ODRŽIVI TURIZAM U RURALNIM PODRUČJIMA EU – POLITIKA I PRIMERI DOBRE PRAKSE

U Privrednoj komori Beograda u organizaciji Evropske komisije i Udruženja ugostiteljstva i turizma održan je   TAIEX seminara na temu "Održivi turizam u ruralnim područjima EU – politika i primeri dobre prakse" u saradnji sa Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja Republike Srbije. TAIEX (Technical Assistance Information Exchange)  predstavlja instrument za izgradnju institucija koji nudi kratkoročnu pomoć pri prihvatanju, primeni i implementaciji pravne regulative Evropske Unije..

Na  Taiex seminaru uzeli učešće sledeći  eksperti predavači:

  • Klaus Ehrlich, predsednik EuroGites-a - Future of Rural Tourism
  • Hans Embacher, Austria Farm Holidays Association - Rural Tourism- Marketing Strategies
  • Marie Christine Mazens, Chambre Regionale d Agriculture Poitou-Charentes, France- Presentation of the network of farms in France -Welcome to the Farm
  • Jesus Ruiz Martinez, Turespana - Tourist profile, trends and tendencies in Rural Tourism
  • Profesor, dr. Jovan Popesku – Univerzitet Singidunum

Eksperti – predavači su  preneli  pozitivna iskustva i dobru praksu zemalja poput Austrije, Francuske, Španije i drugih evropskih zemalja.


Udruženje trgovine, turizma i usluga


Info

Prvi kongres ruralnog turizma

Savetovanje u oblasti ruralnog turizma

TAIEX seminar