Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

NEDELJNI PREGLED DOGAĐAJA

KONSTITUTIVNA SEDNICA SAVETA ZA CITY LOGISTIKU GRADA BEOGRADA - Događaj je završen4. maj 2017.

SEMINAR: ALATI U TEŠKIM PREGOVORIMA SA VELIKIM KUPCIMA

U cilju unapređenja veština pregovaranja u veleprodaji koristeći napredne prodajne alate sa ciljem ostvarenja uspešne prodaje, lojalnosti kupaca i održive konkurentnosti na tržištu, ovaj seminar omogućava polaznicima da saznaju praktične alate za uspešno upravljanje teškim pregovorima sa velik im kupcima.
Naučite kako se adekvatno pripremiti i započeti prodajno pregovaranje; kako identifikovati želje, potrebe i prioritete velikog kupca; kako uticati na kriterijume donošenja odluka pri razmatranju opcija I mnoge druge korisne informacije sve do  uputstva kako uspešno finalizirati prodajne pregovore.

Predavači: Miodrag Kostić, CMC, internacionalno sertifikovani konsultant i  Mr Marko Burazor, višegodišnji poslovni konsultant iz oblasti prodaje, upravljanje klijentima i poslovne komunikacije.
Seminar  je namenjen: izvršnom menadžmentu, zaposlenima komercijale, prodaje, direktorima, vlasnicima firmi, tim liderima, kao i svima koji žele da unaprede veštine pregovaranja sa velikim kupcima.
Kotizacija: 8.400 dinara po učesniku (bez PDV-a)      


9.  maj 2017.

SEMINAR: ODREĐIVANJE MESTA PROMETA USLUGA PREMA NOVOM ČLANU 12. ZAKONA O PDV-U SA PRIMENOM OD 01. 04. 2017. GODINE

Najnovijim izmenama Zakona o PDV-u izvršene su promene, odnosno preciznije uređena rešenja koja se odnose i na određivanje mesta prometa usluga i definisanja pojma poreskog obveznika i lica koje nije poreski obveznik za potrebe utvrđivanja mesta prometa usluga.
Da bi se  primenila opšta načela prema kojima se određuje mesto prometa usluga od 01. aprila 2017. godine,  seminar će omogućiti polaznicima da odrede ko je poreski obveznik za primenu odredbi o mestu prometa usluga u odnosu na obveznika PDV-a; ko je poreski obveznik kada se usluga pruža stranom licu, u odnosu na situaciju kada se usluga pruža domaćem licu; koja su nova pravila za evidentiranje u sistem PDV-a stranih lica koja obavljaju promet dobara i usluga na teritoriji Republike Srbije.
Seminar je namenjen: zaposlenima  u finansijama i knjigovodstvu, preduzetnicima, fizičkim licima koji su u obavezi da utvrde mesto prometa usluge i u zavisnosti od toga izvrše obračun i plaćanje PDV-a.

Predavač: Snežana Matejić   Kotizacija: 8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)    


11. maj 2017.

SEMINAR: UTVRĐIVANJE GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK  GRAĐANA  ZA 2016. GODINU I POPUNJAVANJE PORESKE PRIJAVE OBRAZAC PPDG-2R

Privredna komora Srbije-Privredna komora Beograda, 11. maja 2017. godine, organizuje jednodnevni seminar koji obuhvata teme: Utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak  građana  za 2016. godinu i popunjavanje poreske prijave obrazac PPDG- 2R; Povraćaj više  plaćenog doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2016. godini; Prestanak obaveze plaćanja doprinosa na ugovorene naknade u 2017.
Predavač sa polaznicima  popunjava  poresku  prijavu  PPDG-2R, zahteve i obrasce uz istovremeno detaljno obrazlaganje sadržaja svake pozicije koji je propisan zakonom.

Predavač: Snežana Matejić, poreski savetnik.   Kotizacija: 8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV-a).   


13. maj - 1. jul 2017. 

OBUKA ZA SAMOSTALNOG KNJIGOVOĐU

Usled sve većih i bržih promena u segmentu knjigovodstvenih i poreskih propisa, povećano je i interesovanje za angažovanjem kadrova u ovoj oblasti. Privredna komora Beograda, u cilju osposobljavanja potencijalnih resursa za obavljanje ovih poslova, u saradnji sa ACCOUNT d.o.o organizuje: Obuku za samostalnog knjigovođu od 13. maja do 1. jula 2017. godine,  subotom od 9:00 do 15:30. časova.
Predavanja su orijentisana na praktičan rad u knjigovodstvu. Uz praćenje  realne dokumentacije i uz praktičan rad koji se obavlja na savremenom internet knjigovodstvenom alatu, SAOP miniMAX, polaznici stiču primenjiva znanja, tako da će po završetku obuke lako moći da obavljaju knjigovodstvene poslove u bilo kom privrednom društvu ili agenciji.

Kotizacija po polaznik iznosi 20.000,00 din. + PDV,. Kotizacija uključuje potrebni radni materijal za seminar, skripte, radne zadatke, pristup knjigovodstvenom programu i prateće materijale kao i osveženje u pauzama i uverenje o pohađanju kursa. Prijavljivanje se vrši popunjavanjem linkovane prijave.


18. maj 2017.

TRENING: DEVIZNO POSLOVANJE - DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA NBS

Cilj ovog treninga je detaljno upoznavanje sa postojećim i novim propisima i posebno sa najnovijim Zakonom o deviznom poslovanju. Redovno dostavljanje propisanih izveštaja NBS je obavezno prema Zakonu o deviznom poslovanju.
Namenjen  je svim privrednim društvima i preduzetnicima koji se bave uvozom roba i usluga i onima koji imaju nameru da se bave spoljnom trgovinom.

Teme:

  • Dokumenta koja se dostavljaju  Narodnoj banci Srbije;
  • DI – 1, DI-2, GRU OBRASCI, Popunjavanje – primer;
  • Rokovi  i način evidentiranja kreditnih poslova kod Narodne banke za spoljnotrgovinske poslove koji su započeti pre godinu    dana i nisu plaćeni ili naplaćeni u zakonskom roku;
  • Dostavljanje i popunjavanje P1, P2 i O1 obrasca.

Predavač: Biljana Trifunović, IFA – International Financial Agency. Kotizacija: 10.500,00 dinara po učesniku (bez PDV-a).
    


22-26. maj 2017.

PETODNEVNA OBUKA:  EU PROJEKTI OD A DO Z  - OD RAZVOJA IDEJE, PISANJA PREDLOGA PROJEKTA DO PRIPREME BUDŽETA I JAVNIH NABAVKI 

Ova petodnevna obuka pruža sveobuhvatan pregled mogućnosti finansiranja projekata iz EU fondova i vodi kroz ceo proces razvoja projekta, od ideje, kroz pripremu, kreiranje i pisanje predloga projekta, budžetiranja i pripremu tenderske dokumentacije. Ono što razlikuje ovaj program obuke od drugih jeste razvoj logičke matrice projekta (LFM), koja Vam pomaže da struktuirate i formulišete Vašu projektnu ideju u koncept projekta i priprema tenderske dokumentacije za sprovođenje javnih nabavki po pravilima EU, tačnije po PRAG procedurama.

Cilj programa  je pružanje svih relevantnih informacija o bespovratnim sredstvima i funkcionisanju EU fondova, edukacija polaznika za samostalnu izradu kvalitetnih projektnih aplikacija za EU fondove, pripremu realnog budžeta i planirate trošenje sredstava na EU projektima i pripremu tenderske ponude za javne nabavke.

Predavači: Zoran Krtinić, Marija Spasić Šola, Jelena Kolić i Ratko Bojović - Tim stručnjaka Evropske trening akademije.

Obuka je namenjena: Svima onima koji pripremaju projektne ideje i pišu projekte, onima koji su uključeni u realizaciju projekata finansiranih od strane EU, kao I onima koji žele da se profesionalno profilišu u ovoj oblasti.

Kotizacija: 38.000,00 dinara po učesniku (bez PDV)    


25-27. maj 2017.

"DANI BEOGRADA U MOSKVI 2017. GODINE"Privredna komora Srbije-Privredna komora Beograda, u saradnji sa Gradom Beogradom, Gradom Moskvom i Privrednom komorom Moskve, u okviru kulturno-privredne manifestacije „Dani Beograda u Moskvi 2017. godine“ (25-27. maj 2017.), organizuje poslovni forum i bilateralne susrete srpskih i ruskih privrednika, 25. maja 2017. godine u Moskvi.

Cilj poslovnog foruma jeste uspostavljanje dugoročne i uspešne saradnje privrednika dveju zemalja. Jačanje starih i uspostavljanje novih kontakata srpskih i ruskih predstavnika privrede doprineće razvoju bilateralne privredne saradnje kako grada Beograda i grada Moskve, tako i Republike Srbije i Ruske Federacije.

Članovi privredne delegacije snose troškove avio prevoza i smeštaja. Zainteresovane kompanije biće naknadno obaveštene o preporučenim hotelima i povlašćenim cenama smeštaja.
Rok za dostavljanje popunjenog registracionog formulara je 21. april 2017, na elektronsku poštu natasa.krneta@pks.rs, a sve dodatne informacije dostupne su u Centru za ekonomske odnose s inostranstvom PKS-PK Beograda, 011/ 2642 088, centareoi@pks.rs. 


26. maj 2017

AGILE SERBIA KONFERENCIJA - KAKO DO VRHUNSKIH PERFORMANSI U IT-JU? – BUDITE AGILNI!

Nema dileme da je IT industrija najzdraviji segment srpske privrede. Ako nečim možemo da se pohvalimo, to je broj IT kompanija koje „niču“ svakodnevno i projekti koje dobijamo iz inostranstva. Trudimo se da pratimo trendove kako što se tehnologija tiče, tako i kada je u pitanju vođenje samog procesa razvoja proizvoda (softvera).
Godišnje se održava mnogo meetup-a i drugih edukativnih događaja na ove teme. Kao najveću prednost stručnjaci navode upravo bolju agilnost – brz i adekvatan odgovor na tržišne promene i zahteve klijenata, kao i visok stepen uključenosti razvojnog tima (programera) u proces planiranja i prezentovanja funkcionalnosti softvera. Samim tim, veće je i zadovoljstvo zaposlenih IT stručnjaka.

Najveći događaj Agilne zajednice u Srbiji i regionu je svakako Agile Serbia Konferencija, koja će se ove godine održati 26. maja, u Beogradu. Ovo je druga po redu konferencija, a prva je prošle godine okupila preko 400 interesenata. Ovogodišnja tema je „Agile & Developers“ i događaj će biti završnica svojevrsne serije edukacija o agilnim metodologijama, koja će trajati tokom celog maja i nosi naziv Agile Month. Dakle, u maju očekujte brojne svetske IT eksperte u Beogradu, a ako ste među zainteresovanima – budite agilni, prijavite se na vreme!

31.maj-2.jun 2017.

SAJAM CHINA SMART EXPO 2017.

Ovogodišnja sajamska manifestacija CHINA SMART EXPO, koju svake godine organizuje CECZ Co Ltd, biće  održana u Budimpešti, Mađarska, u periodu od 31.maja do 2.juna 2017.

Na sajamskoj izložbi prisustvovaće oko 200 kompanija iz NR Kine koje će ponuditi svoje proizvode zainteresovanim kompanijama. Ovo je jedinstvena prilika povezivanja poslovanja sa kompanijama iz NR Kine,a zainteresovane kompanije iz Srbije biće u mogućnosti da pronađu adekvatnog partnera za svoj posao.  

Dodatne informacije dostupne su na veb stranici: www.chinasmartexpo.com. Zainteresovani privrednici treba da popune on-lajn prijavu na internet stranici http://www.chinasmartexpo.com/china-smart-expo-2017-registration.php?locale=en