Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

NEDELJNI PREGLED DOGAĐAJA

Stručni skup: „Reinženjering poslovnih procesa – primeri iz prakse“ - Događaj je završen8. februar 2016.

STRUČNI SKUP: ZAŠTITA I ČIŠĆENJE VODNIH RESURSA – ISKUSTVA I PREPORUKE REPUBLIKE SLOVAČKE

Zaštita i čišćenje vodnih resursa – iskustva i preporuke Republike Slovačke.
Stručni skup će biti održan u ponedeljak, 8. februara 2016. godine, sa početkom u 10,00 časova, u prostorijama Ambasade Republike Slovačke, Bulevar umetnosti 18, Novi Beograd.
Privredna društva, preduzetnici, predstavnici institucija i lokalne samouprave, imaće priliku da se upoznaju sa organizacijom i nadležnostima privatnog i javnog sektora u Republici Slovačkoj, kao i sa propisima EU koji regulišu ovu oblast.
Učesnici skupa će se na praktičnom primeru firme Ferrmont iz Bratislave upoznati sa načinom funkcionisanja preduzeća iz ove oblasti u Slovačkoj.
Imajući u vidu da je broj učesnika ograničen, molimo vas da najkasnije do 6. februara 2016. godine, putem on line prijave potvrdite svoje učešće.
Za sve dodatne informacije možete se obratiti Udruženju građevinarstva i komunalne delatnosti Privredne komore Beograd, tel: + 381 011/ 3625 144, 2641 355, lok.167, ili na e-mail: gradjevinarstvo@kombeg.org.rs


11-12. februar 2016.

DVODNEVNA OBUKA: PISANJE PROJEKATA ZA KONKURSE EU FONDOVA 2014-2020, SA FOKUSOM NA NOVI EU PROGRAM HORIZON 2020

Dvodnevna obuka "Pisanje projekata za konkurse EU fondova 2014-2020, sa fokusom na novi EU program Horizon 2020", biće održana 11. i 12. februara 2016. godine, u Privrednoj komori Beograda, sala III, u 9 časova.

Preuzmite: opis obuke i pozivno pismoprogram EU obuke , cv predavačai prijavu

Kotizacija za dvodnevnu obuku: 11.500 dinara + PDV za članove Privredne komore Beograda, ostali 15.500 dinara + PDV.

Za dodatne informacije i prijavu učešća možete se obratiti Centru za edukaciju i upravljanje projektima, kontakt: Aleksandra Inić +381.11.3619.472; e-mail: aleksandra@kombeg.org.rs


11-12. februar 2016.

KURS: NOVA VERZIJA STANDARDA ISO 9001-2015

Na osnovu iskazanog interesovanja i potrebe članova Komore da inoviraju svoja znanja i kompetencije u skladu sa revizijom standarda ISO 9001, u Privrednoj komori Beograda, sala na trećem spratu, u periodu od 11. do 12. februara 2016. godine, će biti održan kurs na temu: Nova verzija standarda ISO 9001:2015
Revizija standarda ISO 9001 pruža priliku organizacijama da na bolji način prilagode svoj sistem menadžmenta kvaliteta zahtevima standarda. Novi elementi oslikavaju modernu praksu i načine rada u menadžmentu i fokusiraju se na rezultate kao i na učinke u sistemu kvaliteta. Tokom radionica na ovom kursu razvijaju se pristupi za implementaciju i diskutuje se o primerima i pitanjima na ovu temu.
Kurs realizuje tim eksperata sertifikacione kuće QAC (Quality Austria Center) i u celosti se realizuje prema zvanično registrovanom kursu matične kuće sa sedištem u Beču, Austrija, koja i izdaje potrebne qualityaustria potvrde/ sertifikate.
Rok za prijavu i uplatu je  10. februara 2016. godine.
Za sve dodatne informacije obratite se  Centru za edukaciju, tel: 011/ 3619-472.


12. februar 2016.

STRUČNI SKUP U SARADNJI SA PRIVREDNIM SUDOM U BEOGRADU

Privredna komora Beograda, u saradnji sa Privrednim sudom u Beogradu, Vas poziva na stručni skup na kojem će biti obrađene sledeće teme: "Zastarelost" – predavač Branka Žerajić, sudija Privrednog suda u Beogradu i "Naknada materijalne štete" - predavač Nevena Pejić Kordić, sudija Privrednog suda u Beogradu.

Stručni skup će biti održan 12. februara 2016. godine, sa početkom u 10 časova, u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala VI na šestom spratu. 

Prijava za stručni skup se vrši popunjavanjem on-line PRIJAVA.   Učešće na stručnom skupu je bez kotizacije.
Kontakt osoba za sve dodatne informacije: Milivoj Janković - tel: 2641-355 lokal 108, e-mail: milivoj@kombeg.org.rs.


12-13. februar 2016.

STRUČNI SKUP: IZBEGAVANJE MEĐUNARODNOG DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA

Usled velikog interesovanja i potrebe privrede za ovim vidom poslovne edukacije i usavršavanja, Privredna komora Beograda vas poziva da uzmete učešće na stručnom skupu: "Izbegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja", koji  će biti realizovan  u trajanju od dva dana, 12. februara 2016. sa početkom u 16:00 časova i 13. februara 2016. godine, sa početkom u 09:00 časova, u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, u sali IVa.

Predavač: mr Dejan Dabeti, Ministarstvo  finansija.

Kotizacija po polazniku, za članove Privredne komore Beograda, 15.000,00 + PDV, za ostale učesnike 20.000,00 + PDV. Kotizacija obezbeđuje radni materijal i osveženje. Prijavljivanje se vrši popunjavanjem elektronske prijave, a rok za prijavu i uplatu je 4. februara 2015.
Dodatne informacije: Centar za edukaciju Privredne komore Beograda, kontakt osoba je Nenad Kostić, 011 3619-472.


18. februara 2016.

TRENING: TRANSFERNE CENE

U cilju detaljnog upoznavanja sa metodama za utvrđivanje “cena van dohvata ruke” i izrade oglednog primera Izveštaja/Studije trensfernih cena, u organizaciji Privredne komore Beograda biće održan jednodnevni trening na temu:  "Transferne cene praktična primena metoda za utvrđivanja "cena van dohvata ruke" i priprema izveštaja/studije transfernih cena", koji će biti realizovan  18. februara 2016. godine,  u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala 4b na četvrtom spratu, prema satnici programa.

Trening je namenjen svim privrednim subjektima, koji se bave uvozom roba koje podležu obaveznom izveštavanju i plaćanju taksi.

Kotizacija po polazniku, za aktivne članove Privredne komore Beograda iznosi 13.000,00 din. + PDV, za ostale učesnike iznosi  15.500,00 din. + PDV. Prijavljivanje se vrši popunjavanjem on-line prijave. Rok za prijavu i uplatu je  16. februar 2016. godine.
Za sve dodatne informacije obratite se Centru za edukaciju, tel: 011/ 3619-472.     

19. februar 2016.

KONFERENCIJA: "MALA I SREDNJA PREDUZEĆA - REGIONALNO UMREŽAVANJE I UNAPREĐENJE POSLOVANJA

Pod pokroviteljstvom Centralno-evropske inicijative, u partnerstvu sa Privrednom komorom Beograda, Business Info Group organizuje konferenciju "Mala i srednja preduzeća - regionalno umrežavanje i unapređenje poslovanja", 19. februara 2016. godine, sa početkom u 10h, Aeroklub, Uzun Mirkova 4/2, Beograd

Mala i srednja preduzeća predstavljaju najefikasniji segment privreda u gotovo svim zemljama sveta. Ova preduzeća ostvaruju najveći doprinos povećanju zaposlenosti, bruto dodate vrednosti i prometa zbog čega se smatraju okosnicom rasta i razvoja nacionalnih ekonomija. Njihova uloga posebno je značajna u zemljama u tranziciji koje se suočavaju sa problemima visoke nezaposlenosti, niskog stepena privredne aktivnosti, nedovoljne konkurentnosti i nedostatka investicija.
Kao stabilan izvor kreiranja novih radnih mesta, mala i srednja preduzeća ostvaruju i važnu socijalnu funkciju tako što apsorbuju viškove radne snage nastale u procesima tranzicije i svojinske transformacije državnih preduzeća.
Ova konferencija ima za cilj da ukaže na značaj ovog sektora i potrebu da se ubrza razvoj malih i srednjih preduzeća u regionu kroz razmenu znanja i dobre prakse, poveća networking i dijalog sa državnim zvaničnicima u cilju kreiranja povoljnijeg poslovnog okruženja.

Konferencija će okupiti mala i srednja preduzeća, njihova udruženja i eksperte, predstavnike državnih institucija, asocijacija i organizacija MSP, medija iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Slovenije, Austrije, Italije.    


19. februar 2016.

ZAŠTITA PODATAKA KAO SEGMENT KORPORATIVNE BEZBEDNOSTI

Privredna komora Beograda, u saradnji sa Inovacionim centrom Fakulteta bezbednosti u Beogradu i Srpskom asocijacijom menadžera korporativne bezbednosti, organizuje i poziva Vas da uzmete učešće u okviru jednodnevne edukacije, na temu: "Zaštita podataka kao segment korporativne bezbednosti". Seminar će biti realizovan u petak,19. februara 2016. godine, u Privrednoj komori Beograda, sala na međuspratu, sa početkom u 10:00 časova, prema satnici programa.
Svoja iskustva sa polaznicima podeliće eksperti u ovoj oblasti, prof. dr Milan Milošević, doc. dr Goran Matić i doc. dr Mladen Milošević.

Kotizacija po polazniku, za aktivne članove Privredne komore Beograda i SAMKB , iznosi 5.000,00 din + PDV, za ostale učesnike iznosi 9.000,00 din + PDV. Rok za prijavu i uplatu je sreda, 17. februar 2016. godine.

Za sve dodatne informacije obratite se Jeleni Radić, Centar za edukaciju tel. 011/3619-472.


22. februar  2016.

KURS SA ISPITOM - PREDSTAVNIK SISTEMA MENADŽMENTA ENERGIJOM ISO 50001

Kurs sa ispitom na temu "Predstavnik sistema menadžmenta energijom ISO 50001" biće realizovan u Privrednoj komori Beograda, sala 3, sa početkom u 10:00 časova. 

Kurs će biti realizovan  iz dva dela: I deo (22-23. februara 2016.) II deo (21-23. marta 2016.)

Sistem menadžmenta energijom uključuje sve radnje kao i organizacione i tehničke procese koji se planiraju i sprovode kako bi se osiguralo dostizanje traženih performansi uz optimizaciju potrošnje energije.
Rok za prijavu i uplatu je  18. februar 2016. godine. Za sve dodatne informacije obratite se  Centru za edukaciju, tel: 011/ 3619-472.   Kurs sa ispitom - prijava      Kurs - prijava  


23-24. februar 2016.

RADIONICA: KONTROLING U PRODAJI

Dvodnevna radionica iz oblasti menadžmenta prodaje  će biti realizovana  23-24. februara 2016. godine, u Privrednoj komori Beograda, sala na 4. spratu, prema satnici programa.
Kontroling prodaje je jedan od najkorišćenijih i najrazvijenijih segmenata kontrolinga i kao takav raspolaže sa velikim brojem različitih  alata i modela analize.  Cilj radionice je da se kroz praktične primere sprovođenja pokaže šta je to prodajnom osoblju važno i šta je potrebno da razumeju i prihvate iz područja kontrolinga kao neophodno znanje, jer bez toga kompanije ne generišu novostvorenu vre dnost, već imaju samo privid dobrog poslovanja.
Za sve dodatne informacije obratite se Centru za edukaciju, tel: 011/ 3619-472. 


23-27. februar 2016.

MEĐUNARODNI SAJAM ZANATSTVA I MALE PRIVREDE U MINHENU – IHM 2016

Privredna komora Beograda, u saradnji sa turističkom agencijom Banbus, organizuje posetu Međunarodnom sajmu zanatstva i male privrede IHM 2016, u Minhenu. U cilju nastavka regionalne i institucionalne saradnje sa Regionalnom obrtničkom komorom Maribora, po utvrđenom planu i programu putovanja, biće organizovani i bilateralni susreti sa privrednicima u Mariboru. IHM predstavlja centralnu izložbu ne samo evropskog već i svetskog preduzetništva i inovacija u oblasti preduzetničkih proizvoda, na kojoj se uz preduzetnike predstavljaju i institucije u funkciji razvoja preduzetništva.
Cena aranžmana iznosi 110 evra po osobi i ona pokriva troškove smeštaja sa doručkom u hotelima u Mariboru i Minhenu. Privredna komore Beograda snosi troškove prevoza.
U prilogu dopisa dostavljamo program posete Međunarodnom sajmu zanatstva i male privrede IHM – Minhen 2016.

Molimo Vas da najkasnije do petka 05. februara 2016. godine izvršite prijavljivanje putem on line prijave.

Za sva dodatna pitanja, stojimo Vam na raspolaganju. Kontakt osobe su  Dejan Zrilić i Dragana Živković, tel. 011/2648-355 lok. 146, e-mail: dejanz@kombeg.org.rs  i e-mail: dragana@kombeg.org.rs


24. februar 2016.

KONFERENCIJA EPA 2016

Srednja škola za ekonomiju, pravo i administraciju EPA organizuje svoju prvu godišnju konferenciju pod radnim nazivom Konferencija EPA 2016, koja će biti održana u Zadužbini Ilije M. Kolarca, 24. februara 2016. godine, u periodu od 10:00 do 14:00 sati.
Tema konferencije: "Informaciono-komunikacione tehnologije u obrazovanju - stub razvoja društva zasnovanog na znanju".
Konferenciju su podržali: Privredna komora Beograda, Udruženje E-razvoj, Asocijacija informatičkih društava Srbije - JISA, Kolarčeva zadužbina, Normasoft, Pedagoško društvo informatičara Srbije i Društvo za informatiku Srbije. 
Prijavu možete obaviti na sajtu škole www.skolaepa.com , slanjem poruke na kontakt@skolaepa.com 


23-24. februar 2016.

RADIONICA: KONTROLING U PRODAJI

Kontroling prodaje je jedan od najkorišćenijih i najrazvijenijih segmenata kontrolinga i kao takav raspolaže sa velikim brojem različitih analiza, alata i modela analize i segmentiranja kupaca, asortimana, tržišnih niša… Zadatak je pomoći kompanijama da pronađu sopstveni model za upravljanje vrednostima u prodaji, da "uz minimalne troškove postignu što bolje rezultate".

Trening će biti realizovan 23-24. februara 2016. godine, u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala 4b na IV spratu, prema satnici programa.

Kotizacija po polazniku, za aktivne članove Privredne komore Beograda, iznosi 22.000,00 din. + PDV, za ostale učesnike 24.000,00 din. + PDV. Prijavljivanje se vrši popunjavanjem on-line prijave.
Za sve dodatne informacije obratite se Centru za edukaciju, tel: 011/ 3619-472.


26. februar - 26. mart 2016.

ŠKOLA DIGITALNOG MARKETINGA: NAUČITE DIGITALNI MARKETING OD A DO Š!

Privredna komora Beograda poziva vas da postanete polaznik jedinstvene Škole digitalnog marketinga: Naučite digitalni marketing od A do Š!, nakon koje ćete biti osposobljeni da potpuno samostalno kreirate kampanje na društvenim mrežama i putem njih poboljšate prodaju proizvoda ili usluga. Tokom kurseva naučićete da pravite Facebook i Instagram kampanje, da se uspešno promovišete preko Google-a, posebno primenom  Adwords alata, promovišete video sadržaj putem Youtube-a, i  kreirate newslettere.
Predavači Škole za digitalni marketing su ljudi, koji stoje iza uspešnih domaćih i internacionalnih kampanja na društvenim mrežama. Škola je sa kotizacijom u iznosu od 50.000+PDV za polaznike koji su članovi Privredne komore Beograda i u iznosu od 55.000,00+PDV za ostale polaznike. Prijava se vrši do 23.02.2016. godine. Za sve dodatne informacije obratite se Centru za edukaciju, tel: 011/ 3619-472.     


26. februar 2016.

SEMINAR: PROCENA VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI PRIMERI IZ PRAKSE

Privredna komora Beograda organizuje i poziva Vas da uzmete učešće na seminaru o "Proceni vrednosti nepokretnosti", koji će biti održan 26. februara 2016. godine, u 10:00 časova, u Privrednoj komori Beograda,  4. sprat, sala IV.
Seminar je namenjen sudskim veštacima, proceniteljima, posrednicima u prometu nekretninama, bankarima i drugima, koji su na bilo koji način povezani sa ovom oblašću.
Program seminara obuhvata razmatranje procene vrednosti stanova, zemljišta i poslovnog prostora.
Predavač je Zoran Đurić, REV (Evropski priznat procenitelj), akreditovani član NUPS-a, autor knjige "Metode procene vrednosti nekretnina", sudski veštak građevinske struke.     

29. februar – 2. mart 2016.

TRENING: PIVOT TABELE U EXCEL-U

U Privrednoj komori Bograda (sala III), u periodu od 29. februara  do  2. marta 2016. godine, sa početkom u 10:00 časova, biće organizovani treninzi: Pivot tabele u Excel-u.
Pivot tabele omogućavaju brzo sumiranje i analiziranje velikih količina podataka. One omogućavaju agregaciju podataka i njihovo prikazivanje u tabelama koje se ažuriraju dinamički i omogućavaju agregaciju podataka po različitim osnovana bez pisanja formula. Trening je podeljen u dva dela:

  • Pivot tabele u Excel-u- osnovni nivo (29. 2 – 1. 3. 2016. godine) namenjen onima koji imaju osnovno znanje rada u Excel-u, a nemaju iskustva u radu sa Pivot tabelama ili imaju samo neko osnovno znanje u radu sa njima. (program-osnovni nivoprijava-osnovni nivo).
  • Pivot tabele u Excel-u- napredni nivo (2. 3. 2016. godine) namenjen onima koji imaju neko iskustvo, ali bi želeli da nadograde svoje znanje i izvuku maksimum iz Pivot tabela. (program-napredni nivoprijava-napredni nivo).

Rok za prijavu i uplatu je  26. 2.2016. godine. Za sve dodatne informacije obratite se Centru za edukaciju Privredne komore Beograda na telefon 011-3617-472.    prijava za ceo program


4. mart 2016.

KURS: NOVA VERZIJA STANDARDA ISO 14001:2015  

Nedavno je objavljena nova verzija standarda ISO 14001. U cilju pripreme za usklađivanje sistema sa novim izdanjem ovog standarda, korisnika koji već imaju uveden sistem menadžmenta životne sredine u skladu sa ISO 14001, u Privrednoj komori Beograda biće organizovan kurs  na temu: "Nova verzija standarda ISO 14001:2015".
Kurs će biti realizovan 4. marta 2016. godine, u Privrednoj komori Beograda, sala na III spratu, sa početkom u 9:00 časova (u periodu od 9:00 do 17:00).
Ovo je prilika da se svi  pripreme za usklađivanje sistema sa novim izdanjem ovog standarda.

Glavna novina koju donosi ova verzija, jeste izmenjena struktura teksta, koja je posledica usaglašavanja strukture ISO standarda za sisteme menadžmenta prema Prilogu SL iz ISO/IEC Direktiva, Deo 1. Na taj način značajno se olakšava integracija različitih sistema menadžmenta i to zahvaljujući ujednačenoj strukturi, identičnom ključnom tekstu, zajedničkim terminima i definicijama.
Rok za prijavu i uplatu je  3. mart 2016. godine. 
Za sve dodatne informacije obratite se  Centru za edukaciju, tel: 011/ 3619-472.   


5. mart 2016.

OBUKA ZA SAMOSTALNOG KNJIGOVOĐU UZ STICANJE PRAKTIČNIH ZNANJA I RAD NA RAČUNARU I PROGRAMU ZA KNJIGOVODSTVO

Usled sve većih i bržih promena u segmentu knjigovodstvenih i poreskih propisa, povećano je i interesovanje za angažovanjem kadrova u ovoj oblasti. Privredna komora Beograda, u cilju osposobljavanja potencijalnih resursa za obavljanje ovih poslova, u saradnji sa SAOP d.o.o. organizuje: Obuku za samostalnog knjigovođu uz sticanje praktičnih znanja i rad na računaru i programu za knjigovodstvo, od 5. marta do 7. maja 2016. godine,  subotom od 09:00 do 15:30. časova.
Predavanja su orijentisana na praktičan rad u knjigovodstvu. Uz praćenje  realne dokumentacije i uz praktičan rad koji se obavlja na savremenom internet knjigovodstvenom alatu, SAOP miniMAX, polaznici stiču primenjiva znanja, tako da će, po završetku obuke, lako moći da obavljaju knjigovodstvene poslove u bilo kom privrednom društvu ili agenciji.

Kotizacija po polazniku, za aktivne članove Privredne komore Beograda, iznosi 25.000,00 din. + PDV, za ostale učesnike iznosi 30.000,00 din. + PDV. Kotizacija uključuje potrebni radni materijal za seminar, skripte, radne zadatke, pristup knjigovodstvenom programu i prateće materijale kao i osveženje u pauzama i uverenje o pohađanju kursa. Prijavljivanje se vrši popunjavanjem on-line prijave. Rok za prijavu i uplatu je  3. mart 2016. godine.   


10. mart 2016.

TRENING: PROFITABILNOST KUPACA I PROIZVODA

Trening Profitabilnost kupaca i proizvoda će biti realizovan 10. marta 2016. godine, u Privrednoj komori Beograda, sala 4b na 4. spratu.

U samom pojmu i praćenju profitabilnosti kriju se uzroci brojnih finansijskih problema naših kompanija. Kompanije i rukovodstva kompanija se, na dnevnom nivou, dominantno bave likvidnošću poslovanja, a nažalost veoma retko obrate pažnju na isplativost onoga što rade. Jedna od bitnih stvari oko koje se moramo razumeti je da isplativost ne znači  isto što i zarada, profit u poslovanju i da ona ima dve strane medalje: i zaradu i brzinu obrta imovine u koju smo investirali.
Predavači: Milan Mijailović, Ljubomir Jovanović i Miljan Dimitrijević

Kotizacija po polazniku, za aktivne članove Privredne komore Beograda, iznosi 11.000,00 din. + PDV, za ostale učesnike iznosi 12.000,00 din. + PDV.


25. mаrt 2016.

KONFERENCIJA E-RAZVOJ 2016 

Udruženje e-Razvoj će organizovati svoju šestu konferenciju pod radnim nazivom  Konferencija e-Razvoj 2016. Tema konferecije: Elektronsko poslovanje u Cloud-u. Konferencija će biti održana 25. mаrt 2016. godine (petak) u svečanoj sali Građevinskog fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra 73, Beograd, sa početkom u 9:30 časova.
Više informacija na http://www.erazvoj.com/konferencija/erazvoj2016/index.html 


28. mart 2016.

TRENING: KREIRANJE EXCEL DASHBOARD-A

U Privrednoj komori Beograda (Kneza Miloša 12, sala 3 na trećem spratu) od  28. do 30. marta 2016. godine sa početkom u 9:00 časova, biće održan  trodnevni trening na temu: Kreiranje Excel dashboard-a

Dashboard je vizuelni interfejs koji omogućava brz i jednostavan uvid u ključne parametre koji su relevantni za određeni poslovni proces ili poslovanje u celini. Dashboard izveštaji omogućavaju menadžerima da dobiju vizuelni pregled kompletnog poslovanja i na osnovu toga da brzo donesu odluke.

Trening je namenjen profesionalcima koji se bave kreiranjem izveštaja i analizom podataka.

Rok za prijavu i uplatu je 24. mart 2016. godine. Za sve dodatne informacije obratite se Centru za edukaciju, tel: 011/3619-472.  


31. mart – 2. april 2016.

MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL 2013 – ALAT ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Trodnevni trening Microsoft Project Professional 2013, koji predstavlja moćan i popularan softverski alat u upravljanju projektima, biće održan u Privrednoj komori Beograda, 31. marta, 1. i 2. aprila 2016. godine, sala III.

Microsoft Project Professional 2013 predstavlja nezamenljivu pomoć prilikom planiranja, realizacije i kontrole projekata, koji omogućava rukovodiocima projekata bolje planiranje, detaljnu analizu potrebnih resursa, precizno formiranje budžeta i vremenskog rasporeda rada
Fokus treninga je na praktičnoj upotrebi softverskog alata, tzv. 'Workshop', gde će više pažnje biti posvećeno samom alatu prilikom planiranja i vođenja stvarnih projekata. Tokom 3 dana, odnos praktičnog rada i teorije biće približno oko 70:30. Polaznici će posle završenog treninga biti u mogućnosti da odmah koriste ovaj moćan alat na svom radnom mestu.


6. april 2016.

TRENING: NAJBOLJI IZBOR ZAPOSLENIH U PRIVATNIM I PORODIČNIM KOMPANIJAMA

Trening "Najbolji izbor zaposlenih u privatnim i porodičnim kompanijama" će biti realizovan  6. aprila 2016. godine, u Privrednoj komori Beograda, sala 4b  na  IV spratu, prema satnici programa.
Predavač: Miloš Tomanović.
Trening  je namenjen preduzetnicima koji se bave izborom osoba za svoju kompaniju; rukovodiocima koji žele da znaju kako da izaberu adekvatne saradnike; rukovodioce koji žele da znaju kako da uspešno uvedu u posao nove osobe u timu i sobama koje učestvuju u procesu izbora novih osoba u jednom preduzeću.
Kotizacija po polazniku, za aktivne članove Privredne komore Beograda, iznosi 11.000,00 din. + PDV, za ostale učesnike iznosi 12.000,00 din. + PDV.


6. april 2016.

TRENING: AJBOLJI IZBOR ZAPOSLENIH U PRIVATNIM I PORODIČNIM KOMPANIJAMA

Trening  "Najbolji izbor zaposlenih u privatnim i porodičnim kompanijama" biće realizovan  6. aprila 2016. godine, u Privrednoj komori Beograda, prema satnici programa.
Na ovoj radionici, predavač Miloš Tomanović iz Omega consulting Teama, preneće veštine kako se pripremiti za dobar izbor novog zaposlenog, kako da sastavite opis posla kao osnovu za traženje novih članova kompanije, kako da postavljate prava pitanja kojima saznajete suštinu i način razmišljanja kandidata, prepoznate razliku između lepo napisanih biografija i kandidata koji za vas zaista vrede.

Kotizacija po polazniku, za aktivne članove Privredne komore Beograda, iznosi 11.000,00 din. + PDV, za ostale učesnike iznosi 12.000,00 din. + PDV. Prijavljivanje se vrši popunjavanjem  on-line prijave.
Za sve dodatne informacije obratite se Centru za edukaciju, tel: 011/ 3619-472.


25–29. april 2016.

TRENING: UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PO PMI METODI I STANDARDIMA (PMBOK V.5) (PROJECT MANAGEMENT, PMI, PMBOK V.5)

Trening Upravljanje projektima po PMI metodi i standardima (PMBOK v.5)(Project Management, PMI, PMBOK v.5) će biti realizovan od 25 – 29. aprila 2016. godine, u Privrednoj komori Beograda, sala 4b na  četvrtom spratu, prema satnici programa.  
Petodnevna radionica, koju, zbog aktuelnosti, po treći put u poslednjih godinu dana, organizuje Privredna komora Beograda, omogućava sticanje potrebnih znanja za uspešnost, sa fokusom na metodu najvećeg i najpriznatijeg svetskog autoriteta iz Upravljanja projektima, PMI (Project Managaement Institute) iz SAD, sadržanu u njihovom poslednjem izdanju standarda, PMBOK v.5.
Sve vodeće globalne korporacije i vlade većine država su već usvojile i primenjuju PMI metodu, prilagođenu ili ne, uspešno izlazeći na kraj sa mnogobrojnim izazovima sa kojima se susreću na svojim projektima.
Predavač je Miroslav Janković, BsEE, MBA, PMP, uspešan trener  sa velikim svetskim iskustvom.
Kotizacija po polazniku  iznosi 60.000,00 din. + PDV. Prijavljivanje se vrši popunjavanjem on-line prijave. 
Za sve dodatne informacije obratite se Centru za edukaciju, tel: 011/ 3619-472.


19. maj 2016.

SEMINAR: PREGOVARANJE – VEŠTINA I UMETNOST

Privredna komora Beograda organizuje seminar na temu: "Pregovaranje - Umetnost i veština, koji će biti realizovan  19. maja 2016. godine, u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala na međuspratu, prema satnici programa.

Ovaj program namenjen je svima koji žele da unaprede umeće pregovaranja, interakcije sa drugima, da steknu samopouzdanje i da postanu uspešniji u svojoj karijeri i produktivniji u svom poslu, radu sa klijentima, kolegama, partnerima, dobavljačima.
Predavač:  Miroslav Janković, BsEE, MBA, PMP

Kotizacija po polazniku, za aktivne članove Privredne komore Beograda, iznosi 11.000,00 din. + PDV, za ostale učesnike iznosi 12.000,00 din. + PDV. Prijavljivanje se vrši popunjavanjem on-line prijave. 
Za sve dodatne informacije obratite se Centru za edukaciju, tel: 011/ 3619-472.      


30. maj – 1. jun 2016.

TRENING: POWERPIVOT ZA EXCEL 2010 WORKSHOP

U Privrednoj komori Beograda (Kneza Miloša 12, sala III) od  30. maja do 1. juna 2016. godine u periodu od 900 do 1600 časova, biće organizovan trodnevni trening: Microsoft PowerPivot za Excel 2010 Workshop – Dajte smisao Vašim podacima –
Microsoft PowerPivot za Excel 2010 je tehnologija čiji je cilj da pruži najkomforniji rad sa podacima u cilju poslovnog izveštavanja (BI). PowerPivot je fantastičan alat u svetu analize podataka zato što korisnicima daje svu moć koja im je potrebna za izvođenje svih vrsta analiza poslovnih podataka i to bez pomoći IT odeljenja.
Trening je dizajniran za profesionalce koji žele da koriste sve mogućnosti PowerPivot-a dok u isto vreme dozvoljava da se identifikuju oni slučajevi kada upotreba PowerPivot-a nije optimalna.

Rok za prijavu i uplatu: 26. maj 2016. godine. Za sve dodatne informacije obratite se Centru za edukaciju, tel: 011-3619-472.  


8-10. jun 2016.

POSLOVNA ANALIZA PO IIBA STANDARDU

Privredna komora Beograda organizuje seminar na temu "Poslovna analiza po IIBA standardu (Business Analysis, IIBA, BABOK v.3)", koji će biti realizovan od 8-10. juna 2016. godine, u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala 3, prema satici programa.
Polaznicima će biti predstavljen kompletan trodnevni trening program ispunjen znanjima i savetima proisteklim iz najbolje svetske prakse u primeni poslovne analize, baziran na svetskom standardu, BABOK Guide v.3, koji održava IIBA (International Institute of Business Analysis, Canada). Na treningu će biti obrađene sve oblasti BABOK-a počev od koncepta, preko potrebnih koraka i aktivnosti do najvažnijih alata i tehnika.
Obuka je namenjena sadašnjim i budućim poslovnim analitičarima, sistem analitičarima, softverskim inženjerima, rukovodiocima projekata, tim liderima, produkt i program menadžerima, testerima i specijalistima za QA, kao i svima onima koji žele da prošire svoje poslovne vidike.
Predavač je Miroslav Janković, BsEE, MBA, PMP
Za sve dodatne informacije obratite se Centru za edukaciju,  tel: 011/ 3619-472. 


19-21. jun 2016. 

23. MEĐUNARODNI SAJAM ROBE ŠIROKE POTROŠNJE SAITEX 2016

Međunarodni sajam robe široke potrošnje SAITEX (Southern African International Trade Exhibition for Retail Products) biće, 23. put  od osnivanja, održan u periodu od 19. do 21. juna 2016. godine u Galager kongresnom centru u Midrandu.
SAITEX sajam se smatra najvećim mestom okupljanja privrednika na afričkom kontinentu na kojem se izlažu svi proizvodi široke potrošnje. Osim poljoprivrednih, zastupljeni su proizvodi sektora: građevinarstva, finalne prerade drveta - nameštaja, aparata i elektronike za domaćinstva, kožarskih proizvoda, alata i dr.
Za dodatne informacije možete kontaktirati Centar za ekonomske odnose s inostravstvom Privredne komore Beograda (centareoi@kombeg.org.rs, 2642-088).