Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Transfer tehnologija i ekologija
Aktuelno
Razvoj MSP i preduzetništva
Aktuelno, Aktivnosti
Poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ekonomska politika, prestrukturiranje i razvoj
Aktuelno
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

NEDELJNI PREGLED DOGAĐAJA

Stručni skup: „Reinženjering poslovnih procesa – primeri iz prakse“ - Događaj je završen22-23. decembar 2014.

OBUKA - PISANJE PROJEKATA ZA KONKURSE EU FONDOVA SA FOKUSOM NA NOVI EU PROGRAM HORIZON 2020 

Tokom dvodnevne obuke predavači će biti fokusirani na konkretne projektne ideje učesnika za otvorene konkurse i nove EU programe 2014.-2020., sa fokusom na najveći program HORIZON 2020, čiji je budžet preko 70 milijardi eura. Cilj obuke je da unapredi i produbi sposobnosti i veštine za razvoj i pisanje projekata zadovoljavajući najviše standarde kvaliteta u pisanju EU projekata. Inovativna metodologija obuke zasniva se na kombinaciji teorije i praktičnog rada na projektnim inicijativama. Stoga, ukoliko želite da pokrenete svoj EU projekat ili ste već započeli rad na projektu pomoći ćemo Vam da ga usavršite u skladu sa postavljenim kriterijumima za ocenjivanje. Obuka će se održati na srpskom i engleskom jeziku.


22. decembar 2014.

STRUČNI SKUP O PRAVNOJ ZAŠTITI I OSIGURANJU OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI

Udruženje industrije - Grupacija za medicinsku opremu Privredne komore Beograda organizuje stručni skup na temu: "Pravna zaštita lekara od rizika i neželjenih posledica  u medicini".

Cilj skupa je prezentovanje novih principa odgovornosti u medicini kroz princip prava u oblasti medicinskih usluga, primene metoda, adekvatne opreme, servisiranja i implementaciji standarda.
Skup će biti održan u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, u ponedeljak 22. decembra 2014. godine, u 11.00 časova, sala IVa. 

Za sve dodatne informacije i prijavu učešća kontakt osoba Milica Drinjaković,  milicad@kombeg.org.rs  tel. 2643 199


22. decembar 2014.

STRUČNI SKUP: ZAKON O PRIVREMENOM UREĐIVANJU OSNOVICA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA, ODNOSNO ZARADA I DRUGIH STALNIH PRIMANJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

Privredna komora Beograda, organizuje jednodnevni stručni skup na temu "Zakon o privremenom uređivanju  osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava", u  ponedeljak, 22. decembra 2014. godine, sa početkom u 10:00 časova, Kneza Miloša 12, sala VI na šestom spratu.

Prijavljivanje se vrši popunjavanjem on-line prijave, a rok za prijavu i uplatu je 19. decembar 2014. godine.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije: Ljubica Matić - Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta, tel: 011-3619-472, e-mail: ljubica@kombeg.org.rs


24-26. decembar 2014.

TRENING:  KREIRANJE EXCEL DASHBOARD-A

U Privrednoj komori Beograda u periodu od 24. do 26. decembra 2014. godine (sala III na trećem spratu) biće realizovan trodnevni trening: Kreiranje Excel dashboard-a

Kotizacija po polazniku, za aktivne članove Privredne komore Beograda, iznosi 17.000,00 din. + PDV, za ostale učesnike iznosi 25.000,00 din. + PDV.  
Rok za prijavu i uplatu: 22. decembar  2014. godine.

Za sve dodatne informacije obratite se Centru za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta - Jelena Radić (tel: 011-3619-472, e-mail: jelenar@kombeg.org.rs) ili Info centru - Aleksandar Matić (tel: 011-3625-143, e-mail: matica@kombeg.org.rs).    


24. decembar 2014.

SEMINAR: "TURISTIČKO PREDUZETNIŠTVO"

Udruženje ugostiteljstva i turizma, Zajednica opštih udruženja preduzetnika,  u saradnji sa Udruženjem  Mladi za turizam, 5. decembra 2014. godine, organizuju seminar pod nazivom "Turističko preduzetništvo". Cilj seminara je da upozna mlade, buduće turističke radnike s primerima dobre prakse u turizmu, sa određenim temama koje su značajne za poboljšanje turizma Srbije, kao i mogućnostima da se sami uključe i daju svoj doprinos razvoju turizma. Seminar je podeljen u tri tematske celine koje ukazuju na  ulogu i značaj preduzetništva u razvoju turizma.
Seminar će biti realizovan u okviru tri termina: 5, 12, i 24. decembra, sa početkom u 18,00 časova, u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, u sali VI.  

Za detaljnije informacije kontakt telefon je 2641 355, lokal 146, e-mail: dejanz@kombeg.org.rs


25. decembar 2014.

ELEKTRONSKO ARHIVIRANJE I ELEKTRONSKE ARHIVE


Sastanak stručne radne grupe za uvođenje Elektronskog arhiviranja i elektronskih arhiva biće održan u četvrtak, 25. decembra 2014. godine, sa početkom u 13.00 časova u sali IVa na IV spratu, Privredna komora Beograd, Kneza Miloša 12.
Pozivamo Vas da učestvujete u radu Stručne radne grupe, a za dodatne informacije i potvrdu dolaska kontakt osoba, Vesna Muhić, broj telefona: 2645-333, faks: 3618-003, ili e-mail: vmuhic@kombeg.org.rs.


26. decembar 2014.

SEDNICA GRUPACIJE IZ DELATNOSTI POSREDOVANJA U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI

Udruženje trgovine Privredne komore Beograda organizuje III sednicu Odbora Grupacije iz delatnosti posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti, u petak, 26. decembra 2014. godine, u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sa početkom u 12 časova, u sali IV-b.
Dnevni red: 1. Predlog Plana rada za 2015. godinu, 2. Polaganje stručnog ispita za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti - informacije i iskustva u vezi sa prvim rezultatima polaganja ispita, 3. Tekuća pitanja.

Za dodatne informacije i potvrdu dolaska možete kontaktirati Udruženje trgovine na telefon: 011/2642-778, e-mail: danijela@kombeg.org.rs, kontakt osoba je Danijela Sofronijević.


31. januar 2015.

RASPISAN KONKURS ZA PODSTICAJNA SREDSTVA ZA RECIKLERE - ROK ZA PRIJAVU 31. JANUAR 2015. GODINE

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije raspisalo je konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za 2014. za reciklere i proizvođače kesa.

Na konkurs se mogu prijaviti operateri postrojenja za ponovnu upotrebu i iskorišćavanje otpada kao sekundarne sirovine ili za dobijanje energije, kao i proizvođači kesa "tregerica" za višestruku upotrebu debljine veće od 20 mikrona.
Podsticajna sredstva po ovom javnom konkursu biće dodeljena korisnicima sredstava u skladu sa iznosom koji za ove namene bude opredeljen Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu.

Prijave za konkurs primaju se do 31. januara 2015. godine.
Tekst konkursa i sve potrebne informacije možete preuzeti na interenet stranici Ministarstvа http://www.eko.minpolj.gov.rs/wp-content/uploads/konkursi/Konkurs_Pod_sredstva.pdf