PRISTUPANJE SRBIJE SVETSKOJ TRGOVINSKOJ ORGANIZACIJI (STO)
TRENUTNO STANJE

U procesu pristupanja STO vode se dva paralelna procesa :

 1. Multilateralni pregovori , koji se odnose na usklađenost sistema
 2. Bilateralni pregovori , pregovori sa svakom zemljom pojedinačno

REZIME MULTILATERALNIH PREGOVORA REPUBLIKE SRBIJE  

 • Pregovori Srbije su poćeli februara  2005.godine , onda smo imali zastoj u radu Parlamenta tokom 2007 i 2008.godineu vezi  donošenju zakona. Osnovna pitanja za Srbiju su bila sistem izdavanja uvoznih dozvola, gde je bilo intervencija od strane članica STO. Generalni Savet STO oformio Radnu grupu za pristupanje Republike Srbije STO, 15 februara 2005.godine
 • Odmah nakon formiranja Sekretarijata STO je dostavljen memorandum o spoljnotrgovinskom režimu RS;
 • Prvi sastanak Radne Grupe održan je 07.oktobra 2005.godine u Ženevi;
 • Poslednji , deveti sastanak RG održan je oktobra 2010.godine,
 • Pored 9 sastanaka RG održano je i nekoliko rundi plurilaternih pregovora o tehničkim preprekama u trgovini ( TBT ) , sanitarnim i fitosanitarnim merama ( SPS ) i subvencionisanja u poljoprivredi;
 • Radnu grupu čine članice STO zainteresovane za pristupanje RS STO. Među njima su: SAD, Australija, Kanada, Kina, Hrvarska, Makedonija; Japan, Norveška, Švajcarska, Vijetnam; Turska; Ukrajina; Malezija; Južna Koreja, Izrael; Indija; Haiti; Ekvador; panama; Salvador; Brazil i Honk Kong.
 • Do sada je u više rundi odgovoreno na preko 1.000 pitanja o spoljnotrgovinskom režimu Srbije;
 • Novembra 2008.godine Sekretarijat STO je pripremio Nacrt finalnog izveštaja o pristupanju Srbije STO;
 • Nakon pet godina pregovora , u velikoj meri je smanjen obim pitanja koje članice postavljaju;
 • Važna nerešena sistemska pitanja su: pravo na obavljanje trgovine, uvozne dozvole, državna trgovinska preduzeća i zaštita intelektualne svojine;

 

REZIME BILATERALNIH PREGOVORA

 

Bilateralni pregovori o carinskim stopama

Pregovori o carinskim stopama za industrijske i poljoprivredne proizvode podrazumevaju pregovore o:

 • maksimalnoj ( konsolidovanoj ) carinskoj stopi;
 • tranzicionom periodu za fazno snižavanje carinskih stopa kod pojedinih proizvoda;
 • davanje inicijalnog pregovaračkog prava;
 • pristupanje sektorskim inicijativama.

Trenutno stanje bilateralnih pregovora o carinskim stopama:

 • Bilateralni protokol o završetku pregovora potpisani sa Japanom, Norveškom i Hondurasom;
 • Pregovori okončani sa Kanadom, Korejom i EU;
 • još uvek se vode pregovori sa: SAD (poljoprivredna i industrija ), Ekvadorom (poljoprivreda) , Salvadorom (poljoprivreda i industrija) , Panamom , koja se javila tek 20.oktobra 2010.godine . ali moraju da se prihvate svi zahtevi) poljoprivreda i industrija) , Ukrajina (poljoprivreda i industrija ). Ukrajina je zaustavila Crnu Goru u procesu pristupanja STO, javili su se pred kraj njihovih pregovora i već 2 godine pregovaraju o pitanjima dosta nerealnim za ekonomiju Crne Gore.

Zahtevi članica u procesu pregovaranja

 • Zahtevi zemalja su vrlo različiti i specifićni –gotovo da nema proizvoda iz carinske tarife oko koga nisu vođeni pregovori;

Primeri zahteva pojedinih članica:

 • Švajcarska-sirevi , čokolada, biskviti
 • Ekvador i Salvador-južno voće ( banane)
 • SAD- pileće meso, jezgrasto voće, viski, smrznuti sokovi agruma
 • Brazil- šećer, svinjsko, pileće i juneće meso
 • Japan ( sa kojim smo pregovarali o preko 3.000 tarifnih pozicija) i Koreja- automobili, IT proizvodi, industrijske  mašine, automobilske gume
 • Norveška –ribe
U procesu pristupanja STO mogu sa pitanjima da se jave i države sa kojima nemamo trgovinu uopšte , kao što je Salvador.

 

SEKTORSKE INICIJATIVE

 • Eliminacija carina ili njihova harmonizacija na odgovarajući nivo za pojedine sektora:
 • Postoje 2 vrste sektorskih inicijativa : 1. Nula za nulu –carina i 2. harmonizacija- da se usklađuju tarife na jednom nivou.
 • Makedonija, Hrvatska i Albanija prihvatile većinu sektorskih inicijativa;
Srbija do sada prihvatila eliminaciju carina za proizvode informacione tehnologije ( ITA) , civilne vazduhoplove, farmaceutske proizvode i medicinsku opremu. Takođe je prihvaćena i harmonizacija za hemijske proizvode ( 6,5%, 5,5% i 0% ) uz tranzicioni period za najosetljivije proizvode od 5 godina nakon pristupanja.


Udruženje trgovine, turizma i usluga

Oblasti

Info

Grupacije