Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


NEDELJNI PREGLED DOGAĐAJA

 Mesto
 Organizator Tema
Kneza
Miloša 12
11000 Beograd
11-15. decembar

9:00, sala 6

PRIVREDNA KOMORA
SRBIJE
 
PRIVREDNA KOMORA
SRBIJE -
 Privredna komora
Beograda

Centar za edukaciju i upravljanje projektima
Obuka:

EU PROJEKTI OD A DO Z – OD RAZVOJA IDEJE, PISANjA PREDLOGA PROJEKTA DO PRIPREME BUDžETA I JAVNIH NABAVKI

Ova petodnevna obuka pruža sveobuhvatan pregled mogućnosti finansiranja projekata iz EU fondova i vodi kroz ceo proces razvoja projekta, od ideje, kroz pripremu, kreiranje i pisanje predloga projekta, budžetiranja i pripremu tenderske dokumentacije.

 Mesto
 Organizator Tema
Kneza
Miloša 12
11000 Beograd
12-13. decembar

10:00, sala 3

PRIVREDNA KOMORA
SRBIJE
 
PRIVREDNA KOMORA
SRBIJE -
 Privredna komora
Beograda

Centar za edukaciju i upravljanje projektima
Obuka:

KONTROLING U PROIZVODNIM KOMPANIJAMA

Obuka je namenjena top menadžerima, naročito nefinansijskim koji treba da razumeju osnove finansijskih principa i izveštavanja, vlasnicima malih i srednjih preduzeća, finansijskim direktorima, finansijskim kontrolorima, planerima i analitičarima u proizvodnim kompanijama. Svima koji žele da nauče da mere rezultate poslovnih odluka, upoznaju sa jednim od najkompleksnijih i najizazovnijih tema kontrolinga – praćenje rezultata poslovanja proizvodnih kompanija. Svima koji žele da se upoznaju sa koracima i preduslovima potrebnim za implementaciju funkcije kontrolinga u proizvodnim kompanijama.

 Mesto
 Organizator Tema
Kneza
Miloša 12
11000 Beograd
12. decembar

12:00,

Sala
Medija Centra
 PRIVREDNA KOMORA
SRBIJE -
 Privredna komora
Beograda

PREZENTACIJA

Kompanije BORPLASTIKA EKO d.o.o.

-oblast tretmana otpadnih voda i vazduha-

Cilj prezentacije je upoznavanje kompanija koje u svom proizvodnom procesu moraju da reše ili unaprede pitanje tretmana otpadnih voda ili vazduha, sa inovativnim rešenjima kompanije BORPLASTIKA.

 Mesto
 Organizator Tema
Kneza
Miloša 12
11000 Beograd
14. decembar

10:00,
Sala
Medija Centra
PRIVREDNA KOMORA
SRBIJE
 
PRIVREDNA KOMORA
SRBIJE -
 Privredna komora
Beograda

Centar za edukaciju i upravljanje projektima
Seminar:

AKTIVNO OPLEMENjIVANjE I REEKSPORTNA DORADA KAKO DA UVEZETE REPROMATERIJAL I OSTVARITE PRAVO DA NE PLATITE CARINU I PDV

Seminar je namenjen preduzećima, posrednicima pri uvozu i izvozu, špediterima i ostalim zainteresovanima.

 Mesto
 Organizator Tema
Kneza
Miloša 12
11000 Beograd
15. decembar
16:00,
16. decembar

  9:30,
sala 402


PRIVREDNA KOMORA
SRBIJE

PRIVREDNA KOMORA
SRBIJE -
 Privredna komora
Beograda

Centar za edukaciju i upravljanje projektima
Seminar:

SPECIJALISTIČKA OBUKA ZA PORESKO SAVETOVANjE

Cilj specijalističke obuke je da se obezbedi kvalitetno i efikasno osposobljavanje kadrova za rad na praktičnoj primeni poreskih propisa.

 Mesto
 Organizator Tema
Kneza
Miloša 12
11000 Beograd
16. decembar

9:00,

Sala
Medija Centra
PRIVREDNA KOMORA
SRBIJE
 
PRIVREDNA KOMORA
SRBIJE -
 Privredna komora
Beograda

Centar za edukaciju i upravljanje projektima
OBUKA ZA SAMOSTALNOG KNjIGOVOĐU
uz sticanje praktičnih znanja i rad na računaru i programu za knjigovodstvo

Predavanja su orijentisana na praktičan rad u knjigovodstvu. Uz praćenje realne dokumentacije i uz praktičan rad koji se obavlja na savremenom internet knjigovodstvenom alatu SAOP miniMAX, polaznici stiču primenjena znanja tako da će, po završetku obuke, lako moći da obavljaju knjigovodstvene poslove u bilo kom privrednom društvu ili agenciji.


14. decembar 2017.

SEMINAR: AKTIVNO OPLEMENJIVANJE I REEKSPORTNA DORADA - KAKO DA UVEZETE REPROMATERIJAL I OSTVARITE PRAVO DA NE PLATITE CARINU I PDV 

Seminar je namenjen proizvodnim preduzećima, posrednicima pri uvozu i izvozu, špediterima i ostalim zainteresovanima. Uz veliki broj korisnih podataka vezanih za ovu temu, na seminaru ćete saznati: koji su dozvoljeni postupci aktivnog oplemenjivanja, osnovne  elemente ugovora o aktivnom oplemenjivanju, normativ utroška materijala, specifikaciju robe za carinske potrebe, podnišenje i popunjavanje zahteva za odobrenje postupka aktivnog oplemenjivanja, vođenje evidencija, stavljanje robe u postupak AO, određivanje carinskog duga, ekvivalentna roba, reeksportna dorada idr.

Predavač: Biljana Trifunović, direktor, “IFA – International Financial Agency

25-27. decembar 2017.

MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL ALAT ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Microsoft Project Professional predstavlja moćan i popularan softverski alat koji se koristi širom sveta u Upravljanju projektima. Tokom poslednjih 30 godina postao je nezamenljiv u svim industrijskim granama i poslovnim oblastima, od građevinskih i infrastrukturnih projekta, preko javnih, 'državnih', finansijskih pa sve do istraživačkih projekata.

Fokus treninga je na praktičnoj upotrebi softverskog alata, tzv. 'Workshop', a nakon završenog treninga polaznici će biti u mogućnosti da odmah koriste ovaj moćan alat na svom radnom mestu. 21 sat ovog treninga, predstavlja formalni trening iz Upravljanja projektima što ispunjava i uslov za tzv. ‘contact hours’ za sve one kojima su potrebni radi obezbeđenja resertifikacije poslovnih akreditacija.

Predavač: Miroslav Janković, BsEE, MBA, PMP, MCTS  Kotizacja: 36.000 + PDV


31. decembar 2017.

SRBIJA, ZEMLJA USPEŠNIH PRIČA

Privredna komora Srbije poziva privrednike i predstavnike kompanija koji već imaju razvijen biznis i uspešno posluju da pošalju priču o svom uspehu i uz podršku PKS promovišu svoju kompaniju, unaprede poslovanje i podstaknu sve one koji razmišljaju da počnu sopstveni posao.
"Uspešna priča" o kompaniji iz ugla vlasnika i menadžera, od izazova na samom početku, razvijanja biznisa, do rezultata i planova za dalje poslovanje, predstavlja podstrek i inspiraciju, poziv na povezivanje i partnerstvo i mogućnost za unapređenje poslovanja.
Prezentacija nečijeg puta do uspeha jeste podsticaj i drugim kompanijama i preduzetnicima da prepoznaju sopstvene mogućnosti i primene iskustvo dobre prakse. Najuspešnije kompanije, pojedince i proizvode promovisaćemo koristeći sve raspoložive kanale komunikacije.
Pozivamo privrednike da se povežu, iskoriste podršku PKS i unaprede poslovanje.
Priče u pisanoj ili video formi dostavljaju se mejlom na: uspesneprice@pks.rs
Kontakt telefon: 011 33 00 905.