Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJANEDELJNI PREGLED DOGAĐAJA18-22. februar 2019.

EXCELLENT SME - NEDELЈA OTVORENIH VRATA U PRIVREDNOJ KOMORI BEOGRADA

Privredna komora Srbije, u saradnji sa međunarodnom osiguravajućom kućom COFACE, od 2012. godine dodelјuje Excellent SME sertifikat najuspešnijim malim i srednjim preduzećima. Imajući u vidu da je ove godine značajan broj kompanija iz Beograda dobio Excellent SME sertifikat Privredna komora Srbije - Privredna komora Beograda organizuje Nedelјu otvorenih vrata u Privrednoj komori Beograda kako bi uručili sertifikate i identifikovali poslovne potrebe privrednika radi kreiranja budućih usluga Komore. 

Privredna komora Srbije više od 6 godina dodelјuje sertifikate kompanijama na osnovu zadatih kriretijuma. Sertifikat Excellent SME Srbija važi godinu dana, pod uslovom da u međuvremenu bonitet preduzeća ne padne ispod propisane ocene. Praćenje poslovanja kompanija obezbeđuje njegovu primerenu kredibilnost, kako u domaćem, tako i u međunarodnom poslovnom okruženju.

Nedelјa otvorenih vrata, kada će biti uručeni sertifikati biće održana u periodu od 18. do 22. februara 2019. godine, od 12 do 17 časova, u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala II na drugom spratu.

Uručivanje sertifikata je, na vaš zahtev, moguće i pre termina Nedelјe otvorenih vrata. Molimo da nas pre dolaska kontaktirate kako bi za vas obezbedili odgovarajuće termine.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Hedi Baltić, tel. 011/4149-642 e-mail: heda.baltic@pks.rs i Tijani Jovanović,  tel. 011/3625-147, e-mail: tijana.jovanovic@pks.rs .

26. februar 2019.

PREZENTACIJA PLANA JAVNIH NABAVKI "DIREKCIJE ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNЈU BEOGRADA"  ZA 2019. GODINU


Privredna komora Srbije - Privredna komora Beograda  u saradnji sa Gradom  Beogradom i "Direkcijom za građevinsko zemlјište i izgradnju Beograda" održaće prezentaciju plana javnih nabavki "Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnјu Beograda"  za 2019. godinu. 

Prezentacija će biti održana u utorak, 26. februara 2019. godine, sa početkom u 11:00 časova, u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, IV sprat, sala 402.

Javno predstavlјanje godišnjih planova nabavki predstavlјa svojevrsni dijalog i prvi značajan korak ka uspostavlјanju kvalitetne komunikacije između naručilaca i ponuđača.

Ovom prezentacijom obezbediće se blagovremeno informisanje geodetskih , projektantskih i građevinskih firmi o planiranim tenderima koje sprovodi Direkcija za građevinsko zemlјište i izgradnju Beograda tokom 2019.godine, a kojima se realizuje pružanje usluga i izvođenje radova u okviru poslova pripremanja i opremanja građevinskog zemlјišta.

Prezentacija javnih nabavki ima za cilј da omogući svim zainteresovanim privrednim društvima  da se pre objavlјivanja oglasa o javnoj nabavci, upoznaju sa pregledom Plana nabavki, brojem nabavki i vrstama postupaka, izvorima finansiranja, dinamikom sprovođenja nabavki i najčešćim problemima u pripremanju ponude, kako bi se što kvalitetnije pripremili za učešće na tenderima koji slede.

Pozivamo sve zainteresovane da svoje učešće na prezentaciji prijave putem linka OVDE najkasnije do 25. februara 2019. godine.

Za sve dodatne informacije, kontakt osobe: Jelena Plavanski, tel. 011/264-3-774, e-mail: jelena.plavanski@pks.rs i Jelena Marković, tel. 011/3629-116; e-mail: jelena.markovic@pks.rs

27. februar 2019.

RADIONICA EBRD "PREVARE U FAKTORINGU"

U okviru Programa razvoja savetodavnih usluga u oblasti faktoringa u Srbiji, koji sprovodi Evropska banka za obnovu i razvoj, uz podršku Vlade Luksemburga, Privredna komora Srbije - Privredna komora Beograda, Sekcija za razvoj faktoringa i EBRD, organizuju radionicu namenjenu bankama i faktoring kompanijama, na kojoj će biti obrađene sledeće teme: Najnoviji trendovi u razvoju proizvoda faktoringa i finansiranja potraživanja i Prevare u faktoringu i postupci za sprečavanje mogućih prevara.

Radionica je namenjena višem menadžmentu, zaposlenim u sektoru riska, pravnoj službi, kao i službenicima prodaje u kompanijama koje pružaju usluge faktoringa ili planiraju razvoj ove usluge. Kroz prezentacije, stvarne studije slučaja i grupne vežbe učesnici će se upoznati sa najnovijim trendovima u faktoringu i drugim oblicima finansiranja potraživanja. Posebna tema će biti prevare  u oblasti faktoringa i radnje koje treba  preduzeti u cilju njihovog sprečavanja  - minimiziranja.

Predavanja će realizovati gospodin Peter Brinslei, konsultant EBRD-a i direktor kompanije Point Forvard Ltd, ekspert sa više od 25 godina međunarodnog iskustva  u pružanju konsultantskih usluga i obuka u oblasti finansiranja potraživanja, faktoringa i finansiranja lanca snabdevanja. Predsedavao je Odborom za edukaciju IFG i ovlašćeni je predavač FCI. Realizovao je brojne radionice za faktoring u Centralnoj i Istočnoj Evropi, Africi i Aziji.

Radionica će biti održana u sredu, 27. februara 2019. godine, u PKS -Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala u mezaninu (međusprat), od 9.30 do 16 časova.

Učešće je bez kotizacije


Predavanja i prezentacije su na engleskom jeziku. Broj mesta je ograničen.

Potvrda učešća najkasnije do 25. februara 2019. godine  putem  mejla  vera.dostanic@pks.rs                   4-8. mart 2019.

SEMINAR: EU PROJEKTI OD A DO Z - OD RAZVOJA IDEJE, PISANJA PREDLOGA PROJEKTA, DO PRIPREME BUDŽETA I JAVNIH NABAVKI

Petodnevna obuka pruža sveobuhvatan pregled mogućnosti finansiranja projekata iz EU fondova i vodi vas kroz ceo proces razvoja projekta, od ideje, kroz pripremu, kreiranje i pisanje predloga projekta do budžetiranja i pripremu tenderske dokumentacije. Ono što razlikuje ovaj program obuke od drugih jeste razvoj logičke matrice projekta (LFM), koja vam pomaže da struktuirate i formulišete  projektnu ideju u koncept projekta i priprema tenderske dokumentacije za sprovođenje javnih nabavki po pravilima EU, tačnije po PRAG procedurama.

Seminar će biti održan u PKS-Privrednoj komori Beograda, od 4. do 8. marta 2019. godine, od 9 do 15:30 sati, Kneza Miloša 12, sala III.

Kotizacija: 38.000,00 dinara po učesniku (bez PDV).

Obuka je namenjena: onima koji pripremaju projektne ideje i pišu projekte, koji su uključeni u realizaciju projekata finansiranih od strane EU, kao i onima koji žele da se profesionalno profilišu u ovoj oblasti.     


9. mart-20. april 2019.

OBUKA ZA SAMOSTALNOG KNJIGOVOĐU UZ STICANJE PRAKTIČNIH ZNANJA I RAD NA RAČUNARU U KNJIGOVODSTVENOM PROGRAMU


Obuka za samostalnog knjigovođu uz sticanje praktičnih znanja i rad na računaru u programu za knjigovodstvo počinje 9. marta 2019. godine, u PKS-Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, subotom od 09:00 do 15:00. časova.

Kurs za samostalnog knjigovođu orijentisan je na praktičan rad u knjigovodstvu tako da  polaznici stiču primenljiva znanja, koja  odmah po završetku kursa mogu da primene kod obavljanja knjigovodstvenih poslova u bilo kom privrednom subjektu ili agenciji. Polaznicima je omogućen online pristup savremenom knjigovodstvenom internet programu  SAOP miniMAX u kome se rade dodatne vežbe.

Kotizacija po polazniku iznosi 25.000,00 dinara (bez PDV-a).

Dodatne informacije: Centar za edukaciju Privredne komore Srbije, tel. (+381 11) 3300 949, 3300 946, e-mail: edukacija@pks.rs     


11. mart 2019.

RASPISAN DRUGI JAVNI POZIV ZA IPARD PODSTICAJE ZA ULAGANJA U PRERAĐIVAČKE KAPACITETE


Drugim javnim pozivom za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu, koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva, opredeljena su sredstva u iznosu od 3.525.926.538 dinara. Predmet ovog Javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi u vezi sa izgradnjom, kao i nabavkom nove opreme i mehanizacije. Obuhvaćeni su sektori mleka, mesa i voća i povrća i zahtev za odobravanje projekta može se podneti samo u okviru jednog sektora za jednu ili više investicija.
Minimalan iznos podsticaja koje korisnik može da ostvari u okviru svih sektora je 10.000 evra, dok je maksimalni podsticaj u okviru sektora voća i povrća i sektora mesa milion evra, u sektoru mleka korisnici mogu da ostvare podsticaj i do dva miliona evra. Visina podsticaja je 50%, odnosno 60% prihvatljivih troškova za investicije u oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama. Detaljan tekst Javnog poziva, pravilnik i prateći prilozi, dostupni su na internet stranici Uprave za agrarna plaćanja http://uap.gov.rs/javni-pozivi-ipard/.


28. mart 2019.

SEMINAR: interno i VANSUDSKO REŠAVANJE RADNIH SPOROVA

Seminar "Interno i vansudsko rešavanje radnih sporova" pruža mogućnost upoznavanja polaznika i zaposlenih sa zakonskim i praktičnim mogućnostima internih i vansudskih rešenja, u cilju prevencije i povlačenja tužbi, na  primerima dobre prakse. 

Seminar je namenjen preduzetnicima, menadžerima svih nivoa i zaposlenima koji se bave radnim odnosima, pravnim zastupnicima, firmama sa većim brojem radnih sporova, HR sektoru, ali i zaposlenima koji planiraju da pokrenu sudski spor ili ga već vode.

Kotizacija: 8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV)

Seminar će biti održan 28. marta 2019. godine, u PKS-Privrednoj komori Beogradaod 9.00 do 16.00, Kneza Miloša 12.

Dodatne informacije: Centar za edukaciju Privredne komore Srbije, tel. (+381 11) 3300 949, 3300 946, e-mail: edukacija@pks.rs    


29. mart 2019.

BIZNIS PLAN – ALAT ZA UNAPREĐENJE POSLOVNIH REZULTATASeminar ima za cilj da kod učesnika razvije pristup izradi biznis plana savremenim metodama, kao i da omogući polaznicima sticanje veština za korišćenje biznis plana kao alata za planiranje, proveru poslovnih ideja i mogućnosti ali i dobijanje saglasnosti i finansijskih sredstava za realizaciju novih ili postojećih poslovnih projekata-poduhvata od banaka i investitora.

Seminar je namenjen: Menadžmentu privatnih kompanija, zaposlenima u malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima, StartUP-ovima, kao i za sve one koji su vezani za  predstavljanje kod potencijalnih strategijskih partnera ili traženje poslovnog kredita kod banaka.

Kotizacija: 8.400,00 po učesniku (bez PDV-a)

Dodatne informacije: Centar za edukaciju Privredne komore Srbije, tel. (+381 11) 3300 949, 3300 946, e-mail: edukacija@pks.rs     


1. jun 2019.

SRBIJA, ZEMLJA USPEŠNIH PRIČA

Učestvujte u kampanji PKS u 2018. Pošaljite nam svoju priču.
Ukoliko ste već uspešan preduzetnik ili imate kompaniju i razvijen biznis, ispričajte nam o svom uspehu.
Dužina teksta sa visokokvalitetnim fotografijama trebalo bi da bude do 2.500 karaktera (jedna i po stranica A4 formata).
Možete nam poslati i video priču (format MP4, AVI, dužina do 1 minuta)
Potrudićemo se da Vaša priča bude što vidljivija i ispričana na najbolji način.  
Priče u pisanoj ili video formi možete slati mejlom na: uspesneprice@pks.rs

Kontakt telefon: 011 33 00 905.