3. jun 2010.    SRBIJA U SVETSKOJ TRGOVINSKOJ ORGANIZACIJI (STO)  DO 2011.GODINE

Članstvo u STO je preduslov za učlanjenje Srbije u Evropsku uniju. STO je jedina međunarodna organizacija koja reguliše pravni okvir za međunarodnu trgovinu i kontroliše 80 posto svetske trgovine, 90 posto finansijskih transakcija, 92 posto telekomunikacionih i informacionih tehnologija i 97 posto prava intelektualne svojine. Takođe, članstvo u STO donosi zemljama različite koristi, od predvidljivosti i sigurnosti visine carinskih stopa, do veće privlačnosti za straneinvestitore.
Multilateralni pregovori su u završnoj fazi, a dalji proces pregovora i vreme njihovog okončanja u najvećoj meri će zavisiti od unutrašnjih faktora, pre svega, usvajanja zakona iz određenih oblasti. Deveti sastanak Radne grupe za pristupanje Srbije STO planiran je za septembar ove godine  I dalje su nerešena sistemska pitanja u vezi sa pravom na obavljanje trgovine, kao i ona koja se odnose na uvozne kvote.

Srbija je potpisala protokol o završetku pregovora sa Japanom i okončala pregovore sa Norveškom, Kanadom, Švajcarskom i Evropskom unijom. Pregovori se još vode sa SAD o carinskim stopama u poljoprivredi i industriji, sa Ekvadorom o poljoprivredi, Salvadorom o poljoprivredi i industriji, Korejom i Brazilom o poljoprivredi i Ukrajinom o poljoprivredi i industriji.

Jedan od problema u pristupanju STO je to što je zemljama članicama dozvoljeno da zatraže bilateralne pregovore u poslednjem trenutku. Dešava se da u bilateralnim pregovorima budu otvoreni pregovori o carinskim stopama za 2.500 do 3000 proizvoda, pa je tako Švajcarska otvorila pitanje carine za sireve, čokolade, biskvite, SAD za carine za pileće meso, jezgrasto voće, viski, smrznute sokove agruma, Brazil za šećer, svinjsko, pileće i juneće meso, a Norveška za razne vrste ribe.

Vesna Arsić je rekla da se nada da će do kraja 2010. godine biti usvojeni svi zakoni koji treba da budu usklađeni sa propisima STO, kao što su Zakon o privrednim društvima, Zakon o optičkim diskovima i Zakon o genetski modifikovanim organizmima.

“Posle usvajanja tih zakona biće potrebno oko šest meseci za tehnička usklađivanja i pripremu učlanjenja  Srbije u STO.


  

Udruženje trgovine, turizma i usluga

Oblasti

Info

Grupacije