GRUPACIJA INDUSTRIJE STRIPA

U Udruženju kreativne industrije obrazovana je Grupacija industrije stripa, kao oblik neposrednog povezivanja članova Udruženja, radi ostvarivanja specifičnih zahteva i interesa. Grupaciju čine članovi Privredne komore Beograda, koji su organizovani u Udruženju i čija je pretežna delatnost iz oblasti izdavačke – industrije stripa, kao specifična oblast ove delatnosti.

Poslovi i zadaci Grupacije industrije stripa

  • Analiza primene zakona i podzakonskih akata koji bitno utiču na uslove poslovanja članova Grupacije i predlaganje mera za njihovo rešavanje;
  • Zajedničke posete i nastupi na sajmovima u zemlji i inostranstvu u cilju pronalaženja novih partnera/dobavljača i kupaca;
  • Organizacija B2B susreta sa potencijalnim partnerima;
  • Organizacija edukativnih seminara i radionica;
  • Saradnja sa nadležnim ministarstvima i institucijama.

Odbor Grupacije industrije stripa

RB NAZIV ADRESA IME, FUNKCIJA WEB
1.  BESNA KOBILA DOO 11080 Zemun
Branka Pešića 20/10
Predrag Mladenović, direktor www.besnakobila.co.rs
2.  ČAROBNA KNJIGA DOO 11000 Beograd
Mike Alasa 36
Borislav Pantić, direktor www.carobnaknjiga.rs
3.  DARKWOOD DOO 11090 Beograd
Bogdana Žerajića 17/8
Miša Mijalković, direktor www.darkwood.co.rs
4.  MAKONDO PR 11080 Zemun
Cara Dušana 59
Bojan Bosnić, direktor www.makondo.rs
5.  MORO DOO
- SYSTEM COMICS
11080 Zemun
Klare Cetkin 5
Zoran Moro, direktor  
6. VESELI ČETVRTAK DOO 11000 Beograd
Zrenjaninski pu 84 C
Zoran Živanović, direktor www.veselicetvrtak.com

Aktivnosti


Udruženje kreativne industrije

Grupacije