Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

NEDELJNI PREGLED DOGAĐAJA

MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA: „CILjEVI ODRŽIVOG RAZVOJA U  III  MILENIJUMU“ - Događaj je završen3. jul 2017.

GRANT KLIMA- KIC ACCELERATORKlima - KIC Accelerator je najveći evropski Cleantech akcelerator za pokretanje poslova u ranoj fazi. Ovaj program namenjen je svima koji planiraju da izgrade svoju poslovnu mrežu na međunarodnom tržištu. Kroz ovaj program učesnicima je omogućena priprema za komunikaciju i ostvarivanje kontakta sa investitorima kao i budućim kupcima.

Poziv je namenjen svima koji imaju ideje vezane za borbu protiv klimatskih promena, bilo da su u pitanju nove tehnologije ili usluge sa visokim potencijalom komercijalne održivosti i uticaja na klimatske promene.

Program Klima- KIC Accelerator dodeljuje grant u vrednosti do 15.000€ koji će podržati aktivnosti učesnika, kao i pokrivanje putnih troškova za obuke i radionice širom Evrope.

Rok za prijavu 3. jul 2017. godine.

Više informacija o Programu Accelerator ovde.