prateću delatnost visokogradnji i niskogradnji. Ova oblast obuhvata 2.245 privredna društva sa 17.060 radnika.
  • ostale delatnosti (ovde spadaju: iznajmljivanje građevinske opreme, razvoj projekata o nekretninama, prostorno planiranje, tehničko ispitivanje i analize). Ova oblast obuhvata 1.250 privrednih društva sa 1.555 radnika. 

Stambena privreda:  Stambena izgradnja treba da zadovolji potrebe sadašnjih, kao i budućih generacija, pod uslovom da se zgrade grade fleksibilnije i po standardima koji će odgovarati utvrđenim međunarodnim propisima. Jedan od značajnijih razvojnih projekata Republike Srbije je izgradnja stambenog prostora koji je egzistencijalna potreba na celoj teritoriji Srbije. Potreba za izgradnjom stanova i rešavanje stambenog problema je evidentna posledica kretanja stanovništva, formiranje novih mladih domaćinstava, kao i zamena dotrajalog i stambenog fonda lošeg kvaliteta.

Prema izvršenim analizama tržišta nekretninama i drugih pokazatelja, broj potrebnih stanova godišnje, u Srbiji je iznad 25.000, a trenutno je preko 300.000 domaćinstava koja nemaju rešeno stambeno pitanje.

Industrija građevinskog materijala (čine delatnosti: vađenje kamena za građevinarstvo, proizvodnju bitumenskih materijala, opeke i crepa od gline, cementa, kreča, pproizvoda od betona, proivoda od gipsa, gotove betonske smeše, maltera, vlaknasto cementnih proizvoda, drugih proizvoda od gipsa, sečenje, oblikovanje i obrada kamena) je u direktnoj zavisnosti od obima izvođenja građevinskih radova,  a posebno u visokogradnji – stambenoj izgradnji. Ova građevinska oblast obuhvata  oko 720 privrednih društava i zapošljava oko 12.100 radnika.

Izvor: PKSUdruženje građevinarstva i komunalne delatnosti

Info