Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

NEDELJNI PREGLED DOGAĐAJA

Stručni skup: „Reinženjering poslovnih procesa – primeri iz prakse“ - Događaj je završen28. jun 2016.

SEMINAR: PODIZANJE NIVOA SVESTI O INFORMACIONOJ BEZBEDNOSTI

U cilju upoznavanja članova  i šire stručne javnosti o novinama u oblasti informacione bezbednosti, Privredna komora Beograda organizuje seminar: "Podizanje nivoa svesti o informacionoj bezbednosti".
Seminar će biti realizovan u utorak, 28. juna 2016. godine, u Privrednoj  komori  Beograda, sala na međuspratu, sa početkom u 9:45 časova, prema satnici programa.

Predavač: doc dr Igor Franc. Predaje na osnovnim i master studijama sa fokusom na bezbednost informacionih sistema i digitalnu forenziku. Objavio je preko 20 naučnih radova primarno u oblasti IT bezbednosti i digitalne forenzike, osnivač  firme Secit Security i jedan od osnivača E- Sigurnost čiji je glavni cilj podizanje nivoa informacione bezbednosti u RS.
Seminar je namenjen svim licima koja u svom poslu na bilo koji način koriste računar, od šalterskih radnika, kancelarijskog osoblja do menadžera i vlasnika malih i srednjih kompanija.
Kotizacija po polazniku, za aktivne članove Privredne komore Beograda, iznosi 2.000,00 din. + PDV, za ostale učesnike iznosi 2.500,00 din. + PDV.
Rok za prijavu i uplatu je  petak, 24. jun 2016. godine. Za dodatne informacije obratite se Centru za edukaciju, tel: 011-3619-472.     


29. jun 2016.

DAN DUNAVA 2016.

U četrnaest zemalja kroz koje prostiče reka Dunav 29. juna 2016. godine biće obeležen Dan Dunava.Dan Dunava je integralni deo saradnje podunavskih zemalja, a obeležava se u zemljama potpisnicima Međunarodne konvencije o zaštiti Dunava. Cilj obeležavanja Dana Dunava je podizanje svesti za očuvanje reke Dunav kod što većeg broja pojedinaca, kao i apelovanje na racionalno korišćenje vodnih resursa. Inicijator obeležavanja Dana Dunava je Međunarodna komisija za zaštitu reke Dunav.
Ove godine u Srbiji će Dan Dunava biti obeležen brojnim manifestacijama. Na Zemunskom keju posetioci će moći da posete šest punktova na kojima će biti emitovani animirani filmovi, upriličene ekološke igre i različiti zanimljivi performansi. Mladi istraživači Srbije organizuju takmičenje „Dunavski umetnik“ u okviru koga tokom jednodnevnog izleta deca treba da od materijala koji pronađu pored reke (drvo, trska, blato, đubre i drugo) naprave umetnički rad.
Na Velikom ratnom ostrvu biće organizovan 9ti Dunavski eko kamp u kom studenti mogu steći nova znanja u oblasti zaštite voda i i zaštite prirode. Studenti će posetiti postrojenje za prečišćavanje voda i Botaničku baštu.

30. jun 2016.

NETWORKING PRIVREDNOG I EDUKATIVNOG SEKTORA - N@PRED 

U saradnji  Privredne  komore  Beograda i Naučno-istraživačkogi  centra - NICEF, Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u toku je predstavljanje i promocija posebne platforme N@PRED - Networking Privrednog i Edukativnog Sektora, razvijene okviru javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava raspisanog od strane Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (SIPRU) Vlade Republike Srbije pod nazivom „Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih“.Platforma je predstavljena na sajmu preduzetništva  26.05.2016. u Domu sindikata u okviru konferencije "Preduzetništvo maldih - mogućnosti i izazovi". N@PRED je besplatna online ''berza'' koja povezuje studente i volontere sa stažiranjem i istraživačkim projektima sa zadatkom da se povežu EKONOMIJA, OBRAZOVANJE i NAUKA, na način koji bi trebalo da obezbedi dobre poslovne prilike za mlade ljude, kao i najbolje ljude za kompanije. Platforma je besplatna i dostupna je za sve!


30. jun 2016.

SEMINAR: REGIONALNA KONVENCIJA O PAN-EVRO-MEDITERANSKIM PRAVILIMA O POREKLU I STATUS OVLAŠĆENOG IZVOZNIKA

Seminar na temu "Regionalna konvencija o pan-evro-mediteranskim pravilima o poreklu i Status ovlašćenog izvoznika" će biti realizovan 30. juna 2016. godine, u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala 4b, prema satnici programa.

Na seminaru će biti predstavnjene novine, koje su definisane Regionalnom konvencijom o pan–evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu, kao dela sporazuma o slobodnoj trgovini Republike Srbije koja se primenjuju u trgovini sa Evropskom unijom, zemljama potpisnicama CEFTA 2006 i EFTA asocijacije, uvođenje jedinstvenog legalnog instrumenta koji menja predhodne protokole o poreklu robe, čime se označava nova etapa u regionalnim intregrativnim procesima.
Predavači su stručnjaci Ministarstva finasija - Uprave carina, Odeljenja za poreklo robe. 

Seminar je namenjen svim privrednim društvima i preduzetnicima koji se bave uvozom, izvozom, odnosno tranzitom roba.
Kotizacija po polazniku iznosi  2000 din +20% PDV za aktivne članove Privredne komore Beograda i 2500,00 din. + PDV za one koji nisu članovi. Kotizacija uključuje osveženje u pauzama i uverenje o pohađanju. Prijavljivanje se vrši popunjavanjem on line prijave.  

Nakon popunjavanja prijave, biće Vam poslat predračun. Za sve dodatne informacije možete se obratiti Centru za edukaciju putem telefona na broj: 011/ 3619-472.


1. jul 2016.

INFORMACIJA U VEZI OBAVEZE IZVRŠNOG POVERIOCA PREMA ČLANU 547. ZAKONA O IZVREŠENJU I OBEZBEĐENJU („SL. GLASNIK RS, BROJ 106/2015)

Narodna skupština Republike Srbije donela je 18. decembra 2015. godine novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju, koji je objavljen u  Službenom glasniku  RS", br. 106/2015)
Novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju, čija primena počinje 01. jula 2016. godine, je pored znatnih novina u sistemu izvršenja i obezbeđenja, kao i u položaju i ulozi javnih izvršitelja, članom 547. propisao i obavezu izvršnog poverioca koja se tiče izjašnjenja, sa prekluzivnim rokom od 60 dana i posledicom obustave postupka.
Član 547. glasi:


1-2. jul 2016.

TRENING: FINANSIJSKA ANALIZA

U cilju sticanja novih  znanja i veština članova Komore  i šire stručne javnosti, Privredna komora Beograda organizuje trening "Finansijska analiza", koji će biti realizovan  1. i 2. jula 2016. godine, sa početkom, petak u 16:30 i subota u 09:00, u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala na trećem spratu.

Program rada:  Finansijsko izveštavanje – ciljevi, svrha, iskazna moć, rizici; Opšta (horizontalna, vertikalna, grafička) analiza finansijskih izveštaja; Racio analiza (likvidnost; solventnost, zaduženost i pokrića; efikasnost, obrt i aktivnost; - profitabilnost); Analiza neto obrtnog kapitala; Analiza novčanih tokova; Komparativni prikaz racio analize – završni primer.

Kotizacija po polazniku, za aktivne članove Privredne komore Beograda, iznosi 17.600,00 din. + PDV, za ostale učesnike iznosi 22.000,00 din. + PDV. Kotizacija uključuje potrebni radni materijal, osveženje u pauzama i uverenje o pohađanju. Prijavljivanje se vrši popunjavanjem on-line prijave. Rok za prijavu i uplatu je 29. jun 2016. godine.
Za dodatne informacije obratite se Centru za edukaciju, tel: 011/ 3619-472.   


14. maj - 16. jul 2016.

OBUKA ZA SAMOSTALNOG KNJIGOVOĐU UZ STICANJE PRAKTIČNIH ZNANJA I RAD NA RAČUNARU I PROGRAMU ZA KNJIGOVODSTVO

Usled sve većih i bržih promena u segmentu knjigovodstvenih i poreskih propisa, povećano je i interesovanje za angažovanjem kadrova u ovoj oblasti. Privredna komora Beograda, u cilju osposobljavanja potencijalnih resursa za obavljanje ovih poslova, u saradnji sa SAOP d.o.o. organizuje: Obuku za samostalnog knjigovođu uz sticanje praktičnih znanja i rad na računaru i programu za knjigovodstvo, od 14. maja do 16. jula 2016. godine,  subotom od 09:00 do 15:30. časova.
Predavanja su orijentisana na praktičan rad u knjigovodstvu. Uz praćenje  realne dokumentacije i uz praktičan rad koji se obavlja na savremenom internet knjigovodstvenom alatu, SAOP miniMAX, polaznici stiču primenjiva znanja, tako da će, po završetku obuke, lako moći da obavljaju knjigovodstvene poslove u bilo kom privrednom društvu ili agenciji.

Kotizacija po polazniku, za aktivne članove Privredne komore Beograda, iznosi 25.000,00 din. + PDV, za ostale učesnike iznosi 30.000,00 din. + PDV. Kotizacija uključuje potrebni radni materijal za seminar, skripte, radne zadatke, pristup knjigovodstvenom programu i prateće materijale kao i osveženje u pauzama i uverenje o pohađanju kursa. Prijavljivanje se vrši popunjavanjem on-line prijave. Rok za prijavu i uplatu je  4. maj 2016. godine.    


1. avgust 2016.

RASPISAN KONKURS ZA DODELU GODIŠNJE NAGRADE ZA 2015. SAMKB  U OBLASTI KORPORATIVNE BEZBEDNOSTI

Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti tradicionalno dodeljuje godišnje nagrade u 3 kategorije  iz oblasti korporativne bezbednosti, koje imaju izuzetne rezultate ili su od posebnog značaja za razvoj korporativne bezbednosti u Republici Srbiji za 2015. godinu.
Konkurs za dodelu godišnjih nagrada koju dodeljuje Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti (SAMKB) otvoren je do 1. avgusta 2016. godine.

Kandidati se mogu nominovati za sledeće godišnje nagrade za ostvarene rezultate i razvoj u oblasti korporativne bezbednosti: Najbolja kompanijaNajbolji menadžer i Najbolja knjiga.
Predloge za nagrade podnosi privredni subjekt, institucija, fakultet ili visoka škola, druge organizacije i pojedinci.

Više o nagradi možete saznati na sajtu Asocijacije www.korporativnabezbednost.rs


6-8. septembar 2016.

2. ADRIA SECURITY SUMMIT

Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti uz pomoć Privredne komore Beograda jedan je od partnera magazina A&S Adria u organizaciji predstojećeg stručnog skupa i ujedno Vas poziva da rezervišete svoje mesto i budete učesnik na ovogodišnjem drugom po redu kongresno-izložbenom događaju ''Adria Security Summit'', koji će se održati od 06 do 08. septembra 2016. u hotelu Crowne Plaza, Beograd, Srbija.
Informacije o načinu prijavljivanja, programu događaja, predavačima i ostalim informacijama možete saznati na web-stranici organizatora http://www.adriasecuritysummit.com/index.php/bs/

Za dodatna pitanja u vezi Adria Security Summit-a, ispred SAMKB i Privredne komore Beograda, kontakt osoba je Vladimir Vuksanović, sekretar SAMKB, tel: +381 11 2644-880 ili e-mail: office@korporativnabezbednost.rs.    


26-29. oktobar 2016.

MEĐUNARODNI SAJAM MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA, G-FAIR KOREA, SEUL, KINTEX - REPUBLIKA KOREJA

Sajam robe široke potrošnje – inovativni aparati za domaćinstvo, hrana, hemija, enterijeri, baštenska rešenja, kozmetički i modni proizvodi

U organizaciji provincije Gyeonggi  i Agencije za mala i srednja preduzeća, organizuje se tradicionalni sajam na preko 50 000 m², sa više od 30 hiljada posetilaca godišnje.
Tradicionalno, sajam se smatra jednim od najboljih mesta za poslovne susrete kad je u pitanju inovativna tehnika i roba široke potrošnje, te je prilika za upoznavanje i saradnju sa privrednicima i saradnicima iz Srbije. Prošlogodišnji sajam je imao 850 izlagača iz 15 zemalja sveta sa 1133 izložbena štanda.
Učesnici i posetioci sajma, koji svoje prisustvo registruju preko kancelarije KOTRA-e, mogu da očekuju olakšan pristup sadržajima sajma kao i određene  olakšice za putovanje (besplatan hotel, transfer, hrana i prevodilac).
Korejska agencija za promociju trgovine i investicija – KOTRA poziva posetioce, privrednike i izlagače da posete jedan od najznačajnijih sajmova robe široke potrošnje u Aziji i svetu.
Sva zainteresovana preduzeća mogu da se jave do 24. juna u kancelariju KOTRA-e, u Beogradu na telefone 011/3110864 i 011/3110644, da bi na vreme rezervisali svoje povlastice za putovanje. Dodatne informacije možete dobiti i u Udruženju trgovine, turizma i usluga Privredne komore Beograda na tel:011/2642 778.