Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Transfer tehnologija i ekologija
Aktuelno
Razvoj MSP i preduzetništva
Aktuelno, Aktivnosti
Poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ekonomska politika, prestrukturiranje i razvoj
Aktuelno
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

NEDELJNI PREGLED DOGAĐAJAUČENJE STRANIH JEZIKANastojeći da doprinese unapređenju poslovanja kompanija, kao i da omogući inoviranja ličnih veština i stručnih kvalifikacija top menadžmenta i ostalih saradnika u kompanijama, Privredna komora Beograda u saradnji sa Centrom za nastavu stranih jezika Kolarčeve zadužbine omogućava najpogodniji modalitet učenja stranih jezika.
Za aktivne članove Komore pripremljena je specijalno prilagođena ponuda u cilju edukacije zaposlenih koji će unaprediti svoju profesionalnu i poslovnu komunikaciju za kratak period uz kvalifikovan profesorski kadar (diplomirani profesori jezika) koji garantuje kvalitet znanja

7. septembar 2014. 

JAVNI POZIV – TAKMIČENJE ZA INOVACIJE

U okviru realizacije projekta PROFIS – Promocija finansiranja inovacija u jugoistočnoj Evropi, Regionalna razvojna agencija Zlatibor raspisuje

JAVNI POZIV
za učešće na takmičenju za inovacije

Poziv je namenjen mladim talentima, ženama inovatorima i početnicima u biznisu koji imaju ili su već do određene mere razvili svoje poslovne ideje i potrebna im je finansijska podrška da bi ih realizovali. Cilj takmičenja je priprema i razrada biznis plana inovacije i priprema za prezentaciju potencijalnim investitorima iz Srbije i jugoistočne Evrope. Takmičenje će se odvijati u tri faze, a pobedniku će, pored nagrade, biti omogućen odlazak na međunarodno takmičenje inovacija u Budimpešti, u novembru 2014. godine.
Rok za slanje prijava je 7. septembar 2014. godine na e-mail: profis@rrazlatibor.rs.


8-10. septembar 2014.

KURS: UVOD U ANDROID PROGRAMIRANJE

U periodu  od 8. do 10. septembra 2014. godine, sa početkom u 10:00 časova u Prvrednoj komori Beograda (Kneza Miloša  br. 12, sala III na trećem spratu), biće održan trodnevni kurs na temu:   "UVOD U ANDROID PROGRAMIRANJE".
Za programiranje Android aplikacija potrebno je dostići adekvatan nivo znanja u nekoliko oblasti, kao i poznavanje faza u procesu programiranja. Ovaj kurs ima cilj da početnika uvede u sve elemente na razumljiv način, kako bi izbegli česte početničke greške koje kasnije značajno uspore napredovanje. Na kraju kursa, polaznici će vladati dovoljnom količinom znanja za izradu manjih aplikacija, koje će biti kompletne i objavljene na Google Play-u, pa čak i spremne za prodaju. Osim toga, dalje napredovanje će im biti znatno olakšano jer će imati kvalitetnu osnovu.
Za aktivne članove Privredne komore Beograda, kotizacija po polazniku iznosi: 10.000,00 din neto + PDV. Za ostale, kotizacija iznosi 15.000,00 din + PDV. Rok za prijavu i uplatu: petak, 5.9.2014. godine. Kontakt osobe za sve dodatne informacije: Jelena Radić (tel: 011-3619-472, e-mail: jelenar@kombeg.org.rs )  i  Dragan Ristović (tel. 011- 2645-333, e-mail: dristovic@kombeg.org.rs ).    


11. septembar 2014.

MANIFESTACIJA "OBNOVITE ENERGIJE!"

Povodom francusko-srpskog meseca nauke, Francuski institut u Srbiji, u saradnji sa svojim partnerima, organizuje manifestaciju pod nazivom „Obnovite energije!“. U periodu od 11. septembra do 18. oktobra u prostorijama ovog instituta biće organizovana izložba, projekcije, radionice, takmičenja i druga dešavanja na temu obnovljivih izvora energije.
Više infomacija o manifestaciji možete naći na http://institutfrancais.rs/srp/02f.html


15. septembar 2014.

STRUČNI SKUP: ZAKON O PRIVATIZACIJI

U Privrednoj komori Beograda (Kneza Miloša br. 12), 15. septembra 2014. godine sa početkom u 10:00 časova u sali VI na šestom spratu, će biti organizovan stručni skup na temu:

ZAKON O PRIVATIZACIJI
-PRAKTIČNA PRIMENA I OTVORENA PITANJA-

Imajući u vidu značaj Zakona i kratak rok za izvršavanje obaveza subjekata privatizacije koje propisuje, ovaj skup je od izuzetne koristi za privredna društva kako bi blagovremeno izvršili svoje obaveze, pripremili se i planirali privatizaciju, poverioci procenili svoju poziciju u svakom konkretnom slučaju, a kupci prepoznali mogućnost investiranja u subjekte privatizacije.
Svoje znanje i iskustvo sa polaznicima će podeliti gospođa Ljiljana Rajnović, stručnjak za poslovno pravo, tržište hartija od vrednosti, restrukturiranje i reorganizacije, akvizicije, stečaj i likvidacije.
Za aktivne članove Privredna komora Beograda učešće na stručnom skupu je  BEZ KOTIZACIJE, za ostale učesnike kotizacija iznosi 5.000,00 din. neto + PDV. Rok za prijavu i uplatu je petak,   12. septembar 2014. godine.   Kontakt osoba za sve dodatne informacije: Jelena Radić, tel: 011/ 3619-472.

17-24. septembar 2014.     

MEĐUNARODNA LETNJA ŠKOLA - TRANSFER TEHNOLOGIJA I ZNANJA

U organizaciji Cеntra zа trаnsfеr tеhnоlоgiје Univеrzitеtа u Bеоgrаdu, Zајеdničkоg istrаživаčkоg cеntrа еvrоpskе kоmisiје (European Commision Joint Center) i Zаvоda zа intеlеktuаlnu svојinu Rеpublikе Srbiје organizuje se Меđunаrоdnа lеtnjа škоlа - Transfer tehnologija i znanja. Меđunаrоdnа lеtnjа škоlа ćе sе оdržаti u pеriоdu оd 17. dо 24. sеptеmbrа 2014. gоdinе u Bеоgrаdu u svеčаnој sаli Rеktоrаtа Univеrzitеtа u Bеоgrаdu kао i u sаli hоtеlа Queen’s Astoria Design Hotel. Broj polaznika je ograničen.
Krajnji rok za prijavu je 25. avgust 2014. godine, do kada je potrebno dostaviti CV i motivaciono pismo na engleskom jeziku, na e-mail: ctt@rect.bg.ac.rs
Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Centra za transfer tehnologije


17. septembar 2014.

INFO SESIJA - NOVI EU PROGRAMI 2014-2020 I MOGUĆNOSTI ZA PRIVREDU U 2014. GODINI

Info sesija pruža orijentaciju učesnicima o svim raspoloživim izvorima finansiranja i temelj za razvoj projekata za nove EU fondove i programe u 2014. godini. Učesnici će imati mogućnost da bolje upoznaju sve zahteve i najbolje prakse u procesu konkurisanja za donacije Evropske unije. EU programi 2014-2020 nude nove mogućnosti za organizacije iz Srbije. Info sesija će pružiti učesnicima neophodne informacije o predstojećim EU programima kako bi se na vreme pripremili za nov ciklus finansiranja EU projekata, za otvorene i najavljene konkurse, kao i jasan pregled ciljeva EU fondova za Srbiju kako bi odabrali one koji najviše odgovaraju potrebama Vaše organizacije.


19. setembar 2014.

SEMINAR: POLIGRAFSKO TESTIRANJE U SELEKCIJI PERSONALA I UPRAVLJANJU RIZICIMA U KORPORACIJSKOJ BEZBEDNOSTI

Privredna komora Beograda i Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti, u saradnji sa Inovacionim centrom Fakulteta bezbednosti u Beogradu, organizuju jednodnevni seminara, koji će biti održan 19. septembra 2014. godine, sa početkom u 10:00 časova, u prostorijama Privredne komore Beograda, Kneza Miloša br. 12 (sala IV/a, 4.sprat), na temu:Poligrafsko testiranje u selekciji personala i upravljanju rizicima u korporacijskoj bezbednosti''

Cilj seminara je da polaznici steknu osnovna znanja o poligrafskim metodama, modalitetima upotrebe poligrafa, mogućnostima upotrebe poligrafa u različitim segmentima korporacijske bezbednosti kao i o mogućnostima podizanja nivoa kvaliteta korporacijske bezbednosti na nov i kvalitativno drugačiji način.
Kotizacija po polazniku, za aktivne članova Privredne komore Beograda i SAMKB, iznosi 6.000,00 din. neto + PDV, za ostale učesnike iznosi 8.500,00 din. neto + PDV. Rok za prijavu i uplatu je sreda, 17. septembar 2014. godine. Nakon popunjavanja prijavnog lista, biće Vam poslat predračun. Kontakt osoba za sve dodatne informacije: Jelena Radić, tel: 011/ 3619-472.    


24-25. septembar 2014.

OBUKA - PISANJE PROJEKATA ZA KONKURSE EU FONDOVA SA FOKUSOM NA NOVI EU PROGRAM HORIZON 2020 

Tokom dvodnevne obuke predavači će biti fokusirani na konkretne projektne ideje učesnika za otvorene konkurse i nove EU programe 2014.-2020., sa fokusom na najveći program HORIZON 2020, čiji je budžet preko 70 milijardi eura. Cilj obuke je da unapredi i produbi sposobnosti i veštine za razvoj i pisanje projekata zadovoljavajući najviše standarde kvaliteta u pisanju EU projekata. Inovativna metodologija obuke zasniva se na kombinaciji teorije i praktičnog rada na projektnim inicijativama. Stoga, ukoliko želite da pokrenete svoj EU projekat ili ste već započeli rad na projektu pomoći ćemo Vam da ga usavršite u skladu sa postavljenim kriterijumima za ocenjivanje. Obuka će se održati na srpskom i engleskom jeziku.


1.oktobar 2014.

11.KONFERENCIJA: "TEHNOLOŠKI SAVREMEN I EKONOMSKI OPRAVDAN IT"

Kompanija Coming Computer Engineering, u saradnji sa partnerima organizuje jedanaestu IT konferenciju pod nazivom "Tehnološki savremen i ekonomski opravdan IT", na kojoj će vodeći stručnjaci iz ove oblasti govoriti o primeni savremenih cloud rešenja u poslovanju kompanija. Na konferenciji će biti održane četiri sesije: Cloud usluge – IT po meri, Privatna i hibridna infrastruktura u oblaku, Moderne tehnologije za upravljanje masivnim podacima, Aplikacije u službi poslovnih zahteva. Konferencija će biti održana 01.oktobra u hotelu Crowne Plaza. Više informacija.


21. oktobar 2014.

INFO SESIJA - NOVI EU PROGRAMI 2014-2020 I MOGUĆNOSTI ZA PRIVREDU U 2014. GODINI

Info sesija pruža orijentaciju učesnicima o svim raspoloživim izvorima finansiranja i temelj za razvoj projekata za nove EU fondove i programe u 2014. godini. Učesnici će imati mogućnost da bolje upoznaju sve zahteve i najbolje prakse u procesu konkurisanja za donacije Evropske unije. EU programi 2014-2020 nude nove mogućnosti za organizacije iz Srbije. Info sesija će pružiti učesnicima neophodne informacije o predstojećim EU programima kako bi se na vreme pripremili za nov ciklus finansiranja EU projekata, za otvorene i najavljene konkurse, kao i jasan pregled ciljeva EU fondova za Srbiju kako bi odabrali one koji najviše odgovaraju potrebama Vaše organizacije.


28-29. oktobar 2014.

OBUKA - PISANJE PROJEKATA ZA KONKURSE EU FONDOVA SA FOKUSOM NA NOVI EU PROGRAM HORIZON 2020 

Tokom dvodnevne obuke predavači će biti fokusirani na konkretne projektne ideje učesnika za otvorene konkurse i nove EU programe 2014.-2020., sa fokusom na najveći program HORIZON 2020, čiji je budžet preko 70 milijardi eura. Cilj obuke je da unapredi i produbi sposobnosti i veštine za razvoj i pisanje projekata zadovoljavajući najviše standarde kvaliteta u pisanju EU projekata. Inovativna metodologija obuke zasniva se na kombinaciji teorije i praktičnog rada na projektnim inicijativama. Stoga, ukoliko želite da pokrenete svoj EU projekat ili ste već započeli rad na projektu pomoći ćemo Vam da ga usavršite u skladu sa postavljenim kriterijumima za ocenjivanje. Obuka će se održati na srpskom i engleskom jeziku


17. novembar 2014.

INFO SESIJA - NOVI EU PROGRAMI 2014-2020 I MOGUĆNOSTI ZA PRIVREDU

Info sesija pruža orijentaciju učesnicima o svim raspoloživim izvorima finansiranja i temelj za razvoj projekata za nove EU fondove i programe u 2014. godini. Učesnici će imati mogućnost da bolje upoznaju sve zahteve i najbolje prakse u procesu konkurisanja za donacije Evropske unije. EU programi 2014-2020 nude nove mogućnosti za organizacije iz Srbije. Info sesija će pružiti učesnicima neophodne informacije o predstojećim EU programima kako bi se na vreme pripremili za nov ciklus finansiranja EU projekata, za otvorene i najavljene konkurse, kao i jasan pregled ciljeva EU fondova za Srbiju kako bi odabrali one koji najviše odgovaraju potrebama Vaše organizacije.


9. decembar 2014.

INFO SESIJA - NOVI EU PROGRAMI 2014-2020 I MOGUĆNOSTI ZA PRIVREDU

Info sesija pruža orijentaciju učesnicima o svim raspoloživim izvorima finansiranja i temelj za razvoj projekata za nove EU fondove i programe u 2014. godini. Učesnici će imati mogućnost da bolje upoznaju sve zahteve i najbolje prakse u procesu konkurisanja za donacije Evropske unije. EU programi 2014-2020 nude nove mogućnosti za organizacije iz Srbije. Info sesija će pružiti učesnicima neophodne informacije o predstojećim EU programima kako bi se na vreme pripremili za nov ciklus finansiranja EU projekata, za otvorene i najavljene konkurse, kao i jasan pregled ciljeva EU fondova za Srbiju kako bi odabrali one koji najviše odgovaraju potrebama Vaše organizacije.


22-23. decembar 2014.

OBUKA - PISANJE PROJEKATA ZA KONKURSE EU FONDOVA SA FOKUSOM NA NOVI EU PROGRAM HORIZON 2020 

Tokom dvodnevne obuke predavači će biti fokusirani na konkretne projektne ideje učesnika za otvorene konkurse i nove EU programe 2014.-2020., sa fokusom na najveći program HORIZON 2020, čiji je budžet preko 70 milijardi eura. Cilj obuke je da unapredi i produbi sposobnosti i veštine za razvoj i pisanje projekata zadovoljavajući najviše standarde kvaliteta u pisanju EU projekata. Inovativna metodologija obuke zasniva se na kombinaciji teorije i praktičnog rada na projektnim inicijativama. Stoga, ukoliko želite da pokrenete svoj EU projekat ili ste već započeli rad na projektu pomoći ćemo Vam da ga usavršite u skladu sa postavljenim kriterijumima za ocenjivanje. Obuka će se održati na srpskom i engleskom jeziku.


31. januar 2015.

RASPISAN KONKURS ZA PODSTICAJNA SREDSTVA ZA RECIKLERE - ROK ZA PRIJAVU 31. JANUAR 2015. GODINE

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije raspisalo je konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za 2014. za reciklere i proizvođače kesa.

Na konkurs se mogu prijaviti operateri postrojenja za ponovnu upotrebu i iskorišćavanje otpada kao sekundarne sirovine ili za dobijanje energije, kao i proizvođači kesa "tregerica" za višestruku upotrebu debljine veće od 20 mikrona.
Podsticajna sredstva po ovom javnom konkursu biće dodeljena korisnicima sredstava u skladu sa iznosom koji za ove namene bude opredeljen Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu.

Prijave za konkurs primaju se do 31. januara 2015. godine.
Tekst konkursa i sve potrebne informacije možete preuzeti na interenet stranici Ministarstvа http://www.eko.minpolj.gov.rs/wp-content/uploads/konkursi/Konkurs_Pod_sredstva.pdf