Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA


Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

NEDELJNI PREGLED DOGAĐAJA

Specijalistička obuka: PORESKI SAVETNIK - Događaj je završen1. septembar 2017.

OBJAVLJENI KONKURSI FONDA ZA INOVACINU DELATNOST

Fond za inovacionu delatnost objavio je pozive Programa ranog razvoja i Programa sufinasiranja inovacija

Program ranog razvoja namenjen je privatnim mikro i malim preduzećima koja razvijaju tehnološku inovaciju za kojom postoji potreba na tržištu, i koja imaju potencijal za stvaranje nove intelektualne svojine.  

Sredstva koja Fond dodeljuje u okviru Programa ranog razvoja mogu pokriti najviše 85 odsto ukupno odobrenog budžeta projekta i ukupni iznos finansiranja od strane Fonda ne može biti veći od 80.000 evra za projekte u trajanju do jedne godine. Najmanje 15 odsto ukupno odobrenog budžeta projekta mora da obezbedi podnosilac prijave iz drugih privatnih izvora nezavisno od Fonda.

Program sufinansiranja inovacija namenjen je preduzećima kojima su potrebna znatna finansijska sredstva za realizaciju razvojnog ciklusa tehnoloških inovacija i pokrivanje visokih troškova za prenos istraživanja u komercijalno održiv proizvod. 

Sredstva koja Fond dodeljuje u okviru Programa sufinansiranja inovacija pokriva najviše 70 odsto ukupno odobrenog budžeta projekta za mikro i mala preduzeća, i do 60 odsto za srednja preduzeća. Iznos koji dodeljuje Fond ne može preći 300.000 evra, a projekat u okviru ovog programa može trajati najduže dve godine.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 1. septembar 2017. godine do 15 časova.

Više informacija na web strani www.inovacionifond.rs 


6. septembar 2017.

TAKMIČENJE SLASH 2017

     

Fond za inovacionu delatnost u saradnji sa Ambasadom Finske u Republici Srbiji treću godinu za redom organizuje lokalno Slash takmičenje. Takmičenje je namenjeno svima koji razvijaju originalna i održiva rešenja za goruća pitanja, imaju iskustvo i potencijal za rast, veštine i želju da postignu uspeh, poslovnu ideju koja je privukla interesovanje, ali je i dalje u ranoj fazi razvoja ili je prototip u radnoj fazi.
Ovogodišnja tema takmičenja su
 održive inovacije, u smislu inovativnog rešenja u oblasti održivog razvoja.
Rok za prijavu je 01. septembar 2017. godine.
Više informacija o takmičenju možete pronaći na stranici Fonda za inovacinu delatnost.

8. septembar 2017.

POSLOVNA SARADNJA PREDUZETNIKA BEOGRADA, LENARTA I MARIBORA

Prepoznajući značaj regionalne saradnje i poslovnog povezivanja privrednika Beograda i Maribora, PKS-PK Beograda, u cilju daljeg unapređenja odnosa privrednika naših regiona, organizuje okrugli sto na temu: ''Poslovna saradnja Beograda, Lenarta i Maribora''.

Jačanje ekonomske saradnje, u vidu organizovanja nastupa na sajamskim manifestacijama, privrednim izložbama i drugim promotivnim skupovima, zajedničkog učestvovanja u projektima koji se finansiraju od strane državnih organa i organizacija, organa lokalne samouprave, kao i međunarodnih organizacija, samo su deo aktivnosti koji mogu biti od zajeničkog interesa za preduzetnike Maribora, Lenarta i Beograda.

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na poslovne susrete privrednika Maribora i Beograda koji će biti održani 8. septembra 2017.godine, u PKS-PK Beograda, ul. Kneza Miloša 12, u sali 402 na četvrtom spratu, sa početkom u 12 časova.

Za sve dodatne informacije i prijavu učešća, kontakt osoba je Vanja Pavićević, telefon 011 2641 355 lokal 150 ili putem e-maila: vanja.pavicevic@pks.rs.


12-13. septembar 2017.

OBUKA: "KAKO MERITI ISPLATIVOST ULAGANJA U KUPCE I PROIZVODE"

Isplativost ne znači  isto što i zarada, profit u poslovanju, i ona ima dve strane medalje: i zaradu i brzinu obrta imovine u koju smo investirali.

Dvodnevna obuka: "Kako meriti isplativost ulaganja u kupce i proizvode" biće održana 12. i 13. septembra 2017. godine,  u Privrednoj komori Srbije-Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala III.

Obuka je namenjena top menadžmentu i rukovodiocima profitnih centara, rukovodiocima u prodaji na različitim hijerarhijskim nivoima, key account menadžerima, brend menadžerima i menadžerima prodaje, finansijskim direktorima, finansijskim kontrolorima, planerima, analitičarima, menadžerima i drugim zaposlenima koji žele da nauče kako da mere rezultate poslovnih odluka, svima onima koji se bave raspodelom direktnih i indirektnih troškova u kompaniji, koji su u prilici da odlučuju o saradnji sa prodajnim partnerima, menadžerima i ostalim zaposlenima koji učestvuju u procesu pripreme poslovnog plana.


15. septembar 2017.

SRBIJA, ZEMLJA USPEŠNIH PRIČA

Privredna komora Srbije poziva privrednike i predstavnike kompanija koji već imaju razvijen biznis i uspešno posluju da pošalju priču o svom uspehu i uz podršku PKS promovišu svoju kompaniju, unaprede poslovanje i podstaknu sve one koji razmišljaju da počnu sopstveni posao.
"Uspešna priča" o kompaniji iz ugla vlasnika i menadžera, od izazova na samom početku, razvijanja biznisa, do rezultata i planova za dalje poslovanje, predstavlja podstrek i inspiraciju, poziv na povezivanje i partnerstvo i mogućnost za unapređenje poslovanja.
Prezentacija nečijeg puta do uspeha jeste podsticaj i drugim kompanijama i preduzetnicima da prepoznaju sopstvene mogućnosti i primene iskustvo dobre prakse. Najuspešnije kompanije, pojedince i proizvode promovisaćemo koristeći sve raspoložive kanale komunikacije.
Pozivamo privrednike da se povežu, iskoriste podršku PKS i unaprede poslovanje.
Priče u pisanoj ili video formi dostavljaju se mejlom na: uspesneprice@pks.rs
Kontakt telefon: 011 33 00 905.

21. septembar 2017.

TRENING: DEVIZNO POSLOVANJE - DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA NBS

Cilj ovog treninga je detaljno upoznavanje sa postojećim i novim propisima i posebno sa najnovijim Zakonom o deviznom poslovanju. Redovno dostavljanje propisanih izveštaja NBS je obavezno prema Zakonu o deviznom poslovanju.

Namenjen  je svim privrednim subjektima, privrednim društvima i preduzetnicima koji se bave uvozom roba i usluga i onima koji imaju nameru da se bave spoljnom trgovinom.

Teme:

 • Dokumenta koja se dostavljaju Narodnoj banci Srbije
 • DI – 1, DI-2, GRU OBRASCI, Popunjavanje – primer
 • Rokovi i način evidentiranja kreditnih poslova kod Narodne banke za spoljnotrgovinske poslove koji su započeti pre godinu dana i nisu plaćeni ili naplaćeni u zakonskom roku
 • Dostavljanje i popunjavanje P1, P2 i O1 obrasca

Predavač: Biljana Trifunović, IFA – International Financial Agency.      
Kotizacija: 10.500,00 dinara po učesniku (bez PDV-a).


21. septembar 2017.

SEMINAR: "BEZBEDNO UPRAVLJANJE MOBILNIM UREĐAJIMA I WIFI MREŽAMA U KOMPANIJI"

Na seminaru "Bezbedno upravljanje mobilnim uređajima i wifi mrežama u kompaniji", koji će biti održan 21. septembra 2017. godine, u Privrednoj komori Srbije-Privrednoj komori Beograda, fokus je na temama:

 • Bezbednost mobilnih uređaja
 • Bezbednost podataka i aplikacija
 • Koncept BYOD
 • Bezbednost bežičnih mreža i vrste napada
 • Digitalna forenzika mobilnih uređaja

Polaznici će imati priliku da savladaju osnovne koncepte bezbednosti mobilnih uređaja i bežičnih mreža, da se upoznaju sa vrstama napada na mobilne uređaje i bežične mreže, ovladaju tenikama odbrane mobilnih uređaja i bežičnih mreža, da nauče kako delovati preventivno protiv napada na mobilne uređaje i bežične mreže i šta raditi ako dođe do ugrožavanja mobilnih uređaja (Incident Response i Digitalna forenzika). 


23. septembar 2017.

KURS ZA SAMOSTALNOG KNJIGOVOĐU

Kurs za samostalnog knjigovođu uz sticanje praktičnih znanja i rad na računaru u knjigovodstvenom programu, počinje 23. septembra, subotom, od 9 do 15 časova, u Privrednoj komori Srbije-Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12.

Cilj seminara je da se polaznici upoznaju sa svim aspektima rada u knjigovodstvu, da ovladaju tehnikama knjiženja,  obračuna  i sastavljanja finansijskih izveštaja i da tačno znaju šta treba da rade, pri svakom koraku, od prijema dokumentacije do izrade finansijskih izveštaja.

Nakon završenog kursa polaznici, pored Sertifikata o uspešno obavljenoj obuci, stiču i potrebno  praktično  znanje i veštine da: 

 • formiraju knjigovodstvenu dokumentaciju, kontiraju i knjiže knjigovodstvene promene većine mikro i  malih privrednih društava i preduzetnika (dvojno knjigovodstvo),
 • razumeju  i primenjuju  osnovne poreske i finansijske propise,
 • izrade i podnesu poreske  prijave za isplatu zarada i drugih ličnih primanja, kao  i PDV prijave,
 • vrše kontrolu zaključnog lista i samostalno (na osnovu zaključnog lista virtuelne kompanije posebno za svakog polaznika), obračunaju porez na dobit, pripreme i podnesu poresku prijavu za porez na dobit, sastave finansijske izveštaje i popune originalne obrasce  finansijskih  izveštaja.

25. septembar 2017.

OBUKA: "EU PROJEKTI OD A DO Z"


Petodnevna obuka pruža sveobuhvatan pregled mogućnosti finansiranja projekata iz EU fondova i vodi kroz ceo proces razvoja projekta, od ideje, kroz pripremu, kreiranje i pisanje predloga projekta, budžetiranja i pripremu tenderske dokumentacije. Ono što razlikuje ovaj program obuke od drugih jeste razvoj logičke matrice projekta (LFM), koja pomaže da struktuirate i formulišete vašu projektnu ideju u koncept projekta i priprema tenderske dokumentacije za sprovođenje javnih nabavki po pravilima EU, tačnije po PRAG procedurama.

Tim stručnjaka Evropske trening akademije EUTA će, zahvaljujući dugogodišnjem praktičnom iskustvu na razvoju projekata finansiranih iz EU programa kao što su Horizon 2020, IPA, IPA CBC, Tempus, FP7, Eureka, Erasmus plus, pružiti metodologiju za efikasno korišćenje dostupnih finansijskih izvora.

Obuka će biti održana od 25. do 29. septembra 2017. godine, u Privrednoj komori Srbije-Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12.       

11. novembar 2017.

SEMINAR: MEĐUNARODNA CESIJA, ASIGNACIJA I PRENOS POTRAŽIVANJA

Na seminaru koji je namenjen privrednim društvima i preduzetnicima koji se bave uvozom roba i usluga i onima koji imaju nameru da se bave spoljnom trgovinom, predavač Biljana Trifunović  govoriće o sledećim temama:

 • Asignacija i Cesija
 • Faktoring poslovi
 • Prenos potraživanja i preuzimanje dugovanja između nerezidenata
 • Kompenzacioni poslovi sa inostranstvom
 • Međunarodno prebijanje dugovanja i potraživanja po obavljenom spoljnotrgovinskom poslu – vrste i postupak sprovođenja;
 • Uslovi za prebijanje dugovanja i potraživanja po osnovu kreditnih posao sa inostranstvom u devizama

 

14. decembar 2017.

SEMINAR: AKTIVNO OPLEMENJIVANJE I REEKSPORTNA DORADA - KAKO DA UVEZETE REPROMATERIJAL I OSTVARITE PRAVO DA NE PLATITE CARINU I PDV 

Seminar je namenjen proizvodnim preduzećima, posrednicima pri uvozu i izvozu, špediterima i ostalim zainteresovanima. Uz veliki broj korisnih podataka vezanih za ovu temu, na seminaru ćete saznati: koji su dozvoljeni postupci aktivnog oplemenjivanja, osnovne  elemente ugovora o aktivnom oplemenjivanju, normativ utroška materijala, specifikaciju robe za carinske potrebe, podnišenje i popunjavanje zahteva za odobrenje postupka aktivnog oplemenjivanja, vođenje evidencija, stavljanje robe u postupak AO, određivanje carinskog duga, ekvivalentna roba, reeksportna dorada idr.

Predavač: Biljana Trifunović, direktor, “IFA – International Financial Agency