10. jun 2016.

PREZENTACIJA: ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU I KONTROLNE LISTE TURISTIČKE INSPEKCIJE

Privredna komora Srbije i Privredna komora Beograda organizuju prezentaciji Zakona o inspekcijskom nadzoru, koji je stupio na snagu u aprilu 2015. godine, a u primeni je od 30. aprila 2016. godine. Ovim Zakonom se uređuje sadržina, vrsta, oblik i postupak inspekcijskog nadzora i prava, obaveze učesnika u inspekcijskom nadzoru i druga pitanja važna za inspekcijski nadzor i same poslodavce kod kojih se vrši inspekcijski nadzor. 
Prezentaciju će izložiti Jelena Sladić Jakovljević, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, sektor turističke inspekcije.
Sastanak će biti održan u petak, 10. juna 2016. godine, u Privrednoj komori Beograda, sala IVa, sa početkom u 11 časova.
Prijavljivanje se vrši online РRIJAVA.
Za dodatne informacije kontakt osobe su Sanja Jakovljević i Goran Janković, Udruženje trgovine, turizma i usluga, tel: 011/ 2641 355 lok 192 i 166, e-mail: sanjak@kombeg.org.rs  i goran@kombeg.org.rs

Udruženje kreativne industrije

Grupacije