AKTIVNOSTI                                                                         Arhiva  


8. jul 2016.   

DEVETA SEDNICA UO ZADRUŽNOG SAVEZA BEOGRADA

Članovi Upravnog odbora upoznati su sa aktivnostima Saveza na usklađivanju organizacije i poslovanja Saveza sa novim zakonom o zadrugama. Zadružni savez Beograda je u potpunosti uskladio svoju organizaciju, akta i poslovanje s novim zakonom, pružio mogućnost svim zadugama sa teritorije Beograda da se informišu o novom zakonu i ponudio im pomoć u izradi akata i preregistraciji. Pored toga, Zadružni savez Beograda je ispunio sve uslove i u junu 2016. dobio dozvolu Ministarstva privrede za obavljanje poslova zadružne revizije. Nakon dobijanja dozvole sve zemljoradničke zadruge sa teritorije Beograda su obobaveštene da zadružnu reviziju mogu poveriti Zadružnom savezu Beograda. Članovi UO su informisani da će ove godine u novembru mesecu će biti organizovan sajam Etno hrane i pića na Beogradskom sajmu. UO Saveza smatra da Savez može da se organizuje i nastupi na sajmu Etno hrane i pića i da zadrugama treba poslati predlog za učešće.


24. maj 2016.

URUČENE GODIŠNJE NAGRADE PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA NAJBOLJIM POLJOPRIVREDNICIMA 

Danas su uručene tradicionalne nagrade Privredne komore Beograda i Zadružnog saveza Beograda najboljim poljoprivrednim proizvođačima  i stručnjacima za rezultate ostvarene u prethodnoj godini.
Priznanja u vidu diplome i novčane nagrade, koja se dodeljuju već osamnaest godina zaredom, ove godine je prema oceni stručne komisije, čiji je predsedednik dr Života Jovanović, zaslužilo deset proizvođača i agrarnih eksperata iz beogradskog atara.
Predsednik Skupštine Privredne komore Beograda, Zoran Milošević  rekao je da je ovo jedno od tri prestižna godišnja priznanja kojima Privredna komora Beograda, pored poljoprivrede, nagrađuju i privređivanje i visoko obrazovanje odnosno doktorske, master i diplomske radove i kreativna rešenja.
Milošević je rekao da nagrađeni poljoprivrednici postižu vrhunske rezultate na nivou evropskih standarda, pre svega zahvaljujući velikom radu i entuzijazmu u proizvodnji, ali  i zahvaljujući doprinosu stručnjaka koji takođe zavređuju priznanja.

Zadružni savez

Info

Projekat Agro info punktovi