Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

NEDELJNI PREGLED DOGAĐAJA

Seminar: FINANSIJSKA ANALIZA - Događaj je završen28. mart 2017.

OTVARANJE ŠALTERA ZA PREDUZETNIKE U GO BARAJEVO

Privredna komora Srbije-Privredna komora Beograda, uz podršku Skupštine Grada i Gradske opštine Barajevo, otvoriće, 9. po redu, Šalter za preduzetnike u opštini Barajevo, u utorak, 28. marta 2017. godine, sa početkom u 14 časova, u prostorijama opštine Barajevo, Svetosavska 2.
Rad šaltera za preduzetništvo u beogradskim opštinama omogućava privrednicima da, u opštini kojoj pripadaju, na  brz i jednostavan način, dobiju informacije potrebne za njihovo poslovanje, štedeći svoje vreme odlaskom u nadležne institucije.
Šalteri za preduzetnike su otvoreni i uspešno rade u gradskim opštinama Obrenovac, Zvezdara, Čukarica, Voždovac, Savski venac, Rakovica, Palilula i Lazarevac.
Funkcionišu kao „one stop shop“ u smislu nefinansijske podrške postojećim preduzetnicima i onima koji nameravaju da otvore svoju firmu.


28. mart 2017.

OKRUGLI STO: SARADNJA NAUKE I PRIVREDE

Imajući u vidu sve veću potrebu za povezivanjem nauke i privrede, Privredna komora Srbije-Privredna komora Beograda organizuje okrugli sto na temu: "Modeli pospešivanja saradnje nauke i privrede".

Cilj sastanka je predstavljanje trenutnih, kao i budućih planova i modela saradnje, kako onih zastupljenih u naučnim institucijama, tako i u privatnom sektoru.
Okrugli sto će biti održan u PKS-Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, u utorak 28. marta 2017. godine, u sali Privrednog Medija Centra (međusprat), sa početkom u 11 časova, prema satnici iz programa.

Pozivamo Vas da uzmete učešće u okruglom stolu i molimo da, najkasnije do 27. marta 2017. godine, potvrdite dolazak na e-mail: biljana.gajic@pks.rs ili na telefon 3619-472.   


7. april–24. jun 2017.

SPECIJALISTIČKA OBUKA: PORESKI SAVETNIK

                                         

PKS-Privredna komora Beograda u saradnji sa Poreskom kancelarijom Tatić organizuje specijalističku obuku čiji je cilj da se obezbedi kvalitetno i efikasno osposobljavanje za rad na praktičnoj primeni poreskih propisa. U toku obuke učesnici će prolaziti kroz intenzivni interaktivni rad, koji će im omogućiti da dobiju obrazovanje iz poreske materije.
Obuka se realizuje kroz 100 časova praktične i teorijske nastave koja pruža mogućnost za dobijanje obrazovanja iz oblasti poreskih propisa i poreske administracije, kao i drugih propisa koji su direktno ili indirektno vezani za poresku materiju. Obuka se realizuje petkom od 16.00 do 19.15 sati i subotom od 9:30 do 14:30.

Predavači: Ministarstvo finansija: Irina Stevanović Gavrović, Ljiljana Petrović, Tanja Đelić i Sonja Nikolić; Agencija za privredne registre: Ružica Stamenković; Poreska kancelarija Tatić d.o.o:  Igor Tatić, mr Momo Kijanović, Ana Borkanović, Đorđe Saveljić, Nikola Jerinić;  Akademski stručnjaci:  prof. dr Hasiba Hrustić

Obuka je namenjena: finansijskim direktorima, knjigovođama, računovođama, poreskim stručnjacima i svima onima koji u svom radu imaju dodir sa porezima i poreskim sistemom kao i onima koji žele da se specijalizuju za zanimanje poreskog savetnika.
Kotizacija: 100.000,00 dinara po učesniku (bez PDV)   


7. april  2017.

OBUKA: OBAVLJANJE POSLOVA REFERENTA ZAŠTITE OD POŽARA - PRAKTIČNA PRIMENA PROPISA U ZAVISNOSTI OD SPECIFIČNOSTI TEHNOLOŠKOG PROCESA FIRME –Obuka je namenjena licima zaduženim za obavljanje poslova zaštite od požara: referenti ZOP,  rukovodioci službe ZOP, lica koja obavljaju poslove ZOP za eksterne firme i predstavnicima menadžmenta, vlasnicima/direktorima firmi koji žele više da saznaju o značaju primena mera zaštite od požara u procesu poslovanja, kao i kvalitetu dokumenata na koje stavljaju potpis i za koje su zakonski odgovorni.

Predavači: Maja Stešević, dipl.građ.inž, stručni saradnik za obavljanje poslova ZOP i dr med. Marija Arandjelović, konsultant za upravljanje hemikalijama
Obuka se izvodi u vidu radionice zasnovane na praktičnom radu na primerima u grupama, u kojima učesnici samostalno uz prisustvo i nadzor mentora rešavaju konkretne probleme za navedene teme. Radionica omogućava osposobljavanje učesnika za profesionalno i efikasno obavljanje poslova zaštite od požara, kao i adekvatnu implementaciju zakonske regulative u cilju povećanja stepena bezbednosti objekta i tehnološkog procesa.
Odgovore na Vaše nedoumice dobićete direktno od vodećih stručnjaka iz ove oblasti uz rešavanje konkretnih primera iz prakse.

Kotizacija:
8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV).      

11. april 2017.

SEMINAR: MOBING - ZAKON, PRAKSA, INTERNO, SUDSKO ARBITRAŽNO REŠAVANJE, ZLOUPOTREBA PRAVA NA ZAŠTITU

Na seminaru, koji će biti održan u Privrednoj komori Beograda, 11. aprila, od 9 do 16 časova, u sali III, polaznici će imati priliku da se upoznaju sa Zakonom i izazovima primene u praksi i osposobe za interno procesuiranje i rešavanje sporova povodom mobinga.
Seminar je namenjen pravnicima u organizaciji, HR sektoru, internim i eksternim posrednicima, licima za podršku, advokatima, preduzetnicima, menadžerima svih nivoa, predstavnicima zaposlenih i sindikata
Teme: Mobing kao pravni, interesni, emocionalni i socijalni spor, vrste, motivi, profil i prepoznavanje mobera i žrtve, predmet mobinga i razgraničavanje od drugih radnih, ljudskih, socijalnih prava, uz primere iz prakse, procesuiranje po Zakonu o sprečavanju zlostavljanja na radu, i dr.
Olga Vučković Kićanović, pravnik, autor komentara Zakona o sprečavanju na radu, licencirani antimobing trener pri EU, iskusan posrednik u sporovima povodom mobinga licenciran od Ministarstva pravde, savetnica u Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova
Kotizacija: 8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV).     


12. april 2017.

SEMINAR: ZAŠTITA PODATAKA KAO SEGMENT KORPORATIVNE BEZBEDNOSTI

Privredna komora Beograda u saradnji sa Srpskom asocijacijom menadžera korporativne bezbednosti i predavačima, doc. dr. Goran Matić, doc. dr Mladen Мilošević  i prof. dr Мilan Мilošević, organizuje 12. aprila 2017. godine seminar: “Zaštita podataka kao segment korporativne bezbednosti”.
Seminar je namenjen: izvršnom menadžmentu, menadžerima i rukovodiocima službi korporativne bezbednosti, rukovodiocima pravnih sektora i službi, odnosno svima koji su na bilokoji način povezaqni sa bezbednosnim poslovima u kompanijama i organizacijama.
Teme:  "Obrada i zaštita podataka u funkciji korporativne bezbednosti" i "Izvori i vrste ugrožavanja bezbednosti informacija".  
Optimalni metodi zaštite podataka u različitim korporativnim okruženjima analiziraće se kroz radionicu na bazi specifične studije slučaja.
Kotizacija:  8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)     


13. maj - 1. jul 2017. 

OBUKA ZA SAMOSTALNOG KNJIGOVOĐU

Usled sve većih i bržih promena u segmentu knjigovodstvenih i poreskih propisa, povećano je i interesovanje za angažovanjem kadrova u ovoj oblasti. Privredna komora Beograda, u cilju osposobljavanja potencijalnih resursa za obavljanje ovih poslova, u saradnji sa ACCOUNT d.o.o organizuje: Obuku za samostalnog knjigovođu od 13. maja do 1. jula 2017. godine,  subotom od 9:00 do 15:30. časova.
Predavanja su orijentisana na praktičan rad u knjigovodstvu. Uz praćenje  realne dokumentacije i uz praktičan rad koji se obavlja na savremenom internet knjigovodstvenom alatu, SAOP miniMAX, polaznici stiču primenjiva znanja, tako da će po završetku obuke lako moći da obavljaju knjigovodstvene poslove u bilo kom privrednom društvu ili agenciji.

Kotizacija po polaznik iznosi 20.000,00 din. + PDV,. Kotizacija uključuje potrebni radni materijal za seminar, skripte, radne zadatke, pristup knjigovodstvenom programu i prateće materijale kao i osveženje u pauzama i uverenje o pohađanju kursa. Prijavljivanje se vrši popunjavanjem linkovane prijave.


18. maj 2017.

TRENING: DEVIZNO POSLOVANJE - DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA NBS

Cilj ovog treninga je detaljno upoznavanje sa postojećim i novim propisima i posebno sa najnovijim Zakonom o deviznom poslovanju. Redovno dostavljanje propisanih izveštaja NBS je obavezno prema Zakonu o deviznom poslovanju.
Namenjen  je svim privrednim društvima i preduzetnicima koji se bave uvozom roba i usluga i onima koji imaju nameru da se bave spoljnom trgovinom.

Teme:

  • Dokumenta koja se dostavljaju  Narodnoj banci Srbije;
  • DI – 1, DI-2, GRU OBRASCI, Popunjavanje – primer;
  • Rokovi  i način evidentiranja kreditnih poslova kod Narodne banke za spoljnotrgovinske poslove koji su započeti pre godinu    dana i nisu plaćeni ili naplaćeni u zakonskom roku;
  • Dostavljanje i popunjavanje P1, P2 i O1 obrasca.

Predavač: Biljana Trifunović, IFA – International Financial Agency. Kotizacija: 10.500,00 dinara po učesniku (bez PDV-a).
    


26. maj 2017

AGILE SERBIA KONFERENCIJA - KAKO DO VRHUNSKIH PERFORMANSI U IT-JU? – BUDITE AGILNI!

Nema dileme da je IT industrija najzdraviji segment srpske privrede. Ako nečim možemo da se pohvalimo, to je broj IT kompanija koje „niču“ svakodnevno i projekti koje dobijamo iz inostranstva. Trudimo se da pratimo trendove kako što se tehnologija tiče, tako i kada je u pitanju vođenje samog procesa razvoja proizvoda (softvera).
Godišnje se održava mnogo meetup-a i drugih edukativnih događaja na ove teme. Kao najveću prednost stručnjaci navode upravo bolju agilnost – brz i adekvatan odgovor na tržišne promene i zahteve klijenata, kao i visok stepen uključenosti razvojnog tima (programera) u proces planiranja i prezentovanja funkcionalnosti softvera. Samim tim, veće je i zadovoljstvo zaposlenih IT stručnjaka.

Najveći događaj Agilne zajednice u Srbiji i regionu je svakako Agile Serbia Konferencija, koja će se ove godine održati 26. maja, u Beogradu. Ovo je druga po redu konferencija, a prva je prošle godine okupila preko 400 interesenata. Ovogodišnja tema je „Agile & Developers“ i događaj će biti završnica svojevrsne serije edukacija o agilnim metodologijama, koja će trajati tokom celog maja i nosi naziv Agile Month. Dakle, u maju očekujte brojne svetske IT eksperte u Beogradu, a ako ste među zainteresovanima – budite agilni, prijavite se na vreme!