Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJANEDELJNI PREGLED DOGAĐAJA

GODIŠNjA SKUPŠTINA RAZVOJNE AKADEMIJE POLjOPRIVREDE SRBIJE - Događaj je završen27. septembar 2017.

SEMINAR: SELEKCIJA I REGRUTACIJA U PRAKSI - KAKO IZABRATI NAJBOLJEG KANDIDATA? 

Šta su najvažniji elementi kod svakog kandidata, kako izabrati odgovarajuću osobu u odnosu na zahtev posla i kako je uklopiti sa postojećim članovima tima.

Kako pronaći i izabrati one prave ljude za Vas koji su dostupni na tržištu?

Na treningu ćete dobiti odgovore na ova pitanja i saznati kako postići stvaranje imidža dobrog poslodavca, kako obaviti efikasno testiranje kandidata, koji su centri procene, kako osmisliti i planirati postupak i tok  razgovora i selekcije i kako formirati lista pitanja za intervju.

Vežbe: Kreiranje i  vođenje strukturiranog prijemnog razgovora

Predavač: Miloš Tomanović, konsultant sa dugogodišnjim menadžerskim međunarodnim iskustvom, ekspert u oblasti komunikacije i rešavanja konflikata,  uklapanja osoba u efikasne timove i upravljanja ljudima u praksi, akreditovani trener i ”coach.

28-29. septembar 2017.

DVODNEVNA OBUKA ZA POLAGANJE ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE

Privredna komora Beograda organizuje dvodnevnu obuku za sve zainteresovane, a posebno one koji se spremaju za polaganje ispita i dobijanje sertifikata za Službenika za javne nabavke. Obuka će biti organizovana u skladu sa Pravilnikom o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke („Sl. glasnik RS“ br. 77/14) i obuhvatiće sve segmente javnih nabavki neophodne za polaganje ispita za službenika za javne nabavke.

Predavači: Мarija Veličković, zamenik direktora Službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki grada Beograda. Јasmina Milenković, pomoćnik sekretara Republičke Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki .

Obuka je namenjena: predstavnicima naručioca, ponuđača, nezaposlenim licima, odnosno svima koji žele da steknu profesionalno zvanje u oblasti javnih nabavki.

Kotizacija: 10.500 dinara po učesniku (bez PDV-a)

3-4. oktobar 2017.

DVODNEVNI SEMINAR: UPRAVLJANJE NABAVKOM I ZALIHAMA 

Kroz kombinaciju predavanja, velikog broja praktičnih vežbi i praktičnih primera učesnici seminara biće  osposobljeni da shvate značaj i način upravljanja nabavkom i zalihama u savremenom biznisu. Za dobro upravljanje nabavkom i zalihama neophodno je poznavanje poslovne matematike, osnova finansija, osnovnih elemenata upravljanja prodajom i mogućnosti marketinga za rešavanje problema sa zalihama.

Dvodnevni seminar odličnih predavača namenjen je prvenstveno zaposlenima koji učestvuju u procesu nabavke, neposredno ili posredno, jer od kvaliteta izvršenja njihovog posla i uslovima saradnje sa dobavljačima zavisi uspešnost upravljanja nabavkom i zalihama. 


6. oktobar–16. decembar 2017.

SPECIJALISTIČKA OBUKA: PORESKI SAVETNIK

 

PKS-Privredna komora Beograda, u saradnji sa Poreskom kancelarijom Tatić, organizuje specijalističku obuku čiji je cilj da se obezbedi kvalitetno i efikasno osposobljavanje za rad na praktičnoj primeni poreskih propisa. U toku obuke učesnici će prolaziti kroz intenzivni interaktivni rad, koji će im omogućiti da dobiju obrazovanje iz poreske materije.

Obuka se realizuje kroz 100 časova praktične i teorijske nastave koja pruža mogućnost za dobijanje obrazovanja iz oblasti poreskih propisa i poreske administracije, kao i drugih propisa koji su direktno ili indirektno vezani za poresku materiju. Obuka se realizuje petkom od 16.00 do 19.15 sati i subotom od 9:30 do 16:30

Predavači: PREDAVAČI: Ministarstvo finansija: Irina Stevanović Gavrović,Ljiljana Petrović, Agencija za privredne registre: Ružica Stamenković, Poreska kancelarija Tatić d.o.o: Igor Tatić, mr Momo Kijanović, Ana Borkanović, Đorđe Saveljić, Nikola Jerinić.

Obuka je namenjena:  Finansijskim direktorima, knjigovođama, računovođama, poreskim stručnjacima i svima onima koji u svom radu imaju dodir sa porezima i poreskim sistemom, kao i onima koji žele da se specijalizuju za zanimanje poreskog savetnika.

Trajanje nastave: od 6. oktobra do 16. decembra 2017. godine, prijavljivanje do 05. oktobra 2017. godine. Nastava se održava petkom (od 16:00 do 19:15) i subotom (od 9:00 do 14:00) u PKS-Privrednoj komori Beograda, sala 402, Kneza Miloša 12, Beograd.

Kotizacija: 100.000,00 dinara po učesniku (bez PDV).
Detaljnije informacije možete dobiti u Centru za edukaciju, tel. 011/3619 472.


10. oktobar - 16. decembar 2017.

OBUKA ZA C# PROGRAMERA

Visoko kvalitetni interaktivni program, sa fondom 60 časova i dinamikom 2 puta 3 časa nedeljno, će vas na pravi način pripremiti za zvanje programera u programskom jeziku C# i omogućiti da se bavite najtraženijim zanimanjem današnjice u oblasti informacionih tehnologija.
Program organizujemo u saradnji sa kompanijom Teletrader. Cilj seminara je osposobljavanje učesnika da primenjuje principe objektno orijentisanog programiranja, koristi programski jezik C# i Visual Studio okruženje za kreiranje Windows aplikacija sa grafičkim interfejsom. 


10. oktobar - 16. decembar 2017.

OBUKA ZA JAVA PROGRAMERA

Ukoliko razmišljate da se bavite najtraženijim zanimanjima današnjice, u oblasti informacionih tehnologija, ovo je pravi trenutak. Ovaj visoko kvalitetni interaktivni program, sa fondom 60 časova i dinamikom 2 puta 3 časa nedeljno, će vas na pravi način pripremiti za zvanje programera u programskom jeziku Java. Program organizujemo u saradnji sa kompanijom Teletrader.

Cilj seminara je osposobljavanje učesnika da pišu programe na Java jeziku korišćenjem principa objektno orijentisanog programiranja i naprednih tehnika Jave. Učesnik treba uspešno da koristi razvojna okruženja za programski jezik Java.


11. oktobar - 16. decembar 20017.

OBUKA ZA WEB DIZAJNERA

Za one koji žele da se bave najtraženijim zanimanjima današnjice u oblasti informacionih tehnologija ovo je pravi trenutak. Ovaj visoko kvalitetni interaktivni program, sa fondom 60 časova i dinamikom od 2 puta 3 časa nedeljno, će vas na pravi način pripremiti za zvanje web dizajnera. Program organizujemo u saradnji sa kompanijom Teletrader.

Cilj seminara je upoznavanje učesnika sa stručnom terminologijom koja se koristi u kreiranju statičkih Web sajtova. Detaljno upoznavanje sa jezikom HTML (HTML4 i HTML5), sintaksom i strukturom CSS-a i njihovom integracijom polaznike priprema za kreiranje realnih i komercijalnih statičkih Web sajtova.

20-21. oktobar 2017.

DVODNEVNI SEMINAR: FINANSIJSKA ANALIZA I 

Interaktivna obuka bavi se razumevanjem finansijskih izveštaja, njegovom horizontalnom, vertikalnom i grafičkom analizom, racio analizom ( likvidnost, efikasnost, profitabilnost, solventnost i ograničenja racioanalize), Du Pont-ovim sistemom analize profitabilnosti, analizom neto obrtnog kapitala,  novčanih tokova do analize kvaliteta finansijskih izveštaja.

Obuka je namenjena: kreditnim analitičarima, zaposlenima u bankama na poslovima  ocene boniteta pravnih lica i drugim bankarskim službenicima, menadžerima,  finansijskim rukovodiocima, poreskim inspektorima i savetnicima.

Predavač: Ružica Stamenković

28. oktobar - 2. decembar 2017.

ŠKOLA DIGITALNOG MARKETINGA 2.0 - 45 SATI AKTIVNOG UČENJA

Cilj seminara je što bolje razumevanje koncepta digitalnog marketinga i osposobljavanje za primenu različitih alata u svrhu oglašavanja. Polaznici će nakon obuke razumeti kada i zašto se neki alat upotrebljava i kako da mere efekte marketing kampanje.

Seminar je namenjen zaposlenima u marketing odeljenjima, malim i srednim privrednim društvima i preduzetnicima, kao i svima onima koji imaju potrebu za oglašavanjem na internetu.

Škola marketinga obradiće sledeće teme: postavka i razumevanje digitalnog marketinga za bolju konverziju, analitika digitalnog marketinga za merenje i izveštavanje, Google Adwords, Email marketing, Facebook oglašavanje, Instagram oglašavanje, LinkedIn kao marketing alat.

Predavači: Svetozar Krunić, marketing menadžer u Infostudu, zadužen za on-line marketing i Martina Anđelković, internet marketing menadžer.

11.  novembar 2017.

OBUKA ZA SAMOSTALNOG KNJIGOVOĐU

Usled sve većih i bržih promena u segmentu knjigovodstvenih i poreskih propisa, povećano je i interesovanje za angažovanjem kadrova u ovoj oblasti. Privredna komora Beograda, u cilju osposobljavanja potencijalnih resursa za obavljanje ovih poslova, u saradnji sa Account d.o.o organizuje dvomesečnu obuku za samostalnog knjigovođu od 11. novembra 2017. godine, subotom od 9:00 do 15:30 časova.

Predavanja su orijentisana na praktičan rad u knjigovodstvu. Uz praćenje  realne dokumentacije i uz praktičan rad koji se obavlja na savremenom internet knjigovodstvenom alatu, SAOP miniMAX, polaznici stiču primenjiva znanja, tako da će, po završetku obuke, lako moći da obavljaju knjigovodstvene poslove u bilo kom privrednom društvu ili agenciji.

Kotizacija po polaznik iznosi 20.000,00 din. + PDV. Kotizacija uključuje potrebni radni materijal za seminar, skripte, radne zadatke, pristup knjigovodstvenom programu i prateće materijale kao i osveženje u pauzama i uverenje o pohađanju kursa. Prijavljivanje se vrši popunjavanjem elektronske prijave .


15. novembar 2017.

SRBIJA, ZEMLJA USPEŠNIH PRIČA

Privredna komora Srbije poziva privrednike i predstavnike kompanija koji već imaju razvijen biznis i uspešno posluju da pošalju priču o svom uspehu i uz podršku PKS promovišu svoju kompaniju, unaprede poslovanje i podstaknu sve one koji razmišljaju da počnu sopstveni posao.
"Uspešna priča" o kompaniji iz ugla vlasnika i menadžera, od izazova na samom početku, razvijanja biznisa, do rezultata i planova za dalje poslovanje, predstavlja podstrek i inspiraciju, poziv na povezivanje i partnerstvo i mogućnost za unapređenje poslovanja.
Prezentacija nečijeg puta do uspeha jeste podsticaj i drugim kompanijama i preduzetnicima da prepoznaju sopstvene mogućnosti i primene iskustvo dobre prakse. Najuspešnije kompanije, pojedince i proizvode promovisaćemo koristeći sve raspoložive kanale komunikacije.
Pozivamo privrednike da se povežu, iskoriste podršku PKS i unaprede poslovanje.
Priče u pisanoj ili video formi dostavljaju se mejlom na: uspesneprice@pks.rs
Kontakt telefon: 011 33 00 905.

16. novembar 2017.

SEMINAR: MEĐUNARODNA CESIJA, ASIGNACIJA I PRENOS POTRAŽIVANJA

Na seminaru koji je namenjen privrednim društvima i preduzetnicima koji se bave uvozom roba i usluga i onima koji imaju nameru da se bave spoljnom trgovinom, predavač Biljana Trifunović  govoriće o sledećim temama:

  • Asignacija i Cesija
  • Faktoring poslovi
  • Prenos potraživanja i preuzimanje dugovanja između nerezidenata
  • Kompenzacioni poslovi sa inostranstvom
  • Međunarodno prebijanje dugovanja i potraživanja po obavljenom spoljnotrgovinskom poslu – vrste i postupak sprovođenja;
  • Uslovi za prebijanje dugovanja i potraživanja po osnovu kreditnih posao sa inostranstvom u devizama

 

24-25. novembar 2017.

DVODNEVNI SEMINAR: FINANSIJSKA ANALZA II

Ukoliko posedujete osnovna finansijska znanja (Finansijska analiza 1) ovaj seminar je mesto gde ih  možete nadgraditi  kroz potpuno interaktivnu radionicu sa  primerima, testovima i zadacima po obradnim temama.  Diskusije  koje će se voditi biće na nivou finansijskih analitičara.

Obuka je namenjena: kreditni analitičari, zaposleni u bankama na poslovima  ocene boniteta pravnih lica i drugi bankarski službenici, menadžeri,  finansijski rukovodioci i drugi zaposleni u finansijskoj službi preduzeća, poreski inspektori i savetnici, i svi ostali zainteresovani za izučavanje finansijske analize.

Predavač: Ružica Stamenković   

12-13. decembar 2017.

DVODNEVNI SEMINAR: KONTROLING U PROIZVODNIM KOMPANIJAMA

Kako da dođemo do informacije o tome koliko nas stvarno košta proizvod ili usluga koju prodajemo?

Pored odgovora na ovo pitanje, na seminaru će biti reči o finansijskim izveštajima i specifičnostima proizvodnih kompanija, finansijskom vs upravljačkom računovodstvu proizvodnih kompanija, casestudy - specifičnosti kontrolinga, merenje rezultata u proizvodnim kompanijama, mapiranje mesta i nosioca troškova, koji su direktni i indirektni troškovi. Kroz jasne analize primera  saznaćete važne pojmove o obračunu cene koštanja, planiranju, praćenju rezultata i pokazatelja uspešnosti proizvodnje.

Finansijsko računovodstvo tradicionalno je orijentisano ka eksternom izveštavanju, a retko kada u mogućnosti da pruži konkretne odgovore na neka “vruća” upravljačka pitanja, posebno kod proizvodnih kompanija.

14. decembar 2017.

SEMINAR: AKTIVNO OPLEMENJIVANJE I REEKSPORTNA DORADA - KAKO DA UVEZETE REPROMATERIJAL I OSTVARITE PRAVO DA NE PLATITE CARINU I PDV 

Seminar je namenjen proizvodnim preduzećima, posrednicima pri uvozu i izvozu, špediterima i ostalim zainteresovanima. Uz veliki broj korisnih podataka vezanih za ovu temu, na seminaru ćete saznati: koji su dozvoljeni postupci aktivnog oplemenjivanja, osnovne  elemente ugovora o aktivnom oplemenjivanju, normativ utroška materijala, specifikaciju robe za carinske potrebe, podnišenje i popunjavanje zahteva za odobrenje postupka aktivnog oplemenjivanja, vođenje evidencija, stavljanje robe u postupak AO, određivanje carinskog duga, ekvivalentna roba, reeksportna dorada idr.

Predavač: Biljana Trifunović, direktor, “IFA – International Financial Agency

25-27. decembar 2017.

MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL ALAT ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Microsoft Project Professional predstavlja moćan i popularan softverski alat koji se koristi širom sveta u Upravljanju projektima. Tokom poslednjih 30 godina postao je nezamenljiv u svim industrijskim granama i poslovnim oblastima, od građevinskih i infrastrukturnih projekta, preko javnih, 'državnih', finansijskih pa sve do istraživačkih projekata.

Fokus treninga je na praktičnoj upotrebi softverskog alata, tzv. 'Workshop', a nakon završenog treninga polaznici će biti u mogućnosti da odmah koriste ovaj moćan alat na svom radnom mestu. 21 sat ovog treninga, predstavlja formalni trening iz Upravljanja projektima što ispunjava i uslov za tzv. ‘contact hours’ za sve one kojima su potrebni radi obezbeđenja resertifikacije poslovnih akreditacija.

Predavač: Miroslav Janković, BsEE, MBA, PMP, MCTS  Kotizacja: 36.000 + PDV