18. april 2017.

INDUSTRIJA 4.0 – ŠANSA ZA PRIVREDU

Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu i Privredna komora Srbije-Privredna komora Beograda organizovali su panel „Nova-industrijalizacija Srbije“ s ciljem razmatranja najvažnijih aspekata koncepta nove industrijalizacije Srbije iz uglova nauke (univerziteta), Vlade Republike Srbije i privrede. Događaj je poslužio i kao najava za Konferenciju „USA-EU-Far East-Serbia Conference on Advanced Manufacturing Technology Program – New-industrialization of Serbia / INDUSTRY 4.0 – SMART AND INTELLIGENT PRODUCTS“ koja će biti održana od 7. do 9 juna 2017. godine.


14. jul 2016.

GEOTERMALNA ENERGIJA U NAŠEM DVORIŠTU

Privredna komora Beograda i  EU Build, Build Energy Team-BET, organizovali su konferenciju: „Geotermalna energija u našem dvorištu“, pod institucionalnim pokroviteljstvom Sekretarijata za energetiku Grada Beograda i Rudarsko – geološkog fa-kulteta Univerziteta u Beogradu. Konferenciji su prisustvovali predstavnici lokalnih samouprava, veliki broj privrednih društava, javnih i javno-komunalnih preduzeća iz Beograda i Srbije, stručna javnost.
Na konferenciji je najviše bilo reči o geotermalnom potencijalu  i prednostima korišćenja geotermalne energije u Srbiji. Geotermalna energija najisplativiji OIE, ali na žalost njeno korišćenje u Srbiji je simboločno.
Proizvodnja 1 MWh električne energije od gasa iznosi 72 eura, iz mazuta 68 eura dok iz geotermalne energije samo 35 eura.

Udruženje industrije

Grupacije

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu