Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAĐAJA

OBUKA ZA SAMOSTALNOG KNjIGOVOĐU - Događaj je završen


5. februar 2018.

KONKURS ZA NAJBOLJU BIZNIS IDEJU U 2018. GODINI

Upravni odbor Fondacije za mlade talente grada Beograda i Savet za zapošljavanje Grada Beograda

objavljuju

KONKURS ZA NAJBOLJU BIZNIS IDEJU U 2018. GODINI

Prijava na Konkurs podnosi se u prostorijama Fondacije (Beograd, Trg Nikole Pašića br. 6) najkasnije do 5. februara 2018. godine do 15:00 časova.
Tekst konkursa i propratnu dokumentaciju možete pogledati/preuzeti ovde:
Tekst konkursaObaveštenje o obradi podataka  Prijavni obrazac

22. januar 2018.

PANEL DISKUSIJA "OBRAZOVANJE U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE"

   

Povodom 26. januara, Međunarodnog dana obrazovanja u oblasti zaštite životne sredine, Geodetska tehnička škola u saradnji sa Privrednom komorom Srbije- Privrednom komorom Beograda organizuje Panel diskusiju na temu „Obrazovanje u oblasti zaštite životne sredine“
Cilj panela je uticaj na razvoj ekološke svesti kod učenika i mladih u beogradskim osnovnim i srednjim školama i upoznavanje sa radom institucija nadležnih za polje zaštite životne sredine.  
Panel diskusija će se održati u Privrednoj komori Srbije-Privrednoj komori Beograda, ulica Kneza Miloša 12, u ponedeljak 22. januara 2018. godine u 13.00 časova, sala VI na VI spratu.

1. februar 2018.

POSLOVNI FORUM SLOVENIJA - SRBIJA


 
   

Privredna komora Srbije organizuje, u saradnji sa Gospodarskom zbornicom Slovenije, Poslovni forum Slovenija – Srbija koji će se održati u Ljubljani na marginama četvrte zajedničke sednice vlada Republike Slovenije i Republike Srbije, uz učešće privrednika obe strane.

Na kraju plenarnog dela Foruma obratiće se premijeri Vlade Republike Slovenije Miro Cerar i Vlade Republike Srbije Ana Brnabić. U radnom delu Foruma biće realizovani B2B susreti privrednika.

Učešće je neophodno potvrditi najkasnije do srede, 24. januara 2018. godine slanjem popunjenog prijavnog lista na e-mail: marko.mandic@pks.rs.
Kontakt: Marko Mandić,tel: 011 4149 479, e-mail: marko.mandic@pks.rs i Dragana Živković, tel: 011 4149 614, e-mail: dragana.zivkovic@pks.rs          slovenačke kompanije   

21. februar 2018.

SAJam ZAPOŠLjAVANjA I PRAKSE u beogradu


 

Nacionalna služba za zapošljavanje – Filijala za grad Beograd u saradnji sa Sekretarijatom za privredu grada Beograda, Savetom za zapošljavanje grada Beograda i PKS-PK Beograda, organizuje Beogradski sajam zapošljavanja i praksi 21. februara 2018. godine u Domu omladine Beograda – Makedonska 22.

Predviđeno trajanje sajma je od 10:00 do 16:00 časova.


26. februar 2018.

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ODOBRAVANJE PROJEKTA ZA IPARD PODSTICAJE ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, raspisalo je prvi Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u nabavku nove opreme, mašina i mehanizacije.
Čitko popunjen i potpisan odnosno overen obrazac zahteva sa propisanom dokumentacijom u skladu sa Pravilnikom za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava i Javnim pozivom dostavlja se u zatvorenoj koverti, sa naznakom imena i prezimena, odnosno naziva, kao i adrese podnosioca zahteva i napomenom: „Ne otvarati – Zahtev za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava”, preporučenom poštom ili lično na adresu Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar Mihajla Pupina 113a, 11070 Novi Beograd.

Zahtev se podnosi u roku od 25. decembra 2017. godine do 26. februara 2018. godine.

Kompletan tekst javnog poziva i pravilnik, možete preuzeti u prilogu.

Pravilnik

Izmene i dopune Pravilnika

26. februar 2018.

IPARD PODSTICAJI ZA NABAVKU NOVOG TRAKTORA

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za agrarna plaćanja objavilo je drugi javni pozivza podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u nabavku novog traktora. Predmet Javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi za nabavku novog traktora sa standardnim delovima, uređajima i opremom za izvođenje poljoprivrednih radova, uključujući pripadajuću traktorsku kabinu.
Podnosilac zahteva po ovom Javnom pozivu može podneti samo jedan zahtev za odobravanje projekta.

Čitko popunjen i potpisan odnosno overen obrazac zahteva sa propisanom dokumentacijom u skladu sa Pravilnikom i Javnim pozivom dostavlja se u zatvorenoj koverti, sa naznakom imena i prezimena, odnosno naziva, kao i adrese podnosioca zahteva i napomenom: „Ne otvarati – Zahtev za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstavau nabavku novog traktora – Drugi javni poziv za Meru 1”, preporučenom poštom ili lično na adresu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar Mihajla Pupina 113a, 11070 Novi Beograd.

Zahtev se podnosi u roku od 4. januara do 26. februara 2018. godine.      

Zahtev


28. februar 2018.

JAVNI POZIV ZA INOVATIVNA REŠENJA U BORBI PROTIV KLIMATSKIH PROMENA

Ministarstvo zaštite životne sredine i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), uz podršku Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF), sprovode projekat „Lokalni razvoj otporan na klimatske promene“. Poziv je namenjen lokalnim samoupravama, privrednim subjektima iz javnog i privatnog sektora, organizacijama civilnog društva, naučno-istraživačkim i akademskim ustanovama koja se bave klimatskim promenama i smanjenjem efekata staklene bašte (GHG).
U okviru projekta „Lokalni razvoj otporan na klimatske promene“ objavljena su dva poziva: Izazov otvorenih podataka i Izazov za inovativna rešenja.
Cilj Izazova otvorenih podataka je da se utvrde nedostaci u praćenju emisija gasova sa efektom staklene bašte (GHG) u lokalnim zajednicama širom Srbije i dobiju predlozi rešenja koje lokalne samouprave mogu da primene kako bi uspostavile kvalitetne i lako dostupne (otvorene) baze podataka o GHG.
Izazov za inovativna rešenja poziva na predlaganje rešenja za smanjenje emisija GHG koje se emituju u procesu pružanja i korišćenja različitih javnih komunalnih usluga, uz istovremeni doprinos društvenom, ekonomskom i ekološkom održivom razvoju.Više o projektu pročitajte na: http://inovacije.klimatskepromene.rs/   

3.  mart 2018.

OBUKA ZA SAMOSTALNOG KNJIGOVOĐU

Usled sve većih i bržih promena u segmentu knjigovodstvenih i poreskih propisa, povećano je i interesovanje za angažovanjem kadrova u ovoj oblasti. Privredna komora Beograda, u cilju osposobljavanja potencijalnih resursa za obavljanje ovih poslova, u saradnji sa ACCOUNT d.o.o organizuje Obuku za samostalnog knjigovođu, od 3. marta 2018. godine, osam subota, od 9 do 15:30 časova.

Predavanja su orijentisana na praktičan rad u knjigovodstvu. Uz praćenje  realne dokumentacije i uz praktičan rad koji se obavlja na savremenom internet knjigovodstvenom alatu, SAOP miniMAX, polaznici stiču primenjiva znanja, tako da će, po završetku obuke, lako moći da obavljaju knjigovodstvene poslove u bilo kom privrednom društvu ili agenciji.

Kotizacija po polazniku iznosi 20.000,00 din+PDV. Kotizacija uključuje potrebni radni materijal za seminar, skripte, radne zadatke, pristup knjigovodstvenom programu i prateće materijale, osveženje u pauzama i uverenje o pohađanju kursa.