Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJANEDELJNI PREGLED DOGAĐAJA

Okrugli sto na temu: NADZOR U OBLASTI ZAŠTITE POTROŠAČA - Događaj je završen10-14. decembar 2018.

SEMINAR: EU PROJEKTI OD A DO Z - OD RAZVOJA IDEJE, PISANJA PREDLOGA PROJEKTA, DO PRIPREME BUDŽETA I JAVNIH NABAVKI


Petodnevna obuka pruža sveobuhvatan pregled mogućnosti finansiranja projekata iz EU fondova i vodi vas kroz ceo proces razvoja projekta, od ideje, kroz pripremu, kreiranje i pisanje predloga projekta do budžetiranja i pripremu tenderske dokumentacije. Ono što razlikuje ovaj program obuke od drugih jeste razvoj logičke matrice projekta (LFM), koja vam pomaže da struktuirate i formulišete  projektnu ideju u koncept projekta i priprema tenderske dokumentacije za sprovođenje javnih nabavki po pravilima EU, tačnije po PRAG procedurama.

Seminar će biti održan u Privrednoj komori Srbije-Privrednoj komori Beograda, od 10. do 14. decembra 2018. godine, od 9 do 15:30 sati.

Kotizacija: 38.000,00 dinara po učesniku (bez PDV).

Obuka je namenjena: onima koji pripremaju projektne ideje i pišu projekte, koji su uključeni u realizaciju projekata finansiranih od strane EU, kao i onima koji žele da se profesionalno profilišu u ovoj oblasti. 

Dodatne informacije: Centar za edukaciju Privredne komore Srbije, tel. (+381 11) 3300 949, 3300 946, e-mail: edukacija@pks.rs      


12. decembar 2018.

NOVI PROPISI U OBLASTI TURIZMA SA ASPEKTA INSPEKCIJSKOG NADZORA

PKS-Privredna komora Beograda organizuje sastanak beogradskih privrednika sa gospođom Verom Božić Trefalt, pomoćnikom ministra i načelnikom turističke inspekcije, koja će sa saradnicima predstaviti "Nove propise u oblasti turizma sa aspekta inspekcijskog nadzora".

Sastanak će biti održan u sredu, 12. decembra 2018. godine, sa početkom u 11 časova, u PKS- Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala 402 na četvrtom spratu.

Kako je u kontaktima sa privrednicima iz oblasti turizma, identifikovana potreba dodatnog informisanja članova o obavezama koje proističu u primeni novih propisa sa aspekta turističke inspekcije, to je i prilika za predstavnike hotela, restorana, turističkih agencija, hostela i dr. da učestvuju u radu i budu pravilno informisani.

Imajući u vidu kompleksnost propisa, kao i negativne posledice neadekvatne primene tih propisa u praksi, kako sa aspekta pružaoca tako i korisnika usluga, pozivamo vas da svoja pitanja u vezi inspekcijskog nadzora uputite na elektronsku adresu: sanja.jakovljevic@pks.rs  do 6. decembra 2018. godine.

Za potvrdu dolaska usled ograničenog broja mesta u sali, kontakt osoba je dr Sanja Jakovlјević, telefon 2645-288, mobilni telefon 064 876 0085, elektronska adresa: sanja.jakovljevic@pks.rs.  

12. decembar 2018.

ČETVRTA SEDNICA PARALMENTA PRIVREDNIKA PKS-PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA

 

Četvrta sednica Paralmenta privrednika PKS-Privredne komore Beograda biće održana u sredu, 12. decembra 2018. godine, u 14:00 časova, u PKS-Privrednoj komori Beograda Beograda, Kneza Miloša 12, sala na 6.spratu.

Dnevni red:

 1. Verifikovanje mandata novoizabranih članova
 2. Usvajanje zapisnika sa 3. sednice parlamenta privrednika
 3. Donošenje odluke o imenovanju komisije za nagrade
 4. Aktuelna privredna kretanja na teritoriji Grada Beograda
 5. Program rada za 2019. godinu i izveštaj o pokrenutim i realizovanim lokalnim inicijativama
 6. Izveštaj o pokrenutim i realizovanim zakonodavnim inicijativama
 7. Stručne teme:
 •       Drvo – kao strateška sirovina u funkciji razvoja drvoprerađivačke industrije sa aspekta dodate vrednosti, drvna masa   kao energent i model upravljanja šumskim resursima 
 •       Novi modeli visokoškolskog obrazovanja – povoljnosti za zaposlene i poslodavce (projekat pt&sche)
 •       Prezentacija projekta  ’’Smart factory hub’’

12. decembar 2018.

DRUGA SEDNICA SAVETA ZA CITY LOGISTIKU GRADA BEOGRADA

Druga sednica Saveta za city logistiku Grada Beograda biće održana u sredu, 12. decembra 2018. godine, 14:00 časova, u PKS - Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12.

Na sednici će biti razmatrani rezultati dosadašnjeg rada Saveta, teme radnih grupa po stubovima Akcionog plana Saveta, usvajanje predloga Programa rada Saveta sa city logistiku grada Beograda za 2019. godinu i aktivnosti na razvoju informacione platforme Saveta.

Dodatne informacije: Sektor usluga PKS-Privredne komore Beograda, Vladimir Vuksanović tel. (+381 11) 2641 083, e-mail: vladimir.vuksanovic@pks.rs


17. decembar 2018.

PREZENTACIJA NAJVEĆE SVETSKE LUKE NINGBO

Prezentacija najveće svetske luke Ningbo (NR Kina, Provincija Džeđang) i sajma potrošačke robe koji se svake godine održava početkom juna meseca biće održani u ponedeljak, 17. decembra 2018. godine  u 14 sati, PKS-Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala 402, IV sprat.

Zahvalјujući Vladi Grada Ningboa, Republika Srbija poseduje izložbeni pavilјon od oko 800 m2, gde je tokom cele godine moguća promocija proizvoda srpske privrede pod izuzetno povolјnim uslovima. Poslovne mogućnosti koje su na raspolaganju srpskim privrednicima biće jedna od tema dana.
PKS-Privredna komora Beograda planira da sledeće godine organizuje zajednički nastup srpske privrede na Sajmu u Ningbou. Na skupu će biti predstavljene pogodnosti i povlašćeni uslovi učešća na sajmu, koje je ponudila Vlada Grada Ningboa.

Za dodatne informacije i prijavu učešća možete se obratiti Jeleni Marković, tel. (+381 11) 3629 116, 063 241 982, e-mail: jelena.markovic@pks.rs    18. decembar 2018.

PROCENA RIZIKA I PRIMENA ZAKONA O SPREČAVANjU PRANjA NOVCA I FINANSIRANjA TERORIZMA U OBLASTI MENjAČKIH POSLOVA


U saradnji sa Ministarstvom finansija Republike Srbije - Upravom za sprečavanje pranja novca i Poreskom upravom  i Udruženjem menjača Srbije, u PKS-Privrednoj komori Beograda biće održana infosesija na temu: "Procena rizika i primena Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma u oblasti menjačkih poslova" u utorak, 18.decembra 2018. godine, Kneza Miloša 12, sala 402 na IV spratu, sa početkom u 11 časova. 

Jedna od ključnih preporuka Radne grupe FATF za usklađivanje i unapređenje stanja u Republici Srbiji  u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma jeste i ažurirana procena rizika. Nove procene rizika usvojene su na Vladi Republike Srbije 31.5.2018. godine, a Akcioni plan za sprovođenje aktivnosti iz procene rizika 11.7.2018. godine i objavljen je u Službenom glasniku broj 55/2018. Obaveza Republike Srbije je da sve obveznike pojedinačno upozna sa konkretnim rezultatima i da o tome obavesti međunarodnu zajednicu.

Imajući u vidu da je menjački sektor prema novoj proceni rizika svrstan u  kategoriju srednje visokog rizika,  infosesija ima za cilj podizanje svesti o značaju procene rizika i edukaciju obveznika u oblasti primene zakona, posebno u delu koji se odnosi na prijavu sumnjivih aktivnosti.

Infosesija će obuhvatiti sledeće teme:

 • Procena rizika države –Jelena Pantelić, specijalni savetnik Uprave za sprečavanje pranja novca i nacionalni koordinator procene rizika
 • Procena rizika kod menjačkog sektora – predstavnik Poreske uprave, Sektor za   kontrolu    menjačkih poslova,
 • Prijava gotovinskih i sumnjivih transakcija, položaj Uprave za sprečavanje pranja novca – Danijela Maletić, pomoćnik direktora  Uprave za sprečavanje pranja novca

Prijava učešća i dodatne informacije: telefon: 011/2641-578; e-mail adresa: vera.dostanic@pks.rs      


31. decembar 2018.

SRBIJA, ZEMLJA USPEŠNIH PRIČA

Učestvujte u kampanji PKS u 2018. Pošaljite nam svoju priču.
Ukoliko ste već uspešan preduzetnik ili imate kompaniju i razvijen biznis, ispričajte nam o svom uspehu.
Dužina teksta sa visokokvalitetnim fotografijama trebalo bi da bude do 2.500 karaktera (jedna i po stranica A4 formata).
Možete nam poslati i video priču (format MP4, AVI, dužina do 1 minuta)
Potrudićemo se da Vaša priča bude što vidljivija i ispričana na najbolji način.  
Priče u pisanoj ili video formi možete slati mejlom na: uspesneprice@pks.rs

Kontakt telefon: 011 33 00 905.