Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAĐAJA

OBUKA ZA POLAGANjE ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE - Događaj je završen18. oktobar 2018.

OKRUGLI STO: RECIKLAŽA I UPRAVLJANJE TEKSTILNIM OTPADOM

PKS – Privredna Komora Beograda poziva Vas na okrugli sto na temu "Reciklaža i upravljanje tekstilnim otpadom".

Cilj okruglog stola je da na najbolji mogući načih predoči sve potencijale tekstilnog otpada, buduće planove nadležnih institucija, kao i da na jednom mestu okupi sve značajne aktere koji se bave ovom tematikom. Događaj će ujedno doprineti da privreda u otvorenom dijalogu sa nadležnim institucijama na što efikasniji način razmeni iskustva, znanja i informacije koji se tiču upravljanja i reciklaže tekstilnog otpada.

Učesnici okruglog stola:

  • Filip Abramović, pomoćnik ministra, Ministarstvo za zaštitu životne sredine;
  • Filip Radović, direktor, Agencija za zaštitu životne sredine;             
  • Ivana Vilotijević, v.d. sekretar, Sekretarijat za zaštitu životne sredine Grada Beograda;
  • Mihajlo Janjić, direktor deponovanja i reciklaže komunalnog otpada, JKP „Gradska čistoća“.
  • Siniša Mitrović, rukovodilac Službe za cirkularnu ekonomiju, Privredna komora Srbije.

Okrugli sto će biti održan u Privrednoj komori Srbije- Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, u četvrtak 18. oktobra 2018. godine, u 12.00 časova, sala 402 , na 4. spratu.

Rok za prijavu 17. oktobar 2018. godine.

Za sve dodatne informacije i prijavu učešća možete se obratiti na e-email: jelena.plavanski@pks.rs ili telefon: 2643 774.  


23. oktobar 2018.

SEMINAR: PRAĆENJE ZADOVOLJSTVA KORISNIKA KROZ POSTUPANJE SA PRIGOVORIMA-ISO 10002:2004 I ZAKONSKA REGULATIVA-

Ovaj međunarodni standard pruža uputstvo za projektovanje i primenu efektivnog i efikasnog procesa za postupanje sa prigovorima za sve vrste komercijalnih ili nekomercijalnih aktivnosti. Namenjen je organizacijama i njihovim korisnicima, podnosiocima prigovora i drugim zainteresovanim stranama. Informacije dobijene kroz proces za postupanje sa prigovorima mogu dovesti do poboljšanja proizvoda/usluga i procesa i, tamo gde se sa prigovorima ispravno postupa, mogu popraviti ugled organizacije bez obzira na veličinu, lokaciju i sektor. Na globalnom tržištu, vrednost međunarodnog standarda postaje sve očiglednija pošto on obezbeđuje poverenje u doslednu obradu prigovora. Efektivan i efikasan proces postupanja sa prigovorima odražava potrebe i organizacija koje isporučuju proizvode i onih koji su primaoci tih proizvoda.

Seminar će biti održan u utorak, 23. oktobra 2018. godine, u PKS-Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, od 10 do 15:15 časova.

Kotizacija
: 8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)

Dodatne informacije: Centar za edukaciju Privredne komore Srbije, tel. (+381 11) 3300 949, 3300 946, e-mail: edukacija@pks.rs     


24-25. oktobar 2018.

OBUKA: CELOVIT PRISTUP USPEŠNOM RUKOVOĐENJU: PRAVNI, EMOCIONALNI I SOCIJALNI OKVIR


Dvodnevna obuka "Celovit pristup uspešnom rukovođenju: pravni, emocionalni i socijalni okvir" koja će biti održana 24. i 25. oktobra, u Privrednoj komori Srbije, Resavska 15, namenjena rukovodiocima svih nivoa rukovođenja i odlučivanja, HR sektoru, preduzetnicima, vlasnicima malih i srednjih preduzeća, karijernom razvoju pojedinca, tima i korporacije.

Kotizacija: 15.000,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)

Dodatne informacije: Centar za edukaciju Privredne komore Srbije, tel. (+381 11) 3300 949, 3300 946, e-mail: edukacija@pks.rs
                      

25. oktobar - 22. novembar 2018.

SEMINAR: POREZ NA DODATU VREDNOST – PRAKTIČNA PRIMENA ZAKONA O PDV


U cilju osposobljavanja novih poreskih stručnjaka za potrebe obračunavanja i plaćanja PDV, Privredna komora Srbije, na zahtev privrede, organizuje seminar "Porez na dodatu vrednost – praktična primena Zakona o PDV", koji će biti održan u PKS-Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, svakog četvrtka, od 25. oktobra do 22. novembra 2018. godine, od 10 do 15:30.

Od 1. avgusta 2018. godine uveden je nov način vođenja PDV evidencija, sačinjavanja pregleda obračuna (Obrazac PO PDV) i podnošenja PDV prijave (Obrazac PP PDV).
Usled obaveze iskazivanja mnogo većeg broja podataka prilikom vođenja evidencija, sačinjavanja pregleda obračuna i podnošenja PP PDV prijave, potrebe kako za zapošljavanjem novih poreskih stručnjaka, tako i uključivanjem već zaposlenih na poslovima PDV je u ovom trenutku velika. 

Kotizacija
35.000,00 dinara po učesniku.

Dodatne informacije: Centar za edukaciju Privredne komore Srbije, tel. (+381 11) 3300 949, 3300 946, e-mail: edukacija@pks.rs    

31. decembar 2018.

SRBIJA, ZEMLJA USPEŠNIH PRIČA

Učestvujte u kampanji PKS u 2018. Pošaljite nam svoju priču.
Ukoliko ste već uspešan preduzetnik ili imate kompaniju i razvijen biznis, ispričajte nam o svom uspehu.
Dužina teksta sa visokokvalitetnim fotografijama trebalo bi da bude do 2.500 karaktera (jedna i po stranica A4 formata).
Možete nam poslati i video priču (format MP4, AVI, dužina do 1 minuta)
Potrudićemo se da Vaša priča bude što vidljivija i ispričana na najbolji način.  
Priče u pisanoj ili video formi možete slati mejlom na: uspesneprice@pks.rs

Kontakt telefon: 011 33 00 905.