Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

NEDELJNI PREGLED DOGAĐAJA

GODIŠNjA SKUPŠTINA RAZVOJNE AKADEMIJE POLjOPRIVREDE SRBIJE - Događaj je završen31. maj-2. jun 2017.

SAJAM CHINA SMART EXPO 2017

 

Ovogodišnja sajamska manifestacija CHINA SMART EXPO, koju svake godine organizuje CECZ Co Ltd, biće  održana u Budimpešti, Mađarska, u periodu od 31. maja do 2. juna 2017.
Na sajamskoj izložbi prisustvovaće oko 200 kompanija iz NR Kine koje će ponuditi svoje proizvode zainteresovanim kompanijama. Ovo je jedinstvena prilika povezivanja poslovanja sa kompanijama iz NR Kine, a zainteresovane kompanije iz Srbije biće u mogućnosti da pronađu adekvatnog partnera za svoj posao.  
Dodatne informacijeInformacija o manifestaciji. Informacija o China Smart Expo 2017.
Zainteresovani privrednici treba da popune on-line prijavu.

1-2. jun 2017.

KONGRES O PROCESNOJ TEHNICI - PROCESING 

Društvo za procesnu tehniku Saveza mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS) i ove godine organizuje međunarodni kongres o procesnoj industriji – PROCESING. Ovaj jubilarni, 30. po redu kongres biće održan 1. i 2. juna 2017. godine u Sava centru, a jedan od programskih pokrovitelja je i Privredna komora Srbije – Privredna komora Beograda.

Ciljevi PROCESING-a su inoviranje i proširivanje znanja inženjera u procesnoj industriji, kao i podrška istraživačima u predstavljanju ostvarenih rezultata istraživačkih projekata. Kongres će i ove godine biti uključen u Program obuke kontinuiranog profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije.

Više informacija na zvaničnom sajtu SMEITS-a.


6. jun 2017.

"DANI MINSKA U BEOGRADU"

Privredna komora Srbije-Privredna komora Beograda, u saradnji sa Minskim odeljenjem Beloruske trgovinsko-industrijske komore, u okviru kulturno-privredne manifestacije "Dani Minska u Beogradu", organizuju poslovni forum i B2B susrete beloruskih i srpskih privrednika, 6. juna 2017. godine u Sava Centru.
U okviru foruma biće održani i bilateralni susreti beloruskih i srpskih privrednika. Cilj poslovnog foruma je uspostavljanje dugoročne i uspešne saradnje privrednika dveju zemalja. Jačanje starih i uspostavljanje novih kontakata beloruskih i srpskih predstavnika privrede doprineće razvoju bilateralne privredne saradnje kako Beograda i Minska, tako i republika Srbije i Belorusije.
Popunjen registracioni formular dostaviti na elektronsku poštu centareoi@pks.rs, najkasnije do 29. maja 2017.

7. jun 2017.

MEĐUNARODNA CESIJA, ASIGNACIJA I PRENOS POTRAŽIVANJA

Na seminaru koji je namenjen privrednim društvima i preduzetnicima koji se bave uvozom roba i usluga i onima koji imaju nameru da se bave spoljnom trgovinom, predavač Biljana Trifunović  govoriće o sledećim temama:

  • Asignacija i Cesija
  • Faktoring poslovi
  • Prenos potraživanja i preuzimanje dugovanja između nerezidenata
  • Kompenzacioni poslovi sa inostranstvom
  • Međunarodno prebijanje dugovanja i potraživanja po obavljenom spoljnotrgovinskom poslu – vrste i postupak sprovođenja
  • Uslovi za prebijanje dugovanja i potraživanja po osnovu kreditnih posao sa inostranstvom u devizama

    


7-9. jun 2017.

KONFERENCIJA AMP 2017

.

Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu i Privredna komora Srbije-Privredna komora Beograda organizuju konferenciju

USA – EU – Far East – Serbia
Conference on Advanced Manufacturing Technology Program

koja će biti održana od 7. do 9. juna 2017. godine na Mašinskom fakultetu.

Cilj održavanja konferencije je da okupi na jednom mestu sve relevantne aktere radi sagledavanja svih izazova i novih mogućnosti koje pruža implementacija modela Industry 4.0. Prvi korak u realizaciji ovog koncepta predstavlja sveobuhvatna analiza stanja i iskustava vodećih zemalja, stoga je od velikog značaja što će ovakvom skupu prisustvovati veliki broj eminentnih stranih i domaćih eksperata za tehnološki, industrijski razvoj, politiku i strategiju, čija bi  izlaganja i sugestije trebalo da posluže kao polazni okvir nove industrijske politike Srbije.

Detaljnije informacije se mogu naći na zvaničnom sajtu Konferencije.


8–13. jun 2017.

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PO PMI METODI I STANDARDIMA(PMBOK V.5) PROJECT MANAGEMENT, PMI, PMBOK V.5

Kompletan 5-dnevni seminar iz Upravljanja projektima uključuje jedinstvena i specifična znanja, veštine, procese, alate i metode čija pravilna primena omogućava da se projekti uspešno realizuju, kao i da se ostvare svi potrebni ciljevi i rezultati radi kojih su i bili pokrenuti.
Ovaj seminar će vam omogućiti da steknete potrebna znanja da biste bili uspešni, fokusirajući se na metodu najvećeg i najpriznatijeg svetskog autoriteta iz Upravljanja projektima, PMI (Project Managaement Institute), sadržanu u njihovom poslednjem izdanju standarda, PMBOK v.5. Sve vodeće globalne korporacije i vlade većine država su već usvojile i primenjuju PMI metodu, uspešno izlazeći na kraj sa mnogobrojnim izazovima sa kojima se susreću na svojim projektima.

Polaznicima će biti predstavljen kompletan i sveobuhvatni trening program ispunjen znanjima i savetima proisteklim iz najbolje svetske prakse za pripremu, planiranje i kontrolu projekata, kao i praktičnim vežbama primenjenim na stvarnim projektima.
Predavač: Miroslav Janković, BsEE, MBA, PMP.

Pozivamo sve koji su zainteresovani za PMP akreditaciju na ovaj trening. Ako položite PMP ispit ove godine po sadašnjoj verziji PIMBOK-a ver.5, vaša akreditacija će važiti i ubuduće, tj i posle izlaska nove verzije PIMBOK-a ver.6, najavljene za drugu polovinu 2017. godine.
Kotizacija po polazniku iznosi 60.000,00 din. + PDV.      


8. jun 2017.

SEMINAR: VANSUDSKO REŠAVANJE RADNIH SPOROVA

Na seminaru koji će biti organizovan u Privrednoj Komori Beograda, 8. juna, biće reči o  prednosti i mogućnosti internog rešavanja radnih sporova,  procedurama rešavanja sporova, Zakonu o sprečavanju zlostavljanja na radu.
Upoznajte se sa zakonskim i praktičnim mogućnostima vansudskog rešavanja koje će zbog prepoznatih prednosti dovesti do smanjenja broja tužbi, kao i povlačenja već podnetih radi bržeg i  ekonomičnijeg okončanja, uz svest o zajedničkom interesu.

Predavač: Olga Vučković Kićanović, stručnjak i predavač u oblasti radnog prava, licencirani  posrednik specijalizovan za radnopravne sporove pri Ministarstvu pravde, savetnik u Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova.

Kotizacija: 8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV)          

12-13. jun 2017.

OBUKA ZA POLAGANJE ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE

Privredna komora Beograda organizuje dvodnevnu obuku za sve zainteresovane, a posebno one koji se spremaju za polaganje ispita i dobijanje sertifikata za službenika za javne nabavke. Obuka će biti organizovana u skladu sa Pravilnikom o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke („Sl. glasnik RS“ br. 77/14) i obuhvatiće sve segmente javnih nabavki neophodne za polaganje ispita za službenika za javne nabavke.

Obuka je namenjena: predstavnicima naručioca, ponuđača, nezaposlenim licima, odnosno svima koji žele da steknu profesionalno zvanje u oblasti javnih nabavki.

Predavači: Мarija Veličković, zamenik direktora Službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki grada Beograda. Јasmina Milenković, pomoćnik sekretara Republičke Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. 

Kotizacija: 10.500 dinara po učesniku (bez PDV-a)

21-23. jun 2017.

MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL 2013 – ALAT ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Microsoft Project Professional predstavlja moćan i popularan softverski alat koji se koristi širom sveta u Upravljanju projektima. Tokom poslednjih 30 godina postao je nezamenljiv u svim industrijskim granama i poslovnim oblastima, od građevinskih i infrastrukturnih projekta, preko javnih, 'državnih', finansijskih pa sve do istraživačkih projekata.

Fokus treninga je na praktičnoj upotrebi softverskog alata, tzv. 'Workshop', a nakon završenog treninga polaznici će biti u mogućnosti da odmah koriste ovaj moćan alat na svom radnom mestu. 21 sat ovog treninga, predstavlja formalni trening iz Upravljanja projektima što ispunjava i uslov za tzv. ‘contact hours’ za sve one kojima su potrebni radi obezbeđenja resertifikacije poslovnih akreditacija.

Predavač: Miroslav Janković, BsEE, MBA, PMP, MCTS       Kotizacja: 36.000 dinara + PDV